Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske fiskefarkosfers alder og størrelse"

Transkript

1 o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL GERHARDSEN cand. oecon. Utgitt av Fiskeridirektøren 9 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

2

3 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9 - Nr. Norske fiskefarkosers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av.. Fortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster" for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL GERHARDSEN cand. oecon. Utgift av Fiskeridirektøren 9 A.s John Griegs Boktrykker i, Bergen

4 FORORD. Disse tabeer er utarbeidet på grunnag av Fiskeridirektørens Fortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster (»Merkeregistret«) for 90 og 9. Registret for 90 var ført a jour ti midten av februar 90 og registret for 9 ti desember 9. De tieggene som er utgitt ti 9-registret, er det ikke tatt hensyn ti. Tabeene omfatter såedes bare de farkoster som står i hovedregistret for 90 og 9. Registerpikt og merkepikt be instituert ved ov av. desember 9 om registrering og merking av fiskefartøyer m. v. Loven tråtte i kraft fra. oktober 90. Anmedesespikten påhvier (etter ovens ) farkostens eier, eer ved partrederier, den bestyrende reder. og omfatter den første innmeding i registret samt enhver forandring med hensyn ti farkostens sag, fytning fra distriktet, større ombygninger, foris eer iknende. Ti tross for denne ordning har merkeregistret ikke vært het påiteig. ~ange unnater å mede fra ti registret, og registret har adri vært het a jom. Imidertid må det antas at det register som be utarbeidet i øpet av høsten 99 og ført a jour ti midten av februar 90, er det mest påiteige som er utgitt, og ikegydig hvike innvendinger som kan reises mot registret, fins det neppe noen bedre kide innen den rammen som merkeoven setter. Etter merkeovens, punkt gjeder merkepikten ae dekksfartøyer (unntatt osfartøyer) som brukes ti fiske eer ti fangst i de nordige poaregner, og de ska ae stå i merkeregistret. Det samme gjeder etter punkt ae fartøyer som brukes ti førse fra eer ti fiskepassene av utivirket fersk sid og annen fisk samt agn, unntatt rutegående skip og fartøyer som uteukkende går i fart på utandet. En vesentig de av de vanige åpne båter, antakeig også brønnbåtene, omfattes ikke av registerpikten og registrering er derfor i stor utstrekning gjenstand for friviighet, kanskje særig på Sørandet og Skagerakkysten, hvor det ikke er ekstraordinært fiskerioppsyn. Etter, punkt er bare de åpne båter merkepiktige som detar i fiske med ekstraordinært poitioppsyn og de som - uten å gå inn under denne bestemmese - fisker med not eer vad. Denne begrensning i registrets omfang må en ha på det rene når tabeene ska brukes. En annen og vesentig svakhet ved registret som statistisk materiae må også nevnes: I registret for 9 er kommet med forhodsvis mange ikke registreringspiktige farkoster som eierne b. a. av hensyn ti rasjoneringen gjerne har viet ha registrert. Dette tisier stor forsiktighet når årene ska sammeniknes. Merkeregistret innehoder fere oppysninger ti beskrivese av farkostens størrese: engde, bredde, dybde og type (men ikke tonnasjen). Lengden er imidertid det av de oppgitte må som best kan brukes aene som uttrykk for farkostens størrese, og under bearbeidesen er det bare engden det er tatt omsyn ti. De farkoster som står i registret, er ikke måt etter samme metode. I registret skies meom engesk og norsk må. Men under bearbeidesen er ae fotangiveser behandet som om de var resutat av samme måemetode. Som byggeår er regnet opprinneig byggeår uten hensyn ti ombygninger. Bergen i apri 9. G.M.G.

5 Taet på dam p jark oster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter fm kostenes størrese og ader. Byggeår og merke- Før ~ ~ ~ ~ ~ ~ Art og størrese 0] 0f 0f 0f 0! 0f of Qf0f Hee andet:,0-9,9 fot 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 90,0-9,9» 00,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-99,9» 00,0 fot og over Kyststrøk: Finnmark Troms Nordand Nord-Trøndeag Sør-Trøndeag Møre og Romsda Sogn og Fjordane Hordaand og Bergen Rogaand Skagerakkysten Uoppgitt I at ~ ~ - ~ : _ - -: : - I IS IS 0 IS ~- : 9 IS 0 IS. 0 IS _ - -: IS ~ : _-=-= ~ -= ~ -=-=-=-=-=-=---=-=-=-= -=-=-='-= -=!-=-= I_ I at / 0 ' 9, 9 S 0' ! I at ~ - ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ = J =J=J= J = J =J=J= J = J =J= J =J= - I ~ ~ ~! 0 9 = = = = --= =' = I~ ~ I ' S I I (.;..)

6 Bygge~r og merkeregiøterutgave Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og Før Art_o_g -st-ør-re-s_e --0-~ ~ ~:---- J ;---II--0--,-. 0f Dekksbåter m. motor: Under0,0 fot.. 0,0-,9»..,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»..,0-9,9».. 0,0-,9»..,0-9,9».. 0,0-9,9».. 0,0-9,9».. ao;o-9,9».. 90,0-99,9».. 00,0 fot og over Ap ne båter med motor Under0,0 fot.. 0,0-.,9»..,0-9,9».. 0,0-.,9»,0-9,9» 0,0-.,9»...,0-9,9».. 0,0 fot og over Ae motorfarkoster: Under0,0 fot.. 0,0-,9» -.,0-9,9».. 0,0-,9»..,0-9,9»...0,0-,9»..,0-9,9».. 0,0-,9»..,0-9,9».. 0,0-9,9».. 0,0-9,9».. 0,0-9,9».. 90,0-99,9».. 00,0 fot og over O 9 O O 9 O O I at O O I IS I at is O is O O 9 O 99 9 O I I at Dessuten 0 båter uten motor. Dessuten båter uten motor.

7 -- 9 fordet etter farkostenes størrese og ader. Hee andet Uoppgitt I at 0 0 o--~~ 0! o 0 ~ ~ : ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ H H I j

8 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter farkostenes størrese og ader. Byggeår og merke- Før ~ ~ ~ Uopp ~ ~ ~ gitt ~ Art og størrese of 0 \ of 0 \ of QT 0! oo 0\\90 \ 9 I at Dekksbåter med motor: Under0,0 fot 0,0-,9 )),0-9,9 )) 0,0-,9 )),0-9,9 )) 0,0-,9 )),0-9,9 )) 0,0-,9 )),0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 90,0-99,9 )) ' O O 9 Finnmark =i= - 00,0 fot og over_._ _ _ -=_, _,_,_, _,_,_,_,_,,,,,,,,,_,_,_,_,_,, I at 90I Ap ne båter med motor: Under0,0 fot O 9. 0,0-,9» : ,0-9,9» O ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ~-,0-9,9 )) ,0 fot og over Iat - - Z S z ~ 9 BS 9 it O 0\

9 Ae motorfarkoster: J Finnmark. Under0,0 fot O 9 ' ,0-,9» i 0 9 I 0,0-9,9» i ,0-,9» O ,0-9,9» O ,0-,9» O ,0-9,9» O ,0-,9» ,0-9,9 )) ,0-9,9» O 0,0-9,9» ,0-9,9 ;> J ,0-99,9» ~!OO,O fot og over- I - ~;~ s 9 9 S 9!!S!Siss SiS 9 S 0!9 S9'!' Dessuten båt er uten mot or. Dessuten 0 båter uten motor. Troms. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot ; - i 0,0-,9 )} ,0-9,9» ,0-,9 )} _,0-9,9» " ,0-,9 )} ,0-9,9» O 9 9 O O ,0-,9 )} ,0-9,9» ,0-9,9» O o' 0-9' 9» ,0-9,9» ,0-99,9» ,0 fot og over _.._._ ~~ - -= - --= -= ~~ =-=-- I at , ~

10 _ Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter jarkostenes størrese og ader. By~geår og merke- Før ~ ~ ~ Uopp- ~erutgave 9- ~~~~~~~~- 9 _ 99 _ 9 _ 99 ~ ~ ~ ~-----:---- A~t og øtørrese i 0 j 0 j 0 \ \ _ 0 ~ ~~90 9 I at Ap ne båter med motor: Under0,0 fot 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» Troms i ' : : ,0 fot og over,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,,,,,,,,,_,_,_,_,_,, _ I at Ae motorfarkoster tifs_: Under0,0 fot , ,0-,9» , ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ' ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» i I I. i oo:o fot 'og over=~~ -= -=-=-= -= -=~~ --=----=-- --=-- --=-- --=----=----=-- -=_ -=_-=-=-= _ I at J [ J[J[[J j9 ) Dessuten båter uten motor. Dessuten 90 båter uten motor.

11 Nordand. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» j9 9,0-9,9» I 0 0,0-,9 }) ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-99,9 }) ,0 fot og over_._._ -=-=-=-= _ -=-=-=-=-= -=- -=--=- -=--=- -=- -=- -= ~ -= -=-=-=-=- -=- \.0 I at.9 0 0, Ap ne båter med. motor: Under0,0 fot ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0----"9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0 fot og over _ ] _ I at Dessuten båter uten mot or. Dessuten 9 båter uten motor.

12 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter farkostenes størrese og ader. By~geår og merke- Før ~'<T' ~ ~ Uoppreguterutgave ~ ~ ~ gitt I at ~ 0f ~ Nordand. Ae motorfarkoster tis. : Under0,0 fot is ,0-,9» I 0 0 9,0-9,9» ' 90 9 I ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» S 0 9,0-9,9» I ,0-,9» I ,0-9,9» I ,0-9,9» I - 0,0-9,9» ,0-9,9» I I 90,0-99,9» I f-l 00,0 fot og over _ _._. --= ~-=-=-=-=-=-=-=-=--=--=--=--=--=--=--=--=-=-=-=-=-= ~-= O Iat, Dekksbåter med motor: Nord-Trøndeag. Under0,0 fot ~ ~ 0,0-,9» ,0-9,9» I ,0-,9» I I ' ,0-9,9» I ,0-,9» ' - - -,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» » ,0-9,9» ! o:o-9:9» : ::::: : ~ - -~ -~ -~ - ~ ~:~r:: ~g :ver : : :: I at ! - 9

13 Nord-Trøndeag. Ap ne båter med motor: Under0,0 fot O O 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» =,= 0,0-9,9» ,0-,9» == == = = ~ ~= == ,0-9,9» 0,0 fot og over I at 9 j9jsj«jj9j9jj ss9 Ae motorfarkoster: Under0,0 fot O O 9 9 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9».... O ,0-,9» ,0-9,9» O 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ~- - - ~ ,0-99,9» ,0 fot og over I at n siiii999 I90 Dessuten b åter uten motor. Dessuten båter uten motor.

14 Taet på motorfarkoster i me;keregistret 90 og 9 fordet etter jarkostenes størrese og ader. Byggeår og tnerke- Før ~90-9- ~ ~ ~ Uopp ::sterutgave 9- ~~ 90 ~ ~ 9 ~ 9 ~~ --~-~-=_9-- ~~ ~-- ;:: ;:: ;:: gitt I at Art og sterres= T 0 /.0 / 0 / 0 T 0 J / 90 9 Sør-Trøndeag. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot ,0-,9» ,,0-9,9» _ - 0,0:,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ' - - 0,0-,9» j 9,0-9,9» , -. 0,0-9,9» , - 0,0-9,9» ,0-9,9» ' ,0-99,9» ,0 fot og over Jiiu9w9S 99Q(;Q9nQ0i --L N Ap ne båter med motor: Under0,0 fot 9 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» - 9 0,0-,9»,0-9,9» 0,0 fot og over,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,,,,,,,,,_,_,_,_,_, _, _ I at !

15 Ae motorfarkoster: Sør-Trøndeag. Under0,0 fot ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-9,9» O ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-99,9» _ --=--=- -=-=-=-= -= I at J 9 ISO ,0 fot og over_ _._. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=._--=._ --=._--=. Dessuten båter uten mot or. Dessuten båter uten.motor. Møre og Romsda. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot ~ - - ~ - ~ 0,0-,9» O,0-9,9».. ' ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» IS 9 9 IS O,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-9,9»... ' ,0-9,9» ,0-9,9» O O 90,0-99,9» ,0 fot og over at ~ w

16 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter farkostenes størrese og ader. Bygg<"år og merke- Før o,...; ~ U opp- ~ \ 0\ 0\,...;,...;,...; gitt Art og størrese 0 I 0 T ~ 0 T """ """ """ I at. 0 T 0[ 0[ 0[-: 0 T Møre og Romsda. Apne båter med motor : Under0,0 fot... 9 O 9 9, 9.! 0 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» _,_ - - 0,0-9,9» ~ - - 0,0-,9» = _: _:/ I at " +,0-9,9» ,0 fot og over ,--.e motorfarkoster: Under0,0 fot O ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» O,0-9,9» ' ,0-,9» ,0-9,9» ' 0,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» == O O 90,0-99,9» ,0 fot og over I at Dessuten.9 b åter uten motor. Dessuten båter uten motor.

17 Dekksbåter med motor: Under0,0 fot 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9» 90,0-99,9» 00,0 fot og over 0 ' _ Sogn og Fjordane I 9 O I at I L U Apne båter med motor: Under0,0 fot [ 0,0-,9» ,0-9,9» I. 0,0-,9» ,0-9,9» ,0-,9» J 9 I ' t~:~-t:'~g :ver. :a~~ 0.!

18 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter farkostenes størrese og ader. Byggd.r og merke- ~ Før o C"' U opp- ~ \ 0\ 0\ ;...-; """...-; """ gitt ~-- 0f <t 0. Art og størrese Ae motorfarkoster: Sogn og Fjordane. Under0,0 fot O - - J. 9 0,0-,9 )} I ,0-9,9 )} ,0-,9 )} ,0-9,9 )} ,0-,9» O 9 9 J. IS O,0-9,9 )} ,0-,9 )} ,0-9,9 )} ,0-9,9 )} ,0-9,9 )} ,0-9,9 )} ,0-99,9 )} '- 00,0 fot og over Iii s s :0 Dessuten 09 båter uten mot or. Dessuten 9 båter uten motor. Bergen og Hordaand. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot.. 0,0-,9 ~- -~- - ~ -~- ~ - - ~ -~,0-9,9» O 9 9 0,0-,9» O [ 0 9 9,0-9,9» O I I ,0-,9 )} I 0,0-9,9 )} I ,0-,9 )} I I 0-0,0-9,9 )} ,0-9,9» I O 9 9-0,0-9,9 )} ,0-9,9 )} ,0-99,9 )} ,0 fot og over I at 09 9 ISO 9 0 M[U is ; I at

19 Bergen og Hordaand. Apne båter med motor: Under0,0 fot I 0 0,0-,9»... 0 I I ,0-9,9» I I ,0-,9» ,0-9,9» ,-- -I 0,0-,9 )) ,0-9,9 )) 0,0 fot og over I at mii Ae motor farkoster: Under0,0 fot I 0 9 0,0-,9 )) I )--,0-9,9 )) '- 0,0-,9 )) ,0-9,9»... I ,0-,9 )) I 0 9,0-9,9 )) I ,0-,9» I I 0-0,0-9,9» ,0-9,9» I ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-99,9» ,0 fot og over ~ I at ~ 9 P 9 Dessuten 0 båter uten motor. Dessuten båter uten motor.

20 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter jarwstenes størrese. ag ader. Byggeir og merke- Før ~ ~øterutgave ~ ~ ~ Uopp- 99 ~ ~ ~ gitt Art og atørreøe f ~ 0 ~~ ~ 0 0 0, I at Rogaand. Dekksbåter med motor: Under0,0 fot ~ - -~ 0,0-,9» ,0-9,9» _ O ,0-,9» O 0 9 O ,0-9,9» O ,0-,9» ,0-9,9» O 9 H 0,0-,9» O 0 -,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-9,9» ,0-99,9» ,0 fot og over_._._ ~~ -= -= -= - - -=!:~ _ -=- -= =- -=- -= -=- -=-=--_~ I at O O ' 00 Ap ne båter med motor: Under0,0 fot ,0-,9» ,0-9,9» O ,0-,9» O - 0,0-9,9» ,0-,9» _ ,0-9,9» ,0 fot og over _._._ I _ -= -=-=-=-=-=-=-=- _:_-=--=- -=--=- -= _ -=-=-= I I_ I at I 09 II I 9 9 I 0 I9 I I99 I9

21 Rogaand. Ae motorfarkoster: Under 0,0 fot ,0-,9 }} ,0-9,9» O ,0-,9 }} ,0-9,9» O 9 O ,0-,9 }} ,0-9,9» O 9 0,0-,9» O O.,0-9,9 }} ,0-9,9» _ ,0-9,9 }} ,0-9,9 }} ~ ,0-99,9».. : I ,0 fot og over O I at Dessuten båter uten motor. Dessuten båter uten motor. Dekksbåter med motor : Skagerakkysten. Under0,0 fot.... -~- -~- ~- - ~ - -~-! --~ - ~ - ~ - - -~- -~ - 0,0-,9 }} ,0-9,9» J O 0 0,0-,9 }} , - 0,0-9,9» I 9 0,0-,9» O 0,0-9,9 }} ,0-,9 }} ,0-9,9» ,0-9,9» I 0,0-9,9 }} ,0_:._9,9» ,0-99,9 }} ,0 fot og over _._._ -=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=--=- _--=._-=- -=--=--=- -=--= -= -= -= -=--=---=- I at 9.., I f-.0

22 Taet på motorfarkoster i merkeregistret 90 og 9 fordet etter farwstenes størrese og ader. Byggeir og merke- ~ Art og størrese Før ' 900 "of \ 0 \ o.-- c~ "<::i' "<::i' "<::i' U opp- 0\ 0\ 0\ I at gitt \ 90 9 Ap ne båter med motor: Under0,0 fot 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» Skagerakkysten , O, 0 ' 9 ' ' ~0 fot og over,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,,,,,,,,,_,_,_,_,_,, I at '0 0 ' Ae motmfarkoster: Under0,0 fot 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9»,0-9,9» 0,0-,9 )},0-9,9» 0,0-9,9» 0,0-9,9 )} 0,0-9,9» 90,0-99,9» 00,0 fot og over ' ' ' 00 0 O O O J:iiiio99\\h \s! 0!!90 0 JI9\o9 ~P Dessuten båter uten m,oto:r. Dess,ten 0 båt;er ut;en m,otor, N o

23

24

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 13 FISKEFLÅTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. Bergen A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 13 FISKEFLÅTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. Bergen A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1955 Nr. 13 FISKEFLÅTEN 1955 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN Bergen 1956 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen Årsberetning vedkommende Norges Fisker.er 1955 Nr. 13

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Merkeregisteret Side 1 av 5 Om statistikken - Merkeregisteret Publisert: 24.06.08 Sist oppdatert: 26.02.09 Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

L/ FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

L/ FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 L/ 12.5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-143-2000 (J-229-99 UTGÅR) Bergen, 31. 07.2000

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, EHB/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, EHB/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-89-2008 (J-282-2007 UTGÅR) Bergen, 28.4. 2008 EHB/EW Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sennum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 * llf. 55 23 80 00 MELING FRA FISKERIIREKTØREN J-201-2000 (J-143-2000 UTGÅR) Bergen, 07.12.2000 HØ/SIR

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

nok.nr. FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRlFT AV 23. DESEMBER 1985 NR OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER.

nok.nr. FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRlFT AV 23. DESEMBER 1985 NR OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER. [i] FISKERIDIREKTORATET Sirandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2004 (J-16-1998 UTGÅR) n nok.nr. ' Bergen, 9.6.2004

Detaljer

. ). ~eo I '3 ~IQ,, l'ør('~ Bergen, HØ/SIR

. ). ~eo I '3 ~IQ,, l'ør('~ Bergen, HØ/SIR MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2000 (J-206-99 UTGÅR). ). ~eo I '3 ~IQ,, l'ør('~ Bergen, 7.12.2000 HØ/SIR FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER TORSK FOR FARTØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges fiskerie nr. 10 SELFANGSTEN 1977

Årsberetning vedkommende Norges fiskerie nr. 10 SELFANGSTEN 1977 Årsberetning vedkommende Norges fiskerie 1977 nr. 10 SELFANGSTEN 1977 FORORD 111111111111111111111111 Beretningen om sefangsten i 1977 er som for tidigere år hovedsakeig basert på innkareringsoppgaver

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. V. Lønnsomheten ved årtorskefisket. En driftsøkonomisk undersøkelse for årene 1936, 1937 og 1938

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. V. Lønnsomheten ved årtorskefisket. En driftsøkonomisk undersøkelse for årene 1936, 1937 og 1938 . Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1938 - Nr. V Lønnsomheten ved årtorskefisket i Finnmark En driftsøkonomisk undersøkese for årene 1936, 1937 og 1938 Utgitt av Fiskeridirektøren 9 4 o A.S J obn

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Synnøve Liabø Bergen, 6. oktober 2017 Om statistikken Fiskeridirektoratet har ikke noe eget register for åpen gruppe da

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN

FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-216-2003 Bergen, 14.11.2003 AF/EW FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN Fastsatt ved kgl. res. av 7. november 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

i~[llij~llillllil~fl]i l~llillllllllllllllllllllll Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier SØKE ROM 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN APR.

i~[llij~llillllil~fl]i l~llillllllllllllllllllllll Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier SØKE ROM 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN APR. SØKE ROM IKKE TIL UTLAN Flsl< l= D! rt.l r"~r ~"' ~,...._..._,,i ~ 1 ' ''-i::::',' \_i i ~ l-\ le l BIBLIOTEKET 2 4 APR. 1996 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN 1995 Fiskeridirektoratet

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Stortrålernes lønnsomhet 1961.

Stortrålernes lønnsomhet 1961. Nr. 51, 20, desember 1962 Meding fra Fiskeridirektoratet, Kontoret for driftsøkonomiske undersøkeser. Stortråernes ønnsomhet 1961. M'1oner _ - - - Hengde()n7r6!Jne er.s

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen RB/IMS

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen RB/IMS MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-149-97 (J-207-96 UTGÅR) Bergen. 18. 7.1997 RB/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I

Detaljer

RESULTATER. .. S.. "Brusøyskjær" registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden)..

RESULTATER. .. S.. Brusøyskjær registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden).. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Ti internt bruk FARTØY F/F "Johan Ruud" AVGANG Bergen 6 november 1980 ANKOVISrr Tromsø, 11 desember 1980 OMR\DE Norskekysten FORMÅL Sid

Detaljer

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori Statikk og ikevekt Eastisitetsteori 07.05.013 YS-MEK 1110 07.05.013 1 man tir uke 19 0 1 3 6 13 0 7 3 innev. obig 10 gruppe: statikk 7 14 1 8 4 foreesning: eastisitetsteori gruppe: eastisitet foreesning:

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN .J. 178/85 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1986.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN .J. 178/85 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1986. FISKERIDIREKTØREN Bergen, 24 12 1985 LWP/BSH MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J 178/85 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1986 I medhold av 4, 5, 6 og 11 i lov av 3 juni 1983

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk GENERELT a. INNLEDNING Fra 9 har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet særskit statistikk over de norske tråeres fiske

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0.

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 11 FARTØY: AVGANG: Edjarn" ANKOMST: OMRADE: FORMAL: Bergen, 29. ju 1985 k. 20.00 Tromsø, 18. august k. 21.00 Norskehavet, Jan Mayen Kartegge oddebestanden ved Jan Mayen samarbed

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

Noen økonomiske undersøkelser angående Norges fiskerier i 1930-årene

Noen økonomiske undersøkelser angående Norges fiskerier i 1930-årene - - &@o*. - - - FSKERDREKTRATETS SKRFTER Serie Fiskeri.. Vo. TY. No. 5 Pubished by the Director of Fisheries Noen økonomiske undersøkeser angående Norges fiskerier i 1930-årene _ Utgitt _av_ -- - Fiskeridirektøren

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987. Bergen, 9.7.87 TH/TSL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987. Fiskeridepartementet har 24. juni 1987, med hjemmel i 16 i forskrift om regulering av fisket

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L.

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. NR. 6/1989 BUPSJETTN MhcUA FOR FSKENÆRSJGEN LBFJFSOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FCKEFARTOYER STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. 1988 NR. 6/1989 BUDSJETTNEMNOA FOR FSKENÆRNGEN L0NNSOMffETSUNDERSOKELSER HELÅRSDREVNE

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-80-2004 (J-236-2003 UTGÅR) d-oolf I fqs

Detaljer

TRÅLFISKE 1967 Forts. fra f. nr.

TRÅLFISKE 1967 Forts. fra f. nr. Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk TRÅLFISKE 967 Forts. fra f. nr. SMÅ TRÅLERE a. DELTAKING Taet på tråtiateser gikk i øpet av 967 ned fra 383 ti 358. En

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert

Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo.. No. 8. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A-innhod i håkjerringtran

Detaljer

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Leppefiskstatistikk 2014-2016 Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Evalueringsmøte leppefisk 13.12.2016 Disposisjon 1. Antall fartøy 2. Antall fisk (stk) 3. Fangstinntekt 4. Fisketillatelser 5. Eiere 6.

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 27. november 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 27. november 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 2. desember 954 Nr. 48 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Llfl 5. c) Fartøyet må i ha vært med i far tøykvoteordningen og deltatt i torskefi s ke t i 1990 eller 1991.

Llfl 5. c) Fartøyet må i ha vært med i far tøykvoteordningen og deltatt i torskefi s ke t i 1990 eller 1991. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-176-91 Llfl 5 Bergen, 5. 12. 1991 TK/BJ FORSKRIFT OM ADGANG TIL A DE LTA I F I SKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 11, 2' N. BR. I 1992. I medhold av

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

/f zk.ne. L l ~~. 2i-{

/f zk.ne. L l ~~. 2i-{ (J-174-88 UTGÅR) ~ ~.~:..~~~ "~~!~~o~!~ ~ Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 00 /f zk.ne. L l ~~. 2i-{ Bergen, J0.03.89 ES/ TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT FASTSATT VED KGL.RES. AV 23.12.88

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~

I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~ Y52 _ 3 y MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN, / ~ ;, :r.r_ (J-207-86 UTGAR) I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~ Bergen, 9.4.1987 JL/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 19.12.86 OM REGULERING AV FISKET ETTER

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

L.:!J Telex Telefax Tif.( O

L.:!J Telex Telefax Tif.( O ~ ~~,~~,:~!~L~b:~~~~~~J L.:!J Telex 42 151 Telefax 105120006 1 Tif.(0512000 O Bergen, 18.5.1988 BHS/ MN FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1988. Fiskeridi

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Lofotfiskets lønnsomhet

Lofotfiskets lønnsomhet Års beretning vedkommende Norges Fiskerier 1944 nr. 3 Lofotfiskets ønnsomhet i krigsårene 1941-1944 Au Gerhard Meide/ Gerhardsen Utgitt av Fisk er i direktøren Bergen 1946 I hovedkommisjon hos Cammermeyers

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål 34. Konkurranseflater for gods og persontransport, jf. 3.2.3 og framskriving grunnprognoser, jf. 3.2.4 På side 47 i meldingen oppgis markedsandeler

Detaljer

I i I ~.~,~:.:~1.0~~:.~o~~~;.~

I i I ~.~,~:.:~1.0~~:.~o~~~;.~ J-17 4-88 (J-57-8 8 UTGÅR) I i I ~.~,~:.:~1.0~~:.~o~~~;.~ Telex.l2 151 elefax (05l 200061 f.t05j200070 Bergen, 30. 12. 1988 ES/ MN FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTE NDE SILD I 1989.

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

. j1tk.ni. FlSKERIDIREKTØREN Bergen, LWP/ TSL

. j1tk.ni. FlSKERIDIREKTØREN Bergen, LWP/ TSL . j1tk.ni. FlSKERIDIREKTØREN Bergen, 1.9. 8 LWP/ TSL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""" fl"""" It""""""" ti"" It J. 0 /~ (Jfr. J. 71/8, J. 9/8 og J. 95/8) FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83) FISKERI Dl REKTØ REN 1 Bergen, 9. 2. 1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83) FORSKRIFTER OM ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET 959 POPULÆRE RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN NR. - DESEMBER 959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET I 959 AV GUNNAR SÆTERSDAL

Detaljer

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger:

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-162-2000 (J-204-99 UTGÅR) 52 b ;2CJ Bergen,29.8. 2000

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer