nr 34/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 34/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 34/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Al-Khidmat AL-KHIDMAT BEGRAVELSESBYRÅ AS, Postboks 9405 Grønland, 0135 OSLO, Klasse 45 Tilbydelse av tjenester innen gravferd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCTIC ELEPHANT AS, Klaus Torgårds vei 16A, 0372 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. AKTIV OTTA AS, Storgata 15, 2670 OTTA, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.fullservice treningssenter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOCYCARE Galderma SA, Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk og hudpleiepreparater. 3

4 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IZBA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Oftalmiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIRTHDAY CAKE LATTE Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe, espresso, kaffebaserte drikker, og espressobaserte drikker. og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; innspilte filmer; briller, solbriller og etuier dertil; dataspillprogrammer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, tannpussemidler, farmasøytiske preparater, plaster og forbindingsstoffer, verktøy og redskaper, kjøkkenutstyr, filmer, musikk, avspillingsapparater for film og musikk, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, briller, solbriller, barnevogner, sykler, smykker, juvelervarer, ur, musikkinstrumenter, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, fargebøker, aktivitetsbøker, skrivesaker, tegnesaker, malesaker, fotografier, kalendere, festartikler, kofferter, vesker, paraplyer, ryggsekker, møbler, innredningsartikler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere og -apparater, tau, nett, telt, presenninger, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, utkledningsutstyr, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHAKER NINJA BEV CON APS, Lægårdsvej 24, DK-8520 LYSTRUP, Danmark Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). CONCORDE TV AS, Postboks 2311, Hansaparken, 5828 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 4

5 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDC Esprit International, 1370 Broadway, US-NY10018 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; håndkofferter, håndvesker, kofferter og reisevesker; bærekofferter, bærekasser; garderobeposer for klær; skoposer; små og store ryggsekker, sekker og bager; sportsbager, sportsvesker; gymbager, gymvesker; meis; skuldervesker, skulderbager; skipssekker; handlevesker, vesker; shoppingvesker, shoppingbager; campingsekker, sekker for fjellklatrere; skolesekker, skoleransler, skolevesker; magevesker, rumpetasker, strandvesker; reisekofferter, bager, spesielt reisebager; merkelapper, bagasjelapper; vadsekker; dokumentkofferter; lommebøker; punger; seddelbøker; portemoneer, pengepunger: dokumentmapper; lunsjvesker, lunsjbager; små vesker, bager og tasker til å feste rundt midjen eller hoftene; kosmetikkvesker og - bager; toalettvesker og -bager; nøkkelpunger; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; alle inkludert i klasse 18. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn; yttertøy; formelle klær; uformelle klær; fritidsklær; sportsklær; vanntette klær, regntøy; dresser, vester, frakker, kåper, kapper, parkas, jakker, undertrøyer, ulltrøyer, vindjakker, topper (bekledning), bluser, skjorter, trøyer, t-skjorter, poloskjorter, gensere, treningsgensere, sportsskjorter, golfskjorter, rugbyskjorter, tunikaer, overkjoler, korsetter, joggedrakter, parkdresser, trikotasje, strikkede bekledningsartikler, jerseyklær, strikkegensere, hettegensere, pullovere, cardigans, bukser, jeans, benklær, lange bukser, treningsbukser, shorts, kortbukser, kjoler, skjørt, bukseskjørt, sokker, leggings, lange gamasjer, strømper, strømpebukser, tights; nattøy, pyjamas, nattskjorter, nattkjoler, morgenkåper; badekåper, badetøy, badedrakter, badebukser, badeshorts, strandklær; trikotklær, dameundertøy, bysteholdere, truser, underkjoler; underbekledning, undertøy; kostymer, drakter; uniformer; overaller; skjerf, peleriner, sjal; hatter, luer, alpeluer, skyggeluer, barretter, lueskygger; øreklaffer (bekledning); slips, hansker; belter (bekledning), herunder lærbelter (bekledning); svettebånd; hodebånd (bekledning); mansjetter; bukseseler; fotstropper for sko, gamasjer og benklær; fottøy for vanlig bruk og for bruk i sport, støvler, turnsko, tennissko, mokkasiner, sko, fritidssko, sandaler, tøfler; sko og fottøy for golf; alle inkludert i klasse 25. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OBEY Bold Strategies Inc, 1331 W. Sunset Boulevard, US- CA90026 LOS ANGELES, USA One 3 Two Inc, Von Karman Avenue, US- CA92614 IRVINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Dufter og parfymevarer, hudkremer, såper for personlig bruk, såper for husholdningsbruk, Klasse 9 barberingspreparater, kosmetiske preparater. Briller; solbriller; musematter; radioer; magneter (dekorative); apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksmedier; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mobiltelefoner; kameraer, datamaskiner; hodetelefoner; etuier for mobiltelefoner, etuier for datamaskiner, etuier for lesebrett og nettbrettdatamaskiner, ørepropper, høyttalere, platespillere. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; kunsttrykk; fotografier, plakater og utstillingsmateriell inngående i denne klassen; skrivesaker; klistremerker; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker, handlevesker, bokvesker, skuldervesker, dokumentvesker, håndvesker, portemonéer, sekkevesker, lommebøker, hoftevesker. Klasse 20 Puter; møbler; interiørartikler inngående i denne klasse, nemlig sengeutstyr (bedding) med unntak av sengetøy, puter og puter for kjæledyr; rammer. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; og tilbehør til forannevnte nemlig bandanas (halstørkler), belter (bekledning), bukseseler, halslinninger, jernbeslag for sko, overlær for skotøy, hansker, forsterkningshæler for strømper, innersåler, leggvarmere, votter, pengebelter (bekledningsgjenstand for klær), lommer for klær, skjerf, sjal, sokker, strømper, bukseseler, trikot (tights). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skateboards, skateboardhjul, skateboardutstyr og deler dertil. 5

6 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HALYARD Avent Inc, 6620 S. Memorial Place, Suite 100, US- AZ85756 TUCSON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Klebemidler til sår- og flengelukning; sårforbindinger; preparater til tetting av hud for beskyttelse mot bakterier i åpning i huden; Preparater til diagnostikk for medisinsk bruk for påvisning av gastrointestinale sykdommer; ikke-invasive tester for magesekk infeksjoner. Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter for bruk til kirurgi; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig paracentese-brett og komponenter dertil; kirurgiske skrubbebørster; medisinske instrumenter og kabler for bruk i radiofrekvensablasjon; kirurgiske instrumenter til bruk i muskel-skjelettsystemet, nemlig kanyler, sonder, og hylser, og vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, medisinsk utstyr for å føre inn medisinske preparater i menneskekroppen, buretter, måle- og posisjonerings enheter; avkjølte radiofrekvens sonder for denervering i behandling av kroniske ledd smerter; endoskopiske børster, håndtak, snarer og svamper, endoskopiske instrumenter (retrieval baskets og retrieval hoods); sonder, nåler; sprøyter; suturer; skalpeller, klemmer; ledetråder for posisjonering av medisinsk utstyr; medisinsk og kirurgisk infusjonsapparat, nemlig infusjoner, programmerere og intravenøst (I.V.) sett ;intravenøse infusjonspumper, klaffer, og administrasjonsnett; medisinske apparater for kontrollert tilførsel av medisiner og væsker; håndleddstøtte og stropper for intravenøse apparater; medisinsk utstyr, nemlig infusjonspumper for tilførsel av målte mengder av løsninger i blodstrømmen over tid; infusjonssett; engangsprodukter for medisinske og kirurgiske prosedyrer, nemlig pasient kjoler, operasjonsfrakker, kirurgiske overaller og bekledning, kirurgiske frakker, kirurgiske forklær, bouffant (hårhetter) og kirurgiske luer, kirurgiske ansiktsmasker, ansikts beskyttelse, ansikts respiratorer, hansker for medisinsk undersøkelse, omslag/deksel til operasjonsbenk, steriliserings omslag og eller/trekk, operasjonsduker, kirurgiske operasjonsbords laken og trekk, kirurgihetter, ansiktsmasker, laken og putevar, vaskekluter, håndklær, skotrekk, termiske underlag /puter for oppvarming av pasienter, solgt individuelt og som en kombinert kirurgisk pakke bestående i det vesentligste av de nevnte varer; medisinske og kirurgiske katetre, og deler og tilbehør dertil; medisinske og terapeutiske ispakker; trakeal ventilasjon- og aspirasjonsapparater og kit dertil; endotrakealtuber; medisinske instrumenter for perkutan trakeostomi og komponenter dertil; befuktningsapparater for medisinske formål; medisinske ventilatorer, og slange og slangkoblinger dertil; innføringsutstyr, ledetråder og lukkemekanismer for trakeal ventilasjonsapparater; nesedilatatorer; sett som inneholder alle de ovenfor nevnte medisinske enheter for bruk til medisinske og kirurgiske prosedyrer; medisinske rør/slanger for tilføring av ernæringstilskudd og legemidler, og/eller for drenering og transfusjon, for pumping av mager, for tarmstyring, og /eller adaptere, hetter og /eller tilbehør dertil; enterale matepumper og slanger og plasseringssett dertil; medisinske apparater og instrumenter for overvåkning av ernæring; ventrikkelskyllingssett som inneholder skyllingsenheter, slanger og poser for pumping av mager; smertebehandlingssystemer, nemlig elektronisk stimulator for bruk innen muskel- og skjelettsystemet; høyfrekvent elektromagnetisk terapiapparater; sett som består av vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, innføringsutstyr, buretter, måle- og posisjonerings enheter, for medisinsk bruk innen muskel- og skjelettsystemet; sonder og sensorer som utnytter vannavkjølt radiofrekvens for smertebehandling i forbindelse med skivebehandling; nervestimulatorapparat, samt deler og tilbehør dertil; nervelokaliseringsapparat samt deler og tilbehør dertil; smertebehandlingssett bestående av nåler for injeksjoner og kateterplassering, medisinske sprøyter for injeksjoner, kateter, medisinske forheng, nemlig ultralyd forheng, medisinsk gasbind, brett for medisinsk bruk, og ultralydavbildningstilbehør, nemlig ultralydprobe for medisinsk bruk og ultralyd gel. Klasse 44 Fremskaffelse av informasjon innen feltet helse og medisinsk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kraftkar NORDISKE RENHOLDSPRODUKTER AS, Grefsenveien 100, 0492 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PPG HI-TEMP PPG COATINGS EUROPE BV, Oceanenweg 2, NL- 1047BB AMSTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Overflatebehandlingsmidler, maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. 6

7 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klovneløpet, c/o Energi- og Miljøingeniørenes Linjeforening, NTNU GLØSHAUGEN INFOHJØRNET, 7491 TRONDHEIM, Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAIR PAWS 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinsk utstyr i form av systemer for styring av pasienters kroppstemperatur bestående hovedsakelig av temperaturstyringsenheter (for oppvarming og nedkjøling), slanger, pasientbekledning, temperaturfølere og temperaturkontrollinstrumenter. 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinsk utstyr i form av systemer for styring av pasienters kroppstemperatur bestående hovedsakelig av temperaturstryingsenheter (for oppvarming og nedkjøling), slanger, pasientbekledning, temperaturfølere og temperaturkontrollinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RANGER 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater, nemlig væske- og blodoppvarmingsinnretninger og engangs administrasjonsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen #self_is Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Spiseis, is. 7

8 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLEKNOPP Mylan AB, Box 23033, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Renseprodukt for infantil seborroisk eksem (cradle cap) for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORAL-B Procter & Gamble Business Services Canada, Suite Upper Water Street, P.O. Box 997, CA- NSB3J2X2 HALIFAX, Canada Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Dataapplikasjoner i form av dataprogramvare for mobiltelefoner, nemlig dataprogramvare for tidsberegning av tannbørstebruk og levering av nyheter, værmeldinger, smånyheter og andre dataopplysninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen emrb CodeIT AS, Østensjøveien 15B, 0661 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; dataspillprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske merkelapper for varer. Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; innsamling av informasjon til bruk i databaser; innsamling og systematisering av informasjon for lagring og bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; systematisering av informasjon for bruk i database. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer; elektronisk lagring av data; fjernovervåkning av datasystemer; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; gjenoppretting av data fra datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STORENOS Mylan AB, Box 23033, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Nesespray for medisinsk bruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lifeforce- Institutet för medicinsk yoga firma Göran Boll, Värtavägen 35, SE STOCKHOLM, Sverige Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 41 Undervisning og utdanning. Klasse 42 Vitenskaplig forskning. Klasse 44 Medisinske tjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIDKRAFT KidKraft LP (a Texas Limited partnership General Partner American Kids Inc), 4630 Olin Road, US- TX72244 DALLAS, USA Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 20 Barnemøbler, bord, bord og stol sett, leketøysbokser, bokhyller, stoler, benker; barnemøbel tilbehør, slik som trefigurer formet som tall/bokstaver, høystoler, klesstativ, trebokser, hyller, lekebokser og speil; barnesenger, sminkebord, bokstøtter, sofaer, oppbevaringsenheter, pulter, skap, trappestoler, sidebord, bærbare leketøyskasser, gyngestoler, utendørsmøbler til barn, sandkasser, interiørdekor av tre og plast. Klasse 28 Barneleker slik som, tog bord, aktivitetsbord, dukkehus, leke-husholdningsartikler, dukkemøbler, gyngehester, myke stoffleker, barneleketilbehør slik som lekebokser, lekeklosser formet som bokstaver/tall, gyngemotorsykler, leke kunstartikler, lekekjøkken, leketøyssett i tre, dukker, togsett, arbeidsbenker, lekekjøretøy, spedbarnsleker slik som perlelabyrinter, form/figurleker, klosser, lekevogner, leketelt, lekehus, judaika leker. Klasse 35 Engros og detaljhandel med barneleker, barnemøbler og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK TAB Levi Strauss & Co, 1155 Battery Street, US-CA94111 SAN FRANCISCO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLL Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for støtte av sikre kredittkorttransaksjoner; elektronisk valutakalkulatorer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; faktoring; faktoringstjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebrakt via en web-side; anordning av finansiering; pantsetting (inkassotjenester); finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; anordning av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via databaser; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; internetbanktjenester; elektroniske banktjenester via et globalt datanett [internetbanktjenester]. Klasse 38 Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til databaser med finansopplysninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APAX Apax Partners LLP, 33 Jermyn Street, GB-SW1Y6DN LONDON, Storbritannia Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom. 9

10 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shenzhen China Dragon Ltd, A-1003, Tian-an Hi-tech Venture Park, Tian-an Cyber Park, CN FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, Kina Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; rensemaskiner, høyttrykkspylere, luftkompressorer, blandemaskiner, og støvsugere. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper; elektriske verktøy, elektriske vokspåføringsmaskiner og apparater. Klasse 35 Detaljhandel med ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Panthera Publishing Scandinavia GEIR SIVERTSTØL, FLØVEGEN 131, 6065 ULSTEINVIK, Klasse 41 Publisering av bøker, herunder også elektroniske bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RESTORATION HARDWARE Restoration Hardware Inc, 15 Koch Road, Suite J, US- CA94925 CORTE MADERA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer; møbler, nemlig bord, stoler, sofa, benker, bokhyller, senger, nattbord, anretningsbord, kister, skrivebord, skap, utemøbler, og madrasser; hyller; bilderammer; gardinstenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DWC DWC AS, Hegglandsdalsvegen 271, 5211 OS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; dynamiske sykloner; dynamiske brønnsykloner; dynamiske sandutskillere; dynamiske gass-sandutskillere; tilbakestrømningsutstyr; ventiler; strupeventiler; Klasse 9 brønntraktorer. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren; styringsmekanismer for fludium i et rørsystem operert ved hjelp av åpning/stenging av ventiler; kabler; kontroll- og overvåkingssystemer for dynamiske sandutskillere; hardware og software for datalogging. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnintervensjon; brønnservice; brønnvedlikehold; kveilerørsoperasjoner (coiled tubing og coil tubing); snubbing. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; faglig og teknisk rådgivning og analyser vedrørende sikkerhet, kvalitet og miljø; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende petroleumsteknologi, herunder måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren; prosjektstudier; teknisk konsulentvirksomhet relatert til kontrollsystemer, datalogging, maskineri, sandutskillere, ventiler, pumper og rørsystemer; teknisk konsulentvirksomhet relatert til styringsmekanismer for fludium i et rørsystem operert ved hjelp av åpning/stenging av ventiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SuperLenny BetIt Operations L, The Firs, Flat 1, George Borg Oliver Street, MT-SLM1801 SLIEMA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Programvare; programvare (data-), registrerte; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; programmer (data-) [nedlastbar programvare]; datamaskinprogrammer; dataprogramvare; dataprogramvarer; interaktive multimedia dataprogrammer; dataprogrammer for nettverksstyring; dataprogrammer (nedlastbar programvare); 10

11 registrerte varemerker nr 34/14 dataprogram (nedlastbar programvare); dataprogramvare for grafikk; dataprogrammer for adkomst til og bruk av Internett; dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; spilleprogramvare; dataprogrammer for interaktiv televisjon og for interaktive spill og/eller spørsmålsspill; interaktiv underholdningsprogramvarer for datamaskiner; interaktive underholdningsprogramvarer for bruk med personlige datamaskiner; dataprogramvare som kan lastes ned fra et globalt datanettverk. Klasse 41 Spilltjenester; arrangement av spill; organisering av spill; tilveiebringelse av spill; spilltjenester on-line; underholdningstjenester vedrørende spilleautomater; utleie av spilleautomater; kasino, spill- og hasardspilltjenester; informasjon til spillere av spill om rangordning av deres spilleresultat via websider; tjenester vedrørende organisering av spill; arrangement av spill og konkurranser; spilltjenester on-line (via datanettverk); organisering av spørsmålssport, spill og konkurranser; organisering av konkurranser, spørsmålssporter og spill; tilveiebringelse av spill via et databasert system; tjenester via Internett vedrørende elektroniske spill og konkurranser; spilltjenester tilveiebragt via direktetilkobling fra et datanett; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt fra en databasert database eller Internett; tilveiebringelse av informasjon via direktetilkobling vedrørende dataspill og databasert forbedring for spill; tilveiebringelse av interaktive dataspill for flere spillere via Internett og elektroniske kommunikasjonsnett; elektroniske spilltjenester, inkludert tilveiebringelse av dataspill gjennom direktetilkobling eller gjennom et globalt datanettverk; veddemål; kasinotjenester; kasinoer; kasinoinnretninger; kasinoer (hasardspill); kasinoer [hasardspill]; veddemålsvirksomhet; veddemålstjenester; hasardspill; hasardspilltjenester; hasardspilltjenester for underholdningsformål; underholdning; underholdningstjenester; interaktiv underholdning; direktetilkoblet underholdning; arrangement av underholdning; underholdning vedrørende konkurranser; tilveiebringelse av underholdning on-line; tilveiebringelse av underholdning via Internett. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og programvare; utvikling av programvare, programmering og implementering; dataprogrammering; dataprogrammeringsvirksomhet; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; skapelse av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; designtjenester vedrørende dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; modifisering av dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogramvare; konfigurering av dataprogramvare; dataprogramvare (vedlikehold av -); vedlikehold av dataprogramvare; dataprogramvare (oppdatering av -); dataprogramvare (utforming av -); dataprogrammering for Internett; framstilling, oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; utforming, utvikling og tilpasning av dataprogramvare; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogramvare; utforming av spill; utvikling av dataprogrammer; utvikling av datasystemer; utvikling av programvare; utvikling av databaserte nettverk; utforming og utvikling av databaser; design og utvikling av datamaskinvare; utvikling av programvare til dataspill; utvikling, design og oppdatering av hjemmesider; design, utvikling og vedlikehold av intranett; utvikling av programvare for å spare og hente multimediedata. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BetIt Operations L, The Firs, Flat 1, George Borg Oliver Street, MT-SLM1801 SLIEMA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Programvare; programvare (data-), registrerte; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; programmer (data-) [nedlastbar programvare]; datamaskinprogrammer; dataprogramvare; dataprogramvarer; interaktive multimedia dataprogrammer; dataprogrammer for nettverksstyring; dataprogrammer (nedlastbar programvare); dataprogram (nedlastbar programvare); dataprogramvare for grafikk; dataprogrammer for adkomst til og bruk av Internett; dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; spilleprogramvare; dataprogrammer for interaktiv televisjon og for interaktive spill og/eller spørsmålsspill; interaktiv underholdningsprogramvarer for datamaskiner; interaktive underholdningsprogramvarer for bruk med personlige datamaskiner; dataprogramvare som kan lastes ned fra et globalt datanettverk. Klasse 41 Spilltjenester; arrangement av spill; organisering av spill; tilveiebringelse av spill; spilltjenester on-line; underholdningstjenester vedrørende spilleautomater; utleie av spilleautomater; kasino, spill- og hasardspilltjenester; informasjon til spillere av spill om rangordning av deres spilleresultat via websider; tjenester vedrørende organisering av spill; arrangement av spill og konkurranser; spilltjenester on-line (via datanettverk); organisering av spørsmålssport, spill og konkurranser; organisering av konkurranser, spørsmålssporter og spill; tilveiebringelse av spill via et databasert system; tjenester via Internett vedrørende elektroniske spill og konkurranser; spilltjenester tilveiebragt via direktetilkobling fra et datanett; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt fra en databasert database eller Internett; tilveiebringelse av informasjon via direktetilkobling vedrørende dataspill og databasert forbedring for spill; tilveiebringelse av interaktive dataspill for flere spillere via Internett og elektroniske kommunikasjonsnett; elektroniske spilltjenester, inkludert tilveiebringelse av dataspill gjennom direktetilkobling eller gjennom et globalt datanettverk; veddemål; kasinotjenester; kasinoer; kasinoinnretninger; kasinoer (hasardspill); kasinoer [hasardspill]; veddemålsvirksomhet; veddemålstjenester; hasardspill; hasardspilltjenester; hasardspilltjenester for underholdningsformål; underholdning; underholdningstjenester; interaktiv underholdning; direktetilkoblet underholdning; arrangement av underholdning; underholdning vedrørende konkurranser; tilveiebringelse av underholdning on-line; tilveiebringelse av underholdning via Internett. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og programvare; utvikling av programvare, programmering og 11

12 registrerte varemerker nr 34/14 implementering; dataprogrammering; dataprogrammeringsvirksomhet; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; skapelse av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; designtjenester vedrørende dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; modifisering av dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogramvare; konfigurering av dataprogramvare; dataprogramvare (vedlikehold av -); vedlikehold av dataprogramvare; dataprogramvare (oppdatering av -); dataprogramvare (utforming av -); dataprogrammering for Internett; framstilling, oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; utforming, utvikling og tilpasning av dataprogramvare; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogramvare; utforming av spill; utvikling av dataprogrammer; utvikling av datasystemer; utvikling av programvare; utvikling av databaserte nettverk; utforming og utvikling av databaser; design og utvikling av datamaskinvare; utvikling av programvare til dataspill; utvikling, design og oppdatering av hjemmesider; design, utvikling og vedlikehold av intranett; utvikling av programvare for å spare og hente multimediedata. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Magnus og Myggen Egmont Kids Media Digital A/S, Vognmagergade 11, DK-1148 KØBENHAVN K, Danmark Egmont International Holding A/S, Vognmagergade 11, DK-1148 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 9 Videospill (software), software til smartphone-spill; CD-er, DVD-er og andre digitale opptaksmedier. Klasse 16 Trykksaker, bøker, malebøker og tegnebøker, tidsskrifter, tegneseriehefter, notatbøker; papirhandelsvarer i form av skrive- og tegneredskaper og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater). Klasse 28 Spill, herunder brettspill, puslespill og selskapsspill; dataspill; mobiltelefonspill; leketøy; apparater til spill til bruk med fjernsynsapparat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NSM Kongsberg Defence & Aerospace AS, Postboks 1003, 3601 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fjernstyrte flyvende gjenstander; fjernstyrte befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; droner og ubemannede luftkjøretøyer. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker; missiler innfestningssystemer for våpen; våpensystemer, herunder fjernstyrte våpensystemer; innfestningssystemer for missiler og utløsningssystemer for missiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Konserverte, fryste og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, kjøttekstrakter, melkeprodukter, spiselige oljer og fett, oliven (hermetiske), pikkels, soyamelk, supper. Klasse 30 Kaffe, kaffeerstatninger, te, iste, kakao, kakaoprodukter, drikker inneholdende sjokolade eller kaffe; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, soyasaus; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, smakstilsetninger, salatdressinger, desserter, iskrem. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre produkter til fremstilling av drikker. Klasse 35 Detaljhandelstjenester vedrørende næringsmidler, næringsmiddelingredienser og drikkevarer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; gatekjøkkentjenester, takeawaytjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPROX MAN Diesel & Turbo SE, Stadtbachstr. 1, DE AUGSBURG, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Motorer for skip (skipsfremdriftssystemer), spesielt 2 og 4-takts dieselmotorer, 4-takts diesel/gass-, og gasstenningsmotorer samt deres deler; marine transmisjoner/koblinger med dieselmotorer; motoraksler, spesielt aksler for skipspropeller; elektriske motorer (andre enn for landkjøretøyer), spesielt elektriske motorer for å drive fremdriftssystemer. 12

13 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIMBUS Nimbus Boats Sweden AB, Box 5152, SE VÄSTRA FRÖLUNDA, Sverige Klasse 12 Befordringsmidler til bruk i vannet, deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PERFORMAX Honeywell International Inc, 101 Columbia Road, US- NJ07962 MORRISTOWN, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjølevæsker og frostvæsker, nemlig kjølevæsker og frostvæsker for bruk i kjøleskap og kjølerom for oppbevaring av matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låser; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater, utstyr og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; plastdekker, plast film, produktholder av plast, plastdeksler, ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alge-Stop APS, Springbjergvej 15, DK-7183 RANDBØL, Danmark Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; utføring av kontoroppgaver. Klasse 37 Byggevirksomhet; fjerning av alger på hustak og fliser. Elektroimportøren AS, Strømsveien 312, 1081 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 13

14 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordek AS, Postboks 474, 2304 HAMAR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Bygge- og bygningsvarer av metall, rør av metall. Klasse 19 Bygge- og bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall), støtter og avstivningsbjelker, ikke av metall; bærebjelker, bjelker, ikke av metall; prefabrikkerte brygger, byggepanel, ikke av metall; konstruksjoner, bygninger, transportable bygninger, bygningsbekledninger, rammer for drivhus, ikke av metall; dører, bygningsdører, dørfyllinger, karmer, dørkarmer, dørterskler, ikke av metall; flytebrygger for fortøyning av båter, ikke av metall; forskaling for betong, ikke av metall; påler, fortøyningspåler, gesimser og gjerder, ikke av metall; takstoler; palisader, panel, trelister for panelering, parkettgulv, parkettstaver; persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler; plakatsøyler, planker, porter, profillister, rammer, vindusrammer, reisverk for bygninger, ikke av metall; sjalusier, skillevegger, ikke av metall; staller; stolper, stupebrett, ikke av metall; tak, takbekledninger, taklekter, takrenner, takspon, takstolper, ikke av metall; trapper, trappetrinn, trinn, ikke av metall; trefliser, påler, treverk, tverrsviller, ikke av metall, bearbeidet tømmer, bygni, trelingstømmer, halvbearbeidet tømmer, sagtømmer, tilskåret tømmer, tømmer; vanger (deler til trapper), indre og ytre veggkledninger for bygging, ikke av metall; vinduer, vindusrammer, vindusskodder; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; bistand for ledelse av handels- eller industrivirksomhet; PR (public relations); detalj- og engroshandelstjenester (også online) relatert til alle de angitte varer i klassene 6 og 19 og relatert til maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, verktøymaskiner, kuttemaskiner, apparater for lasting og lossing, konsoller for maskiner, sagbenker, sagblader, sager, maskiner for bearbeiding av tre, håndverktøy, skrutrekkere, filer, høvler, batterier og ladere for verktøymaskiner og redskaper, beskyttelseshjelmer, beskyttelsesklær, beskyttelsesmasker, alarmklokker, alarminstrumenter, brannvarslere, elektriske brytere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, avtrekksvifter for kjøkken, kjøkkenvasker, vaskeservanter, kjøkkenvifter, kjøkkenkomfyrer, kjøleskap, frysebeholdere, kjølerom, kaffemaskiner, lamper for belysning, varmluftapparater, varmtvannsapparater, badeanlegg, badeapparater, badekar, dusjinstallasjoner, klosetter, vannforsyningsinstallasjoner, plastplater, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør, møbler, speil, billedrammer, bordplater, benkeplater og møbelplater, kjøkkeninnredning, garderobeinstallasjoner, trosser og tau og presenninger; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse, bygningsinformasjon, bygningsisolering, utleie av bygningsmaskiner; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til tak; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til dører og vinduer; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til garasjer; kjøkkenmontering; reparasjon av kjøkken; installasjon og reparasjon av baderom; installasjon og reparasjon av luft- og klimatiseringsapparater; malevirksomhet; stillasoppsetting; rengjøring av eksteriør og interiør i bygninger; reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; tetningsarbeid; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XL-BYGG Klappet&Klart Nordek AS, Postboks 474, 2304 HAMAR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Bygge- og bygningsvarer av metall, rør av metall. Klasse 19 Bygge- og bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall), støtter og avstivningsbjelker, ikke av metall; bærebjelker, bjelker, ikke av metall; prefabrikkerte brygger, byggepanel, ikke av metall; konstruksjoner, bygninger, transportable bygninger, bygningsbekledninger, rammer for drivhus, ikke av metall; dører, bygningsdører, dørfyllinger, karmer, dørkarmer, dørterskler, ikke av metall; flytebrygger for fortøyning av båter, ikke av metall; forskaling for betong, ikke av metall; påler, fortøyningspåler, gesimser og gjerder, ikke av metall; takstoler; palisader, panel, trelister for panelering, parkettgulv, parkettstaver; persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler; plakatsøyler, planker, porter, profillister, rammer, vindusrammer, reisverk for bygninger, ikke av metall; sjalusier, skillevegger, ikke av metall; staller; stolper, stupebrett, ikke av metall; tak, takbekledninger, taklekter, takrenner, takspon, takstolper, ikke av metall; trapper, trappetrinn, trinn, ikke av metall; trefliser, påler, treverk, tverrsviller, ikke av metall, bearbeidet tømmer, bygni, trelingstømmer, halvbearbeidet tømmer, sagtømmer, tilskåret tømmer, tømmer; vanger (deler til trapper), indre og ytre veggkledninger for bygging, ikke av metall; vinduer, vindusrammer, vindusskodder; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; bistand for ledelse av handels- eller industrivirksomhet; PR (public relations); detalj- og engroshandelstjenester (også online) relatert til alle de angitte varer i klassene 6 og 19 og relatert til maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, verktøymaskiner, kuttemaskiner, apparater for lasting og lossing, konsoller for maskiner, sagbenker, sagblader, sager, maskiner for bearbeiding av tre, 14

15 registrerte varemerker nr 34/14 håndverktøy, skrutrekkere, filer, høvler, batterier og ladere for verktøymaskiner og redskaper, beskyttelseshjelmer, beskyttelsesklær, beskyttelsesmasker, alarmklokker, alarminstrumenter, brannvarslere, elektriske brytere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, avtrekksvifter for kjøkken, kjøkkenvasker, vaskeservanter, kjøkkenvifter, kjøkkenkomfyrer, kjøleskap, frysebeholdere, kjølerom, kaffemaskiner, lamper for belysning, varmluftapparater, varmtvannsapparater, badeanlegg, badeapparater, badekar, dusjinstallasjoner, klosetter, vannforsyningsinstallasjoner, plastplater, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør, møbler, speil, billedrammer, bordplater, benkeplater og møbelplater, kjøkkeninnredning, garderobeinstallasjoner, trosser og tau og presenninger; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse, bygningsinformasjon, bygningsisolering, utleie av bygningsmaskiner; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til tak; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til dører og vinduer; byggings-, installasjons-, og reparasjonstjenester relatert til garasjer; kjøkkenmontering; reparasjon av kjøkken; installasjon og reparasjon av baderom; installasjon og reparasjon av luft- og klimatiseringsapparater; malevirksomhet; stillasoppsetting; rengjøring av eksteriør og interiør i bygninger; reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; tetningsarbeid; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISOSYN Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger Canyon Road, US-CA94583 SAN RAMON, USA Klasse 1 Tilsetningsstoffer for smøreoljer, smørefett og petroleumsprodukter. Klasse 4 Smøreoljer og smørefett; petroleum og petroleumsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GST Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger Canyon Road, US-CA94583 SAN RAMON, USA Klasse 1 Hydraulikkvæsker; hydraulikkvæsker til lavtrykkssystemer. Klasse 4 Smøreoljer og smørefett; petroleum og petroleumsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HDAX Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger Canyon Road, US-CA94583 SAN RAMON, USA Klasse 4 Smøreoljer og smørefett; petroleum og petroleumsprodukter. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger Canyon Road, US-CA94583 SAN RAMON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 4 Smøreoljer og smørefett; petroleum og petroleumsprodukter. 15

16 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen West Yards AS, Lyngneset 29, 5302 STRUSSHAMN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; skip og båter; apparater, deler, tilbehør og utstyr for forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester, salgstjenester og forretningstjenester innen shipping, båt- og skipsbygging, sjøforsikring, publikasjoner, marint kommunikasjonsutstyr, båt- og skipsarkitektur, design og formgivningstjenester; informasjonstjenester i forbindelse med samtlige forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; båt- og skipsbygging; reparasjonsvirksomhet innen shipping, båt- og skipsbygging og marint kommunikasjonsutstyr; installasjonsvirksomhet innen shipping, båt- og skipsbygging og marint kommunikasjonsutstyr; inspeksjon av båt- og skipsbygging og båt- og skipsbyggeprosjekter; konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og overhaling av båter; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NB marine West Yards AS, Lyngneset 29, 5302 STRUSSHAMN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; skip og båter; apparater, deler, tilbehør og utstyr for forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester, salgstjenester og forretningstjenester innen shipping, båt- og skipsbygging, sjøforsikring, publikasjoner, marint kommunikasjonsutstyr, båt- og skipsarkitektur, design og formgivningstjenester; informasjonstjenester i forbindelse med samtlige forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; båt- og skipsbygging; reparasjonsvirksomhet innen shipping, båt- og skipsbygging og marint kommunikasjonsutstyr; installasjonsvirksomhet innen shipping, båt- og skipsbygging og marint kommunikasjonsutstyr; inspeksjon av båt- og skipsbygging og båt- og skipsbyggeprosjekter; konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og overhaling av båter; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Releashe DOG ACTIVITIES AS, Bergsvegen 56, 9475 BORKENES, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIA DESIGN AS, Hølandsveien 1, 1860 TRØGSTAD, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 16

17 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMMA Elkem Solar AS, Fiskåveien 100, 4621 KRISTIANSAND S, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Technology IP avdeling, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, Klasse 1 Silisium. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DHL Parcel Shop DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, DE BONN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apper, nemlig applikasjoner for smarttelefoner, tabletdatamaskiner, e-lesere og annet mobilt eller stasjonært IT-utstyr (nedlastbart); dataprogrammer, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); DVD-er, CDer og andre digitale opptaksbærere; nedlastbar lyd, bilder og data (herunder datafiler); apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataperiferiutstyr; optiske og magnetiske databærere; operativprogrammer for datamaskiner. Klasse 16 Klistremerker for pakker; følgebrev; trykksaker, særlig brosjyrer, prislister; skrivesaker og papirvarer; dekorasjons- og kunstnerartikler og media; poser og artikler laget av papir, papp eller plast for pakking, innpakking og lagring; papir og papp; innpakningsmaterialer av papir, papp eller plast, inkludert i denne klassen; fotografier; plakater. Klasse 35 Innsamling, innbinding, adressering, putting i konvolutter og frankering av varer, særlig brev, pakker og forsendelser; profesjonell forretnings- og organisatoriske konsultasjoner, særlig i forhold til transportvirksomhet; distribusjon av prøver for reklameformål; spredning av reklamemateriell; systematisk bestilling, innsamling, oppdatering og vedlikehold av data i databaser; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskonsultasjoner, særlig innen områdene transport og logistikk; oppdatering av reklamemateriell; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; datastyrt filadministrasjon; faktureringstjenester; publisering av reklametekster; forretningsinformasjonstjenester; arrangering av forretningstransaksjoner, herunder innenfor rammeverket for e-handel; arrangering av kontrakter for kjøp og salg av varer og tilveiebringelse av tjenester; dokumentreproduksjon; PR; markedsføringskonsultasjoner; planlegging av reklameog markedsføringsstrategier; detaljhandelstjenester innen områdene trykksaker, skrivesaker og papirvarer samt kontorrekvisita; sporing ved hjelp av elektronisk sporing av varer, særlig dokumenter, pakker, forsendelse, brev og paller. Klasse 38 Tilveiebringe tilgang til mobilapplikasjoner for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker, særlig via smarttelefoner; overføring av digitale filer; tilveiebringe tilgang til en portal på internett eller til databaser, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe tilgang til et verdensomspennende datanettverk, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; tilveiebringe tilgang til dataprogrammer i datanettverk, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; tilveiebringe tilgang til informasjon på internett; kommunikasjonstjenester via dataterminaler; dataassistert overføring av meldinger og bilder; telekommunikasjonsrouting- og sambandstjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av apparater for sending av meldinger; utleie av telekommunikasjonsapparater; utleie av tilgangstid til globale datanettverk; tilveiebringe tilgang til databaser; meldingsformidling via nettet; tilveiebringe chatterom på internett; sending av meldinger; elektronisk utveksling av meldinger ved hjelp av chattelinjer, chatterom og internettfora. Klasse 39 Transportvirksomhet, særlig transport av pakker; innpakning av varer, særlig pakker; lagring av varer, særlig pakker; fraktmeglingsvirksomhet, lossing av frakt; lagringsinformasjon; kurértjenester; logistikk innen transportsektoren; innsamling, transport og levering av varer, særlig dokumenter, pakker, forsendelser, brev og paller; frakt av skip; frakt av fly; frakt av jernbaner; frakt av kjøretøy; frakt av lastebiler; utleie av lagringsbeholdere; logistikkonsultasjonsvirksomhet innen området transport; informasjonstjenester innen området transport; informasjonstjenester innen området innpakning av varer; informasjonstjenester innen området lagring av varer. Klasse 42 Utvikling av applikasjonssoftware, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; tilveiebringe plattformer på internett, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; digitalisering av dokumenter (scanning); design, utvikling, oppdatering, installasjon og vedlikehold av datasoftware, særlig for bruk i sammenheng med levering og mottak av pakker, for adressering av pakker, administrering av alternative leveringsadresser og oppsporing og sporing av pakker; dataprogrammering. 17

18 registrerte varemerker nr 34/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEKT-IT AGDER KOBBER & BLIKK AS, Torbjørnsbu 2 C, 4847 ARENDAL, Aidi - BK Mølmann, Postboks 125, 2001 LILLESTRØM, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; metallbeslag for bygging; beslag for undertak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AGDER KOBBER & BLIKK AS, Torbjørnsbu 2 C, 4847 ARENDAL, Aidi - BK Mølmann, Postboks 125, 2001 LILLESTRØM, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; metallbeslag for bygging; beslag for undertak. Klasse 40 Behandling av metaller; produksjon av beslag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLE EKORN BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte nøtter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frukter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frø; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte bær; spiselige nøtter og produkter laget av spiselige nøtter; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av tørket frukt, nøtter og frø; blandinger bestående av nøtter og tørket frukt; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av fiken og valnøtter; blandinger bestående av rosiner og nøttemiks; cashewnøtter, peanøtter, pistasjnøtter, bearbeidede mandler, aprikoser, preparerte peanøtter, potetchips, bananchips, gojibær, salatblandinger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; brente mandler, cashewnøtter, peanøtter (konditorvarer), pistasjnøtter, chips (kornprodukt), grissini, krutonger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; mandler (frukter), aprikoser, pinjekjerner, valnøttkjerner, gresskarkjerner, ferske nøtter, cashewnøtter, peanøtter (ferske), pistasjnøtter, bær (frukter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDNITE Meda Pharma SarL, 43 avenue John Fitzgerald Kennedy, LU-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; sanitære preparater for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler og næringsstoffer tilpasset for medisinsk bruk, mat for spedbarn; plaster, forbindingsmaterialer; desinfeksjonsmidler; soppdrepende midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THERMOLICER OCEA AS, Kolbeinsvik, 5394 KOLBEINSVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Maskiner for fjerning av parasitter og skadedyr fra dyr, derunder fisk; avlusingsmaskiner; pumper (maskiner); pumper for bruk i oppdrettsnæringen; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 18

19 registrerte varemerker nr 34/14 av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; termiske apparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; filtre. Klasse 37 Reparasjons- og installasjonsvirksomhet for maskiner for fjerning av parasitter og skadedyr fra dyr, derunder fisk, avlusingsmaskiner, pumper; vedlikeholdstjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tekniske konsultasjonstjenester relatert til maskiner og utstyr for fjerning av parasitter og skadedyr fra dyr, derunder fisk. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WINDWALL The North Face Apparel Corp, 3411 Silverside Road, US-DE91819 WILMINGTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, jakker, bukser, vester og hansker. tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte nøtter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frukter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frø; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte bær; spiselige nøtter og produkter laget av spiselige nøtter; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av tørket frukt, nøtter og frø; blandinger bestående av nøtter og tørket frukt; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av fiken og valnøtter; blandinger bestående av rosiner og nøttemiks; cashewnøtter, peanøtter, pistasjnøtter, bearbeidede mandler, aprikoser, preparerte peanøtter, potetchips, bananchips, gojibær, salatblandinger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; brente mandler, cashewnøtter, peanøtter (konditorvarer), pistasjnøtter, chips (kornprodukt), grissini, krutonger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; mandler (frukter), aprikoser, pinjekjerner, valnøttkjerner, gresskarkjerner, ferske nøtter, cashewnøtter, peanøtter (ferske), pistasjnøtter, bær (frukter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte nøtter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frukter; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte frø; bearbeidede, kokte, tørkede og konserverte bær; spiselige nøtter og produkter laget av spiselige nøtter; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av tørket frukt, nøtter og frø; blandinger bestående av nøtter og tørket frukt; blandinger bestående av nøtter og rosiner; blandinger bestående av fiken og valnøtter; blandinger bestående av rosiner og nøttemiks; cashewnøtter, peanøtter, pistasjnøtter, bearbeidede mandler, aprikoser, 19

20 registrerte varemerker nr 34/14 preparerte peanøtter, potetchips, bananchips, gojibær, salatblandinger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; brente mandler, cashewnøtter, peanøtter (konditorvarer), pistasjnøtter, chips (kornprodukt), grissini, krutonger; snacksprodukter og ferdigretter bestående av én eller flere av varene angitt ovenfor. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; mandler (frukter), aprikoser, pinjekjerner, valnøttkjerner, gresskarkjerner, ferske nøtter, cashewnøtter, peanøtter (ferske), pistasjnøtter, bær (frukter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RØROS METALL AS, Stamphusveien 11, 7374 RØROS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; ventilatorer, avtrekksvifter. W Køltzow AS, Prof Birkelands vei 30 C, 1081 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, vilt, fisk, fiskeprodukter og skalldyr. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av kjøtt, vilt, fisk, fiskeprodukter og skalldyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RBT Bridgewater Associates LP, 1 Glendinning Place, US- CT06880 WESTPORT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Tilveiebringelse av online ikke nedlastbar software for bruk i administrasjon av finansielle investeringsporteføljer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer