Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter"

Transkript

1 Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter

2 Budsjett 215 Side 2 av 63

3 Innhold Budsjett 215 DRIFT Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV - Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning...43 INVESTERING...45 Investering per prosjekt...48 OVERSIKT OVER KONTERINGSDIMENSJONER...54 Driftsarter...54 Investeringsarter...57 Funksjoner...58 Prosjekter...59 Annet spes...6 Side 3 av 63

4 DRIFT Budsjett Folkevalgte styringsorgan 1 Folkevalgte styringsorgan GODTGJØRELSE ORDFØRER MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Pendlertilskudd oppgavepliktig ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD YHR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Politisk virksomhet STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET Stortings og kommunevalg MØTEGODTGJØRELSE KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE LEIEUTGIFTER 3 Side 4 av 63

5 Budsjett Råd for eldre og funksjonshemmede MØTEGODTGJØRELSE BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Barne og ungdomsrådet KONTORUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD KULTURARBEID Reserverte tilleggsbevilgninger FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING Side 5 av 63

6 Budsjett Administrasjonsenheten 11 Rådmannens kontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Servicekontoret LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER EDBDRIFTSUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INNFORDRINGSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 6 av 63

7 Budsjett SALG AV VARER/TJENESTER PURREGEYBYR Informasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE REKLAMEINNTEKTER EDBkontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR Administrasjonsbygget LØNN RENGJØRINGSPERSONELL FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 24 Side 7 av 63

8 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER HUSLEIE Teknisk servicekontor LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Planarbeid LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT Side 8 av 63

9 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT Byggesak LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Oppmåling LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 9 av 63

10 Budsjett SALG AV VARER/TJENESTER PANTEGEBYR GEBYR KART OG OPPMÅLING FORDELTE KOSTNADER DRIFT Vedlikehold LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KJØP AV MATVARER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR REDSKAP OG VERKTØY VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD 1 Side 1 av 63

11 Budsjett MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES SALG AV VARER/TJENESTER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT Diverse fellesutgifter EKSTRAHJELP KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND ANDRE KONSULENTTJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER Fellesutgifter data DATAMASKINER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER Fellesutgifter personal LØNN TILLITSVALGT ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE Side 11 av 63

12 Budsjett ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER ANDRE KONSULENTTJENESTER RESERVERTE BEVILGNINGER Grunnskole felles KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER BRUK AV BUNDNE FOND Barnehage felles TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Legeskyssbåten STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV ANDRE FORSIKRINGER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Fysioterapeut KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR MATERIALER VEDLIKEHOLD DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 12 av 63

13 Budsjett HUSLEIE Folkehelsearbeid LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE HONORARER OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD TIL FORENINGER FOREBYGGENDE TILTAK REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER Næringsfond I NÆRINGSTILSKUDD STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND Næringsarbeid KONTINGENTER KJØP AV TJENESTER FRA AKSJESELSKAP OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Side 13 av 63

14 Budsjett BRUK AV NÆRINGSFOND Næringsfond II ANDRE OVERFØRINGER Herøy marine næringspark HUSLEIE KOMMUNALE BYGG GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Side 14 av 63

15 12 Bygg og anlegg Budsjett Vannforsyning LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER DRIFTSTJENESTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT KJØP FRA IKS HUSLEIE ÅRSAVGIFT VANN TILKNYTNINGSAVGIFT VANN FORDELTE KOSTNADER DRIFT Avløp og rensing TELEFON, TELEFAX STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT Side 15 av 63

16 Budsjett ÅRSAVGIFT AVLØP TILKNYTNINGSAVGIFT AVLØP Slam ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD KJØP AV SEPTIKTØMMING SLAMTØMMING BRUK AV BUNDNE FOND Renovasjon ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SHMIL SALG AV VARER/TJENESTER RENOVASJONSAVGIFT Drift omsorgsboliger STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING HUSLEIE Drift gamle Silvalen bh STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA 2 65 Side 16 av 63

17 Budsjett VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING Drift idrettsbygg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING MATERIELL TEKNISKE ANLEGG Drift av andre bygg og anlegg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES HUSLEIE Kommunale veier FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG VEDLIKEHOLD OG NYANLEGG VEGER SNØBRØYTINGSAVTALER Side 17 av 63

18 Budsjett ANDRE GEBYRER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Vei og gatelys STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG MATERIALER BYGNING ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Jakt og viltstell ANDRE DRIFTSUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE OVERFØRINGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Gåseprosjekt ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE OVERFØRINGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Avskrivninger AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER 175 Side 18 av 63

19 Budsjett AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost interne avskrivninger AVSKRIVNINGER INTERNT AVSKRIVNINGER INTERNT Side 19 av 63

20 Budsjett Brannvesen 131 Brannvesen LØNN BRANNMANNSKAPER LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Akutt forurensing ANDRE KJØPTE TJENESTER Feievesen LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD ÅRSAVGIFT FEIING Side 2 av 63

21 Budsjett Interkommunale tjenester 141 Økonomi ANDRE KONSULENTTJENESTER Revisjon TILSKUDD TIL REVISJON SEKON KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER IKT DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Barnevern REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER 211 Side 21 av 63

22 Budsjett REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER Krisesenter KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Ambulansebåt ANDRE KJØPTE TJENESTER Kreftkoordinator KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER RKK TILSKUDD RKK PPT PPT Karrieresenteret ANDRE KJØPTE TJENESTER Teaterinstruktør ANDRE KJØPTE TJENESTER Side 22 av 63

23 Budsjett Landbrukskontor OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE OVERFØRINGER Veterinær INTERKOMMUNALE OPPGJØR Side 23 av 63

24 Budsjett Kultur 15 Kulturskolen i Herøy LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER Herøy Folkebibliotek LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDBPROGRAMVARE BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO 58 Side 24 av 63

25 Budsjett Kulturvern TILSKUDD KULTURARBEID Kulturarbeid ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON TRYKKING/KOPIERING TILSKUDD TIL FORENINGER KULTURPRISEN KUNSTNERPRISEN SALG AV VARER/TJENESTER SALG AV BØKER Ungdomsklubb Mobiltelefoni INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KJØPTE TJENESTER Trossamfunn TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN Kommunal frivilligsentral LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 65 2 Side 25 av 63

26 Budsjett ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Treningssenter LØNN I FASTE STILLINGER 1, EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER SALG AV VARER/TJENESTER Side 26 av 63

27 Budsjett Herøy barnehage 24 Barnehage LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER OVERTID LÆRLINGSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANNET FORBRUKSMATERIELL LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KJØP AV MATVARER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER MATSALG TIL ANDRE Administrasjon Herøy barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL KVELDS OG NATTILLEGG ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 1 Side 27 av 63

28 Budsjett OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V SERVICEAVTALER OG REPARASJONER Spesped i barnehagene LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Side 28 av 63

29 Budsjett Herøy skole 26 Grunnskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN BOKSAMLINGER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE NÆRINGSTILSKUDD ANNEN BRUKERBETALING KAFFE EGNE ANSATTE KAFFE EGNE ANSATTE REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKETDKS OVERFØRING FRA ANDRE Side 29 av 63

30 Budsjett Administrasjon Herøy skole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA SERVICEAVTALER OG REPARASJONER SFO LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR OPPHOLDSBETALING SFO LÆRLINGETILSKUDD Side 3 av 63

31 Budsjett Voksenopplæring LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Idrettshall LØNN RENGJØRINGSPERSONELL ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INVENTAR OG UTSTYR HUSLEIE ANNEN UTLEIE Side 31 av 63

32 Budsjett Herøy helsesenter 3 Administrasjon Helsehuset LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG FERIEVIKAR ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER Legekontor LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER FERIEVIKAR OVERTID LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR VASK OG RENSING AV TØY ANDRE KONSULENTTJENESTER Side 32 av 63

33 Budsjett ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP FRA IKS OVERFØRINGER TIL STATEN BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER FASTLØNNSTILSK. LEGER/FYSIOTERAPEAUT Helsesøster LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Psykisk helsevern LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 5 Side 33 av 63

34 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Jordmortjenester ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Side 34 av 63

35 Budsjett Hjemmetjenesten i Herøy 35 Administrasjon Hjemmetjenesten LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE LEIEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER EGENANDEL HJEMMETJENESTER ANNEN BRUKERBETALING HUSLEIE Valsåsen trygdeboliger LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KJØPTE TJENESTER 2 Side 35 av 63

36 Budsjett STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Hjemmetjenester LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN ANNEN VIKARLØNN EKSTRAHJELP OVERTID OMSORGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE INVENTAR OG UTSTYR Hjemmehjelp LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE Omsorgsboligene LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT EKSTRAHJELP OVERTID Side 36 av 63

37 Budsjett ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Formidling av hjelpemidler KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER Arbeids og aktivitetstilbud STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KJØPTE TJENESTER Dagsenter ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFON, TELEFAX BILUTGIFTER GENERELT INVENTAR OG UTSTYR Side 37 av 63

38 Budsjett NAV - Herøy 31 Økonomisk sosialhjelpslån LÅN TIL LIVSOPPHOLD LÅN FORSKUDD TRYGDEYTELSER MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Økonomisk sosialhjelp KVALIFISERINGSSTØNAD BIDRAG TIL LIVSOPHOLD Edruskapsvern BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR KJØP FRA IKS SALGS OG SKJENKEAVGIFT Flyktninger INTRODUKSJONSSTØNAD ANDRE DRIFTSUTGIFTER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE INTEGRERINGSTILSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Administrasjon NAV Herøy LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP Side 38 av 63

39 Budsjett ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV TJENESTER FRA STATEN REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER NAVDønna LØNN I FASTE STILLINGER KVALIFISERINGSSTØNAD ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KONSULENTTJENESTER LÅN TIL LIVSOPPHOLD REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Side 39 av 63

40 Budsjett Herøy sykehjem 33 Administrasjon Herøy sykehjem LØNN I FASTE STILLINGER LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER PASIENTUTGIFER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER OPPHOLDSBETALING KLIENTER Skjermet avdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP Side 4 av 63

41 Budsjett OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR Sykeavdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Kjøkken og renhold LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER RENGJØRINGSMIDLER Side 41 av 63

42 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR MATSALG TIL ANDRE Side 42 av 63

43 Budsjett Finansforvaltning 8 Skatt på inntekter og formue SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Eiendomsskatt EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM Rammetilskudd RAMMETILSKUDD Overføringer fra staten KOMPENSASJON INVEST.REFORM KOMPENSASJON SKOLEBYGG KOMPENSASJON ALDERS OG SYKEHJEM RENTEKOMPENSASJON KIRKEN Renter mv RENTER PÅ LÅN FORSINKELSESRENTER BANKKEBYR RENTER AV BANKINNSKUDD RENTER AV ANDRE FORDRINGER RENTER AVKAST.HELGELANDSKRAFT Side 43 av 63

44 Budsjett Aksjer og utbytte UTBYTTE HELGELAND KRAFTLAG Avdrag på lån AVDRAG PÅ LÅN Etableringslån RENTER PÅ LÅN RENTER DIVERSE LÅN Interne finanstransaksjoner BRUK AV DISPOSISJONSFOND Side 44 av 63

45 Budsjett 215 INVESTERING 1113 Administrasjonsbygget BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN Herøy marine næringspark BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER Vannforsyning BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN Drift av andre bygg og anlegg BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVALOVEN MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering MVAinntekt investering BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN Side 45 av 63

46 Budsjett Kommunale veier BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER Vei og gatelys BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN IKT EDBPROGRAMVARE MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Administrasjon Herøy skole ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV LÅN Administrasjon Helsehuset BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Side 46 av 63

47 Budsjett Valsåsen trygdeboliger BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Aksjer og utbytte KJØP AV AKSJER OG ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Avdrag på lån AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN Side 47 av 63

48 Investering per prosjekt Tiltak 5: (123) IKTinvesteringer 215 Budsjett 215 Beskrivelse Tiltaket innebærer at det investeres i følgende programvare i 215: ESAsak/arkiv forsendelsesmodul 6.8, Visma Expence reiseregning på nett 17.6, Visma Ent. kasse verktøy for kontantkasse 16., Visma Ent. fakturabeh. mobil 8., Jupiter innsyn søkbar postliste og møtekalender 65., Totalt eks. mva. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: IKT (144) Totalt Sum investeringer Sum fond Sum annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 7: (132)EgenkapitaltilskuddKLP KLP er et kundeeid selskap, som betyr at Herøy kommune er med på eiersiden. Når KLPs forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. Dette er ingen kostnad, men en form for sparing/investering. Med bakgrunn i dette føres dette i investeringsbudsjettet. Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til kroner åer år. Tiltaket er forutsatt finansiert fra ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Aksjer og utbytte (891) Totalt Sum investeringer Sum fond finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 8: (224) Bygging av industrikai 215 Beskrivelse Gjenstående arbeid kai: Det vil gjenstå arbeid for rundt 9, mill i 215. Disse ble finansiert gjennom låneopptak i 214. tiltaket finansieres derfor i 215 gjennom bruk av ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Herøy marine næringspark (1184) Side 48 av 63

49 Budsjett Totalt Sum investeringer 9 9 Sum lån Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 14: (612) Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Tiltaket innebærer at det settes i gang et forprosjekt for å utrede fremtidig løsning for utvidelse av omsorgsboliger og ny løsning for helsehus. Tiltaket har en ramme på 1.. eks mva. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) Totalt Sum investeringer Sum lån 1 1 Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 4: (615) Forprosjekt energistyring Herøy skole Tiltaket setter av 5. til utredning av muligheter for energieffektivisering og styring av varmeanlegget ved skolen. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjon Herøy skole (261) Totalt Sum investeringer Sum lån 5 5 Sum annet Side 49 av 63

50 Budsjett 215 finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 9: (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus 215 Beskrivelse Investeringstiltaket innebærer at det settes av en ramme på kr. 5. inkl. moms til å fullføre uteområdet etter sammenføyning av dagens rådhus og det gamle herredshuset. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjonsbygget (1113) Totalt Sum investeringer Sum lån 5 5 Sum annet finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 1: (619) Investeringer veilys 215 Beskrivelse Renovering tilsvarende 4. eks mva i 215. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Vei og gatelys (1211) Totalt Sum investeringer 5 5 Sum lån 4 4 Sum annet 1 1 finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 11: (623) Valsåsen uteområde 215 Beskrivelse Dette tiltaket fullfører resterende arbeid av investeringstiltak som ble vedtatt i 211 for uteområdet ved Valsåsen trygdeboliger. Side 5 av 63

51 Budsjett 215 Total nettoramme Tiltaket dekkes inn gjennom bruk av ubundne investeringsfond. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Valsåsen trygdeboliger (351) Totalt Sum investeringer Sum fond Sum annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 1: (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke 215 Beskrivelse Jamfør sak 12/114 og 12/1685. Formannskapet har i sak 67/12 vedtatt en ramme på 2,8 mill. eks. mva. til renovering av kirken. Husbanken har innvilget rentekompensasjon på prosjekter for inntil 3,9 mill. Dette prosjektet legger til grunn et lån med en rentekompensasjon som tilsvarer et serielån over 2 år, som utgjør ca 1. årlig. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet finansiering Sum renter Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (129) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 3: (647) Helsehuset ombygging 215 Beskrivelse Investeringstiltaket innebærer at det settes av en ramme på kr. 85. eks. moms til utbedring av helsehuset jmf. pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette inkluderer også utskifting av vindu. Dette prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 121 i 214, som også er utsatt til 215. Dette prosjektet dekker begge disse. Det er lånt opp til sammen 8. kr til disse to prosjektene i 214, i tillegg må 5. lånefinansieres. Side 51 av 63

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer