nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, D Rottendorf, DE (730) Innehaver: Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35, DK-4640 Fakse, DK KL. 32: Øl. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KLEENCARE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, vesker av lær, plast og tekstil, sports- og handlebager og andre reiseeffekter av lær, nemlig futteraler av lær, lommebøker, pengepunger, nøkkelpunger (lærvarer), sminkebager. KL. 25: Damebekledning, inkludert bekledning laget av vevet og strikket materiale og av lær eller lærimitasjon; bluser, skjorter, T-skjorter, collegegensere, jakker, gensere, topper, bukser, skjørt, drakter, kostymer; dameog herreundertøy, badetøy, hodeplagg, sjal, hodebånd (bekledning), jogge- og treningstøy, hansker (bekledning), fottøy (ikke opptatt i andre klasser), belter (bekledning). (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Laporte esd Ltd, Bedford Square, London WC1B 3RA, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Hele klassen. KL. 3: Hele klassen, unntatt hårpleiemidler. KL. 5: Hele klassen. 1857

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TOWNCRAFT (730) Innehaver: J. C. Penney Company, Inc, Plano, TX, US KL. 25: Klær for menn, tilbehør til klær og fottøy (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Caterpillar Inc, Peoria, IL, US KL. 25: Klær, arbeids-, sports- og fritidsklær, caps, belter, slips, skjerf, hodeplagg, T-shirts, shorts, treningsbukser, treningstrøyer, svettebånd, jakker, vester, hansker, votter, regntøy, hele buksedrakter, sokker, fottøy. (730) Innehaver: Nemtsina Inna Alexandrovna, Sankt-Petersburg, RU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 1858

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADDID (730) Innehaver: Wacker-Chemie GmbH, München, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Heinrich Gillet GmbH & Co KG, Edenkoben, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Avgass- eller eksosanlegg for forbrenningsmotorer samt eksospotter og eksosrør derfor; katalytiske eksos- og avgasskonvertere; avgasspartikkelfiltere; avgasstermoreaktorer; nemlig apparater og innretninger med hvis hjelp avgasser underkastes en termisk reaksjon, herunder katalytisk rensing av avgasser og forbrenning av ufiltrert dieselsot til karbonmonoksid og karbondioksid. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter og innretninger for måling og/eller redusering av lyd i gassledninger samt i avgass- og eksosanlegg, herunder elektroakustiske apparater, instrumenter og innretninger for eliminering av forstyrrende støy gjennom interferens. KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming av avgass som deler av forbrenningsmotorer, andre motorer eller som deler av stasjonære maskiner, herunder avgassrørbend, avgassrørbend av blikk, avgasslyddempere, innsugingslyddempere, lyddempere for gassledninger og maskinkapsler, -deksler for lyddemping. KL. 42: Forskning og utvikling innen området lyddemping og avgassrensing. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, kjemiske produkter til vitenskapelige formål (andre enn for medisinsk eller veterinært bruk), kjemiske produkter til fotografiske formål, kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidet plast; ubearbeidete syntetiske harpikser; kjemiske forbindelser som ved kryssbinding danner plast; elastomerer og kunstharpiks som kan kryssbindes med kjemiske masser på basis av organiske silisiumforbindelser; ubearbeidet plast i form av oppløsninger, emulsjoner, dispersjoner, pulver, omdispersible pulvermasser; kjemiske råmaterialer, kjemiske hjelpematerialer, kjemiske additiver til bruk i plastproduksjonen; silaner; organosilaner; silikatsyreestere; silikoner, polysilaner, polykarbosilaner, polysilasaner; silikonoljer, silikonharpikser, silikonfett, silikonpasta, silikonelastomerer, forbindelser som ved kryssbinding danner silikonelastomerer, oppløsninger, dispersoner og emulsjoner som inneholder silikoner; impregneringsmidler; antiskummidler; bindemidler for maling, lakk og lim på basis av organiske silisiumforbindelser; bindemiddeltilsetninger på basis avorganiske silisiumsforbindelser; antistatiske midler (ikke for husholdningsbruk) KL. 2: Maling, fernisser og lakker (ikke elektrisk isolerende), treimpregneringsmidler, rustbeskyttelsesmidler; organiske silisiumforbindelser for lakk, lakktilsetninger og -hjelpemidler; pigmenter, viskositetsmidler, bindemidler og tynnere for lakk og maling; baktericide, flammesikre, varmebestandige og hammerslagsadditiver for lakk; lakk for beskyttelse av elektriske og elektroniske deler og komponenter KL. 17: Isolerende fernisser og lakker (300) Prioritet: DE, ,

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn data: MULTI-LAB (730) Innehaver: Heraeus Electro-Nite International NV, Houthalen, BE KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og regulering; måle- og kontrollinstrumenter og apparater for metallurgisk industri; måle- og kontrollinstrumenter og apparater for metallurgisk industri, nemlig dyppsonder og tilsvarende måleinstrumenter for analysering av flytende metaller; dyppsonder og måleinstrumenter; dyppsonder og måleinstrumenter, nemlig prøveuttakingssonder for å bestemme gass- og kullstoffinnhold i metallsmelter; temperaturmåleinstrumenter og -apparater og deres deler (ikke opptatt i andre klasser); termoelementer, måleforsterkere og deler dertil (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: AB Svensk Filmindustri, S Stockholm, SE KL. 6: Smidde varer av jern og metall; artikler av uedle metaller; artikler av uedle metaller, nemlig nøkkelringer og nøkkelkjeder. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer- juvelérvarer, smykker, edelstener; ur; pins (merker av edelt metall), pyntenåler, medaljonger, nøkkelringer og nøkkelkjeder, emblemer av edel metall, festenåler (bijouteri), nåler av edel metall. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig håndkofferter, kofferter, reisevesker, esker, bokser, vesker, håndvesker, ryggsekker, aksel- og midje-. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum eller erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Kammer og svamper; børster (ikke malerpenser)-, varer av glass, porselen og keramikk- bordserviser, ikke av edelt metall (andre enn kniver, gafler og skjeer) samt drikkebeholdere. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt- kjøttekstrakterkonserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, marmelade, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpure og tomatjuice; snackprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; røstede, tørkede, saltede og krydrede nøtter. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatning, te og kakao, drikker av kaffe, kaffeerstatning, te og kakao; sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostkornblandinger, pasta og andre deigprodukter, pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og konfektyrer, sjokoladevarer og søtsaker, iskrem, yoghurtis og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser, krydder, snackprodukter i form av popkorn og maischips samt snackprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 1860

7 KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikker; utleie av utstyr og tilbehør for restauranter, barer og cateringvirksomhet (ikke opptatt i andre klasser), hotellvirksomhet og tilveiebringelse av lokaler for utstilling, utleie av klær, barneomsorgs- og daghjemsvirksomhet, skjønnhetspleie, fotografering og trykkerivirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mujally Ahmed Bamujally Successors United Co, Jeddah, SA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, spiselige, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep; eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller kunstig). 1861

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, Kadoma-shi, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser); vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; bildeskjerm monitorer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassa-apparater, regnemaskiner, data-behandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (730) Innehaver: Fininfo, SA, F Paris, FR KL. 9: Dataprogramvarer (innregistrert på databærere); innregistrerte programmer, apparater for opptak, overføring, gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske media for opptak, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, forretningsinformasjon, utleie av kontormaskiner og -utstyr, bistand ved forretningsledelse av industrielle og kommersielle firmaer, forretningskonsultasjoner og informasjon, bistand ved beslutningstaking, dokumentkopiering. KL. 36: Forsikring- og bankvirksomhet, finansielle tjenester ved bruk av databanker, finansrådgivning, finansinformasjon. KL. 38: Kommunikasjon, overføring av meldinger og informasjon via elektronisk post, telegraf, telefon og telematikk. KL. 42: Utleie av datamaskiner og databehandlingsmaskiner og utstyr. 1862

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FINWIN (730) Innehaver: Fininfo, SA, F Paris, FR (730) Innehaver: Jo-El A/S, DK-5400 Bogense,, DK KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; grammofonplater, myntautomater og -apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, kabeltrommel med elektriske kontakter for oppbevaring av elektriske kabler, stikkontakter, telefonkontakter, elektriske kabler; beskyttelsesbeholdere for kontakter og kabler; elektriske sensorer til sikkerhetsovervåking, deler og tilbehør dertil. KL. 11: Apparater til belysning, arbeidslamper, festebeslag for arbeidslamper og stativer for arbeidslamper; apparater til oppvarming. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EURO 2000R (730) Innehaver: Utility Trailer Manufacturing Co, P.O. Box 1299, City of Industry, CA , US KL. 12: Landkjøretøyer, nemlig lastebiler og lastevogner for transport av gods; tilhengere (kjøretøy). KL. 9: Dataprogramvarer (innregistrert på databærere); innregistrerte programmer, apparater for opptak, overføring, gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske media for opptak, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i forretningsøyemed, forretningsinformasjoner, databehandlingstjenester, administrasjon av dataarkiver, økonomiske beregninger. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester ved bruk av databanker, finansrådgivning, finansinformasjon. KL. 38: Kommunikasjon via datamaskinterminaler. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WEEKEND (730) Innehaver: Thermos Ltd, Ongar Road, Brentwood, Essex CM15 9AY, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter i form av varmevekslerstoffer emballert i beholdere, for regulering av temperatur. KL. 21: Termosflasker, isolerte beholdere i form av flasker, mugger, kar, karafler, isbokser og kjølebokser; husholdningsredskaper og -beholdere (ikke av edelmetall eller plettert dermed), redskaper for servering av mat og drikke; piknik-kurver med bestikk og servise; glassvarer (ikke opptatt i andre klasser); tallerkner, kopper og skåler (ikke av edelmetall); deler og utstyr for ovennevnte varer, ikke opptatt i andre klasser. 1863

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Biomatrix Inc, Ridgefield, NJ, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Norsk Lever AS, 8335 Gimsøysand, NO KL. 5: Fiskeolje, gelatin, kalsiumpulver; farmasøytiske preparater i form av produkter inneholdende gelatin, oljer, chitosan, astxanthin, syrer, aminosyrer, peptider, proteiner og enzymer, alle fra saltvannsfisk. KL. 29: Frossen fiskelever; fersk fiskelever; tran; hermetisk fiskelever; varmebehandlet, konsumferdig fiskelever, alle som næringsmidler for mennesker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NIFU KL. 1: Kjemiske produkter nemlig biokjemiske oppløsninger og blandinger brukt i produksjon av farmasøytiske og kosmetiske preparater. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater for viskokirurgi, viskobeskyttelse, viskoregulering, viskoforsterkning, viskoseparasjon og viskosupplering brukt innen reumatologi, ortopedisk kirurgi, oftalmologi, otolaryngologi (øre-, nese-, halsbehandling), dermatologi, plastisk kirurgi, gynekologi, urologi, generell kirurgi og hudpleie; ferdigpakkede kjemiske oppløsninger nemlig natriumhylan- og andre hyaluronan-oppløsninger og - geler. KL. 10: Medisinske anordninger for kirurgi, veterinærkirurgi, viskokirurgi, viskobeskyttelse, viskoregulering, viskoforsterkning, viskoseparasjon og viskosupplering brukt innen reumatologi, ortopedisk kirurgi, oftalmologi, otolaryngologi (øre-, nese- og halsbehandling), dermatologi, plastisk kirurgi, gynekologi, urologi, generell kirurgi og hudpleie i form av komplette sprøyter eller ampuller for tilføring av ferdigpakkede natriumhylan- og andre hyaluronan-oppløsninger og -geler. KL. 42: Konsultasjonstjenester innen området medisinsk og kosmetisk forskning, utprøving og produktutvikling. (730) Innehaver: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning - NIFU, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning. 1864

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SECURE (730) Innehaver: Imperial Chemical Industries plc, Millbank, London SW1P 3JF, England, GB KL. 1: Papir for lyskopiering; lysfølsomt papir og lysfølsomme filmer; fotografiske sensibiliseringsmidler; lysmålingspapir; fotofølsomme plater; sensibiliseringsmidler; ikke eksponerte filmer; ubearbeidet plast. KL. 9: Audiovisuelle apparater; apparater for lyskopiering; fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter; eksponerte fotografiske og kinematografiske filmer; mørkeromslamper; tørkeapparater for fotografiske avtrykk; lysmålere (apparater); fotografiske lysbilder; lysbildefremvisere; video opptakere; filmer; filmkassetter. KL. 16: Papp; fotografier, fargebånd; blekk; sverteduker; trykklisjéer, papir til å motta blekk, papir til å motta blekk og fargebånd solgt som sett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tele 3 Norge AS, Olaf Helsetsvei 1, 0694 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; konsulenttjenester i tilknytning til telekommunikasjonsvirksomhet, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konsulenttjenester i tilknytning til dataprogrammer. BISMAG (730) Innehaver: Whitehall Laboratories Ltd, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire SL6 0PH, England, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater. 1865

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Broad Peak AB, Rehnsgatan 5, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Energiforvaltning AS, Postboks 76, 1345 Østerås KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskap. KL. 30: Is, spiseis, smaksforbedrende tilsetninger til næringsmidler (frukt, bær, bakverk, konfektyr). KL. 42: Utleie av is-, yoghurt- og milkshakemaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Asplan Viak IT AS, Storetveitveien 98, 5032 Minde, NO (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co v/ Per Magne Strandborg, Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen KL. 9: Programvare innregistrert på databærere. (730) Innehaver: Hallmark Entertainment Distribution Co, 1325 Avenue of the Americas, 21st floor, New York, NY 10019, US KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 1866

13 KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep, eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller kunstig). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 30: Kaffe, kaffeerstatning, te; kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel, næringsmidler av korn, brød, bakverk, gjær og bakepulver; konditorvarer, iskrem; honning, sirup; salt, sennep; sauser; krydderier; is; næringssupplementer basert på ovennevnte varer; disse produkter for dietetisk, ikke medisinsk bruk. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker; øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker; disse produkter for dietetisk, ikke medisinsk bruk. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; konsulentvirksomhet vedrørende drift og organisering av bedrifter; administrasjon av bedrifter; ledelse og drift av forretninger for kosmetikk og dietetiske produkter. KL. 42: Tjenester innen medisinsk-, hygienisk- og skjønnhetspleie; helse- og estetisk pleie, dietetiske tjenester og tjenester innen forming av menneskekroppen; skjønnhetssalonger; konsultasjoner innen skjønnhetspleie og diett; forskning innen kosmetikk og diett; skjønnhetsinstitutter; pleiehjem for rekonvalesens; kroppsformingssentre (medisinsk pleie). (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Claytone SA, 134 avenue du 14 juillet, F Sotteville-les-Rouen, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann kosmetiske produkter til bruning av huden; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer, matvarer og drikker for medisinsk bruk, næringssupplementer for medisinsk og dietetisk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt og kjøttekstrakter; fisk, fjærkre, vilt; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; næringssupplementer basert på ovennevnte produkter; disse produkter for dietetisk, ikke medisinsk bruk. (730) Innehaver: Gunnar Dafgård AB, S Källby, SE KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 1867

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRALLDISTANS (730) Innehaver: Arne Thuresson Byggmaterial AB, Box 59, S Spånga, SE KL. 19: Bygningsmaterialer og konstruksjonselementer, ikke av metall. KL. 20: Skruer, monteringsdeler og -tilbehør (ikke maskindeler) av plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VICTORIA S SECRET SECOND SKIN SATIN (730) Innehaver: V Secret Catalogue, Inc, 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Lingerie og undertøy for kvinner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VICTORIA S SECRET THE MIRACLE BRA (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett for THE MIRACLE BRA. (730) Innehaver: V Secret Catalogue, Inc, 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Lingerie og undertøy for kvinner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FREDERIC FEKKAI (730) Innehaver: Spring Roll, LP, New York, NY, US KL. 3: Kosmetikk; kosmetikk og makeup-tilbehør og - fjernere; kosmetikkblyanter og -linere; parfymer, toalettartikler; eteriske oljer, shampoer; preparater for øynene, hud, hår og kropp; såper til personlig bruk; fuktighetskremer; lotions/hudvann og kremer, pudder til personlig bruk; tannpussemidler; preparater til bading; deodoranter; antiperspiranter; lukteposer og lukteputer til personlig bruk. KL. 4: Oljer og fett; smøremidler; støvbindemidler; fuktemiddelblandinger og bindemiddelblandinger; brensel og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; briller, solbriller, brilleinnfatninger, deler dertil og brilleetuier; audio og audiovisuelle opptak; CD-rom; filmer, computer software, audio og audiovisuelle opptaks- og gjenskapningsutstyr og applikasjoner dertil; fotografisk utstyr; salgsautomater; utstyr til databehandling. KL. 14: Smykker, armbånd, ankelarmbånd, halskjeder, nåler/pins, øredobber/-ringer, ringer, mansjettknapper; bijouterivarer, brosjer (smykker), brystnåler (smykker), gjenstander av gullimitasjoner, hatteornamenter av edelmetall, kjedepynt (smykker), lenker av edelmetall (smykker), medaljonger (smykker), hatteornamenter av edelmetall, skoornamenter av edelmetall, beslag for 1868

15 seletøy av edelmetall, slipsholdere, slipsklemmer, slipsnåler, smykkenåler, øreklips; ur og klokker. KL. 18: Lærvarer, bager, håndvesker, punger; attachévesker, dokumentmapper, vesker til toalettsaker og kosmetikk, kofferter og reisevesker, handlevesker/bager, ryggsekker, lommebøker; etuier til forretnings- og kredittkort, paraplyer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelmetall eller plettert dermed); kammer, svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Laken, putetrekk, sengetepper, duntepper og vattepper, dyner, dynetrekk, sengetrekk, gardiner, oppvaskkluter, grytekluter, kjøkkenhåndklær, bordkluter (ikke av papir), bordservietter, spisebrikker for bord, badehåndklær og badematter av stoff, lerret, tekstiler for hjemmebruk; gardiner og draperier, håndklær for personlig bruk, lommetørklær. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 26: Kniplinger, blonder og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 42: Frisørsalongtjenester; skjønnhetssalongtjenester; hårklipping, hårformings- og hårfargingstjenester; skjønnhetspleie; helse og kurstedtjenester, kurbad; ansikts- og kroppsbehandling, kosmetisk forskning og rådgivningstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Olympus Optical Co Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 2: Toner og tokomponentsutviklingsmateriale og fikseringsmateriale til fotomaskiner og elektrostatiske kopieringsmaskiner. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder for kontortekniske formål; dikteringsmaskiner, sentraldikteringsinnretninger tilkoplet fjernkontroll; automatiske telefonsvarersett; optiske kortleser- og skriveapparater; magnetiske, optiske og elektroniske opptaksmedia og opptaksdisketter for kontortekniske formål; regnemaskiner, databehandlingsapparater, datamaskiner, dataperiferiske apparater, nemlig monitorer, skrivere, papirsorterere, plottere, scannere, strekkodelesere, opptaksdiskettdrivapparater, lagringsapparater med platelager og/eller disketter, databehandlingsprogrammer for kontortekniske formål; fotokopieringsmaskiner, elektrostatiske kopieringsmaskiner, dokumentmatere og -sorterere; deler til forannevnte varer; spesialkonstruerte transportkofferter og -esker for de forannevnte varer; matter og støvhetter for ovennevnte varer; sorterere for skrivere; videoskrivere; hodesett for fargemonitorer, punktkodelesere; punktkodeskrivere, taleopptakere, bildescannere, situasjonsvideokameraer, optiske tegnlesere, digitalsignalprosessorer, dataprogram for koding og/eller dekoding av lyd, bilder, tegn og/eller data; spredningsprogrammer, databaseprogrammer, tekstbehandlingsprogrammer, redigeringsprogrammer, utgiverprogrammer, side-layout-programmer, forfatterprogrammer, dataprogrammer for bølgeforming, optisk tegnlesing, MIDI (digitalt grensesnitt for musikkinstrumenter), musikkkomposisjon, noteskriving, telekommunikasjon, vitenskapelig beregning og analyser, DAK (datamaskinassistert konstruksjon), DAP (datamaskinassistert produksjon), og/eller for tredimensjonal tegning. KL. 16: Kontormaskiner; skrivemaskiner, dupliseringsmaskiner og spesialkonstruerte transportkofferter og - esker til forannevnte varer; papir, kopieringspapir, karbonpapir, fargebånd, trykte publikasjoner, bøker, magasiner, fotografier, papir, bånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner, aviser; instruksjonsmanualer (håndbøker); karakterkort; gratulasjons/hilsningskort; kart; kalendere; noteark; bokmerker; plastark for overheadprosjektører; limbånd; merkelapper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALLERGAN ULTRACARE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ULTRACARE. (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US KL. 5: Preparater for vedlikehold av kontaktlinser, nemlig preparater og oppløsninger for desinfisering, rengjøring, fukting, preservering, oppbevaring og skylling av kontaktlinser. 1869

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Sveriges Seniorshop AB, Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av konfeksjon; markedsføring av konfeksjon; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved markedsføring i forbindelse med franchising; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (730) Innehaver: KM Records AB, S Skara, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 9: Innspilte og uinnspilte CD-plater, kassettbånd, grammofonplater, video- og audiobånd, CD-ROM, minidisc samt DCC-kassetter; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater samt mekanismer for myntstyrte apparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DALESPORT (730) Innehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, 5280 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1870

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DALEEXCLUSIVE DALEKIDS (730) Innehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, 5280 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, 5280 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DALECASUAL CASUCCI (730) Innehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, 5280 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DALECLASSIC (730) Innehaver: Casucci SpA, Sant egidio alla vibrata, Teramo, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 9: Briller, brilleinnfatninger, solbriller, etuier, deler og tilbehør hertil; optiske apparater og instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, 5280 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1871

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ATTENDS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Co, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Liggeunderlag og -puter for syke; operasjonsoveraller; operasjonsluer og operasjonsmasker; kirurgiske hansker. KL. 16: Håndklær laget av papir og cellulose for engangsbruk. KL. 21: Vaskehansker og -kluter laget av papir og cellulose for engangsbruk; toalettsetebeskyttere for engangsbruk. KL. 25: Overaller for engangsbruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIMDAP (730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Borerigger (flytende og ikke flytende), boremaskiner, borhoder (maskindeler), borkroner (maskindeler), borchuck (maskindeler); oljekoplingsanordninger (unntatt for landkjøretøyer) for bruk på skip for boring av brønner på havbunnen; prosessutstyr (maskindeler) for samtidig produksjon av gass og/eller olje; svivelanordninger. KL. 12: Skip for transport av olje og/eller gass; skip for produksjon av olje og/eller gass; skip for boring av brønner. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Motivation Service Landgren AB, Box 11, S Stocksund, SE (740,750) Fullmektig: Bjørn Nicolaisen, Olavsgaard Kontorsenter, 2013 SKJETTEN KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARTELLE (730) Innehaver: Kaneka Corp, Osaka 530, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 22: Fiber for parykker, hårtupéer, hårfletter, løshår, løsskjegg og kunstige barter. KL. 26: Parykker, hårtupéer, hårfletter, løshår, løsskjegg og kunstige barter. 1872

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRANS-CARGO (730) Innehaver: Cycleurope International SA, 193 rue Gabriel Peri, F Romilly sur Seine, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Sykler (med unntak av faste treningssykler), tilbehør og løse deler for sykler (med unntak av faste treningssykler), herunder rammer, seter, sadelrør og sadelpinner, rør til sykkelstyrer, sykkelstyrer, triatlonstyrer, bremsekabler, bremseklosser, deler til hovedrør, ventiler, hjulnav, hjuldekk, hjuleiker, hjulfelger, skjermer, skvettskjermer, girskifter, girkabler, girstenger, bakpartier, veivarmer, veivsett, pedaler, tåfester, tåstropper, ringer/kranser, girutvekslinger, sykkelkjeder, kjedeskjermer, bagasjebærere, sykkelpumper, støttehjul, sykkelbjeller. (300) Prioritet: EU, , (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, CH-4057 Basel, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing, måling og signalering; datamaskiner, datamaskinutstyr, innregistrerte dataprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og -instrumenter; fjernsyns-, video- og audioapparater og instrumenter; plater, bånd og cd-romprodukter som bærer data og informasjon; instruksjonsog undervisningsapparater og -instrumenter. KL. 16: Papir og papp; trykksaker, bokbindingsmaterialer, innpakningsmaterialer; bøker, publikasjoner, tidsskrifter, løpesedler, aviser, artikler til bruk for kunstnere, pensler; skriveredskaper, skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer, modellermasse, fotografier. KL. 17: Isolasjonsmateriale; ekstrudert plast som halvfabrikata; plastlaminater; tetningsmasse; kunstig og syntetisk harpiks som halvfabrikata, kautsjuk, gummi, glimmer; bøyelige rør. KL. 18: Lær og lærimitasjoner; kofferter og reisevesker, sportsbager, bager, kasser og bokser av lær eller kunstlær, reisevesker, dokumentmapper, lommebøker, portemonéer, kredittkortholdere, paraplyer og parasoller. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, polstringsmateriale; ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 24: Tekstiler og tekstilmetervarer; laken, putevar, dyner og dynetrekk, tepper, forheng, håndklær, ansiktskluter, husholdningslintøy, sengetøy, sengetepper, vatterte sengetepper; dekketøy, bordduker, bordbrikker, møbelstoffer, gardiner, veggtapeter, soveposer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1873

20 KL. 35: Forretningsrådgivning, -evaluering, -ledelse og - administrasjon, faglige konsultasjoner vedrørende forretninger; etterforskning for forretninger, forretningsinformasjoner, bistand ved forretninger, forretningsundersøkelser; administrasjon av data-arkiver og databaser; reklame-, markedsførings- og salgsfremmende tjenester; organisering og ledelse av varemesser og utstillinger. KL. 36: Finansieringstjenester, forsikringsvirksomhet; eiendomstjenester; investeringstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet. KL. 38: Kommunikasjons- og telekommunikasjonsvirksomhet, dataoverføringsvirksomhet, telefontjenester; kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk postoverføring, elektronisk handelsformidling; fjernsynssendinger, satellittkringkasting, kabelkringkasting. KL. 39: Lagring, distribusjon og transport av varer; lagring, levering og fremsendelse av gods; fylling av kjemikalier (emballering); reisebyråvirksomhet og plassreservering (transport); levering og distribusjon av energi. KL. 40: Behandling av materialer og andre stoffer; appretering og/eller farging av tekstiler, vevnader og klær; avfallsbehandling, resirkulasjon av avfall og skrot. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, sponsorvirksomhet, underholdningsvirksomhet; seminarer; organisering og ledelse av messer, utstillinger, konferanser, seminarer og konkurranser. KL. 42: Datamaskintjenester; dataprogramtjenester; konsulenttjenester vedrørende kjemikalier; konsulenttjenester, rådgivning, testing, forskning, tekniske og vitenskapelige tjenester samt formgivning vedrørende industri, engineering, oljevirksomhet, kjemikalier, geologiske undersøkelser og utnyttelse; juridiske tjenester; produktutvikling. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIGEST (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CORREAS (730) Innehaver: Bodega Navarro Correas SA, Don Bosco 3672, 1206 Buenos Aires, AR (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: FIAT AUTO SpA, Torino, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deres deler. KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet; bruktbilvurdering; leasing; tjenester forbundet med avbetaling ved bilkjøp; bankvirksomhet i form av kredittkort-tjenester. KL. 37: Konstruksjons-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Siemens AG, München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsprogrammer for overvåkning av driftsdata i anlegg til produksjon av elektrisk kraft. KL. 42: Utvikling, frembringelse og utleie av databehandlingsprogrammer for overvåkning av driftsdata i anlegg til produksjon av elektrisk kraft. (300) Prioritet: DE, ,

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROFILE FACTORY TEBA (730) Innehaver: Light Source Computer Images, Inc, 4040 Civic Center Drive, 4th Floor, San Rafael, CA 94903, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Computer software for skriver kalibrering. (300) Prioritet: US, , 75/229,841 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IMPOWER (730) Innehaver: E. I. du Pont de Nemours and Co, Wilmington, DE 19898, US KL. 1: Lysfølsomme fotografiske filmer; fotografiske kjemikalier. KL. 9: Billedoverføringsmaskiner og eksponeringsenheter. (730) Innehaver: Gunkol Gunes Enerjisi ve Klima Sanayi AS, Izmir, TR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Oljefiltre; vannpumper; elektriske apparater og maskiner for tilberedning og bearbeiding av yoghurt, melk, egg, kjøtt og grønnsaker, kjøkkenmaskiner; vaskemaskiner for klær; oppvaskmaskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvanning, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; konveksjonsvarmere; vifte-spoleenheter; vannrensere for husholdning og industri; spillvannrensere; luftkondisjoneringsanlegg og -innretninger for husholdning og industri; industrielle ventilasjonsvifter; varmespiraler; anlegg, apparater og innretninger for luftkondisjonering; kjøletåmenheter; gass- og vifteovner for romenheter; ovner for romenheter for industri- og husholdningsbruk; fyringskjeler, sentralfyrkjeler; industrielle vannkjølere; sentralvarmeanlegg, sentralvarmesirkulatorer; hårfønere og hårtørrere for husholdningsbruk; elektriske ovner og griller for husholdninger, gassovner og -griller for husholdninger; elektriske oppvamere for industri og husholdning; ovner for flytende og fast brensel for industri og husholdning; elektriske eller gassdrevne vannvarmere for husholdninger; elektriske brødristere; elektriske komfyrer og gasskomfyrer; solenergikollektorer; kjøleskap. 1875

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Flymo SA, Zug, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Landbruks- og hagebruksmaskiner; landbruks- og hagebruksredskaper; gressklippermaskiner; gressklippere, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tradecar AS, Postboks 7041 Homansbyen, 0306 Oslo, NO KL. 12: Biler til utleieformål. KL. 39: Bilutleie. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DU PAREIL AU MEME (730) Innehaver: Du Pareil Au Meme SA, Wissous, FR KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: AS Miljøteknikk, Strandgaten 22, 4400 Flekkefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske kontrollapparater. KL. 11: Apparater for ventilasjon. 1876

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIPLOMATE CARVMACHINE (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US KL. 10: Oftalmiske kirurgiske apparater for bruk under oftalmisk kirurgi. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Altenmarkt, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, støvler og sko; hodeplagg, hansker, sportsklær, sportsklær for å stå på ski (parski) og stå på snøbrett (monoski), pannebånd, skjerf; skistøvler for ski (parski) og snøbrett (monoski) samt deler og tilbehør til ski (ski) og snøbrett (monoski). KL. 28: Sports-, turn- og lekeapparater; rulleskøyter, bladrulleskøyter, ski (parski), snøbrett (monoski), skikjelker, sportskjelker og skistaver; deler til de forannevnte varer; ski- og snøbrettbindinger og deler til disse; poser, overtrekk, hylstere og bokser tilpasset parski, monoski og skistaver; bindingsfutteraler, skivokser samt redskaper og apparater til å påføre skivoks. (300) Prioritet: AT, , AM 216/97 (730) Innehaver: Profi Reifen- und Autoservice GmbH, Wien, AT KL. 9: Batterier for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer og deres komponenter; kjøretøyer og deres komponenter i form av dekkutstyr, bremser, støtdempere, eksosanlegg. KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdsutstyr for kjøretøyer. (300) Prioritet: AT, , AM 944/

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EINSTEIN BROS MIGRASELECT (730) Innehaver: Einstein/Noah Bagel Corp, Golden, CO, US KL. 29: Smørbart pålegg og krydderier, nemlig kremoster, smør- og margarinblandinger, hummus (puré av malte kikerter), fruktblandinger, fruktpålegg så som geléer og syltetøy, peanøttsmør; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Bagels (bakverk), brød, bagelchips (bakverk) og bakervarer, kaffe og te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 42: Restauranttjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GINSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig Tanacetum partenium ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IMMUNOSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig Echinacea ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig Ginseng ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GREENSELECT VALEROSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig ekstrakter av grønn te. (300) Prioritet: IT, , MI97C (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig Valerina ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GINKGOSELECT EUROSHELL (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien, nemlig Ginkgo Biloba ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Innkodede kort, magnetkort og smartkort; avlesere for bruk med de forannevnte kort; programvarer [innregistrerte EDB programmer]; computer maskinvarer; computer periferiutstyr; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; elektronisk og mikrobølge radio frekvens identifikasjonsapparater for kjøretøyer og drivstoffautomater; dataregistratorer for kjøretøyer og avlesere for bruk hermed; drivstoffmålere og -visere; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for å utføre fjernstyrte finansielle transaksjoner og for overføring av andre elektoniske data; elektroniske kassabetalingsterminaler. 1879

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKP (730) Innehaver: Seiko Precision Inc, Legal & Intellectual Property Dept, 3-9 Taihei 4- Come, Sumidaku, Tokyo 130, JP (740,750) Fullmektig: Thor Henning Pedersen, Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til FREDRIKSTAD OLD TOWN ELM TIE. (730) Innehaver: Hans Christian Kihl, 1640 Råde, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Treslips. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LA MERGEZ (730) Innehaver: Hroar Dege, c/o SEGMA, Postboks 2491 Solli, 0203 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 29: Kjøtt, kjøttekstrakter, pølser. (730) Innehaver: ART COMPLEXION MAKE-UP SKOLE OG KURSENTER, Rådhusgt. 30, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Thore Røsæg, Øvre Slottsgt. 17, 0157 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet. 1880

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECLIPSE (730) Innehaver: Wm. Wrigley Jr. Co, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Tyggegummi. (300) Prioritet: US, , 75/236,190 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EXOTIC SNACKS. (730) Innehaver: Insinger AS, Postboks 1164, 2601 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Tørrete frukter; preparerte jordnøtter; bananchips. (730) Innehaver: United Air Lines Inc, Elk Grove Township, IL, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, maling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av Iyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinsoftware brukt til å analysere, administrere, gjenfinne og lagre lufttransportinformasjon og -data. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjeer; trykksaker og publikasjoner, nemlig trykte plastkort; hefter, brosjyrer, billett og kuponger, blader vedrørende reising. KL. 39: Transportvirksomhet: innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; lufttransport av personer, gods og post, reservasjonstjenester, booking og arrangementer av turer og cruise bilreservasjonstjenester og datamaskinstyrt transport informasjon og datagjenfinningstjenester relatert til lufttransport av personer, eiendom og post samt lagringstjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; hotellreservasjonstjenester. 1881

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CITATION SPEECHMANIA (730) Innehaver: Hästens Sängar AB, S Köping, SE KL. 20: Møbler, herunder senger, sengestativ og soveromsmøbler; speil, herunder toalettspeil; billedrammer; sengeutstyr, herunder madrasser, springmadrasser, puter og dunputer. KL. 24: Vevde tekstiler; tekstilprodukter, nemlig sengetepper og gardiner av tekstiler; sengelinnet, herunder laken og putetrekk; sengetepper av dun; sengeutstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MINDSTORMS (730) Innehaver: Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, DK KL. 9: Software for datamaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; instruksjons- og undervisningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; byggemanualer, manualer; fotografier; skrivesaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Elektriske, elektroniske og elektro-akkustiske apparater for mottak, opptak, gjengivelse, overføring og behandling av lydsignaler og tale, dikteringsmaskiner, talegjenkjenningsapparater, talebehandlingsapparater og talesvarapparater; telefonsentraler; datamaskinprogramvare for bruk ved talegjenkjenningsapparater. talebehandlingsapparater og talesvarapparater. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPEECHATTENDANT (730) Innehaver: Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Elektriske, elektroniske og elektro-akkustiske apparater for mottak, opptak, gjengivelse, overføring og behandling av lydsignaler og tale, dikteringsmaskiner, talegjenkjenningsapparater, talebehandlingsapparater og talesvarapparater; telefonsentraler; datamaskinprogramvare for bruk ved talegjenkjenningsapparater, talebehandlingsapparater og talesvarapparater. (300) Prioritet: BX, ,

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NATEXIS (730) Innehaver: Natexis SA, 45 Rue Saint Dominique, F Paris, FR KL. :. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Elektriske, elektroniske og elektrotekniske apparater for opptak, lagring, overføring, reprodusering og forsterking av lyd, bilde og data, informasjon og/eller andre signaler av noen slag; kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater; TV-apparater og videoopptakere; modemer; apparater for koding og dekoding; bærere i form av kort eller i andre former inneholdende magnetiske, optiske og annen elektronisk lesbar informasjon; skrivestasjoner og lesestasjoner for skriving og lesing av bærere i form av kort og i andre former inneholdende data og koder; elektriske og elektroniske installasjoner og apparater for automatisk fakturering; elektriske og elektroniske låser og adgangskontrollapparater; forhåndsinnspilte dataprogramvarer; komponenter og deler til alle de forannevnte varer, som ikke er opptatt i andre klasser. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utførelse av kommersiell forretning, kommersiell ledelse; assistanse med forretningsledelse, forretningsrådgivning, rapportering eller informasjon; handelskonsultasjoner for forretning, kartlegging av forretning, valutering for forretningsformål; forretningsetterforskning, markedsstudier og vitenskapelige undersøkelser, regnskapsføring, utarbeiding av skatteberegning, utarbeiding av regnkapsanalyser, revisjon; utsendelse av reklamemateriell, flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver; økonomiske prognoser; administrasjon av data filer; abonnement på aviser for tredje parter; organisering av kommersielle for kommersielle eller annonseringsformål; annonsering og kommersiell sponsorstøtte og fonds. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle forretninger, bankforretninger, pengemarkedsforretninger, konsultasjoner på finansielle henseelser, finansanalyse og estimering, finansieringstjenester, finansielle operasjoner og transaksjoner; kredit, avbetalinger, lånesikkerhet ved pant av bevegelige varer, lånesikkerhet ved pant av ikkebevegelige varer, obligasjoner; gjeldssanering; oppsetting og plassering av kapital, sparinger, finansiell portefølgeledelse, finansielle produkter, investeringsfonds, banker, depositum av verdier, sikkerhetsanbringelse i bankbokser; forvaltning av formuer; elektroniske fondstransaksjoner; valutapoerasjoner, utenlandske veksleoperasjoner, clearingvirksomhet; (valuta), clearingkontor (valuta); børsnoteringer, børsmeklere; spørsmål om sikkerhet, kredittbrev og reisesjekker; innebetaling- og kredittkorttjenester; forsikringskonsultasjoner og informasjoner om forsikringsspørsmål, forsikringspolitiske tjenester, livsforsikring, kredittforsikringstjenester; tilveiebringe fonds; skatteligning og fortolkning; aktuartjenester; eiendomsforretninger, eiendomsledelse, eiendomskartlegging, eiendomsmegler (kommersielt og boligsalg og utleie); finansiell sponsorstøtte og fonds. (300) Prioritet: BX, ,

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RHODIA (730) Innehaver: Rhone-Poulenc SA, Courbevoie, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 1884

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 1885

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CACTUS (730) Innehaver: Cactus Automation AB, Krokslätts Fabriker 30, S MÖLNDAL, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Utstyr for behandling av informasjon, nemlig datamaskiner og dataprogram på bånd, kort eller plater. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 1886

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ITAS. (730) Innehaver: Instrumenttjenesten AS, Saghellinga A, 1432 Ås, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kanda AS, Hegdal, 3250 LARVIK, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter, måleinstrumenter, dataprogrammer. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, meteorologisk informasjonstjeneste, prosjektstudier. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB -programmering. 1887

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THERMONOMIC (730) Innehaver: Gyproc Group AB, Malmø, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer; stendere, stikkbjelker og profiler av metall for bygnings- og innredningsformål samt deler og tilbehør dertil av metall; skruer, inspeksjonsluker, isolasjonsholdere og bjelkesko av metall. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable hus (ikke av metall); rør (ikke av metall); stendere, stikkbjelker og profiler (ikke av metall) for bygnings- og innredningsformål samt deler og tilbehør dertil (ikke av metall); skruer, inspeksjonsluker, isolasjonsholdere og bjelkesko (ikke av metall); gipsplater, gipsblokker, vindtette plater og undertaksplater (ikke av metall). (300) Prioritet: SE, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkohol-holdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WRX (730) Innehaver: Fuji Jukogyo KK, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, JP-Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Kjøretøyer og deler og tilbehør dertil. 1888

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Miro Bravo, Vicente, Carretera Nacional 340, Km. 132, Alcoy (Alicante), ES KL. 12: Kjøretøyer; tilhengere (kjøretøy); befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Weybridge, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; substanser for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinsk eller behandlingsformål; snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettbokser og fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: AB Gustaf Kähr, Box 805, S Nybro, SE KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; gulv hovedsakelig av metall. KL. 19: Bygningsmaterialer ikke av metall; gulv ikke av metall eller hovedsakelig ikke av metall, gulv av tre og parkettgulv. KL. 27: Gulvbelegg av tre. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLOR ME MINE (730) Innehaver: Color Me Mine Inc, Los Angeles, CA 90025, US KL. 41: Keramisk studio på gjør-det-selv-basis som innbefatter bruk av forskjellige forsyninger og utstyr, nemlig umalte keramikkboller, tallerkener, skåler, fat og beholdere i varierende form og størrelser, billedrammer, nattlamper, salt- og pepperbøsser, glasur og brennmaterialer. 1889

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Japan Storage Battery Co Ltd, Minamiku, Kyoto, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsappparater. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PIAZZA D ORO (730) Innehaver: Sara Lee/De NV, Vleutensevaart 100, NL-3532 AD Utrecht, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Kaffe, inklusiv filterpakket kaffe, drikker basert på kaffe, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger av kaffe og kaffeerstatninger; te, drikker basert på te, teekstrakter, teerstatninger; kakao, drikker basert på kakao, sjokolade og sjokoladeekstrakter som pulver, granulat eller i flytende form. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til THE HI SPEED COMPANY. (730) Innehaver: Alcatel Alsthom Compagnie Générale d Eléctricité SA, 54, rue la Boétie, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektriske, elektroniske, elektrotekniske, elektromekaniske, elektrokjemiske, radio, elektromagnetiske, optiske, elektro-optiske, opto-elektroniske, integrerte optiske og fiber-optiske, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, fjernmåling, overvåking, fjernovervåking, regulering, signalering, kontroll, livredning og undervisning samt enheter og innretninger herfor; svakstrømsteknologi-apparater, instrumenter, enheter og innretninger for telekommunikasjon, høyfrekvens-teknologi, reguleringsteknologi; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske opptaksmedia, akkustiske og optiske plater; apparater, instrumenter, enheter og innretninger for generering, beregning, overvåking, innlasting, lagring, konvertering, behandling, punktprøving, overføring, fordeling og mottak av data, informasjon, signaler eller meldinger; apparater, instrumenter, enheter og innretninger for kommunikasjon, telekommunikasjon, telefoner, telefontilbehør, telegraf, fjernskriver, fjern-datamaskin, direktekobling, kontorautomatikk og telefax; fordelingsssystemer (inkl. optiske fordelingssystemer), overføringssystemer, radiolinjesystemer, nødsignalsystemer, video-kommunikasjonsnettverk, satellittkommunikasjons-nettverk, automatiske telefonsystemer, mobiltelefoner, teleprintere, teletekstutstyr, videotekstterminaler; mobil-radio-apparater; elektriske, optiske, kommunikasjons- og telekommunikasjons-ledere, ledninger, kabler og kanaler; lasere og masere; datamaskiner, mikrodatamaskiner, elektriske og elektroniske enheter, komponenter og periferiutstyr for disse; modemer, printere, datamaskinprogrammer, programvare og programvarepakker. KL. 35: Utleie av apparater, utstyr, maskiner og installasjoner for informasjonsbehandling; tjenester relatert til informasjonsbehandling på datamaskiner; utleie av apparater, utstyr, maskiner og installasjoner relatert til kontorautomatisering. 1890

37 KL. 37: Installering, vedlikehold og reparasjon av apparater, instrumenter, enheter, innretninger og maskiner relatert til områdene telekommunikasjon, databehandling, direktekoblingstjenester, kontorautomatisering, elektronikk, optikk og radio. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, overføring og viderebefordring av informasjon og data; fjernoverføring av informasjon og signaler, fjernskriving; utleie av apparater, utstyr, maskiner og installasjoner for telekommunikasjon, kommunikasjon og direktekoblingstjenester. KL. 42: Tekniske studier; tekniske studier i form av studier vedrørende apparater, instrumenter, enheter, innretninger, utstyr, installasjoner og maskiner relatert til områdene elektrisitet, elektronikk, databehandling, direktekoblingstjenester, kontorautomatisering, kommunikasjon og telekommunikasjon, elektrokjemi, optikk og radio; teknisk og profesjonell rådgivningsvirksomhet, planlegging (ikke om forretningsdrift); materialprøving, laboratoriearbeid, teknisk og vitenskapelig databehandling, elektroniske programmerings-tjenester, datamaskinprogrammering, vitenskapelig arbeid innen fysikk; utleie av apparater, utstyr, maskiner og installasjoner relatert til elektrisitet, elektronikk og elektrokjemi. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPDP (730) Innehaver: Primalco AB, Porkkalankatu 13, SF Helsinki, FI KL. 33: Vin, spirituosa, likører, vodka, gin, whisky, ferdigblandede alkoholholdige drikker, preparater til fremstilling av alkoholholdige drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SENSI PUR (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Kosmetiske gels, dusj- og badesalt; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk, kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende og -pleiende midler i form av melk, gels og oljer. (300) Prioritet: FR, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MITTVAL (730) Innehaver: Recip AB, Årsta, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: SE, ,

38 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RECIP MITTVAL EFG (730) Innehaver: Recip AB, Årsta, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIMITAL (730) Innehaver: Recip AB, Årsta, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og - rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse;. (300) Prioritet: GB, ,

39 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROPEAN. (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse; rådgivning vedrørende informasjonsteknologitjenester relatert til software for datamaskiner og databaser i forbindelse med klienters tilgang til banktjenester og tilveiebringelse av investeringstjenester og andre relaterte tjenester. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse; rådgivning vedrørende informasjonsteknologitjenester relatert til software for datamaskiner og databaser i forbindelse med klienters tilgang til banktjenester og tilveiebringelse av investeringstjenester og andre relaterte tjenester. (300) Prioritet: GB, ,

40 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse; rådgivning vedrørende informasjonsteknologitjenester relatert til software for datamaskiner og databaser i forbindelse med klienters tilgang til banktjenester og tilveiebringelse av investeringstjenester og andre relaterte tjenester. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse; rådgivning vedrørende informasjonsteknologitjenester relatert til software for datamaskiner og databaser i forbindelse med klienters tilgang til banktjenester og tilveiebringelse av investeringstjenester og andre relaterte tjenester. (300) Prioritet: GB, ,

41 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROMANCE (730) Innehaver: Bongrain SA, Viroflay, FR (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROPEAN. (730) Innehaver: EFG Bank European Financial Group SA, CH-1211 Geneve, CH KL. 16: Sjekkhefter, reisesjekker, bankremisser og trykte sjekker. KL. 35: Tilveiebringelse av økonomisk og finansiell informasjon og økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; tilveiebringelse av statistisk informasjon vedrørende økonomiske og finansielle emner for forretningsformål; konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av kontanter; finansiell forvaltning; finansanalyser og finansrådgivning; finansinformasjon; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; korporative finanstjenester; forsikringsvirksomhet; spare- og investeringstjenester; kreditt- og utlånsvirksomhet; kredittadministrasjon; investeringsforvaltning og rådgivningstjenester; forvaltning av formuer og fond; bankhvelv- og sikkerhetsdeponeringstjenester; organisering, bestyrelse og kontroll av bank- og finansielle anliggender; rådgivning vedrørende skatte- og finansielle anliggender. KL. 41: Utdannelse og opplæring vedrørende bank-, finansiell, økonomisk og investeringsvirksomhet; utgivelse av tekster relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; organisering av konferanser og andre begivenheter innen bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender. KL. 42: Juridiske og konsultasjonstjenester relatert til bank-, finansielle, økonomiske og investeringsanliggender; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personelledelse; rådgivning vedrørende informasjonsteknologitjenester relatert til software for datamaskiner og databaser i forbindelse med klienters tilgang til banktjenester og tilveiebringelse av investeringstjenester og andre relaterte tjenester. KL. 29: Melk, ost, meieriprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Ikke lineære video redigeringssystemer bestående av videospillere, redigeringskontroll apparater, videoopptakere og microcomputere. (300) Prioritet: GB, ,

42 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Bladcentralen, 0508 Oslo, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Bladcentralen, 0508 Oslo, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCANWHITE (730) Innehaver: Omya AB, Malmö, SE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, inkludert mineraler og kjemiske preparater derav; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. 1896

43 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PERFLEX (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (730) Innehaver: Noble House Hotel & Suites AS, Kongensgate 5, 0153 Oslo, NO KL. 10: Stent og stentinnførings-innretninger og - systemer. KL. 35: Bedriftsledelse. KL. 42: Hoteller, restauranter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Standard Knitting Ltd, Winnipeg, MB, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, kosmetikk, hårlotion, etterbarberingsvann, såpestykker for bading, deodoranter, kroppspudder, boblebadsåpe, cellulosesvamper, ansiktskrem, fuktighetskrem for ansikt, ansiktsrensekrem, hånd- og kroppslotion, hårbalsam, hårshampoo, hårspray, hårgelé, hårskum, barberkrem og tannpasta. KL. 14: Klokker, ur. 1897

44 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hoders Co, Ltd, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, HK (730) Innehaver: Buell Motorcycle Co, East Troy, WI, US KL. 9: Briller, solbriller, beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelmer, elektriske deler og målere for motorsykler, nemlig fartsmålere, takometere, batterier, kretser, cruisesignaler, terminaler, startere, kretsbrytere, termostater, batteriladere, armatur- og spenningsregulatorer, deler og tilbehør til ovennevnte varer. KL. 12: Motorsykler, deres deler og tilbehør. KL. 25: Klær, gensere, bukseseler, skjerf, tørkler, lommetørklær, jakker, frakker, vester, hansker, bukser, overtrekksbukser, skjorter, shorts, luer, hatter, strikkeluer, regnhatter, belter, svettebånd, kjeledresser, trikotasjevarer, rygg- og ermløse topper, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, regndresser, regnfrakker, skjorter, treningsgensere, treningsbukser, ermløse topper, t- skjorter, undertøy, pannebånd, leggvarmere, forklær, votter, underklær, lærplagg, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, sko og støvler, støvletupper, såleplater, hælbeskyttere og dekorative støvlestropper; hodeplagg; deler og komponenter til ovennevnte varer. (300) Prioritet: US, , 75/ KL. 14: Klokker, klokkereimer, klokkebånd, juvelérvarer, edelstener, klokkearmbånd prydet med edelstener, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; ur og andre kronometriske instrumenter, deler og komponenter for alle de forannevnte varer, bokser/etuier egnet for de ovennevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hoders Co, Ltd, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, HK KL. 14: Klokker, klokkereimer, klokkebånd, juvelérvarer, edelstener, klokkearmbånd prydet med edelstener, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; ur og andre kronometriske instrumenter, deler og komponenter for alle de forannevnte varer, bokser/etuier egnet for de ovennevnte varer. 1898

45 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Pasteur Merieux MSD S.N.C., F Lyon, FR KL. 5: Farmasøytiske stoffer og droger, vaksiner. KL. 42: Medisinsk behandling i forbindelse med vaksinasjon og vaksiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: St. Ives Laboratories, Inc, Melrose Park, IL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Kosmetikk og toalettartikler, hårpleiemidler, sjampo, balsam for håret, hårspray, -skum, -gelé, -farge og preparater for krølling av hår; kremer, lotion og rensepreparater til hudpleie (kosmetikk). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROMRIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE (730) Innehaver: Pasteur Merieux MSD S.N.C, société en nom collectif, F Lyon, FR KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. KL. 5: Farmasøytiske stoffer og droger, vaksiner. KL. 42: Medisinsk behandling i forbindelse med vaksinasjon og vaksiner. 1899

46 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SNØHETTA (730) Innehaver: Snøhetta AS, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet. KL. 42: Arkitekter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 24: Tekstilstoffer; tekstilvarer; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XALIFE (730) Innehaver: Synthelabo SA, Le Plessis-Robinson, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Diesel SpA, Molvena, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektrisk oppvarmede klær, elektriske sigarett-tennere for biler. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Dokumenter for assistanse / til hjelp for terapeutisk og epidermologisk evaluering av pasienter med godartet prostata-hypertrofi. KL. 41: Organisering av seminarer, kongresser og arbeidsgrupper innen det medisinske område, utgivelse av tidsskrifter, bøker og guider innen det medisinske området. KL. 42: Tjenester til hjelp for doktorer for evaluering av pasienter. (300) Prioritet: FR, ,

47 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STELID (730) Innehaver: Ela Medical SA, Montrouge, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Steroidavledning (steroid leads). (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELEKTRONISK RANSEL (730) Innehaver: Norsk Investorforum, 0116 Oslo, NO KL. 9: Datamaskiner og personlige computere samt deres deler; modemer, data programmer. KL. 16: Håndbøker, trykte manualer, bøker og tidsskrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Utleie av tilgangstid til databaser, utleie av software, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammeringstjenester. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Television Broadcasts Ltd, Kowloon, HK KL. 16: Papir, papirvarer, pappvarer, skrivesaker og papirvarer, trykksaker, magasiner (tidsskrifter), journaler, bøker, aviser, periodiske publikasjoner, fotografier, plakater, artikler til bruk for kunstnere (unntatt farger eller ferniss), malerier (bilder). KL. 38: Overføring og sending av fjernsynsprogrammer via satellitt; abonnering på fjernsynssendinger; teletekst og interaktive fjernsynstjenester; kommunikasjonstjenester mellom datamaskiner. KL. 41: Underholdningsinformasjon; produksjon av fjernsynsprogrammer; oppsetninger av show; fjernsynsunderholdninger; filmproduksjon på videobånd, distribusjon og utleie av kinematografiske filmer og video. 1901

48 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CORDANT (730) Innehaver: Fujitsu ICL Computers Ltd, Lovelace Road, Bracknell, Berkshire RG12 8SN, GB KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; personlige datamaskiner, tastaturer for datamaskiner, hukommelseslagre for datamaskiner, dataprogrammer, programvare og maskinvare for datamaskiner; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); magasiner; tidsskrifter; brosjyrer; kataloger; notatblokker, notisbøker manualer (håndbøker) for datamaskiner. (730) Innehaver: Forbrukerrådet v/direktøren, Postboks 8104 Dep, 0032 OSLO, NO KL. 16: Tidsskrifter, bøker. KL. 41: Opplæringsvirksomhet i forbindelse med forbrukerpolitikk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UNISYS NETWORK ENABLE (730) Innehaver: Unisys Corp, Blue Bell, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Installasjon og vedlikehold av datamaskiner, datakommunikasjonsutstyr, kommunikasjonslinjer og dataperiferiapparater. KL. 42: Konsultasjons- og designtjenester relatert til datanettverk; konsultasjons- og designtjenester relatert til computer hardware og computer software; konsultasjonsog designtjenester relatert til integrering av computer hardware og software i nettverk; EDB-programmering, programmering for datamaskiner; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer. 1902

49 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: EDB ASA, Postboks 139, Økern, 0509 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse av dataprogrammer og software; konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammer og software; utleie av dataprogrammer og software. (730) Innehaver: Computer Cleaning Technology International AS, Postboks 135, Leirdal, 1009 Oslo, NO KL. 37: Vedlikehold, rensing og rengjøring av alle typer kortterminaler som mottar elektroniske signaler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SSK (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BJØRGE GOURMET (730) Innehaver: Bjørge Biomarin AS, 6057 Ellingsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Fiskeprodukter; skalldyr. 1903

50 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VESLEMJUK (730) Innehaver: Animal Voice Production AS, Eckersbergsgt. 27, 0266 Oslo, NO KL. 42: EDB-programmering (programutvikling). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kirkbi A/S, Billund, DK KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Brødrene Mylius Eiendom AS, Postboks 10, 3771 Kragerø, NO KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer, av edelt metall. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NAVILIGHT (730) Innehaver: Thomson multimedia SA, 46, Quai Alphonse Le Gallo, F Boulogne Cedex, FR KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilder; fjernsynsmottakere; katoderør og katoder; fjernkontroller. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet, herunder for televisjon. (730) Innehaver: Ricks Restauranthus AS, Nordregt. 11, 7011 Trondheim, NO KL. 42: Restaurant/bevertning og tilbringing av mat og drikke. 1904

51 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Singer Company Ltd, Douglas, Isle of Man, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Apparater og utstyr for rengjøring, filtrering og rensing av luft og vann herunder vannfiltere og renseapparater, enheter for bløtgjøring av vann, luftrengjørere og -rensere, utskiftbare filtere og filterpatroner for disse varene; apparater for oppvarming, kjøling og luftkondisjonering; luftfordampere, fuktere, de-fuktere, varmere, vannvarmere og kjøleskap; deler, utstyr og tilbehør til alle forannevnte varer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: EuroService AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for undervisning og for telekommunikasjon; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvarer (innregistrerte EDB-programmer, innregistrerte dataprogrammer på databærere). KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bøker, tidsskrifter, brosjyrer, fotografier, litografier, plakater; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; instruksjonsog undervisningmateriell (ikke apparater). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter, ryggsekker, bager, vesker, reisevesker, lommebøker, portemonéer og nøkkelpunger (lærvarer). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; t-skjorter, belter (bekledning). KL. 28: Spill og leketøy. KL. 35: Organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, konsulentbistand i forretningssaker; spredning av reklameannonser. KL. 39: Transportvirksomhet og organisering av reiser; opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; arrangering/organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning). KL. 42: Hotellreservering, bevertning og tilbringing av mat og drikke; EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; tekniske og faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), utleie av møterom, boligformidling (hoteller, pensjonater). 1905

52 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACTIVE ACCESSIBILITY (730) Innehaver: Microsoft Corp, Redmond, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Fundacion Coleccion Thyssen- Bornemisza, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; magasiner og tidsskrifter, kataloger, fotografier, pensler, instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparter). KL. 35: Auksjonsvirksomhet, auksjonsvirksomhet av kunst, organisering av kunstutstillinger for kommersielle formål. KL. 37: Vedlikehold og restaurering av møbler, kunstverk og antikviteter. KL. 41: Tjenester og aktiviteter utført av personer og institusjoner vedrørende utdannelse, opplæring, trening; sportslige og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse av museumstjenester (fremvisning, utstillinger); organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, forelesninger og foredrag, symposium samt arrangering og ledelse av praktiske seminarer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, lagring, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); dataprogrammer for bruk ved utvikling av andre dataprogrammer; hjelpeprogrammer for overvåking av drift av andre programmer og for oppdagelse og rapport av forekomst av programmeringshendelser. (300) Prioritet: US, , 75/256,

53 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GPK (730) Innehaver: Gemplus SCA, La Ciotat, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; ajourføring og vedlikehold av datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner; utleie av software (EDB); konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; prosjektstudier (tekniske); faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: L-Fashion Group OY, Linjakatu 5, SF Lahti, FI KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TAKPLOG (730) Innehaver: Per Anton Øverland, Skrefjell veien 25, 4645 Nodeland, NO KL. 6: Bygningsmaterialer av metall, galvanisert stål, rustfritt stål. KL. 19: Bygningsmaterialer ikke av metall, bygningsmaterialer (ikke av metall) bestående av glassfiber, epoxy og komposittmaterialer. (730) Innehaver: Cadence Design Systems Inc, 555 River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Computer software for design, testing, produksjon og installasjon av integrerte kretser. (300) Prioritet: US, , 75/259,

54 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 1908

55 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 1909

56 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 1910

57 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KLEANCHECK (730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, DE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, diagnostika til industrielle formål. (730) Innehaver: Norges Skiforbund, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; kofferter og reisevesker, ryggsekker, bager, dokumentmapper, håndvesker, lommebøker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POWERMART (730) Innehaver: Informatica Corp, Menlo Park, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; computer software brukt i formgiving og generasjon av dataprogrammer. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALIRO (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. 1911

58 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BISCA NATIVEENGLISH (730) Innehaver: Bisca A/S, Parallelvej 11, DK-9800 Hjørring, DK KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snackprodukter (mat). KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; snackprodukter (mat). (730) Innehaver: Inso Corp, 31. St. James Avenue, Boston, MA, 02116, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Computer software, computerprogrammer til bruk ved billedliggjøring;. (300) Prioritet: CH, , 6711/1997 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LISA EC/ARBOR (730) Innehaver: Kenan Systems Corp, Cambridge, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for markedsanalyser vedrørende kunder, fakturering av kunder, og beslutningsstøtte i et konserverende telekommunikasjonsmarked; dataprogrammer. (300) Prioritet: US, , 75/260,714 (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Apparater og utstyr for løfting, håndtering og transport av pasienter og invalide; apparater og utstyr til hjelp av pasienthygiene; løfteanordninger for invalide; heiser for invalide; slynger; strammerammer; stroppestrammere; slyngestrammere; deler og utstyr til forannevnte varer. (300) Prioritet: GB, ,

59 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MARISA NEONETTE (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Apparater og utstyr for løfting, håndtering og transport av pasienter og invalide; apparater og utstyr til hjelp av pasienthygiene; løfteanordninger for invalide; heiser for invalide; hjelpemidler for å kunne stå, slyngestrammere; stroppestrammere; deler og utstyr til forannevnte varer. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: Osram GmbH, Berlin og München, DE KL. 11: Belysningsapparater og deler dertil. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Demo Holding SA, Luxembourg, LU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater, sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. 1913

60 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Burlington Networks Inc, Armstrong Avenue, Irvine, CA 92606, US KL. 36: Tollklarering. KL. 39: Luft-, sjø- og landtransport og utbringelse av frakt, pakker og konvolutter; luft-, sjø- og landekspresstransport av frakt, pakker og konvolutter; lagring av varer. (300) Prioritet: US, , 75/351,146 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RESCOM (730) Innehaver: DSM Andeno BV, Grubbenvorsterweg 8, NL-5928 NX Venlo, NL (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HALV HALLING. (730) Innehaver: AS P. LTZ AASS, Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 32: Øl, pilsnerøl. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk (unntatt for fungicider og preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og ugress). KL. 5: Kjemiske produkter til medisinske og hygieniske formål. KL. 42: Tjenester tilbudt av kjemikere, leger og ingeniører; tjenester tilbudt av kjemiske laboratorier; støttetjenester i forbindelse med utvikling av nye kjemiske produkter og produksjonsprosesser, herunder produksjonsprosesser i liten målestokk. (300) Prioritet: BX, ,

61 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREXAGEN (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SUPERIOR. (730) Innehaver: Arjo Wiggins Ltd, Basingstoke, Hampshire, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Papir, papp, skrivesaker og papirvarer. KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer mot virus. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCHILLER (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bengt Bohjort, Enköping, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemikalier for brannslukning, samt brannslukningsvæsker og brannimpregnerings-midler. 1915

62 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WEATHER SYSTEMS (730) Innehaver: Ashworth Inc, 2791 Loker Avenue West, Carlsbad, CA 92008, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bengt Bohjort, Enköping, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemikalier for brannslukning, samt brannslukningsvæsker og brannimpregnerings-midler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hairport AS, Postboks 183, 1471 Skårer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo REAL TOUCH KL. 42: Frisørsalonger. (730) Innehaver: Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenåvej 637, DK-8541 Skødstrup, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1916

63 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAIRPORT (730) Innehaver: Hairport AS, Postboks 183, 1471 Skårer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Frisørsalonger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier. KL. 31: Korn ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RTM (730) Innehaver: BI Stiftelsen v/norsk Institutt for Markedsforskning, Postboks 580, 1301 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Markedsstudier; meningsmåling. KL. 42: Vitenskapelig forskning. 1917

64 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORWEGIAN FLYER GINKOLIUM (730) Innehaver: E P Sykkel Sport v/perry L Nakken, 6265 Vatne, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Sykler. KL. 28: Rullebrett, surfingbrett, rulleskøyter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CYBER SPACE (730) Innehaver: Head Sport AG, Kennelbach, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 18: Reisevesker, sportsvesker. tennisvesker, ryggsekker, vesker for skistøvler. KL. 28: Ski, skistaver, skibindinger; bokser, overtrekk og poser tilpasset ski. (730) Innehaver: Société de Conseils de Recherches et d Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FIRELINE (730) Innehaver: Berkley Inc, Spirit Lake, IA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Fiskesnører. (300) Prioritet: AT, , AM 3609/

65 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLK SPORTSWEAR FOR MEN AND WOMEN (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE KL. 3: Midler for kropps- og skjønnshetspleie, eau de toilette, barbervann og -såpe, etterbarberingsvann, parfymevarer, eteriske oljer, såper, tannpussemidler, neglelakk, neglepleiemidler, leppestifter, øyenbrynsstifter, mascara. KL. 6: Nøkkelskilt og -anheng. KL. 9: Lyd- og bildebærere, nemlig kassetter, lydbånd, kompaktdisker og videokassetter; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, kompass. KL. 14: Ur og tilbehør til ur. KL. 16: Trykksaker, bilder, plakater, brosjyrer, tidsskrifter. KL. 18: Håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, ryggsekker, reise- og håndkofferter; paraplyer og parasoller, skinn, lommebøker, portemonéer. KL. 25: Klær, nemlig T-skjorter, treningsgensere, slips, hansker (bekledning), anorakker, ponchoer, jakker, vester, gensere, polo-skjorter, sjal, belter (bekledning); fottøy; hodeplagg, nemlig hatter, luer, hetter, kyser. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DENIMEX (730) Innehaver: Grupo Kaltex SA de CV, Naucalpan de Juàrez, Estade de Mèxico, MX (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KALTEX HOME (730) Innehaver: Grupo Kaltex SA de CV, Naucalpan de Juàrez, Estade de Mèxico, MX (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: K KALTEX (730) Innehaver: Grupo Kaltex SA de CV, Naucalpan de Juàrez, Estade de Mèxico, MX (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 1919

66 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Animax International AS, Gladengveien 3 b, Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stress Management Center i Värmland AB, Alstergatan 10, S Karlstad, SE (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 16: Undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 41: Undervisning og utdannelse. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: FINGERFÄRDIG (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Iréne Grahn, Tällbergsvägen 163, S Tällberg, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 10: Fingerleddstøtte for medisinske formål. KL. 14: Smykker av plast, gull, sølv og edelstener. (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: Olav Magne Strømsholm, 6494 Vevang, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; instruksjon om dykking; utleie av dykkerutstyr; fysisk trening. 1920

67 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KITRON (730) Innehaver: Kitron ASA, Postboks 13-14, 4920 Staubø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dell Computer Corp, Round Rock, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner og periferutstyr for datamaskiner, nemlig monitorer, tastatur, skrivere, mus, koprosessorer, modem, harddisk- og diskettstasjoner, båndstasjoner, stasjoner for CD-ROM, kort og tilleggsenheter for minne, minnekort og integrerte kretser for minne, kabler og bindepunkter, og instruksjonsmanualer solgt sammen som en enhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kitron ASA, Postboks 13-14, 4920 Staubø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og instrumenter. GRANS (730) Innehaver: Grans Bryggeri AS, Kamfjordgt 56, 3200 Sandefjord, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 1921

68 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Grans Bryggeri AS, Kamfjordgt 56, 3200 Sandefjord, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Apotekernes Fællesindkjøp AS, Postboks 161 Kalbakken, 0903 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. (730) Innehaver: Venture Invest AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 1922

69 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Apotekernes Fællesindkjøp AS, Postboks 161 Kalbakken, 0903 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; plaster og forbindingsmateriale; desinfeksjonsmidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Stiftelsen Norges Byggskole, Postboks 293, 2000 Lillestrøm, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POLY TAPE (730) Innehaver: Poly Plast Øst AS, Jølsenvn. 26, 2000 Lillestrøm, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 17: Klebebånd. (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker, akevitt. 1923

70 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GOSPEL (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (730) Innehaver: Forest Footwear LLC, Mercer Island, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapeler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Japan Tobacco Inc, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 34: Tobakk; sigarer, skråtobakk, sigaretter, sigarettipper; askebegre, ikke av edelmetall, sigarettetuier, ikke av edelmetall, sigarettmunnstykker, ikke av edelmetall, lightere for røkere, tobakkspunger; fyrstikker. 1924

71 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EMIAT (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. KL. 42: Medisinske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ATMA (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. KL. 42: Medisinske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAMIAT (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (730) Innehaver: Tamro OYJ, Vantaa, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål. KL. 3: Eteriske oljer; kosmetikk; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn for toalettbruk); dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektrisk oppvarmede tepper for medisinsk bruk. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontroll, tilsyn, rådgivning og bistand mht. organisasjon, ledelse og administrasjon av foretak; kontortjenester. KL. 39: Transport, pakking og oppbevaring av varer. (300) Prioritet: FI, , T (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. KL. 42: Medisinske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. 1925

72 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RICILS MAGIC COURBE (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Tamro OYJ, Vantaa, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål. KL. 3: Eteriske oljer; kosmetikk; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn for toalettbruk); dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektrisk oppvarmede tepper for medisinsk bruk. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontroll, tilsyn, rådgivning og bistand mht. organisasjon, ledelse og administrasjon av foretak; kontortjenester. KL. 39: Transport, pakking og oppbevaring av varer. KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (300) Prioritet: FI, , T

73 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (300) Prioritet: FR, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OVEA (730) Innehaver: Porges SA, Le Plessis Robinson, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Intravaginale innretninger mot urinalinkontinens. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: ADB-Gruppen Mandator AB, Box 305, S Stockholm, SE KL. 9: Audiovisuelle undervisningsapparater; bildelesere (data); skrivere; sentralenheter (prosessorer) for datamaskiner og databehandlingsutstyr; datamaskiner og databehandlingsutstyr, datalagerenheter, magnetiske og optiske datamedier, registrerte dataprogrammer og operativprogram, ytre enheter til datamaskiner og databehandlingsutstyr: disketter; kompaktplater; CD-ROM; kommunikasjonsapparater; modemer; telefoner, telefaksog telexapparater. KL. 16: Papirstrimler og kort for registrering og opptak av dataprogram; skrivemaskiner: dokumentmakuleringsmaskiner; kontorrekvisita (ikke møbler); trykksaker; trykte publikasjoner; undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; assistanse ved bedrifts- og industriledelse; bedriftsundersøkelser, foretaksundersøkelser; forretningsevaluering, markedsanalyser og -studier; bedrifts- og forretningsinformasjon; yrkesmessige forretningskonsultasjoner; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; økonomiske beregninger; rasjonaliseringsekspertise; utleie av kontormaskiner og - rekvisita. KL. 36: Finansanalyser; faktoringselskaper, finansiell forvaltning, informasjon, vurdering og konsultasjoner; fondsinvesteringer; forvaltning av fast eiendom, aksjer og andeler i bedrifter; forsikringsgarantitjenester. KL. 37: Konstruksjons-, anleggs- og byggetjenester; installasjon, vedlikehold, service og reparasjonsvirksomhet vedrørende elektrisk og elektronisk utstyr samt datautstyr og dertil hørende ytre enheter. KL. 38: Telekommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjonstjenester ved dataterminaler, telefon og mobiltelefoner; telegrafitjenester; telextjenester; fjernsynssendinger og radiosendinger; elektronisk postoverføring; personsøker- tjenester (radio eller telefon), informasjon om tele- og datakommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av veiledning og instruksjon; arrangering og gjennomføring av seminarer, kongresser og symposier; utdannelses- og undervisningsinformasjon; utgivelse av bøker og andre publikasjoner. 1927

74 KL. 42: Dataprogrammering; oppdatering og utforming av dataprogrammer; leasing av tilgangstid til databaser; utleie av datamaskiner og databehandlingsutstyr; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og databaserte informasjonssystemer samt innenfor informasjonsteknologiområdet; allmenn datarådgivning og vedlikehold av dataprogram for økonomisk rapportering; utviklingstjenester for nye produkter; ingeniørvirksomhet (ekspertise); lisensiering av immateriell eiendomsrett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MANDATORY OPEN (730) Innehaver: ADB-Gruppen Mandator AB, Box 305, S Stockholm, SE KL. 9: Audiovisuelle undervisningsapparater; bildelesere (data); skrivere; sentralenheter (prosessorer) for datamaskiner og databehandlingsutstyr; datamaskiner og databehandlingsutstyr, datalagerenheter, magnetiske og optiske datamedier, registrerte dataprogrammer og operativprogram, ytre enheter til datamaskiner og databehandlingsutstyr; disketter; kompaktplater; CD-ROM; kommunikasjonsapparater; modemer; telefoner, telefaksog telexapparater. KL. 16: Papirstrimler og kort for registrering og opptak av dataprogram; skrivemaskiner; dokumentmakuleringsmaskiner; kontorrekvisita (ikke møbler); trykksaker; trykte publikasjoner; undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; assistanse ved bedrifts- og industriledelse; bedriftsundersøkelser, foretaksundersøkelser; forretningsevaluering; markedsanalyser og -studier; bedrifts- og forretningsinformasjon; yrkesmessige forretningskonsultasjoner; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; økonomiske beregninger; rasjonaliseringsekspertise; utleie av kontormaskiner og - rekvisita. KL. 36: Finansanalyser; faktoringselskaper, finansiell forvaltning, informasjon, vurdering og konsultasjoner; fondsinvesteringer; forvaltning av fast eiendom, aksjer og andeler i bedrifter; forsikringsgarantitjenester. KL. 37: Konstruksjons-, anleggs- og byggetjenester; installasjon, vedlikehold, service og reparasjonsvirksomhet vedrørende elektrisk og elektronisk utstyr samt datautstyr og dertil hørende ytre enheter. KL. 38: Telekommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjonstjenester ved dataterminaler, telefon og mobiltelefoner; telegrafitjenester; telex- tjenester; fjernsynssendinger og radiosendinger; elektronisk postoverføring; personsøker- tjenester (radio eller telefon), informasjon om tele- og datakommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av veiledning og instruksjon; arrangering og gjennomføring av seminarer, kongresser og symposier; utdannelses- og undervisningsinformasjon; utgivelse av bøker og andre publikasjoner. KL. 42: Dataprogrammering; oppdatering og utforming av dataprogrammer; leasing av tilgangstid til databaser; utleie av datamaskiner og databehandlingsutstyr; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og databaserte informasjonssystemer samt innenfor informasjonsteknologiområdet; allmenn datarådgivning og vedlikehold av dataprogram for økonomisk rapportering, utviklingstjenester for nye produkter; ingeniørvirksomhet (ekspertise); lisensiering av immateriell eiendomsrett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MS POLYMER (730) Innehaver: Kaneka Corp, Osaka 530, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, plast i form av væske; bindemidler til industrielle formål. 1928

75 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MS DICHTSTOFF MS KLEBSTOFF (730) Innehaver: Kaneka Corp, Osaka 530, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, plast i form av væske; bindemidler til industrielle formål. (730) Innehaver: Kaneka Corp, Osaka 530, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, plast i form av væske; bindemidler til industrielle formål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MS HYBRID (730) Innehaver: Kaneka Corp, Osaka 530, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, plast i form av væske; bindemidler til industrielle formål. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Connect Sport HB/Claus Högkvist, Backslingan 23, Trångsund, SE (740,750) Fullmektig: Robito AS v/kjell Allmenning, Postboks 15, 3150 Tolvsrød KL. 25: Klær; jakker, frakker, gensere, bukser, sportskonfeksjon for ski, undertøy, luer, hatter, vind og treningsoveroller, profilklær til klubber og firmaer. 1929

76 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WILD LIFE (730) Innehaver: Steinar J. Olsen, Kirkegt. 29, 4612 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WILD MOUNTAIN (730) Innehaver: Steinar J. Olsen, Kirkegt. 29, 4612 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Arild-Bent Røe, Knut Alvssons vei 37, 0574 Oslo, NO og Ketil Haugen, Sinsenterasse 1, 0574 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BENZOAK (730) Innehaver: ACD SA, Avenue de l Artisant 8A, B Braine-l Alleud, BE (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære produkter, nemlig bedøvelses- midler for fisk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Den Danske Bank A/S, København, DK KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; kredittkort- og betalingskortvirksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. 1930

77 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Moss Bryggeri AS, Ekravn. 68 D, 0756 Oslo, NO KL. 32: Øl. (730) Innehaver: Moss Bryggeri AS c/o Stefan H. Norberg, Ekravn. 68 D, 0756 Oslo, NO KL. 32: Øl. 1931

78 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Moss Bryggeri AS c/o Stefan H. Norberg, Ekravn. 68 D, 0756 Oslo, NO KL. 32: Øl. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Moss Bryggeri AS c/o Stefan H. Norberg, Ekravn. 68 D, 0756 Oslo, NO KL. 32: Øl. 1932

79 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DRESSER (730) Innehaver: Dresser Industries Inc, 1600 Pacific Avenue, Dallas, TX 75201, US (730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, SE KL. 9: Trådløst hodesett og hodetelefoner for bruk til og sammen med telefoner. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, SE KL. 9: Trådløst hodesett og hodetelefoner for bruk til og sammen med telefoner. KL. 37: Tilveiebringelse, konstruksjon- og prosjektledelsestjenester, alle relatert til konstruksjoner, til vedlikehold, til reparasjoner og til installasjoner av bygninger, anlegg og maskiner, alle for raffinering, gassprosess-, petroleumskjemi-, og kunstgjødselindustrien, boring av brønner og borehull; rørbelegningstjenester; rørledningskonstruksjoner og vedlikehold, dykking- og undervannsingeniørtjenester, alle for konstruksjoner, vedlikehold, reparasjoner og installasjoner av offshore apparater og installasjoner, inkludert offshore borerigger, plattformer og undervannsrørledninger; tjenester relatert til boring, til komplettering og til overhaling av borehull og av olje, gass, vann og geotermiske brønner. KL. 42: Design og ingeniørtjenester relatert til konstruksjoner, til vedlikehold, til reparasjoner og til installasjoner av bygninger, anlegg og maskiner, alle for raffinering, gassprosessering, petroleumskjemikalier og kunstgjødselindustrien, boring av brønner og borehull; tjenester relatert til prospektering, letevirksomhet, evaluering og utnyttelse av olje, gass, vann og geotermiske ressurser; olje- og gassfeltsundersøkelser, jordformasjonsevalueringstjenester; kjerneboringstjenester; tjenester relatert for oppnåelse og analysering av kjerner fra borehull; undersøkelser, logging og veiledningstjenester relatert til boring for komplettering og for overhaling av borehull og av olje, gass, vann og geotermiske brønner; tjenester ved måling under boring (MUB); tjenester relatert til selektering, til utnyttelse og for bruk ved optimalisering av borekroner ved boring av borehull og av olje, gass, vann og geotermiske brønner; planleggingstjenester ved boring av borehull; dykking- og undervannsingeniørtjenester, alle for testing og for inspeksjon av offshore apparater og datafremskaffing av data, dataanalysering og databeregninger, kreering og oppdatering av databaser, 3D modell bygning, og 3D modellanvendelse, alle relatert til prospektering, til letevirksomhet, til evaluering og for eksploatering av olje, gass, vann og geotermiske ressurser; innhenting og fremskaffing av data relatert til borehullundersøkelser, måling og logging. (300) Prioritet: SE, ,

80 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: CS Telecom SA, 29, rue Galilée, F Paris, FR KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for overføring, distribuering, omforme, akkumulere, justere eller kontrollere elektrisk kraft; software, computerperiferutstyr, elektroniske detektorsystemer, radarer, kodings- og krypteringsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, spesielt innenfor rom-(spatial), luft- og militærområdet. KL. 42: Computerprogrammering; konsultasjoner vedrørende computere. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Soremartec SA, Schoppach/Arlon, BE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Praliner, sjokolade, sjokoladeprodukter, bakverk og konditorvarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Soremartec SA, Schoppach/Arlon, BE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Praliner, sjokolade, sjokoladeprodukter, bakverk og konditorvarer. 1934

81 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HOVE MØBLER BANDOLERA (730) Innehaver: Hove Møbler AS, Postboks 25, 6250 Stordal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bandolera Beheer BV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GAUCHO (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE (730) Innehaver: Hove Møbler AS, Postboks 25, 6250 Stordal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler. KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; midler til behandling av såkorn og frø; gjødningsmidler. KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og ugress, insekter, herbicider, fungicider. 1935

82 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONVIVIO TOSCA (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, ,

83 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Gillette Co, Boston, MA, US KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; kosmetikk; ikke-medisinerte preparater for bruk før, under og etter barbering; hårpreparater; tannpussemidler; toalettsåper og sjampoer; ikke-medisinerte preparater for bruk i badet eller dusjen; talkumpudder; hårfjernings- og hårnappingspreparater og -materiell; toalettpreparater mot transpirasjon; deodoranter; toalettartikler. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Nichimo KK (also trading as Nichimo Co Ltd), 6-2, Othe-Machi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Fisk (ikke levende), skalldyr (ikke levende), krepsdyr (ikke levende), fiskefileter, matvarer laget av fisk, konserverte fisk, mat tilberedt av fisk. 1937

84 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STOVER DEPROSAN (730) Innehaver: Stover AS, Postboks 279, 2401 Elverum, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Inter-Agent AS, Postboks 87, 7560 Vikhamar, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Kosmetiske preparater for hudpleie. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DESORIN (730) Innehaver: Inter-Agent AS, Postboks 87, 7560 Vikhamar, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Kosmetiske preparater for hudpleie. (730) Innehaver: Stover AS, Postboks 279, 2401 Elverum, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. 1938

85 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PLETAL (730) Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Co Ltd, 2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske produkter for å hindre koagulering av blodplater. (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Næringsmidler basert på ris, mel eller korn, ferdiglagede kornblandinger, frokostkornblandinger og kornpreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Armstrong World Industries Inc, P.O. Box 3001, Lancaster, PA 17604, US KL. 17: Elastomere materialer for termisk og akustisk isolering av rør/rørinstallasjoner og beholdere; elastomere materialer for termisk og akustisk isolering av rør/ rørinstallasjoner og beholdere, hvilke materialer er dekket med både et vannbasert brannherdig belegg og glassfiber. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vista Int AS, Hjaltlandsgt. 6, 4009 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 12: Vogner; varevogner; handlevogner; lastevogner. 1939

86 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TINA (730) Innehaver: Sony KK (Sony Corp), Shingagawaku, Tokyo, JP KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; PC er, monitorer, tastaturer, mus, diskdrev, elektroniske signalvelgere, elektroniske signalservere/mottakere, kabler, modemer, lydbåndopptakere/spillere, videobåndopptakere/spillere, audio/videodiskopptakere/spillere, diskvekslere, høyttalere, tunere, forsterkere, mikrofoner, hodetelefoner, elektroniske stillbildekameraer, skannere, printere, prosjektorer. (730) Innehaver: Tryckinvest i Norden AB, Skärholmen, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 42: Grafisk industri; trykkerivirksomhet. (300) Prioritet: SE, , SE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. TINOSAN (730) Innehaver: Belgacom Mobile NV, Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål; kjemiske produkter for tekstilindustrien; kjemiske produkter for sluttbehandling av tekstiler; kjemiske produkter for antimikrobesluttbehandling av tekstiler. KL. 22: Tau, nett, telt, presenninger, seil, sekker; materiale til polstring. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; vevede, strikkede og ikke-vevede stoffer; filtreringsstoffer; senge- og bordtepper; gardiner, polstringsstoffer, tekstiltapeter. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 9: Telekommunikasjonsapparater samt periferiutstyr, deler og komponenter for disse; mobiltelefoner samt periferiutstyr, deler og komponenter for disse; dataterminaler; dataprogrammer registrert på databærere; datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet nemlig etablering av telekommunikasjonsforbindelser ved hjelp av telefonen; radiotelefonvirksomhet og satellittvirksomhet; mobiltelefontjenester; informasjon om telekommunikasjon; satellittoverføring; trådløs telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 1940

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer