OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET"

Transkript

1 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21, , , , Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll 60, , Gerica 57, ,261 85,992 85, Videre internettsatsing, 3-1 samarb , , , Adgangskontrollsystem administrasjonshuset 178, ,000-18, SD-anlegg Kommunehuset 11, , , , Etablering av NAV kontor 20, ,293-20, U-skolen, rehab. svømmebasrng 0-80,651-80, Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 1,664,451 1,136, , , SD-anlegg Gausdal ungdomsskole 11, , , , Div. utbedringer barnehager 0 99,097 99,097 99, Lekeapparater barnehagene 589, ,000 10,638 10, Forprosjekt ny skole Østre dalføret Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg 33, , Forset skole, rehabilitering 0 45,880 45,880 45, Forset skole, utredn inv skolestruktur 2,052,343 1,666, , Follebu skole, takreparasjon 0 152, , , Follebu skole, forprosjektering 538,730 1,502, , , Lydanlegg Kulturhuset 197, ,000 2,817 2, Psykiatribolig 7,581,530 7,507,426-74, , Forsettunet, rehabilitering kjøkken 253, , , , Follebutunet, ny puss på Siporexvegg 15, , Rehabilitering sykehjemmene 466, , , , Follebutunet, nytt fyranlegg mm 1,397,361 1,295, , ,361

2 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Hjelpemiddellager 6,797 75,000 68,203 68, Kjøp av omsorgsboliger Forset 2,010,392 2,100,000 89,608 89, Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg 112, , Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen 0 77,262 77,262 77, Vurd. enøktiltak/fjernvarme 0 23,850 23,850 23, Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr 20, , Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall 84, , Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg 943, , , Utbygging næringsareal 18, , , , Kjøp og salg av grunn 4, , Boligfelt Heggen VVA 6,069,068 7,774,796 1,705,729 1,705, Heggen skog, grunnerverv 85, , ,500 48, , Grunnerverv industriformål 1,168,765 2,235,000 1,066, , , Lokaler til kulturskole og ungdomsformål 12,347 75,000 62,653 62, Grunnerverv Trisnipp 0 52,751 52,751 52, Boliger området Kornhaug 23, ,610-23, Utleieboliger, div. rehabtiltak 310, , , , Alle kommunale bygg, digitale tegninger 80, ,558 19,888 19, Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak 249, , , , Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon 1,577,591 1,461, , Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0 3,300,000 3,300, Digitalt ledningskartverk 92, ,668 52,606 52, Risikoanalyse, beredskapsplan vann 88, , , , Hovedplan avløp 123, , , , Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo 769, ,000 30,518 30,518

3 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Svarttjernet vannpumpestasjon 13,947 8,566-5, Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 32, , , , Sanere oljetanker ved reservevannskilde 14, ,000 85,560 85, Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg 132, ,592 6,359 6, Vannbehandlingsanlegg Forset 8,036,092 8,758, , , Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng 702, , , , Komm. vannv - sikring vanninntak 28,811 69,370 40,560 40, Komm. vannv. - søkan gogkjenning 115, ,177 16,171 16, Overvåkning VA- anlegg 814,501 1,455, , , Brubakken, rehab. vannledn. forprosj. 5, , , , Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg 275,091 1,048, ,292 4,073, Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen 1,729,827 2,665, , , Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg 1, , Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon 1,175,223 1,242,501 67,278 67, HB Maurstadsvingen med ledningsnett 3,605,870 3,872, , , Nersetra-Paradis VA + råvann 1,297, , , , Paradis-Skei avløpsledning + pst 524, , , , Vonheim-Kornhaug-Heggen vann 2,419,401 3,164, , , VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen 1,543,827 1,450,000-93,827-93, Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 13, ,050-13, Rehab Evenvold høgdebasseng 126, ,000 73,290 73, Veg prestegården kloakkpumpestasjon 1, , , , Seg. Bru- Forset - avløpsledning 1,065,260 1,917, , , To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt 0 55,000 55,000 55, Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0 165, , , Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 5, , , , TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0 375, , , Mohaugvegen - gatelys 185, ,000-25, Utbedring kommunale grusveger 475, ,970-4,527

4 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Asfaltering kommunale grusveger 84,471 78,058-6, Reasfaltering eldre boliggt. og gv 1,074,711 1,027,887-46, Utbedring Ulva bru 589, ,630-6,591-6, Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri , , , Veg Olstad - Skei 18, , , , Fjerdum - Rokvam VA 84,994 79,406-5, Ysteriet - Fjerdum VA 847,783 4,199,562 3,351,780 3,351, Kjøp av bil V/A 434, ,000 15,993 15, Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 184, , , , Ny tankbil vann 23,374 16,619-6, GIS-prosjekt , , Tilhengerpumpe brann 128, ,000 2,000 2,000 56,812,037 76,439,085 Sum 19,734,943 2,275,596 Utlån formidlingslån 4,078,000 Sum til finansiering 23,812,943 Finansieres som følger: Kraftfond investeringer, Ksak 030/07 GIS-prosjekt -442,000 Bruk av lån -18,892,943 Bruk av lån, formidlingslån -4,078,000 Spillemidler nærmiljøanlegg -400,000 Sum finansiering -23,812,943

5 Kommentar: Gjelder bevilgning kjøp av GAS Ses mot bevilgning i 2008 Total overskridelse ca 800' kr. Prosjektet må tilføres ytterligere 272' kr for å bli ferdigstilt. Se kommentar i saken Se kommentar i saken Samlet overskridelse ca 380' kr. Må tilføre 380' kr for å få ferdigstille prosjektet. Se kommentar i saken. Ses mot bevilgning i 2008 Ses mot bevilgning i 2008

6 Kommentar: Gjelder sakkyndig vurdering av behov rehabilitering eksisterende idrettshall. Gjenstår refusjon fra fylkeskommunen. Overskridelse, se saken. Kan inndra 300' kr Kan inndra 730' kr Ses mot inntekter i 2008 Framstår som overskridelse, er i hovedsak som feilføring av inntekt på prosjektet. Tilhører prosjekt 96524, overføres dit

7 Kommentar: Overført 3,3 mill. kr som ved en feil var budsjettert på prosjekt Ses opp mot bevilgning i 2008 Ses mot prosjekt Ses mot bevilgning i 2008

8 Kommentar: Ses mot bevilgning i 2008

9 dim1 dim2 dim3 dim4 dim5 xdim5 dim6 period 0 0 Ikke prosjekt Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll EDB-investeringer Gerica Videre internettsatsing, 3-1 samarb Adgangskontrollsystem administrasjonshuset SD-anlegg Kommunehuset Etablering av NAV kontor U-skolen, rehab. svømmebasrng Rehabilitering Gausdal ungdomsskole SD-anlegg Gausdal ungdomsskole Div. utbedringer barnehager Lekeapparater barnehagene Forprosjekt ny skole Østre dalføret Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg Forset skole, rehabilitering Forset skole, utredn inv skolestruktur Follebu skole, takreparasjon Follebu skole, forprosjektering Lydanlegg Kulturhuset Psykiatribolig Forsettunet, rehabilitering kjøkken Follebutunet, ny puss på Siporexvegg Rehabilitering sykehjemmene Follebutunet, nytt fyranlegg mm Hjelpemiddellager Kjøp av omsorgsboliger Forset Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen Vurd. enøktiltak/fjernvarme Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg Utbygging næringsareal Kjøp og salg av grunn Boligfelt Heggen VVA Heggen skog, grunnerverv Grunnerverv industriformål Lokaler til kulturskole og ungdomsformål Grunnerverv Trisnipp Boliger området Kornhaug Utleieboliger, div. rehabtiltak Alle kommunale bygg, digitale tegninger Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg tomter Fjerdum seter Salg av tomter Fjerdumsenga Salg av tomter Heggen Salg av tomter Flaten boligfelt Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt Salg av tomter Svingvoll boligfelt Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0

10 96002 Digitalt ledningskartverk Risikoanalyse, beredskapsplan vann Hovedplan avløp Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo Svarttjernet vannpumpestasjon Seg. bru vannverk, sanere oljetanker Sanere oljetanker ved reservevannskilde Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg Vannbehandlingsanlegg Forset Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng Komm. vannv - sikring vanninntak Komm. vannv. - søkan gogkjenning Overvåkning VA- anlegg Brubakken, rehab. vannledn. forprosj Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon HB Maurstadsvingen med ledningsnett Nersetra-Paradis VA + råvann Paradis-Skei avløpsledning + pst Vonheim-Kornhaug-Heggen vann VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Rehab Evenvold høgdebasseng Veg prestegården kloakkpumpestasjon Seg. Bru- Forset - avløpsledning To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Salg av Industribygg TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg Mohaugvegen - gatelys Utbedring kommunale grusveger Asfaltering kommunale grusveger Reasfaltering eldre boliggt. og gv Utbedring Ulva bru Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri Veg Olstad - Skei Fjerdum - Rokvam VA Ysteriet - Fjerdum VA Kjøp av bil V/A Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Ny tankbil vann Utbyggingsavtale Glåmhaugen Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe Utbyggingsavtale Søskei Tilhengerpumpe brann Utbyggingsavtale Vestlia Utbyggingsavtale Strand - Espedalen GIS-prosjekt Utlån husbankmidler 0

11 amount bt_budget bt_rev_budget bt_bud_value avvik_i_kr

12

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Investeringsprosjektene

Investeringsprosjektene Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Administrasjon IKT-investeringer løpende 8 950 8 387 6 497 1 889 løpende IKT-samarbeid Follo 800 200

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 8: 1200: Kommunalt Inranett/ansattportal bedre informasjonsflyt Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy ( Intranett) God informasjonsflyt er viktig

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

BUDSJETT 2015. Forslag i forbindelse med kommunestyrets sak 14/85. Fra. Ørland Senterparti Ørland Arbeiderparti Ørland Sosialistiske Venstreparti

BUDSJETT 2015. Forslag i forbindelse med kommunestyrets sak 14/85. Fra. Ørland Senterparti Ørland Arbeiderparti Ørland Sosialistiske Venstreparti BUDSJETT 2015 Forslag i forbindelse med kommunestyrets sak 14/85 Torsdag den 20.november 2014 Fra Ørland Senterparti Ørland Arbeiderparti Ørland Sosialistiske Venstreparti EV 201114 SAK 14/85 ØRLAND KOMMUNE

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune Konsolidert økonomiplan 2012 2014 for Nye Inderøy kommune Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10 Innhold 1. Forord... 3 2. Hovedforutsetninger... 3 Kommunesammenslåingen og utviklingen i den nye kommunens

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsregnskap 2007 ÅRSREGNSKAP SANDNES KOMMUNE 3 5 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler.

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen for sak: 50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen som følger vedlagt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer