FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 27. jui 957 NordNorge har nå fått varmt vær, som i uken i Finnmark devis var ti en viss hindring for omsetningen især av sei. Fra Andenes medes det at brugde gjør adskiig skade på garnbruk. Finnmark var det form hodsvis bra med torsk, hyse og sei, og sei er det bra med også sørover Troms og Vesteråen. Fra Åesund rapporteres det bant annet om bra kveitefangster fra fjerne farvann og fra Måøy om bra pigghåfangster fra Shetand. Sørover kysten har fiskeriene et normat forøp. Det er bra med makre og omsettes meget å, mens rekefisket pågrunn av ferier ved hermetikkfabrikkene drives i redusert måestokk. Det fåes itt brising i Osofjorden og på Vestandet. Sidefisket er hest smått. Det tas forhodsvis bra småsidfangster i Sogn og Fjordane også ende småsid Finnmark. Det synes ikke å være noen fart i sidefisket ved Isand. Fisket i Finnnwrk: Seifisket har nå trukket ner vestover og ga i uken fest fangster for farvannene utfor IIatntnerfest Hasvik. Det be i uken i fyket iandbrakt 274 tonn torsk, 4 70 tonn hyse, 97 tonn sei, 0,4 tonn brosne, 3,2 tonn kveite, 8,6 tonn fyndre, 8,5 tonn steinbit, O, tonn uer, 8,9 tonn båkveite tisamtnen i uken 97 tonn mot 69 tonn uken før. Det oppyses at det var meget varmt i fyket i uken og at varmen hemtnet omsetningen spesiet av sei. Troms: Ukepartiet utgjorde 762 tonn mot 077 tonn uken før. Av fangsten nevnes 7,4 tonn torsk, 692,2 tonn sei, 6,3 tonn brosme, tonn kveite, 6, tonn båkveite, 7,7 tonn steinbit og 0,3 tonn reker. Vesteråert: Fra Andenes, Nordmjee og Beik medes det iandbrakt 4 tonn snurpesei, 44 tonn garnsei (det vesentige hengt), 84 tonn båkveite, 6,4 tonn uer,,8 tonn torsk og mindre mengder av andre sag. Det oppyses at brugde huserer på garnfetene og gjør stor skade. Fra Bø medes det om bra utsikter for seifisket, som i uken ga 29 tonn. Lc:Jendefisk: Trondhein be i uken fra Levendefiskagets distrikt tiført 20 tonn ev. småsei, Bergen mottok tra Sogn og Fjordane 30 tonn ev. småsei, fra Hordaand 6 tonn småsei og yr samt tonn diverse evende fise Bankfisket) kystfishet: \Øre og Romsda: Nordmørsdistriktet hadde i uken ferskfisktiførser på 356 tonn, derav 294 tonn sei (207 hengt), 0 tonn torsk, 0,7 tonn ange, 25,6 tonn brosme, 3,3 tonn kveite og 3,3 tonn hå. Sunnmøre og Romsda hadde 35 tonn ferskfisk, nemig 3 tonn torsk, 07 tonn sei, 2' tonn ange, 28 tonn brosme, 53 tonn hyse, 6,5 tonn kveite og 4 tonn skate. 379

2 Nr. 3,. august 957 Sogn og Fjordane: Jkefangsten utgjorde 437 tonn, hvorav 4,6 tonn torsk, 7,9 tonn sei,,3 tonn ange og brosne, 2;~,4: tonn hyse, 389 tonn pigghå samt itt kveite og fyndre. Håpartiet besto i 34 fangster på godt 20 ti godt 40 tonn. : orcaand: Ink. evendefisk, fisk fra fjerne farvann og størje hk: nkebngsten 562 tonn. Levendefisken utgjorde 7 tonn. Av søyd fisk hadde man 26 tonn såsei (rcvd<'>r),,5 tonn torsk, 3 tonn yr, 3 tonn ange og brose, 0,5 tonn hå, 20,5 tonn kveite (derav 20 tonn fra Isand) og av størje 485 tonn. Rogaand: Det var ikke særig gode fiskeforhod. Ukefangsten be 75 tonn fisk og derti be det even 4 tonn å. Shng;erahkysten: Det be brakt i and 95 tonn kystfisk, 8 tonn revtorsk og 0satt 8 tonn å. Ffcrne farvann: Satfisk tigangen fra fjerne farvann ti N ordnøre i uken utgjorde 623,6 tonn satet torsk. Fra Sunn H9)re og Ronsda (Åesund) edes det denne uke ha Isand å være innk0et to inekuttere ed 30 og 38 tonn satfisk samt to kuttere ed 5500 og ()000 kg kveite sat,5 tonn og 3 tonn satfisk. Ennvidere er det ti Bergen fra de sae fet kon net to inekuttere ed tisanen 20 tonn kveite. Ytterigere er det ti Åesund fra Danarkstredet ko::.nmet to kveitebåter ned 26 og 50 tonn kveite. Håbrannfisket ga ukefangst på 20 tonn. JHakrefisket) s0 nå foregår ed størst tyngde på strekningen RogaandKristiansand S ga ukefangst på 350 tonn. Det er mest notfisk det dreier seg om. Størjefisket: Fisket faer teneig ujevnt fra dag ti dag, en ukefangsten kom opp i ca. 650 tonn. Herav be 50 tonn fisket i Råfiskagets distrikt, 0 tonn for Sunnøre og Rmsda, 05 tonn i Sogn og Fjordane og 485 tonn i Hordaand. Skadyr: På grunn av feriene ved hermetikkfabrikkene foregår rekefisket ed redusert intensitet. I uken be Skagerakfisk tiført I tonn kokte reker, Rogaand 5 tonn, Hordaand 2 tonn, Tr0s 0,3 tonn. Fet og snu(sidfishet: I Fjordfisks distrikt be det i uken på Indre Osofjord stengt og sogt ti henetikk 000 skjepper mussa. I Bergensdistriktets sydige de var fangsten 3560 skjepper såsid, i den nordige de, vesentig i Sogn og Fjordane skjepper. Det er sid 20/3L! og 3/9 pr. kg det dreier seg 0. Distriktet StadBuhomsråsa hadde i uken 29 h fetsid og 97 3 h såsid, hvorav henhodsvis ti sating 75 og 8 h, hennetikk 40 og 65 h, sidoje 2 og 28 h, agn 64 og 69 h. I NordNorge foregår det itt fiske i Finnark, hvor ukefangsten be h såsid, hvorav fisket på Porsanger 2450, Tana 3200 og Kongsfjord 8000 h. For øvrig in ordn orge hadde Hegeand noen få så fangster på tisamen 300 h. I at hadde NordNorge h ot 6660 h uken før. Brisingfisket: På Indre Osofjord be det i uken stengt 200 skjepper ren brising. I Sunnhordand be det stengt 350 skj. brising og 200 skj. banding. nord for Bergen (vesentig Osterfjorden) stengt 7560 skj. brising og 200 skj. banding. Sidefisket ved Isand: Den 22. og 24. jui be det edt 0 en de bra snurpefangster. Sistnevnte meding ød: «natt fere gode snurpefangster en ujevnt garnfiske smått fra 0 ti 30 tønner. I dag dårig vær.» At i at ser det ikke ut ti å være noen særig fart i fisket. Summary The weather concitions in N orthern J.Vorway were good) but the warm weather was jhtrty hamjjering the jjrocessing of dried fish. Finmarh this week had andings anwunting to 97 tons comjhtred with 69 tons ast weeh. The anding'\ incuded 274 tons of cod) 470 tons of haddock) 97 tons of saithe) 3 )2 tons of haibut) 8)6 tons of jjaice) same catfish) Green and ha i but and so on. The TrrJns and Vesteråen districts ære rejjorting a favourabe deveojjnent of the saithc 380

3 Nr. 3,. august 957 fishing. Basking sharks are) however) causing coneiderabe net osses. At jjorts of Aiøre and Romsda 707 tons of white fish were anded. The andings incuded 40 tons of saithe) 76 tons of ing and tusk/ 54 tons of haddoch) 9)8 tons of haibut (distant water anding., excuded )) and sma er quantities of other spe eies. The Sogn og Fjordane andings amounted to 437 tons incuding 389 tons of dogfish. SeveTa vesses arrived from distant waters. Thus the Kristiansund district had andings of 624 tons of satbuk. Six onginers anded 87)5 tons iced haibut and 72)5 tons of satbuk at Aaesund and two onginets 20 tons of haibv,t at Bergen. These vesses arrived from waters off ceand and waters off Eastern Greenand (The Danish Strait). The tuna fishe y varied consideraby from day to day. More and ess of this fish is present aong the entire coastine between Fedje and Lofoten. The andings this week amounted to 650 tons of which 485 tons were anded at Bergen. Favou abe catches of porbeage and mackere are reported. The fat and sma herring fisheries continue at sow speed. This week) however) the districts between Bergen atid Stad had andings of 6400 hectoitres of sma herrings and Finrnark. of hectoitres. ' The andings of sprats amounted to s0ne 800 hectoitres. The herring fishery in ceandic waters is sma at j)resent. N. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF KJ~per av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Fik brakt i and i Finnmark i tiden. januar 27. jui 957. Fiskesort Mengde Anvendt ti Ising og Sa ~eng 'Herme frysing ting mg tikk ton4...\ tonn tonn tonn tonn Skrei ) Lodde torsk )3957 Annen torsk 388 5~ )804 Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I~~~~ I at pr. 28/ Lever h. Utvunnet damptran: h. Rogn 3966 h hvorav 349 iset, 367 satet. ) Rotskj ær 94 tonn. 3 ) Rotskj ær 565 tonn. 4 )Rotskjær 364 tonn. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar 20. jui 957 Fiskesort Anvendt ti Mengde Ising Sa Hen~ Her~F k m og.fry t'. me og mg gmg t'kk smg dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båange Brosn~e Hyse Kveite Rødspette Marefyndre.. ' c Å... Uer Steinbit!... Skate og rokke Håbrann... Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer Reker... Krabbe... I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 72 prosent. Leverkvantum 9479 h. Makrefisket. ) An ven deise I tiden I at I at 8i720f7 pr. 20/7 pr. 2/7 tonn tonn tonn innen! eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn Forme Røyking Diverse I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. 38f

4 Nr. 3,. august 957 Fetsid og småsidfisket /27/ FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn innenands I at I at pr. 28/ Lodde ti fabrikk 7266 h. Lodde ti agn 05 h, Utandet. Tråerrederi i Grimsby erverver fryseri. «The Fishing News» for 2. jui oppyser, at rederiet Sir Thomas Robinson and Son (Grimsby) Ltd. er det første Grimsbynearwaterrederi som har skaffet seg eget fryseri i dette tifee ved amagamering med tivirker og fryserifinnaet :Fish Products Ltd. Adm. direktør F'rank Robinson i Robinsons, som enge har innarbeidet sitt firna for sag av ferskfisk, bekreftet nyheten om amagameringen uten nærmere kommentarer. Rederiet Robinson har i de senere år utvidet sin North Sea og middewater fåte ved bygging av diesetråere. fiskimporten i Begia i mai 957. IfØge oppgave fra det begiske Fiskeriforbund av 2. ds. utgjorde importen ti Begia av ferskfisk fra Norge i ma ar itr over 44 tonn ti en ansått verdi av b.frs. fi40 tusen (avrundet). Den notske ferskfiskkvote for samme måned er 40 tonn. Isands sidefiske. IfØge underretnhg fra Fiskifjeag Isands utgjorde utbyttet av Isands sidefiskerier pr. ~W. jui av cutsid tnr. (sam tidig i fjor 4 68 tnr.), sukkersatet 9 56 tnr. (i fjor ), krydret 273 tnr. (i fjor 7 69), tisammen tnr. (i fjor ), fabrikksid hektoiter (i fjor ), sid ti frysing 634 h (i fjor 7280). Det hoandske sidefiske. Det hoandske sidefiske hoder seg mindre enn det var i fjor. I uken som endte 3. jui be det såedes iandbrakt Hi 890 tøtmer satsid mot i tisvarende uke i fjor tnr. De samete iandbrakte fangster utgjør tnr. matjessid, 3 tnr. fusid o.!s f\070 tnr. rundsatet sid tisammen 7 09 tønner mot tnr. på samme tidspunkt i fjor. Det oppy~es at det er utført E 302 tnr. mot tnr. i fjor. Det skotske sidefiske. I utgaven av «The Fishing News» for 9. jui skrives det at ae som har befatning med det skotske sidefisket begynte å miste motet på grunn av de små fangster, men så dukket det opp sid i temmeig store mengder på fetene utfor nordøstkysten av Skottand..fken ti U. jui be derfor mer oppmuntrende enn den foreg[ienc.e. Ikke destomindre er fisket i år atfor spredt og hgt fra n)rmat. Bant fiskerne i Fraserburgh er det en aminneig tro, at sidestimene er bitt spredt av utenandske fartøyers atfor utstrakte tråiug. Ti tross fcr økningen i fangstmengder siste uke sto eksportsaterne ofte uten råvarer. Fraserburgh som har størst fåte var den fremste everingshavn i beretningsuken. Fangsten var 4540 crans. For Lerwick bejret. fisket seg itt og torsdag everte 8 båter 780 crans. 'eterhead hadde ukefangst på 820 crans og A herdet n 783 crans. Cnder det skotske sornmersidfiske ti 3. jui er det bitt satet tønner mot tnr. i fjor. Tyngden av satingen har foregå t:t på Lerwick, Shetand. Produksjonen der utgjør ;742 tm. Britisk sidesag ti Sovjetsamvedet. Ierring Industq oard har bekjentgjort, meder «The Fishing News» den 9. jui, at man er kommet ti enighet om betingesene fcr evering ti Sovjetsamvedet av minimum tnr. fusatet sid (hard cure). Leveransen innrettes i forhod ti produksjonen og skjer ti Prodingtorg den russiske statsinnkj~psorganisasjon. Svensk fiskerioversikt. [ fi~kerioversikten i «Svenska Viistkustfiskaren» for 5. jui skrives det, at årets svenske sidesesong på Fadengrund er innedet. ie,en som i år innedet sesongen var «Liberty» fra Styrsø, S ) i siste uken i juni fisket over 500 kasser sid på vestkanten av I'adengrund. Siden var, som ofte tifeet er på denne tid av året, småfaen, og fangsten som be evert i vesttysk havn 29. juni utbrakte 8 ti 20 DM pr. kasse. Det var ganske gode sideforekomster de steder «Liberty» fisket og fangstene hodt seg som ege på 30 ti 50 kasser pr. tråtrekk. :Fn annen båt, som prøvde på sydige Fadengrund i første uke i jui, rapporterte at forekomstene der var heer mindre 382

5 Nr. 3,. august 957 og at fisket også var noe hindret av dårig vær. I skrivende stund (0. jui) tefinner det seg ytterigere noen svenske båter på Jaden. Mindre sidefan(5 ster tas sammen med annen fiskefangst på Hornet og ved Jbsebanken. Det hører dog ti sjedenhetene med sidefangster p: over 5 a 20 kasser pr. båt pr. dag. Det er for tiden ikke noen fart i fisketråingen i Nordsjøen. Dette skydes mest at mange ag nå hoder ferie og des at man ruster seg for J.adenfisket. FisketifØrseen ti GØteborg og andre vestkyststuer har mest bestått i sei. Etterspørseen både etter sei, torsk og hyse har i fere uker vært mindre god. Garniakresesongen er nå praktisk tat avsuttet. Den forhodsvis engevarende sesong har medvirket ti at innkomstene i mange tifeer er bitt forhodsvis bra. Den samete mannsog redskapsott går opp i meom 000 og 2000 kroner, men det mfl bemerkes at mange ag har hatt bortimot!56 garnsett i sesongen. Dorgesesongen er imidertid bitt kortvarig. Fremdees foregår dog en de fiske i nærheten av Lasso Trinde. Gøteborgs fiskehavn har dagig hatt om ag 500 ti 000 kasser krokfauget makre. Stnrinefiskerne begynner nå å vende tibake fra årets annen angetur de to første båter hadde 40 og 30 tonn. Det medes at det ikke var så meget fisk ti stede under annen som første tur. Rekefisket har begge de siste ukene va~rt mindre godt og mange av de båter, S8 vanig syser med dette fiske, har gått over ti fisketråing. Den 22. jui begynte 4dagersstansen (ferie) i rekefisket. Man regnet med et godt aeår i år, men begynnesen var ikke ovende. Ti dato har VFF overtatt kg ubetydeig mer enn i fjor. Svenske vestkystfiskere sår hånden av sportsfiskerne. Under titteen «Spinnfiskeeko» skriver <<Svenska Viistkustfiskaren» den 5. iui: <<Pressen har reagert kraftig på kongressens besutning i spinnfiskespørsmået og Svenska Dagbadet skriver: Et nytt og egenartet transportforbud er kommet ti i disse dager. Det er Svenska Vastkustfiskarnes Centraforbund, som mot sitt styres tiråding med 6 stemmer mot 5 utferdiget forbudet ved sin kongresss i Gøteborg. De av forbudet rammete er spinnfiskerne, og yrkesfiskere som er ojae mot sitt forbund og kongressen får i fremtiden ikke adgang ti å føre spinnfiskere over ti Øyer, homer og skjær på vestkysten. Frys ut spinnfiskerne, be kongressens eskverdige paroe, og i særdeeshet anførte man mot disse intoerabe personer, at det ibant kan hende at de gir bort den fangst de ikke sev konsumerer. Sikt må jo straffes. Avorig tat sikt skjer der vrangvije og kortsynthet bomstrer som best. Det er ved ov tiatt andre enn yrkesfok å ta opp en torsk av havet, og hva fiskerne eventuet dergjennom kan tape i omsetning tør mer enn godt bi kompensert gjennom den Økte interessen for fisket og dermed også for fiskerinæringen, som sportsfisket forårsaker. Gjenuom «ukaser>> som denne fra GØteborg gjør fiskerne seg atterige, men og det er avorigere for dem de forminsker også sine egne muigheter ti å få amenhetens og myndighetenes støtte ti sine berettigete interesser i andre forbindeser. Fiskerne har, nå når de har sått ti mot dem som eier en sukstang (spinnspo), drkeig gitt et eksempe når avstår egentig frukt og grønsakhaudeen fra forretningsforbindese med personer som har egne frukttrær eer et reddikbed?» Portugisisk fiske i fjerne farvann. I henhod ti en notis i «Dansk Fiskeritidende» for 9. jui foreigger det utifredsstiende rapporter fra portugisiske fiskefartøyer i fjerne farvann. Tråere og skonnerter kager over sviktende fangster. Disse ska for tiden kun utgjøre det have av utbyttet på samme tidspunkt i fjor. Tre nye færøyske tråere. I «Dansk Fiskeritidende» for 9. jui oppyses det, at det endeig har yktes Det Færøyske Landsstyre å få ordnet med finansiering fra Nationabanken ti bygging av 3 nye tråere som for en tid siden be bestit fra portugisisk verft. De koster 5 mi. kroner. En vesentig de av beøpet ska skafes ti veie på Fa~njyane og Nationabanken ska ha sikret seg innseende med hvrm som ska ha tdjerne. Dansk kaviar. «Dansk Fiskeritidende» (9. jui) skriver at det i de senere år har yktes dansk hermetikkindustri å utvike en fortrinig «kaviar», som har vunnet megen anerkjennese både hjemme og i utandet. Den har den forde fremfor den russiske kaviar, at den bare koster en brøkde. Den danske kaviar fremsties av rogn av rognkjeks. Et edd i fremstiingen er farvingen av den rødige rognkjeksrogn for å gi den en tistrekkeig grønn farge. Denne behanding voder visse vansker for eksporten ti enkete markeder. Den danske kaviar er simpethen et av de produkter som spres mest i verden. I 956 be det eksportert kg. ti verdi av,5 mi. kroner. En betydeig de r,kipes ti Afrika og meget ti andre tropiske and, hvor kaviaren spises av den mer vehavende de av befokningen. Større undersøkese av den britiske fiskerinæring fører muigens ti sammensmeting av Herring Industri Board og White Fish Authority. «The Fishing News>> for 9. jui oppyses det at regjeringen akter å oppnevne en undersøkeseskomite for fiskerinæringen på aie dens områder. Ae bransjer vi få adgang ti å uttae seg.,,tiden er inne ti en vurdering av næringens fremtid i sin hehet mder hensyntaken ti nåværende og kommende utviking i fåte, tivirking og omsetning», uttate ministeren i forbindese med denne forbausende bekjentgjørese. Muigheten av sammensmeting av 'VFA og HIB tør sannsynigvis være bant de saker komiteen kommer ti å overveie. Dens sammensetning og fue mandat vi bi meddet snart. ~Iinisteren oppyste også, at regjeringen vi foreså å hode ferskfiskstøtteratene uforandrete, men å øke støtten ti sid. 'aner herfor be fremagt for Underhuset. StØtten ti <<near and midde water vesses» vi bi utredet i fremtiden uten begrensning av det anta dager som tibringes på sjøen i noen år. :Mr. Heathcoat Amory's uttaeser kom som svar på spørsmå fra Lady Tweedsmuir (Aberdeen South) og Mr. Emrys Hughes (South Ayrshire). Lady rweedsmuir ga uttrykk for bekymring med hensyn ti næringens fremtid, IVIr. Emry Hughes for misnøye bant fiskerne over bestemmesene om side støtten. Den omtate undersøkese vi omfatte fiskeriene i fjerne, n;cre og middefjerne farvann, kystfisket samt sidefiskeriene, be det oppyst i en meding fra Scottish Office. Det var også 383

6 Nr. 3,. august 957 behov for overveieser vedr. virkningen av den tekniske utviking, virkningen av forhodsreger ti økning av fiskebestandene gjennom internasjonae titak, samt utvikingen av omsetningsteknikken og etterspørseen fra konsumentene. Den eneste viktige forandring i ferskfiskstøttepanen er fjernesen av grensen for anta dager tibrakt i sjøen. Den nye ferskfiskpan trer i kraft. august og den tisvarende for sid. september. Snurrevadfartøyer på turer som varer mer enn 8 dager ska kunne få ike høy støtterate for eiighetsvise tråturer som for snu rrevac ttner. 'artøyer på over 40 fot i engde ska ikke kunne kreve ferskfiskstøtte, hvis de aherede har krevd sidestøtte.. fiskstøtten utredes for øvrig ti fartøyer på oppti 40 fots engde. I y av den nye sidestøttepan vi støtten ved evering ti fartøyer under 40 fot stige fra 3 ti 3V2 d. pr. stone. Raten pr. dag i sjøen for fartøyer på 40 fot ti 80 fot vi bi i 6 0 s. (for tiden i 5 O s.) for fatøyer på 80 fot innti 40 fot bir :E 8 (for tiden :E 6) og for dampbåter i O (ntt i 9). Ekkoodd som indikerer fiskestimenes størrese. I «The Fishing News» for 9. jui oppyses det at Pye Radio Ltd. har att prøve et nykonstruert ekkoodd (fiskeupe) ombord i Humbertråerne «Boston Fury» og «.'Harea'' Den nye fi~kefinnende innretningen indikerer stimers nærvær og størrese. Skipper John Hobbs på «Boston Fu.ry» som prøvde instrumentet på siste tur uttate ti «Fishing News»: «Apparatet er het ufeibarig. Utenom vanig indikering av fisk begynner instrumentet ti skratte når man treffer på en stim, og titrekker seg på denne måten oppmerksomheten uten at man stadig må vokte på fremviserskjermen.» Fiskefinneren, som ennå ikke har fått noe handesnavn, avgir en stakkatotikkeyd når tråeren befinner seg over fisken. Lydgraden beror på mengden av fisk, Hvis det eksempevis bare finnes fire fisk innenfor apparatets rekkevidde avgir det fire tikkeyder. Finnes det mange fisk øker ydgraden ti en hurtig skratting. På denne måte er det direkte forbindese meom antaet av tikkeyder og antaet av fise Også havbunnekkoet avgir yd. Instrumentet be utviket etter at Pye Marine påtok seg særskit arbeid for Fiskeriministeriet ombord i tråerne «Sir Lance ot» og,,ernest Hot» for to år siden. Transmitterte ydimpuser gf:t.r fra instaasjonen ombord mot havbunnen og passerer det 6 fotsskiktet over bunnen hvor fisk tråes. Det p;jenkommende ekko produseres når ydbøgen sår tibake fra et objekt fisk eer hva som hest som igger i veien. Dens mekaniske ydenergi bir omformet ti eektrisk, dernest ti kjemisk energi ved en innviket serie prosesser, Den bir dernest satt over på et katodestråerør og spit ut gjennom en forsterker. Tikkeyden som føger indikerer først fiskens merv;rr, dernest konsentrasjonens omtrentige tetthet ~eer ~.t!)tese). Synbar indikasjon av fisken gis dessuten på en skjenn. Det svenske Fadenfis<es ønnsomhet. Fra en artikke i «Svenska Vastkustfiskaren» av 5. jui under titte < De nya minimi och garantipriserna på si» av docent Ingemar Gerhard gjengis den de av artikkeen som omhander «Fadenfiskets Iønnsamhet»:. «Ti forhandingene hadde Jordbruksnamnden forangt en utredning om Fadenfiskets kostnader og ønnsomhet i fjorårets ~esong. Denne utredning foreå og hadde vært utarbeidet av rjkonomiuvaget på grunnag av bokføringsmaterie. En de t' fra utredningen gjengis i etterføgende tabe ~ae beøp i svenske kroner). Oppgavene der omfatter samtige detakere i Iønnwmhetsundersøkesen, som drev fadenfiske i noen av de to årene 955 og 956. Antaet sådanne båter var førstnevnte året 23 og sistnevnte 30. Av samtige detok 9 begge årene. I avdeing A i tabeen gis opgaver over båtenes motorstyrke, Norges Råfiskag. Omsetningen månedvis 956. Fiskesort Jan. Feb.VIars ApriVIai Juni Jui Aug. Sept. Okt. Nov. Des.j Korr.V'[engd_Ie=! tv_e_rdi Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn IOOO kr. Kveite ss n Fyndre... I rs8 II r r86 Båkveite I oo II I 326 Brosme I sss 377 z6o o Hyse I 648 g s ! r8 728 Torsk... IO 8g ss I g8g o Sei r I 482 O I ! Lange II I 4I Makrestørje I 22! Uer... ISO Steinbit o ro6 59 I Pigghå I r 47 6g Skate I 6 I I ; ! Lever... I I 290 I 404 I 293 I 504 I 27 I 252 I !2 852 Rogn I 24~ I 49I I r Hoder I 7I2 Ynse I 2 I I !52 r r

7 Nr. 3,. august 957 byggeår, anta medemmer i aget, samt assuranseverdien. De 9 identiske båtene er mest sammeniknbare. De i undersøkesen 956 nytikomne båtene er derimot større enn de tidigere i undersøkesen medtatte. Mens den gjennomsnittige motorstyrken for de!) identiske båtene er H7 HK er motorstyrken for de I nye båtene 226 hk. På tisvarende måte er assuranseverdien for de 9 båtene i gjennomsnitt kr. mot kr. for de nye I båtene. I det etterføgende regner vi derfor nærmest med de H identiske båtene. Fadenfiskets kostnader og ønnsomhet 955 og st 9 st 9st 30st A. Båtene: Motorstyrke (hk) Bygge år... ' Ant. med. i fiskeag. 6,5 6,5 6,5 6,5 Assuranseverdi kr B. Fadensesongen. Anta dager Fangst, kg sid »» øvr. sort Sum kg J:Viddepris (øre/kg) 43,7 43,8 50,6 50,7 Fangst, kg pr. dag Fangstverdi kr Samkostnader, kr Båt og redskap, kr Mannsotter, kr Differanse, kr Mannsott, kr c. Hee årets fiske : Fangstverdi, kr Samkostnader, kr Båt og redskap, kr Mannsotter, kr Differanse, kr Mannsott, kr Avdeing H i vår tabe gir siffrene for Fadensesongen. Liksom tidigere år har :Facensesongens engde vært beregnet fra sisste sagsdag i nærmest foregående sesong ti og med siste motsvarende dag m~der seve facensesongen. Som det viser seg var Fademesongen noe kortere i 956 enn i 955 for de i uncersøkdsen detakende båte:. Mens den i 955 for de 9 båtene utgjorde 06 dager var den i dager. Når vi går over ti taene for seve Fadensesmigen, kan det nevnes at tabeens vercioppg aver må kunne betraktes som sikre, mens kvantitetsoppgavene er beheftet med en viss usikkerhet på grunn av at de beregnes gjennom omregning ti kio av angitt anta kasser. For et mindre anta båter har dessuten oppgave over fangstkvantitet ikke vært avgitt og har måttet bi beregnet på grunnag av fangstverdien. Om Yi atså hoder oss ti de 9 identiske båtene, fremgår det av vår tabe, at fangstkvantiteten ikke be ubetydeig forminsket fra 955 ti 956. Totafangsten pr. båt sank fra 56 tonn. førstnevnte år ti bare 3 tonn i fjor. Samtidig skjedde eet imidertid en ikke ubetydeig stigning i gjennomsnittsprisen. Devis hadde dette sammenheng med den mindre de av fangsten som nåtte overates Vastkustfisk ti garantipris, og for hviken eet istedenfor be oppnådd de hr6yere minimumspriser. Videre steg mengden av ombordsatet sid. Den gjennomsnittige pris for fangsten steg fra 43,8 øre pr. kg i 955 ti 50,6 øre i 956. Denne forhøyese av prisen bevirket at fangstverdien ikke sank i takt med fangstmengden, men kun fra kr. i 955 ti kr. i 956. Samkostnacene tiikemed båt og redskapsottene be noe mindre under fjorårets sesong enn i 955. Mannsottene sank fra kr ti kr Som det fremgår av tabeen utgjorde mannsotten ved fadenfisket under fj0årssesongen i gjennomsnitt 443 kroner mot 4328 kroner året eer 85 kroner mindre. Om det tas hensyn ti at Fadensesongen 956 var noen dager kortere enn i 955 betyr dette at ukeinntekten under begge sesonger var noenunde den samme eer 287 kroner. I avdeing C i tabeen gjengis resutatene av hee årets fiske for Fadenbåtene. Som eet viser seg be mannsotten for de 9 båtene noe mindre i 956 enn i 955. I første tifee var den 2 50 kroner mot kroner i 956. At i at finner vi for de 9 identiske båtene at resutatet av Fadensesongene 955 og 956 var omtrent den samme. I denne forbindese kan det nevnes at fjorårets undersøkese for 9 identiske båter viste at mannsotten for Facenfisket i sesongen 9M kom opp i 4 77 kroner, men sank ti 4389 kroner i 955 sesongcn. Det nevnte materiaet har vært gjenstand for gransking av representanter for Jorcbruksnamncen og Pris och Kartenamncen. For øvrig har granskningsmennene hatt en fra Økonomiutvaget avvikende mening spesiet når det gjeder beregningen av Fadensesongens engde. Dette spørsmå tas opp ti behanding. Måned (Utandet forts. side 390.) Håbrandfis<ernes Sasag. Omsetningen månedvis i Mengde Verdi tonn 000 kr. 955 Mengde Verdi tonn 000 kr. Januar 65,5 229,4 79, 309,8 Februar. 67,4 236,0 8,2 7,5 Mars ,7 9,3 6,6 24,3 Apri... 8,7 30,3 48,6 90,4 Mai... 59,7 233,9 Juni... 53,9 88,7 2,8 85,3 Jui... 02,9 360,2 72,0 282,2 August o. 67,7 586,8 25,7 49,0 September... 72,8 604,9 22,9 477,7 Oktober... 44,4 55,5 74,9 292,0 November 3,2 09, 63,8 "249,6 Desember... 30,0 05,0 60,0 235,2 Korreksjon... 72,0 268,3 55,0 25,8 I at o 87,2 j3 065,5 863, ,7 EKTE BORNEO CATECHUE impregerer ypperig og setter den rette farge på n.ater og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK AtS BERGEN 385

8 Nr. 3,. august 957 Iveding fra Fiskeridirektoratets kontor for statistikk. Utbyttet av det norske fisket i mars var tonn fisk, krepsdyr m. v. ti en førstehåndsverdi av 46,3 mi. kr. De tisvarende ta for foregående år var tonn ti en verdi av 68,3 mi. kr. 'ibakegangen sanmeniknet med 956 skydtes vesentig det feisåtte skreifiske. Av vårsid og odde be det derimot tatt større fangster enn i mars foregående år. I de nordjige distriktene var fisket en de værhetnmet. Vårsidfisket ga et utbytte på h satntneniknet med h i mars 956. Av fangsten var h tatt med snurpenot, h med gaxn og h med andnot. Gjennomsnittig be det oppfisket h pr. driftsdag. Største fangstdag var 6. mars med h. Feitsid og småsidfisket å så å si het nede i hee tnåneden. Det be bare oppfisket 7 h feitsid og 203 h småsid. Også i mars 956 ga feitsid og stnåsidfisket små fangster. Skrei og oddetorskfisket ga et utbytte på bare tonn. I mars foregående år be det brakt i and tonn skrei og oddetorsk og i mars tonn. I Lofoten ga fisket ite utbytte unntatt for Værøy og Røst hvor det be tatt forhodsvis bra fangster. Notfisket tok ti 8. mars, mens den første dag for notfisket i foregående sesong var 5. tnars. Åpningen av notfisket førte ikke ti noen vesentig økning i ukefangstene. N otfåten tok sine største fangster i den indre deen av Vestfjorden i SteigenOfoten. De dårige fangstmedingene førte ti at færre fiskere kom ti Lofoten. Detakingen pr. 22. mats var I 570 fiskere sammeniknet med fiskere ti sanme tid i 956. Oppsynet med vårtorskefisket i Finntnark be satt 25. mars. I foregående sesong var oppsynet kraft fra 9. mars. De første fangstene av odde be tatt 2. mars i Tanafjorden. Fisket i Varangerfjorden kom i gang 26. mars, og denne dato be fastsatt som offisie åpningsdag for oddefisket. Utbyttet av oddefisket var h mot 3683 h i mars 956, da fisket k0n senere i gang. The Fis heri es in March 95 7 In March the andings in Norway by Norwegian fishermen of fish, crustaceans etc. totaed metric tons "'i vith a vaue to the fishermen of L!6,3 mi. kr. The corresponding figures for the preceding year were metric tons and 68,3 tni. kr. FISKET I MARS 957 The decrease as c om pared wi th the preceding year 'ivas mosty due to the marked decine in the yied of the spawning cod fisheries. On the other hand the andings of spring hexring and capein were arger than in the corresponding month in 956. In the northern districts the weather was unsetted. The fishing for spring herring yieded h compared with h in March 956. A tota of h was brought in by the purse seiners whie h were taken with drift and set nets and h with heach seines. The average andings per working day "'i vere h. The!argest aggtegate quantity anded during a day was h anded on the 6th March. 'The fishing for fat herring and sma herring was insignificant during the whoe of March. Ony 7 h fat herring and 203 h stna herring were anded. The fishing for fat and stna herring in \arch 956 was aso sight. '~he spawning cod and Finmark cod fisheries ony produced tons. The corresponding fignres for \tarch 956 and 955 were ton" and tons, respectivey. The fishing was poor in the whoe of the Lofoten area with the exception of Værøy and Røst, where reativey good catches were tnade. The use of purse seines in Lofoten was aowed frmn the 8th of \ arch \Vhie in 956 the ptuse seine fishing started on the 5th of Iviarch. The introduction of purse seines, hmvever, did not resut in an itnportant increase in the weeky quantities anded. The purse seiners operated to a arge extent in the inner part of Vestfjorden in Steigen and Ofoten, and the catches were carried fron these grounds to Lofoten. O wing to the p o or fishing a sma er n un ber of fishermen arrived in the Lofoten erea than in the preceding year. The participation on the 22th VIarch was I 570 fishernen whie the participation on the same date in 956 totaed fishermen. The supervision of the spring cod fishery in Finmark came into force 26th March. In the preceding season the fisheries supervision was introduced 9th \!farch. The first andings of capein were nade 2st \ifarch in Tanafjord. The fishing in Varangerfjord started 26th \!arch. The andings in March totaed h cmnpared with 3683 h in \!farch 956, when the fishing started on a ater date.

9 Nr. 3,, august 957 Mengde og verdiutbyttet av det norske fisket i mars 957 og januarmars 956 og 957. Q]tantity and vaue of the Norwegian jisheries in march 957 and Janumymarch 956 and 957. Av dette ti Of which for Fiskesorter og sagsag species and saes organizations Mars 957 Januarmars '957 fersk bruk jresh consum Ption frysing henging jreezing drying sating sating hermeti opp sering maing canning reduction agn ba it Januarmars 956 Fiskesorter Species Tonn 000 kr. Tonn 000 kr. Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 000 kr. Å Ee.... Lodde Capein.... Båkveite Greenand ha.ibut... Kveite Haibut.... Marefyndre Witch.... Rødspette Paice.... Annen fyndre Faifish, other. Brosme Cusk.... Hyse Haddock.... Skrei S pawning cod.... Loddetorsk Finmark cod.... Annen torsk God, other.... Lyr Poack.... Sei Saithe.... Lysing Hake.... Båange Bue!ing.... Lange Ling.... Skreiever Liver, spawning cod. Loddetorskever Liver, Finmark cod Skreirogn Roe, spawning cod... Vintersid Winter herring.... Feitsid Fat herring.... Småsid Sma herring.... Fjordsid Fjord herring.... Tråsid Traw herring.... Isandssid Iceandic herring... Brising Sprat.... Makre Mackere.... Pir 'Young mackere.... Makrestørje Tuna.... U er Redjish.... Steinbit Woffish.... Horngje Garfish..... Breifabb Angerfish.... Pigghå Dogfish.... Håbrann Porbeage.... Skate, rokke Skate, ray.... Krabbe Crab.... Hummer Lobster..... Sjøkreps Norway obster.... Reker Deep water prawn.... Annen ever Liver, other.... Annen rogn Roe, other.... Forskjeig Various.... I at Tota O / 3 00,23 357/ 362/6 52/67.695/ 4 279/ / Sagsag Saes organizations Fjordfisk S/L.... Skagerakfisk S/L.... Rogaand Fiskesagsag S /L Hordaand Fiskesasag Sogn og Fjordane Fiskesasag Sunnmøre og Romsda Fiskesasag.... Norges Råfiskag Norges Makreag S/L.... Håbrandfiskernes Sasag... Norges Levendefiskag S/L... Noregs Sidesasag.... Sid og Brisingsasaget Isandssidfiskernes Forening. Feitsidfiskernes Sagsag.... I at Tota.... ) Inkusive sid ti frysing ~ = = ~ 8~ 28 s~ 2 9~ ~~ ~ ~~ ~ 3~ 28 o~ ~ 4 :* ~~ / ,992/ /35 706/ 3 00/23 357i 362/6 52/67 695/ 4 279/ /

10 838 z :s w : : I) c: OQ 5i... "' U' ' Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 3. jui 957 eg i uken som endte 3. jui. Tonn. TOLLSTEDER sid i at småsid storsid vårsid forfangstsid brising Frossen s "d Frossen Frossen Frossen for Frossen Frossen. at storsid vårsid fangst småsid brising sid fisk i at torsk sei ~~rsk hyse yr kveite fyndre makre aur~g Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. : Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) ; [ zo: 2499j ! ' _ni _ = = = = = = = 7~~ =_42 _ 7 2:3 _ 2 ~ 43 = =_ :> , = = = o = = = ~~~ i 2 g~ 2 46 ~ sz4 3 ' ' *) På grnnn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for oi ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Annen Rund Rund Rund Rund Rund Annen frossen rundå skate og pigghå håbrann makre fersk fiet frossen frossen frossen frossen makre frossen rokke størje fisk i at fisk i at makre aks pigghå størje fisk TOLLSTEDER Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Annen Tørr Kippfiet torske sei hyse steinbit frossen fisk fisk i at fiet fiet fiet fiet fiet i at i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ) ) ::. 3) = J Fredrikstad Oso , Kristiansand... O ' Egersund Stavanger O 44 =J 40 Kopervik... :Haugesund Bergen Forø... 0 Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre... : I at m 268 ~=m r s ~972~ I uken*) ==2 2 r62 = =t~mo rn =ss=si w 58 o w co,:co

11 Hermetisk Side Fiskevår og mjø' mjø storsid Stat.nr. Stat.m Stat.nr ~ Raff. Oksyd., Herdet sjø dyroje båst spisefett eer av sjøkokt sjø dyroje d)roje Stat.nr. Stat.nr n 878 Fiskeevermjø Stat.nr s32 Herdet tekn. fett Stat.nr S av sjødyroje Tangmjø Stat.nr Oein, fettsyre av sjødyroje Stat.nr O ~ z ;" w p c OQ r;; rt o.n ""~ Fiske Herme Hum herme Herm. Reker tisk mer tikk småsid brising i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr ~ Bank tran Brun Ban Avfas bank tran Brun tran dings tran tran ogoje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr O ~ wn TOLLSTEDER Satet Satet Satet Satet Satet Krydder Sukker ' Røvkt Satet Satet satet Satet satet si id sid feitsid skjære nordsjø sandsi at vårsid storsid småsid sid sid sid sid og fisk taske og fisk brising rogn i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad... Oso... 5 Kristiansand... S Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest... 9 Vardø... 4 Andre O 4 2 I at I uken*) ~ Andre Se, Skarp Andre Spenn Høyvit. Håkjerr. Damp Veterifor kobbe satet fiske og bott Rå Rå hod. tran, a. medisin nærstoffer 0!~~: rogn pro en ose sidoje se oje fiske hai tran, dukter oje, rå oje haioje tran tran TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad... 8 Oso Kristiansand... Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø... Måøy... Åesund Mode... 5 Kristiansund Trondheim Bodø... Svovær Tromsø Hammerfest... Vardø... ~ Andre I at... ~ 8024 u: i ~~ I uken*)... ~4~ 67 i ~ ~' w 00.o

12 Nr. 3,. august 957 Nye minimums og garantipriser på svenskfanget Fadensid. Av en artikke av docent Ingemar GerhaTd i «Svenska Vastkustfiskaren» for 5. jui fremgår det at forhandinger meom J ordbruknamnden og fiskerorganisasjonen har ført ti en de forhfyeser i foran nevnte priser for inneværende sesong. Minimumsprisen på sorteringene O (oppti 8 sid pr. kg) og (oppti 0 sid) forhøyes med kr.,50 pr. kasse for sag både. og 2. auksjon, hviket vi si kassepris for sortering o og i første auksjon kr. 28, samt i annen auksjon for sortering O kr. 22,75 samt for sortering kr. 2,75. For sortering 2 (oppti 8 sid pr. kg) forhøyes prisen med kr.,25 pr. kasse eer kr. 24,25 og kr. 8,25 i henhodsvis første og annen auksjon. For sorteringene 3 og 't (over 8 sid pr. kg) be minimumsprisen forhøyet kr. ti henhodsvis kr. 8,50 og kr. 5 i. og 2. auksjon. Samtige priser er svenske kroner og kasseinnhodet 45 kg. Hoceskåret, sjøsatet Fadensid forhøyes med kr. 4 pr. t9hme (00 kg) ink. tønne og sat og kr. 3 eksk. Prisen bir dermed kr. 87 for hodeskåret, magedtatt og kr. 85 for bare hodeskåret ink. tønne og sat, og kr. 66,50 og 64,50 cksk. tønne og sat. Sidens størrese ska være maks. 9 pr. kg. For fnganet og magedratt sid (maks. 8 pr. kg) er forhøyesen ink. og eksk. tønne_ og sat kr. 4 og kr. 3 ti henhodsvis kr. Et\,75 og kr. 63,25 pr. tønne. For ganet vare er minimumsprisen forhøyet med kr. 3,75 pr. tønne ti kr. 78 ink. tønne og sat, og med kr. 2,75 ti kr. 57,50 eksk. tønne og sat. For uganet sid (fremdees maks. 8 sid pr. kg) er forhøyesen kr. 3,50 og prisen dermed kr. 74,25 og kr. :" 3,7.) henhodsvis ink. og eksk. tønne og sat. Ved krydring kommer det ti kr. 5 pr. tønne. Garantipriser som utredes for de sidepartier Vastkustfisk overtar for omsetning (sideoverskuddene), har kunnet settes noe opp på grunn av fordeaktigere eksportavtaer. Sid av sortering O og er hva garantiprisen angår forhøyet rned kr.,50 pr. kasse onsdager og torsdager, kr.,25 pr. kasse de Øvrige ukedager. Dette er ensbetydende med kassepris fra fredag ti og med tirsdag på kr. 20,75 for sortering O (8 sid pr. kg) og ti kr. 9,75 for sortering (0 sid). Onsdager og torsdager betaes for sortering og 2 kr. 2,50 og 20,50 pr. kasse. f ::Jqo Haugesund Ti tjeneste! Marokkos fiskerier. Norc:rviarokko (tid. spansk Marokko) be eet i 956 iandbrakt 8838 tonn fisk, nemig 224 tonn sardiner, 547 tonn ansjos, 3352 tonn størje, og 7 ±3 tonn annen fisk. De to viktigste fiskehavner Ahucemas ved Atanterhavskysten og Larache ved :Middehavet deer fangsten av sardin og ansjos. Hovedmengden av størje stammer fra fire store fangstredskaper stt ka te «Tvi adragues". I Syd:rviarokko, tidigere fransk Marokko, be det i 956 iancbrakt tonn, hvorav tonn sardiner, 6700 tonn makre, 2683 tonn størje, 972 tonn ansjos og tonn annen fisk. De viktigste havner var: Agadir tonn, Safi tonn, Mogacor tonn, Casabanca G89 tonn. Av den samete innbrakte mengde be 4 74 tonn anvendt ti fersk innenands, tonn be eksportert. Mesteparten fant anvencejse i den marokkanske hermetikkindustri, nemig tonn eer tre fjerdeparter av totafangsten. (Fiskeribadet jui). andbrakt fisk i Troms itiden. januar 27. jui 957. Fiskesort Meng Anvendt ti de Ising og Sa Henging Herfrysing ting metikk tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Lange... Annen Reker I at 553/ Tran 257 h. Rogn iat 365 h,hvorav iset 533 h, satet 632 h Norges Levendefiskag. Omsetningen månedvis i 956. Måned Å Torsk Sei Krabbe Hummer tonn tonn tonn tonn tonn Reker tonn tonn I at Mengde Verdi 000 kr. Januar ,4 0,4 70,5 434,3 496,7 Februar ,2 24,7 536,9 84,3 Mars ,5 0, 48,7 684,3 99,4 Apri Mai. 3,7 77,7 22, 33,5 43, 9, 57,7, 7 200,8 369,3 546,0 Juni... 26,6 6,4 286,0 509,0 796,3 Jui... 3,9 202,8,9 7,2 325,8 392,5 August... 6,5 35,7 22, 7,4 44,6 46,3 558,7 September... 9,5 27,9 08,3 63,9 3,8 49,5 20,9 00,4 Oktober...,8 440,4 8, 752,5 3,8 29,5 356, 85,6 November... 48,2 Desember Korreksjon 0, 362,4 359,9 9,7 2,6 3,6 43,8 47,0 i 0,6 6,5 970,7 963,4 2,2 428,5 0,9 2,0 552,7 420,8 I at... 3, ,2 993, ,4 42,2 2 49,7 8 02, ,2 390

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer