nr 32/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 32/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AERO AERO Shimano Inc, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskyttere, spesielt utformet for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNIÓ UNIÓ Olis de Catalunya SI, Avenida Sant Jordi 17-19, Dpcho, Reus, TARRAGONA, ES Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, herunder ren olivenolje. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, gotter, konfektyrer og kaker, spiseis; karameller, tyggegummi, kjeks, sukkerbrødkake og sjokoladekaker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 35 Detaljsalg av olivenolje og eddik i forretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACROLIM TACROLIM Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Strasse 61, MÜNCHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FICO FICO Fair Isaac Corp, 901 Marquette Avenue, Suite 3200, MN55402 MINNEAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software for (i) bedrifts- og finansiell administrasjon, planlegging, konsultasjoner og informasjon innen områdene utforming av modeller, regnskapsføring, kredittregnskapsføring, analysering, forhåndsberegning, beslutningsregler og - prosesser, markedsføring, reglementsoverholdelse og kontoopprinnelse og (ii) administrasjon av konti, kunder, risiko, bedrageri, porteføljer, kommunikasjon og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TENSOLASTIC TENSOLASTIC BSN medical Ltd, Brierfield Mills, Brierfield, BB95NJ NELSON, LANCASHIRE, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Elastiske bind; suspensorier; leddbandasjer; kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; deler og tilbehør for ovennevnte varer; benskinner for medisinsk bruk; ortopediske apparater og instrumenter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNMATT SUNMATT Sun Chemical Corp, 35 Waterview Boulevard, NJ PARSIPPANY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 2 Trykkfarge. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOLE SOLUTION SOLE SOLUTION NSE Products Inc, 75 West Center, UT84601 PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Fuktighetsbevarende lotion og kremer til bruk for tørr hud. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Katjes Færre kalorier enn mange andre søtsaker Katjes Fassin GmbH & Co KG, Dechant-Sprünken- Straße, 53-57, EMMERICH, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 30 Ris, pasta; mel og næringsmidler av korn; te, kaffe, kakao; sjokoladedrikker; kaffeessenser, kaffeekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og sikoriblandinger, alt for bruk som kaffesurogater; konditorvarer, konfektyrer; bakverk, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, frossen konfekt, avkjølte desserter, sorbetskum; brød; drikker; søtt pålegg, velsmakende pålegg, småmat, ferdigretter, halvferdige retter, bestanddeler for måltider; sjokolade, sjokoladesauser; sauser; pizzaer, pizzabunner, sauser og toppfyll for pizzaer; sauser for pasta og ris; salatdressinger; majones; dipp'er, vingummi; fruktgummi; tyggegummi; lakris. Delight aromas The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, pepper; eddik, sauser, salatdressinger, krydderier, is; snackprodukter og chips basert på kornprodukter, snacks basert på mais. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pringles Delight aromas The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, pepper; eddik, sauser, salatdressinger, krydderier, is; snackprodukter og chips basert på kornprodukter, snacks basert på mais. Pringles Light aromas The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, pepper; eddik, sauser, salatdressinger, krydderier, is; snackprodukter og chips basert på kornprodukter, snacks basert på mais. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORSA DATA 1 Kurt Hobberstad, Kvasselbakken, 4360 VARHAUG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer; software; databærere; computer periferiutstyr; skrivere; skannere; telefakser; fotokopieringsapparater og -maskiner; høyttalere; monitorer som datamaskinvare. 35 Salg av databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer, software, databærere, computer periferiutstyr, skrivere, skannere, telefakser, fotokopieringsapparater og - maskiner, høyttalere, monitorer som datamaskinvare, fotografiapparater, tilbehør til fotografiapparater, kameraer, tilbehør til kameraer, blekk, tonere, kopipapir, papir til fotografering, mikrofoner, splittbokser, switchbokser, kort med integrerte kretser (TVkort), videoredigeringsutstyr, videoutstyr, vifter, spillkonsoller, datamaskinspillenheter, videospillenheter, overvåkingsapparater, alarmutstyr, projektorei, fjernsynsapparater, kabler, tilpassere for datamaskiner (adaptere), renseartikler. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og databehandlingsutstyr. 40 Produksjon for andre av datamaskiner og databehandlingsutstyr. 42 Design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; design og utvikling av datamaskiner og databehandlingsutstyr; installasjon av dataprogrammer og software; tekniske datatjenester; teknisk brukerstøtte. TORSA Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, SAKAI-SHI, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LR3 LR3 Land Rover, Banbury Road, Gaydon, CV350RR WARWICK, WARWICKSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Landgående motorkjøretøy og deler og utstyr til slike. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SWBIZ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SWBIZ Stadion AS, Postboks 53, 1720 GREÅKER, Tor Hannibal Fossum, Postboks 400, 1302 SANDVIKA, 22 Telt og seil for sport og friluftsliv, ikke opptatt andre klasser. 25 Klær, fottøy, hodeplagg for gymnastikk, sport og friluftsliv. 28 Gymnastikk og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. ENERGI GASS Energi Gass AS, Ensjøveien 18C, 0661 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Markedsføring i forbindelse med utførelse av anlegg for distribusjon og bruk av gass til oppvarming; markedsføring i forbindelse med teknisk utnyttelse i bygg, anlegg og industriprosesser og beslektet virksomhet; salg av deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til utnyttelse av gass. 42 Rådgivning i forbindelse med utførelse av anlegg for distribusjon og bruk av gass til oppvarming; rådgivning i forbindelse med teknisk utnyttelse i bygg, anlegg og industriprosesser og beslektet virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STACKMAT STACKMAT Speed Stacks Inc, 14 Inverness Drive East, #D100, Englewood, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 28 Action-kunnskapsspill; tilbehør til actionkunnskapsspill; beger av papir, metall eller plastikk, alle til bruk i action-kunnskapsspill. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPERSTACKS SUPERSTACKS Speed Stacks Inc, 14 Inverness Drive East, #D100, Englewood, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 28 Action-kunnskapsspill; tilbehør til actionkunnskapsspill; gulvbelegg, matter, beger av papir, metall eller plastikk, alle til bruk i action-kunnskapsspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPEED STACKS SPEED STACKS Speed Stacks Inc, 14 Inverness Drive East, #D100, Englewood, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Bærekofferter og -skrin samt bæreposer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg 28 Action-kunnskapsspill; tilbehør til actionkunnskapsspill; gulvbelegg, matter, beger av papir, metall eller plastikk, alle til bruk i action-kunnskapsspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYNFIX SYNFIX Synthes (USA), 1302 Wrights Lane East, PA19380 WEST CHESTER, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Medisinske og kirurgiske implantater av ikkelevende eller kunstige materialer for bruk i ortopedisk kirurgi, samt kirurgiske instrumenter for styring, innsetting og festing av implantatene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDICO INDICO Ctrl-IT Systems AS, Postboks 1799 Stoa, 4858 ARENDAL, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOLERS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOLERS Solers Ltd, 1501B, World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central, HONG KONG, HK Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 7 Bryggerimaskiner, maskiner for drikkevareindustrien, anleggsmaskiner, pakkemaskiner; maskiner og verktøymaskiner (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for land-kjøretøyer); landbruksredsskaper; (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Kabler og elektriske ledningstråder, elektriske koblingsanordninger, og stikkontakter for å lede elektrisitet og elektriske signaler og deler av disse; fiberoptiske kabler og andre komponenter for fiberoptisk teknologi; trykte kretser og alle typer av elektriske og elektroniske komponenter; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgs automater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassapparater, regne-maskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. IPU Profilanalyse Sune Gellberg, Sunnanväg 4, LIMHAMN, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Registrert dataprogramvare for profilanalyser av personer; registrerte dataprogrammer for undervisning. 16 Undervisningsmateriell (ikke apparater), trykksaker, kundeaviser. 35 Konsultasjoner vedrørende personalspørsmål; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende personalrekruttering; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende personalanalyser; rådgivningstjenester for organisasjonsforandringer; konsulenttjenester vedrørende lederutvikling, konsulenttjenester vedrørende organisasjonsutvikling med fokus på teambuilding og kommunikasjon mellom medarbeidere. 41 Utdannelsesvirksomhet, utdannelsesinformasjon. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av data-maskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/640,015 HP Pet Club PetClub AS, Måltrostveien 54B, 0786 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater,hygieniske preparater,for medisinske formål vedrørende dyr/kjældyr som hest, hund, katt, fisk,fugl, mus, kanin og hamster; desinfeksjonsmidler, og reparater til utryddelse av skadedyr og innsekter. 18 Lær og lærimitasjoner, samt varer av disse materialer, skinn og huder; sveper,seletøy og salmakervarer; hestedekken. HP Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 38 Tilveiebringelse av et nettsted for lagring av digitale bilder og fotografier; tilveiebringelse av et nettsted for elektronisk billedbehandling, skanning, redigering, manipulering, organisering og endring av digitale bilder; tilveiebringelse av et nettsted for opplasting, deling, visning og sending av fotografier og digitale bilder. 40 Egendefinert trykking av fotografiske bilder på fotografisk papir og handelsvarer; trykkeritjenester. 41 Digitale billedbehandlingstjenester; fotografisk og digital billedbehandling. 24 Tekstiler, nylon og tekstilprodukter for dyr/kjæledyr som hest, hund, katt, fisk, fugl, mus, kanin og hamster; pledd for dyr. 25 Klær til dyr. 31 Næringsmidler/mat til dyr/kjæledyr som hest, hund, katt, fisk,fugl, mus, kanin og hamster. 35 Annonse og reklamevirksomhet for salg av varer og tjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; salg av levende dyr/kjæledyr som fisk, fugl,mus,kanin og hamster; salg av farmasøytiske og veterinære preparater,hygieniske preparater,for medisinske formål vedrørende dyr/kjældyr som hest, hund, katt, fisk,fugl, mus, kanin og hamster; salg av desinfeksjonsmidler, og reparater til utryddelse av skadedyr og innsekter; salg av lær og lærimitasjoner, samt varer av disse materialer; salg av skinn og huder; salg av sveper,seletøy og salmakervarer; salg av hestedekken; salg av tekstiler, nylon og tekstilprodukter for dyr/kjæledyr som hest, hund, katt, fisk, fugl, mus, kaning og hamster; salg av pledd for dyr; salg av klær til dyr; salg av næringsmidler/mat til dyr/kjæledyr som hest, hund, katt, fisk,fugl, mus, kanin og hamster. 39 Lagring, distribusjon (varelevering) og innpakning av varer. 44 Medisinske tjenester, veterinærtjenester, hygienisk behandling skjønnhetspleie, for/til mennesker og dyr/kjæledyr som hest, hund, katt, fisk,fugl, mus, kanin og hamster. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/640,029 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet AT AM1458/2005 FLOWFORGE hp Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 38 Tilveiebringelse av et nettsted for lagring av digitale bilder og fotografier; tilveiebringelse av et nettsted for elektronisk billedbehandling, skanning, redigering, manipulering, organisering og endring av digitale bilder; tilveiebringelse av et nettsted for opplasting, deling, visning og sending av fotografier og digitale bilder. 40 Egendefinert trykking av fotografiske bilder på fotografisk papir og handelsvarer; trykkeritjenester. 41 Digitale billedbehandlingstjenester; fotografisk og digital billedbehandling. FLOWFORGE Aluminium Lend GmbH & Co KG, 5651 LEND, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Uedle metaller og deres legeringer samt derav fremstilte halvfabrikata, spesielt støpte aluminiumsstenger til smiing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet AT AM1457/2005 FLOWFORM FLOWFORM Aluminium Lend GmbH & Co KG, 5651 LEND, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Uedle metaller og deres legeringer samt derav fremstilte halvfabrikata, spesielt støpte aluminiumsstenger til dyptrekking. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/632,796 GIGAVIZ GIGAVIZ Schlumberger Technology Corp, 5599 San Felipe, Suite 1700, TX HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Computer software for visualisering, tolkning og analyse av seismiske data innen området olje- og gassutvinning og produksjon. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SONY CENTRE SONY CENTRE Sony KK (also trading as Sony Corp), , Kitashinagawa, Shinagawa-ku, 141 TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Detaljhandelsvirksomhet inklusiv online handelsvirksomhet relatert til elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, videospillapparater til bruk sammen med fjernsyn og videospillprogrammer, roboter til underholdningsformål, innspilte audiobånd og - disketter med musikk, innspilte videobånd og -disketter med musikk, spillefilmer og fjernsynsprogrammer; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVID (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVID Avid Technology Inc, Avid Technology Park, One Park West, MA01876 TEWKSBURY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Apparater for opptak, behandling, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; kabler for overføring av lyd og bilder; datamaskinperiferiutstyr; datamaskinprogrammer for opptak, behandling, overførsel eller gjengivelse av lyd og bilder; datamaskinprogrammer for digitale animasjoner og spesielle effekter av bilder; datamaskinlagerenheter; høytalere; mikrofoner; lydmiksere; innspilte lydbiblioteker. SR Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, dupper, søkker, håv for fiskere, fiskehansker; etuier for fiskeutstyr og spesialtilpassede bagger for fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for fiske. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROPULSE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROPULSE Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories), 4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 21 Tannbørster, utskiftningsbørstehoder for tannbørster, tanntråd, tanntrådholdere, tannpirkere, gommestimulatorer, interdentale børster. SONY PICTURES Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation), Kitashinagawa, Shinagawa-ku, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Spillefilmer; fjernsynsfilmer;innspilte videokassetter og disketter inneholdende spillefilmer og fjernsynsprogrammering for generell utgivelse; innspilte lyd-disketter og ikke-disk media inneholdende musikale og teater- forestillinger; digitale og analoge lagrings- og gjenfinningsinnretninger og slike innretninger baserte på mikrobrikker i form av data- og videoutstyr i film-, diskett-, kassett- eller brikkeformat inneholdende spillefilmer og fjernsynsprogrammering; programvare for datamaskiner og videospill; elektroniske spillemaskiner; spilleautomater; dataspillpatroner; dataspill på disketter; programvare for spill tilgjengelig via et datanettverk eller via trådløse nettverk; dataprogramvare for. nedlasting fra et innstallert eller trådløs global datanettverk til datamaskiner, spillkonsoller, telefoner, personlige digitale assistanter, kameratelefoner, lommedatamaskiner og håndholdte spilleinnretninger; dataapplikasjonsprogramvare i området datagenererte bilder og visuelle effekter; innspilte DVD-er og videokassetter inneholdende animasjoner og spillefilmer; nedlastbare ringetoner, grafikk, musikk og video via et globalt datanettverk og trådløse innretninger. 35 Markedsføring av varer og tjenester for andre ved forberedelse og distribusjon av reklame tilgjengelig via et globalt datanettverk; elektronisk detaljhandelsvirksomhet via et globalt datanettverk i området musikk, video og spill; elektronisk detaljhandelsvirksomhet via et globalt datanettverk inneholdende data og videospill og spill-relaterte varer. 38 Kringkastingsvirksomhet; distribusjonstjenester for spillefilmer og fjernsynsprogrammer, nemlig satellitt-, 14

15 registrerte varemerker /06 kabel- og kringkastingsoverføring av spillefilmer, fjernsynsprogrammer og andre underholdningsprogrammering; tilveiebringelse av telekommunikasjonstjenester via et globalt datanettverk, nemlig overføring av spillefilmer, fjernsynsprogrammer og andre underholdningsprogrammering; elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via datamaskiner og audiovisuell utstyr;umiddelbar meldingsutvekslingstjenester og e-post; tilveiebringelse av online diskusjonsfora, praterom, nyhetsgrupper og oppslagstavler for overføring av meldinger blant datamaskinbrukere om datamaskiner og videospill; elektronisk overføring av data og meldinger via mobiltelefonnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk. 41 Underholdningsvirksomhet i form av produksjon og distribusjon av spillefilmer; produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer; produksjon og distribusjon av innspilte videokassetter, DVD-er og innspilte lyddisketter og ikke-disk digital lagringsmedia; tilveiebringelse av nedlastbar kontinuerlig fremsending av data og trådløs underholdning i form av audiovisuelle verk, spillefilmer, trailere, fjernsynsprogrammering, musikk og spill via et globalt datanettverk og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon i områdene underholdning, spillefilmer og musikk via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online spill; spillefilm- og fjernsynsstudiovirksomhet; utleie av kulisser og utstyr til spillefilmer og fjernsyn; tilveiebringelse av kino- eller teateranlegg; utleie av apparater for overføring, mottakelse, modifisering, redigering og reproduksjon av kinematografisk filmer, lyd eller video; opptaks-, modifiseringseller redigeringstjenester for film, lyd eller video; underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av online spill, på trådløse innretninger, på datamaskiner, eller på spillkonsoller; underholdningsvirksomhet i form av produksjon og distribusjon av animasjon, visuelle effekter og datagrafikk for spillefilmer og fjernsyn; produksjon av animerte spillefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAFSIL HAFSIL Temas as, Navestadveien 20, 1722 SARPSBORG, 1 Silisiumlegeringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TD Midrange Tech Data Europe GmbH, Kistlerhofstrasse 53, MÜNCHEN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Databehandlingsapparater og datamaskiner, deler dertil, tilbehør og periferiutstyr, apparater og instrumenter til bruk sammen med datamaskiner, databærere, telekommunikasjonsapparater, software. 16 Brukermanualer og driftsinstruksjoner for datamaskin-hardware. 35 Rådgivning innen bedriftsledelse vedrørende informasjonsteknologi. 37 Installasjons- og vedlikeholdstjenester for datamaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datahardware. 38 Telekommunikasjon for informasjon og andre data, spesielt datamaskinhjulpet elektronisk informasjon og kommunikasjonstjenester for offentlige og private brukere. 41 Opplæring vedrørende datamaskiner. 42 Konsulenttjenester og support vedrørende datahardware og datasoftware; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datasoftware; tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med datamaskiner; utleie og leasing av datahardware og datasoftware; programmeringstjenester. 6 Jernlegeringer. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Presentkakan i Göteborg AB, Aminogatan 15 D, MÖLNDAL, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 30 Kaker, godterier, søtsaker. 35 Sammensetting av varesortiment og informasjon om kaker og slikkeri for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe disse varene via internett. NC The Univerity of North Carolina at Chapel Hill, 015 Lenoir Hall, Campus box 1500, NC27599 CHAPEL HILL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Menns, kvinners og barns klær, nemlig yttertøy, sportsklær, idrettsklær, undertøy, nattøy, regntøy, fottøy, hatter, luer, skyggeluer, luesolskjermer/lueskygger, hansker, skjerf, sjal, slips, belter, bukseseler og strømpeholdere. 41 Utdannelse og underholdningstjenester, nemlig instruksjonskurs på universitetsnivå; arrangering og avholdelse av idrettsevenementer og -turneringer, utstillinger, konferanser, oppvisninger og forestillinger samt festivaler; avholdelse av sportsevenementer på collegenivå for kvinner og menn. 42 Vitenskapelig forskning. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATAG COOLCHILI Cool Chili AS, Strømsveien 200, 0668 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Preparerte jordnøtter; bearbeidede mandler; preparerte nøtter; preparerte peanøtter; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Smaksforbedrende tilsetninger til drikker og næringsmidler; popcorn; kjeks; saltstenger; brente mandler; smaksforbedrende tilsetninger til drikker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. ATAG Intell Properties BV, Impact 83, 6921RZ DUIVEN, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Husholdningsmaskiner og kjøkkenmaskiner, husholdningsapparater og kjøkkenapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EGG 1001 EGG Kulturforeningen Tårnseilerne, Lerkelund 9, 2073 Bøn, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; bøker, brosjyrer; publikasjoner og tidsskrifter. 41 Utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); utgivelse av bøker og tekster (andre enn reklametekster) om museumsutstillinger og organisering av slike utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål i form av utstillinger av malte og dekorerte egg av alle typer. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHONE ZONE Egmont Serieforlaget AS, Fridtjof Nansens vei 14, 0055 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter. 28 Spillkort. 38 Telekommunikasjonstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet, nemlig en medlems- og lojalitetsklubb som har til formål å tilby gunstige digitale tjenester til ulike priser og tilby ulike gratis medlemstilbud og -aktiviteter, klubbvirksomhet med registrerte medlemmer som kommuniserer, distribuerer og selger innhold via ulike mediekanaler som trykksaker, internett, wap, Mobilt internett, Java-programmer, DAB, WLAN, WMAX, Digital TV og Radio; utgivelse av bøker og andre publikasjoner, også på internett. Merket er et rent figurmerke Cool Chili AS, Strømsveien 200, 0668 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Preparerte jordnøtter; bearbeidede mandler; preparerte nøtter; preparerte peanøtter; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Smaksforbedrende tilsetninger til drikker og næringsmidler; popcorn; kjeks; saltstenger; brente mandler; smaksforbedrende tilsetninger til drikker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB GRAVLIFT GRAVLIFT Envireneer Marine Cranes Ltd, Queen Street, EH21JX EDINBURGH, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; jernvare; små jernvareprodukter; vaier til bruk med kraner og vinsjer; kabler; spredningsanordninger for løftestropper; lift- og heisestropper; lift- og heisestropper og metall for håndtering av masse; beskyttende metallbeslag for stropper; stropper laget av vaier for håndtering av masse; stropper av metall for håndtering av masse; kjettingkrok av uedelt metall; krok (metall materiale); kroker av metall; metalltråd kroker; kabler; kabelkopling; skjøt og forbindelse (ikke elektrisk-) av metall; kabeltrommel (ikke mekanisk-) av metall, kabler av metall, ikke elektrisk; metalliske ikke elektrisk kabler; trinser av metall til bruk med kabler (andre enn deler av maskiner); deler, beslag og tilbehør til det førnevnte. tilbehør for det førnevnte. 39 Transport, løfte- og kranleietjenester; krandrifttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHANTOM PHANTOM Fairline Boats Plc, PETERBOROUGH, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 12 Båter og skipsskrog. 7 Løfte- og vinsjeanordninger og utstyr; spredningsutstyr for løftestropper; kraner; vinsjer; løftbare plattformer for bruk av kraner og vinsjer; festeanordning for kraner; utstyr for bruk av kraner; griperedskap for kraner; løfteanordninger for bruk av kraner; løftetenger for kraner; løfteanordninger for inkorporerings mekanismer for håndtering av varer og/eller materiale; løftebjelker; løfteutstyr for håndtering av masser; heisinstallasjoner (annet enn skiheiser); løftejekk (annet enn håndbetjent): liftmaskiner for håndtering av masser; liftmaskiner for transportering av bulkmateriale; liftplattformer; løfteutstyr (maskiner); apparater for materialhåndtering; apparater for lasting og lossing av gjenstander, varer og materialer; krankroker;vinsjer ;vinsjer for frakt; kjettingtalje; taljer; tirfors vinsj; jekk; deler, beslag og tilbehør til det førnevnte. 35 Tilveiebringelse av kranførere for andre, tilveiebringelse av kranførere. 37 Leie, utleie, reparasjon, installasjon og vedlikehold av kraner; kranoperatørtjenester for andre; løftetjenester og kranoperatørtjenester; leie, utleie, leasing, reparasjon og vedlikehold av vaier for bruk i forbindelse med kraner og vinsjer, kabler, heisestropper, løftestropper, kroker, kabelkoplinger, skjøter og forbindelser (ikke elektriske), ikke elektriske kabler, trinser, løfte- og vinsjeanordninger og utstyr, kraner, vinsjer, løftbare plattformer for kraner og vinsjer, festeanordninger og utstyr for kraner, griperedskap for kraner, løftetenger for kraner, løfteanordninger med inkorporerte mekanismer for håndtering av varer og/eller materiale, løftebjelker, løfteutstyr for håndtering av masser, heisinstallasjoner (annet enn skiheiser), løftejekk (annet enn håndbetjent), liftmaskiner for håndteringer av masser, lift maskiner for transportering av bulkmateriale, løfteplattformer, løfteutstyr (maskiner), anordning for materialhåndtering, anordning for lasting og lossing av gjenstander, varer og materialer, anordninger for flytting og transportering av gjenstander, varer og materialer, vinsjer, taljer, tirfors vinsj, jekker, og deler, beslag og 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US SLVR SLVR Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner, personsøkere, toveisradioer, radiosendere, radiomottakere, kombinerte radiosendere og -mottakere, elektroniske lommeplanleggere, og relatert tilbehør for de forannevnte varene, nemlig hodemikrotelefoner, mikrofoner, høyttalere, bærekasser, og beltespenner; dataprogrammer og programmer benyttet for sending eller gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder, video eller data over et telekommunikasjonsnettverk eller system mellom terminaler og for å forbedre og forenkle bruk og tilgang til computer nettverk og telefonnettverk; dataprogram til bruk i generell databasebehandling; e- handel datamaskinprogram for å tillate brukere å sikkert plassere ordre og gjennomføre betalinger i forbindelse med elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk; computerprogram for trening og produktsupport for computere og mobiltelefoner i forbindelse med kommunikasjon; programvare til dataspill for mobile håndsett; dataprogram og program inneholdende musikk, film, animasjon, elektroniske bøker; dataprogram for distribusjon av informasjon og interaktivt multimedia innhold inneholdende tekst, bilder, video og lyd til brukere i forbindelse med kommunikasjon, dataprogram og program for administrasjon og operasjon av trådløse telekommunikasjonssystem; dataprogram for aksesjon, søking, indeksering og gjenoppretting av informasjon og data fra globale computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk, og for browsing og navigering gjennom websider på de nevnte nettverkene; dataprogram for sending og mottakelse av kortmeldinger og elektronisk post og for filtrering av ikke-tekst informasjon fra dataene; analoge og digitale kombinerte radiosendere og -mottakere eller mottakere av data; lyd, bilde og videokommunikasjon; elektronisk dataspill for mobile håndsett; kameraer; system og apparater for elektroniske pengetransaksjoner, nemlig smartkort, smartkort lesere; kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål, nemlig datakort, modemkort og faksmodemkort for kommunikasjonsformål, alt til bruk med kommunikasjonsapparater; modem, globale posisjonsenheter, batteriers batteriladere, strømforlengere, og antenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COOLCHILI COOLCHILI Cool Chili AS, Strømsveien 200, 0668 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Preparerte jordnøtter; bearbeidede mandler; preparerte nøtter; preparerte peanøtter; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, keffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Smaksforbedrende tilsetninger til drikker og næringsmidler; popcorn; kjeks; saltstenger; brente mandler; smaksforbedrende tilsetninger til drikker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 38 Trådløse telefontjenester og elektronisk sending av data og dokumenter via computerterminaler. 20

21 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ren Utvikling Servicebedriftenes Landsforening, Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO, 42 Sertifiseringstjeneste for medlemmer av Servicebedriftenes Landsforening. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: 1.1 Rett til bruk Kun medlemsbedrifter av Servicebedriftenes Landsforening som er godkjent av godkjenningsnemnden for Ren Utvikling har rett til å bruke merket Ren Utvikling. Godkjente bedrifter vil til enhver tid være publisert på 1.2 Uberettiget eller ureglementert bruk Bedrifter som uberettiget eller uregelmessig bruker merket Ren Utvikling, vil kunne påregne erstatningssøksmål. 1.3 Tap av rett til bruk Bedrifter som tidligere har vært godkjent og som ikke får fornyet sin godkjenning, skal umiddelbart stoppe bruk av merket i annonsering og markedsføring. F.eks. skal dekor på biler fjernes så raskt det er mulig og senest innen en måned etter at godkjenningen opphørte. 1.4 Forpliktelser ved bruk Godkjente bedrifter som har rett til å bruke merket er ansvarlig for at merket er korrekt i form og farge i henhold til merkets designmanual. Korrekte datafiler for reproduksjon av merket må alltid bestilles hos SBL. TRANSCOM CMS Transcom CMS AS, Postboks 314 Økern, 0511 OSLO, Advokatfirma DLA Nordic DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UFO Union Føreropplæring AS, Dronningensgate 95, 4610 KRISTIANSAND S, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 21

22 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORD PROTECT ClickWheel Click Wheel AS, P.T. Mallingsvei 36, 0283 OSLO, 20 Møbelhjul, som også er hev og senkbart, til bruk på, møbler, kasser, reoler, musikk og media applikasjoner, krukker, beholdere, containere, hvitevarer, av tre, plast, metall, betong, eller keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRACLEAN ULTRACLEAN BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskningsarbeider, samt relaterte designtjenester; industrielle analyse- og forskningstjenester; planlegging, design og utvikling av datahardware og -software; juridisk rådgivning, bistand og representasjon. FORD PROTECT Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Garantivirksomhet samt administrering av garanti-og sikkerhetskontrakter innenfor området motorkjøretøyer. 37 Planer for veihjelp samt planer for kjøretøyservice og -vedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM CH SURVIVOR CH SURVIVOR Christoffer Hermelin, Huldas väg 7, GREBBESTAD, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Livredningsutstyr; livline for båt. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 26/05-2005.06.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 18/06-2006.05.02 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer