1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16"

Transkript

1 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1

2 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: HUSBANK-STARTLÅN AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN UTLÅN STARTLÅN BRUK AV STARTLÅN M0TATT AVDRAG FORMIDLINGSLÅN BRUK AV BUNDNE FOND BRUK AV BUNDNE KAP.FOND (DIV) Sum tjeneste: HUSBANK-STARTLÅN 0 0 Sum ansvar: 3931 STARTLÅN 0 0 Sum prosjekt: 3108 STARTLÅN 0 0 Prosjekt: 3110 ELEVHEIM UTVIKLINGSPLAN 2016 Tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM KONSULENTBISTAND Sum tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 3110 ELEVHEIM UTVIKLINGSPLAN Prosjekt: 3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP Ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Tjeneste: DIV. TILFELDIGE UTG./INNT KJØP AKSJER Sum tjeneste: DIV. TILFELDIGE UTG./INNT Sum ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Sum prosjekt: 3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP Prosjekt: 3118 IT INVESTERINGER 2015 Ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN Tjeneste: EDB DRIFT INVESTERING EDB Sum tjeneste: EDB DRIFT Sum ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN Sum prosjekt: 3118 IT INVESTERINGER Prosjekt: 3205 VISMA ENTEPRISE Ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN Tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET INVESTERING EDB Sum tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET Sum ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN Sum prosjekt: 3205 VISMA ENTEPRISE Prosjekt: 3209 UTEOMRÅDE TONSTAD BARNEHAGE 2

3 Tjeneste: BARNEHAGELOKALER NYBYGG / OPPGR.PARK.PLASSER Sum tjeneste: BARNEHAGELOKALER Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 3209 UTEOMRÅDE TONSTAD BARNEHAGE Prosjekt: 3216 UTSKIFTING INVENTAR TONSTAD SKOLE Ansvar: 3203 TONSTAD SKOLE Tjeneste: SKOLELOKALER KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: SKOLELOKALER Sum ansvar: 3203 TONSTAD SKOLE Sum prosjekt: 3216 UTSKIFTING INVENTAR TONSTAD SKOLE Prosjekt: 3261 KUNSTGRESSBANE TONSTAD Tjeneste: Kommunale idrettsbygg-og anlegg ANNA VEDLIKEHOLD REFUSJON FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: Kommunale idrettsbygg-og anlegg 0 0 Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER 0 0 Sum prosjekt: 3261 KUNSTGRESSBANE TONSTAD 0 0 Prosjekt: 3307 DAGSENTER PSYKISK HELSE Tjeneste: DAGSENTER NYBYGG Sum tjeneste: DAGSENTER Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 3307 DAGSENTER PSYKISK HELSE Prosjekt: 3400 PANORAMAFILM KVÆVEN Ansvar: 3514 KULTUR Tjeneste: SALG AV KONSESJONSKRAFT KJØP INVENTAR, UTSTYR BRUK AV BUNDNE FOND Sum tjeneste: SALG AV KONSESJONSKRAFT Tjeneste: DIV.KULTURFORMÅL KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: DIV.KULTURFORMÅL Tjeneste: UTEOMRÅDE KVÆVEN INFO BRUK AV BUNDNE FOND Sum tjeneste: UTEOMRÅDE KVÆVEN INFO Sum ansvar: 3514 KULTUR 0 0 3

4 Sum prosjekt: 3400 PANORAMAFILM KVÆVEN 0 0 Prosjekt: 3520 BILER EIENDOMSFORVALTNING Tjeneste: Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen KJØP AV TRANSPORTM Sum tjeneste: Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 3520 BILER EIENDOMSFORVALTNING Prosjekt: 3600 BILER Ansvar: 3570 DIV.PROSJEKT Tjeneste: DAGSENTER PYSIKATRI KJØP AV TRANSPORTM Sum tjeneste: DAGSENTER PYSIKATRI Sum ansvar: 3570 DIV.PROSJEKT Sum prosjekt: 3600 BILER Prosjekt: 3607 VEGLYS Ansvar: 3670 SAMFERDSEL Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL NYBYGG / OPPGR.PARK.PLASSER Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3670 SAMFERDSEL Sum prosjekt: 3607 VEGLYS Prosjekt: 3644 MASKINER TEKNISK Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL KJØP AV TRANSPORTM Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Sum prosjekt: 3644 MASKINER TEKNISK Prosjekt: 3665 TANKBIL BRANN Ansvar: 3650 BRANNVESEN Tjeneste: FELLESTJENESTER BRANN ULYKKESV KJØP AV BRANNBIL SALG AV KJØRETØY BRUK AV UBUNDNE KAP.FOND Sum tjeneste: FELLESTJENESTER BRANN ULYKKESV Sum ansvar: 3650 BRANNVESEN Sum prosjekt: 3665 TANKBIL BRANN Prosjekt: 3820 SALG AV TOMTER 4

5 Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: BOLIGFELT TOMTESALG Sum tjeneste: BOLIGFELT Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Sum prosjekt: 3820 SALG AV TOMTER Prosjekt: 3999 RESULTAT KAPITAL Ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Tjeneste: IDRETTSANLEGG REFUSJON FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: IDRETTSANLEGG Tjeneste: INTERNE FINANS.TRANS BRUK AV LÅN VA BRUK AV LÅN BRUK AV DISP.FOND - KAPITAL BRUK AV UBUNDNE KAP.FOND Sum tjeneste: INTERNE FINANS.TRANS Sum ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Sum prosjekt: 3999 RESULTAT KAPITAL Prosjekt: 4004 KJØP AV DATAMASKINER HELSE Ansvar: 3570 DIV.PROSJEKT Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER INVESTERING EDB Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Sum ansvar: 3570 DIV.PROSJEKT Sum prosjekt: 4004 KJØP AV DATAMASKINER HELSE Prosjekt: 4005 ANGANGSKONTROLL SIRDALSHEIMEN Ansvar: 3370 SIRDALSHEIMEN Tjeneste: ADMINISTRASJON KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: ADMINISTRASJON Sum ansvar: 3370 SIRDALSHEIMEN Sum prosjekt: 4005 ANGANGSKONTROLL SIRDALSHEIMEN Prosjekt: 4006 DIGITALE TRYGGHETSALARMER Ansvar: 3370 SIRDALSHEIMEN Tjeneste: ADMINISTRASJON KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: ADMINISTRASJON Sum ansvar: 3370 SIRDALSHEIMEN Sum prosjekt: 4006 DIGITALE TRYGGHETSALARMER

6 Prosjekt: 4011 FORSKUTTERING GYADALEN Ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN Tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD AVSETNING TIL BUNDNE KAP. FOND MOTTATTE AVDRAG FORSKUTTERING Sum tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD 0 0 Sum ansvar: 3120 SENTRALADMINISTRASJONEN 0 0 Sum prosjekt: 4011 FORSKUTTERING GYADALEN 0 0 Prosjekt: 4103 DELFINANSIERING VANN SULESKARD NYBYGG / OPPGRADERING (VAR) REFUSJON FRA STATEN Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4103 DELFINANSIERING VANN SULESKARD Prosjekt: 4105 HØYDEBASSENG FIDJELAND Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4105 HØYDEBASSENG FIDJELAND Prosjekt: 4106 HØYDEBASSENG HBÅ1 Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK TEKNISK BISTAND Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4106 HØYDEBASSENG HBÅ Prosjekt: 4110 UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA NYBYGG / OPPGRADERING (VAR) Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4110 UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA Prosjekt: 4112 FV977 JOSDALSVEGEN NYBYGG / OPPGRADERING (VAR)

7 Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4112 FV977 JOSDALSVEGEN Prosjekt: 4113 Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4113 Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsn Prosjekt: 4116 PUMPELEDNING TJØRHOM-HANDELAND NYBYGG / OPPGRADERING (VAR) Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4116 PUMPELEDNING TJØRHOM-HANDELAND Prosjekt: 4118 Ny pumpeledning/pumpe Myraleite- Dreyerbu NYBYGG NYBYGG / OPPGRADERING (VAR) Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4118 Ny pumpeledning/pumpe Myraleite- Dreyerbu Prosjekt: 4119 Ny vannledning Fidjeland Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4119 Ny vannledning Fidjeland Prosjekt: 4120 Ny trykkforsterker Fidjeland høydebasseng Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4120 Ny trykkforsterker Fidjeland høydebasseng

8 Prosjekt: 4121 Utvide Handeland renseanlegg NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4121 Utvide Handeland renseanlegg Prosjekt: 4122 Ny 110mm vannledning til Rekevik, 1,4km i gangveg NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4122 Ny 110mm vannledning til Rekevik, 1,4km i gangveg Prosjekt: 4123 Ny Ø160mm spillvannsledning til Rekevik NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4123 Ny Ø160mm spillvannsledning til Rekevik Prosjekt: 4124 Høydebasseng Solheimsdalen NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4124 Høydebasseng Solheimsdalen Prosjekt: 4125 Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING

9 Sum prosjekt: 4125 Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV Prosjekt: 4126 Delfinansiering vannledning til HBÅ2V, Ådneram fjellgrend NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4126 Delfinansiering vannledning til HBÅ2V, Ådneram fjellgrend Prosjekt: 4127 Nye pumper Suleskard pumpestasjon NYBYGG Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4127 Nye pumper Suleskard pumpestasjon Prosjekt: 4128 Ny pumpeledning Suleskard- Fidjeland NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4128 Ny pumpeledning Suleskard- Fidjeland Prosjekt: 4129 Ny pumpe/pumpeledning Fidjeland- Kvæven KONSULENTBISTAND Sum tjeneste: FELLESTJENESTER AVLØP Sum ansvar: 3630 KLOAKK Sum prosjekt: 4129 Ny pumpe/pumpeledning Fidjeland- Kvæven Prosjekt: 4130 Ny vannledning Kvæven NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4130 Ny vannledning Kvæven Prosjekt: 4131 Ny selvfallsledning Kvæven NYBYGG

10 Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4131 Ny selvfallsledning Kvæven Prosjekt: 4132 Planlegge ny pumpe/ pumpeledning Kvæven-Hovland NYBYGG Sum tjeneste: VANNFORSYNING Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4132 Planlegge ny pumpe/ pumpeledning Kvæven-Hovland Prosjekt: 4172 Vannbehandling Ousdal vannverk, fluorreduksjon Tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK KONSULENTBISTAND Sum tjeneste: FELLESTJENESTER VANNVERK Sum ansvar: 3620 VANNFORSYNING Sum prosjekt: 4172 Vannbehandling Ousdal vannverk, fluorreduksjon Prosjekt: 4201 KULTURHUSOMRÅDET Ansvar: 3548 KULTURHUS Tjeneste: UTEAREALER/LEKER/SKOLE/B.HAGE NYBYGG / OPPGR.PARK.PLASSER Sum tjeneste: UTEAREALER/LEKER/SKOLE/B.HAGE Sum ansvar: 3548 KULTURHUS Sum prosjekt: 4201 KULTURHUSOMRÅDET Prosjekt: 4203 OMSORGSBOLIGER Tjeneste: OMSORGSBOLIGER NYBYGG Sum tjeneste: OMSORGSBOLIGER Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 4203 OMSORGSBOLIGER Prosjekt: 4205 SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBEIDER Tjeneste: UTEOMRÅDE SIRDALSHEIMEN KONSULENTBISTAND Sum tjeneste: UTEOMRÅDE SIRDALSHEIMEN Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 4205 SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBEIDER

11 Prosjekt: 4206 RIVING TUNGA FRITIDSSENTER Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL EKSTRAORDINÆRT VDEL.HOLD Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Sum prosjekt: 4206 RIVING TUNGA FRITIDSSENTER Prosjekt: 4208 SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIMEN Tjeneste: VAKTMESTER, SIRDALSHEIMEN KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: VAKTMESTER, SIRDALSHEIMEN Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 4208 SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIMEN Prosjekt: 4209 KJØKKEN SIRDALSHEIMEN Tjeneste: VAKTMESTER, SIRDALSHEIMEN KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: VAKTMESTER, SIRDALSHEIMEN Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 4209 KJØKKEN SIRDALSHEIMEN Prosjekt: 4210 BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI Tjeneste: KOMMUNALE BOLIGER IKKE MVA NYBYGG BRUK AV UBUNDNE KAP.FOND Sum tjeneste: KOMMUNALE BOLIGER IKKE MVA 0 0 Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER 0 0 Sum prosjekt: 4210 BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI 0 0 Prosjekt: 4211 UTVIDELSE TONSTAD BARNEHAGE-PLANLEGGING Tjeneste: BARNEHAGELOKALER KONSULENTBISTAND BRUK AV UBUNDNE KAP.FOND Sum tjeneste: BARNEHAGELOKALER 0 0 Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER 0 0 Sum prosjekt: 4211 UTVIDELSE TONSTAD BARNEHAGE-PLANLEGGING 0 0 Prosjekt: 4403 BOLIGFELT ØVRE SIRDAL Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: BOLIGFELT NYBYGG

12 Sum tjeneste: BOLIGFELT Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Sum prosjekt: 4403 BOLIGFELT ØVRE SIRDAL Prosjekt: 4404 NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: NÆRINGSOMRÅDER KJØP GRUNN BOLIGOMR. FOR VIDERESALG Sum tjeneste: NÆRINGSOMRÅDER Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Tjeneste: KRAFTFOND BRUK AV KRAFTFONDET Sum tjeneste: KRAFTFOND Sum ansvar: 3999 RESULTAT KAPITAL Sum prosjekt: 4404 NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI 0 0 Prosjekt: 4405 NØDSTRØMSLØSNING Ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Tjeneste: FELLESTJENESTER BRANN ULYKKESV KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: FELLESTJENESTER BRANN ULYKKESV Sum ansvar: 3600 TEKNISK ETAT Sum prosjekt: 4405 NØDSTRØMSLØSNING Prosjekt: 4406 UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMATURER Ansvar: 3670 SAMFERDSEL Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL KJØP INVENTAR, UTSTYR Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3670 SAMFERDSEL Sum prosjekt: 4406 UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMATURER Prosjekt: 4407 NÆRINGSTOMT TONSTAD SENTRUM Ansvar: 3160 NÆRINGSOMRÅDER Tjeneste: KRAFTFOND KJØP AV TOMT STATLIGE TILSKUDD BRUK AV KRAFTFONDET Sum tjeneste: KRAFTFOND 0 0 Sum ansvar: 3160 NÆRINGSOMRÅDER 0 0 Sum prosjekt: 4407 NÆRINGSTOMT TONSTAD SENTRUM 0 0 Prosjekt: 4410 OPPGRADERING AV VEIER TIL OUSDAL/LILAND 12

13 Ansvar: 3670 SAMFERDSEL Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL VEDLIKEHOLD VEIER REFUSJON Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3670 SAMFERDSEL Sum prosjekt: 4410 OPPGRADERING AV VEIER TIL OUSDAL/LILAND Prosjekt: 4411 HAUGHOMKRYSSET Ansvar: 3670 SAMFERDSEL Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL VEDLIKEHOLD VEIER BRUK AV KRAFTFONDET Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL 0 0 Sum ansvar: 3670 SAMFERDSEL 0 0 Sum prosjekt: 4411 HAUGHOMKRYSSET 0 0 Prosjekt: 4602 KULTURHUSET Ansvar: 3548 KULTURHUS Tjeneste: KULTUR OG IDRETTSBYGG ANNA VEDLIKEHOLD REFUSJON FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: KULTUR OG IDRETTSBYGG Sum ansvar: 3548 KULTURHUS Sum prosjekt: 4602 KULTURHUSET Prosjekt: 4607 KJØKKEN SIRDAL FJELLMUSEUM Ansvar: 3514 KULTUR Tjeneste: DIV.KULTURFORMÅL KJØP INVENTAR, UTSTYR NYBYGG Sum tjeneste: DIV.KULTURFORMÅL 0 0 Sum ansvar: 3514 KULTUR 0 0 Sum prosjekt: 4607 KJØKKEN SIRDAL FJELLMUSEUM 0 0 Prosjekt: 4608 TONSTAD IDRETTSPARK Tjeneste: Kommunale idrettsbygg-og anlegg KONSULENTBISTAND Sum tjeneste: Kommunale idrettsbygg-og anlegg Sum ansvar: 3660 KOMM.BYGNINGER Sum prosjekt: 4608 TONSTAD IDRETTSPARK Prosjekt: 4612 VENTILASJONSANLEGG KULTURHUSET Ansvar: 3548 KULTURHUS Tjeneste: KULTUR OG IDRETTSBYGG 13

14 32309 ANNA VEDLIKEHOLD Sum tjeneste: KULTUR OG IDRETTSBYGG Sum ansvar: 3548 KULTURHUS Sum prosjekt: 4612 VENTILASJONSANLEGG KULTURHUSET Prosjekt: 4701 GATEADRESSER Ansvar: 3670 SAMFERDSEL Tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL VEDLIKEHOLD VEIER Sum tjeneste: FELLESTJENESTER SAMFERDSEL Sum ansvar: 3670 SAMFERDSEL Sum prosjekt: 4701 GATEADRESSER T O T A L T

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SIRDAL KOMMUNE ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017-20120 SIRDAL KOMMUNE Regnskap 2015 2016 2017 Endring B17- B16 Endring % Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 756 8 042 8 719 677 8,4%

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011(PS 11/41) Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 1 Hovedvedtak i kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 216-219 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 216-219 Forslag 28.1.15 216-219 216 217 218 219 1 KIRKELIG FELLESRÅD 41 Kirken Den Norske

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: AREI Klokken: 08:25 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Oversikt - balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER Anleggsmidler 1.069.894.775,03 1.069.669.404,67 Faste eiendommer og anlegg 544.119.253,28

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Økonomiplan Formannskapets innstilling Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015 Bruker: LIBR Klokken: 13:18 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9203 Kjøp av aksjer og andeler Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 12.000,00

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 55 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.12.2014,kl. 09:00 10.00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.12.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 046 536,55 1 196 074 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 149 536,71 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 6 Salgsinntekter -1 196 073,26-1

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 445.641,00 0-445.641 0 Sum utgifter 445.641,00 0-445.641 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 009 651,60 1 194 390 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 969 737,90 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 7 Refusjoner -3 785 000,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 14248/2017-150 08.11.2017 Saksbehandler: Ingrid Wøllo Bjørnsengen Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2024 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 22.11.2017

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) Kapittel : HELSE OG OMSORG 004: 4210 Brannberedskap, tankbil Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) 0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler 0.042900.339.0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 931 It Prosjekt: 9322 Utbygging av fiber Hattfjelldal - Hemnes Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 436,50 0-437 0 30990 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer