nr 24/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...46 Innsigelser...98 Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Skagerak Energi AS avd LinjeTeam, Postboks 80, 3901 Porsgrunn, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); rugemaskiner. Registreringen omfatter ikke sagblader, gressklippere (maskiner), snittemaskiner for hagebruk, maskinhus og maskinhusdeler, maskinhjul og hjulkapsler. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Registreringen omfatter ikke bestikk av plast (kniv, gaffel og skje). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; monumenter (ikke av metall). Registreringen omfatter ikke transportable hus (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARENA AB Alfort & Cronholm, Box 11043, BROMMA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Gulvlister av metall, gulv av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VEL&VÆRE Prestesæter Produksjon, Toftesgate 58, 0552 OSLO, 3 Eteriske oljer; Massasjeolje; Oljeblandinger; Sportskrem; Varmekrem; Kjølekrem. 41 Utdannelsesvirksomhet; Opplæringsvirksomhet; Underholdningsvirksomhet; Sportslige og kulturelle aktiviteter; Instruksjon; Undervisning; Veiledning; Coaching. 44 Medisinske tjenester; Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; Helsetjenester; Massasje; Massasjeterapi; Fysioterapi; Treningsveiledning; Ergonomi; Kiropraktikk; Fysikalsk behandling; Alternative helsetjenester; Akupunktur; Øreakupunktur; Aromaterapi; Hudpleie; Fotterapi; Spabehandling; Antistressterapi; Bedriftsmassasje; Bedriftshelsetjenester; Forebyggende helsetiltak; HMStjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRIENDS Cork Wines & Spirits AS, Sagveien 23 A, 0459 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker. 19 Gulv og gulvplatter ikke av metall, parkettgulv og parkettgulvplanker, gulvplanker/-lister ikke av metall. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRUDE SAFETY AS H Koppernæs & Sønner, Postboks 4 Breivika Industriv. 4, 6025 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Rednings- og livredningsutstyr, nemlig redningsbelter, redningsvester, overlevelsesdrakter, redningsflåter og evakueringssystemer samt mekanismer for automatisk oppblåsing av slike flåter eller systemer; livbåter; MOB båter; samt kraner for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk utløsing av slike; leidere og gangveier for sikker evakuering av sjøgående fartøy; lyslanterner og pyroteknisk varslingsutstyr for bruk til varsling av nødsituasjoner; verneklær mot stråling og brann; personlig verneutstyr mot ulykker; brannsikringsanlegg, brannslukningsapparater og brannvarslere. 12 Arbeidsbåter og Fast Rescue båter samt kraner for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk utløsing av slike. 17 Oljevernutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA Gap (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Kosmetikk, parfymevarer, toalettsaker, sminkeprodukter, produkter for personlig pleie, ikkemedisinske hudpleiepreparater, parfymerte hudpleielotions, kremer, gels, balsamer og oljer, hårpleieprodukter og preparater, toalettsåper, produkter for bad og dusj, herunder skumbad, badeperler, dusjgel; solpleiepreparater, velluktende preparater for husholdningsbruk, inkludert romspray og potpurri. 9 Lojalitetskort, inkludert elektroniske kort til bruk i forbindelse med kundelojalitetsbelønningsprogrammer; elektroniske gavekort for bruk i forbindelse med forhåndsbetaling av varer og tjenester; mobiltelefonetuier, etuier for personlige digitale assistenter (PDA); solbriller, brilleinnfatninger, etuier for solbriller og briller; musikalske lydopptak. 14 Juvelervarer, ur og klokker. 18 Vesker, herunder håndvesker, lommebøker, pengepunger, punger for mynter, seddelpunger, ryggsekker, rumpetasker, handlevesker, skipssekker, kreditt- og forretningskort etuier, etuier for nøkler (lærvarer); kofferter; paraplyer. 25 Klær, herunder t-skjorter, topper, skjorter, bluser, gensere, undertrøyer, vester, bukser, jeans, shorts, kjoler, skjørt, jakker, blazere, dresser, kåper, ytterklær for vinterbruk, regntøy, nattøy, badetøy, strandtøy, hverdagsdresser, mammaklær, sportstøy, treningstøy, joggedresser, joggegensere, strømpe- og trikotvarer, sokker, undertøy, undertøysplagg, tilbehør til klær, herunder belter (bekledning), skjerf; fottøy; hodeplagg. 35 Online detaljsalgstjenester på områdene klær, fottøy, hodeplagg, bekledningsaccessoirer, vesker, lærvarer, solbriller og briller, juvelervarer, håraccessoirer, kosmetikk, toalettsaker, parfymer, produkter for personlig pleie, skrivesaker og papirvarer, gaveartikler, leker, spill og sportsutstyr; reklamere for varer og tjenester for andre ved plassering av annonser og salgsfremmende visninger på et elektronisk nettsted tilgjengelig gjennom et computer nettverk; fremskaffelse av online bestillingstjenester og postordrekatalogtjenester på de ovennevnte varer i klassene 3, 9, 14, 18 og 25; kundemotivasjons-, belønnings- og lojalitetsprogrammer i forbindelse med alle de forannevnte tjenester; bonuskorttjenester, inkludert kundelojalitetsprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /07 41 Fremskaffelse av online tidsskrifter, chatrooms og andre offentlige fora, inkludert blogger for mote og informasjon om mote. 45 Fremskaffelse av informasjon om mote; rådgivningstjenester vedrørende mote; rådgivningstjenester, nemlig fremskaffelse av konsultasjoner vedrørende passform og følelse angående klær og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RADAR Schibsted Søk AS, Postboks 490 Sentrum, 0105 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; handelsinformasjon; forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk, utleie av tilgangstid til databaser; Drift av internettsteder, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Ingen av de foran nevnte tjenester knyttet til radarer eller produkter for radarer. Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Metallrør; brønnrør av metall; dreneringsrør av metall; rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; dyser av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. 7 Maskiner og maskinutstyr for rengjøring med trykkstråle (jetrengjøring); deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); deler og tilbehør til forannevnte varer. 19 Rør (ikke av metall) for bruk i brønner; deler og tilbehør til forannenvte varer. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering); vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Ingen av de foran nevnte tjenester knyttet til radarer eller produkter for radarer. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Koblingsanordninger for sammenkobling av rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); deler og tilbehør til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Anordninger for styring og kontrollering i forbindelse med injisering av tetningsmidler i brønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. 17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; pakninger av gummi eller tilsvarende materiale; deler og tilbehør til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kirsti Annette Bendiksen, Ørebekkbråten 15, 1624 GRESSVIK, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer og databærere; deler og tilbehør til forannevnte varer. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Metallrør; brønnrør av metall; dreneringsrør av metall; rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; dyser av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. Com Hem AB, Box 19150, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Apparater og utstyr for informasjonsbehandling; innregistrerte dataprogrammer; databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare lagringsmedia; apparater for lagring, behandling og overføring av data, lyd og bilder via ulike brebåndskommunikasjonsnett; magnetisk kodede kort; apparater for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av lyd og bilder; servere for lagring av informasjon; elektronisk overvåknings- og alarmutstyr (ikke for medisinske formål); kortlesere, talesvarenheter og modem samt deler og komponenter dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater for konto- og betalingskort; databehandlingsutstyr og datamaskiner samt tilhørende periferiutstyr, deler og komponenter dertil. 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skriftlig følgemateriell til dataprogrammer; håndbøker, manualer, kataloger og bruksanvisninger. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-, forretnings- og reklameinformasjonstjenester; annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame; produksjon av fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av telekommunikasjon; innlegging, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremhenting av opplysninger i databaser; abonnering av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter; produksjon og publisering av annonsemateriell på digitalt vis; mottakelse av informasjon vedrørende varebestillinger via onlinesystemer. 38 Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; data- og telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende lyd, bilde og tekst formidlet via bredbånd; tjenester vedrørende datasikkerhetsløsninger formidlet via bredbånd bredbåndskommunikasjon; overføring, presentasjoner og lagringer av signaler mellom dataog teleanlegg og deri inngående apparater for etablering av møte- og markedsplasser i data- og 7

8 registrerte varemerker /07 telesystemer; interaktive meldingstjenester vedrørende video- og fjernsynsinformasjon; kommunikasjon via internett; informasjonstjenester online vedrørende telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og forbindelsestjenester vedrørende telefoni og databanker; data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale, data og bilder; overføring av data, dokumenter og meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk tilknyttede datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post; utlesning og innhenting av informasjon i nyhetsgrupper fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia; tjenester innenfor IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen data- og telekommunikasjonsområdene; tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser inneholdende interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelige for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden. 41 Undervisning/utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter; undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonstjenester online vedrørende underholdning, undervisning og utdannelse. 42 Dataprogrammering; leasing av tilgangstid til databaser; tilrådighetsstillelse av bruksrett og tilgang til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer; teknisk support innen informasjonsteknologi; design, utvikling, utforming, installasjon, integrering, vedlikehold/reparasjon, oppdatering, overvåkning og konfigurering av dataprogramvare; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; tilrådighetsstillelse av tilgang på webservere/websiter; besiktigelses- og inspeksjonstjenester; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websteder for andre; konsulenttjenester innen data-hardware eller software; datasystemanalyser; hardware-utvikling; design (utforming) av datamaskinvare; integrering, overvåkning og konfigurering av datamaskinvare; utleie og leasing av databehandlingsapparater og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; tekniske prosjektstudier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXA Lantmännen Axa AB, JÄRNA, SÖDERTÄLJE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasse; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE com hem Com Hem AB, Box 19150, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Apparater og utstyr for informasjonsbehandling; innregistrerte dataprogrammer; databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare lagringsmedia; apparater for lagring, behandling og overføring av data, lyd og bilder via ulike brebåndskommunikasjonsnett; magnetisk kodede kort; apparater for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av lyd og bilder; servere for lagring av informasjon; elektronisk overvåknings- og alarmutstyr (ikke for medisinske formål); kortlesere, talesvarenheter og modem samt deler og komponenter dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater for konto- og betalingskort; databehandlingsutstyr og datamaskiner samt tilhørende periferiutstyr, deler og komponenter dertil. 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skriftlig følgemateriell til dataprogrammer; håndbøker, manualer, kataloger og bruksanvisninger. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-, forretnings- og reklameinformasjonstjenester; annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame; produksjon av fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av telekommunikasjon; innlegging, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremhenting av opplysninger i databaser; abonnering av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter; produksjon og publisering av annonsemateriell på digitalt vis; mottakelse av informasjon vedrørende varebestillinger via onlinesystemer. 38 Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; data- og telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende lyd, bilde og tekst formidlet via bredbånd; tjenester vedrørende datasikkerhetsløsninger formidlet via bredbånd bredbåndskommunikasjon; overføring, presentasjoner og lagringer av signaler mellom dataog teleanlegg og deri inngående apparater for etablering av møte- og markedsplasser i data- og telesystemer; interaktive meldingstjenester vedrørende video- og fjernsynsinformasjon; kommunikasjon via internett; informasjonstjenester online vedrørende telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og forbindelsestjenester vedrørende telefoni og databanker; data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale, data og bilder; overføring av data, dokumenter og meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk tilknyttede datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post; utlesning og innhenting av informasjon i nyhetsgrupper fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia; tjenester innenfor IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen data- og telekommunikasjonsområdene; tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser inneholdende interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelige for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden. 41 Undervisning/utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter; undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonstjenester online vedrørende underholdning, undervisning og utdannelse. 42 Dataprogrammering; leasing av tilgangstid til databaser; tilrådighetsstillelse av bruksrett og tilgang til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer; teknisk support innen informasjonsteknologi; design, utvikling, utforming, installasjon, integrering, vedlikehold/reparasjon, oppdatering, overvåkning og konfigurering av dataprogramvare; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; tilrådighetsstillelse av tilgang på webservere/websiter; besiktigelses- og inspeksjonstjenester; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websteder for andre; konsulenttjenester innen data-hardware eller software; datasystemanalyser; hardware-utvikling; design (utforming) av datamaskinvare; integrering, overvåkning og konfigurering av datamaskinvare; utleie og leasing av databehandlingsapparater og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; tekniske prosjektstudier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERMADVANCE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Utstyr for ballongterapi av livmor ved endometrisk ablasjon. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HARMONY Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr; veterinærmedisinsk tannpasta, munnvann og pustoppfriskende midler for dyr; sjampoer, vaske- og rensemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, herunder kanner, bokser og esker ikke inkludert i andre klasser; lukkeanordninger av plast for kanner, bokser, esker og andre beholdere; tannbørster; identifikasjonsmerker, tønner, brett og ringer for fugler og kjæledyr; børster, kammer, svamper, strøkar/-brett, mat- og vannbeholdere, alle for kjæledyr og fugler; fugle- og dyrebur samt deres deler og tilbehør; tildekninger for dyre- og fuglebur; fuglebad; kunstige redeegg; øser og skuffer for fjerning av kjæledyrs ekskrementer. 31 Levende dyr; næringsmidler for dyr samt tilsetninger til næringsmidler for dyr; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr. 44 Veterinærtjenester; dyrehospitaler; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; veldedighets- og rådgivningstjenester relatert til omsorg og pleie av dyr; avl, oppaling/oppdrett og forskningstjenester relatert til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELSA RDIC Celsa Armeringsstål AS, Mo Industripark, 8626 MO I RANA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FlexLine Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Låser og låsanordninger/-beslag; beslag for dører og for vinduer, herunder gangjern og hengsler, alle de ovennevnte varer av metall eller hovedsakelig av metall; små isenkramvarer av jern og metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APLITON Hallvar Eide, 6240 ØRSKOG, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); betong og støpemasse; støpemasse med plast; byggeelementer av betong; forskalinger for betong; støpeformer, ikke av metall. 37 Byggevirksomhet; oppføring av bygg og anlegg på land og offshore 42 Engineering knyttet til anlegg- og byggebransjen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SETT. DB Medialab AS, Akersgata 49, 0180 OSLO, Kvale & Co Advokatfirma ANS, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 16 Papir papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons og undervisningsmateriell, trykktyper, klisjeer 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FENTORA Cima Labs Inc, Valley View Road, MN EDEN PRAIRIE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Orale transmucosale medisinavleveringstabeletter for avlevering av farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRIPTORIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner for human bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MPX MPX. AS, Postboks 2024, 3202 SANDEFJORD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Fotografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst og bilder; dataspillprogrammer; telefon- og telefaksapparater; mobiltelefoner; fotografiapparater; videokameraer, videoopptakere og - spillere, videokassetter, fjernsynsapparater, radioapparater, CD-spillere. 14 Klokker (ur), herunder armåndsur og etuier for ur. 16 Trykksaker, håndbøker, bøker, tidsskrifter. 28 Spill og leketøy; spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater. 35 Internett-, katalog- og postordresalg innbefattende databehandlingsutstyr og computerprogrammer, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst og/eller bilder, herunder apparater for telefoni, fotografisk utstyr, videoutstyr, fjernsynsapparater, radioapparater og CD-spillere, klokker (ur), bøker, tidsskrifter samt spill og leker. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Chi Mei Corp, No 59-1, San Chia, San Chia Village, Jen Te Hsiang TAINAN HSIEN, TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskiner, bærbare datamaskiner (notebookcomputere), periferiutstyr for datamaskiner, dataminne, tastaturer for datamaskiner, printere for bruk med datamaskiner, magnetiske plater/disker, plate-/diskettdrivere for datamaskiner, optiske datamedier, optiske plater/disker, magnetiske datamedier, LCD-monitorer for datamaskiner, monitorer for datamaskiner, musematter, elektroniske penner, skannere, VCD-ROM (video compact disc read only memory), DVD-ROM (digital versatile disc read only memory), dataprogramvare innregistrert på databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere, dataspillprogrammer, personlige digitale assistenter (PDA), analog til digital-konvertere, digital til analog-konvertere, MP3-spillere, elektroniske lommetranslatører; fjernsynsapparater, LCDfjernsynsapparater, plasma-fjernsynsapparater, digitalfjernsynsapparater, HD-fjernsynsapparater (high definition-fjernsynsapparater), fjernsynsutstyr, spillutstyr for bruk med fjernsynsapparater, underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere, videoskjermer, radioer, bærbare musikkavspillere, høyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, stereoanlegg og høyttalere, avspillere og opptakere for digitale videoplater, DVD-R (digital video disc-read), DVD-RW (digital video disc-read and writing), DVDskrivere (digital video disc writers), fjernsynsmottakere, bærbare digitalvideoplateavspillere, videoopptakere, digitalvideoopptakere, bærbare medieavspillere, fluorescerende skjermer, kassettspillere, CD-spillere, lydtrakter for høyttalere, musikkjukebokser, CD-plater, grammofonplater, apparater og utstyr for lydopptak, lydopptaksbærere; telefoner, mobiltelefoner, bærbare telefoner, mobile telefoner, videotelefoner, telefonapparater, personsøkere, telefonledninger; batterier, solbatterier, batterikasser, batteriladere; integrert krets-kort; antenner; fotokopimaskiner, teleprintere; fotografiske projektorer, projektorer, LCDprojektorer, projeksjonsskjermer; satellittnavigasjonsapparater; animasjonstegnefilmer, eksponert kinematografisk film, lydopptaksplater, lydopptaksbånd, animerte tegnefilmer, videoopptakere, videobånd; elektriske koblinger, stikkontakter, plugger, elektriske koblingsanordninger, deksler for elektriske uttak; nedlastbare elektroniske publikasjoner, elektroniske oppslagstavler, elektroniske merkelapper for varer; faksimilemaskiner, fotokopimaskiner, bærbare videokameraer, kinematografiske kameraer, fotokameraer, digitale stillbildekameraer, hologrammer; tynnfilmtransistor-lcd-skjermer; fargefiltre; moduler for trådløse kommunikasjonsprodukter; elektriske ledninger; elektriske kabler; plasmaskjermpaneler; salgsautomater; faktureringsmaskiner; magnetiske kodeinnretninger; diagnostiseringsapparater (ikke for medisinske formål); optiske glass; skjermer for fotogravering; gjenopplivingsdukker (opplæringsapparater), audiovisuelle opplæringsapparater; kasser, esker og etuier for fotografiske apparater og instrumenter; elektriske strykejern; megafoner; vinkelmålere og transportører; tekstbehandlere. 11 Belysningsapparater og -installasjoner, elektriske lamper, belysningsapparater og -utstyr for kjøretøyer, belysningsinstallasjoner for luftfartøyer, lysende rør for belysning, sikkerhetslamper; baderomsarmatur og -tilbehør, sanitæranlegg, toalettseter, baderomskledning, sanitærinnredning for bad, badekar, vannforsyningsinstallasjoner, badstueinstallasjoner, varmluftsbadtilbehør, solsengapparater og -utstyr, varmeapparater for bad; elektriske tepper (ikke for medisinske formål); luftkondisjoneringsapparater, luftfiltreringsinstallasjoner, luftrenseapparater og -maskiner, luftsterilisatorer, bakteriedrepende lamper for luftrensing, elektriske vifter, lufttørkere, hårtørkere; avtrekkshetter for kjøkken, elektriske kokeapparater, elektriske kaffemaskiner, elektriske kaffetraktere, elektriske kaffefiltre, brødristere, mikrobølgeovner; filtre for drikkevann; varmtvannsflasker; elektriske klesvasktørkere; kjøleskap; frysere; kjølebeholdere. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIBSON Gibson Guitar Corp, 309 Plus Park Boulevard, TN37217 NASHVILLE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske forsterkere for kommersiell-, forbruker- og profesjonell bruk, inkludert forsterkere for musikkinstrumenter; tilbehør og erstatningsdeler solgt for bruk med eller i slike forsterkere, nemlig høyttalere, transformatorer, elektronrør, ekkoenheter, fotbryteranordninger, reguleringsinnnretninger, kondensatorer, dioder, transistorer, resistorer, ledningssnorer, forsterkerkabinetter, sikringer og sikringsholdere, kabler for elektriske instrumenter; elektronisk lydbehandlings og -effektutstyr; elektronisk utstyr for effekttap p.g.a. dempning; elektronisk forbruksutstyr; lydutstyr; digital musikk lydopptaks- og playbacksystem bestående av lydopptakerapparat og playback maskin, høytalere og fjernkontroll; lydhøyttalere; lyd- og videoutstyr; computere; mikroprosessorbaserte personlige computere; computer software; computer software for kommunikasjon av audio og video data; grammofonplater, lydbånd, kassetter, båndkassetter og CD-plater, og forhåndsinnspilte audio og videobånd med musikk og muntlig tale; databehandlingsutstyr og computere; printere; skannere; regnemaskiner; summeringsmaskiner; fjernsynsapparater; samt tilbehør og erstatningsdeler solgt for bruk med eller i alle de forannevnte varer. 15 Musikkinstrumenter; strengeinstrumenter; elektriske og elektroniske musikkinstrumenter; strengeinstrumenter med bånd; gitarer; mandoliner; banjoer; ukuleler; basser; gitarer med stålstrenger, steel-gitarer; resonatorgitarer; elektriske gitarer og bassgitarer; akustiske gitarer og bassgitarer; semiakustiske gitarer og bassgitarer; elektro-akustiske gitarer og bassgitarer; strenger for instrumenter; stemmepiper; plektere; barreklemmer for gitarer; bærestropper; slaginstrumenter; trommer; cymbaler; tangentinstrumenter; pianoer; orgler; elektriske keyboard; elektroniske keyboard; messinginstrumenter; flugelhorn; signalhorn; kornetter; trompeter; valthorn; tromboner; barytonhorn; tubaer; treblåseinstrumenter; piccolofløyter; fløyter; klarinetter; oboer; fagotter; saksofoner; etuier og overtrekk for alle de forannevnte varer; deler, tilbehør og utstyr til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VANNSTED Alexander Meyer, Engeveien 8, 5096 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Båter. 35 Salg av båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XITAR Grunenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AASCHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ChemLift Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 13, 4032 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Ventiler og maskiner for oljeindustrien. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjon. 40 Bearbeiding av metaller, kompositt og tetningsmaterialer. 42 Utvikling av ventiler, pakninger og maskiner til industrien. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PALEXIS Grunenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AASCHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 28 Vintersportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REMOVIS Grunenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AASCHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPBOGA PROMINENT Oppboga Bruk AB, FELLINGSBRO, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Kartong til pakking; kartong for screentrykk, digital eller offset trykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPBOGA ROBUST Oppboga Bruk AB, FELLINGSBRO, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Kartong til pakking; kartong for screentrykk, digital eller offset trykk. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPBOGA EXCELLENT Oppboga Bruk AB, FELLINGSBRO, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Kartong til pakking; kartong for screentrykk, digital eller offset trykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPBOGA EMINENT Oppboga Bruk AB, FELLINGSBRO, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skiltkartong; kartong for screentrykk, digital eller offset trykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPBOGA OPPONENT Oppboga Bruk AB, FELLINGSBRO, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skiltkartong; kartong for screentrykk, digital eller offset trykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YERAPORTAL Anita Therese Smith Varskog, Bjerkealléen 31, 2003 Lillestrøm, 35 Registrering, oppsetning og systematisering av skriftlige meddelelser, utnyttelse og sammenstilling av matematiske og statistiske data; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Informasjonsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. 42 Miljøløsninger relatert til kjemikaliebruk, avfall, utslipp, forurensning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISA READYLINK Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Finansielle tjenester, bankvirksomhet, tjenester i forbindelse med betaling av regninger, kreditkorttjenester, debetkorttjenester, betalingskorttjenester, forhåndsbetalingskorttjenester, elektroniske kredit og debet transaksjoner, elektroniske fondsoverføringer, smartkort og elektroniske kontanttjenester, kontant utbetaling, kontant erstatning gitt ved kreditkort, debetkort eller forhåndsbetalingskort, elektroniske kontant-transaksjoner, innskuddtilgang og automatiske bankautomat-tjenester, betalingsbehandlingstjenester, transaksjonsautentifiserings- og verifiseringstjenester, spredning/formidling av finansiell informasjon via et globalt datanett. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sveaas Maskin AS, Killingrudalléen 45, 3057 SOLBERGELVA, 37 Bygging og vedlikehold av sikkerhetsanordninger for vei og trafikkmiljø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cipomeg Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Muscoton Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Levaspiral Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, KRONBERG, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Elektriske drivmotorer for håndholdte kjøkkenmaskiner eller håndmiksere; vakuumpumper; ventiler for vakuumbeholdere. 21 Beholdere, ikke av metall, for husholdningeller kjøkkenbruk, vakuumbeholdere, varmeisolerende beholdere for matvarer, kokekar; vakuumbeholdere, varmeisolerende beholdere for matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Emobilor Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Cornubon Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Arrow Scandinavia AB, Nybrogatan 59, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske, veterinære preparater til behandling av sykdomstilstander; hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering; materiale til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og utøy; preparater for utrydding av sopp og mugg, ugressmidler og planteveksthemmingsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Placamax Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE Megaphone AB, Ekslingan 7, HELSINGBORG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 38 Telekommunikasjon, satelittkommunikasjon, mobiltelekommunikasjon, radio- og mobiltelefonkommunikasjon, radiofax, radioanrop og radiokommunikasjon; drift av et kommunikasjonsnett, spesielt for kommunikasjon på mobilnett gjennom overføring og sending av data og annen informasjon mellom mobiltelefoner eller med telefoner på bakkenett, spesielt internettjenester og intranettjenester, internettcafeer, internettilgangstjenester og interaktive utdanningstjenester; sending, mottak og viderebefordring av meddelelser; sending og mottak via radio; utlån av telefon-, radio-, radiotelefon- og radiofaxapparater; telekommunikasjonstjenester vedrørende spesielle mark- og mobilnett samt telematikktjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk samt telekommunikasjonstilgang til et datanettverk, informasjon vedrørende nettrafikk, automatiske svartjenester, personlige nummertjenester, allmenn informasjon eller andre tjenester, datakommunikasjon via radio, telekommunikasjoner og via satellitt, telekommunikasjon og informasjon; tjenester vedrørende elektronisk post; brukeratkomst til internett, stille til rådighet telekommunikasjonstilslutninger til internett eller databaser; tjenester for tilgang til telekommunikasjon; database-, direkte- og internettinformasjonstjenester; stille til rådighet informasjon med hensyn til eller som identifiserer telefon- og telekommunikasjonsapparater og - instrument; stille til rådighet informasjon relatert til telefonbrukere og abonnenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH 59188/06 ICEBERGS The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; medisinske konfektyrer, halsdrops og hostedrops, tyggegummi. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ikke-medisinske konfektyr produkter, halsdrops, hostedrops og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Forbrukerforsikring AS, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO, Advokat Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 KOLBOTN, 36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon 42 Juridiske tjenester 45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, 10 Hansker for medisinsk bruk. 21 Hansker for husholdningsbruk. 25 Hansker (bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB AREPANRIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner for human bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, 37 Installasjon og vedlikehold av oljeledninger. JANÉ SA, Mercaders, 34 Pol. Ind. Riera de Caldes, PALAU SOLITA I PLEGAMANS (BARCELONA), ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Barnevogner og sportsvogner (barnevogner); uttakbare sikkerhetsseter for barn (for kjøretøyer); transportable og/eller konvertible seter for bruk i automobiler. 39 Transport av olje og naturgass og andre produkter derav. 42 Leting etter og utvinning av olje og naturgass; ingeniørtjenester og forskning. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer