STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00"

Transkript

1 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer : 7 Dessuten møtte Møteleder Saksliste Orientering: : Rådmann Rannveig Mogren, Jon Sylte og Marit B Homb. : Ordfører Mona B. Nicolaysen. : Sak 62 ble behandlet først. Deretter ble sak 60 behandlet. : Om veger. Om status på fylkesveger og øvrige riksveger i Gausdal, ved Rannveig Mogren. Ordfører orienterte om at hun og Statens vegvesen og Egil Murland skal på befaring på rv 255 Forset - Svatsum 8. juni. Godkjenning av protokoll: Om at asylmottaket i Gausdal legges ned. Skriv av fra Norsk mottaksdrift ble delt ut.

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 53/10 REFERATSAKER FORMANNSKAPET Sak 54/10 Sak 55/10 Sak 56/10 Sak 57/10 Sak 58/10 Sak 59/10 Sak 60/10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10 Sak 64/10 Sak 65/10 Sak 66/10 Sak 67/10 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2009 TIL 2010 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010 GAUSDAL KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN - REVIDERING GEBYR FOR BYGGESAKSBEHANDLING - NY PLAN- OG BYGNINGSLOV MULIG SALG AV AKSJER I GAUSDAL A-SENTER VURDERE KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT OM INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR LILLEHAMMER - GAUSDAL - OG ØYER. VURDERING AV BYGNINGSMASSE VED SVATSUM SKOLE SALG AV NÆRINGSTOMT SEGALSTAD BRU PRINSIPPSAK - BETALING FOR NÆRINGSAREAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GAUSDAL KOMMUNE HØRINGSSAK OM PARTNERSKAPSINSTITUTT FOR OPPLAND TVAKSJONEN ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG

3 FS-53/10 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 10/714 REFERATSAKER FORMANNSKAPET vedtak: Referatsakene tas til etterretning. Referatsak 1: Høringsdokument Innovasjonsstrategi i Oppland. Det blir laget et saksframlegg for kommunestyret Referatsak 2: Notat vedr oversikt over kommunale eiendommer m / vedlegg. Oppsummering: I tråd med notatet blir det utarbeidet egne saker for salg av hver enkelt eiendom. Hensiktsmessigheten i dagens bygningsmasse vurderes med hensyn til beliggenhet og type bolig. Ved salg av enkeltenheter forutsettes dette reinvestert i nye hensiktsmessige boenheter. Vedtak: Referatsakene tas til etterretning, med følgende presisering: Referatsak 1: Høringsdokument Innovasjonsstrategi i Oppland. Det blir laget et saksframlegg for kommunestyret Referatsak 2: Notat vedr oversikt over kommunale eiendommer m / vedlegg. I tråd med notatet blir det utarbeidet egne saker for salg av hvert enkelt eiendom. Hensiktsmessigheten i dagens bygningsmasse vurderes med hensyn til beliggenhet og type bolig. Ved salg av enkeltenheter forutsettes dette reinvestert i nye hensiktsmessige boenheter. FS-54/10 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 10/640 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2009 TIL Ubenyttede investeringsmidler fra 2009 overføres til 2010 slik som det framgår av vedlegg til saken med til sammen kr.

4 2. Dette finansieres som følger: Tilskudd kr Overføring fra drift-momskompensasjon kunstgrasbane kr Bruk av kapitalfondet kr Bruk av reservefondet kr Bruk av lån startlån kr Bruk av lån egne investeringer kr Det godkjennes låneopptak til egne investeringer på inntil kr. Lånet tas opp som serielån og avdras over 25 år. 4. Det godkjennes låneopptak til startlån på inntil kr. Lånet tas opp som serielån og avdras over 22 år. 5. Budsjettet justeres i samsvar med vedtaket i saken om tilhørende vedlegg. 1. Ubenyttede investeringsmidler fra 2009 overføres til 2010 slik som det framgår av vedlegg til saken med til sammen kr. 2. Dette finansieres som følger: Tilskudd kr Overføring fra drift-momskompensasjon kunstgrasbane kr Bruk av kapitalfondet kr Bruk av reservefondet kr Bruk av lån startlån kr Bruk av lån egne investeringer kr Det godkjennes låneopptak til egne investeringer på inntil kr. Lånet tas opp som serielån og avdras over 25 år. 4. Det godkjennes låneopptak til startlån på inntil kr. Lånet tas opp som serielån og avdras over 22 år. 5. Budsjettet justeres i samsvar med vedtaket i saken om tilhørende vedlegg. FS-55/10 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 10/726 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010 Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial tas til etterretning.

5 Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial tas til etterretning. FS-56/10 Ark.: 250 Arkivsaksnr.: 10/677 GAUSDAL KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN - REVIDERING 1. Gausdal kommunes reglement for finansforvaltningen vedtas. 2. Eksisterende plassering av overskuddslikviditet som ikke lenger tilfredsstiller det nye reglementet skal avvikles innen 30/ Gausdal kommunes reglement for finansforvaltningen vedtas. 2. Eksisterende plassering av overskuddslikviditet som ikke lenger tilfredsstiller det nye reglementet skal avvikles innen 30/ FS-57/10 Ark.: Arkivsaksnr.: 10/669 GEBYR FOR BYGGESAKSBEHANDLING - NY PLAN- OG BYGNINGSLOV I medhold av plan- og bygningslovens 33-1 fastsettes gebyrregulativ for byggesaksbehandling med virkning fra og ellers med den endring som er foreslått. Planutvalget behandlet saken, saksnr. 49/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

6 Votering i formannskapet: I medhold av plan- og bygningslovens 33-1 fastsettes gebyrregulativ for byggesaksbehandling med virkning fra og ellers med den endring som er foreslått. FS-58/10 Ark.: 255 Arkivsaksnr.: 10/609 MULIG SALG AV AKSJER I GAUSDAL A-SENTER vedtak: Kommunen velger ikke å benytte seg av tilbudet fra Willy Solberg om kjøp av hans aksjepost på 49 % i Gausdal A-senter A/S Karin Kvisten, Ap, satte fram dette forslaget: Før kommunen kan gi et endelig svar på tilbudet fra Willy Solberg om kjøp av hans aksjepost i Gausdal A-senter, må det gjennomføres en total vurdering av alle tjenester i kommunen som arbeider med tilrettelagt sysselsetting, arbeidstilvenning og beslektede saksområder. Målet må være å få samordnet tjenestetilbudene, frigjort lokaler og ansatte og få til en styrking og videreutvikling av egen attføringsbedrift. Saken legges fram til politisk behandling senest innen utgangen av Presisering: Pågående omsorgsorganisering går som planlagt. Votering: Karin Kvistens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Før kommunen kan gi et endelig svar på tilbudet fra Willy Solberg om kjøp av hans aksjepost i Gausdal A-senter, må det gjennomføres en total vurdering av alle tjenester i kommunen som arbeider med tilrettelagt sysselsetting, arbeidstilvenning og beslektede saksområder. Målet må være å få samordnet tjenestetilbudene, frigjort lokaler og ansatte og få til en styrking og videreutvikling av egen attføringsbedrift. Saken legges fram til politisk behandling senest innen utgangen av FS-59/10

7 Ark.: Arkivsaksnr.: 10/704 VURDERE KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT 1. Gausdal kommune konkurranseutsetter ikke eiendomsdriften nå. 2. Andre effektiviseringstiltak må vurderes først, herunder kommunens standard for oppgaveløsning innen eiendomsdrift. 3. Saken legges fram for formannskap/kommunestyret igjen om det er blir vurdert som realistisk at vi kan oppnå gevinster ved en konkurranseutsetting av hele eller deler av eiendomsdriften. Behandlingen i partsammensatt utvalg enstemmig tiltrådt - ble referert. Votering i formannskapet: 1. Gausdal kommune konkurranseutsetter ikke eiendomsdriften nå. 2. Andre effektiviseringstiltak må vurderes først, herunder kommunens standard for oppgaveløsning innen eiendomsdrift. 3. Saken legges fram for formannskap/kommunestyret igjen om det er blir vurdert som realistisk at vi kan oppnå gevinster ved en konkurranseutsetting av hele eller deler av eiendomsdriften. FS-60/10 Ark.: X27 &85 Arkivsaksnr.: 10/732 OM INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR LILLEHAMMER - GAUSDAL - OG ØYER. Gausdal kommune innleder forhandlinger med Lillehammer og Øyer kommuner med sikte på å få en avtale om felles brann- og redningstjeneste for de 3 kommunene i Lillehammerregionen. Behandlingen i partsammensatt utvalg enstemmig tiltrådt - ble referert.

8 Votering i formannskapet: Gausdal kommune innleder forhandlinger med Lillehammer og Øyer kommuner med sikte på å få en avtale om felles brann- og redningstjeneste for de 3 kommunene i Lillehammerregionen. FS-61/10 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 10/710 VURDERING AV BYGNINGSMASSE VED SVATSUM SKOLE 1. Eiendommen Svatsum gnr. 98 bnr. 23, 41, 42, 47 og 62 legges ut til salg i tråd med rådmannens forsalg ovenfor. 2. Valg av kjøper avgjøres i tråd med kriteriene ovenfor og forelegges formannskapet som egen sak. Jens N Høistad, Ap, satte fram dette forslaget Saken utsettes. Det tas kontakt med Svatsum Vel med henblikk på å finne løsninger for videre bruk av skolebygget. Frist for et slikt arbeid: Votering over utsettelsesforslaget: Saken utsettes med 5 mot 2 stemmer. Vedtak: Saken utsettes. Det tas kontakt med Svatsum Vel med henblikk på å finne løsninger for videre bruk av skolebygget. Frist for et slikt arbeid: FS-62/10 Ark.: 611 &55 Arkivsaksnr.: 10/176

9 SALG AV NÆRINGSTOMT SEGALSTAD BRU vedtak: Næringstomten FKB4 i reguleringsplan for Linflåa Furulund selges til Skarpsno AS for Kr ,- + omkostninger. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. Enstemmig vedtatt. Næringstomten FKB4 i reguleringsplan for Linflåa Furulund selges til Skarpsno AS for Kr ,- + omkostninger. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. FS-63/10 Ark.: 611 Arkivsaksnr.: 10/711 PRINSIPPSAK - BETALING FOR NÆRINGSAREAL vedtak: 1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende krever kommunen normalt kr. 40 pr. m2 + mva. Individuell vurdering kan foretas ut fra beliggenhet, kvalitet på arealet og lignende. 2. Spørsmålet om refusjon for tekniske anlegg fram til tomtegrense (veg, vatn, avløp) vurderes evt. sammen med endring av tilknytningsavgifter på et senere tidspunkt. Anne Helene Sagbakken, Bygdalista og Karin Kvisten, Ap, satte fram forslag om nytt pkt 1: Som hovedregel ved salg av areal skal ikke kommunen selge billigere enn summen det kjøpes for. Votering Forslaget til Sagbakken/Kvisten ble enstemmig vedtatt, og går inn som nytt pkt 1. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt, og går inn som punkt 2 og Som hovedregel ved salg av areal skal ikke kommunen selge billigere enn summen det kjøpes for. 2. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende krever kommunen normalt kr. 40 pr. m2 + mva. Individuell vurdering kan foretas ut fra beliggenhet, kvalitet på arealet og lignende.

10 3. Spørsmålet om refusjon for tekniske anlegg fram til tomtegrense (veg, vatn, avløp) vurderes evt. sammen med endring av tilknytningsavgifter på et senere tidspunkt. FS-64/10 Ark.: X11 &31 Arkivsaksnr.: 10/166 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GAUSDAL KOMMUNE Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende ROS-analyse. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende ROS-analyse. FS-65/10 Ark.: 026 Arkivsaksnr.: 10/629 HØRINGSSAK OM PARTNERSKAPSINSTITUTT FOR OPPLAND vedtak: Vurderingene i saksframstillingen sendes som Gausdal kommunes høringsinnspill om partnerskapsinstituttet i Oppland. Lillehammer/Gausdal/Øyer kommune ser fram til fortsatt godt partnerskapsarbeid mellom kommunene og Oppland Fylkeskommune i Lillehammerregionen. Karin Kvisten, Ap, satte fram forslag om følgende tillegg: Oppland fylkeskommune understreker at deres rolle som regional utviklingsaktør ble vesentlig forsterket fra 2002 (etter at sykehusene ble overført til Staten). Gausdal kommune er på den bakgrunn noe forundret over, og ikke enig i, forslaget om at kommunene skal øke sin del av tilskuddet til 40% av fylkeskommunens bidrag, dvs med kr , men forutsetter likevel at OFK viderefører sine bevilgninger på inntil 2,5 mill. Votering: Enstemmig vedtatt med Karin Kvistens tillegg.

11 Oppland fylkeskommune understreker at deres rolle som regional utviklingsaktør ble vesentlig forsterket fra 2002 (etter at sykehusene ble overført til Staten). Gausdal kommune er på den bakgrunn noe forundret over, og ikke enig i, forslaget om at kommunene skal øke sin del av tilskuddet til 40% av fylkeskommunens bidrag, dvs med kr , men forutsetter likevel at OFK viderefører sine bevilgninger på inntil 2,5 mill. Vurderingene i saksframstillingen ellers sendes som Gausdal kommunes høringsinnspill om partnerskapsinstituttet i Oppland. Lillehammer/Gausdal/Øyer kommune ser fram til fortsatt godt partnerskapsarbeid mellom kommunene og Oppland Fylkeskommune i Lillehammerregionen. FS-66/10 Ark.: X03 Arkivsaksnr.: 10/624 TV-AKSJONEN ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ vedtak: Som medlemmer av komiteen til årets TV-aksjon velges: Enstemmig vedtatt: Som medlemmer av komiteen til årets TV-aksjon velges: Anne Helene Sagbakken Mona B Nicolaysen Vedtak: Som medlemmer av komiteen til årets TV-aksjon velges: Anne Helene Sagbakken Mona B Nicolaysen FS-67/10 Ark.: 014 Arkivsaksnr.: 10/628 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG

12 Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes valgting mandag 12. september Jens Ringen, Bygdalista foreslo følgende: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes valgting søndag 11. og mandag 12. september Votering: 2 dagers valgting ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte for innstillingen. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes valgting søndag 11. og mandag 12. september 2011.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer