FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte. februar 958 Også i uken som endte. februar var værforhodene ustadige og i noen av distriktene direkte dår.ige. NordNorge hemmes forøvrig fisket av agnmange. Dette bidro sterkt ti å redusere fisket i Finnmark, hvor også været var uroig. Troms og Vesteråen har tides bra skreifiske på garn og iner. Langs kysten av Møre og Romsda og Vestandet var værforhodene uroige og noen stor fiskeuke be det ikke. Det samme kan sies om det sydvestige kystavsnitt. Storsidfisket var ikke kommet ordentig igang ti ukens sutt bortsett fra en rekke hest små drivgarnsfangster, som be tatt på <ysten RomsdaStad. Man hadde ende småsidfiske i Troms og Nordand. Fisket i Finnm,ark ga ukefangst på 8 tonn mot 00 tonn uken før. Linefisket gir bra utbytte, men der var føeig agnmange. I VIåsØy og Nordkapp foregår et godt garnfiske. Av fisken nevnes 598 tonn torsk, 9 tonn hyse,,8 tonn sei, 4 tonn brosme, 4,6 tonn kveite,, tonn fyndre, 4,3 tonn uer, 3, tonn steinbit og, tonn båkveite. Troms hadde ukefangst på 03 tonn, hvorav 678 tonn skrei, 73 tonn annen torsk, 8 tonn brosme, 7 tonn hyse, 0,6 tonn kveite, 0, tonn fyndre, 0,3 tonn uer, 0,3 tonn steinbit og ca. 3 tonn reker. VesteTåen: Fra Andenes medes det 0 fangst av sei på tonn siste uke. Fra Bø medes det at seifisket ebber ut. Skreifisket: Som ovenfor nevnt be det i uken i Finnmarh fisket 598 tonn torsk. Det var devis bra fiske, men agnnange og en de dårig vær. I at er det siden nyttår i Finnnark fisket 860 tonn mot O tonn i fjor. Det er hengt 40, satet 477, iset etc. 98 tonn, produsert 80 h damp tran, satet 59 og iset etc. 59 h rogn. Tr0ns: Den sanete ukefangsten be 678 tonn fordet ned 43 tonn på Berg og Torsken, 4 tonn på Hiesøy, 4 tonn på Tromsøysund, 5 tonn på 'Trmnsø og 46 tonn på Skjervøy. For de andre distriktene er det ikke fremkmnmet ukeoppgave. Det er bitt tatt ti des gode fangster på garn og ine. Værforhodene var veksende, devis dårige. Det er i at for 'I'roms fisket 055 tonn, hvorav hengt 07, satet 60, anvendt fersk 347 tonn, produsert 36 h danptran, satet av rogn 56, iset etc. 303 h. I fjor santidig var det fisket opp 38 tonn. Fiskestørresen syn~es noe ujevn og oppgis ti memn 3 og 4,8 kg pr. stykk for Hiesøy hvor det bare foregjkk garnfiske ti 4,5 kg. 7

2 Nr. 6, 6. februar 958 Vesteråen) Lofotens Ytterside: Ukefangstene var føgende: Andøya 99 tonn, Øksnes og Langenes 39, Bø 30: Borge 8 tonntis. 830 tonn. Det var forhodsvis bra vær, ujevne, ti des gode garn og inefangster. I at er det i distriktet fisket 476 tonn rnot 406 tonn sarntidig i fjor. Av fisken er 57 tonn hengt, 309 tonn satet, 640 tonn anvendt fersk, det er produsert 873 h damptran, satet 9 h rogn (derav sukkersatet I O) og iset 453 h. Fisken er hest stor fra 4 ti 5,5 kg. Det fåes h ever pr. 700 ti 900 kg fisk og tranprosenten i everen er 48 ti 60. I Lofoten be oppsynet satt 30. januar, og noen kvantumsmeding foreigger ikke. Landets swncte torskefzske pr.. februar utgjør 439 tonn, hvorav hengt 035, satet 387, iset etc. 969 tonn, produsert 035 h damptran, satet 544 og iset etc. 95 h rogn. De tisvarende ta i fjor var: I 956 (den 4. feb.) var det fisket 63 tonn. Levendefisk: I uken be det fra Levendefiskagets distrikt ført ti 'rrondhein 40 tonn ev. torsk, ti Bergen 30 tonn og ti Oso/Østandet tonn. Bergen mottok dessuten fra Sogn og Fjordane 4 tonn ev. torsk og 6 tonn sei samt fra Hordaand 8 tonn ev. torsk og tonn ev. srnåsei. Kystfisket: J.Vordmøre hadde i uken av ferskfisk 04 tonn, hvorav nevnes 7,4 tonn torsk, 55, tonn sei, 5,9 tonn ange,,5 tonn brosme, 5,6 tonn hyse, 3,9 tonn uer og,5 tonn pigghå. Sunnmøre og Romsda hadde 95 tonn fisk, nemig 36 tonn tprsk, 6 tonn sei, 5 tonn hyse og 7 tonn pigghå. Sogn og Fjordane: Ukefangsten be 5 tonn. Det var dårige fiskeforhod. Av fangsten nevnes 4,7 tonn torsk, 8,6 tonn sei, 7, tonn ange og brosne, 6 tonn hyse, 0,3 tonn kveite, 88,3 tonn pigghå og 0, tonn fyndre. H ordaanc hadde 5,5 tonn i ukefangsten, nenig mntate O tonn evende fisk, 3,5 tonn søyd torsk, 5 tonn sei, tonn ange og brosrne, tonn hyse og 4 tonn hå. Rogaand hadde en god fiskeuke med fangst på 5 O tonn fise Skagerakkysten meder om 80 tonn fisk, og Fjordfish (Osofjorden) mn 5 tonn. Håbrannbåtene å inne grunnet agnmange. Skadyr: Osofjorden hadde av reker 700 kg kokte og 600 kg rå, Skagerakkysten tonn kokte og tonn rå, Rogaand O tonn kokte og 3 tonn rå, Kristians:nd, 7 tonn, Troms 3 tonn. Av hummer hadde Skagerak fisk tonn. Fet og småsicfisket: I NordNorge fiskes det fortsatt itt i Trmns og N orcand, men det er rnuig interessen for fisket minker nå etter at pakningssesongen i hennetikkindustrien er sutt. Troms hadde i uken 400 h, hvorav på Nordreisa 350, Ersfjord, Hiesøy 50 og Maangen 440 h. Nordand hadde 095 h, hvorav på Tysfjord 70, Hegeand 05 h. I at bir dette 505 h mot 8000 h uken før. Distriktet StadBuhonsråsa hadde ukefangst på 35 h srnåsid, hvorav krydret 70, evert ti fabrikk 65. Dessuten be det fisket og evert ti hennetikk 5 h (brising). StoTsidfisket: De første små drivgarnfangstene be brakt i and fra fetene på strekningen HaugshomenRindarøy den 8. januar og de nærmest føgende dager. Etter hvett samet fisket seg om fetene meom Runde og Stad og også MåØy be tiført noen fangster. Drivere hadde oppti.50 h, men de feste ganske små fangster. Ti å begynne med var siden også ite storsidiknende. Den største fangstdagen var torsdag 30. januar rned 4595 h. Sarntidig ned dette be eet oppnådd kontakt rned store formasjoner av sid ca. 90 kvartmi av and på det såkate Sarsfet. \!Iot sutten av uken (fredag) be det storm, nen det var da på det rene at storsidstimer nænnet seg and på Sunnrnørskysten og at fisket kunne begynne for avor når som hest. Den. februar var det fisket opp 8 O h storsid not samme dato i fjor 69 5 h. 7

3 Nr. 6, 6. februar 958 Summary The zueather conditions this weeh were unstabe and directy bad in sonte districts. The ongining aong the coast were hamjjeted by ack of bait. In sjjite of this catches of sjjawning cod a nd other sjjecies were jja:rty good between Finmark and Borge on the sea side of the Lofoten Isands. Finmarh hac this week white fish andings of 8 ans agm:nst 00 tons ast weet. Troms had 03 tons) which were more than ast week. The sjjawning cod fishery is irnjjroving. The tota catch) however) is sti srnaer than ast yem 's. Finmark had 598 tons) Troms 67 8 tons and Vesteråen 830 tons of sj)(twning cod. These districts have now tota eat c hes of 860) 055 and 47 6 tons resjjective)' The tota catch is 439 tons against 56 to ns ast year. Of the tota 035 tons have br:en sod for drying) 387 tons for curing and 969 tons fo? fresh jrurjjoses. The jjroduction of byjjroducts arnou nts to 035 hectoitres of cod iver oi and 4 59 hectoitres of oes of which 95 hectoitres ucre iced for fresh export. The \Øre og R0nsda fishing gave this weeh a tota catch of 99 tons o.f which 4 3 tons were cod) 8 tons saithe) 3 tons hadcoch and 9 tons dogfish. At Sogn og Fjordane parts 5 tons of fish) incuding 88 tons of cogfish) were andec. The fisheries south of Sogn og Fjordane gave about the same amount of fish and jjrawns as usua for this time of the 'vear. The fat and snw herring fisheries are decreasing. This weeh Northern Norway had andings of 505 hectoitres against 8000 ast weh. The Buhom,sråsaStad district had 60 hectoitres ony. The «sid»sardine canning season ended ]anuary 3st) aui wi be cosed unti Niay st. S0ne sma driftnet r:atches of winter herrings were anded at Aaesund and neighbouring jjaces this rueek. O bviousy on y «forerunners)) reached coasta zuaten. Against the end of the week heavy shoas were on the way towards the nwin grounds) but fishing was jjrevented by stormy weather. On February st the tota catch of winter herrings amottned to 8 O hectoitres comjjared with 69 5 hectoittes on the same date ast year. SIMRAD Radioteefon Ekkoodd Asdic Lover og bestemmeser gitt i medhod av ov. Forb uc mot notfiske etter torsk i j\øre og Romsda. Ved kg. resousjon av 3. januar 958 er truffet føgende besterrnnese: I. I medhod av 4 i ov on satvannsfiskeriene av 7. juni 955 gis føgende tiegg ti 6, første edd, i Kronprinsregentens resousjon av. desember 955 on bestenneser mn satvannsfiskeriene: 4. NIØre og Romsda. a) Borgundfjorden, Åsefjord, Aspevåg og Hessefjorden Østenfor en rett inje trukket fra Etreneset (6 6' 0" N og 6 03' 08" O) ti Kvaneset (6 7' " N og 6 05' 54" O) i tidsrmnmet fra og ned. februar ti og ned 30. apri. I. Denne bestemmese trer i kraft straks. Etter ovennevnte bestemmese er det i nevnte område og tidsrmn forbudt å bruke snurpenot ti fangst av torsk. Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 5. januar 958 Fiskesort er Torsk... Sei.... Lange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.. Marefyndre Pigghå... Makrestørje.... Hummer.. Reker.... Krabbe.... Annen fisk I at I at tonn ising og frysing tonn Av dette ti sa heng /herme ting ing tikk tonn tonn tonn ) Etter oppgaver fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Eksport av C NAR ae sortef' A ~) \\\\\\\\\ " f"o sild. FisK sl..au... K~ Kføeagere n WI Teefoner: 9, 99 Teegr. Hausviko BERGEN 73

4 Nr. 6, 6. februar 958 Rapport nr. om skreifisket pr. / 958. Kg fisk pr. Anvendese Uke An Totafangst 00 stk. Tran ta Anta fangst Heng Sating Distrikt pro fiske ing tonn søyd fisk H ever mann sent fark. tonn tonn tonn Lever Damp ti and Rog~ Fersk, tran annen Sat Fersk frysing tran ing mm. tonn h h h h Finnmark vinterfiske Finnmark vårfiske Troms / /000 45/ Lofotens opps.d Lofoten førøvrig / /900 48/ Vesteråen... J 4;6\ 5~ Hegeand, Saten NordTrøndeag.. SørTrøndeag.. Møre og Romsda Tis ) _, =j År 958 ti / 957 j / f ' 95 a; / Finnmark Vinterf Vårf. Troms Lofotens opps.d =i Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk Lofoten forøvrig åen og Vester Hege Møre Nord Sør Trønde. Trønde. og Saten Romsda 40 O stk. O i Tis. ing Anvend Ise torsk Heng Fersk tonn Sating tonn og frysing tonn ! Lofoten År 958 f 957 / / / 95 3 / / Heray sukkersating 0 h ~ stk. == stk. søyd fisk veier 400/450 40/ / ! /50 ) 80/ / / /80 5 ~ /

5 Nr. 6, 6. februar 958 Mengdeutbyttet av det norske fisket i at pr. 8. januar 958, og i uken som endte 8. januar 958. Tonn. Anvendese Lodde Sid Brising Krepsdyr Annet I at Av dette i Fersk i uken Januar Frysing Henging Sating Hermetikk Oppmaing Agn I at Av dette i uken Januar Bygger hovedsakeig på foreøpige ukeoppgaver fra fiskesagsagene. Ettermedinger og korreksjoner bir ikke tatt med i uketaene, men kommer bare med i taene for «at». Herav er 408 tonn (råfiskvekt) brakt direkte i and som satfisk. Dette tisvarer 37 tonn satfisk. Konsumet av frossen fisk i Sverige. Utandet IfØge sjefen for Fincus fiskavceing finnes eet i Sverige for tiden frysebokser i detajhandeen. Disse forsynes ogs~t med frossen fise. I 956 be det konsumert 5500 tonn frossen fisk, som motsvarer om ag 30 pst. av det samete svenske konsum av ferskfisk. Over havparten av de frosne næringsmidene er fisk. I USA er det motsvarende taet 8 pst. og i Storbritannia 5 pst. («Svenska Vastkustfiskaren» ). Svensk fiskerioversi kt. I fiskerioversikten i»svenska Vastkustfiskaren» for 5. januar er det ikke meget godt man har å si om vinterens sidefiske i Kattegat og Skagerak. Innedningen i høst var usse og etter juog nyttårshegene har fangstene jevnt over vært ynkeige. Ti 0. januar var det ennå ikke registrert en eneste rea fangstcag. Fra 5. november ti 5. januar har koektivsaget av sid i Sverige omfattet 00 tonn, hvorav 480 tonn var tatt med fytetrå og 60 tonn i bunntrå, mens motsvarende ta foregående sesong henhodsvis var tonn. Brisingfisket byr uforandret dystre rapporter og fra fi&ket begynte ti 5. januar har koektivsaget ikke omfattet mer enn 00 tonn. Heer ikke i forrige sesong var brisingfisket Yeykket, men sagene omfattet da 4530 tonn. Taene gjeder de samete fangster i bunntrå, fytetrå og not. En de fytetråag som i november og desember drev veykket sidefiske utfor den norske sydvestkyst har forsøkt også etter nyttår, men ikke med samme gode resutat. Dette skydtes devis det stormfue været og devis at forekomstene var mindre. N ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk. satfisk, satrogn Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. \esteparten av den svenskfangete sid er bitt sogt i vesttyske og danske havner, hvor etterspørseen var god. Rekefisket hat i annen og tredje uke av januar gitt bedrete resutatet på dypet 3040 distanseminutter vest av Håo. Den 0. og. januar hadde båtene fangster på meom 300 og 500 kg pr. båt. Det beste tråfisket etter fisk foregår i Kattegat, hvor tigangen på torsk synes å være bra. Fangster på 400 ti 600 kg i tråtrekket har ikke vært uvanige. På Kondyke og Vastbank har tråere fra Hi)non tatt gode hysefang<>ter. I Østersjøen er tråfisket etter torsk ikke kommet ordentig i gang. Russand ska kjøpe 4000 tonn frossen torsk fra Engand. Fra Fishing News 4. januar gjengis: Etter åtte måneders forhandinger samtykket Russand sisteden ørdag i å ta 4000 tonn ynfryst, fådd torskefiet, tivirket av og eksportert ved Britfish Ltd. Tivirkningen vi bi utført av syv av de største fryseriene i Hu (57 pst.), Grimsby (35 pst.) og Feetvood (8 pst.). Skipningene ska begynne i apri og va?re avsuttet i september, På denne måte håper man, at itt over havparten av otdren vi bi oppfyt ved hjep av de overskuddene av fisk som vanigvis peier a stå usogt meom mai og jui. Ti tross for det mindre gode fangstutbytte i 957 oversteg årets overskudd sones eer mer enn tonn ikke fietert fise. Ordningen er kommet i stand i samråd med og ved hjep av Board of Trade, Fiskeriministeriet, white Fish Authority samt med godkjenning av og i samarbeid med tråerrederne og fagforeningene som Tepresenterer mannskaper på «distantwater» tråere. «I bunn og grunn er everansen ti Russand kommet i stand med henbikk på å hjepe ti med å redusere fiskeoverskuddene som jevnig forekommer i øpet av våren og sommeren. ÅT etter år har store partier av torsk i god kvaitet fra fjerne farvann tross ae anstrengese!' ikke oppnådd sag for bruk ti menneskeføde.» Nå vi det bi fastsatt et grenseta for iandbrakt anta kits. Ingen fisk vi bi trukket ut og evert Britfish Ltd., når de iandbrakte mengder viser seg mindre enn nevnte ta. Heri vi \V.F.A. samarbeide ved å stie inspektører ti forføyning. 75

6 Nr. 6, 6. februar 958 Britene skifter ut fiskerivaktskipene med hurtigere enheter. «The Fishing News» oppyser i sin utgave for 4. januar, at marinens fiskeribevoktningsfåte ska styrkes og moderniseres vcc utskifting av de edre fartøyer med større og hurtigere. Sev om skvadronen fortsatt vi bi bemannet for Home Seas Service innbefatter operasjonsprogrammet også vintertokt ti arktiske farvann nordenfor Norge og Russand, ti Isand og '\crøyane samt ibant ti Grønand. Under ivaretakesen av britiske fiskeres interesser arbeider skvadronen sammen med Ministry of Fisheries. Siden 946 har den Kenon nyon fiskegarnstråd er spesiet fremstit for maskin og håndbinding. Høy bruddstyrke. pi bedte nyon ga n ti ve dens fiske ie. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fy<e. januar 5. januar 958. Anvendt ti tiden Redusert forengese ved brudd. Maksimum anta meter pr. kio i de forskjeige trådtykkeser. Fiskesort Mengde Ising Sa Hen~ Her"'''"me og.fry smg ting gmg me og tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei... Annen torsk Sei Lyr... Lange Båange... Brosn~e... 9 Hyse Kveite Rødspette... ~ Marefyndre.. Å... Uer... Steinbit... Skate og rokke 8 8 Håbrann... Pigghå... ' Makrestørje.. Annen fisk Hummer... Reker Krabbe... I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 prosent. Lever 59 h. 3 Av dette brakt i and i form av satfisk 37 tonn (::>: 408 tonn rå fisk). WILLIAM KENYON & SONS LTD. il.~ Pr Du<infied Engand Cheshire bestått av seks Agerine minesveipere på om ag 000 tonn med en toppfart på 6,5 knob. De vi i år og neste år bi erstattet med 4 antiubåt fregatter av Backwoockassen samt fire nye kystminesveipere. Den ene av fregattene «Duncan» be sjøsatt i mai i fjor. Hver av dem har en besetning på, maksimahastighet på 4 knob og stor aksjonsradius. Fregatten «Russe» suttet seg for kor tid siden ti skvadronen og føges senere av fregattene «Paiser», «Duncan» og «'\'Iacom». Engands minste ståbyggete tråer. <<The fo'ishing News» skriver i en artikke 4. januar, at nok et tegn på tendensen i fiskerinæringen be åpenbart foreden da Fainnie Construction Company everte motortråeren «Jan et Heen» fra sitt verksted ved BerwickonTweed. FartØyet be bygget etter ordre fra Booth and Croft Ltd., og ska fiske med \tfiford Haven som basis. Bare 73 fot ang med bredde og dybde i riss på henhodsvis. 9 fot G tommer og 0 fot 9 tommer er fartøyet den minste stå 76

7 Nr. 6, 6. februar 958 byggete tråer hitti i Engand. Spesiet Skottand har denne nybygning vakt amen interesse. «Janet Heen» er utstyrt og rigget i vanig sti for fiske over både babord og styrbord side, og har en Eiot and Garooc tråvinsj med betecrift fra hovedmotoren samt for øvrig mesteparten av eet utstyr en større tråer har, men i forminsket skaa. Desstiten oppnådde fartøyet en fjrt på prøyemien på 0,4 knob, mens «trekk i trossen,, (the sta ti c boarc pu) be måt ti 3y tonn. Denne forbausende ytese be oppnådd med en Lister Backstone EVSM4 overacet motor, som utviket 600 b.hk. ved 600 o. pr. m. og driver propeen gjennom et : reverserings og reduksjonsgir. I 'ra grunnen av er «Janet Heen»s skrog identisk med snurrevad fartøyet <<Cora Sea»s fra samme skipsverft, som be tegnet av M. Giraud. Baugpartiet er imidertid mer utbygget for å skape en rommeigere arbeidspattform. I rorhuset finnes Decca Navigator, KeYin Hughes ekkoodd, samt Woodson W jt, RfT og D jf. :Maskinen styres fra broen, hvor en tave Yiser ojetrykk og omdreinings ta. Hjepemotoren er en Lister 3y Hk uftkjøet diese. Under dekk er der bekvemmeigheter for mannskap på 4 i en kahytt, og dessuten finnes to særskite kahytter for skipper, maskinist og styrmann. Fiskeronunet med kapasitet på 55 ku CHR. IRGENS SØNNER BERGEN Teegramadresse: IRGENSES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER NYLONGARN bikfot er isoert med Onazote og dessuten er det gjort utstrakt bruk av auminium ti kedning, støtter og hyer. Også rorhus og skm sten er av auminium. Redningsutstyret består i en H fots skipsbåt pasert akter samt en RFDfåtc som :,tues unna på dekkshuset. Isands torskefiske. rføige teegrafisk underretning fra Fiskifjeag Isands utgjorde utbyttet av Isands torskefiskerier pr. 30. november f. å. i at tonn søyd fisk med hode mot tonn samtidig i 956. Anvendesen er føgende: Eksportert iset 4 9() tonn (4 04), fietert tonn (60 673), ti tørrfisk 33 7 tonn ( ±6 55:!), sating 7 R77 tonn (99 93), ti fabrikker 353 tonn (R Hi), ti andre anvendeser 3548 tonn (3,46). Nye jntbiwsjoner i Fishe idirehtoraets bibiotek. Tammond, Edward: Prepacked wet fish. A report of first year's progrcss. (Fishcries yearbook and directory 957, IH335). Ho!Hindsk sitrå. (Svenska våstkustfiskaren 957, 39). Honda, K.: wearing test of net. [Jap. texst, Eng. summ.]. (Bu. ]ap. wc.sci.fish. vo._ (956), 3839). Hunger, Hemut: Das UnterwasserFernsehen und seine Bedeutung fir die Fischerei. (Ag. Fischwirtsschaftszeitung, 957, Nr;.JS, s 79). Jensen, Aage, J. C.: Vandtemperaturcn har i år begunstiget gu ås forvanding ti bankå (Dansk fiskeritic. 957, 443). Ct godt råd! 00 o Bruk "RHODIA" bruk kvaitet. Det vi svare seq Jar Den å bruk! "RHODIA " gut under fisket. Spør Derfs forhander. Ae fører "RHODIA ", gutfn som sår for en hver kritikk! gut! 77

8 Nr. 6, 6. februar 958 EKSPORTUTVALGENE Funksjonstiden for samtige eksportutvag unntatt Ferskfiskutvaget og eksportutvaget for kippfisk og satfisk utøp den 3. desember 957. Fiskerideparternentet har i medhod av midertidig ov av 30. juni 955 on reguering av og kontro rned produksjon, omsetning og utførse av fisk og fiskevarer m. v. oppnevnt føgende medernrner av nedennevnte eksportutvag: EksjJortutvag for Satet storsid og vårsid) Berge,n: Som rnedernrner: Cement ohnsen, Bergen Oav Sannes, Haugesund Peter Tøssebro, Åesund Lars Tvedt, Sævandsvik Anton O. Arnesen, Bergen Oa Brynjesen, Bergen Smn fonnann i eksportutvaget er oppnevnt Cement ohnsen, Bergen og som varafonnann Lars Tvedt, Sævandsvik. EksjJortutvaget for fetsid) Trondheim,: Som medernmer: Afr. Nordbotten, Trondheim Trus Troye, Bergen Gunnar Myrebye, Aesund o han Frederiksen, Harstad Anton O. Arnesen, Bergen K. J. Rarnsvik, Råkvåg Sarnson N. Ny borg, Trondheim Smn fonnann i utvaget er oppnevnt Afr. Nordbotten med Rof Strand son varafonnann. Son varamenn: N.. \igander, Bergen Sigurd Haavik, Haugesund Sverre ~ogstac, Kristiansund N. N. Hedegaard Friis, Bergen Oe Vindenes. Vinneseiren Petter Haradsvik, Bergen De opnevnte rnedernmer ned vararnenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 959. Som varamenn: Rof Strand, Trondhein Carsten Hausvik jr., Bergen Fr. Hjenern, Kirstiansund N. Car Fiskaaen jr., Haugesund Oe Vindenes, Vinneseieren Akse P. \Vae, Sandnessjøen Akse Rarnfjord, Indre Nærøy De oppnevnte medemmer med varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desernber 959. EksjJortutvaget for satet småsid og skjæresid) Bergen: Som medemmer: Cernent Johnsen, Bergen Oav Sannes, Haugesund Lars Tvedt, Sævandsvik Frithjof Bjeand, Stavanger Finn Hansen, Bergen \Nihehn Brækkan, Kovereid Oa Brynjesen, Bergen Som fonnann i eksportutvaget er oppnevnt Ceruent ohnsen, og som varafornann Oav Sannes. Som varamenn: Trus Troye, Bergen Erik Lea, Iaugesund Thomas Eng, Skucesneshavn o han Stangeand, Stavanger Anton O. Arnesen, Bergen Oe Vindenes, Vinneseiren Petter Haradsvik, Bergen De oppnevnte rnedernrner med varanenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 959. EksjJortutvag for fersk sid: \!Iedem,mer: Isak Isaksen, Bergen Peter Petersen, Bergen T. Anfindsen, Bergen Oaf Hom, Åesund H. Havorsen, Haugesund Erik Lea, Haugseund ohs. Jacobsen, Bergen T. Erbo, Trondheirn Arnod N ordøy, Nordøyvågen T. Erbo og A. Nordøy detar bare i behandingen av saker son angår annen sid enn stor og vårsid. Som formann i, eksportutvaget er oppnevnt Isak Varamenn: Carsten IIausvik jr., Bergen O e Eidsvik, Åesund K. Kobeinsen, Haugesund Odd Lystrup, Bergen \!Iathias Sommerseth, Råkvåg Isaksen, og som varaformann H. Havorsen. De oppnevnte medernner og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desernber

9 Nr. 6, 6. februar 958 EksjJortutvag for frossen sid) A esund: Medetnmer: Oaf Hom, Åesund Nis J angaard, Åesund T. Erbo, Trondheim T. Anfindsen, Bergen E. Ofteda, Haugesund Johs. Jacobsen, Bergen Smn formann for utvaget er oppnevnt Oaf Hom og som varaformann Nis J angaard. EksjJortutvaget for satet isandssid) Bergen: \!Iedemmer: Knut Vartda, Vartda Sigv. Risanger, Haugesund Johs. Vermundsen, Vedavåg Trus Troye, Bergen Eias Uvestad, Åesund Som formann i eksportutvaget er oppnevnt Knut Vartda, og som varaformann Trus Troye. EksjJortutvaget for tran) Bergen: VIedemmer: Joh. Daniesen, Bergen \!Iorten L. Knudsen, Åesund Fred. T. IVIøystad, Oso Finn VIathiesen, Oso Johs. Overå, Tromsø Peder Brocnnann, Nikkeby Smn formann i eksportutvaget er oppnevnt Joh. Daniesen, og som varaformann Gustav Erichsen. EksjJortutvaget for frossen fisk og fiet) Oso: Medemmer: T. Erbo, Trondheitn Rich. Bodin, Vardø. Kåre Reinhodtsen, Gryefjord Eier Schjøberg, Bodø Oav Johnsen, Bergen Emi Petersen, Oso Konrad Gjertsen, Svovær Smn formann for utvaget er oppnevnt Oav Johnsen, Bergen, ned Eier Schøberg, Bodø, som varafonnann. Varamenn: J. \!Iagn. Osmundsvåg, \!Iåøy H. Hastensen, Mode ]. Fostervod, Kristiansund Henr. Hernes, Bergen L. Sivertsen, Stavanger \!Iathias Sommerseth, Råkvåg De oppnevnte medemmer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 959. Varatnenn: Oscar Larsen jr., Åesund Torvad Staaesen, Haugesund Didrik Vea, Vedavåg K. Kobeinsen, Haugesund Gunvad Hauge, Oso De oppnevnte medenner og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 959. Varamenn: Gustav Erichsen, Bergen ]. I. Tryggestad, Åesund Åsmund Bermingrud, Oso Arne VI u us Fach, Oso Einar G. O. Lampe, Bergen Leif J ento~t, Bastad De oppnevnte medetnmer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desetnber 958. Varamenn: Jan Backer, Kristiansund N. Harad Vik, Honningsvåg K. Hagerup, VIyre i Vesteråen H. Sverdrup, Reine S. L. Pausen, Bergen Rov Andersskog, Oso Gunnar Iansen, TronSf6 De oppnevnte nedemner og varanenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 958. ATLAS EKKOLODD RCA RADAR NERA AKSJESELSKAPET P.B OSLO Tf B. HE DE KRISTIANSUND N Teegramadr.: «Heidexport» Teefon ::;e!'trabord: 40 FRYSERI KLIPPFISKANLEGG SILDOLJEFABRIKK 9

10 Nr. 6, 6. februar 958 EksjJortutvage for fershfish (Fershfishutvage.')) Acsund: VIedetitier: Edv. Fjærtoft, Berevåg Oav Sandnes, TrmisØ Vidar Fjærevod, Strautnsjøen Jakob Næss, Nes i Vega T. Erbo, Trondhein Rov Giske, Åesund T. Anfindsen, Bergen E. ]. Kraft, Kragerø Hans B. ~!Juri, Trondheim Sigurd Hembre, Trondhein Ingjad J ørani, Liehammer B. Johnsen, Oso Smn foniann for utvaget oppnevnes Rov Giske, Åesund, ied Edv. Fjærtoft, Berevåg, SOi varamann. B. Johnsen, Oso og Ingjad ]Ørani, Liehatimer, eer evenentuet deres varamenn detar bare i \.Tara menn: Joh. Hustad, Kj9Jefjord Jens Drag øy, TrmisØ Ove Hoand, VIosjøen Sigurd Hegstad, Trondhein Oaf Barmen, VIåøy Henr. Hernes, Bergen Torke Govertsen, Kr.sand S. Per Hjertenes, VIåØy Fritz Posti, Ørnes VIartin S. Larsen, Larvik W. Hennyng, Oso Utvagets tiøter i saker SOi angår den innenandske omsetning av ferskfisk. De oppnevnte iedemner og varaienns funksjonstid er fra. januar 957 ti 3. cesetiber 95R. H ermetihhfabrihhenes Eksjwrtutvag) Stavanger: ~ Iedemmer: Chr. vv. Bjeand, Stavanger Ering Forgaard, Stavanger Thorof Smedvig, Stavanger Oav Johnsen, Bergen Jacob Sætre, Bergen Hans Bydt Grung, Bergen Oav Gjervan, Trondheim E. \II. Nisen ~oe, Oso H. Sverdrup, Reine Oa Brynjesen, Bergen Samson N. Nyborg, Trondheim Varatienn: Birger Brandtzæg, Abevær Kje Grundvig, Fredrikstad ) Ragnar Riksheiti, Henningsvær ) VIagnus Næss, Bodø Petter Haradsvik, Bergen Ragnvad Rastiussen, Nordre Bjørnsund Føgende varamenn fungerer d~striktstiessig n Uimerorden:. Sverre Fugei, Stavanger. Johan C. Paaske, Stavanger 3..Johan W. Børresen, Stavanger 4. Trygve Orre, Stavanger for iedetiiene fra Stavanger/Rogaand distrikt. Gerdt Løvod, Bergen. Audun Lem, Måøy for medemmene fra Bergen/Hordaand/Sogn distrikt. Formenn og varamenn var ikke oppnevnt da dette be skrevet. De oppnevnte tiedeimer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. des~tiber 959. EksjJortutvaget for satet rogn) Bergen: Yiedemtier: Kaare Homefjord, Bergen Karsten Larsen, Åesund H. P. Vockmar, Kristiansund Leif Johansen, Stamsund Idar C. Pedersen, Kabevåg Oav Sannes, Haugesund Sigurd E. Jo hans en, Bergen Smi formann for utvaget er oppnevnt Kaare Homefjord, Bergen. Varamenn: Per Chr. Kaus, Bergen Peter Ludv. Eidsvik, Åesund Havor Øverand sen., Kr.sund Ragnar Riksheim, Henningsvær Arthur Skotnes, Stokmarknes Cement Johnsen, Bergen Otto Hom, Asvåg De oppnevnte medemmer og varaienns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember

11 EksjJorLutvaget for fiskeme. (Fiskeme,utvaget)) Bergen. VIedemier: Leif Jo hans en, Stansund Gerhard Vodnes, Fosnavåg Chr. BartzJ ohannessen, Bergen Gunnar Gundersen, Trondhein Kristian Theting, Brettesnes Oscar Hotan, Trmnsø Fritz Eriksen, Andenes Som foniann i utvaget er oppnevnt Leif Johansen, og SOi varaformann Gerhard Vodnes. EksjJortutvaget for sidoje og sicerne. Sidemeutmget)) Bergen: \ ed] etnmer: Oscar Hotan, Tromsø C. Z. Thmisen, Oso Gunnar Gundemen, Trondhein Gerh. Vodnes, Fosnavåg P. Petersen, Bergen S. Rongan, Haugesund Frithjof R. Bjeand, Stavanger Oscar Ottesen, Bergen Oa Brynjesen, Bergen Satison N. Ny borg, Trondheim Sont formann for utvaget er oppnevnt Gerh. Vodnes, Fosnavåg og som varaformann Oscar Hotan, Tromsø. Nr. 6, 6. februar 958 Varatienn: Ragnar Riksheim, Henningsvær H. O. Vik.re, Bergen Lars TØs se, Brattvåg Theodor Onarhein, Dyrvik Frithjov Vik, BoTzenes Oe Tenvassaas, Tromsø Konrad Gjertsen, Svovær De oppnevnte tiedetimer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desember 959. Varamenn: Johs. H. Giæver, Hatinnes H. Eben, Bodø Th. Onarheim, Dyrvik Hans Petter Koppernæs, Åesund Chr. BartzJ o hann essen, Bergen RastiUS Satisonsen, Haugesund Jens Hetand jr., Egersund Car S. Arnesen, Bergen Petter Haradsvik, Bergen Arnod N ordøy, Nordøyvågen De oppnevnte medeimer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desetiber 959. EkstJortutvaget for tørrfisk) Bergen: VIedemmer: Harry Hansen, Bergen Ed ward C. Mowincke, Bergen Gunnar Rofsen, Kristiansund Leif Johansen, Stamsund Edvard Fjærtoft, Berevåg Johs. Overå, Tromsø Adrik Seppeæ, Vadsø Som formann for utvaget er oppnevnt Harry Hansen, Bergen, ned Leif Johansen, Stamsund, som varaformann. Varatienn: Edwin G. Arnesen, Bergen Hafdan N agegaard, Bergen Per Brusda, Åesund Idar C. Pedersen, Kabevåg Ove Kykken, Hatimerfest. Jens Steffensen, Ringstad Sigurd E. Johansen, Bergen De oppnevnte medemmer og varamenns funksjonstid er fra. januar 958 ti 3. desetiber 959. EksjJorttwaget for kijjjjfisk og satfisk) Kristiansund N.: VIedetiier: Bjarne Rofsen, Kristiansund N. vvadetnar vverring, Kristiansund N. Hege Berset, Åesund Ragnar Schjøberg, BodØ E. D. Vockmar, Bergen Arne Nisen Nygaard, Fratines Hans B. Muri, Trondheim Sigurd E. Johansen, Bergen Varatienn: Victor Spurkeand, Kr.sund N. Trygve Siira, Kr.sund N. VIartin Thorheim, Åesund Ludvig NisenNygaard, Bod9.> N. Anthonisen, Bergen Johan Arnesen, Kr.sund N. Magnar Kjønnø, Kjønnø Ragnar Løkke, Ørnes Under behandingen av satfisksaker titrer disse utvaget: VI edetimer: Reidar vviig, Åesund Edv. Fjærtoft, Berevåg Son formann i utvaget er oppnevnt \Bjarne Rofsen, Kristiansund N., og SOi varaformann Hege Berset, Åesund. Varamenn: Havor Th. Øverand, Kr.sund N. Oaf Østvod, Hantierfest De oppnevnte medeiier og varamenns funksjonstid er fra. jui 956 ti 30. juni

12 Nr. 6, 6. februar 958 VIeding fra Fiskeridirektoratets kontor for statistikk. FISKET I OKTOBER 957 Det var ti des dårige værforhod på store deer av kysten i oktober. Fisket ga i at et utbytte på 5 99 tonn ti en førstehåndsverdi av 3,9 mi kr. I samme måned foregående år utgjorde fangstutbyttet tonn ti en førstehåndsverdi av 9,6 rni. kr. ToTSkefisket ga et utbytte på 4 3 tonn som var noe mer enn i foregående rnåned, men itt mindre enn i oktober 956. Utbyttet av sei og hysefisket var on ag son i tisvarende måned foregående år. Sidefisket på Hegeand tok seg opp i sutten av septernber og ga et godt utbytte i en stor de av oktober. Fisket tok av i sutten av rnåneden. Sidefisket i Trmns kom i gang i rnidten av oktober. Eers på kysten var sidefisket srnått. :Fra fetene ved Isand be det i oktober brakt i and 8468 tnr. satsid fra I turer. Dette fisket var dermed avsuttet. I at var det etter foreøpige oppgaver brakt i and tnr. satsid. Av dette var tru. brakt i and av snurpenotfartøyer, tnr. av garnfartøyer og 504 tnr. av kmnbinerte fartøyer. I fisket detok 90 fartøyer som foretok 39 turer. Nytt av året var fabrikksidfisket ved Isand. I dette fisket var det rned 8 fartøyer smn foretok 5 turer med et utbytte på tisamrnen h. Det smnede utbytte av isandssidfisket i 957 be såedes tonn. Utbyttet av tråsid utgjorde i oktober 75 h hvorav 430 h var brakt direkte i and i utandet. Brisingfisket tok seg en de opp særig i Sogn og Fjordane. Det be også tatt en de brising i Romsda i sutten av måneden. Tråbrisingfisket ved Skagen kmn ikke i gang. Resutatet av det sam.ede brisingfiske i oktober utgjorde 60 3 skjepper. Av dette var skjepper oppfisket nord for Stad. I alt av brising var det ved utgangen av oktober oppfisket skjepper samrneniknet med 4 99 skjepper ti samme tid i 956. Det foregikk et spredt fiske etter makrestørje vesentig i Stnnrnøre og Rmnsda og i Hordaand. På grunn av værforhodene be utbyttet ite. VIakrefisket var for det meste værhindret. Da sesongen gikk ut hadde Norges VIakreag en samet mnsetning på I 063 tonn makre og 77 tonn pir mot 087 tonn nakre og 988 tonn pir i foregående sesong. The jisheries zn October 957 Unfavourabe veather conditions hampered fishing activities to a great extent. The andings of fish, crustaceans etc. in October arnounted to 5 99 rnetric tons with a vane to the fishermen of 3,9 mi. kroner compared with tons vaued at 9,6 rni. kroner in October ast year. The figures incued 4938 tons of hen ing and other fish ( estinrated fresh \Veight) which were anded in foreign ports. The cod fishing yieded 4 3 tons, which were sornewhat more than in the preceding month but a itte ess than in October 956. 'The andings of saithe and haddock \Vere approximatey as in the corresponding rnonth ast year. Towards the end of Septenber an increase took pace as regards the andings of fat and srna herring in North Norway. The fishing was good during a arge part of October but catches decined towards the end of the month. On other parts of the coast ony sma quantities of herring were caught. In October 8468 banes of sated Iceandic herring \Vere anded. The hen ing fishing off Iceand for sating purposes then came to an end. The tota andings amounted to ban es of sated herring of which ban es were anded by driftnet vesses, ban es by purse seiners and 504 ban es by vesses vith both types of gear. A tota of 90 vesses took part in the fishing for Iceandic hen ing for sating. The number of trips amounted to 4. The yied of trawed herring in October amounted to 75 hectoiters of which 430 hectoiters wcre anded in foreign ports. The sprat fishing was hetter than in the preceding rnonth. The andings particuary improved in Sogn and Fjordane. No andings were made of trawed sprat. At the end of Ootober the tota sprat andings arnounted to hectoiters compared vith hectoiters during the same period ast year. Sone andings of tuna were made mosty in Sunnmøre and Rmnsda and in Hordaand. Owing to the veather the catches vere sma. The rnackre fishing was to a arge extent hampered by the weather. 8

13 Nr. 6, 6. februar 958 Mengde og verdiutbyttet av det norske fisket i oktober 957 og januaroktober 957 og 956. Quantity and vaue of the Norwegian fisheries in October 957 and JanuaryOctober 957. Fiskesorter og sagsag pecies and sa es organizations Oktober 957 Januar Okt. 957 fersk bruk agn fresh consumptio~ Av dette ti Of which for frysing henging jreezig drying sating sating caning reduction hermeti opp sering maing ba it Januar Okt. 956 'iskesorter Species d Ee.....odde Capein.....åkveite Greenand haibut... ~veite Haibut.... Iarefyndre T Vitch.... ~ødspette Paice...., nnen fyndre Faifish, other. rosme Cusk.... fyse Haddock.... krei Spawning cod.... oddetorsk Finmark cod..... nnen torsk God, other....!vjtting.... yr Poack.... ei Saithe.... ysing Hake.... åange Bue!ing.... ange Ling.... kreiever Liver, spawning cod. oddetorskever Liver, Finmark cod.... kreirogn Roe, spawning cod... intersid Winter herring.... eitsid Fat hering.... måsid Sma zering.... jordsid Fjord hening... o råsid Traw herring.... andssid Iceandic herring... t ising Sprat... o r akre viackere... o o i r Y o ung mackere... o o [akrestørje Tuna... o o bis (si) sandee.... er Redjish. o einbit Woffish... o o orngje Garfish. o o eifabb Angeifish.... gghå Dogfish... o o åbrann P0 beage.... mte, rokke Skate, ray. o o rabbe Crab... o ummer Lobster.... o o okreps Norway obster.... cker Deep water prawn tmen ever Liver, other... tmen rogn Roe, other >rskjeig Various.... <t Tota... o. o tgsag Saes organizations nrdfisk S/L... o o o.agerakfisk S/L... o >gaand Fiskesagsag S/L. rdaand Fiskesasag... gn og Fjordane Fiskesasag nnmøre og Romsda Fiskes asag o o o, o o, >rges Råfiskag... o >rges Makreag S/L. o i brandfiskernes Sasag >rges Levendefiskag S/L o Jregs Sidesasag... o o d og Brisingsasaget. o andssidfiskernes Forening. i tsidfiskernes Sagsag... o nsatt utenom sagsagene o o dt Tota... o o 000 kr Tonn 000 kr. Tonn 000 kr. Tonn Tonn Tonn o 99j 5 99) I I Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn I I O , I O o j4 58j790 30j j64 53 m ~!~ ~ ~~~! ~;~ 433 = 47 ~6! m = ~ ~~~ ~ g~~ I I / I 376/ , ' , ~ I j54 93j ' :4 070/

14 i Å TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).... Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 8. januar 958, og i uken som endte 8. januar 958. Tonn. F k Fersk F Frossen F k F k ~~ Fersk Fersk Fersk for Fersk r~~en Frossen Frossen for Frossen Frossen f~~ Fersk Fersk Fe;5k Fersk Fersk Fersk Fersk ~at e.rs småsid storsid vårsid fangst brising ~';ut storsid vårsid fangst småsid brising. ~t torsk sei hyse yr kveite fyndre makre aks og sid sid aure ~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr J J 8! ) 4: 3 _6 43 _36 ~ = = = = = = = = = = = = = _3 = = _0 = _0 _3 ~ fs 6 J us[ ~~ 8; 7~~ ~; ~i s [ j *) På grunn av korreksjoner og avrundiru~ av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i,it. Dessuten vi oppgavene fra noeo. av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgiørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. 4 z... _a?' id 5f c: P... o rj CXI TOLLSTEDER F k Fersk F k F k Fersk Annen Fersk Rund Rund Rund Rund fund Ann~n Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Annen Tørr Kippe.~s skateog.ersh. h"~rs makre fersk fiet frossen frossen frossen frossen n:e~ ~ fiet torske sei hyse steinbit frossen fisk fisk a rokke ptgg a a rann størje fisk i at fisk i at makre aks pigghå t ~ f" ken i at fiet fiet fiet fiet fiet i at i at ~ S Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. o~~j5 o~~j6 o~~j7 o~~js o~~j9 ) 0.~~:56 0~;7~37 o~~i4 o~~is o~~i3 o~~~5 ) 0~8 3 8~99 o~~i8 o~~i9 o~{~ o~~~6 3 ) 0~~s 0~i~5 Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... at.... I uken*)... = = = = 6 = = = 6 _3 = = = = 3 = = = = 7 = = = 3~, = = = 6 ~ = = = = = _9::> 7 _ = = = = 9 05 _ , , = _ = = _ = =! _n = _ = = 0 _s _s7 = _9\! = _ 6 _n JO ; o6 7s 3i 6 46 S 3r 5 6 s si s~~~ s 63 3s 3SI ~ 38 = 736\ r :

15 58 6 z ~ ~a.?' CD' ~ c:..,. >) 'O V' CIO Satet Satet Satet Satet Satet Kryddersid i at Satet Satet vårsid storsid småsid sid sid sid feitsid skjære nordsjø isandssatet Satet sid og fisk TOLLSTEDER brising Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n 03 o Sukker Røvkt satet si id torske og fisk rogn i at Stat.nr. Stat.nr Reker Stat.nr. Stat.nr H~~e ' Herm. Hummer Fiske Herme Fiske i berme tisk Side Fiske ever ; Tangtikk småsid brising vår og m]ø mjø mjø m]ø i at storsid ~ Stat.nr. 0 : ~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nc Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~i. Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... = Forø.... Måøy.... Åesund Mode Kristiansund Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest O 6~ ~ = = ~ Vardø Andre I at _ ~ i uken*) TOLLSTEDER Andre Se, Skar Andre Sperm Høyvit. Håkjerr. D V t. B B Avfa R ff Uksyd., Herdet Herdet Oein f _ kobbe sat~ fiske og bott Rå Rå bod. tran, a. ~~p e en Bank brunk Brun di an~ t s ~ båst spisefett tekn. fett fettsyre st~fter ogk~pp rogn pro ~ose: sidoje seoje fis~e hai~~ m~ sm ~ær tran tran tran ::: 0 ~~~\ d SJ~je eer. av sj~ av sj~ av <;j~m.skinn dukter oje, ra oje hawje an ran an g yr koht sjø dyro]e dyroje d~ roje ~ dvroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad j ~ Oso ::J Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund... Bergen Forø.... Måøy.... Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø.... Svovær Tromsø Hammerfest... 5 Vardø ( ~ Andre I at~._._ _ ( 85.. _ ~ 5_ !_ _( ~( I uken*) ' Dessuten eksportert direkte fra fetet 43 tonn sattorsk.

16 Nr. 6, 6. februar, 958 Fetsid og småsidfisket // 958. FinnmarkBuho!mråsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid j Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn... Fersk innenands... Småsid I at I at pr. / Anvendese Vintersidfisket pr. / 958. at Mot storsid i 957 8/ 9/ 30/ 3/ og / pr. ( ti 3/ 958 h h h h h h h h Eksportert fersk Satet... ~ Hermetikk Fabrikksid..., Agn. o o Fersk innenands I at Fangstredskap: Snurpenot Garn Landnot Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar andbrakt fisk i Troms i tiden.januar. februar februar 958. Anvendt ti Anvendt ti Meng Fiskesort Fiskesort Mengde de Ising og Sa Her Henging Ising: og Sa Heng 'Herme frysing ting metikk frys mg ting ing tikk tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei... \ Skrei Loddetorsk Annen torsk Annen torsk Sei... Hyse Brosme..., Sei Hyse Brosme Kveite Kveite Båkveite.. Båkveite.. Fyndre Fyndre 5 5 Uer 9 9 Uer 0 0 Steinbit Steinbit 4 Størje... "' 4 I at Annen I at pr. Reker 8 7 / I at 738 i Lever 330 h. Tran 80 h. Rogn 48 h, hvorav 59 h. Tran 36 h. Rogn 459 h., hvorav satet 56, iset 303 h. satet, 59 h iset. 86

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

TS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 8. mars Utgift av Fiskeridirektøren

TS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 8. mars Utgift av Fiskeridirektøren TS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt, 44. årg. Bergen, Torsdag 3. mars 958 Nr. Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer