HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert

2 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV Følgende momskoder skal nyttes: Artskontoplan - drift Ansvarskontoplan FUNKSJON Objekt/prosjekt Tjenestekategorier Artkontoplan investeringer

3 1 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med: - innledning, (denne fane) - om kontoplanen, se egen fane under - momskoder gyldige i ERV, se fane under - artskontoplan drift, se egen fane under - oversikt over ansvar og ansvarsgrupper, se egen fane under - funksjonskontoplan, se egen fane under - artskontoplan investeringer, se egen fane under - oversikt over objekter/prosjekter, se egen fane under - oversikt over funksjoner pr. tjenestekategori, se egen fane under Når det gjelder KOSTRA-funksjoner og arter vises også til hovedveilederen som er å finne på Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning mellom de ulike artsseriene. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. Art 380 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra egne foretak. Artene 375 og 380 har sitt motstykke i art 775 og Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 480 skal benyttes ved overføring til eget foretak. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter 3

4 På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 880 har sitt mostykke i art 480 og 895 har sitt motstykke i Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. Definisjoner og inndelinger ved kjøp/refusjon og overføringer til og fra andre virksomheter: Staten (art 300, 400, 700 og 800/810) * Departementer, fylkesmann osv. * Rene statlige institusjoner som NAV-stat, skatte-/avgifts-/toll-myndigheter, politi-/rettsvesen, statlige utdanningsinstitusjoner mv. * Statlige foretak og forvaltningsbedrifter som statlige helseforetak, Statsbygg, Statens kartverk mv. Fylkeskommuner (art 330, 430, 730 og 830) * Fylkeskommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person. * Fylkeskommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Kommuner (artene 350, 450, 750 og 850) * Andre kommuner * Kommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person: * Kommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Kommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven. * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Andre (private) - (artene 370, 470, 770 og 890) * Interkommunale/interfylkeskommunale selskaper organisert etter lov om interkommnale selskaper der kommunen eller fylkeskommunen selv ikke er deltager. * Kommunale og fylkeskommunale AS * Statlige AS. * Stiftelser og gjensidige selskap. 4

5 * Annen privat virksomhet. Interkommunale selskap der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager. * Interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper hvor kommunen/ fylkeskommunen selv er deltager. Foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap. * Egne kommunale/fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i Kommuneloven. * Egne kommunale/fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven som fører særregnskap. 5

6 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010 Gammel kontostreng Klasse Ansvar Funksjon Art Objekt Antall posisjoner Eksempel 1 (drift) Eksempel 2 (inv.) Ny kontostreng Klasse/art Ansvar Funksjon Intern ordre (ny) Prosjekt Antall posisjoner Eksempel 1 (drift) Eksempel 2 (inv.) Obligatoriske felt Valgfrie felt Klasse og art: Klasse og art er slått sammen til 6 sifret art der klassen står først. Klasse 1 er drift og 0 investeringer som tidligere. Viktig at klasse og KOSTRA-art blir riktig, dvs de fire første sifrene. Ansvar: Ansvar angir administrativt ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer i ERV. Noen plasser i ERV vil også begrepet bevilgningssted og kostnadssted fremkomme. Det er også i ERV innarbeidet mulighet for å søke på ansvarsgruppe/tjenested i noen rapporter. Se ansvarskontoplanen bak. Funksjon KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stillinges til offentlig styringsinformasjon som innhentes i alle landets kommuner. Funksjon er 3 siffer som tidligere og har samme verdier som tidligere. Funksjonene inndeles i tjenestekategorier som er det nivå kommunestyret vedtar budsjettet og som det skal rapporteres på. 6

7 Objekt/prosjekt 0xxx 4xxx 5xxx 9xxx Prosjekt i investeringsregnskape. Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den forstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ ovf til neste år, evt tilbakebetales. Gamle objekt med 6xx (eks. gammelt objekt 632 er nytt WBS-element 9632). Er det naturlig å velge WBS-element som begynner på 0, 4 eller 5 SKAL det velges fremfor WBS-element som starter på 9. Dette er viktig for at for eksempel investeringsregnskapet skal bli riktig. NB! Gamle objekt som ikke hører hjemme under WBS 0, 5 eller 9 har fått 4xxx i ERV. 7

8 3 Følgende momskoder skal nyttes: MOMSKOMP / DRIFT: Mva-kode 21 = 25 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 22 = 14 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 23 = 8 % moms, refusjonsberettiget MOMSKOMP INVESTERINGER: Mva-kode 41 = 25 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 42 = 14 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 43 = 8 % moms, refusjonsberettiget MOMSKOMP 0% Mva-kode 03 = 0% moms Innenfor momspliktig virksomhet blir de nye momskodene (VA omsetning Arbeidssenteret og tilfeldig omsetning). Ved kjøp: Mva-kode 11 = 25 % inngående moms Mva-kode 12 = 14 % inngående moms Mva-kode 13 = 8 % inngående moms Mva-kode 00 = 0 % inngående moms Ved salg: Mva-kode 31 = 25 % utgående moms Mva-kode 32 = 14 % utgående moms (salg av mat) Mva-kode 33 = 8 % utgående moms MVA-kode 09 = 0 % utgående moms ikke salgskonti Øvrig: 0% utg. mva utenfor mvaområdet = mvakode 02 0% utg. mva innenfor mvaområdet = mvakode 01 8

9 4 Artskontoplan - drift Klasse + KOSTRA-art + intern art (1+3+2=5 siffer) 10 Lønn og sosiale utgifter - drift I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn drift Fast lønn, drift Lønn faste stillinger - timelønn Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100% stilling Lønn servicepersonell/vaktmestere Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Lønn vikarer ledig stilling Lærer Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Ekstra avtale m/leger utv. arbeidstid Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Avtalefestede tillegg Lørdag/søndag faste tillegg Kveld/natt faste tillegg Heliggdagstillegg i følge turnus Funksjonstillegg Lørdag/søndag faste tillegg vikar ledig stilling Kveld/natt faste tillegg vikar ledig stilling / ul Heliggdagstillegg vikar ledig stilling / ulønnet p Andre tillegg Fastlønn anordning Lønn kontorpersonale Påløpte feriepenger - fastlønn Annen fast lønn 1020 Vikarer - drift Lønn vikarer Lønn vikar foreldreperm m/ref Kommunal Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal Lønn sykevikar > 16 dager Lærer Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal Lønn sykevikar < 16 dager Lærer Lønn permisjonsvikar Kommunal Lønn permisjonsvikar Lærer Lønn vikarer, barnehager Lønn vikar foreldreperm m/ref Lærer Lønn ferievikarer Lønn vikar tillitsverv/ombudsverv 9

10 Ferie vikar lørdag/søndag Ferie vikar kveld/natt Ferievikar helligdagstillegg Vikar lørdag/søndag m/refusjon/syk og foreldre Vikar lørdag/søndag u/refusjon/permisjon m/lønn Avtalefestede tillegg - uten refusjon Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Vikar helligdagstillegg m/refusjon/syk og foreldre Vikar helligdagstillegg u/refusjon/permisjon m/løn Vikarer anordning Påløpte feriepenger - vikarer 1030 Ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp bruker Engasjementer Tilsynsvakt Avtalefestede tillegg Tillegg ekstrahjelp / engasjement lørdag/søndag Tillegg ekstrahjelp /engasjement kveld og natt Tillegg ekstrahjelp / engasjement helligdager Ekstrahjelp anordning Påløpte feriepenger - ekstrahjelp Annen lønn ekstrahjelp 1040 Overtid - drift Overtid Overtid utrykning brannmannskap Overtid anordning Påløpte feriepenger - overtid 1050 Annen lønn og trekkpliktig ytelse Omsorgslønn Sysselsettingstiltak Annen lønn lærlinger og annen utdanning Fosterhjemsgodtgjørelse Forskjøvet arbeidstid Støttekontakter Turtillegg Honorar Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Tilsynsfører Avlastning Godtgj.besøkshjem Trekkpliktige stipend Sensorhonorar Eksamensvakt Tolketjeneste Arbeidsgodtgjørelse Brøytevakt, snøbrøyting Legevaktgodtgjøring Veterinærvaktgodtgjøring Lønn turnuskandidater Tapt arbeidsfortjeneste 10

11 Kompensasjonstillegg Fosterhjemsgodtgjørelse utland Dagarbeider dagsenter / arbeidsgodtgj Honorar for utenlands artist Avtalefestede tillegg Pensjonsutbetalinger Annen lønn/tr.pl godtgj anord Reiseutgifter - trekkpliktig Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Diettgodtgjørelse - trekkpliktig Påløpte feriepenger lønn/trekkpliktige godtgjørels Annen godtgjøring Arbeidstøy Gaver i arbeidsforhorhold Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Fordel naturalytelse Fordel fritt arbeidstøy Motkonto fritt arbeidstøy 1070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Lønn faste stillinger, vedlikehold Ferievikarer, vedlikehold Andre vikarer, vedlikehold Ekstrahjelp, vedlikehold Avtalefestede tillegg, vedlikehold Andre tillegg, vedlikehold Lønn vedlikehold anordning Overtid, vedlikehold Påløpte feriepenger, vedlikehold Annen lønn, vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Overformynderiet Annen godtgjørelse. folkevalgte Godtgjørelse folkevalgte anord Påløpte feriepenger godtgjørelse. folkevalgte 1089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Lønn, trekk/oppg.pliktig, ikke arb.avg.pliktig Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Tr/oppgpl,ikke a.avgpl. anord 1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgivers andel KLP 11

12 Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Arbeidsgivers andel KLP ordførere Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Avsatt arbeidsgivers andel KLP Avsatt arbeidsgivers andel SPK Avsatt arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel KLP Ekstra arbeidsgivers andel SPK Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Ekstra arbeidsgivers andel KLP ordførere Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ord Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Fritidsforsikring Avtalefestet pensjon Pensj.innsk/tr.pl fors anord Premieavvik Pensjon Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Arbeidsgiveravgift andel pensjon Arbeidsgiveravgift, ekstra andel pensjon Arbeidsgiveravgift av refusjon Arbeidsgiveravgift av feriepenger ref Arbeidsgiveravgift anordning Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester - drift Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjons produksjon. Art 290 intern kjøp brukes kun som motpost til 790. Kjøp av inventar og utstyr over kl og levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell 1110 Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamener 12

13 Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm 1120 Annet forbruksmateriell, varer og tjenester Annet forbruksmateriell Andre råvarer Andre tjenester Hotellutgifter - møter mm (ikke kurs) Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Rengjøringsmat. til Kjemikalier, veisalt Innkjøp produksjon/a Velferdstiltak ansat Øredifferanse Post, banktjenester, 1130 telefon Posttjenester Banktjenester Telefon Motkonto fordel fri telefon Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse, reklame, 1140 informasjon Annonse Reklame Informasjon Opplæring, 1150 kurs Kursholder/foreleser - ekstern Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter - opplæring/kurs Faglig veiledning Andre utgifter til opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reisegodtgjørelse Reisegodtgjørelse - kurs Diett-/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Oppholdsutgifter Utg/godgj reis/diett/bil anord Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Annen godtgjørelse i fbm. reise Andre oppgaveplikti ge 1165 godtgjørelser Trekkfritt arbeidstøy 13

14 Trekkfri kompensasjon Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende Praksiskompensasjon leger Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse Utgiftsdekning støttekontakt Utg.dekn.fosterhjem utland Besøkshj.utgiftsdekn Verktøygodtgjørelse Arbeidstøy oppg.pl Gaver i arbeidsforhold, trekkfri Diverse driftsstøtte Flyttegodtgjørelse Kompensasjon familiebarnehage Andre oppg.pl godtgj anord Utbetaling ved dødsfall Trekkfritt stipend Annen godtgjørelse Transport/drift av egne transportmidler Transportutg./drift av egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) Parkeringsavgift/bompenger Drift av transportmi Annen transport 1180 Energi Energi Strøm Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Leie av lokaler 1190 og grunn Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprog Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Inventar og utstyr Pc og utstyr til pc/ Bibliotek, bøker, mu Medisinsk utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie av driftsmidler Leie og leasing av driftsmidler Vedlikehold og byggtjenester Vedlikehold og byggetjenester 14

15 1240 Servicetjenest er og reparasjoner Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Driftsav./vedl.h.av/ Materialer til 1250 vedlikehold Materialer til vedlikehold og påkostninger Renholds- og vaskertitjenester Renholds- og vaskeritjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Honorar artister 1290 Internkjøp Internkjøp Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre Kjøp fra staten Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS (der komm. er deltaker) Kjøp fra foretak som fører særregnskap Overføringsutgifter - drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Tapte kundefordringer Sosiale utbetalinger (Lånemodulen) Bidrag til underhold Bidrag til bolig Bidrag til andre formål Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgniinger/avsetninger 15

16 15 Finansutgift er m.v. Utgifter knyttet til lån og verdiendringe på aksjer/andeler og utlån Renteutgifter Disagio Rentekostnader/gebyrer lån (Lånemodul) Rentekostnader/gebyrer lån (Husbank videre utlån) Tap finansielle instrumenter (drift) Avdragsutgifter på lån (Lånemodul) Utlån Sosiale utlån (Lånemodul) Startlån (Lånemodul) Utbedringslån (Lånemodul) Næringslån (Lånemodul) Dekning av tidligere års udekket merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger anlegg Salgsinntekter 16 Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling Brukerbetaling diverse Brukerbetaling eiendom Brukerbetaling barnehager Brukerbetaling SFO Brukerbetaling skole og utdanning Brukerbetaling helse, pleie og omsorg Brukerbetaling sosiale tjenester Brukerbetaling bolig Brukerbetaling teknisk Brukerbetaling administrasjon Brukerbetaling kultur, idrett og fritid Brukerbetaling lån Brukerbetaling parkering Brukerbetaling kost Egenandeler 1620 Salgsinntekter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salg varer/tjen utenfor avg.omr., eiendom Salg varer/tjen utenfor avg.omr., barnehage Salg varer/tjen utenfor avg.omr., SFO Salg varer/tjen utenfor avg.omr., skole/utdanning Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Salg varer/tjen utenfor avg.omr., sosiale tjeneste Salg varer/tjen utenfor avg.omr., bolig Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk 16

17 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., administrasjon Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Kostpenger Gebyrer 1629 Billettinntekter Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Leie av grunn/areal Festeavgift Avgiftspliktige gebyrer og Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie Andre salgsinntekter Annet avgiftspliktig salg Salg varer/tjen utenfor avg.omr., parkering Salg av mat 25% mva Salg av mat 14% mva Hra ref. vedr. gjenv Salg av driftsmidler Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter Opptj. ikke utbet lø Fordeling felleskost 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunan får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjonsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Annen refusjon Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) 17

18 Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg Overføringsinntekter Overføring av tilskudd som kommunen mottar uavhengig av konkret tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets s påvirkes av tjenesteproduksjonen Rammetilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Overføringer fra kommuner Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt, verk og bruk Eiendomsskatt, annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Overføringer fra foretak med særregnskap Overføringer fra andre (private) Overføringer fra IKS (der kommunen er deltaker) Finansinntekter m.v. Inntekter knyttet til utlån, opptak av lån, verdiendringer aksjer m.v Renteinntekter Renteinntekter sosiallån (Lånemodul) Renteinntekter startlån (Lånemodul) Renteinntekter utbedrings (Lånemodul) Renteinntekter næringslån (Lånemodul) Agio Renter på etablering Andre finansinntekter Andre finansinntekter Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (drift) Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag sosiallån (Lånemodul) Mottatte avdrag startlån (Lånemodul) Mottatte avdrag utbedringslån (Lånemodul) Mottatte avdrag næringslån (Lånemodul) Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Regnskapsmessig merforbruk Motkto avskrivninger anlegg Interimskonto avgang anleggsmidler 18

19 5 Ansvarskontoplan Bevilgningsgruppe Ansvar/bevilgningssted Tjenestested Avdeling 11 Informasjon og publikumstjeneste 1100 Tjenesteleder informasjon- og publikumstjenesten 1110 Sekretariat - administrasjon 1120 Sekretariat - politisk 1130 Bibliotek 1140 Publikumstjeneste - Info 1150 IT 1160 Arkiv 21 Pleie, rehabilitering og omsorg 2100 Tjenesteleder pleie, rehabilitering og omsorg 2110 Hole bo- og rehabiliteringssenter 2120 Omsorgsboliger 2130 Hjemmebaserte tjenester 2150 Sundjordet bofellesskap 22 Funksjonshemmede 2200 Tjenesteleder funksjonshemmede 2210 Gamleveien 2 B 2230 Arbeidssenteret 2240 Birchsvei 2260 Bolig B Rudsødegården 2270 Bolig A Rudsødegården 23 Helse 2300 Tjenesteleder helse 2310 Kommunelege 2320 Fysioterapitjenester 2330 Helsesøstertjenester 2340 Jordmortjenester 2350 KPPT 2360 Transittmottak 24 NAV Hole 2400 Tjenesteleder NAV Hole 2410 NAV sosial 2420 NAV barnevern 2430 NAV flyktninger 2440 NAV psykiatri 26 Hole Ungdomsskole 2600 Tjenesteleder Hole ungdomsskole 2690 Ekstern voksenopplæring 19

20 27 Vik skole 2700 Tjenesteleder Vik skole 2790 Vik SFO 28 Røyse skole 2800 Tjenesteleder Røyse skole 2890 SFO Røyse 29 Sundvollen oppvekstsenter 2900 Tjenesteleder Sundvollen oppvekstsenter - skole 2910 Sundvollen oppvekstsenter - barnehage 2920 Sundvollen oppvekstsenter - SFO 31 Teknisk/eiendom 3100 Tjenesteleder teknisk/eiendom 3110 Drift og vedlikehold - bygg 3120 Sentralidrettsanlegg/friarealer 3130 Vannverk 3140 Eiendomsforvaltning 3150 Avløp med renseanlegg 3160 Veier 34 Areal- og byggesak 3400 Tjenesteleder areal- og byggesak 36 Kultur og kulturskole 3600 Tjenesteleder kultur og kulturskolen 3610 Kulturskole 3620 Kultur 3630 Hole frivillighetssentral 3640 Folkehelse 41 Sollihøgda barnehage 4100 Tjenesteleder Sollihøgda barnehage 42 Sundvollen barnehage 4200 Tjenesteleder Sundvollen barnehage 43 Vik barnehage 4300 Tjenesteleder Vik barnehage 44 Løken barnehage 4400 Tjenesteleder Løken barnehage 45 Helgelandsmoen barnehage 4500 Tjenesteleder Helgelandsmoen barnehage 4510 Helgelandsmoen barnehage, avd. Hunstad 47 Svensrud naturbarnehage 4700 Tjenesteleder Svensrud naturbarnehage Gavemidler 20

21 90 Rådmannen 9000 Rådmannen 9010 Finansiell virksomhet 9020 Fellesoppgaver 9030 Sysselsetting/lærlinger/hovedtillitsvalgte 9040 Skolefaglig ansvarlig/intern voksenopplæring 9050 Barnehagefaglig koordinator 9060 Samfunnsutvikling 9070 Stab 21

22 6 FUNKSJON Tekst merket med rødt er endring i presisering m.v. i hovedveileder for Funksjon 3 siffer 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer), partistøtte, utgifter til valgavvikling. Utgifter til interkommunale/regionale politiske råd og samarbeidstiltak, med mindre slike er entydig knyttet til bestemte funksjoner (f.eks. regional næringsutvikling som knyttes til funksjon 325 «Tilrettelegging og bistand for næringslivet»). 110 Kontroll og revisjon Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven 77 og revisjon etter kommuneloven 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen. Kommunal kontroll i henhold til alkoholloven føres på funksjon 242 med mindre kommunen har lagt disse kontrolloppgavene til kontrollutvalget. Viltnemnd føres på funksjon 360. Se også funksjon 180 vedrørende kommunale råd mv. 120 Administrasjon Som administrative lederstillinger som hører inn under funksjon 120 defineres lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Det betyr at laveste ledernivå (ledere av tjenestesteder) defineres som en del av de funksjonene som tjenestestedet ivaretar. Som administrative ledere defineres i denne sammenhengen stillinger med omfattende økonomiske og administrative fullmakter, men ikke arbeidsledere med faglige koordinerings-, veilednings- og oppfølgingsoppgaver. På samme måte som for andre stillinger, forutsettes imidlertid at administrative ledere fordeler ressursbruken, dersom deler av arbeidstiden er knyttet til konkret utadrettet tjenesteyting som hører inn under en annen funksjon enn 120. (Dette kan eksempelvis dreie seg om en teknisk sjef som i deler av sin arbeidstid arbeider med reguleringsplanlegging eller lignende som hører inn under funksjon 301.) Se forøvrig del 2.3 om fordeling av lønnsutgifter (2) Støtte- og stabsfunksjoner: Støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen (oppgaver knyttet til sekretariat for politisk ledelse, økonomiforvaltning, overordnede personalfunksjoner, informasjon som ikke gjelder bestemte tjenesteområder og organisasjon/ organisasjonsutvikling) er en del av funksjon 120. Planarbeid som er mer enn interne planer for den virksomhet det gjelder og som er en del av den overordnete strategiske ledelse. Unntak fra dette er arbeid med kommuneplan som skal henføres til funksjon 301. Faglige og merkantile støtte- og stabsfunksjoner som er knyttet til administrative ledere (jf. punkt 1 ovenfor) følger i utgangspunkt sin leder og plasseres på funksjon 120. Den andelen av arbeidstiden som er knyttet til støtte til bestemte tjenester og tjenestesteder plasseres imidlertid på de respektive funksjonene som tjenestene/tjenestestedene ivaretar. 22

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 1.1 Veiledning til innholdet i funksjonene - kommunene Endringer i innholdet i funksjonene fra 2014 til 2015 er markert med rød tekst. 100 Politisk styring Godtgjørelse

Detaljer

HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011

HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2011 SIDE 1 HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011 Inneholder følgende kapitler: 1. Generelt 2. Funksjonskontoplanen 3. Artskontoplanen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

KOSTRA - FUNKSJONSKONTOPLAN (oppdatert pr. 10.03.09). KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONS- INNDELINGEN

KOSTRA - FUNKSJONSKONTOPLAN (oppdatert pr. 10.03.09). KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONS- INNDELINGEN KOSTRA - FUNKSJONSKONTOPLAN (oppdatert pr. 10.03.09). KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONS- INNDELINGEN Generelt. I KOSTRA er utgangspunktet at kommunens oppgaver og ressursbruk skal knyttes til dekning

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Funksjonskontoplanen. Flora kommune

Funksjonskontoplanen. Flora kommune Funksjonskontoplanen 2016 Flora kommune 1 FUNKSJONSKONTOPLANEN 1.1 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nytt om KOSTRA (regnskap)

Nytt om KOSTRA (regnskap) Nytt om KOSTRA (regnskap) seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema kontoplanen for KOSTRA Nytt om veilederen i 2010/2011 Aktuelle saker Litt om konsern (transaksjoner med egne KF/IKS)

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500.

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500. Barneverntjenester er nå organisert som egen bydekkende virksomhet. Barnevernsvakten er organisert under den nye virksomheten mens barneverntjenesten for flyktninger er fortsatt under Flyktningseksjonen.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120.

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120. Funksjoner 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer),

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer