nr 28/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Slettelse, Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Trukket varemerkesøknad Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Opphørte lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 28/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SABER Cordis Corp, 6500 Paseo Padre Parkway, US- CA94555 FREMONT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Dilatasjonskateter for perkutan transluminal angioplastikk. verktøy, apparater, og utstyr i denne klassen; kjøkken og matlagnings-redskaper i denne klassen; foodprosessorer; kverner; miksmastere; elektriske kaffekverner; elektriske miksmastere og møller; elektriske stavmiksere; fruktjouce-maskiner; juicepresser; maskiner for å lage drikker; elektriske blendere; elektriske kutte og skivemaskiner; maskiner for vakuumpakking; deler, utstyr og tilbehør for de foranenvnte varer. Klasse 9 Elektriske temperaturmålere Klasse 11 Apparater og instrumneterfor oppvarming av mat, dampproduksjon og koking; riskokere; rist til riskokere; håndholdte brennere (for kjøkkenbruk); deler av utstyr til de forannevnte Klasse 16 Poser og plast for bruk til vakuumpakking Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdrere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ABM Eaton Corp, 1000 Eaton Boulevard, US-OH44114 CLEVELAND, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Apparater, nemlig sensorer, programvare og datamaskinvare for å levere og kontrollere elektrisitet, nemlig øke levetid, påskynde ladetid og varsle feil på batteriene i forbindelse med avbruddsfri strømforsyning; og dataoperativsystemprogramvare for å kontrollere slike systemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIPAVI Lipavi Ltd, Lilloe-Olsens v 11, 0489 OSLO, Knut Witberg, Lilloe-Olsens vei 11, 0489 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner for tilberedning av mat; kjøkkenredskaper, -verktøy, -apparater og -utstyr i denne klassen; elektrisk drevne kjøkkenmaskiner, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIVACIOUS Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 3

4 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonar Ltd, Unit 28, Bergen Way, Sutton Fields Industrial Estate, GB-HU70YQ HULL, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 17 Fibre til anvendelse i betong- og sementblandinger; fibre til anvendelse i betong- og sementblandinger for å gi fleksible, bøyelige og strekkbare egenskaper. Klasse 19 Fibre til anvendelse i bygningsmaterialer; fibre til anvendelse i bygningsmaterialer for å gi fleksible, bøyelige og strekkbare egenskaper. Inversiones Nueva Sofia SA, Av El Golf 99, of 801, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Vin og musserende vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, CH-4622 EGERKINGEN, Sveits Klasse 10 Medisinske innretninger. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; puréer av grønnsaker, frukt og/eller bær; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; iskaffe; iste; drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller iskrem. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; smoothie; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 4

5 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stadssalg Stadssalg Holding AS, c/o Stadssalg AS, Postboks 395, 8001 BODØ, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Postboks 520 Skøyen, 0214 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester; radioreklame og - annonsering; fjernsynsreklame; Online reklamevirksomhet; direktereklame; utvikling og oppdatering av reklamemateriale; utsendelse av reklamemateriell; skriving og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass inkludert på internett og andre datanettverk; utleie av reklametid på kommunikasjonsmedia; utsendelse av vareprøver; demonstrasjoner av varer; dekorering av butikkvinduer; layouttjenester for reklameformål; administrasjonstjenester i forbindelse med reklamevirksomhet; organisering av handels- og reklameutstillinger og -messer; reklame- byråtjenester; PR-virksomhet; meningsmåling; markedsundersøkelse og -analyse; kontorfunksjoner; bedriftsledelse og forretningsrådgivning; bedriftsadministrasjon; tilveiebringelse av forretningsinformasjoner og -bistand; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; etterforskning og innhenting av opplysninger om bedrifter; regnskapsførsel; bokføring; faktureringstjenester; innsamling av statistikk; innsamling og systematisering av data for bruk i databaser; datasøk i databaser for andre; rasjonaliseringsekspertise; kopiering av dokumenter; maskinskrivning; import- og eksportagenturer; behandling av kjøpsordre; bistand til innkjøp og anskaffelse av varer og tjenester for andre; drift av online markedsplasser for innkjøp, salg og/eller bytting av varer, tjenester og/eller fast eiendom; prissammenligningstjenester; tjenester i forbindelse med produkt/tjenestesammenligning og -anmeldelse; utarbeidelse og utsendelse av informasjon vedrørende egenskaper, kvalitet og pris på varer/tjenester; auksjonssalg; organisering og ledelse av auksjonssalg, inkludert via datanettverk og internett; drift av kundelojalitetsprogrammer; kompilering av onlinedatabaser og søkbare online-databaser innen området sosial nettverking; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse 38 Telekommunikasjon, overføring av data, bilder og/eller lyd ved kabel, satellitt, datanettverk, telefon, ISDN eller andre overføringsmedia; data assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; meldingstjenester; telekonferansetjenester; telefon- og telefakstjenester; tilveiebringelse av online blogger, fora, fotogallerier, pratesteder (chatrooms) og elektroniske oppslagstavler for overføring og utsendelse av beskjeder blant brukere; tilveiebringelse av tilgang til online- multimedia plass hvor tredjemann kan opplaste, få tilgang til, kommentere og vurdere tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold; fremskaffelse av tilgang til et online-system som gjør at en bruker av et websted kan opplaste vurderinger og kommentarer om andre brukere av det samme webstedet med hensyn til gjensidige handelstransaksjoner; overføring og deling av nyheter, informasjon, bilder, videoer og lydopptak; kringkastingstjenester; nyhetsbyråtjenester; tilveiebringelse av tilgang til databaser, elektroniske publikasjoner, datanettverk og internett; internettilbydertjenester; internettportaltjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse 42 Design, utvikling og implementering av data programvare og internettløsninger; oppdatering og installasjon av dataprogramvare; analysering av datasystemer; tjenester for teknisk støtte; feilsøking etter problemer i dataprogramvare; design, opprettelse, vertskap, administrasjon og/eller vedlikehold av websteder for andre; design og utvikling av systemer for elektronisk betaling og behandling av elektronisk betalingsformidling; design og utvikling av onlineprosesser for brukerautentisering; design og utvikling av grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API); design, administrasjon og overvåkning av websteder for internett-basert sosial nettverking; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen zerochol Dirk Verhaeghe, Boekweithotsraat 10, BE-9120 HAASDONK, Belgia Greet Dammen, Boekweithotsraat 10, BE-9120 HAASDONK, Belgia Klasse 5 Antioksidantpiller; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; droger for medisinsk bruk; enzymbasert kosttilskudd; enzymer for medisinsk bruk; enzymer for veterinært bruk; enzympreparater for medisinsk bruk; enzympreparater for veterinært bruk; farmasøytiske produkter; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemiske preparater for veterinært bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk; kjemisk-farmasøytiske produkter og preparater; kosttilskudd; kosttilskudd for dyr; legemidler for humanmedisin; medikamenter for humanmedisin; medikamenter for veterinær bruk; medisinmikstur; medisinske urter; mel for farmasøytisk bruk; næringsmidler for babyer; pastiller for farmasøytisk bruk; urtete for medisinske formål; veterinærmedisinske preparater; vitaminpreparater. Klasse 29 Drikker av melk eller hovedsakelig av melk; fettstoffer [spiselige]; grønnsaksaft for koking;grønnsaksalater; margarin; meieriprodukter; melk; milkshake; oster; smør; spisefett; spiselige oljer; yoghurt. Klasse 30 Brød; byggmel; griljermel; grovmalt bygg; havreflak; havregryn; knust havre; majoneser; næringsmidler basert på havre; renset bygg; renset havre; rundstykker; salatdressinger; smørepålegg; usyret brød [nadverdoblat]. 5

6 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stadssalg Holding AS, c/o Stadssalg AS, Postboks 395, 8001 BODØ, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Postboks 520 Skøyen, 0214 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester; radioreklame og - annonsering; fjernsynsreklame; Online reklamevirksomhet; direktereklame; utvikling og oppdatering av reklamemateriale; utsendelse av reklamemateriell; skriving og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass inkludert på internett og andre datanettverk; utleie av reklametid på kommunikasjonsmedia; utsendelse av vareprøver; demonstrasjoner av varer; dekorering av butikkvinduer; layouttjenester for reklameformål; administrasjonstjenester i forbindelse med reklamevirksomhet; organisering av handels- og reklameutstillinger og -messer; reklame- byråtjenester; PR-virksomhet; meningsmåling; markedsundersøkelse og - analyse; kontorfunksjoner; bedriftsledelse og forretningsrådgivning; bedriftsadministrasjon; tilveiebringelse av forretningsinformasjoner og - bistand; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; etterforskning og innhenting av opplysninger om bedrifter; regnskapsførsel; bokføring; faktureringstjenester; innsamling av statistikk; innsamling og systematisering av data for bruk i databaser; datasøk i databaser for andre; rasjonaliseringsekspertise; kopiering av dokumenter; maskinskrivning; import- og eksportagenturer; behandling av kjøpsordre; bistand til innkjøp og anskaffelse av varer og tjenester for andre; drift av online markedsplasser for innkjøp, salg og/eller bytting av varer, tjenester og/eller fast eiendom; prissammenligningstjenester; tjenester i forbindelse med produkt/tjenestesammenligning og -anmeldelse; utarbeidelse og utsendelse av informasjon vedrørende egenskaper, kvalitet og pris på varer/tjenester; auksjonssalg; organisering og ledelse av auksjonssalg, inkludert via datanettverk og internett; drift av kundelojalitetsprogrammer; kompilering av onlinedatabaser og søkbare online-databaser innen området sosial nettverking; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse 38 Telekommunikasjon, overføring av data, bilder og/eller lyd ved kabel, satellitt, datanettverk, telefon, ISDN eller andre overføringsmedia; data-assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; meldingstjenester; telekonferansetjenester; telefon- og telefakstjenester; tilveiebringelse av online blogger, fora, fotogallerier, pratesteder (chatrooms) og elektroniske oppslagstavler for overføring og utsendelse av beskjeder blant brukere; tilveiebringelse av tilgang til online- multimedia plass hvor tredjemann kan opplaste, få tilgang til, kommentere og vurdere tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold; fremskaffelse av tilgang til et online-system som gjør at en bruker av et websted kan opplaste vurderinger og kommentarer om andre brukere av det samme webstedet med hensyn til gjensidige handelstransaksjoner; overføring og deling av nyheter, informasjon, bilder, videoer og lydopptak; kringkastingstjenester; nyhetsbyråtjenester; tilveiebringelse av tilgang til databaser, elektroniske publikasjoner, datanettverk og internett; internettilbydertjenester; internettportaltjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse 42 Design, utvikling og implementering av dataprogramvare og internettløsninger; oppdatering og installasjon av dataprogramvare; analysering av datasystemer; tjenester for teknisk støtte; feilsøking etter problemer i dataprogramvare; design, opprettelse, vertskap, administrasjon og/eller vedlikehold av websteder for andre; design og utvikling av systemer for elektronisk betaling og behandling av elektronisk betalingsformidling; design og utvikling av onlineprosesser for brukerautentisering; design og utvikling av grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API); design, administrasjon og overvåkning av websteder for internett-basert sosial nettverking; informasjon, rådgivning og konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CMPC Maderas SA, Agustinas N 1343, Piso 4, CL- SANTIAGO, Chile Klasse 19 Kryssfinér og finerplater, kryssfinér og finerplater for byggverk, paneler til byggverk laget av kryssfiner eller finerplater, treverk, elementer for byggverk og snekkerelementer laget av kryssfinér, finerplater. 6

7 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORTHBOSS DA, Skolevegen 49 B, 2312 OTTESTAD, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks- skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 7

8 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPINCHIP SpinChip Diagnostics AS, Postboks 124 Blindern, 0314 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av Klasse 9 skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, herunder testapparater og testinstrumenter for fluider samt optiske apparater for bruk i medisinsk diagnostikk ; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, herunder datamaskinkomponenter til bruk i medisinsk diagnostikk, datamaskiner, herunder datamaskiner til bruk i medisinsk diagnostikk; dataprogramvare, herunder dataprogramvare for styring, kontroll og avlesing av testapparater for fluider; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, herunder apparater og instrumenter for in-vitro diagnostisk testing; engangs og flerbruks-testkapsler og enheter for in-vitro diagnostisk testing; kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Russehjelpen DONS GLOBAL, Valkyriegata 3, 0366 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIGGLER Wiggler AB, Brålandsvägen 13, SE STORA HÖGA, Sverige Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, SE VÄRNAMO, Sverige Klasse 28 Fiskesnører; fiskesneller; fiskegarn og fiskestenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLIKKLÅN L'Easy A/S, Østre Stationsvej 3, DK-5000 ODENSE C, Danmark Klasse 36 Finansielle tjenester, herunder långivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, 24, TO, 24, TO, TO/M/11/02401 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIRE Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, Boulevard Grande-Duchesse, LU-1331 CHARLOTTE, Luxembourg Klasse 9 Bærbare og håndholdte elektroniske innretninger for overføring, lagring, manipulering, opptak og gjennomgang av tekst, bilder, lyd, video og data, inkludert via globale datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; datamaskiner, tablett-datamaskiner, elektroniske boklesere, audio- og videospillere, elektroniske personlige planleggere, personlige digitale assistenter og GPS-innretninger; datamaskinvare og programvare; full linje med elektroniske og mekaniske deler og tilbehør for bærbare og håndholdte elektroniske innretninger og datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; komponenter og tilbehør for datamaskiner; monitorer, 8

9 registrerte varemerker nr 28/14 skjermer, modemer, skrivere, diskettstasjoner, adaptere, adapterkort, forbindelsesmuffer for kabler, stikkforbindelser, strømkonnektorer, dokkestasjoner og drivere; batteriladere; minnekort og minnekortlesere; hodetelefoner og øretelefoner; høyttalere, mikrofoner og hodemikrotelefoner; etuier, deksler og stativer for bærbare og håndholdte elektroniske innretninger og datamaskiner; fjernstyringsapparater for bærbare og håndholdte elektroniske innretninger og datamaskiner. Klasse 16 Trykte publikasjoner, tidsskrifter, bøker, blader, nyhetsbrev, brosjyrer, hefter, pamfletter, håndbøker, magasiner, kataloger. Klasse 28 Håndholdt enhet for spilling av elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill og apparater; spill, elektroniske spill og videospill. Klasse 35 Detaljforretningstjenester; online detaljforretningstjenester; tilveiebringelse av en online katalog med handelsinformasjon; utsendelse av reklamemateriell for andre via et online elektronisk kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar online reklameguide som inneholder andres varer og tjenester; datastyrte databasestyringstjenester; online bestillingstjenester. Klasse 38 Cache-lagring, aksessering, mottak, nedlasting, streaming, deling, visning, formatering, speiling og flytting av tekst, data via telekommunikasjonsnettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk og internett; tilveiebringelse av et internett-forum, online pratesteder (chatrooms) og online samfunn for overføring av meldinger blant databrukere; tilveiebringelse av tilgang til online kataloger, databaser, websteder om dagsaktuelle begivenheter og blogger, og online referansematerialer; tilveiebringelse av tilgang til tilleggsenheter eller elektroniske innretninger slik at det tilveiebringes konnektivitetstjenester i forbindelse med telekommunikasjon for flytting av bilder, meldinger, audio-, visuelle, audiovisuelle og multimedia-arbeider blant e-lesere, mobiltelefoner, smarttelefoner, bærbare elektroniske innretninger, bærbare digitale innretninger, tabletter eller datamaskiner; streaming av lydmateriale samt visuelt og audiovisuelt materiale via internett eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online pratesteder (chatrooms), internettfora og online samfunn for overføring av fotografier, videoer, tekst, data, bilder og andre elektroniske arbeider; overføring av podcast; overføring av webcast. Klasse 39 Lagring av elektroniske media, nemlig bilder, tekst, video- og audio-data. Klasse 41 Utgivelse av bøker, blader, tidsskrifter, litterære arbeider, visuelle arbeider, audio-arbeider og audiovisuelle arbeider; tilveiebringelse av ikkenedlastbare forhåndsinnspilte audio-, visuelle og audiovisuelle arbeider via trådløse nettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av online portaler innen området underholdning, filmer, fjernsyn, audiovisuelle arbeider, musikk, audioarbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musicalforestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, moteoppvisninger og multimedia-fremstillinger; tilveiebringelse av forhåndsinnspilte audio-, audiovisuelle og multimedia arbeider som inneholder underholdning, filmer, fjernsyn, audiovisuelle arbeider, musikk, audioarbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musicalforestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, moteoppvisninger og multimedia-fremstillinger via internett eller andre dataeller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online dataspill og online interaktive fortellinger; tilveiebringelse av online nyhetsbrev og blogger som handler om underholdning, filmer, fjernsyn, audiovisuelle arbeider, musikk, audio-arbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musical-forestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, moteoppvisninger og multimediafremstillinger; utgivelse av utdrag fra bøker, tidsskrifter og litterære arbeider, og tilveiebringelse av virtuelle miljøer hvor brukere kan samhandle i fornøyelsesfritids- eller underholdningsøyemed; tilveiebringelse av informasjon, nyheter, artikler og kommentar innen området underholdning, herunder filmer, fjernsyn, audiovisuelle arbeider, musikk, audio-arbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musical-forestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, moteoppvisninger og multimediafremstillinger; tilveiebringelse av informasjon, nyheter, artikler og kommentar innen området utdanning og utdanningsinstitusjoner; utdanningstjenester i form av klasseromsundervisning og online fjernlæring med hensyn til tema om dagsaktuelle begivenheter, utdanning, historie, språk, allmennfag, matematikk, forretningsvirksomhet, naturvitenskap, hobbyer, teknologi, kultur, idrett, kulturvitenskap, psykolog og filosofi; interaktive utdanningstjenester i form av databasert og data-assistert undervisning om temaer relatert til dagsaktuelle begivenheter, utdanning, historie, språk, allmennfag, litteratur, matematikk, forretningsvirksomhet, naturvitenskap, hobbyer, teknologi, kultur, idrett, kulturvitenskap, psykologi og filosofi; utdannings- og underholdningstjenester i form av podcast, webcast og fortløpende program som handler om nyheter og kommentar innen området filmer, fjernsynsprogrammer, audiovisuelle arbeider, musikk, audio-arbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musicalforestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, mote og multimediafremstillinger som er tilgjengelige via internett eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Tilveiebringelse av on line nettverkstjenester som gjør det mulig for brukere å dele innhold, fotografier, videoer, tekst, data, bilder og andre elektroniske arbeider relatert til underholdning, herunder filmer, fjernsyn, audiovisuelle arbeider, musikk, audioarbeider, bøker, teater, litterære arbeider, idrettsarrangementer, fornøyelsesaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musicalforestillinger, utstillinger, idrettsinstruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle arbeider, spill, pengespill, festivaler, museer, parker, kulturelle begivenheter, konserter, forlagsvirksomhet, animasjon, dagsaktuelle begivenheter, mote, multimediafremstillinger, historie, språk, allmennfag, matematikk, forretningsvirksomhet, naturvitenskap, teknologi, hobbyer, kultur, idrett, kulturvitenskap, psykologi og filosofi; vertskap for en tredjemanns innhold, fotografier, videoer, tekst, data, bilder, websteder og andre elektroniske arbeider; tilveiebringelse av søkemotorer; tilveiebringelse av et websted som gir brukere av datamaskiner muligheten til å overføre, cache-lagre, motta, nedlaste, streame, kringkaste, vise, formatere, flytte og dele fotografier, videoer, tekst, data, bilder og andre elektroniske arbeider; tilveiebringelse av 9

10 registrerte varemerker nr 28/14 søkeplattformer for å gjøre det mulig for brukere å be om og motta fotografier, videoer, tekst, data, bilder og elektroniske arbeider; interaktive vertskapstjenester som gjør det mulig for brukere å publisere og dele sine egne fotografier, videoer, tekst, data, bilder online; opprettelse av et online samfunn for at brukere skal kunne delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger, danne virtuelle samfunn og drive med sosial nettverking; vedlikehold og oppdatering av programvare vedrørende datamaskin-, internett- og passordsikkerhet og forebyggelse av farer knyttet til datamaskiner, internett og passord; tilveiebringelse av informasjon innen områdene astronomi, vær, miljøet, interiørdesign, teknologi, datamaskiner, programvare, periferiutstyr for datamaskiner, datamaskinvare, geologi, ingeniørarbeid, arkitektur, slektsforskning, medisinsk forskning, og produktforsking og -testing via internett eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk; online tjenester i forbindelse med sosial nettverking; tilveiebringelse av et websted for sosial nettverking; tilveiebringelse av online datamaskin- databaser og online søkbare databaser innen området sosial nettverking; tilveiebringelse av informasjon innen området sosial nettverking; design og utvikling av dataprogramvare; installering og vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringelse av et websted med tekniske opplysninger vedrørende dataprogramvare og datamaskinvare; konsultasjonstjenester i forbindelse med datamaskinvare, programvare, applikasjoner og nettverk; datakonsulentvirksomhet; tilveiebringelse av teknisk støtte i forbindelse med feilsøking for datamaskinvare; dataprogrammering; flytting av dokumentdata fra et datamaskinformat til et annet; vertskap for digitalt innhold på globale datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et online nettverk som gjør det mulig forbrukere å få tilgang til og dele innhold, tekst, visuelle arbeider, audio-arbeider, audiovisuelle arbeider, litterære arbeider, data, filer, dokumenter og elektroniske arbeider; tilveiebringelse av et websted som gjør det mulig for brukere av datamaskiner å overføre, cache-lagre, motta, nedlaste, streame, kringkaste, vise, formatere, flytte og dele innhold, tekst, visuelle arbeider, audio-arbeider, audiovisuelle arbeider, litterære arbeider, data, filer, dokumenter og elektroniske arbeider; tilveiebringelse av søkeplattformer for å gjøre det mulig for brukere å be om og motta innhold, tekst, visuelle arbeider, audioarbeider, audiovisuelle arbeider, litterære arbeider, data, filer, dokumenter og elektroniske arbeider; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare og online fasiliteter for å gjøre det mulig for brukere å få tilgang til og nedlaste dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare som genererer tilpassede anbefalinger av programvareapplikasjoner basert på brukerpreferanser. Klasse 45 Tjenester i forbindelse med matchmaking, personlige forhold og sosial nettverking tilveiebrakt via internett eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk; datingtjenester; online tjenester for sosial nettverking, nemlig muliggjøring av sosiale presentasjoner eller samhandlinger blant individer; online tjenester for sosial nettverking utformet for mennesker med et felles ønske om å møte andre mennesker som har liknende interesser; overvåkning av datastyrt data og datasystemer og nettverk i sikkerhetsøyemed; tilveiebringelse av online datamaskin-databaser og online søkbare databaser innen området sosial nettverking; tilveiebringelse av et websted i forbindelse med sosial nettverking for underholdningsformål; tilveiebringelse av søkbare databaser innen området av sosial nettverking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER TO YOUR NEXT STEP Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59-61, NL- 1185XB AMSTELVEEN, Nederland Klasse 1 Fotografisk film; kjemiske produkter til fotografisk anvendelse. Klasse 2 Blekk til printere, blekkstråleprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; blekkpatroner (inklusive blekkpatroner med printerhoder) til printere, blekkstråleprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; tonere til printere, laserprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; tonerkassetter til printere, laserprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, undervisning; projektorer; kameraer; digitale fotografiapparater; kikkerter; computer software; kopimaskiner; telefaxmaskiner; printere; skannere; laserprintere; blekkstråleprintere; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd, data eller bilder; magnetiske databærere, disker til opptak; CD-ROMs; databehandlingsutstyr; computere; computer software til bruk ved opprettelse, design, utvikling, visning, redigering, formattering, manipulasjon, trykking, utgivelse, gjenfinning, scanning, lagring og overføring av bilder, tekster og fotografier; computer software til bruk ved opprettelse, design, utvikling, formattering, trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare elektroniske fotoalbumer og -bøker; digitale fotorammer; elektriske batterier, batterier; etuier og hylstre til fotografiske apparater og instrumenter; etuier eller vesker til fotoapparater og -utstyr; kalkulatorer og regnemaskiner; linser; brilleglass; briller; solbriller; etuier til brilleglass, briller og solbriller; deler og tilbehør til foran nevnte varer. Klasse 35 Detaljhandel i forbindelse med salg av fotografisk film og kjemikalier til bruk ved fotografering; detaljhandel i forbindelse med salg av blekk til printere, blekkstråleprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; detaljhandel i forbindelse med salg av blekkpatroner (inkludert blekkpatroner med printerhoder) til printere, blekkstråleprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; detaljhandel i forbindelse med salg av tonere til printere, laserprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; detaljhandel i forbindelse med salg av tonerkassetter til printere, laserprintere, kopimaskiner, telefaxmaskiner; detaljhandel i forbindelse med salg av vitenskabelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veining, måling, signallering, kontroll (tilsyn), undervisningsapparater og instrumenter, projektorer, kameraer, digitale fotoapparater, kikkerter, kopimaskiner, telefaxmaskiner, printere, scannere, laserprintere, blekkstråleprintere, apparater til opptak, overføring eller gjengivelse av lyd, data eller bilder, magnetiske databærere, lydplater, CD-ROMs, databehandlingsapparater, computere, dataprogrammer, nedlastbare elektroniske publikasjoner, digitale bilderammer, beholdere, etuier og vesker tilpasset fotografiapparater og instrumenter, fotografiske varer, regnemaskiner, kalkulatorer, batterier, linser, briller, brilleglass og solbriller; detaljhandel i forbindelse med salg av briller brilleglass og solbriller; detaljhandel i forbindelse med salg av 10

11 registrerte varemerker nr 28/14 papir, papp og varer fremstilt av disse materialer, trykksaker, papirhandlervarer, fotografier, fotoalbumer, bøker, bokbinderiartikler, fotohjørner, klebemidler til husholdning og papirhandlervarer, apparater til montering av fotografier, lykkeønskningskort, postkort, artikler til bruk for kunstnere, skriveinstrumenter, blyanter, penner, malerpensler, maling, kontormateriell (unntatt møbler), instruksjons- og undervisningsmateriale (unntatt apparater); detaljhandel i forbindelse med salg av kopper, krus, kaffe- og tekopper og krus, drikkekopper og -krus, kopper og krus til drikkevarer, isolerte hylstre som holdere til drikkekopper og krus; detaljhandelsvirksomhet i forbindelse med salg av vesker, sportsvesker, håndvesker, ryggsekker, punger; detaljvirksomhet relatert til salg av klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet vedrørende elektronisk overføring av data og bilder; tilveiebringelse av brukertilgang til databaser med fotografiske bilder. Klasse 40 Trykkerivirksomhet; fremkalling, trykking og behandling av fotografisk film; kopiering av fotografier; bildeutskrivning; montering av fotografier; fotografisk bearbeidelse og utviklingstjenester; spesialproduksjon, oppsetting, trykking, innbinding og ferdiggjøring av fotoalbumer og -bøker; fotokomposisjonstjenester; digital restaurering og/eller forbedring av fotografier; fotografisk gravering av vevde stoffer; fotografisk gravering av husholdningsartikler; tekstiltrykking; digital trykking av bøker og fotoalbumer etter ordre; informasjons- og rådgivningsvirksomhet vedrørende ovenfor nevnte tjenester. Klasse 41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fotografering; redigering av fotoer; digital bildebehandling og -redigering; endring av fotografier via computer og elektroniske midler; publikasjon og utgivelse av trykksaker; fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske fotoalbumer og -bøker; redigering, formattering og overføring av data eller bilder til tomme CDer; informasjons- og rådgivningsvirksomhet vedrørende ovenfor nevnte tjenester. Klasse 42 Computer software designvirksomhet; designvirksomhet; design av trykt materiale; spesialdesign av fotoalbumer og -bøker; tjenesteleveandørtjenester av brukerprogramvare (ASP) som gjelder software til bruk ved opprettelse, design, utvikling, visning, redigering, formattering, manipulasjon, trykking, utgivelse, gjenfinning, scanning, lagring og overføring av bilder, tekst og fotografier; tjenesteleveandørtjenester av brukerprogramvare (ASP) som gjelder software til bruk ved opprettelse, design, utvikling, visning, redigering, formattering, trykking og utgivelse bøker og fotoalbumer; formidling av tidsbegrenset anvendelse av online ikke-nedlastbar software, innen området for opprettelse, design, utvikling, formattering, trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; tilveiebringelse av teknisk assistanse og bistand innen området for opprettelse, design, utvikling, formattering, trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; lisensiering vedrørende computer software og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eller opphavsrettslig beskyttet materiale; drift, vedlikehold og ajourføring av websteder og webstedsportaler på Internet til bruk for andre; informasjons- og rådgivningsvirksomhet vedrørende foran nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen SKYLANDERS Activision Publishing Inc, 3100 Ocean Park Blvd., US- CA90405 SANTA MONICA, USA Klasse 18 Ryggsekker, ryggsekker med rullende hjul, stokker, nøkkelringer av lærimitasjoner, nøkkelringer av lær, kofferter, baggasjemerker (tags), budvesker, reisevesker for organisering og lagring av konsoller og håndholdte spillesystemer, vesker, skolevesker, bærevesker, reisevesker, paraplyer, spaserstokker, lommebøker, trillebager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen South China Tire & Rubber Co Ltd, Donghuan rd., No. 116, Donghuan Street, CN- PANYU, GUANGZHOU, Kina Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 12 Dekk for kjøretøyhjul; bildekk; massive dekk for kjøretøyhjul; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; reparasjonsutstyr for luftslanger; innvendige bekledninger for kjøretøyer [polstringer]; biler; bilhjul; navholdere for bilhjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PASCAL Pascal Holding AS, Tollbugata 11, 0152 OSLO, Advokat Rune Nordengen, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, herunder fjernsynsunderholdning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering av konkurranser; produksjon av fjernsynsprogrammer, produksjon av videofilm; fornøyelses- og underholdningsinformasjon. 11

12 registrerte varemerker nr 28/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen South China Tire & Rubber Co Ltd, Donghuan rd., No. 116, Donghuan Street, CN- PANYU, GUANGZHOU, Kina Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 12 Dekk for kjøretøyhjul; bildekk; massive dekk for kjøretøyhjul; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; reparasjonsutstyr for luftslanger; innvendige bekledninger for kjøretøyer [polstringer]; biler; bilhjul; navholdere for bilhjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZOE HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Digitale fotografiapparater og videokamera som en integrert del av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter; datamaskinvare og dataprogrammer til mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter til bruk for opptak, overføring, behandling, manipulering, redigering, lagring og gjennomsyn av bilder, fotografier og video; datamaskinvare og dataprogrammer til fotografiapparater og videokamera som en integrert del av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter. smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, personlige digitale assistenter og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr; etuier, deksler, frontplater og fysiske skjermbeskyttere til mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, personlige digitale assistenter og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr; punktmatrisemønstrede etuier og deksler til mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, personlige digitale assistenter og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTC ULTRAPIXEL HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Digitale fotografiapparater og videokamera som en integrert del av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter; datamaskinvare og dataprogrammer til mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter brukt til opptak, overføring, behandling, manipulering, redigering, lagring og gjennomsyn av bilder, fotografier og video; datamaskinvare og dataprogrammer til fotografiapparater og videokamera som en integrert del av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og personlige digitale assistenter; datamaskinvare og dataprogrammer til å styre betjeningen av fotografiapparater og videokamera til visning, søk etter og/eller avspilling av lyd, video, bilder og annet multimedia innhold; dataprogrammer til produksjon, opptak, nedlasting, overføring, mottak, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, visning, avspilling, lagring, manipulering, gjennomsyn og organisering av tekst, data, bilder, lydfiler, videofiler og digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTC DOT VIEW HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Lysemitterende etuier og deksler til mobiltelefoner, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/194,441 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMART AMP Smart Technologies ULC, 3636 Research Road, CA- NWT2L1Y1 CALGARY, Canada Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Software som skaper et læringsmiljø for samarbeid som tillater brukere å samhandle med hverandre og 12

13 registrerte varemerker nr 28/14 dele informasjon, tekst, bilder og video over delte digitale arbeidsområder og internet-baserte enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/6224,723 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAPP Smart Technologies ULC, 3636 Research Road, CA- NWT2L1Y1 CALGARY, Canada Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Computer hardware, nemlig elektroniske tavler eller interaktive skjermer som tillater data, tekst og tegninger å bli innhentet og delt digitalt mellom tavle eller skjerm og mobilt utstyr for å fremme samarbeid og idedugnad; datasoftware, nemlig softwareapplikasjoner som muliggjør at brukerne kan samhandle med en elektronisk tavle eller skjermer og tillate deling og visning av informasjon, tekst og tegninger på et mobilt utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/232,816 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIGHTRAISE Smart Technologies ULC, 3636 Research Road, CA- NWT2L1Y1 CALGARY, Canada Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Interaktive prosjektører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROVEXIN Sana Pharma Group AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 3 Såper; kosmetikk; hårvann; hårfargestoffer; hårspray, sjampo, balsam, hårstylingprodukter; såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; tørrsjampo; hårpleiepreparater; preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; preparater for kroppspieie og skjønnhetspleie; preparater for rengjøring, pleie og behandling av hodebunn og hår. Klasse 5 Farmasøytiske preparater: farmasøytiske preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; medisinske hårvekstmidler, naturlegemidler; biologiske produkter for medisinske applikasjoner; medisinsk hudpleie; kosttilskudd; vitaminpreparater. Fire Security AS, Skibåsen 20 B, 4636 KRISTIANSAND S, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Beskyttende belegningsmidler for industriell, marine og kommersielle elektriske kabler og kabelsystemer; beskyttende belegningsmidler for industrielle og kommersielle stålinstallasjoner. Klasse 37 Påføring av beskyttende belegg på industrielle, marine og kommersielle kabler og kabel systemer; påføring av beskyttende belegg på industriell og kommersielle stål installasjoner; påføring av beskyttende belegg på tre. 13

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 19/09-2009.05.04 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer