Campus- nærhet til alt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Campus- nærhet til alt"

Transkript

1 M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES - APRIL 2014 S I V I LAR K I T E K T E R M N AL

2 NÆRHET TIL SENTRUM Ta bena fatt stedet fo å ta bl? 1000 m Folk flest velge å ta bl hvs de må gå me enn 10 mnutte fa hjemmet tl kollektvtlbud. Hele det foeslåtte bolgomådet 750 m lgge 9 mnutte (nnenfo en adus av 750 m) fa Ånes togstasjon og 500 m sentum. 2

3 gøntdag Fobndelse gøntdag Ta tak - og styke, gøntdagene! Den llle bekken nod bø vaetas. Den ta unna egnvann og skape et gønt mljø mot ekssteende vdeegående skole. Dette e vktge kvaltete og essuse som bø legge fønge fo vdee utbyggng. Sentum Fobndelse tl lysløype/ skogsomåde 3

4 TRAFIKKLØSNING Blatkomst tl campusomådet legges va ny undkjøng fa nod. All langtdspakeng og busstafkk håndtees på østsden av campus fo å edusee tung tafkk nne på campusomådet. En ngve legges gjennom campusomådet og betjene vaeleveng, kottdspakeng og kss and de fo pesonble. Blveen nnenfo det nye bolgfeltet e en fotsettelse av ekssteende Josefnegate. 4

5 GANGVEIER Et nettvek av gste etablees fo å skape gode fobndelse ntent og tl omgvelsene. To nye gboe etablees på tves av fosenknngen gøntdaget. Slk fobedes kontakten mellom bolgomådet/senum og det nye campus. Alle atkomste tl omådet kysse gøntdag. En sammenhengende gst kobles på ekssteende gst ved vgs nod, og skape kontakt med støe gøntomåde lenge sø og øst kommunen. Kan dette bl den nye tuløypa fo alle? 5

6 IDRETTSBANER Idettsanlegg legges langs gøntdag og bl en del av et gønt pakdag. Basket/bandybanen og sandvolleyballbanene legges sentalt mellom baneskole og dettshall og aktvsee omådet på kveldstd. Gøntdag omkanse nå hele campusomået. 6

7 BYGNINGER Skoletannlege ca 370m 2 Banehage 8 avd m 2 uteaeal Ny banehage, baneskole og dettshall med klubbhus plassees tett opptl ekssteende bygg. Skoletannlege flyttes og plassees ut mot aktvtstsplass, folengelsen av banehagebygg. En kompakt og effektv stuktu åpne fo sambuk av bygg og p-plasse. Fomen på banehage og baneskole defnee uteom og slppe dagslys nn bygg. Vestvendte uteom med dekte tlg tl gøntdag. Aktvtetsplass mellom baneskole og dettshall benyttes av skolen på dagtd. Baneskole 2 etg m 2 uteaeal Idettshall og klubbhus 70x48m 7

8 PLASSDANNELSER Campus-tanken! To plasse oppstå mellom byggene og fobndes ved hjelp av shaed space og bevsst matealbuk. (Shaed space: myke og hade tafkante lkestlt, må ta hensyn tl hveande) God ntent kontakt og lett å bevege seg ove hele campus, fa vgs tl dettsanlegg. Plassene kan dykes som ubane aktvtetsplasse som benyttes av elevene på dagtd og de som buke dettsomådet på kveldstd. 8

9 BOLIGFELT Bolgomådet kan utvkles med tett bebyggelse to-te etasje. Vaet bygnngstypolog, fa tett ekkehus tl enebolge tette tun åpne fo bosettelse av menneske med ulke behov. He llustet 161 nye bolgenhete, deav 125 nnenfo ekssteende dettsanelgg. 9

10 atkomst bl Illustasjonsplan M: 1:2500 atkomst g/sykkel atkomst g/sykkel eks. vgs lke sv e Aktvtetsplass m ot fy banehage uteaeal 3500m2 eks. dettshall g/sykkelbo ove blve g øn n bu ffe ekkehus tannlege 3700 m2 busslomme / vaeleveng es plass og snuplass p-plass ca 80 fo vgs og dettshall g/syk ke knyttes m lbo ove blve ot plasse n banehage 8 avdelnge 1400m2 ny svømmehall vaeleveng kss & de enebolge tun gøntdag p-p baneskole 3000m2 x to etg. las s ca 30 åd esom baneskole uteaeale m2 basket/bandy 17x30m Aktvtetsplass p-plass ca 80 fo vgs og svømmehall busslomme x 2 dettshall 70x48m p-plass ca 90 fo dettshall og klubbhus skateplass klubbhus gst sandvolleyball 14x22m sandvolley/håndball kunstgessbane 120x80m bu t st om lan å gs de g t f øn a td no a d g f tl ob sø n de utvdelsespotensale ne 40 6x m åd esom kunstgessbane 120x80m gve åd esom gve ekkehus enebolge tun gst p-plass ca 60 fdett 180x95m gøntdag buffe 10 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES - APRIL 2014 S I V I LAR K I T E K T E R M N AL

11 atkomst g/sykkel Refeanse atkomst g/sykkel The Stp fobnde de to campusplassene va shaed space med om fo gående, ble, pakeng og stteelemente. Bevsst matealbuk skape et nkludeende og tygt gateløp. eks. vgs lke sv e Aktvtetsplass m ot fy banehage uteaeal 3500m2 eks. dettshall g/sykkelbo ove blve g øn n bu ffe ekkehus tannlege 3700 m2 busslomme / vaeleveng es plass og snuplass p-plass ca 80 fo vgs og dettshall g/syk ke knyttes m lbo ove blve ot plasse n Skolegåd- aktvtetsplassmøtested! banehage 8 avdelnge 1400m2 ny svømmehall vaeleveng kss & de enebolge tun gøntdag baneskole 3000m2 x to etg. baneskole uteaeale m2 basket/bandy 17x30m Aktvtetsplass busslomme x 2 dettshall 70x48m p-plass ca 90 fo dettshall og klubbhus klubbhus Rommet mellom baneksole, dettshall og svømmehall dykes som en uban plass med skatng, basket og stteplasse. Plassen aktvsees av ban og unge skoletd og på kveldstd. sandvolleyball 14x22m sandvolley/håndball kunstgessbane 120x80m bu t st om lan å gs de g t f øn a td no a d g f tl ob sø n d 6 ne e 0 x4 m åd esom kunstgessbane 120x80m p-plass ca gve åd esom gve ekkehus Skolegådaktvtetsplassmøtested! skateplass utvdelsespotensale En ntm plass oppstå mellom den p-p skolen, banehagen vdeegående las s ca og dettshallen, med 30 dekte f elle kontakt tl gøntdaget vest. so e/le m Plassen blåddet nye uteommet k fo vgs-elevene, med om fo aktvtete og å se og bl sett. Kan elevene buke dele av plassen tl å bygge mdletdgega ng st nstallasjone fobndelse med byggfag? p-plass ca 80 fo vgs og svømmehall enebolge tun gst Sydvendt uteplass fo klubbhus. God kontakt ute-nne. Stteplasse og bod. Hovednng foholde seg tl den ubane plassen. Klubbhuset og/elle svømmehallen kan ha en lten kosk/cafè tlknyttet seg. fdett 180x95m gøntdag buffe MULIGHETSSTUDIE ÅRNES - APRIL 2014 S I V I LAR K I T E K T E R M N AL

12 atkomst g/sykkel REFERANSER 140,22 140,59 140,97 141,34 Tegnng tttel 141,72 And 142,09 142,13 (142,25) Landskapsplan bt. esb akken 142,47 142,53 (142,65) Alle ettghete tlhøe utføende fo posje buk av dsse tegnngene e fobudt uten sk 142,84 atkomst g/sykkel 5000 MERKNADER 142,31 3 stk Hagton tett guppe 143,22 Sluk/SF +142,30 Katefeanse: Plan: Euef89 UTM sone 32 Plan: NN ,71 ANDE 143,59 143,02 RSBA 3 stk gullpl tett guppe 143,40 143,97 142,82 Stålk ant lkan Stå Hjønesten 142,70 fo Småbladlnd mask bt. ant ense Stålk ksg sgense t: Tlta dom stple t: Een ød Lang ød stple Kot ngsp Balkong ove capot 144,71 144,52 Bøk 4a 144,30 FG nngsplan 143,6 Hjønesten Lysgav Tedekke Kot ød stplet lnje: Eendomsgense Sluk/SF +142,23 Ksebæ Esp /sk ale Asfalt 142,54 Balkong ove capot vek 142,98 Lav mu e 143,55 nt ent fo ca alt Asf t po Stålk ant kk de He La Beskvelse st ple ple t: t: Tl Ee tak nd sg om en sg se en bt se. 1 Posjektengsguppa st gje He kk de La m vb n. ek 10 k cm me Te un d av fel e de sk les ng te jæ om sk åd jæ en en e es g de de tl tl ve av jev d ns ve gø sk n jæ sk gg en ån lv de ng de fa ns gø Dato Lokalse ngsf gu +144 La vt 1 140,80 2d FG nngsplan 140, Fase RAMMESØKN 140, Posjekt Lund Øste B9 Oppd agsgve Lund Øste AS Adesse Postn. Sted R=1 2e Tegnng tttel Landskapsplan bt. 1 FG nngsplan 138,5 sv e lke ot fy banehage uteaeal 3500m2 eks. dettshall g/sykkelbo ove blve g øn n ekkehus tannlege 3700 m2 busslomme / vaeleveng 1. m ffe Rev R=8 Gøntdag FL 3 FG nngsplan 139,6 Aktvtetsplass Gønne esaeale g om fo lek og naboskap. Kanskje vl noen dyke gønnsake sammen, elle skal det bygges et pemanent, lte samfunnshus som beboene kan lee tl festlge anlednnge? enebolge tun gøntdag p-p las s ca 30 åd esom banehage 8 avdelnge 1400m2 ny svømmehall Enebolge oset ntme tun - Et vaeleveng møte mellom kss & de enebolgens baneskole basket/bandy 3000m2 x to etg. pvatlv og tunets 17x30m esskap! Aktvtetsplass baneskole Ref. Lund Øste. uteaeale m2 p-plass ca 80 fo vgs og svømmehall busslomme x 2 p-plass ca 90 fo dettshall og klubbhus dettshall 70x48m skateplass klubbhus gst sandvolleyball 14x22m sandvolley/håndball kunstgessba bu t st om lan å gs de g t f øn a td no a d g f tl ob sø n de utvdelsespotensale 0 x4 m åd esom kunstgessbane 120x80m p-plass ca 60 gve åd esom gve ekkehus 6 ne ,5 0 g 141, St tlpasses ekssteende 141, ,90 te på ng se ekk as ke ed Te dek Ov 142,65 Te 142,80 jem /sk 142,00 Ovedekkn bt. se en ense ksg Tlta msg ndo let: stp let: Ee g ød stp Lan t ød Ko Lav mu 140,80 eng ale 141,70 142,81 Esp 10 cm mn. lv gø vegg densng ved med ekk te tee Lavb laves unde 3d FG nngsplan 142,6 bu 142,79 141,90 141,80 141,35 2c Balkong 143,25 142,58 La Ko ng t ød ød 142,58 Teasse på teeng Tedekke 1c vt nt 3c FG nngsplan 143,0 142,55 141,35 FG nngsplan 138,5 143,28 lka 142,45 Sluk/SF +142,43 gje Stå 142,48 Hagton 141,35 p-plass ca 80 fo vgs og dettshall ,50 141,68 140,54 g/syk ke knyttes m lbo ove blve ot plasse n ,64 142,95 FG nngsplan 139,1 140,50 143,90 143,28 143,28 FG nngsplan 142,3 1b 4b FG nngsplan 143,3 Asfalt ,25 3b eks. vgs 144,30 Balkong ove gådsplass 143,14 lka dam 142,80 145,54 Småbladlnd Småbladlnd 143,28 /hløp Hagton 142,96 142,98 142,98 fun Ksebæ 145,36 145,23 Småbladlnd Sluk/SF +143,20 143,18 Stå 142,60 142,94 Hjønesten jem 142,52 Hjønesten 142,28 pe 142,23 St 142,60 140,55 143,25 Tedekke Rekk 142,91 142,89 142,50 ot cap fo ent 142,25 Asfalt Sluk/SF +142,23 dam efun Stp 2b FG nngsplan 139,6 143,58 143,55 Betongdekke 142,87 142,70 Balkong ove capot Te ve e gs ng ku sk lde jæ tl es av tl sk jev jæ n en sk La de ån 10 vb de ng cm ek ns fa un k me gø de d te av en skjæ g en ve de d ve de gg ns lv gø La 10 vb cm ek un k me de d Te te av fel e les ng en skjæ om sk g en åd jæ ve de d e es ve de tl tl gg ns av jev lv gø sk n jæ sk en ån de ng de fa ns gø 142,30 142,60 140,50 144,30 142,84 142,55 Gøntdag etablees den natulge dalfomen og kobles mot esaealet bolgomådet. En gst gøntdaget fobnde bolgomådet med omgvelse. Capote og åpen pakeng samles fo å g et olg og tygt bolgomåde 145,05 144,89 Bøk Bøk Asfalt es plass og snuplass Tettbygd ekkehusomåde med omslge og blfe aeale mellom, hvo ban og voksene kan møtes. Hve bolg ha en pvat hageflekk hvo man kan tekke seg tlbake. Vaasjon matealtet, fage og høyde bda tl et tlfeldg og levende uttykk med denttet. 144,34 fa sgø Lavb 10 ekk cm med unde avsk tee jæe nde ng ved den vegg sgø lv ,95 1 Teasset ekkehusomåde med gode lysfohold og en åpen, hyggelg utskt ove åkelandskapet og kken vest. Ref. Fossla. 142,90 k Høybek 142,60 144,15 Tee vegs ng skjæ kulde es tl tl avsk jevn jæe skå nde nng den pstll Blop 3a FG nngsplan 142,3 Lang Kot ød ød stple stple t: Tlta t: Een ksg dom ense sge bt. nse 1 n) (ban nstg lass 143,77 Småbladlnd t 2m e 5,7x1 142,50 2a FG nngsplan 139,6 Oppmålng: Alle høyde på tllggende teeng Teeng yttekat av tomta/feltet s kontollees. Ved mellom oppmålt skal dette vasles fø tltak vekse KKEN enebolge tun gst Et gd av ntene gste fobnde omådet et heak fa pvate gste tl asfaltete gvee. gøntdag buffe MULIGHETSSTUDIE ÅRNES - APRIL 2014 S I V I LAR K I T E K T E R M N AL

13 NORD-VESTVENDT SKRÅNING Den skånende delen av tomten legge flee begensnnge enn det flate patet. Hvodan man utnytte den skånende delen av tomten kan løses på ulke måte. He lllustees en altenatv måte å tenke på fohold tl pesentet tdlgee. Pakeng kan, avhegg av gunnfoholdene, også løses med p-kjelle unde byggene. Kompakte lelghete med takteasse ove lelgheten unde. Ref. Bjeget BIG achtects 13

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Enkel & Tøff: Enkel og hard kondisjons- og/eller styrketrening. Blå timer passer for deg som er litt trent fra før. Høy intensitet.

Enkel & Tøff: Enkel og hard kondisjons- og/eller styrketrening. Blå timer passer for deg som er litt trent fra før. Høy intensitet. jent BLÅ TIMER: Enk & Tøff: Enk o had kondsjons- o/le styketenn. Blå tme passe fo de e ltt tent fa fø. Høy ntenstet. RØD Enk o/ t HøyPuls Kondsjonstme høy ntenstet o enk koeoaf. HøyPuls uh (uten hopp)

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer