nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HOLOPRISM QS 9000 (730) Innehaver: Van Leer Metallized Products (USA) Ltd, Caerphilly, Mid-Glamorgan CP8 3UH, Wales, GB KL. 16: Belagt papir (ikke opptatt i andre klasser), metallisert papir (ikke opptatt i andre klasser) og plastfilm og plastark (boblet), alle for innpakningsformål og som etiketter. KL. 17: Plastfilm og plastfolier, ikke for emballasje, alle med en diffraksjon eller holografisk innpreget mønster eller for innpreging av slikt mønster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SATYR (730) Innehaver: Lancaster Group AG, Ludwig- Bertram-Strasse 8+10, D Ludwigshafen, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, toalett preparater og produkter, kosmetiske etterbarberingspreparater, kosmetiske preparater for bruk i bad og dusj, kosmetiske kropps- og skjønnhetspleie preparater; såper. (730) Innehaver: ARWI AS, 2381 BRUMUNDDAL, NO KL. 9: Hele klassen. KL. 16: Hele klassen. KL. 18: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ABICO (730) Innehaver: Jens August Iversen, Brennhaugen 13, 5040 PARADIS, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 29: Hele klassen. KL. 30: Hele klassen. 2103

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAN FERMIN (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kaeser Kompressoren GmbH, Karl- Kaeser-Strasse 26, D Coburg, DE (740,750) Fullmektig: Arnfinn Andersen, Postboks 34, 1401 SKI KL. 7: Luftkompressorer til drift av trykkluftverktøy, pressluft- og produksjonsmaskiner. (730) Innehaver: AKA Industriprodukter AB, Bromma, SE KL. 7: Vannpumper, smørekopper (maskindeler), smørepumper, smøreringer; løfteinnretninger; filtre (deler av maskiner og motorer); pumper (maskiner), pumper (deler av maskiner og motorer); manøvreringsorganer for maskiner og motorer, klaffventiler (maskindeler); avgasslangeopprullere (mekaniske) for utsugingsslanger; rengjøringsmaskiner, koplinger, ikke for landkjøretøyer, sylindre (maskindeler). KL. 9: Vannmålere, hjulbalanseringsinnretninger, apparater for motortesting, analysatorer. KL. 11: Kjøleinnretninger og -installasjoner; varmtvannsberedere; luftkondisjoneringsanlegg; filtre for luftkondisjonering, røykgassutskillere; vifter (luftkondisjonering); vannpumper, hydroforer; ekspansjonskar for høye trykk og temperaturer (deler av varmeinstallasjoner); avgasskinner for punktutsugning av røk og damp. (300) Prioritet: SE, ,

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Synbra BV, Zeedijk 25, NL-4871 NM ETTEN LEUR, NL (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Ubearbeidet plast; plastmaterialer brukt som råmateriale; syntetiske harpikser, ubearbeidede syntetiske harpikser; syntetiske harpikser brukt som råmateriale. KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; små gjenstander av metall og jernvarer, brukt i forbindelse med paneler og veggkledninger; tråder, kabler, kontainere av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer; unntatt rør og ventiler og varer med samme beskrivelse til forannevnte samt deler og tilbehør dertil. KL. 17: Plast i ekstrudert eller ekspandert form for bruk ved produksjon; bearbeidet plast, plastprodukter som halvfabrikata; paknings-, tetnings- og isolasjonsmateriale; deler og tilbehør til forannevnte varer; unntatt rør, ventiler og varer med samme beskrivelse til forannevnte samt deler og tilbehør dertil. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); fliser, gulvfliser, veggfliser, takfliser (dekorerte og udekorerte); dører, tak, vegger, gulv, paneler, veggpaneler, gulvpaneler, dørpaneler; deler og tilbehør for bruk i bygninger; mørtel, bygnings- og dekningsmateriale for veier; unntatt rør, ventiler og varer med samme beskrivelse til forannevnte samt deler og tilbehør dertil. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av plast, unntatt stoppringer, rør eller markeringsinnretninger eller varer med samme beskrivelse, og heller ikke deler og tilbehør til slike varer; beholdere laget av plast; deler og tilbehør til samtlige forannevnte varer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Camisa AS, Vestre Rosten 104, 7075 Tiller, NO KL. 25: Klær og hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Nettavisen AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO KL. 16: Aviser, bilder, fotografier, grafiske reproduksjoner, magasiner, overføringsbilder, tidsskrifter, trykksaker. KL. 38: Informasjonsbyråer, pressebyråer, dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, telegramforsendelse, informasjon om telekommunikasjon, nyhetsinformasjonsbyråer, kommunikasjon med dataterminaler, meldetjenester for post og telegraf, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, pressebyråer, telegrafisk kommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon. KL. 41: Utgivelse av tekster andre enn reklametekster, tekstforfattervirksomhet, underholdningsinformasjon, underholdningsvirksomhet, undervisning, utgivelse av tekster andre enn reklametekster. 2105

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ULTRAPLAT CONNOLLY (730) Innehaver: Filodoro Calze SpA, Via Brescia 6, I Casalmoro, MN, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Strømpevarer og strømpebukser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMFY (730) Innehaver: Filodoro Calze SpA, Via Brescia 6, I Casalmoro, MN, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Strømpevarer og strømpebukser. (730) Innehaver: Connolly Leather Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 14: Varer av edle metaller eller overtrukne hermed; edle stener og imitasjoner av edle stener; perler og imiterte perler; juvelérvarer, smykker og bijouterivarer; halskjeder (smykker), anheng (smykker), øresmykker, slipsnåler, mansjettknapper; spenner; smykkeskrin; sigarettetuier; sigarskrin; askebegre; ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur, lommeur, klokker (ur); urremmer og klokkeremmer; urkapsler og urkasser; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAGNUM RADAR (730) Innehaver: Pointertutkat Oy, Saranpääntie 33, SF Oulunsalo, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektroniske posisjonsindikatorer, hunderadarer. 2106

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FORMULA SLX (730) Innehaver: Castrol Ltd, Burma Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smøreoljer; smøreoljer, nemlig girolje og oljer til motordrivverk; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer); ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer, brensel, smøremidler og fett; fett for lær, fett for skotøy, smørefett, smøring for remmer; smøring for våpen; belysningsstoffer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Den norske Bank ASA v/siv Bergit Pedersen, 0107 OSLO, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 2107

8 metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett; telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 610 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 611 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. 2108

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 620 S 230 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 621 S 240 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. 2109

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 250 S 270 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: S 260 S 710 (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. (730) Innehaver: ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg-Pfaffengrund, DE KL. 9: Elektriske koblingsgear, resterende strømoperative deler, hjelpekontakter, signalkontakter, blokkeringsanordninger, låsemekanismer, buss-skinner, buss-skinneblokkere, buss-skinneholdere, bussskinneadaptere, monteringsskinner, terminaler, avslutningsdeksler, forbindelsesterminaler, deksler, lukkeplater, elektriske koblingslinjer, ledningsbroer. 2110

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HERMELIN HANDELS (730) Innehaver: Hermelin Handels AB, Söder Mälerstrand 57, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Hermelin Handels AB, Söder Mälerstrand 57, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Anordninger, apparater og innretninger for kjøling og fordeling (tapping) av øl, vann, mineralvann og leskedrikker; kaffemaskiner, kaffetraktere; deler og komponenter til de forannevnte varer. KL. 11: Anordninger, apparater og innretninger for kjøling og fordeling (tapping) av øl, vann, mineralvann og leskedrikker; kaffemaskiner, kaffetraktere; deler og komponenter til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: SCAN ONE TOURS (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREMAX (730) Innehaver: Premax AB, Rosendalsvägen 27, Malmø, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Anordninger, apparater og innretninger for kjøling og fordeling (tapping) av øl, vann, mineralvann og leskedrikker; kaffemaskiner, kaffetraktere; deler og komponenter til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Scan One Tours AS, Verksgaten 14 B, 4013 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser; befraktning; bilutleie; busstransport; turistbyråer; lystbåttjenester; båttransport; båtutleie; organisering av cruisefart; turoperatører; passasjertransport; plassreservering (transport); reiseledervirksomhet; eskorte av reisende; reisereservering; sightseeing (turistbesøk); transport av reisende. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; ferieleirtjenester; organisering av mottagelser (underholdning); organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; ferieleirtjenester (innlosjering); boligformidling (hoteller, pensjonater); hoteller; hotellreservering; organisering av utstillinger; reisefølgevirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 2111

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCAN ONE (730) Innehaver: Scan One Tours AS, Verksgaten 14 B, 4013 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser; befraktning; bilutleie; busstransport; turistbyråer; lystbåttjenester; båttransport; båtutleie; organisering av cruisefart; turoperatører; passasjertransport; plassreservering (transport); reiseledervirksomhet; eskorte av reisende; reisereservering; sightseeing (turistbesøk); transport av reisende. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; ferieleirtjenester; organisering av mottagelser (underholdning); organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; ferieleirtjenester (innlosjering); boligformidling (hoteller, pensjonater); hoteller; hotellreservering; organisering av utstillinger; reisefølgevirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Registrerte dataprogrammer innspilt på magnetiske databærere, CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for lagring av dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, herunder bøker, aviser, brosjyrer, tidsskrifter og andre periodiske skrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), alt innen området TV og video, inklusiv aviser og tidsskrifter forsynt med koder for programmering av TV, av kabelsendingsmottakere og av video. KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter, konsultasjoner vedrørende forretningsprosjekter og -ledelse, datamaskinbasert registerhåndtering; undersøkelser vedrørende bedrifter og forretningsvirksomhet, datamaskinbaserte bestillinger av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler. KL. 42: Tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi); leasing av adkomsttid til databaser og levering av datainformasjon fra databaser herunder interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle bruker fra deler av eller hele verden; konsultasjoner (ikke forretninger) innen data- og telekommunikasjonsområdet; fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form, dataprogrammering, informasjonsteknologitjenester herunder interaktive og ikke-interaktive, telemediale informasjonsutveksling i forbindelse med utvikling, fremlegging, tilpasning og utleie av dataprogrammer og tekniske konsultasjoner, datatjenester, herunder utleie av adkomsttid til databaser, innbefattet finansiell virksomhet, reiser, innkjøp, booking, turist- og restaurantinformasjon på elektroniske nett. (300) Prioritet: SE, ,

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NETTSKOLEN. (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Registrerte dataprogrammer innspilt på magnetiske databærere, CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for lagring av dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, herunder bøker, aviser, brosjyrer, tidsskrifter og andre periodiske skrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) alt innen området TV og video, inklusiv aviser og tidsskrifter forsynt med koder for programmering av TV, av kabelsendingsmottakere og av video. KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter, konsultasjoner vedrørende forretningsprosjekter og -ledelse, datamaskinbasert registerhåndtering; undersøkelser vedrørende bedrifter og forretningsvirksomhet, datamaskinbaserte bestillinger av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler. KL. 42: Tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi); leasing av adkomsttid til databaser og levering av datainformasjon fra databaser herunder interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle bruker fra deler av eller hele verden; konsultasjoner (ikke forretninger) innen data- og telekommunikasjonsområdet; fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form, dataprogrammering, informasjonsteknologitjenester herunder interaktive og ikke-interaktive, telemediale informasjonsutveksling i forbindelse med utvikling, fremlegging, tilpasning og utleie av dataprogrammer og tekniske konsultasjoner, datatjenester, herunder utleie av adkomsttid til databaser, innbefattet finansiell virksomhet, reiser, innkjøp, booking, turist- og restaurantinformasjon på elektroniske nett. (730) Innehaver: NKI AS, Bekkestua, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (300) Prioritet: SE, ,

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LORIS (730) Innehaver: Kemira SA/NV, Wavre, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NETTSKOLEN. (730) Innehaver: NKI AS, Bekkestua, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksplater og/eller -disketter; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer, dataprogrammer for utvikling av et presisjonsjordbruk. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIGO (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Maskinlesbare dataprogrammer innregistrert på alle typer databærere. KL. 16: Programdokumentasjoner i form av manualer og instruksjonsbøker til bruk sammen med dataprogrammer. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. (300) Prioritet: DE, ,

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROMEM (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 5: Legemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JUDITH LEIBER (730) Innehaver: Time Products plc, London W1X 9FE, GB KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater. KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; briller, solbriller og innfatninger, linser, etuier og kjeder til briller og solbriller. KL. 14: Edle metaller og deres legering og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pillebokser av edelt metall, beltespenner, pengepunger laget helt eller delvis av edle metaller, uekte smykkestener og/eller edle eller halv-edle juveler; drikkekar laget helt eller delvis av edle metaller og/eller edle eller halv-edle stener eller uekte smykkestener. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndvesker, pengepunger, lommebøker og myntposer; paraplyer og parasoller. KL. 25: Klær, belter, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: TV3 Broadcasting Group Ltd, West Drayton, UB7 8JD Middlesex, GB KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet, nemlig radio- og TVreklamevirksomhet; produksjon av radio- og TVreklame; bistand ved bedriftledelse; bistand ved bedriftsadministrasjon; bistand ved ledelse av forretningsvirksomhet; bedrifts- og forretningsinformasjon; markeds- og opinionsundersøkelser; avisabonnementstjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, nemlig elektronisk overføring av kapital; finansiell konsultasjon og informasjon; organisering av lotterier. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig datamaskinassistert overføring av meddelelser og bilder, televisjons- og radioutsendinger, telefontjenester; informasjon angående telekommunikasjon. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelse- og underholdningstjenester, fornøyelses-, utdannelse- og underholdningstjenester, nemlig televisjonsunderholdning; produksjon av radio- og televisjonsprogram, filmproduksjon; informasjon om fornøyelses-, underholdnings- og utdannelsestjenester; utleie av spillefilmer, videogram samt radio- og televisjonsprogram. 2115

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPENGIS (730) Innehaver: Open GIS Consortium, Inc, Wayland, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Green Office Midt-Norge AS, Postboks 5441, 7002 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Jan E. Strand, Olav Tryggvasonsgt. 40, 7000 TRONDHEIM KL. 9: AV (Audio Visuelt) utstyr, mikrofilmutstyr, datautstyr. KL. 16: Tegneutstyr (penner, tegnemaskiner for arkitekter). KL. 20: Møbler til kontor og privat bruk. KL. 42: Edb-programmering, vedlikehold av datautstyr. KL. 16: Trykksaker; undervisningsmateriell (ikke apparater); instruksjonsmanualer (håndbøker); manualer (håndbøker) for tekniske standarder og spesifikasjoner. KL. 42: EDB-programmering; tjenester vedrørende datamaskiner; formgiving og utleie av datamaskiner; utarbeidelse og utleie av dataprogrammer, datasystemer og datanettverk; formgiving, utarbeidelse og utleie av dataperiferiutstyr og av deler og komponenter for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; fremskaffing av datatidsdeling; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, oppdatering og oppgradering av dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsvirksomhet innen datamaskinområdet, konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsvirksomhet i forbindelse med datasystemer, datanettverk, datamaskiner, dataprogrammer og datamaskinperiferiutstyr; medlemskapsvirksomhet; foreningsvirksomhet; foreningsvirksomhet for fremme av interesse for og beskjefigelse med datamaskiner og dataprogrammer, for og med virksomhet gjennom forhandlere og selgere. 2116

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harald Tungehaug, Torget 8, 6440 Elnesvågen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Maling, lakker; treimpregneringsmidler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til tallet 2000 og til teksten i merket. (730) Innehaver: Guru Software AS, Postboks 5205 Majorstuen, 0302 OSLO, NO (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger, databærere (optiske), datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer (innregistrert på databærere), hukommelseslager for datamaskiner, skrivere (EDB). (730) Innehaver: Melody Restaurant AS, Postboks 1732 Vika, 0121 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Petter Forsberg, Keysers gate 4, 0165 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 2117

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLUB WEST (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Melody Restaurant AS, Postboks 1732 Vika, 0121 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokat Petter Forsberg, Keysers gate 4, 0165 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ricoh Company Ltd, Otha-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til fotografering, duplisering, kopiering og trykking samt til skrivere; fikseringsmidler. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; tonere, tone- og fargekassetter og kassetter til bruk i kopieringsmaskiner, facsimilemaskiner, trykkemaskiner og skrivere; pigmenter for trykking og skrivere, tonere og farger oppbevart i kassetter og flasker. KL. 16: Blekk oppbevart i kassetter og flasker; blekk for trykking og for skrivere; blekk; blekk oppbevart i rulle/ valsekassetter. (730) Innehaver: Ricoh Company Ltd, Otha-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til fotografering, duplisering, kopiering og trykking samt til skrivere; fikseringsmidler. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; tonere, tone- og fargekassetter og kassetter til bruk i kopieringsmaskiner, facsimilemaskiner, trykkemaskiner og skrivere; pigmenter for trykking og skrivere, tonere og farger oppbevart i kassetter og flasker. KL. 16: Blekk oppbevart i kassetter og flasker; blekk for trykking og for skrivere; blekk; blekk oppbevart i rulle/ valsekassetter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TUNDRA (730) Innehaver: Standard Knitting Ltd, Winnipeg, MB, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, kosmetikk, hårlotion, etterbarberingsvann, såpestykker for bading, deodoranter, kroppspudder, boblebadsåpe, cellulosesvamper, ansiktskrem, fuktighetskrem for ansikt, ansiktsrensekrem, hånd- og kroppslotion, hårbalsam, hårshampoo, hårspray, hårgelé, hårskum, barberkrem og tannpasta. KL. 14: Klokker, ur. 2118

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: YAHOO! (730) Innehaver: Yahoo! Inc, Santa Clara, CA 95051, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Aida Engineering Ltd, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Presser [maskiner for industriell bruk]; maskiner for bearbeidelse av metaller; tilbehør til maskiner for bearbeidelse av metaller, mekaniske presser, hydrauliske presser, klippemaskiner, smiemaskiner, bøyemaskiner og tilbehør herfor; kutteverktøy [maskindeler]; holdeinnretninger for maskinverktøy, pressformer, smiformer, former for forming av plastprodukter; støpemaskiner og tilbehør herfor, maskiner for forming av plastprodukter og tilbehør herfor; roboter [maskiner] og tilbehør herfor, industrielle roboter [maskiner] og tilbehør herfor. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller; juvelérvarer, smykker; bagasjemerkelapper av edelmetall; edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner og varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; ryggsekker, vesker, bagasjemerkelapper av lær, punger og lommebøker. KL. 21: Husholdningsartikler og glass inkl. husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer, svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk; skumisolasjon for drikkevarebeholdere; varmeisolerte beholdere; beholdere for drikke; vannflasker; isspann. KL. 25: Klær og tilbehør til klær; fottøy og hodeplagg. KL. 28: Leker og sportsartikler inkl. spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdning inkl. fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ABBOTT ALCYON (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Kjemiske reagenser til bruk i medisinsk analyse og -diagnose. 2119

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ILIUM (730) Innehaver: Philips Consumer Communications BV, Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NL KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller data, også omfattende telefoner og personsøkere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCHOLLE (730) Innehaver: Scholle Europe BV, Breda, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Pakkemaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, unntatt skrivemateriell; plastemballasje, ikke opptatt i andre klasser; papir- eller plastposer til bruk ved pakking; folier (ikke av metall) til bruk ved pakking. KL. 22: Syntetiske poser/bager for bruk ved transport og lagring av upakkede varer. (730) Innehaver: Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet, Box 16291, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker, dokumentmapper, undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 35: Forretningsinformasjoner, -evaluering, -overslag og -undersøkelser; konsulenttjenester vedrørende bedriftsledelse og -organisasjon; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål og personaladministrasjon; personellrekruttering; arbeidsformidling; arbeidskontorer; økonomisk planlegging og beregninger; omflyttingstjenester; tjenester vedrørende omlokalisering av bedrifter; markedsundersøkelser og -studier; statistisk informasjon; undersøkelser vedrørende bedrifts- og forretningsvirksomhet; reklamebyråer; bedrifts- og forretningsvurderinger, -opplysninger og -undersøkelser; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og ved forretnings- og industriledelse; kontortjenester. KL. 41: Arrangering, gjennomføring og ledelse av seminarer og utdannelse, rådgivning, opplysning og informasjon til arbeidssøkende i utdannelsesøyemed, veilednings- og undervisningstjenester, utgivelse av bøker, skrifter og trykksaker, utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, ,

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet, Box 16291, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker, dokumentmapper, undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 35: Forretningsinformasjoner, -evaluering, -overslag og -undersøkelser; konsulenttjenester vedrørende bedriftsledelse og -organisasjon; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål og personaladministrasjon; personellrekruttering; arbeidsformidling; arbeidskontorer; økonomisk planlegging og beregninger; omflyttingstjenester; tjenester vedrørende omlokalisering av bedrifter; markedsundersøkelser og -studier; statistisk informasjon; undersøkelser vedrørende bedrifts- og forretningsvirksomhet; reklamebyråer; bedrifts- og forretningsvurderinger, -opplysninger og -undersøkelser; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og ved forretnings- og industriledelse; kontortjenester. KL. 41: Arrangering, gjennomføring og ledelse av seminarer og utdannelse, rådgivning, opplysning og informasjon til arbeidssøkende i utdannelsesøyemed, veilednings- og undervisningstjenester, utgivelse av bøker, skrifter og trykksaker, utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: Arne Olav Wahl, Postboks 273, 9991 Båtsfjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevet). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEXA (730) Innehaver: Rhone-Poulenc Jardin SA, rue Pierre Baizet, F Lyon, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 2121

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker.

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. DATO: FOR-2001-12-17-1487 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer