Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner"

Transkript

1 Newons ede lo Knemkk o og e dmensone husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK

2 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende e lld lk, og mos ee. f A på B f B på A Newons ede lo fobnde kefe mellom legeme: Hs eg de på eggen, de eggen lbke på meg med lke so kf. essensell fo å beske sseme som beså flee legeme kefe komme p: kf og mokf kefene pe ke på foskellge legeme YS-MEK

3 Eksempel: En kloss lgge o på bkken. N f J på K Oppskf: kloss egn lle legeme som sepe sseme fnn lle kefe på lle obeke W f K på J ukk kefene som A på B fnn kf mokf p sekk: he kf h en unk mokf W f J på K oden N f K på J YS-MEK

4 Eksempel N f B på A 2 sblee klosse N f J på B A B W f J på A W f A på J W f B på J N f A på B oden W f J på B N f B på J I pkss egne dgmme be fo de legemene e neesse beegelsen. V klle esen omgelse og egne kke kefene på omgelsen. YS-MEK

5 Eksempel: Mnn som gå beegelse femoe på gunn fksonskf: mnnen de oden bkoe oden de mnnen femoe YS-MEK

6 Eksempel: knemsk bengelse: ble e konk B B B A A A L En bl de en lsebl med konsn kf. A N A B på A B A på B N B W A W B N2L fo A: m m A A N A m B på A A g N2L fo B: m m B B N A på B B m B g N3L: B på A A på B ma mb B på A A på B B på A A på B Ssem oppføe seg som e legeme med msse m A m B V enge kke se på nde kefe, be på kefe mellom sseme og omgelsen. YS-MEK

7 Eksempel m K En knne ekke på en kse med en sno. V dele ssem o legeme: kse og sno N K T S på K T K på S W S W K V se kun på beegelse enng. Knemsk bengelse: snoen e sm: S K N2L kse: m N2L sno: N3L: T T S på K S på K ms T T K T S på K K på S K på S T T K på S T m K m m S K T T m S << m T K msseløs sno YS-MEK

8 Beegelse o og e dmensone YS-MEK

9 Beegelsesdgm o dmensone he e beegelsen odmensonl kn beske posson med med enhesekoe, 1 YS-MEK z k z possonseko e dmensone: fo eksempel 18.9m 29.8m 1.s

10 odmensonl beegelsesdgm: nlsee beegelsen dee: hsghe? kseleson? kn se på og he fo seg hsghe og kseleson og enng: YS-MEK , d d d d, d d d d

11 gennomsnshsghe: henge. momennhsghe: lm YS-MEK lm

12 hsgheseko: lm k z d d k z d d k d dz d d d d hsghe: f: YS-MEK kselesonseko: lm k z d d k d d z k d d d d d d z

13 4 s 5 s 3 s 6 s 7 s 2 s s 1 s s m 15m 1s 19.3 m 15.9 m 2s 34.1 m 22.3m.5s 19.3 m/s.9 m/s 1s 14.8 m/s.5s 6.4 m/s 4.5 m/s 5.5 m/s 2 2 YS-MEK

14 Beegnngslgnnge e dmensone L oss n h g og kku de smme som én dmenson be må buke ekoe og de e gldg fo he komponen YS-MEK

15 Eksempel: En kf 1 N 2 N ke på en kse som så på en skåpln med hellngsnkel θ2. Hlke kf ke lngs plnen? V buke elemenæ geome: α α θ nα ' ' cos α θ len: V fnne føs enhesekoe koodnssem S cosθ snθ snθ cosθ ' ' ' sn α θ ' cosθ snθ N YS-MEK

16 Eksempel: E fl beege seg med konsn f på 5 km/h og en nkel på 3 mo hosonen. H e possonen ee 2 s? V beske possonen l fle med en eko ho ksen lgge hosonl og ksen ekl enng. Ved s e possonen. smmenheng mellom f og hsghe: fnne hsghesekoen geomesk: cos θ 5 km/h cos3 25 km/h snθ 5 km/h sn3 433km/h løse beegelseslgnng: d 25km/h 433km/h 2s 139m 246m YS-MEK

17 Vekoe pogmme - eksempel Du h mål hsgheen og enng som funkson den og skee esulene en bell. nn possonen. 1, n n n YS-MEK

18 Relbeegelse og efensesseme En peson se en åpen bl og kse en bll e opp. Hodn l en nnen peson som så på gen beske beegelsen? V se bo f lufmosnd. Se f blen ssem S : bllen beege seg e opp og flle e ned gen. Se f gen ssem S: beegelsen beskes som en skå ks S R S ' posson ge-ssem S: posson bl-ssem S : ' posson blen ge-ssem: R R ' YS-MEK

19 S R S ' R ' d d dr d ' R ' u ' d d d d d d d' u ' ' d d d Blen beege seg med konsn hsghe u kselesonene e de smme begge sseme. Sseme som beege seg med konsn hsghe e nelsseme. Newons loe e gldg fskken e de smme begge sseme. Hodn beske beegelsen bllen? f blen ssem S : enese kf e gson nlbengelse: f gen ssem S: enese kf e gson nlbengelse: u ' u YS-MEK

20 Eksempel: Du se e og som køe 36 km/h og du se på e helkope. o deg se de u som helkopee beege seg e opp med konsn hsghe f bkken l en bo som e 1 m hø. De 2 s. H e hsgheen l helkopee se f bkken? S R S ' koodnssem fese l oge e S koodnssem fese på bkken e S hsghe oge ssem S: u dr d 36 km/h 1 m/s hsghe helkopee ssem S : 1 m ' 5 m/s 2s hsghe helkopee ssem S: u ' 1 m/s 5 m/s 1 m/s 5 m/s m/s YS-MEK

21 Eksempel: Du o en bå oe en el. Elen sømme med hsghe. Hlken nkel bø du holde fo å komme e oe elen? Ssem fese på elebedden: S Ssem fese l nne: S hsghe nne ssem S: hsghe båen ssem S : hsghe båen ssem S: u b b sn θ b u b b cos θ b sn θ b cos θ Hs du skl komme e oe elen, så må du kke h hsghe enng ssem S sn θ b snθ b sn θ 1 b Du kn be kle de hs du o skee enn elen sømme. YS-MEK

Regulering av termineringspriser i telebransjen

Regulering av termineringspriser i telebransjen Reguleng temnenge telebnen Een Llloe-Olen Mteoge Mteogen e leet fo å fullføe gden Pofeontudum mfunnøkonom Unetetet Begen, Inttutt fo økonom Deembe 00 Food Food Jeg l tkke mn elede Sten Vgtd fo gode åd

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Notat: Dekker pensum i beskrivende statistikk

Notat: Dekker pensum i beskrivende statistikk Notat: Dekke pesum eskvede statstkk.3 Beskvede statstkk (sde 9 læeoka - 4. utgave) Beskvede (deskptv) statstkk omfatte samlg, eaedg og pesetasjo av data (tallmateale, osevasjoe, måleesultate). Nå følge

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Velkommen til ÅPENT HUS. hos Dental Sør i Oslo. Fyll ut baksiden og få et gratis verktøysett! 4. og 5. september 2014 - kl. 12.00-18.

Velkommen til ÅPENT HUS. hos Dental Sør i Oslo. Fyll ut baksiden og få et gratis verktøysett! 4. og 5. september 2014 - kl. 12.00-18. Velkommen il ÅPENT HUS hos Denl Sør i Oslo Fyll u bksiden og få e gs verkøyse! Ros dll Bl om - opplev 1. klsse Gllse 1 Ros Verkøyse 4. og. sepember 2014 - kl. 12.00-1.00 Vi ønsker deg hjerelig velkommen

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer Oppgver i nturfg, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene til 9- åringene er innelt i isse emnene: Biologi Fysikk/kjemi Geofg Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. S012033

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRLT I NYDLEN BO NYDLEN Nydal ha e hssk ss v se. På 18-alle lå fabkke mølle las elva. Sde va e vk ndsse med Chsana Spvk Nydal Cmpane sm dmnde akø. Hs fsa

Detaljer

NISSAN e-nv200 EVALIA

NISSAN e-nv200 EVALIA NISSAN e-nv200 EVALIA OPPDAG DEN NYE ELEKTRISKE MOBILITETEN FOR DIN FAMILIE Tenk deg hvis du haddede hatt den ideelle famili lieb ebil en med plass til fem per ersone ner, all all llsi sidigh ghet en du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO. Omkr1ng. For 8 p 1 l let t1l 1 9 4 O

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO. Omkr1ng. For 8 p 1 l let t1l 1 9 4 O 112393 '" Omkr1ng For 8 p 1 l let t1l 1 9 4 O God keep my memory green 7 ~ Charle e L'le ken l'! 1! "-)i-1~ VI eom ~p;;;:g8,'m:l~~ I'H;cJ f,)rz )2: lj l rm8 har levd gjennom de tider da urbelderpartiene

Detaljer