Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter"

Transkript

1 Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter

2 Budsjett 215 Side 2 av 63

3 Innhold Budsjett 215 DRIFT Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV - Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning...43 INVESTERING...45 Investering per prosjekt...48 OVERSIKT OVER KONTERINGSDIMENSJONER...54 Driftsarter...54 Investeringsarter...57 Funksjoner...58 Prosjekter...59 Annet spes...6 Side 3 av 63

4 DRIFT Budsjett Folkevalgte styringsorgan 1 Folkevalgte styringsorgan GODTGJØRELSE ORDFØRER MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Pendlertilskudd oppgavepliktig ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD YHR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Politisk virksomhet STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET Stortings og kommunevalg MØTEGODTGJØRELSE KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE LEIEUTGIFTER 3 Side 4 av 63

5 Budsjett Råd for eldre og funksjonshemmede MØTEGODTGJØRELSE BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Barne og ungdomsrådet KONTORUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD KULTURARBEID Reserverte tilleggsbevilgninger FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING Side 5 av 63

6 Budsjett Administrasjonsenheten 11 Rådmannens kontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Servicekontoret LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER EDBDRIFTSUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INNFORDRINGSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 6 av 63

7 Budsjett SALG AV VARER/TJENESTER PURREGEYBYR Informasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE REKLAMEINNTEKTER EDBkontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR Administrasjonsbygget LØNN RENGJØRINGSPERSONELL FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 24 Side 7 av 63

8 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER HUSLEIE Teknisk servicekontor LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Planarbeid LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT Side 8 av 63

9 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT Byggesak LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Oppmåling LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 9 av 63

10 Budsjett SALG AV VARER/TJENESTER PANTEGEBYR GEBYR KART OG OPPMÅLING FORDELTE KOSTNADER DRIFT Vedlikehold LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KJØP AV MATVARER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR REDSKAP OG VERKTØY VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD 1 Side 1 av 63

11 Budsjett MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES SALG AV VARER/TJENESTER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT Diverse fellesutgifter EKSTRAHJELP KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND ANDRE KONSULENTTJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER Fellesutgifter data DATAMASKINER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER Fellesutgifter personal LØNN TILLITSVALGT ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE Side 11 av 63

12 Budsjett ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER ANDRE KONSULENTTJENESTER RESERVERTE BEVILGNINGER Grunnskole felles KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER BRUK AV BUNDNE FOND Barnehage felles TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Legeskyssbåten STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV ANDRE FORSIKRINGER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Fysioterapeut KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR MATERIALER VEDLIKEHOLD DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 12 av 63

13 Budsjett HUSLEIE Folkehelsearbeid LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE HONORARER OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD TIL FORENINGER FOREBYGGENDE TILTAK REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER Næringsfond I NÆRINGSTILSKUDD STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND Næringsarbeid KONTINGENTER KJØP AV TJENESTER FRA AKSJESELSKAP OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Side 13 av 63

14 Budsjett BRUK AV NÆRINGSFOND Næringsfond II ANDRE OVERFØRINGER Herøy marine næringspark HUSLEIE KOMMUNALE BYGG GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Side 14 av 63

15 12 Bygg og anlegg Budsjett Vannforsyning LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER DRIFTSTJENESTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT KJØP FRA IKS HUSLEIE ÅRSAVGIFT VANN TILKNYTNINGSAVGIFT VANN FORDELTE KOSTNADER DRIFT Avløp og rensing TELEFON, TELEFAX STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT Side 15 av 63

16 Budsjett ÅRSAVGIFT AVLØP TILKNYTNINGSAVGIFT AVLØP Slam ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD KJØP AV SEPTIKTØMMING SLAMTØMMING BRUK AV BUNDNE FOND Renovasjon ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SHMIL SALG AV VARER/TJENESTER RENOVASJONSAVGIFT Drift omsorgsboliger STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING HUSLEIE Drift gamle Silvalen bh STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA 2 65 Side 16 av 63

17 Budsjett VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING Drift idrettsbygg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING MATERIELL TEKNISKE ANLEGG Drift av andre bygg og anlegg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES HUSLEIE Kommunale veier FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG VEDLIKEHOLD OG NYANLEGG VEGER SNØBRØYTINGSAVTALER Side 17 av 63

18 Budsjett ANDRE GEBYRER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Vei og gatelys STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG MATERIALER BYGNING ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Jakt og viltstell ANDRE DRIFTSUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE OVERFØRINGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Gåseprosjekt ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE OVERFØRINGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Avskrivninger AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER 175 Side 18 av 63

19 Budsjett AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost interne avskrivninger AVSKRIVNINGER INTERNT AVSKRIVNINGER INTERNT Side 19 av 63

20 Budsjett Brannvesen 131 Brannvesen LØNN BRANNMANNSKAPER LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Akutt forurensing ANDRE KJØPTE TJENESTER Feievesen LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD ÅRSAVGIFT FEIING Side 2 av 63

21 Budsjett Interkommunale tjenester 141 Økonomi ANDRE KONSULENTTJENESTER Revisjon TILSKUDD TIL REVISJON SEKON KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER IKT DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Barnevern REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER 211 Side 21 av 63

22 Budsjett REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER Krisesenter KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Ambulansebåt ANDRE KJØPTE TJENESTER Kreftkoordinator KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER RKK TILSKUDD RKK PPT PPT Karrieresenteret ANDRE KJØPTE TJENESTER Teaterinstruktør ANDRE KJØPTE TJENESTER Side 22 av 63

23 Budsjett Landbrukskontor OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE OVERFØRINGER Veterinær INTERKOMMUNALE OPPGJØR Side 23 av 63

24 Budsjett Kultur 15 Kulturskolen i Herøy LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER Herøy Folkebibliotek LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDBPROGRAMVARE BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO 58 Side 24 av 63

25 Budsjett Kulturvern TILSKUDD KULTURARBEID Kulturarbeid ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON TRYKKING/KOPIERING TILSKUDD TIL FORENINGER KULTURPRISEN KUNSTNERPRISEN SALG AV VARER/TJENESTER SALG AV BØKER Ungdomsklubb Mobiltelefoni INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KJØPTE TJENESTER Trossamfunn TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN Kommunal frivilligsentral LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 65 2 Side 25 av 63

26 Budsjett ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Treningssenter LØNN I FASTE STILLINGER 1, EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER SALG AV VARER/TJENESTER Side 26 av 63

27 Budsjett Herøy barnehage 24 Barnehage LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER OVERTID LÆRLINGSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANNET FORBRUKSMATERIELL LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KJØP AV MATVARER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER MATSALG TIL ANDRE Administrasjon Herøy barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL KVELDS OG NATTILLEGG ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 1 Side 27 av 63

28 Budsjett OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V SERVICEAVTALER OG REPARASJONER Spesped i barnehagene LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Side 28 av 63

29 Budsjett Herøy skole 26 Grunnskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN BOKSAMLINGER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE NÆRINGSTILSKUDD ANNEN BRUKERBETALING KAFFE EGNE ANSATTE KAFFE EGNE ANSATTE REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKETDKS OVERFØRING FRA ANDRE Side 29 av 63

30 Budsjett Administrasjon Herøy skole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA SERVICEAVTALER OG REPARASJONER SFO LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR OPPHOLDSBETALING SFO LÆRLINGETILSKUDD Side 3 av 63

31 Budsjett Voksenopplæring LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Idrettshall LØNN RENGJØRINGSPERSONELL ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INVENTAR OG UTSTYR HUSLEIE ANNEN UTLEIE Side 31 av 63

32 Budsjett Herøy helsesenter 3 Administrasjon Helsehuset LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG FERIEVIKAR ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER Legekontor LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER FERIEVIKAR OVERTID LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR VASK OG RENSING AV TØY ANDRE KONSULENTTJENESTER Side 32 av 63

33 Budsjett ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP FRA IKS OVERFØRINGER TIL STATEN BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER FASTLØNNSTILSK. LEGER/FYSIOTERAPEAUT Helsesøster LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Psykisk helsevern LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 5 Side 33 av 63

34 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Jordmortjenester ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Side 34 av 63

35 Budsjett Hjemmetjenesten i Herøy 35 Administrasjon Hjemmetjenesten LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE LEIEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER EGENANDEL HJEMMETJENESTER ANNEN BRUKERBETALING HUSLEIE Valsåsen trygdeboliger LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KJØPTE TJENESTER 2 Side 35 av 63

36 Budsjett STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Hjemmetjenester LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN ANNEN VIKARLØNN EKSTRAHJELP OVERTID OMSORGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE INVENTAR OG UTSTYR Hjemmehjelp LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE Omsorgsboligene LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT EKSTRAHJELP OVERTID Side 36 av 63

37 Budsjett ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Formidling av hjelpemidler KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER Arbeids og aktivitetstilbud STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KJØPTE TJENESTER Dagsenter ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFON, TELEFAX BILUTGIFTER GENERELT INVENTAR OG UTSTYR Side 37 av 63

38 Budsjett NAV - Herøy 31 Økonomisk sosialhjelpslån LÅN TIL LIVSOPPHOLD LÅN FORSKUDD TRYGDEYTELSER MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Økonomisk sosialhjelp KVALIFISERINGSSTØNAD BIDRAG TIL LIVSOPHOLD Edruskapsvern BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR KJØP FRA IKS SALGS OG SKJENKEAVGIFT Flyktninger INTRODUKSJONSSTØNAD ANDRE DRIFTSUTGIFTER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE INTEGRERINGSTILSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Administrasjon NAV Herøy LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP Side 38 av 63

39 Budsjett ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV TJENESTER FRA STATEN REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER NAVDønna LØNN I FASTE STILLINGER KVALIFISERINGSSTØNAD ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KONSULENTTJENESTER LÅN TIL LIVSOPPHOLD REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Side 39 av 63

40 Budsjett Herøy sykehjem 33 Administrasjon Herøy sykehjem LØNN I FASTE STILLINGER LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER PASIENTUTGIFER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER OPPHOLDSBETALING KLIENTER Skjermet avdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP Side 4 av 63

41 Budsjett OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR Sykeavdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Kjøkken og renhold LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER RENGJØRINGSMIDLER Side 41 av 63

42 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR MATSALG TIL ANDRE Side 42 av 63

43 Budsjett Finansforvaltning 8 Skatt på inntekter og formue SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Eiendomsskatt EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM Rammetilskudd RAMMETILSKUDD Overføringer fra staten KOMPENSASJON INVEST.REFORM KOMPENSASJON SKOLEBYGG KOMPENSASJON ALDERS OG SYKEHJEM RENTEKOMPENSASJON KIRKEN Renter mv RENTER PÅ LÅN FORSINKELSESRENTER BANKKEBYR RENTER AV BANKINNSKUDD RENTER AV ANDRE FORDRINGER RENTER AVKAST.HELGELANDSKRAFT Side 43 av 63

44 Budsjett Aksjer og utbytte UTBYTTE HELGELAND KRAFTLAG Avdrag på lån AVDRAG PÅ LÅN Etableringslån RENTER PÅ LÅN RENTER DIVERSE LÅN Interne finanstransaksjoner BRUK AV DISPOSISJONSFOND Side 44 av 63

45 Budsjett 215 INVESTERING 1113 Administrasjonsbygget BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN Herøy marine næringspark BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER Vannforsyning BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN Drift av andre bygg og anlegg BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVALOVEN MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering MVAinntekt investering BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN Side 45 av 63

46 Budsjett Kommunale veier BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER Vei og gatelys BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN IKT EDBPROGRAMVARE MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Administrasjon Herøy skole ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN Administrasjon Helsehuset BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Side 46 av 63

47 Budsjett Valsåsen trygdeboliger BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Aksjer og utbytte KJØP AV AKSJER OG ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Avdrag på lån AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN Side 47 av 63

48 Investering per prosjekt Tiltak 5: (123) IKTinvesteringer 215 Budsjett 215 Beskrivelse Tiltaket innebærer at det investeres i følgende programvare i 215: ESAsak/arkiv forsendelsesmodul 6.8, Visma Expence reiseregning på nett 17.6, Visma Ent. kasse verktøy for kontantkasse 16., Visma Ent. fakturabeh. mobil 8., Jupiter innsyn søkbar postliste og møtekalender 65., Totalt eks. mva. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: IKT (144) Totalt Sum investeringer Sum fond Sum annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 7: (132)EgenkapitaltilskuddKLP KLP er et kundeeid selskap, som betyr at Herøy kommune er med på eiersiden. Når KLPs forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. Dette er ingen kostnad, men en form for sparing/investering. Med bakgrunn i dette føres dette i investeringsbudsjettet. Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til kroner åer år. Tiltaket er forutsatt finansiert fra ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Aksjer og utbytte (891) Totalt Sum investeringer Sum fond finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 8: (224) Bygging av industrikai 215 Beskrivelse Gjenstående arbeid kai: Det vil gjenstå arbeid for rundt 9, mill i 215. Disse ble finansiert gjennom låneopptak i 214. tiltaket finansieres derfor i 215 gjennom bruk av ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Herøy marine næringspark (1184) Side 48 av 63

49 Budsjett Totalt Sum investeringer 9 9 Sum lån Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 14: (612) Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Tiltaket innebærer at det settes i gang et forprosjekt for å utrede fremtidig løsning for utvidelse av omsorgsboliger og ny løsning for helsehus. Tiltaket har en ramme på 1.. eks mva. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) Totalt Sum investeringer Sum lån 1 1 Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 4: (615) Forprosjekt energistyring Herøy skole Tiltaket setter av 5. til utredning av muligheter for energieffektivisering og styring av varmeanlegget ved skolen. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjon Herøy skole (261) Totalt Sum investeringer Sum lån 5 5 Sum annet Side 49 av 63

50 Budsjett 215 finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 9: (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus 215 Beskrivelse Investeringstiltaket innebærer at det settes av en ramme på kr. 5. inkl. moms til å fullføre uteområdet etter sammenføyning av dagens rådhus og det gamle herredshuset. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjonsbygget (1113) Totalt Sum investeringer Sum lån 5 5 Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 1: (619) Investeringer veilys 215 Beskrivelse Renovering tilsvarende 4. eks mva i 215. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Vei og gatelys (1211) Totalt Sum investeringer 5 5 Sum lån 4 4 Sum annet 1 1 finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 11: (623) Valsåsen uteområde 215 Beskrivelse Dette tiltaket fullfører resterende arbeid av investeringstiltak som ble vedtatt i 211 for uteområdet ved Valsåsen trygdeboliger. Side 5 av 63

51 Budsjett 215 Total nettoramme Tiltaket dekkes inn gjennom bruk av ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Valsåsen trygdeboliger (351) Totalt Sum investeringer Sum fond Sum annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 1: (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke 215 Beskrivelse Jamfør sak 12/114 og 12/1685. Formannskapet har i sak 67/12 vedtatt en ramme på 2,8 mill. eks. mva. til renovering av kirken. Husbanken har innvilget rentekompensasjon på prosjekter for inntil 3,9 mill. Dette prosjektet legger til grunn et lån med en rentekompensasjon som tilsvarer et serielån over 2 år, som utgjør ca 1. årlig. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet finansiering Sum renter Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 3: (647) Helsehuset ombygging 215 Beskrivelse Investeringstiltaket innebærer at det settes av en ramme på kr. 85. eks. moms til utbedring av helsehuset jmf. pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette inkluderer også utskifting av vindu. Dette prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 121 i 214, som også er utsatt til 215. Dette prosjektet dekker begge disse. Det er lånt opp til sammen 8. kr til disse to prosjektene i 214, i tillegg må 5. lånefinansieres. Side 51 av 63

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer