STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :00"

Transkript

1 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Synnøve Østensen, Stein Erik Skjelsvold, Ivar Lauritsen : Laila Iren Vilhelmsen, Tor Egil Klufthaugen, Karin K. R. Høistad Antall repr. inkl. varamedlemmer : 23 Dessuten møtte Møteleder Orientering : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim, Torbjørn Furuhaugen, Lars Kristian Hatterud, Jon Sylte, Dag Høiholt-Vågsnes : Ordfører Hans Oddvar Høistad : Om arbeidet med kommuneplanens arealdel i Gausdal kommune, ved fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud og enhetsleder teknisk Torbjørn Furuhaugen. Godkjenning av protokoll:

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 65/18 Sak 66/18 Sak 67/18 Sak 68/18 Sak 69/18 Sak 70/18 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - GODKJENNING KANKERUD FJELLTAK - REVISJON AV UTBYGGINGSAVTALE HØRING OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - PLIKT TIL Å TILBY LEIRSKOLEOPPHOLD OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR REGIONAL NÆRINGSPLAN - RULLERING

3 KS-65/18 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/2321 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Referatsakene tas til etterretning. KS-66/18 Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 18/240 OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - GODKJENNING Innledning: I forbindelse med saken var det er orientering om planen, ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte. Informasjon til kommunestyret: Kommunen har nå også skriftlig fått bekreftelse på at fylkesmannen i Oppland ikke lenger har innsigelser til områderegulering for Segalstad Bru. Denne informasjonen var tidligere gitt muntlig. Votering: Enstemmig tiltrådt. Områderegulering Segalstad Bru godkjennes, i medhold av plan- og bygningslovens KS-67/18 Ark.: L82 &01 Arkivsaksnr.: 18/1600 KANKERUD FJELLTAK - REVISJON AV UTBYGGINGSAVTALE

4 1. Revidert utbyggingsavtale for Kankerud Fjelltak AS godkjennes. 2. Midler innbetalt til kommunen i henhold til tidligere utbyggingsavtale tilbakebetales til bedrifta, ved dokumentasjon av sikkerhetsstillelse godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. KS-68/18 Ark.: A27 &13 Arkivsaksnr.: 18/1995 HØRING OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - PLIKT TIL Å TILBY LEIRSKOLEOPPHOLD Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget: «Gausdal kommunestyre mener gratis leirskole, som en del av grunnskoleopplæringen, vil være et gode. Leirskole gir verdifull læring, både sosialt og faglig. Samtidig er det utfordrende med statlige føringer som reduserer det kommunale handlingsrommet. En forutsetning for at Gausdal kommune skal kunne tilby leirskole til alle elever er at staten fullfinansierer tilbudet, og at tilskuddsordningen som et minimum også omfatter kommunens utgifter til reise og opphold for elever og voksne». Votering: Anette Musdalsliens forslag ble satt opp mot innstillingen. Anette Musdalsliens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer. Gausdal kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til departementets forslag om lovfestet rett til leirskole: «Gausdal kommunestyre mener gratis leirskole, som en del av grunnskoleopplæringen, vil være et gode. Leirskole gir verdifull læring, både sosialt og faglig. Samtidig er det utfordrende med statlige føringer som reduserer det kommunale handlingsrommet. En forutsetning for at Gausdal kommune skal kunne tilby leirskole til alle elever er at staten fullfinansierer tilbudet, og at tilskuddsordningen som et minimum også omfatter kommunens utgifter til reise og opphold for elever og voksne». KS-69/18

5 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/2322 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr " til orientering. KS-70/18 Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 18/2159 REGIONAL NÆRINGSPLAN - RULLERING 1. Gausdal kommune vedtar forslaget til regional næringsplan for Planen erstatter Regional næringsplan vedtatt i kommunestyret 27. oktober 2016.