Reviderte KOSTRA-tall ny rekkefølge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge"

Transkript

1 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8 2,9-0,4-0,6-1 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt. 124,8 126,8 150,5 184,5 185,4 160,9 150,8 176,7 175,7 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt. 7,4 6,5 18,3 21,5 15, ,4 22,5 25,8 Frie inntekter i kroner pr innb Nto. lånegjeld i kroner pr innb Nto. dr.utg. pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Nto. dr.utg. til grunnskoleopplæring, pr innb år Nto. driftsutg. pr. innb. i kroner, kommunehelsetj Nto. dr.utg. pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtj Nto. dr.utg. til sosialtj.n pr. innb år Nto. dr.utg. pr innb år, barneverntj.n Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad And. barn 1-5 år med barnehageplass 84,9 83,3 85,4 88,9 83,1 82,1 87, ,7 And. elever i grunnskolen som får spesialundervisning, % 6,4 6,1 5,9 6,1 6,2 6,6 7,8 7 6,3 Legeårsv. pr innb.e, kommunehelsetj. 11,5 10,9 9,1 9,4 9,6 7,9 9,4 9,2 8,6 Fysioterapiårsv. pr innb.e, kommunehelsetj. 12,4 11,4 9 7,8 8,6 5,8 10,2 8,8 9,1 And. plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst. 91,4 98,1 91,1 98,7 92, ,9 93,9 94 And. innb.e 80 år og over som er beboere på inst.,5 12, ,9 9,2 11,6,9 12,3 And.en sosialhjelpsmott år, av innb år 4,7 4,2 4 3,5 4,6 2,3 3,6 3,6 3,6 And. barn med barneverntiltak ift. innb år 4, ,8 3,9 2,9 4,1 4 3,7 Lengde kom.e veier og gater i km pr innb. 3,7 3,7 3,2 4,7 6,1 5 6,9 8,9 5,6 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansv pr innb Kom.t disponerte boliger pr 1000 innb.e Årsv. i brann- og ulykkesvern pr innb.e 0,8 : : : : : : : : Produktivitet/enhetskostnader Korr. Bto. dr.utg i kroner pr barn i kom. bhg Korr. Bto. dr.utg til grunnskole, pr elev lig størrelse, 1.til 7.årstrinn 15,1 14,7 14,9 15,7 15,3 14,7,1,2 14,4 lig størrelse, 8.til 10.årstrinn 19,1 17,7 16,4 16,7 16,5 16, ,6 16 Korrigerte bto driftsutg pr. mottaker av kjernetj. til hj.boende (i kr) Korr. bto. dr.utg, inst., pr. kom. plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) lig saksbehand.lingstid, byggesaker (kalenderdager) lig saksbehand.lingstid, vedtatte reguleringspl. (kalenderdg) Side 1

2 lig saksbehand.lingstid, kartforretning (kalenderdager) Bto. dr.utg. i kr pr. km kom. vei og gate Lovanvendelse And.søknader om motorferdsel i utmark innvilget And. disp.ssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 Barnehager Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1 Foreldrebet bhg: Mndssats med årsinntekt kroner ekskl. kostpenger fulltidsopph. (100%) (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebet. bhg: Mndssats med årsinntekt kr ekskl kostpenger fulltidsopph (100%) (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebet bhg: Månedss. med årsinntekt kr ekskl kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebet bhg: Månedssats med årsinntekt kr ekskl kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebet. bhg: Kostpenger pr mnd 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebet. bhg: Søskenmod. for barn nr. 2 i % (gjelder rapp.år +1) Foreldrebet. bhg: Søskenmod. for barn nr. 3 i % (gjelder rapp.år +1) Grunnskoleopplæring Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo) Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner pr mnd Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner pr mnd Forelderbet. SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr pr mnd Foreldrebet. SFO: ukentlig oppholdstid 6-15 timer i kroner pr mnd Pleie og omsorg Egenbetaling for praktisk bistand. Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner pr mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner pr mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner pr mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner pr mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner pr mnd Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Side 2

3 Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak pr mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - én sats Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Målerleie (rapporteringsåret +1) Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - én sats Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Fysisk planlegging Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a Stdgeb. for komb. kart- og delingsforetn., tilsv. en boligtomt 750 m Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) Kjøp av tjenester - nivå 2 Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i % av bto. dr.utg., kommunen i alt And. renhold, vaskeri- og vaktmestertj.r, i alt 1,2 0,4 0,6 1,6 0,1 0 0,4 0,5 0,7 And. konsulenttj.r, i alt 1,2 1,1 1,4 0,5 0,7 0,8 1 0,9 1 And. kjøp av tj.r fra private, i alt 4,7 5,2 8,4 4,6 3,2 4,7 5 4,9 5,3 And. kjøp fra egne foretak og IKS, ialt 1,9 8,2 4,3 0,1 1,9 4 3,4 1,7 2,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., i alt 0,6 0,9 0,7 1,1 0,8 1,3 1,9 1,9 1,3 And. overføringer, i alt 20, ,5,5 12,2 12,1 12,5 10,5 11,6 Kjøp av tjenester fra/overføringer til andre i % av bto. dr.utg., fordelt på tj.områder Adm., styring og fellesutg. And. konsulenttj.r, adm, styring og fellesutg. 8,3 8,4 6,8 3,7 2,3 2,9 4 3,3 4,3 And. konsulenttj.r, adm. 7,1 4,5 6,9 3,3 1,9 3,1 3,4 2,9 3,4 And. kjøp av tj.r fra private, adm., styring og fellesutg. 0,1 0,5 0,5 0,6 0,1 3,6 1,6 1,3 1,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, adm, styring og fellesutg. 1 6,1 1,3 1,4 0 1,7 2,4 2,1 1,7 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., adm., styring og fellesutg. 0,6 0,2 0, ,1 4,2 2,9 1,7 Barnehager And. kjøp av tj.r fra private, barnehager 9,8 12,9 11,5 12,5 8,7 12,6 12,2 10,3 12,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager 0 0 2, ,3 0,3 0,3 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., barnehager 0 0 0,1 0,1 0 0,6 0,1 0,2 0,1 Side 3

4 And. overføringer, barnehager 89,5 86,1 31,3 38,2 44,1 39,2 47, ,6 Barnevern And. kjøp av tj.r fra private, barnevern 0,5 0,6 6,1 0 4,8 0,3 5 4,1 4 And. kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern 0,1 0,8 0, ,2 0,3 0,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., barnevern 7,9 18,3 9,2 17,7 16,3 21,1 16,3 15,2 14,9 Kirke And. kjøp av tj.r fra private, kirke ,3 0,1 0,4 0,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kirke 0 0 0, ,1 0 0,2 0,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., kirke ,1 0 0,4 0,1 And. overføringer, kirke ,4 91,9 99,5 81,5 95,2 93,4 91,1 Grunnskole And. kjøp av tj.r fra private, grunnskole 0,2 0,1 0,7 0,4 0,7 1 0,9 0,7 0,7 And. kjøp fra egne foretak og IKS, grunnskole 0,1 17,3 10, ,9 1,1 1,6 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., grunnskole 1,3 1,4 1,2 0,8 1,5 1,9 2,2 2,1 1,6 Bolig And. kjøp av tj.r fra private, bolig ,1 0,6 0,6 0,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, bolig 0 28,6 9, ,9 2,5 0,9 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., bolig 0 0, ,9 0,2 0 Kommunehelse And. kjøp av tj.r fra private, kommunehelse 32,5 29,7 20,9 29,2 32, ,1 19,1 25,3 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse 0,5 1, ,4 1,4 0,9 1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., kommunehelse 0,1 0,1 1, ,1 2,5 4,2 2,7 Pleie og omsorg And. kjøp av tj.r fra private, pleie og omsorg 6 6,5 17,8 0,3 1,9 2,2 5,3 5,4 4,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg 1,9 5,4 2, ,7 1,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., pleie og omsorg 0,3 0 0,4 0,1 0 0,2 0,7 0,7 0,5 Kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet And. kjøp av tj. fra private, kom. tilrettel. og bistand for næringslivet 8,4 11,4 5 8,8 3 23,3 7 7,7 10,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kom. tilrettel. og bistand. for næringslivet 0,3 6,9 2,3 0 4,1 0 0,8 1,6 1,7 And. kjøp fra andre off. virksom., kom. tilrettel. og bist. for næringslivet 7,2 7,7 0, ,8 2 1,9 And. overføringer, næring 31,8 33,9 19,5 10,1 18,6 42,4 35,7 35,2 26,7 Kommunal eiendomsdrift Andel kjøp av tj.r fra private, kommunal eiendomsdrift 0 0 3,9 0-0, ,7 0,6 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kom. eiendomsdrift 0,1 75, ,6 5,7 8,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksom., kom. eiendomsdrift ,5 0,2 0 Kultur, barne- og ungdomstiltak Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungd.tiltak 1,2 1,4 0,9 0 0,2 2,2 1 1,6 1,3 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungd.tiltak 0,3 12,8 5,5 0 0,1 7,8 5,4 2,3 3,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomh., kultur, barne- og ungd. tiltak 0, ,4 1,1 0,5 Andel overføringer fra kultur, barne- og ungd.tiltak 25,6 29,2 32,8 29,2 20,1 19,8 22,5 23,9 22,7 Side 4

5 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Andel kjøp av tj. fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø 0 0,1 0,4 0 0,4 1,7 1,7 1,4 0,9 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø 8,3 10,2 7,8 1 0,2 0,1 2,7 1,2 0,7 Andel kjøp fra andre offentlige virk., fysisk planl., natur og nærmiljø 0 0 0, ,2 0,9 0,2 Samferdsel Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel 0,2 0,1 1,5 0 1,4 20,4 4,3 3,9 2,8 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel 0 10,6 2,4 0 0,1 0 3,9 1,1 0,7 Andel kjøp fra andre offentlige virksom., samferdsel ,8 0 0,2 0,2 0,9 1,9 Sosialtjenesten Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten 3,3 3,7 6,3 12,3 2,3 8,7 2,8 4,8 5,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter., sosialtjenesten 0 0,2 0, ,2 2,7 1,2 0,9 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten 0,3 1 1, ,4 0,5 0,5 Andel overføringer, sosialtjenesten 50,5 42, ,6 54,7 44,9 44,8 45,6 46,4 Vann, avløp og renovasjon And. kjøp av tj.r fra private, vann, avløp og renovasjon 8,8 6,5 22,6 29,8 2,3 4,1 7 14,1 14 And. kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon 27,8 33 9,2 0 36,9 43,3 14,5 17,2 And. kjøp fra And.re off. virksom., vann, avløp og renovasjon 0 0 0,6 0 0,5 1,6 2,6 5 2,8 Brann- og ulykkesvern And. kjøp av tj.r fra private, brann- og ulykkesvern 0 0 0,4 0 8,5 0 1,1 2,3 2,5 And. kjøp fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern 0,4 0,4 18, ,5 19,6 21 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., brann- og ulykkesvern 0 0 0,2 1,7 0,8 0 5,4 6,6 1,2 Tjenester utenfor kommunalt næringsområde Andel kjøp av tj. fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde , ,7 3 0,4 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tj. utenfor ord. komm ansvarsomr , ,2 0,6 Andel kjøp fra andre off. virksomh, tj.r utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ,3 0, Konsern - eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 Eiendomsforvaltning samlen, konsern Nto. driftsutg til kom. eiend.forv. pr innb., konsern MVA-komp. drift, kom. eiend.forv. pr innb., konsern MVA-komp. Inv., kom. eiendomsforv. pr innb., konsern Nto. driftsutg. til kom. forv. av eiendommer pr innb., konsern Nto driftsutg. til kom. eiendomsforv., i % av samlede nto driftsutg., konsern.. 9,2 9,7 8,2 10,8 8,4 9,5 9,7 9,4 Brutto investeringsutgifter til kom. eiend.forv. pr innb., konsern Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggerne i kvm. pr innb., konsern.. 3,8 3,9 4, ,2 4,8 4,3 Samlet areal på formålsbyggene kom. eier i kvm pr innb., konsern.. 3,2 3,7 4 3,9 3,9 3,9 4,6 4,1 Samlet areal på formålsbyggene kom. leier i kvm pr innb., konsern.. 0,6 0,3 0,5 0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 Produktivitet Side 5

6 Korr. bto driftsutg til kom. eiendomsforv.pr kvm., konsern Korr. bto driftsutg. til eiendomsforv. på eide bygg pr kvm, konsern Korr. bto driftsutg. til eiendomsforv. på leide bygg pr kvm, konsern Korr. bto driftsutg. til kom. forv. av eiendommer pr kvm, konsern Korr. bto driftsutg. til vedlikeholdsakt. i eiendomsforv. pr kvm, konsern Korr. bto driftsutg. til driftsakt. i eiendomsforv. pr kvm, konsern Energikostnader for kom. eiendomsforv. pr kvm, konsern Utdypende indikatorer Bto inv.utg. til kom. eiendomsforv. i % av saml. Bto. inv.utg., konsern.. 49,8 40,3 26,6 50,1 34,5 41,2 42,1 42,2 Energikostnader for kom. eiend.forv. i % av Bto. dr.utg. til eiend.forv., konsern.. 21,8,7 11,4 15,5,9 12, ,9 Adm.lok., konsern Nto. dr.utg. til Adm.lok. pr innb., konsern Bto. investeringsutgifter til adm. pr innb., konsern Dekningsgrader Samlet areal på førsk.lok. i kvm pr innb 1-5 år, konsern.. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Produktivitet Korr. Bto. dr.utg til førsk.lok. pr kvm, konsern Korr. bto driftsutg.til vedlikeh.akt., førskolelok. pr kvm, konsern Korrigerte Bto. driftsutg. til driftsakt, førskolelok. pr kvm, konsern Energikostnader til førsk.lok. pr kvm, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage.. 15,5 10,7 16,7 22,5 9,9 18,5 16,7 18 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler Førskolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern.. 3,6 4,2 3 2,5 3,2 4 4,5 3,9 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern.... 8,7 8,4 8,7 9,2 9,7 9,8 9,6 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konserṅ. 28 8,4 5,2 9,7 14,9 9,9 9,9 11,2 Skolelokaler, konsern Nto. dr.utg. til skolelokaler pr innb., konsern Side 6

7 Bto. investeringsutgifter til skolelokaler pr innb., konsern Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvm pr innb år, konsern..,3 15, ,2 14,5 15,7 16,9 15,8 Produktivitet Korrigerte Bto. driftsutg. til skolelokaler pr kvm, konsern Korr. Bto. driftsutg. til vedlikeholdsakt, skolelok. pr kvm, konsern Korr. Bto. dr.utg til driftsakt., skolelok. pr kvm, konsern Energikostnader til skolelokaler pr kvm, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvm pr elev, konsern..,6 16,3 16,7 15,4 15,1 16,1 17,4 16,3 Energikost. til skolelokaler i % av bto driftsutg. til skolelok., konsern.. 20, ,6,7 12,9 11,9 14,2 14 Institusjonslokaler konsern Nto. dr.utg. til inst.slokaler pr innb., konsern Bto. investeringsutgifter til inst.slok. pr innb., konsern Dekningsgrader Samlet areal på inst.lok. i kvm pr innb. 80 år og over, konsern.. 17,6 18,8 23,6 15,5 25,5 18,2 22,5 19,1 Produktivitet Korr. Bto. dr.utg til inst.slok. pr kvm, konsern Korr. Bto. dr.utg til vedl.akt, inst.lok. pr kvm, konsern Korrigerte Bto. driftsutg. til driftsakt., inst.slok. pr kvm, konsern Energikostnader til inst.slokaler pr kvm, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på inst.slok. i kvm pr beboer i inst., konsern.. 95,9 106,5 158, ,6 111,8 119,5 111,9 Energikost. til inst.slok. i % av to driftsutg. til inst.lok., konsern..,9 10,4 14,9 17,3 22,9,6 18,6 17,7 Kom.e idrettsbygg, konsern Nto. dr.utg. til kom.e idrettsbygg pr innb., konsern Bto. investeringsutgifter til kom. idrettsbygg pr innb., konsern Dekningsgrader Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern.. 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern.. -19,3 19,2 9,7 16,9.. 24,1 16,2 15,2 Kommunale kulturbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Side 7

8 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern.. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern.. 4,6 9,4 23,3 17,9 0 8,5 14,4 15,3 4. Eiend.forv. for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 Eiendomsforvaltning samlet Nto. dr.utg. til kom. eiend.forv. pr innb Mva. komp. drift, kom. eiend.forv. pr innb Mva. komp. investering, kom. eiendomsforv.pr innb Nto. driftsutg. til kom. forvaltning av eiendommer pr innbygg Nto. driftsutg til kom. eiendomsforv, i % av samlede nto. driftsutg... 9,1 10,2 9,2 10,6 8,3 9,2 9,8 9,6 Bto investeringsutg. til kom. eiendomsforv. pr innb Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i kvm pr innb ,6 4, ,8 4,7 4 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvm pr innb ,4 4 3,9 3,8 3,6 4,5 3,8 Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvm pr innb ,2 0,5 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter.. 0,5 34,6 42,4 54,8 39,6 30,2 43,5 44,3 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning.. 7,6 8,3 11,5 15,3,9 9,3 14,3,8 Administrasjonslokaler Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Dekningsgrader Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger.... 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 Produktivitet Side 8

9 Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler Utdypende indikatorer Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler.. 11,9 9,8 16,7 19,9 9, ,3 Førskolelokaler Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger Dekningsgrader Samlet areal på førsk.lok. i kvm pr innb. 1-5 år.... 3,6 3 2,5 3,2 3,8 4,6 3,8 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage.... 8,7 8,4 8,7 9,2 9,7 9,8 9,6 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler.. 0 6,5 5,2 9,7 14,9 6,7 9,6 10,7 Skolelokaler Nto. dr.utg. til skolelokaler pr innb Bto. investeringsutgifter til skolelokaler pr innb Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år ,2 14,5 14,5 16,8 15,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev ,6 16,7 15,4 15,1 14,9 17,2 15,8 Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler.. 8,4 8,2 10,6,7 12,9 9,3,7,1 Institusjonslokaler Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger Dekningsgrader Samlet areal på inst.slokaler i kvm pr innb. 80 år og over ,5 23,6 15,5 25,5 15,9 22,3 18,3 Produktivitet Side 9

10 Korr. bto. dr.utg til inst.slokaler pr kvm Korr. bto. dr.utg til vedlikeholdsaktiviteter, inst.slokaler pr kvm Korr. bto. dr.utg til driftsaktiviteter, inst.slokaler pr kvm Energikostnader til inst.slokaler pr kvm Utdypende indikatorer Samlet areal på inst.slokaler i kvm pr beboer i inst ,4 158, , ,1 107,8 Energikostnader til inst.slokaler i % av bto. dr.utg. til inst.slokaler.. 4,3 8,1 17,1 17,3 22,9 9 17,6 16,1 Kommunale idrettsbygg Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg.. 26,7 14,9 9,7 16,9.. 12,6 15,2,5 Kommunale idrettsbygg Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger.... 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg.. 2,4 9,2 23,3 17,9 0 7,8,6 14,5 A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 Finansielle nøkkeltall 2.1 Finansielle nøkkeltall i % av driftsinntektene Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8 2,9-0,4-0,6-1 Mva. komp. påløpt i inv.reg., i % av bto. driftsintekter 1 0,7 1,2 1,6 2 2,4 1,1 1,7 1,7 Side 10

11 Mva. komp. påløpt i driftsregnskapet, i % av bto. dr.innt. 2,2 2 1,9 1,8 1,9 1,7 2,1 2 2 Overskudd før lån og avsetninger i % av bto. dr.innt ,4-6, ,6-11,6-5,7-8,8-9,3 Rente- og avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. -1,3-0,9 1,6 4,2 7,2 0,5 2,8 4,7 4,9 Avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. 0,8 0,8 2,3 2,8 3,8 2,3 2,3 2,9 2,9 Renteutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. -2-1,7-0,7 1,4 3,4-1,8 0,4 1,8 2,1 Nto. lånegjeld i % av bto. dr.innt. 7,5 15,2 18,9 69, ,3 40,5 62,6 65,6 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt. 124,8 126,8 150,5 184,5 185,4 160,9 150,8 176,7 175,7 - herav Pensjonsforpliktelse i % av bto. dr.innt. 92,1 90,3 90,8 91, ,7 93 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt. 7,4 6,5 18,3 21,5 15, ,4 22,5 25,8 Akk. regnskapsresultat i % av bto. dr.innt , ,2-0,7-0,6 Akk. resultat i inv.reg., i % av bto. dr.innt. -0,1 0-0,3-0,2-5 2,4-0,3-0,5-0,3 2.2 Finansieringskilder for investeringene Finansieringskilde for investeringene i %, overf. fra driftsregnskapet 2,1 2,4 12,6 2,1 1,8 10,1 5,9 5,7 3,3 Finansieringskilde for inv. i %, tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v 11,2 6,6 20,2 15,8 15,3 18,7,4 19,7 17,5 - Herav salg av fast eiendom 0 0 2,5 3,2 5,1 0,2 5,4 6,3 7,4 Finansieringskilde for investeringene i %, diverse intern finansiering 0,1-12, ,4 7,8 2,9 16,3 - Herav udekket/udisponert i inv.reg. 0,6 0 2,9 0 33,8 0-0,9 3,3 2,3 Finansieringskilde for investeringene i %, bruk av lån (nto.) 86,5 103,1 41,2 73,1 37,6 63,4 78,6 60,6 62,8 - Herav aksjer og andeler -0,2-0,7-11,5-8,9 0,1-1,9 2,9-4,7-1,9 2.3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av bto. dr.innt. 49,6 48,2 50,7 39,1 34,7 50,6 42,4 37, herav Naturressursskatt i % av bto. dr.innt ,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av bto. dr.innt. 12,8,8 8,2 14,5 21,3 9,5 16,6 19,9 16,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av bto. dr.innt. 9,3 10,1 9,1 9,4 9,6 9,3 9,1 8 9,1 Eiendomsskatt i % av bto. dr.innt ,4 4, ,9 2,7 2 - herav eiendomsskatt på verk og bruk 0 0 0,2 1 0,4 0 1,2 1,6 0,7 - herav eiendomsskatt på annen fast eiendom 0 0 1,2 3,1 3,6 0 0,6 1,1 1,4 Konsesjonskraftinntekter i % av bto. dr.innt ,2 0,4 0 Salgs- og leieinntekter i % av bto. dr.innt. 9,9 9,3,1 15,3 16,5 14,8 12,3,4 14,1 Andre dr.innt. i % av bto. dr.innt. 18,4 18,7 17,5 17, ,7 17, ,6 2.4 Nøkkeltall i kroner pr innb. Bto. dr.utg. i kroner pr innb Korr. bto. dr.utg i kroner pr innb Nto. dr.utg. i kroner pr innb Bto. dr.innt. i kroner pr innb Nto. driftsresultat i kroner pr innb Frie inntekter i kroner pr innb Nto. lånegjeld i kroner pr innb Pensjonsforpliktelse i kroner pr innb Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder Brutto driftsutg. Side 11

12 Bto. driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot bto. driftsutg. 5,3 4 5,9 7,4 5,3 5,5 6,2 6,2 5,5 Bto. dr.utg., barnehage, i % av totale bto. dr.utg. 10, ,3 11,7 10,3 14,1 10,8 11,3 12,2 Bto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale bto. dr.utg. 20,7 21,1 19,6 22,2 21,1 24, ,2 22,2 Bto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale bto. dr.utg. 3,6 3,8 3,3 3,3 3,4 3,4 3,8 3,9 3,6 Bto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale bto. dr.utg. 29,2 30,1 24,6 23,5 28,8 24, ,9 27,7 Bto. dr.utg., sosialtj., i % av totale bto. dr.utg. 6,2 5,9 5,7 5,5 5,9 3,3 4 3,8 4,5 Bto. dr.utg., barnevern, i % av totale bto. dr.utg. 3 3,1 2,5 2,2 2,7 2,8 2,7 2,4 2,5 Bto. driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot bto. driftsutg 3,8 3,9 3,9 4,1 4,9 5,7 4,3 4,4 4,5 Bto. driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. driftsutg. 1,9 1,8 1,7 2,4 1,6 2,3 1,8 1,6 1,6 Bto. dr.utg., kultur, i % av totale bto. dr.utg. 4,6 4,8 3,8 4 3,9 4 3,5 3,7 3,9 Bto. dr.utg., kirke, i % av totale bto. dr.utg. 1,1 1,1 0,9 0,8 1,1 1, ,9 Bto. dr.utg., samferdsel, i % av totale bto. dr.utg. 2,6 2,6 1,5 2 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 Bto. dr.utg., bolig, i % av totale bto. dr.utg. 0,5 0,5 1,9 0,6 1,7 1,2 1,2 1,6 1,5 Bto. dr.utg., næring, i % av totale bto. dr.utg. 0,3 0,3 0,8 1 0,8 0,4 1 1,3 0,9 Bto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale bto. driftsutg 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 Bto. driftsutg, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale bto. dr.utg ,1 0,2 0,1 Bto. dr.utg., tj. utenfor ord. kom. ansv.område, i % av tot.bto. driftsutg. 0,1 0,1 1,3 2,7 0,1 0 0,2 0,5 0, Netto driftsutgifter Nto. driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale nto. driftsutg 5,6 3,9 7 6,4 7,1 5,2 8,1 8,2 6,9 Nto. dr.utg. til adm. og styring i % av totale nto. driftsutg 7,4 8,5 7,9 7,6 8,7 6,9 10,6 9,9 8,5 Nto. dr.utg., barnehage, i % av totale nto. dr.utg. 2,6 2,2 3,6 2,7 2,4 3,6 2,5 2,9 3,1 Nto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale nto. dr.utg. 24,6 26,4 26,4 31,7 29,6 34,6 29,6 30,5 30,4 Nto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale nto. dr.utg. 3,4 4,6 3,8 3,8 4,1 4,6 4,6 4,4 4,3 Nto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale nto. driftsutg. 37,1 36,3 30,6 30,3 37,7 31,2 36,6 35,6 35,7 Nto. dr.utg., sosialtj., i % av totale nto. dr.utg. 8,1 7,3 7,1 7 8,1 4,6 4,9 4,8 5,8 Nto. dr.utg., barnevern, i % av totale nto. dr.utg. 3,9 3,9 3,5 3,4 4,2 4 3,7 3,3 3,5 Nto. driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot nto. driftsutg -1-0,7-0,8-0,6-2,7-0,2-0,3-0,6-1,1 Nto. dr.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot. nto. dr.utg 1,9 1,8 1,5 1,7 1,5 2,5 1,6 1,4 1,5 Nto. dr.utg., kultur, i % av totale nto. dr.utg. 5,6 6,3 4,8 5,2 3,7 5,6 4,4 4,5 4,7 Nto. dr.utg., kirke, i % av totale nto. dr.utg. 1,6 1,6 1,1 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 Nto. dr.utg., samferdsel, i % av totale nto. dr.utg. 3,5 3,5 1,1 1,8 1,3 1,6 2,5 2 1,8 Nto. dr.utg., bolig, i % av totale nto. dr.utg. 0,7 0,4 0,6 0,5-0,2-0,8 0,3 0 0 Nto. dr.utg., næring, i % av totale nto. dr.utg. 0,4 0,3 0,1 0,2 0 0,4-1,8-0,5 0,1 Nto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale nto. driftsutg 1,8 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 Nto. dr.utg., interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totalen nto. dr.utg Nto. dr.utg., tj. utenfor ord. kom. ansv.område, i % av tot. bto. dr.utg. 0,2 0,2 1,5 3, ,1 0,2 0, Lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutg., i % av totale lønnsutgifter 4,5 1,7 7,7 12 9,2 8,6 5,4 7 7,1 herav: lønn ført på funk ,1 0,8 2 6,7 3,8 5,7 0,8 1,8 2,8 Side 12

13 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 0,1 0,1 11,5 8,4 6,9 10,4 6,8 9,7 9 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter 31, ,7 28,4 25, ,1 28,7 28,9 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter 3,1 3,7 3,5 3,1 3 3,4 3,5 3,7 3,2 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter 44,6 47,4 32,1 33,5 40,4 34,9 40,4 37,8 38,2 Lønn, sosialtj.n, i % av totale lønnsutgifter 4,9 5,5 4,4 4 3,3 2,3 3 2,6 3 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter 3,6 3,6 2,5 2,1 2,4 2,5 2,5 2,1 2,3 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter 1,2 1,1 1,1 0,5 1,6 0,1 1,5 1,1 1,1 Lønn, fysisk planl., kulturminne/natur/nærmiljø, i % av tot. lønnsutg. 1,9 2,1 1,8 2,4 1,7 2,2 2 1,6 1,7 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter 3,5 2,9 2,5 3,1 2,7 2,5 2,7 2,6 2,8 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter 0 0 0,2 0, Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter 0,7 0,6 0,4 0, ,7 0,5 0,5 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter 0 0,1 1,4 1,5 1, ,2 1,2 Lønn, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av tot. lønnsutg ,1 0,2 0,1 Lønn, tj.r utenfor ord. kom.t ansvarsområde, i % av tot. lønnsutg ,7 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0, Salgs- og leieinntekter tj.områder i % av bto. dr.utg. innen området Salgs- og leieinnt. adm., styring og f.utg. i % av bto. dr.utg innen omr. 8,1 8,8,3 40,4 9,8 36,7 4 7,3 11,1 Salgs- og leieinntekter barnehage i % av nto. dr.utg innen området 0,2 0,1 8,8 8 8,2 8,3 7,4 10,5 9,1 Salgs- og leieinnt. grunnsk.oppl. i % av bto. dr.utg innen omr. 5,1 4,9 5,7 5,3 5,4 4,9 5 4,4 5,5 Salgs- og leieinnt. kommunehelse i % av bto. dr.utg. innen omr. 2,3 2,1 5,6 9,7 7,5 4,1 4,2 6 5,2 Salgs- og leieinnt. pleie og omsorg i % av bto. dr.utg. innen omr. 7,5 6,5 8,9 9,3 6,8 6 7,1 8,4 8 Salgs- og leieinntekter sosialtj.n i % av bto. dr.utg. innen området 0,9 0,6 1,8 2,7 0,9 2,5 1,7 1,5 1,8 Salgs- og leieinntekter barnevern i % av bto. dr.utg. innen området 0 0 0, ,1 0,1 0,1 0,1 Salgs- og leieinnt. vann,- avløp og renovasjon/avfall i % av bto. dr.utg. innen omr. 117,4 112,1 112,8 108, ,4 103,3 107,4 114,1 Salgs- og leieinntekter fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø i % av bto. dr.utg. innen området 27,3 25,7 33,1 45,3 35,3 29,6 36,2 36,6 33,9 Salgs- og leieinntekter kultur i % av bto. dr.utg. innen området 12,1 7,3 9,6 14,7 33,4 7, ,7 14,9 Salgs- og leieinntekter kirke i % av bto. dr.utg. innen området 0 0 9, ,8 1,4 1,2 2,8 Salgs- og leieinntekter samferdsel i % av bto. dr.utg. innen området 1,2 1,4 38,3 3,5 54,1 22,8 7,8,6 23 Salgs- og leieinntekter bolig i % av bto. dr.utg. innen området 1,1 1,6 46,2 4,6 97,4 123,4 56,4 79,6 76,8 Salgs- og leieinntekter næring i % av bto. dr.utg. innen området 9,9 15,9 83, ,5 2,4 109,3 47,4 75,4 Salgs- og leieinnt. brann og ulykkesvern i % av bto. dr.utg. innen omr ,3 17, ,5 11,7 15,3 15 Salgs- og leieinnt. ( 27-samarbeid) i % av bto. dr.utg innen området ,8 53, ,1 8,4 6,2 Salgs- og leieinnt. tj. utenfor ord. kom. tj.område i % av bto. dr.utg. innen omr. -2,6 0 1, ,7 8,8 6, Brutto investeringsutgifter Bto. inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot bto. inv.utgifter 6,1 7,4 5,2 5,1 2,6 1,1 7,6 6,1 5,5 Bto. investeringsutg, barnehage, i % av totale bto. inv.utg ,2 4,9 5,3 28,3 6,9 8,4 9,9 Bto. investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale bto. inv.utg 6,9 8, ,7 37,1 9, ,1 20,8 Side

14 Bto. investeringsutg, kommunehelse, i % av totale bto. inv.utg 0 0,1 0,2 0, ,3 0,4 0,2 Bto. investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale bto. inv.utg 3,3 3,7 4,5 14,1 5,2 1,2 4,8 6,4 7,5 Bto. investeringsutg, sosialtj., i % av totale bto. inv.utg 0 0 0,2 0 1,3 0 0,5 0,3 0,3 Bto. investeringsutg, barnevern, i % av totale bto. inv.utgifter ,1 0 Bto. inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot bto. inv.utg 24,1 34,8 16,9 10, ,3 24, ,2 Bto. inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. inv.utgifter 2,5 2,8 2,4 2,2-0,4 4,4 2,8 2,3 2,7 Bto. investeringsutgifter, kultur, i % av totale bto. inv.utgifter 11,3 14,4 9,6 4,1 9,3 14,3 8,2 9,7 12,1 Bto. investeringsutg, kirke, i % av totale bto. inv.utg 6,8 3,5 2,9 1,3 2,2 2,1 2,3 2,1 1,9 Bto. investeringsutg, samferdsel, i % av totale bto. inv.utgifter 38,7 25,1 18 3,2 14,9 14,8 14,6 12 9,3 Bto. investeringsutg, bolig, i % av totale bto. inv.utg 0 0 6,3 6,7 8,2 7,5 2,3 8,1 8,2 Bto. investeringsutg, næring, i % av totale bto. inv.utgifter 0,3 0 6,5 24,4 1,9 0 2,4 5,9 5,4 Bto. investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale bto. inv.utg 0 0 0,3 0,2 0,5 0 0,7 0,7 0,9 Bto. investeringsutg, ( 27-samarbeid), i % av totale bto. inv.utg Bto. Inv.utg., tj. utenfor ord. kom. tj.område, i % av totale bto. inv.utg ,1 0,3 0,1 Administrasjon, styring og fellesutg. 2.6 Nøkkeltall for adm., styring og fellesutg. Bto. dr.utg. til adm., styring og fellesutg. pr. innb. i kr Nto. dr.utg. til adm., styring og fellesutg. pr. innb. i kr herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg av dette: Lønnsutgifter ført på funk. 190, pr. innb. i kr Mva. komp. drift, adm., styring og fellesutg. pr. innb. (kroner) Mva. komp. investering, adm., styring og fellesutg. pr. innb. (kroner) Bto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb Bto. dr.utg. for adm., styring og fellesutg. Bto. dr.utg. til funk. 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 120 adm., i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 121, Forvaltningsutg. i eiend.forv.en, i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 0 Adm.lok., i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 180 Diverse fellesutg., i kr. pr. innb Bto. dr.utg. til funk. 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 Finansielle nøkkeltall, konsern 1 Finansielle nøkkeltall i % av brutto driftsinntekter, konsern Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt., konsern -5,4-1,9 0,3-0,1 3,4 1,7-0,6 0,6 0,9 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt., konsern 1,1 0,1 2,4-0,4-0,1 3,4 0-0,4-0,6 Mva. komp. påløpt i inv.reg. i % av bto. dr.innt., konsern 3,1 2,2 1,8 1,8 1,9 2,3 1,5 1,7 1,8 Mva. komp. påløpt i driftsregnskapet i % av bto. dr.innt., konsern 2,9 2,7 2,2 1,8 1,8 1,7 2,3 2 2 Side 14

15 Overskudd før lån og avsetninger i % av bto. dr.innt., konsern ,1-16,3-9,4-10,8-7, Rente- og avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern -1,2 3,6 2,6 4,4 7,6 1,1 3,7 5,1 5,6 Avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern 0,8 2,4 2,8 3 4,2 2,7 2,7 3 3,1 Renteutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern -2 1,2-0,1 1,4 3,4-1,6 1,1 2 2,4 Nto. lånegjeld i % av bto. dr.innt., konsern 73,2 81,1 52,6 78,3 81,3 41,1 55,2 67,2 73,5 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt., konsern 191,4 190,6 183,7 188,4 181,7 162,6 162,4 179,6 182,2 - herav Pensjonsforpliktelse i % av bto. dr.innt., konsern 94,7 89,2 91,2 87,8 91,4 85,1 90,5 95,2 91,7 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt., konsern 9,7 11,4 19,8 24,3 14,3 26,7 15,7 23,1 26,8 akk. regnskapsresultat i % av bto. dr.innt., konsern 3,2 1,3 0,3 0,5 0 2,4 0,1-0,6-0,4 akk. resultat i inv.reg., i % av bto. dr.innt., konsern 0 0,1-0,3-0,3-4,8 2,2-0,3-0,5-0,3 2 Finansieringskilder for investeringene, konsern Finansieringskilde for investeringene i %, overf.fra driftsregn. konsern 1,1 1,1,8 1,6 1,6 9,9 5,1 5,8 3,4 Finan.kilde for inv. i %, tilsk., refusjoner, salgsinnt. m.v, konsern 23,1 9 16,3 12, ,6 14,7 19, Herav salg av fast eiendom, konsern 15,1 4 2,3 2 4,7 8,5 6,2 6,5 7,9 Finansieringskilde for investeringene i %, div. intern finan., konsern 1,4-8,3 20,4 17,2 41,7 15,5 1,8,7 15,9 - Herav udekket/udisponert i inv.reg., konsern 1,1 1,3 2,1 0,5 31,1 0 0,3 3,3 2,1 Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (nto.), konsern 74,3 98, ,5 42,7 55,1 78,3 60,7 62,7 - Herav aksjer og andeler, konsern -0,1-0,3-8,3-5,7 0,1-1,7 2,2-4,3-1,7 3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av bto. dr.innt., konsern 45,7 42,5 49,4 36,8 33,3 48,1 40,6 36,7 40,7 - herav Naturressursskatt i % av bto. dr.innt., konsern ,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av bto. dr.innt., konsern 11,8 12,2 8,7 20,4 9 15,9 19,4 15,6 And.re statlige tilskudd til driftsformål i % av bto. dr.innt., konsern 8,6 8,9 8,9 9 9,3 9,2 8,7 7,8 8,8 Eiendomsskatt i % av bto. dr.innt., konsern 0 0 1,4 3,8 3,8 0 1,8 2,7 1,9 - herav eiendomsskatt på verk og bruk 0 0 0,2 1 0,4 0 1,2 1,6 0,6 - herav eiendomsskatt på annen fast eiendom 0 0 1,2 2,9 3,4 0 0,6 1,1 1,3 Konsesjonskraftinntekter i % av bto. dr.innt., konsern ,2 0,3 0 Salgs- og leieinntekter i % av bto. dr.innt., konsern 17,1 16,9 16,8 19,7 19,9 18,5 15,1 15,4 16,3 And.re dr.innt. i % av bto. dr.innt., konsern 16,7 19,5 16,8 19,8 16,9 15,2 18,3 18,8 17,8 4 Nøkkeltall i kroner pr innbyggere, konsern Bto. dr.utg. i kroner pr innb., konsern Korr. bto. dr.utg i kroner pr innb., konsern Nto. dr.utg. i kroner pr innb., konsern Bto. dr.innt. i kroner pr innb., konsern Nto. driftsresultat i kroner pr innb., konsern Frie inntekter i kroner pr innb., konsern Nto. lånegjeld i kroner pr innb., konsern Pensjonsforpliktelse i kroner pr innb., konsern Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder, konsern 5.1 Brutto driftsutgifter, konsern Side 15

16 Bto. driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot. bto. driftsutg., konsern 5,6 5,3 6,5 7,2 5,3 5,3 6,4 6,3 5,6 Bto. dr.utg., barnehage, i % av totale bto. dr.utg., konsern 14, ,2 10,5 11,4 11,1 12 Bto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale bto. dr.utg., konsern 17,2 17,2 18,2 21,1 20,5 23,4 20,9 21,6 21,5 Bto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale bto. dr.utg., konsern 3,3 3,5 3,2 3,1 3,3 3,3 3,6 3,8 3,5 Bto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale bto. dr.utg., konsern 26,6 26,7 23, ,2 27,9 27,3 27 Bto. dr.utg., sosialtj., i % av totale bto. dr.utg., konsern 5,7 5,4 5,6 5,2 5,7 3,2 3,9 3,7 4,4 Bto. dr.utg., barnevern, i % av totale bto. dr.utg., konsern 2,8 2,9 2,5 2,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,4 Bto. driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot bto. driftsutg, konsern 5,2 5,3 4,2 4,1 7,1 5,7 5,2 5 5,2 Bto. driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. driftsutg., konsern 1,8 1,6 1,6 2,3 1,5 2,2 1,7 1,5 1,6 Bto. dr.utg., kultur, i % av totale bto. dr.utg., konsern 3,9 4,2 3,8 3,9 3,7 5,2 3,4 3,7 4 Bto. dr.utg., kirke, i % av totale bto. dr.utg., konsern 1 1 0,9 0,8 1,1 1,1 0,9 1 0,9 Bto. dr.utg., samferdsel, i % av totale bto. dr.utg., konsern 2,7 2,7 2,4 4,2 1,7 2 1,8 2 2 Bto. dr.utg., bolig, i % av totale bto. dr.utg., konsern 1,5 1,6 2,5 1,9 1,6 1,2 1,6 1,7 1,7 5.2 Netto driftsutgifter, konsern Nto. driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale nto. driftsutg, konsern 7,2 7,2 8,6 6,9 7,7 5 9,4 9,2 7,7 Nto. dr.utg. til adm. og styring i % av totale nto. driftsutg, konsern 9,6 12,5 9,2 8,1 9,4 6,3 12,1 10,9 9,4 Nto. dr.utg., barnehage, i % av totale nto. dr.utg., konsern 2,9 2,6 3,5 2,7 2,5 3,6 2,6 2,9 3,1 Nto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale nto. dr.utg., konsern 23,1 24,8 25,8 32,1 30, ,6 30,6 30,4 Nto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale nto. dr.utg., konsern 3,5 4,6 3,9 3,9 4,2 4,6 4,6 4,4 4,3 Nto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale nto. driftsutg., konsern 38,3 36, ,6 38,6 31,5 36,7 35,7 35,7 Nto. dr.utg., sosialtj., i % av totale nto. dr.utg., konsern 8,4 7,5 7,3 7,1 8,3 4,6 4,9 4,8 5,8 Nto. dr.utg., barnevern, i % av totale nto. dr.utg., konsern 4,1 4,1 3,9 3,4 4,3 4 3,7 3,3 3,5 Nto.driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot nto.driftsutg, konsern -2,1-1,7-1 -0,6-4,6-1,1-0,8-0,8-1,3 Nto. driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale nto. driftsutg, konsern 2 1,9 1,6 1,8 1,6 2,5 1,6 1,4 1,5 Nto. dr.utg., kultur, i % av totale nto. dr.utg., konsern 5,5 7 4,9 5,3 3,8 6 4,6 4,5 4,7 Nto. dr.utg., kirke, i % av tot.nto. dr.utg., konsern 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 Nto. dr.utg., samferdsel, i % av totale nto. dr.utg., konsern 3,4 3,3 0,8 1,2 1,3 1,4 2,4 1,9 1,7 Nto. dr.utg., bolig, i % av totale nto. dr.utg., konsern -0,3-0,4 0 1,2-0,2-1,9 0,1-0,1-0,1 Nto. dr.utg., næring, i % av totale nto. dr.utg., konsern -0,1-0,4 0 0,2-0,6 0,5-2 -0,6-0,1 Nto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale nto. driftsutg, konsern 2,3 2,1 1,5 1,4 1,8 3,2 1,8 1,8 1,8 Nto. dr.utg., ( 27-samarbeid), i % av totale nto. dr.utg., konsern Nto. dr.utg., tj.utenfor ord. kom. ansvar, i % av tot nto driftsutg., konsern 0,4 0,2 1,2 3, ,1 0,2 0,2 5.3 Lønnsutgifter, konsern Lønn, adm, styring, fellesutg., i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,7 2,3 8,5 12 9,6 9,4 5,8 7,3 7,3 herav: lønn ført på funk. 190, konsern 0,1 0,7 1,9 6,6 3,9 5,4 0,8 1,8 2,8 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter, konsern 8,6 9,4 11,3 8,2 6,7 9,9 8,4 9,6 9 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 25,9 26,1 25,6 27,7 24,6 31,6 27, ,1 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,2 3,7 3,3 3 2,9 3,3 3,5 3,7 3,2 Side 16

17 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter, konsern 38,3 39,9 31,1 32,7 39,4 33,4 38, ,1 Lønn, sosialtj.n, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,1 4,6 4,3 3,9 3,3 2,2 2,8 2,6 2,9 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3 3 2,4 2,1 2,3 2,4 2,3 2 2,3 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,2 1,1 1,4 0,5 3 0,4 1,7 1,4 1,4 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,6 1,7 1,8 2,4 1,7 2,1 1,9 1,6 1,7 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,9 3,2 2,7 3,2 2,6 3,1 2,8 2,7 2,9 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0 0 0,1 0, Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,1 0,9 1,1 1,7 1 0,3 0,8 0,8 0,8 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,8 0,7 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 0,8 0,7 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,7 3 1,7 1,5 1,8 1,5 1,9 1,7 2 Lønn, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale lønnsutgifter, konsern Lønn, tj. utenf ord. komm ansvar, i % av tot.lønnsutgifter, konsern 0,6 0 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 5.4 Salgs- og leieinntekter tj.områder i % av bto. dr.utg. innen området, konsern Salgs- og leieinnt., adm., styring og f.utg., i % av bto. dr.utg innen omr., konsern 7,5 7,7 15,8 40,6 10,7 43,7 4,8 9 12,2 Salgs- og leieinnt., bhg, i % av bto. dr.utg innen omr., konsern 6,2 6,2 9,1 8 8,2 8,3 8,7 10,5 9,3 Salgs- og leieinnt, grunnsk.oppl., i % av bto. dr.utg innen området, konsern 5,8 5,4 6 5,3 5,4 4,9 5,1 4,5 5,6 Salgs- og leieinnt, kom.helse, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 4,9 4,7 5,7 9,7 7,5 4,2 5,1 6,3 5,5 Salgs- og leieinnt., pleie og omsorg, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 9,1 6,8 9,6 14,4 6,8 6 7,2 8,6 8,3 Salgs- og leieinnt., sosialtj.n, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 2,4 1,7 2,3 4 0,9 2,5 2,2 1,8 2 Salgs- og leieinnt., barnevern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 0 0 0, ,1 0,1 0,1 0,1 Salgs- og leieinnt., VAR/avfall, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 125,1 120,5 114,8 108,6 8,9 111,8 109,2 107,8 1,6 Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 27,3 25,9 33,4 45,3 35,3 29,6 36,9 37,2 34,6 Salgs- og leieinnt., kultur, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 12, , ,4 19,7 17,3 15,4 19,5 Salgs- og leieinnt. kirke, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 0 0 9,2 3,2 0 16,5 1,3 1,5 3,2 Salgs- og leieinnt. samferdsel, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 21,9 23,8 77,5 67,6 54,1 54,6 15,6 37,5 43,2 Salgs- og leieinnt., bolig, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 115,3 103,6 76,9 50,5 97, ,9 87,2 86,8 Salgs- og leieinnt, næring, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 112,6 111,1 90, ,4 70,3 1 61,1 88,9 Salgs- og leieinnt, brann og ulykkesvern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 21,6 25,1 15,5 17, ,1 20,3 17,8 19,4 Salgs- og leieinnt i ( 27-samarbeid) i % av bto. dr.utg innen omr., konsern ,8 53, ,1 8,4 6,2 Salgs- og leieinnt., tj. utenfor ord. kom ansv, i % av bto. dr.utg innen området, konsern 67,3 0 1,8 0 28,8.. 20,7 10,5 10,1 5.5 Brutto investeringsutgifter, konsern Bto. inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot bto. inv.utgifter, konsern 3,7 3,5 4,4 3,2 2,4 4,2 5,8 6 5,1 Bto. investeringsutg, barnehage, i % av totale bto. inv.utg, konsern 5 1,5 12,4 3,1 4,9 24,7 5,7 8,1 9 Side 17

18 Bto. inv.utg, grunnskoleopplæring, i % av totale bto. inv.utg, konsern 10,6 22,2 18,9 14,2 33,9 8,6 23,6 22,1 19,5 Bto. inv.utg, kommunehelse, i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,1 0, ,2 0,4 0,2 Bto. investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale bto. inv.utg, konsern 7,5 5,9 4,9 8,8 4,8 1 5,4 6,2 7 Bto. investeringsutg, sosialtj., i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,2 0 1,2 0 0,4 0,3 0,3 Bto. investeringsutg, barnevern, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern ,1 0 Bto. inv.utg, VAR/avfall, i % av tot bto. inv.utg, konsern 12,3 16,1 7 14,7 14,2 19,7,7 14,5 Bto. inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/ nærmiljø, i % av tot bto. inv.utg, konsern 1,2 1,2 1,8 1,4-0,4 3,9 2,2 2,2 2,4 Bto. investeringsutgifter, kultur, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 33,9 31,1 9,7 14,7 8,5 12,5 16,2 10,2,3 Bto. investeringsutg, kirke, i % av totale bto. inv.utg, konsern 3,4 1,5 2,1 0,8 2 1,9 1,7 2 1,7 Bto. investeringsutg, samferdsel, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 19,1 10,6 18,5 12,7 17,9 22,5 10,8,3 10,8 Bto. investeringsutg, bolig, i % av totale bto. inv.utg, konsern 2,4 5,7 7,2 18,5 7,5 6,5 5,5 8,5 9,4 Bto. investeringsutg, næring, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 0,8 0,9 5,2 15,3 1,8 0 2,1 5,8 5,7 Bto. inv.utg, brann og ulykkesvern, i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,3 0,1 0,4 0 0,6 0,8 0,9 Bto. investeringsutg, ( 27-samarbeid), i % av tot bto inv.utg Bto. inv.utg, tj.r utenf komm. ansvar., i % av totale bto. inv.utg., konsern 0, ,5 0 0,1 0,3 0,1 Adm., styring og fellesutg., konsern 2.6 Nøkkeltall for adm., styring og fellesutg., konsern Bto. dr.utg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Nto. dr.utg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern av dette: Lønnsutgifter pr. innb. i kr. ført på funk. 190, konsern Mva. komp. drift pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Mva. komp. investering pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Bto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb., konsern Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. for adm., styring og fellesutg., konsern Bto. dr.utg. til funk. 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 120 adm., i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 121 Forv.utgifter i eiend.forv.en, i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 0 Adm.lok., i kr. pr. innb., konsern Bto. driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 180 Diverse fellesutg., i kr. pr. innb., konsern Bto. dr.utg. til funk. 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern B. Behovsprofil - nivå 2 Befolkningsdata pr Folkemengden i alt And. kvinner 51 50,9 50,4 50,4 50,9 49,3 50, ,4 And. menn 49 49,1 49,6 49,6 49,1 50,7 49, ,6 And. 0 åringer 1,3 1,4 1,5 1,4 1 1,6 1,2 1,2 1,2 Side 18

19 And. 1-5 år 6,2 6,3 6,5 6,3 5,8 7,5 6 6,1 6,2 And år 11,8 11,7 11,6,3 12,8 14,3 12,6,3,2 And år 3,6 3,6 3,5 4,3 4 4,3 3,9 4,2 4,1 And år 7,6 7,7 7,9 8,3 6,7 8,2 7 7,4 7,3 And år ,8 54,4 55,3 54,9 55,9 54,6 55,1 And år 8,8 8,6 7,1 8 9,4 6,2 8,6 8,5 8,4 And. 80 år og over 4,8 4,7 4,1 4,2 4,9 3,1 4,7 4,6 4,4 Levekårsdata And. skilte og separerte år 14,5 14,4 11,5 11,4,5 10,2,1 11,3 12,4 And. enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,9 1,9 1,8 2,4 2,1 1,8 1,9 1,9 2,1 And. uførepensjonister år 9,8 8,4 6,9 9 11,4 6,2 8,4 9,3 9 And. enslige innb.e 80 år og over 69,4 68,8 68,1 64,8 68,7 66,3 66, ,9 Forventet levealder ved fødsel, kvinner 81,8 81,8 81,9 81,8 81,1 82,3 81, ,9 Forventet levealder ved fødsel, menn 76,6 76, , ,5 76, Levendefødte pr 1000 innb.e 12,2,4 15,5 10,2 15,9 11, ,1 Døde pr 1000 innb.e 9,6 9,2 7,8 8 10,3 5,8 9 8,8 8,5 Innflytting pr 1000 innb.e 73,5 67,6 61,9 52,6 46,3 64,1 58,9 53,3 55,8 Utflytting pr 1000 innb.e 52,6 51,2 48,9 43,1 35,6 52,1 48,4 45,3 46 Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 2,2 1,8 1,9 1,8 And. innvand.rerbefolkning 19,3 20,3 17,3 12,6 10,9 12,4 11,7 8,4 10,5 And. innvand.rerbefolkning 0-5 år 25, ,3 14,8 12,2,8 8,9 11,4 And. innvand.rerbefolkning 0-16 år 25 25,8 17,8 12,4, ,7 7,9 10,4 Bosettingsstruktur And. av befolkningen som bor i tettsteder 95,3 95,4 95,2 94,7 90,2 90,6 78,2 74,9 88,2 lig reisetid til kommunesenteret i minutter 5,2 5,2 7,8 7,3 5,8 5,7 6,5 7,6 6,5 Arbeidsmarked Arbeidsledige And. arbeidsledige år 1,6 2,4 1,5 1,4 2,6 0,8 1,6 1,7 1,9 And. arbeidsledige år 1,5 1,8 1,7 1,8 1,9 1 1,4 1,5 1,5 Pendlere ut av bostedskommunen And. av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen 34,6 34,3 21,9 11,9 21,3 44,1 33,5 28,9 29,3 C. Barnehager - nivå 2 Nto. dr.utg. barnehagesektoren i % av kommunens totale Nto. dr.utg. 2,6 2,2 3,6 2,7 2,4 3,6 2,5 2,9 3,1 Nto. dr.utg. til barnehager pr innb herav avskrivninger (i %) 0,2 0 3,8 5,6 4,7 2,4 4,6 6,6 5,3 Mva. komp. drift, barnehager pr innb. (kroner) Mva. komp. investering, barnehager pr innb. (kroner) Bto. investeringsutgifter til barnehagesektoren pr innb Nto. dr.utg. pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Dekningsgrader Side 19

20 And. barn 1-5 år med barnehageplass 84,9 83,3 85,4 88,9 83,1 82,1 87, ,7 And. barn 0-5 år med barnehageplass 71,7 69,6 70,2 74,4 70,8 68,2 73,8 74,3 74 And. barn 0 år med barnehageplass i forhold til innb.e 0 år 6,2 6,2 3,8 8 3,2 3,7 5,7 5,2 4,9 And. barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb.e 1-2 år 71,3 68,5 73,5 77,9 66,7 68,2 75,9 75,6 75,8 And. barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innb.e 3-5 år 94,6 93, ,8 93,5 91, ,1 95,6 And. plasser i åpen barnehage i forhold til innb.e 0-5 år 2,1 2,4 2,8 4,9 2,9 3,5 2,7 3,1 2,4 And. barn i kom.e barnehager i forhold til alle barn i barnehage 46,1 46,3 50,7 39,2 34,4 42,1 45,5 52,3 44 And. barn i barnehage med kom.t driftstilskudd i forhold til alle barn i bhg 49,6 49,5 46,9 59,2 65,6 57, ,5 54 And. barn i barnehage uten kom.t driftstilskudd i forhold til alle barn i bhg.... 0,7 0, ,6 3,5 1,5 And. barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke 95,2 95, ,9 90,5 92,8 89,6 87,7 92,3 And. barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke 4,8 4,7 4,1 9,5 7,2 10,4 12,3 7,7 And. barn fra språklige og kulturelle minoriteter i bhg i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 61,1 61,6 51,5 56,8 49,9 48,5 58,4 55,9 53,4 And. barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 21,9 23,4 9,9 10,4 8,6 10,9 6,7 8,2 And. barn 0 år i kom. barnehager i forhold til innb. 0 år 3,1 2,6 1,4 1,4 1,1 2,3 2,5 2,6 1,6 And. barn 1-2 år i kom. barnehager i forhold til innb. 1-2 år 28,9 28,9 35,4 27,3 20,7 30,2 30,4 37,9 31,2 And. barn 3-5 år i kom. barnehager i forhold til innb. 3-5 år 46,4 45,2 49,3 40,8 33,6 37, ,6 43,7 And. barn med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke i kom. barnehage 96 94,3 95,7 85,3 90,4 92,2 87,9 86,5 92,8 And. barn med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke i kom. barnehage 4 5,7 4,3 14,7 9,6 7,8 12,1,5 7,2 Produktivitet Korrigerte oppholdstimer pr årsv. i kom.e barnehager Korr. Bto. dr.utg i kroner pr barn i kom. barnehage Korr. Bto. dr.utg til kom.e barnehager pr korrigert oppholdstime (kr) Kom. overf. av driftsmidler til private bhg pr korrigert oppholdstime (kr) Utdypende tj.indikatorer And. ansatte med førskolelærerutdanning 31, ,8 39, , ,3 And. ansatte med annen pedagogisk utdanning 4,2 3,6 4,6 3,2 3 5,7 3,3 3,7 3,3 And. styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 82,5 81,4 82,3 95,7 97,2 74,2 80,5 85,3 86,6 And. styrere med annen pedagogisk utdanning 7,8 5,9 5,3 3,1 5,6 5,3 7,7 9,3 5,6 And. pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 5,1 5,7 5,2 1,6 0,8 9 5,4 4,5 4 And. assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen ped. utdanning 15 27,3 21, ,1 26,8 21,9 26,6 23,2 And. ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 8,3 8,1 19,2 6,8 10,3 5,8 7,5 6,8 7,6 %vis fordeling av utgifter på: Funksjon Opphold og stimulering 46,7 53,4 81,9 75,1 77,6 78, ,1 80,9 Funkunksjon Tilrettelagte tiltak 52 46,6 11,3 14,7 14,1 16,6 10,2 9,4 11,4 Funksjon Lokaler 1,3 0 6,8 10,2 8,2 5,2 8,7 8,5 7,7 Fordeling av finansiering for kom.e plasser: Oppholdsbetaling 16,1 8,6 15,2 15,8 15,2 16,1 17,5 16,9 17,2 Statstilskudd 4093,3 3123,3 50,1 56,2 48,5 48,4 72,5 52,7 53,3 Kommunsle driftsmidler -4009,5-3031,8 34, ,2 35, ,3 29,6 Side 20

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Barnehager KOSTRA reviderte tall per Antall barn 0-5 år i kommunen

Barnehager KOSTRA reviderte tall per Antall barn 0-5 år i kommunen Barnehager KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Antall barn 0-5 år i kommunen 0-5 åringer med barnehageplass Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra April 2010 Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra 2006-2009 Innledning Rapporten er utarbeidet på grunnlag av en anmodning fra fylkesmannen etter henvendelse

Detaljer

ASSS V: Finansielle nøkkeltall

ASSS V: Finansielle nøkkeltall Prosjektrapport nr. 15/2003 ASSS V: Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud Tittel Forfattere ASSS V : Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan Kostra analyse 216 Økonomiavdelingen kommune KOSTRA analyse 216 Økonomiplan 217-22 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. Innledning... 4 Om

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.6.2009 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 TYPER NØKKELTALL... 3 KOMMUNEGRUPPER... 5 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 6 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer