nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WAVEGEAR BY XZET (730) Innehaver: Xzet Company Norge AS, Kartheia 5, 4626 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Destination Lofoten AS, Postboks 210, 8301 Svolvær, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. KL. 25: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAL (730) Innehaver: Pal International Ltd, Oadby, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Antiseptiske midler, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; kluter og filler impregnert med antiseptiske midler og/eller desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk. KL. 25: Engangsklær; hygieniske klær; kokkehatter; hodeplagg, overtrekksbukser; ermebeskyttere; overtrekk for sko, ermeforklær, overtrekksklær, forklær, kitler, hansker. 3

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WE KEEP YOUR PROMISES (730) Innehaver: Dhl Operations BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 39: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kaeser Kompressoren GmbH, Carl- Kaeser-Strasse 26, D Coburg, DE (740,750) Fullmektig: Arnfinn Andersen, Postboks 34, 1401 SKI KL. 7: Luftkompressorer til drift av trykkluftsverktøy, pressluft- og produksjonsmaskiner. KL. 11: Utstyr til trykkluftsbearbeiding, nemlig kjøletørker til avkjøling av trykkluft, separering og utskillelse av fast og/eller flytende forurensing i trykkluft. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BREAD N BUTTER (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 42: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROUTES TO ROOTS (730) Innehaver: Frode Finne, Konglevn. 8, 2636 ØYER, NO KL. 39: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. 4

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KORDES ROSE MERCEDES (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås det ikke enerett til ROSE MERCEDES. (730) Innehaver: W. Kordes Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG, D Klein Offenseth- Sparrieshoop, DE KL. 31: Levende planter og naturlige blomster, roser og roseplanter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Novell Inc, Orem, UT, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 9: Datamaskiner og innregistrerte dataprogrammer, datanettverksprogrammer. KL. 16: Hele klassen. KL. 35: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering, rådgiving og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer; utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computer databaser. (300) Prioritet: US, , 74/733,381 (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ricochet International BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser) og hodeplagg; t-skjorter, pologensere, skjorter, jerseyklær, gensere, jakker, shorts, benklær, skjørt, sokker, hodebånd (bekledning), håndleddsbånd, luer, hansker (bekledning) og sportssko. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); racketer, håndtak for racketer, strenger for racketer og baller for bruk ved racketspill og -sport. KL. 41: Organisering av sportshendelser- og konkurranser; sportsinstruksjon (opplæring); utgivelse av bøker, aviser, magasiner og trykksaker; produksjon og utgivelse av film og video. 5

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Novell Inc, Orem, UT, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 9: Datamaskiner og innregistrerte dataprogrammer, datanettverksprogrammer. KL. 16: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering, rådgiving og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer; utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computere databaser. (300) Prioritet: US, , 74/733,386 (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Postboks 1164 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA v/ Henning Øglænd v/cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. 6

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Postboks 1164 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA v/ Henning Øglænd v/cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPIEWAK (730) Innehaver: I. Spiewak & Sons Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Bokvesker, ryggsekker, håndvesker, reisevesker, handlevesker, sportsvesker og sportsbager. KL. 25: Klesartikler, nemlig kåper, jakker, vester, gensere, hatter, benklær, sko, støvler, skjorter, belter og undertøy. (730) Innehaver: Nokian Tyres Ltd, Pl 20, SF Nokia, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Hjul for kjøretøyer; dekk og slanger for kjøretøyer; dekk og slanger for hjul til kjøretøyer; hjulringer for kjøretøyer; klebende gummilapper for reparasjon av dekk; lappesaker og lapper for reparering av dekk og slanger; lappeutstyr for å reparere dekk og slanger; utstyr for å reparere dekk og slanger. (300) Prioritet: FI, , 6598/95 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JUST ONE TOUCH (730) Innehaver: Alcatel Business Systems, SA, 10/12 rue de la Baume, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telefonapparater, mobiltelefoner og trådløse telefoner. (300) Prioritet: FR, , 96/

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MICRO-GRIP PANTHER FASTRAK (730) Innehaver: Weatherford/Lamb Inc, c/o CSC - The United States Corp Co, 1013 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 6: Metallgjenstander til bruk for å holde eller gripe rør, rørformet utstyr og foringsrør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje- og gassbrønner; kiler og innlegg til bruk i kilebelter (slips). KL. 7: Gripeverktøy for rør, rørformet utstyr og foringsrør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje- og gassbrønner; innlegg for bruk i tenger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PETRUS (730) Innehaver: Cigars of Honduras, Inc, Alexandria, VA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 34: Tobakksprodukter. (730) Innehaver: PrePress Solutions, Inc, East Hanover, NJ 07936, US KL. 9: Elektronisk platesetterutstyr, nemlig rasterbildeprosessor, bildeopptakere, bildesettere, billedskrivere, mediakart/mediakort og dataprogrammer for bruk ved overføring av digitale billeddata direkte på trykkplater eller andre billedopptegningsmedia. (300) Prioritet: US, , 75/098,547 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BAYVANTAGE (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 5: Veterinærmedisinske produkter, nemlig antiparasittmidler. 8

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRICESET PING (730) Innehaver: BMRB International Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser og analysetjenester; forretningsundersøkelser og -forretningsevaluering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUA SENSOR (730) Innehaver: BSE Electromenager SA, Saint-Ouen, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av klesplagg; vaskemaskiner, klessentrifuger, klestørkemaskiner; deler til de forannevnte maskiner og apparater med unntak av vannfølere. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte videokassetter, dataspill. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer og smykker. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, penn og blyantetuier, kalendere, gaveinnpakningspapir, bokmerker, plakater, gummistempelsett og klebelapper; kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkner, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, brettspill, kortspill i form av brettspill; dukker, puslespill, ballonger, leketøy i form av lekekosmetikk for barn, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: APPEAL (730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Tilsetninger for næringsmidler for medisinske formål; kostholds- og ernæringstilskudd for dietetiske formål; spiselige kostfibrer (ikke nærende). 9

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: APPEAL LITE (730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Tilsetninger for næringsmidler for medisinske formål; kostholds- og ernæringstilskudd for dietetiske formål; spiselige kostfibrer (ikke nærende). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Haarmann & Reimer GmbH, D Holzminden, DE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål i form av lukt- og smaksstoffer; komposisjoner med de forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i den vidrebearbeidende industri. KL. 3: Eteriske oljer, kosmetiske preparater i form av virkestoffer for kosmetikk, aromatiske ekstrakter; komposisjoner med de forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i den vidrebearbeidende industri. KL. 32: Frukttilberedninger, drikkegrunnstoffer; komposisjoner med de forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i den vidrebearbeidende industri. (730) Innehaver: Fellesslakteriet AL, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 29: Kjøtt og bearbeidede kjøttvarer. (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Leppestifter. (300) Prioritet: FR, , 96/

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UNITED SOFTWARE ISOLA (730) Innehaver: Economic Software Sweden AB, Gustavslundsvägen 133, S Bromma, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, foretak og forretninger; kontortjenester; forretnings- og bedriftsutredninger; forretnings- og bedrifsoverslag og -evalueringer; forretnings- og bedriftsundersøkelser; demonstrasjoner av varer; import- og eksportagenturer; bedrifts- og forretningsinformasjoner; forretnings- og bedriftsopplysninger; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger og prognoser; regnskapsanalyser; utarbeiding av regnskapsanalyser; avregne og avlegge regnskap; regnskapsførsel; salgsfremmende tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIRECT/REFLECTING (730) Innehaver: Bose BV, 8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE Edam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; deler og utstyr til forannevnte apparater; apparater for lydregulering og lydkontroll. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter i tilknytning til lyd- og/eller billedapparater; fremskaffelse av bedriftsinformasjon vedrørende apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/ eller bilder. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); prosjektstudier (tekniske); fremskaffelse av dokumentasjon vedrørende apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/ eller bilder. (730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Registreringen omfatter ikke viklingstråd, isolerte ledere og kabler og glassfiberkabler, alt for elektrotekniske formål. 11

12 KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edlere metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av metall); ikke omfattet elektrisk isolerende lakker; elektrisk isolerende stoffer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Sko, støvler. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuiser; saft og preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; teknisk- og byggteknisk konsulent- og rådgivningsvirksomhet. 12

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE RAISER S EDGE CMPNET (730) Innehaver: Blackbaud Inc, Charleston, SC, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare, dataprogram, databehandlingsutstyr og datamaskiner, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, dokumenter, fotografier, skrivesaker og papirvarer, artikler til bruk for kunstnere, instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GENTLE MÈCHES (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: CMP Media Inc, 600 Community Drive, Manhasset, NY 11030, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 42: Tilveiebringelse av adkomst for flerbrukere til et verdensomspennende datainformasjonsnettverk for overføring og fordeling av informasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMARTLAB (730) Innehaver: Petrotech AS, Postboks 575, 5501 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Apparater og instrumenter til bruk i mobilt laboratorium. KL. 42: Laboratoriumtjenester. KL. 3: Hårpleieprodukter. 13

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WHISTLE COMMANDER (730) Innehaver: Whistle Communications Corp, Foster City, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; dataprogrammer som er nedlastbare fra et globalt datanettverk for datamaskinvare og periferiutstyr som kopler et nettverk til et globalt datanettverk. (300) Prioritet: US, , 75/282,282 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZAFIRA (730) Innehaver: Adam Opel AG, D Russelsheim, DE KL. 12: Motorkjøretøyer og deler derav. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: CLAIRSOL (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFOPRINT (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US KL. 9: Computere, adaptere for computere, komponenter og periferinnretninger for computere, computerprogrammer registrert på bærere, computer software med skrivemuligheter, dokumentasjons- og instruksjonsmaterialer tatt opp på maskiner med lesbare media og relatert til computere og computer software. KL. 42: Tjenester i forbindelse med utforming, oppdatering, utleie og vedlikehold av computere og computerprogrammer, rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til computere og computerprogrammer; utleie av tilgangstid til en databaseserver. (730) Innehaver: Carless Refining & Marketing Ltd, Romford, Essex, GB KL. 1: Oppløsningsmidler til industriell bruk; borevæsker. (300) Prioritet: GB, ,

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTERBRAND (730) Innehaver: Interbrand Group Ltd, Covent Garden, London, WC2E 9JT, GB (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Olav Thon, Postboks 1398 Vika, 0114 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 16: Trykksaker, skrivesaker og papirvarer, bøker, trykte publikasjoner; overføringsbilder (dekalkomanibilder), plakater; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; artikler til bruk for kunstnere (unntatt farger eller ferniss). KL. 35: Bistand og rådgivningstjenester vedrørende firmaledelse; markedsføring; markedsundersøkelser; annonse- og reklamevirksomhet; rådgivningstjenester i forbindelse med merking; evalueringstjenester; Public Relation (PR-virksomhet); merkeposisjonering; merketesting; merkestrategi; rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 36: Takserings- og evalueringstjenester; finansrådgivning og konsultasjonstjenester; utferdigelse av finansrapporter; finansielle undersøkelser og vurderingstjenester; rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Designtjenester; juridiske tjenester; varemerkefullmektigtjenester; merkekreéringstjenester; merkeutviklingstjenester; firmaidentifikasjonstjenester angående design av firmanavn og logo og gjennomføringen av dette; rådgivning i forbindelse med merking; rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. 15

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1312 Slependen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Drift av sportsbutikker, nemlig administrasjon av en kjede av sportsbutikker. (730) Innehaver: Beecham Group plc, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB KL. 3: Tannpussemidler. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Beecham Group plc, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB (730) Innehaver: Swedish Match Sverige AB, S Stockholm, SE KL. 9: Solbriller. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, hodeplagg. KL. 34: Tobakk, rå og forarbeidet; artikler for røkere (ikke av edelmetall eller overtrukne dermed); fyrstikker. KL. 3: Tannpussemidler. (300) Prioritet: GB, ,

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NIMBUS (730) Innehaver: Viña Casablanca SA, Til-Til 2228, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Viner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXTREME (730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; innregistrerte dataprogrammer og dataprogramvare; dataprogrammer for digital publishing, trykking, skriving, bildebehandling og lagring, manipulering, overføring, gjenfinning og gjenoppretting av elektroniske dokumenter; dataprogrammer innen områdene desktop publishing, elektronisk publishing, trykking, skriving, grafikk og skriftsetting; computer periferiutstyr og utmatingsenheter, nemlig skrivere, fotosettere, kopieringsmaskiner, prøvetrykkskrivere, platelager for trykkplater og offsetplater, trykkpresser og skjermvisere; telefaksapparater, telekommuniksjonsutstyr og -apparater; dataprogrammer for digital publishing, trykking, skriving og bildebehandling via et lokalt eller globalt kommunikasjonsnettverk; datamaskinvare, datamaskiner, databehandlingsapparater og innretninger; programvare permanent lagret i ROM eller PROM; computer periferiutstyr; integrerte kretser; mikroprosessorer og koprosessorer; magnetiske, optiske og andre databærere og datamedia. (300) Prioritet: US, , 75/285,768 (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Trondheim Rock Cafe AS, Trondheim, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; restaurantvirksomhet; cateringvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACTIVO (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (300) Prioritet: DE, ,

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HYDRA-ZEN (730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beautè & Cie société en nom collectif, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: I&M Reklamebyrå AS v/arne Hanssen, Apotekergt. 9, 6004 Ålesund, NO KL. 35: Reklamevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCHIEDEL (730) Innehaver: Schiedel GmbH & CO, München, DE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke endret til teksten NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. (730) Innehaver: Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Essendrops gt. 6, 0305 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelse, opplæringsvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Metalliske materialer for oppussing av skorsteiner i form av rør, dekklister for mur, kapper, forbindingsstykker, gitter, dører. KL. 11: Peissystemer eller systemer for innbyggingsildsteder. KL. 19: Elementskorsteiner, industrielt prefabrikkerte elementer; etasjehøye ensartede skorsteinselementer, keramiske rør for skorsteinssystemer; mineralske materialer for oppussing av skorsteiner. KL. 37: Oppussing av skorsteiner. 18

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUCENT TECHNOLOGIES WE MAKE THE THINGS THAT MAKE COMMUNICATIONS WORK (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås enerett til LUCENT. Den øvrige teksten er unntatt fra rettsvernet. (730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, NJ , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsprodukter, telefoner; telefonsystemer som omfatter et telefonrør og en konsollenhet med konsollfunksjoner, nemlig standardtelefonfunksjoner, nummertastatur, forbindelsesvisning, konferansefunksjon, ur/kalender og alarm, elektronisk visningspanel og moduler for følgende funksjoner: automatisk oppringning, ringerestriksjon, lagret gjenoppringning av meldinger og vanlig ringefunksjon, også kjent som telesystemer; trådløse telefoner; høyttalende telefoner, også kjent som handsfree-telefonapparater; mobilttelekommunikasjonsutstyr som omfatter en telefonhovedenhet, en sender/mottaker og en antenne; batterier for trådløse telefoner(mobiltelefoner); batterikraftanlegg for strømforsyning innenfor telekommunikasjonsindustrien; telefonsvarere; klokkeradiotelefoner; apparater for anroperidentifikasjon; lysbølgelinjer for dataoverføring, nemlig sendere og mottakere; modemer; computerprogrammer for telekommunikasjonsvitsjer og talepost og - meldingstjeneste; telefoninstallasjonsapparater, nemlig telefonstativer og -holdere, overgangselementer for to telefonutganger, telefonuttak av stikkontakttypen, komunikasjonsterminaler i enden av kabler; ledningsskjøteenheter og overgangsstykker for pluggforbindelser; interaktive fjernsynsenheter for å hente ut informasjon fra databaser; telekommunikasjonssvitsjer; computerprogrammer for å styre og overvåke telekommunikasjonsnett; utstyr for å sende, håndtere, overføre og motta tale og data, nemlig bærefrekvensutstyr for fjernsamband, sentraler og fjernterminaler for telekommunikasjon, flerkanalsterminaler og kanalbanker, elektroniske apparater for innplugging og parvinning; multipleksenheter for kommunikasjonsnett; multipleksenheter og samleenheter for effektivisering av datakommunikasjon; videotekst- og teleterminaler; elektriske nødanropsenheter; telefonsvarere; videofoner; personsøkermottakere; fiberoptiske kabler; kobberkabler og -ledninger; fiberoptiske kontakter; integrerte kretser; mikroprosessorer; digitale signalprosessorer, personlige informasjonsenheter, nemlig skrivepenner og -brett som tillater enkeltpersoner å ha samband via et trådløst eller trådkoplet telekommunikasjonsnett; videofjernkonferanseprodukter, nemlig videosendere og - mottakere, videoskjermer, videokameraer, høyttalere, mikrofoner, tastegrupper, kodere, dekodere, flerpunktskontrollenheter, computerprogrammer for håndtering av videokonferanseutstyr. KL. 35: Rådgiving om organisasjons- og forretningsledelse. KL. 37: Utforming, drift og vedlikehold av telekommunikasjoinssystemer og -nett. KL. 42: Planlegging og overvåking av telekommunikasjonssystemer og -nett, planlegging og overvåking av mikroprosessorer og digitalsignalprosessorer; planlegging av mikroprosessorer og digital signalprosessorer for andre og vedlikehold av computerprogrammer for håndtering og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer og -nett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELIMINODOR (730) Innehaver: Pieter Truyen, Kongleveien 53, 0860 Oslo, NO KL. 5: Kjemiske produkter som fjerner og forebygger problemet med lukt, insekter, rotter og mus i søppel. 19

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DORR-OLIVER (730) Innehaver: Dorr-Oliver Inc, P.O. Box 3819, Milford, CT , US KL. 7: Maskiner og installasjoner bestående derav for prosessering av væsker i faste stoffer og gasser for generell industriell bruk, nemlig sentrifuger, klareringsanordninger, sorteringsapparater, sykloner, dekantere, avvanningsmaskiner, diffusorer, ekstrasjonstårn, filtreringsmaskiner med roterende vakuumtrommel, skivefiltreringsmaskiner, filtreringsmaskiner med trykkbeltetrommel, filtermaskiner med horisontalbelte, filtermaskiner med stivbelte og trykkfiltreringsmaskiner, flokkulatorer, flotasjonsmaskiner, hydrosykloner, væskesepareringsmaskiner, blandere, sentrifugalpumper og membranpumper, alle pumper er for generell industriell bruk, inkludert blanding, reaksjon, homogenisering, dispergering, desintegrering og maserasjon, repulpere, silemaskiner, siktbend, sedimenteringsanordninger, leskere, mekaniserte blandingstanker, fortykkere og vaskemaskiner. KL. 11: Vann, avløpsvann og kloakkbehandlingssystemer og installasjoner omfattende luftere, biologisk behandlingsapparater, klarer, råtnetanker, fordelere, filtere, virvelsjiktovner for forbrenning, tørkere og forbrenningsovner, pumper, siler, sedimenteringsanordninger, slamblandere og tanker alle solgt som komponenter for de forannevnte systemer og installasjoner; virvelsjiktovner for kalsinering, røsting, tørking, avkjøling og forbrenning for generell industriell bruk. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Finn Up AB, Halmstad, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 21: Blomsterholdere. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PEDIGREE ADVANCE ADDS LIFE TO THE LIFE OF YOUR DOG (730) Innehaver: Master Foods AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Landbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler; ben for hunder, strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for dyr. 20

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORCOTE (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Pizzabua Haugerud ANS, Haugerudsenteret 1-7, 0673 Oslo, NO KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, gjær, bakepulver; salt; sauser; krydderier. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tjenester som gjelder å skaffe husrom, kost og losji ved hotelldrift, pensjonatdrift, campingplassdrift, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, kantiner og selskapservice. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOMBO (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2, 1324 Lysaker, NO KL. 30: Iskrem, spiseis. (730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Skogn, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Bestrøket trykkpapir (coated printing paper). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMPACT TECHNOLOGIES (730) Innehaver: OmniQuip International Inc, Port Washington, WI, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Lasteapparater, -innretninger og -maskiner, lasteskraper, lasteskuffer, gravemaskiner og minigravemaskiner. KL. 12: Gaffeltrucker; kraftdrevne transportinnretninger og transportkjøretøy. (300) Prioritet: US, , 75/

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FOUR POINTS (730) Innehaver: Worldwide Franchise Systems Inc, Suite 1350, 100 Galleria Parkway, Atlanta, GA 30339, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 42: Hotell- og motelltjenester; restaurant-, bar- og cateringtjenester; tjenester i forbindelse med tilberedelse av mat og drikke; tjenester i forbindelse med hotellbestillinger; innlosjeringstjenester; forbrukerrådgivning i forbindelse med feriereiser; tjenester i forbindelse med skjønnhetssalonger og frisørsalonger; kafe- og kafeteriatjenester; tilveiebringelse av egnede lokaler og fasiliteter for utstillinger, messer, konferanser og møter; hushjelptjenester; nattklubber; cocktailbarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ET MAESTRO-PRODUKT (730) Innehaver: Maestro Soft AS, Postboks 128 Lambertseter, 1101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; programvare (innregistrerte EDB-programmer); innregistrerte programmer for datamaskiner. KL. 16: Trykksaker i form av utskrifter på papir av innregistrerte dataprogrammer; håndbøker; instruksjonsbøker og andre trykksaker angående elektronisk databehandling; papirbånd og -kort for registrering av dataprogrammer. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for tredjemann; programmering for datamaskiner. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cycloop AS, Klingenberggt. 7 A, 0110 Oslo, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; returautomater med kommunikasjonssystem. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; returautomater med kommunikasjonssystem. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIVODERM 3D (730) Innehaver: E R Squibb & Sons Inc, Princeton, NJ, US KL. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer. KL. 10: Implanterbare membraner for in vivo og in vitro anvendelse for dannelse av hud og hudformering. KL. 42: Medisinsk assistanse som går ut på dannelse av hud og formering av hud. 22

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PLANON (730) Innehaver: Osram GmbH, Berlin og München, DE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Torbjørn Døler, 3290 Stavern, NO og Per Olav Myhrvoll, 3290 Stavern, NO og Tom Gisle Dyhre, 3290 Stavern, Ole James, 3290 Stavern, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Kofferter og reisevesker. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deler dertil. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAS SCANDINAVIAN (730) Innehaver: Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden, Stockholm - Bromma, SE KL. 9: Datamaskin hardware, datamaskinprogramvare, kun leseminne, programerbart datamaskinminne, magnetiske bånd, disker, disketter og kort, film, videobånd og disker, holografiske disker og pater, alle de forannevnte inneholdene opptak av skriftsnitt, skrifttyper og skriftutforminger, apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse og overføring av bilder; deler og komponenter for de forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker, skriftsnitt for skrivere, papirartikler, klisjéer og trykklisjéer, graveringer og graveringsplater, skrivemaskiner og trykktyper, skrivesaker og papirvarer til kontorer; dekal for teksting, dekalkomani, alle inneholdene eller relatert til skriftsnitt og skrifttyper, deler og komponenter til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Citrix Systems Inc, Fort Lauderdale, FL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, programvare (innregistrerte EDB programmer), operativprogrammer (innregistrerte for datamaskiner). (300) Prioritet: US, , 75/511,599 (300) Prioritet: GB, ,

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HIKOPLAST (730) Innehaver: Perstorp AB, Perstorp, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 2: Malinger, fernisser, lakker, belegningsmidler (maling); fargestoffer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall) herunder gulver og gulvfliser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORGANIC POWER (730) Innehaver: Organic Power AS, Postboks 1237 Vika, 0110 Oslo, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; immateriell eiendomsrett (lisensiering), immateriell eiendomsrett (rådgivning), landmåling, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering, forskning mekanisk, eksploatering av patenter, prosjektstudier (tekniske), utleie av transportable bygninger, tegning (industridesign) og konsultasjoner (tekniske). (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Organic Power AS, Postboks 1237 Vika, 0110 Oslo, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; immateriell eiendomsrett (lisensiering), immateriell eiendomsrett (rådgivning), landmåling, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering, forskning mekanisk, eksploatering av patenter, prosjektstudier (tekniske), utleie av transportable bygninger, tegning (industridesign) og konsultasjoner (tekniske). 24

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Supper og preparater for tilberedning av supper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HARLEY-DAVIDSON ADVENTURE TOURS (730) Innehaver: H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI 48103, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; ytterklær, jumpere, bukseseler, sokkeholdere, skjerf, tørklær, jakker, kåper, vester, vanter, jeans, overtrekksbukser, skjorter, shortser, capser, hatter, hodeplagg, strikkede hatter, regnhatter, belter, mansjetter (klær), kjeledresser, trikotasjeklær, trikotasjer, topper, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamas, bukser, regndresser, regnfrakker, treningsgensere, treningsbukser, t-skjorter i form av ermeløse, kraveløse skjorter (tank-topp), t-skjorter, undertøy, dresser, pannebånd, leggvarmere, forklær, votter (halvhansker), dameundertøy, skinnklær, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, nemlig sko og støvler, og deler til fottøy, nemlig støveltupper, såler, hælforsterkere. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; arrangering av turer, transport, lagring, utleie av kjøretøyer. 25

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TWIN-CAM 88 (730) Innehaver: H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI 48103, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI 48103, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; ytterklær, jumpere, bukseseler, sokkeholdere, skjerf, tørklær, jakker, kåper, vester, vanter, jeans, overtrekksbukser, skjorter, shortser, capser, hatter, hodeplagg, strikkede hatter, regnhatter, belter, mansjetter (klær), kjeledresser, trikotasjeklær, trikotasjer, topper, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamas, bukser, regndresser, regnfrakker, treningsgensere, treningsbukser, t-skjorter i form av ermeløse, kraveløse skjorter (tank-topp), t-skjorter, undertøy, dresser, pannebånd, leggvarmere, forklær, votter (halvhansker), dameundertøy, skinnklær, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, nemlig sko og støvler, og deler til fottøy, nemlig støveltupper, såler, hælforsterkere. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; arrangering av turer, transport, lagring, utleie av kjøretøyer. KL. 12: Motorsykler, deler og tilbehør til motorsykler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; ytterklær, jumpere, bukseseler, sokkeholdere, skjerf, tørklær, jakker, kåper, vester, vanter, jeans, overtrekksbukser, skjorter, shortser, capser, hatter, hodeplagg, strikkede hatter, regnhatter, belter, mansjetter (klær), kjeledresser, trikotasjeklær, trikotasjer, topper, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamas, bukser, regndresser, regnfrakker, treningsgensere, treningsbukser, t-skjorter i form av ermeløse, kraveløse skjorter (tank-topp), t-skjorter, undertøy, dresser, pannebånd, leggvarmere, forklær, votter (halvhansker), dameundertøy, skinnklær, badedrakter, skjørt, smekker; fottøy, nemlig sko og støvler, og deler til fottøy, nemlig støveltupper, såler, hælforsterkere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UTIMACO SAFEGUARD (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SAFEGUARD. (730) Innehaver: Utimaco Safeware AG, Dornbachstr. 30, D Oberursel, DE KL. 9: Hardware- og softwarekomponenter for tilgangsstyring og datakoding for PC- og klientserversystemer. KL. 16: Manualer (trykksaker). 26

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUPRION (730) Innehaver: J. K. Industries Inc, 17-7, Nishiazabu 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (730) Innehaver: PA International Consulting Services SA, London, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; strategier for forretningsvekst, oppkjøp og selskapsplanlegging; markedsføring; ledelse av forretningsprosjekter; personaltjenester; planlegging av personalpolitikk; rekruttering av ledersjikt og veiledningstjenester; markedsundersøkelser; økonomiske studier; evaluering av og rådgivning om produktivitet; konsulenttjenester vedrørende forretningsledelse. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; finansiell planlegging; konsulenttjenester angående planlegging for vekst og oppkjøp; leasingfinansiering. KL. 37: Byggevirksomhet og konsulenttjenester i denne forbindelse; ledelse av prosjekter på området byggevirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og informasjon i forbindelse med telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av opplæringskurser på området finans; generell ledelse, markedsføring, arbeidsledelse og kommunikasjon. KL. 42: Produkt- og prosessutvikling; konsultasjonsvirksomhet angående datasystemer og telekommunikasjon; spesifisering, utformning og utvikling av datamaskinsystemer; psykometrisk testing, industriell og datamaskinstøttet utformning, formgivning og teknisk konstruksjon; utformning og konstruksjon av produksjonsapparater og hjelpemidler og fremgangsmåter for dette; utleie av og programmering for datamaskiner; konstruksjon og utvikling av telekommunikasjonssystemer. KL. 9: Ioniseringsapparater for behandling av væsker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEVERLY HILLS FUN PUB (730) Innehaver: Odd Rune Tostrup, Postboks 140, 4001 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; catering; kaféer; kantiner, restauranter. 27

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MSDN (730) Innehaver: Microsoft Corp, Redmond, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer, dataprogrammer, nemlig hjelpeprogrammer og programmer som bistår programutviklere ved kreering, utvikling og modifisering av andre dataprogrammer. KL. 35: Organisering, forberedelse og presentasjon av messer, fagmesser og utstillinger, herunder, uten begrensning, fremvising og annonsering av datamaskiner, programvare og ander datarelaterte varer. KL. 42: Tilveiebringelse av elektronisk informasjon vedrørende programvareutvikling og ressurser tilknyttet programvareutvikling. (300) Prioritet: US, , 75/386,101 (730) Innehaver: G.S.I. Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, nemlig skjorter, bukser, T-skjorter, treningstrøyer, treningsbukser, overaller, skjørt, gensere, bluser, trikotasje, frakker, jakker, vester, shorts, pullovere, kjoler, sokker, strømper, regnetøy, skitøy, strandtøy, nattøy, badetøy, tettsittende dresser, maskeringsdrakter, gamasjer, leggvarmere, trikoter, nattskjorter, dameundertøy, strømpebukser, varmedresser, undertøy, pyjamaser og nattkjoler; fottøy, nemlig sportsfottøy, sko for menn, kvinner og barn, støvler og sandaler; tilbehør, nemlig belter, hansker, votter, hodeplagg, hodebånd, hatter, svettebånd, håndleddsbånd, skjerf, luer og slips. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OSRAM CITYLIGHT (730) Innehaver: Osram GmbH, Berlin og München, DE KL. 11: Apparater og innretninger særlig til eksteriør belysning og deres deler, unntatt bærbare lamper og lykter. 28

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CELERON (730) Innehaver: Intel Corp, Santa Clara, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); brannslukningsapparater; datamaskiner; EDB maskinvare; EDB fastvare; halvledere; mikroprosessorer; integrerte kretser; mikrodatamaskiner; sett av integrerte kretser; hovedkretskort og datterkretskort, grafiske kretskort (EDB); nettverksmaskinvare; adaptere for datanettverk, brytere (switches), rutere og hub er; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske apparater for bruk med datamaskiner; tastaturer; styrekuler; mus (til datamaskiner); innenheter for datamaskiner; monitorer, skjermer; videoapparater; videokretskort; videosystemprodukter; apparater og instrumenter for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, bilder, grafikk og data; algoritmer for kompresjon og dekompresjon av data; apparater og instrumenter for testing og kalibrering av datakomponenter; set-top boxes (signaltilpasningsbokser); dataprogrammer for nettverksdrift; hjelp-programmer (innregistrerte dataprogrammer); operativsystemprogrammer og - programvare; dataprogrammer for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, video, bilder, grafikk og data; dataprogrammer for design av nettsider; dataprogrammer for tilgang til og bruk av Internet og andre globale datanettverk; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i videokonferanser, telekonferanser, dokumentutveksling og -redigering; kameraer; hodetelefoner; deler, tilbehør og testapparater for alle forannevnte varer; brukermanualer innregistrert på databærere og/eller tilgjengelige via globale datanettverk, solgt sammen med alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Positron Investimentos e Serviços Lda, Funchal, PT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Ferskt, frosset, ferdig tilberedt og konservert kjøtt, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr, eller skalldyr; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, spiselige geléer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn; sandwicher, pizza, brød, bakverk og konditorkaker, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep, krydderier; eddik, sauser, fruktsauser, salatdressinger, naturlig og kunstig is. KL. 42: Servering av og forsyning med mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAWKEYE (730) Innehaver: Callaway Golf Co, Carlsbad, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 28: Golfkøller, hetter for golfkøller, golfbager. (300) Prioritet: DE, , ,6 29

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Infoseek Corp, Sunnyvale, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for bruk i dokumentbehandling; dataprogrammer for bruk for søk, lesing og mottak av sendinger med tekst, elektroniske dokumenter, grafikk og audiovisuell informasjon på lokale, sideliggende og globale datanettverk og på intranettverk; dataprogrammer for bruk innen dataprogramutvikling, dataprogrammer for bruk innen kreering og utvikling av nettsider på globale verdensomspennende datanettverk; telekommunikasjonsdataprogrammer for bruk i utveksling av informasjon via globale datanettverk og online-virksomhet. KL. 41: Undervisningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet nemlig produksjon av sanntids interaktive begivenheter som viser sport, underholdning, kunst, nyheter og fortellinger av allmenn interesse for barn og voksne. KL. 42: Fremskaffelse via datamaskiner og kommunikasjonsnettverk, deriblant globale datanettverk og web, av informasjon vedrørende et vidt spekter av tekster, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon tilgjengelig via datanettverk; asynkron programmering on-line. (730) Innehaver: Sastas Tekstil Ticaret, Ve Sanayi Anonim Sirketi, B-Blok Kat:1/7 Gungoren-Istanbul, TR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Alle slags ute- og inneklær, hodeplagg og fottøy; skjorter, gensere, vester, jakker, bukser, ytterfrakker, regnfrakker, vindjakker, kåper, hettejakker, poplinsfrakker, treningsgensere, jumpere, bluser, skjørt, anorakker, kostymer, kjoler, t-skjorter, shorts, jeans, selskapskjoler, dresser, hoppdresser, uniformer, fritidstøy, treningstøy, bade- og strandtøy, slips, sløyfer, herretørkler, hatter, caps, alpeluer, skjerf, hansker, sjal, mansjetter, belter, buksehengere, treningsdresser, sokker, undertrøyer, bodyer, truser, singletter, brystholdere, korsetter, underliv, strømpebånd, nattkjoler, morgenkjoler, alle slags sko; sko, høye støvler, tøfler, sportssko og deres brodder, deler til fottøy herunder skosåler, hæler, skaft, overlær. 30

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Bechtel Group Inc, San Francisco, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Rådgivning vedrørende drift samt konsultasjon og assistanse vedrørende forretningsadministrasjon. KL. 37: Bygging, reparasjon og modernisering av installasjoner og apparater, anskaffelse (tilveiebringelse) av bygningsmaterialer. KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise), industridesign, industriell formgivning, emballasjedesign, kontroll i forbindelse med installasjoner og apparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 31

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OXY (730) Innehaver: Hordafòr AS, 5397 Bekkjarvik, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Spiselige oljer og proteiner til næringsfomål, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRAFALUC (730) Innehaver: Industria De Diseño Textil SA (Inditex, SA), Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79- B, Arteixo (La Coruña), ES KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Kristiansand Eiendomsselskap AS, Hånestangen 37, 4635 Kristiansand, NO KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEUTRATOP (730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box 81, Hull HU3 2BN, GB KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; klebende bånd og tape for medisinsk bruk; plaster; bandasjer; bandasjer for forbindinger; medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer; sårbandasjer; førstehjelpsbandasjer; gas for forbindinger; materialer preparert for forbinding. (300) Prioritet: GB, ,

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MONOTIER ULTRATIER (730) Innehaver: Asten Inc, P.O. Box , Charleston, SC , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Industrielle tekstiler til bruk som tørkefilt i maskiner for papirfremstilling. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IRONSIDES (730) Innehaver: Asten Inc, P.O. Box , Charleston, SC , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Industrielle tekstiler til bruk som formningsvire og press-/tørkefilt i maskiner for papirfremstilling. (300) Prioritet: US, , 75/476,706 (730) Innehaver: Asten Inc, P.O. Box , Charleston, SC , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Industrielle tekstiler til bruk som formningsvire og press-/tørkefilt i maskiner for papirfremstilling. (300) Prioritet: US, , 75/435,841 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MORPHOTEX (730) Innehaver: Teijin KK (Teijin Ltd), Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 33

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MORPHOTONE ARCTIC INFO-TRADE DA (730) Innehaver: Teijin KK (Teijin Ltd), Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arctic Info-Trade DA, 8270 Drag, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Norsk Sykehus og helsetjenesteforening, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposium. 34

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VANTIVE (730) Innehaver: The Vantive Corp, Santa Clara, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Arctic Info-Trade DA, 8270 Drag, NO (740,750) Fullmektig: Trond Eivind Åmo, 8270 Drag KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare; dataprogrammer med brukerprogrammer for kundeservice og kundestøtte, dataprogrammer med brukerprogrammer for hjelpebord, dataprogrammer med brukerprogrammer for kvalitetssikring, dataprogrammer med brukerprogrammer for produktutvikling, dataprogrammer med brukerprogrammer for salg og markedsføring og dataprogrammer med brukerprogrammer for grensesnitt tilknyttet tredjemanns brukerprogrammer og brukertilpassede vertøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GLAMOUR (730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, 350 Madison Avenue, New York, NY 10017, US KL. 9: CD-Rom, kompaktdisker/cd er, forhåndsinnspilte audio- og videokassetter, elektroniske publikasjoner, computer software og optiske apparater og utstyr. 35

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIVADEX DURACELL (730) Innehaver: Zeneca Ltd, London, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMFANRIX (730) Innehaver: NV Duracell Batteries SA, B-3200 Aarschot, BE KL. 11: Belysningsapparater; lykter og lommelykter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, Rue de L Institut 89, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: ITT Flygt AB, Box 1309, S Solna, SE KL. 7: Pumper og pumpehjul. OPTIVIS (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Kirurgiske nåler. (300) Prioritet: US, , 75/

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer