KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal"

Transkript

1 KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

2 Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år...6 Barnehage... 7 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager...10 Pleie og omsorg Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...13 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)...14 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass...15 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...17 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...18 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)...19 Side 2 av 19

3 Grunnskole Lardal 2015 Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu 2016 (-2016) (-2016) Larvik Kostragruppe Kostragruppe Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 26,5 % 26,6 % 24,4 % 21,6 % 22,3 % 28,6 % 25,8 % 22,1 % 23,7 % 24,8 % Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 1,0 % 0,0 % 5,3 % 4,9 % 6,4 % 0,0 % 0,4 % 4,3 % 3,0 % 1,1 % Andel elever i 12,8 % 10,1 % 9,1 % 7,6 % 7,8 % 10,9 % 11,4 % 7,9 % 7,4 % 10,1 % Side 3 av 19

4 grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing Nasjonale prøver 5. trinn: Regning Standpunkt 10. trinn - Engelsk skriftlig Standpunkt 10. trinn - Matematikk Standpunkt 10. trinn - Norsk hovedmål Grunnlagsdata (Nivå 3) Antall elever i kommunal og privat SFO Antall elever i kommunale grunnskoler Antall kommunale grunnskoler Lardal 2015 Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu 2016 (-2016) (-2016) Larvik Kostragruppe Kostragruppe ,7 % 1,4 % 6,6 % 5,9 % 8,6 % 5,9 % 4,2 % 6,4 % 6,3 % 4,4 % 100,0 % 97,5 % 99,0 % 98,6 % 97,8 % 100,0 % 98,6 % 98,2 % 98,2 % 98,6 % 99,0 96,7 0,0 99,0 97,5 97,8 0,0 98,7 0,0 0,0 13,1 13,8 13,7 14,3 13,8 12,8 12,8 14,1 14,5 11,9 39,2 40,8 41,0 40,4 39,7 38,6 40,6 41,3 0,0 0,0 52,0 47,0 51,0 52,0 52,0 53,0 46,0 0,0 0,0 0,0 48,0 50,0 50,0 51,0 52,0 55,0 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 52,0 51,0 52,0 52,0 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Side 4 av 19

5 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Lardal 25,7 % 26,8 % 26,5 % 26,6 % Sandefjord (-2016) 25,6 % 25,2 % 25,3 % 24,4 % Porsgrunn 23,0 % 22,4 % 21,7 % 21,6 % Skien 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,3 % Kostragruppe 13 24,2 % 23,9 % 24,1 % 23,7 % Kostragruppe 01 25,4 % 25,0 % 24,7 % 24,8 % Siljan 27,3 % 28,4 % 29,1 % 28,6 % Andebu (-2016) 26,6 % 27,2 % 27,3 % 25,8 % Larvik 21,9 % 21,7 % 22,4 % 22,1 % I 2016 brukte Lardal 26,6 % av samlede netto driftsutgifter på grunnskolesektoren. Tilsvarende tall for Larvik er 22,1 %. Til sammenligning brukte kommunene i KOSTRA-gruppe 01 i gjennomsnitt 24,8 % på grunnskole og 23,7 i KOSTRA-gruppe 13. Både Lardal og Larvik har hatt en liten økning i perioden 2013 til Lardal har økt fra 25,7 % til 26,6 % og Larvik fra 21,9 % til 22,1 %. Side 5 av 19

6 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Lardal brukte 105 tusen kr pr innbygger 6-15 år til grunnskole i 2016 som er kr mer pr innbygger 6-15 år enn Larvik og mer enn KOSTRA gruppe 1. Dersom Larvik skulle brukt tilsvarende beløp som Lardal ville Larvik kunne brukt ( * 5 171) i underkant av 137 millioner kr mer til grunnskole. Larvik bruker 624 kr mer per innbygger enn sin sammenligningsgruppe som er KOSTRA gruppe 13. Side 6 av 19

7 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanni ng Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andeb u (- 2016) Larvik Kostragrupp e 13 Kostragrupp e 01 12,1 % 12,5 % 14,8 % 13,2 % 13,8 % 13,4 % 15,4 % 13,7 % 15,7 % 13,1 % ,5 % 0,0 % 6,9 % 5,3 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 5,2 % 2,4 % 88,6 % 75,5 % 81,1 % 88,7 % 78,2 % 70,5 % 82,7 % 82,1 % 83,3 % 75,7 % 94,2 % 95,1 % 95,8 % 103,1 % 94,7 % 89,2 % 88,1 % 94,4 % 97,4 % 94,4 % 85,5 % 86,0 % 25,1 % 34,6 % 41,5 % 100,0 % 84,8 % 43,9 % 40,2 % 66,3 % 5,6 % 9,6 % 18,4 % 11,5 % 18,7 % 5,1 % 7,3 % 14,9 % 16,2 % 12,7 % 100,0 % 86,7 % 96,1 % 95,8 % 95,6 % 100,0 % 97,3 % 96,3 % 92,5 % 91,0 % 6,6 5,7 6,2 6,4 6,5 5,3 6,3 6,2 6,2 6,0 5,6 6,4 6,2 6,6 6,6 0,0 6,8 6,1 6,3 6,2 Side 7 av 19

8 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andeb u (- 2016) Larvik Kostragrupp e 13 Kostragrupp e 01 6,1 6,6 5,3 5,5 5,2 8,9 5,8 6,8 5,4 6,2 Side 8 av 19

9 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Lardal 12,5 % 13,1 % 12,1 % 12,5 % Sandefjord (-2016) 15,3 % 15,8 % 15,2 % 14,8 % Porsgrunn 12,7 % 13,7 % 13,0 % 13,2 % Skien 13,0 % 13,6 % 13,8 % 13,8 % Kostragruppe 13 15,6 % 16,1 % 16,0 % 15,7 % Kostragruppe 01 12,4 % 13,1 % 12,8 % 13,1 % Siljan 13,8 % 14,2 % 14,1 % 13,4 % Andebu (-2016) 14,5 % 15,8 % 15,4 % 15,4 % Larvik 15,0 % 15,3 % 14,4 % 13,7 % I 2016 brukte Lardal 12,5 % av samlede netto driftsutgifter på barnehagesektoren. Tilsvarende tall for Larvik er 13,7 %. Til sammenligning brukte kommunene i KOSTRA-gruppe 01 i gjennomsnitt 13,1 % på barnehage og 15,7 i KOSTRA-gruppe 13. Side 9 av 19

10 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall innbyggere 1-5 år)*1000. Lardal brukte i underkant av 140 tusen kr pr innbygger 1-5 år til barnehage i 2016, noe som er kr mer pr innbygger 1-5 år enn Larvik. Dersom Larvik skulle brukt tilsvarende beløp som Lardal ville Larvik kunne brukt (4 700 kr * innbyggere) i 10,5 mill kr mer til barnehage. Side 10 av 19

11 Pleie og omsorg Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Andel beboere i institusjoner 80 år og over Andel beboere på institusjon under 67 år Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andebu (-2016) Larvik Kostragrupp Kostragrupp e 13 e 01 4,5 % 7,7 % 7,2 % 4,7 % 6,4 % 3,0 % 3,0 % 7,0 % 5,7 % 5,5 % 58,9 % 55,6 % 42,0 % 45,3 % 41,4 % 71,1 % 42,8 % 46,6 % 43,5 % 44,1 % 26,8 % 28,1 % 34,5 % 35,8 % 32,3 % 24,0 % 29,1 % 34,2 % 30,8 % 31,0 % ,5 % 36,7 % 50,8 % 50,0 % 52,2 % 25,9 % 54,2 % 46,4 % 50,8 % 50,4 % ,2 % 21,8 % 18,3 % 23,2 % 23,7 % 19,5 % 23,0 % 26,8 % 24,5 % 23,2 % 66,7 % 70,0 % 69,1 % 64,1 % 66,6 % 87,5 % 70,7 % 73,5 % 66,8 % 73,1 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 15,5 % 16,1 % 0,0 % 12,2 % 10,1 % 13,2 % 8,4 % Side 11 av 19

12 Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, år Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Lardal Lardal Sandefjor Porsgrun Skien Siljan Andebu Larvik Kostragrupp Kostragrupp d (-2016) n (-2016) e 13 e 01 0,0 % 0,0 % 11,2 % 24,5 % 22,0 % 0,0 % 0,0 % 22,3 % 20,1 % 16,2 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % 11,6 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 17,1 % 14,7 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % 10,6 % 10,4 % 14,5 % 0,0 % 0,0 % 12,6 % 13,5 % 14,4 % Andel plasser i 24,0 % 26,0 % 22,0 % 26,0 % 26,0 % 19,0 % 27,0 % 25,0 % 27,0 % 0,0 % institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 100,0 % 100,0 % 39,5 % 79,6 % 58,4 % 100,0 % 92,3 % 100,0 % 84,9 % 88,2 % Andel årsverk i 78,0 % 77,0 % 73,0 % 80,0 % 76,0 % 80,0 % 58,0 % 79,0 % 74,0 % 73,0 % brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i 28,0 % 27,0 % 32,0 % 36,0 % 33,0 % 38,0 % 33,0 % 38,0 % 35,0 % 30,0 % brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universit et Fysioterapitimer 0,28 0,29 0,55 0,36 0,52 0,53 0,49 0,60 0,44 0,29 pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke 0,33 0,34 0,61 0,70 1,06 0,50 0,41 0,75 0,65 0,35 pr. beboer i sykehjem Økonomi Netto 30,2 % 31,9 % 38,5 % 40,2 % 36,9 % 29,7 % 33,6 % 39,3 % 35,4 % 36,2 % driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg Salgs- og leieinntekter helse og omsorg i prosent av brutto dr.utg. innen området 10,5 % 10,2 % 7,1 % 6,3 % 5,5 % 6,3 % 5,4 % 8,6 % 7,0 % 7,2 % Side 12 av 19

13 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Lardal 28,8 % 30,2 % 26,8 % 28,1 % Sandefjord (-2016) 33,9 % 34,9 % 34,2 % 34,5 % Porsgrunn 34,2 % 36,4 % 34,7 % 35,8 % Skien 31,5 % 33,3 % 32,3 % 32,3 % Kostragruppe 13 30,1 % 30,8 % 30,6 % 30,8 % Kostragruppe 01 32,7 % 33,6 % 32,8 % 31,0 % Siljan 23,7 % 24,1 % 23,3 % 24,0 % Andebu (-2016) 28,6 % 30,6 % 29,7 % 29,1 % Larvik 31,7 % 32,1 % 33,6 % 34,2 % Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftskostnader. Lardal bruker en mindre andel av driftskostnadene til pleie og omsorg enn Larvik. I 2016 brukte Lardal 28,1 % av netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Tilsvarende tall for Larvik er 34,2 %. Lardal har videre hatt en nedgang målt som andel i perioden. Det er kun gjennomsnitt KOSTRA gruppe 1 som har det samme utviklingstrekket. Side 13 av 19

14 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Informasjon: Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 "Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet" pr. mottaker av hjemmetjenester overfor hjemmeboende= (Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 / mottakere av hjemmetjenester)*1000 Lardal bruker ca per mottaker av hjemmetjenester noe som er høyere enn Siljan men lavere enn de øvrige sammenligningskommunene/ gruppene. Larvik bruker kr mer per mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med Lardal. Side 14 av 19

15 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Informasjon: Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift, eks. evt. kommunale foretak og IKS. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kommunale institusjoner=(korrigerte brutto driftsutgifter, funksjon /plasser i kommunale institusjoner)*1000. Lardal bruker mindre ressurser pr plass i kommunale institusjoner sammenlignet med kommunene i utvalget. Larvik ligger til sammenligning kr kr under KOSTRA gruppe 13. Side 15 av 19

16 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann Renovasjon - Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per innbygger (kommune) Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) Lardal Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu Larvik Kostragruppe Kostragruppe (-2016) (-2016) ,8 0,8 0,0 5,9 5,2 0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 Side 16 av 19

17 Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Det er årsgebyret for 2017 som er vist i 2016 rapporteringen (n+1). Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en bolig på 120 m2 bruksareal. Som det fremkommer av tabellen så er det store forskjeller mellom Lardal og Larvik. Lardal er det den dyreste kommunen i utvalget og Larvik er i den billigste. Forskjellen er på kr eller drøyt 50 %. Side 17 av 19

18 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2016 oppgis gebyret per 1. januar Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Som det fremkommer av tabellen så er det store forskjeller mellom Lardal og Larvik. Forskjellen er på kr eller drøyt 68 %. Larvik er vesentlig billigere enn sin sammenligningsgruppe som er KOSTRA gruppe 13. Side 18 av 19

19 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2013 oppgis gebyret per 1. januar Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3. Som det fremkommer av tabellen så er det svært stor forskjell mellom Lardal og de øvrig sammenligning kommunene. Forskjellen mellom Lardal og Larvik er på hele kr eller drøyt 163 %. Side 19 av 19

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Innhold KOSTRA-Analyse 2015...1 Larvik kommune...1 Befolkning og demografikostnadsutvikling...8 Befolkningsutvikling...8 Barnehage (0-5 år)... 11 Grunnskole (6-15 år)...

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2018 Hamar kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2018 Hamar kommune KOSTRA og nøkkeltall 2018 Hamar kommune Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2018... 1 Hamar kommune... 1 Hovedtall drift (konsern)... 1 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger... 2 Brutto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018

KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018 KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018 KS-K rapport 17/2018 2 202 Grunnskole 213 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss ressursbruken osen sier om utviklingen

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall Sentral stab og støtte Ståstedsanalyse 2018 Foreløpige tall KOSTRA og nøkkeltall 2018 Larvik Innhold KOSTRA og nøkkeltall 2018... 1 Larvik... 1 Demografi... 6 Hovedtall drift... 9 Framsikt - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune www.prosjektsunnfjord.no 1 Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Ord og uttrykk i dokumentet... 4 2 Folketalsframskrivingar... 5 2.1 Folketalsframskriving 2018

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer KOSTRA Analyse 2014 kommune 21.04.15 Vurdering for kommunen totalt sett Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehage Sosiale tjenester Kommunehelse

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre)

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) 1 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) Hans Viggo Sæbø Statistisk sentralbyrå hvs@ssb.no Samordningsrådet for KOSTRA - September 2013 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA hva

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Bjørn Brox, Framsikt AS Versjon 23.5.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Samlede kostnader... 6 Grunnskole... 10 Barnehage... 22 Eiendomsforvaltning...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Ståstedsanalyse Larvik kommune

Ståstedsanalyse Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Larvik kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Nye Larvik Innhold KOSTRA og nøkkeltall 2017... 1 Nye Larvik... 1... 4 Hovedtall drift... 13 Investering, finansiering, balanse... 13 Framsikt

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no 1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiplan for Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt -

Økonomiplan for Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt - positiv, frisk og framsynt Driftsnivået til kommune har i de siste årene vært for høyt i forhold til inntektene. Dette har ført til at en har hatt et netto negativt driftsresultat 2 siste åren. Videre

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune

INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune ANALYSE AV KOSTRA-TALL 10.04 2012/Revidert utgave med 2011-tall 2012- INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GJENNOMFØRING AV ANALYSEN... 3 1.1

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer