K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e ne r a l f o r s am l i n g t i r s d a g 5. m ai k l i s t o r s t u a, L i n d e b e r g å s e n 1 5. D e t t e e r m ul i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d e t s t y r e t s om s k a l f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø ns k e er d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns e k t ef e l l e, s am b o er e l l e r e t a n n e t m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m ek t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m ek t i g f o r m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n a n d e l s a m m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b a k e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o r s am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g e n e r a l f o r s a m l i n g e n t i l l a t e r d e t.

2 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i næ r g e n e r a l fo r s a m l i ng i S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g a v h ol des t i r s d a g 5. m a i k l i s to r s t u a Li n d e b e rg å s e n 1 5. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g o m i n s t a l l a s j o n a v n y p o r t t e l e f o n ( s i d e 3 0 ) B ) F o r s l a g o m d e l v i s i n n g l a s s i n g a v u t e p l a s s ( s i d e 3 1 ) C ) F o r s l a g o m e n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e ( s i d e 3 2 ) D ) S p ø r s m å l o m E N Ø K ( s i d e 3 3 ) F o r s l a g e n e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r ( s i d e 3 4 ) B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r ( s i d e 3 4 ) C ) V a l g a v i n nt i l 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r ( s i d e 3 4 ) D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r ( s i d e 3 4 ) E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r ( s i d e 3 4 ) F) V a l g a v u t o m h u s u t v a l g ( s i d e 3 4 ) G ) V a l g a v v e l f e r d s u t v a l g ( s i d e 3 5 ) H ) V a l g a v a visredaksjo n ( s i d e 3 5 ) O s l o, 2 4. m a rs S t y r e t i S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g A r n e A n d e r s e n / s / J e n s L i n d / s / A i n a S p r a u t e n / s / S t i n e T h o r s t a d / s / S i g u r d M o e H e t l a n d / s /

3 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r A r n e A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A N e s t l e d e r J e n s L i n d L i n d e b e r g å s e n 3 B S t y r e m e d l e m A i n a S p r a u t e n L i n d e b e r g å s e n 1 C S t y r e m e d l e m S t i n e T h o r s t a d L i n d e b e r g å s e n 9 A S t y r e m e d l e m S i g u r d M o e H e t l a n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 A VA R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m B r i t t -S i s s e l H a g l u n d L i n d e b e r g å s e n 5 D V a r a m e d l e m R o l f A r n e B e r t h e u s s e n L i n d e b e r g å s e n 3 A V a r a m e d l e m F r a n k S p i d s b e r g L i n d e b e r g å s e n 2 1 B D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A r n e A n d e r s e n V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g J e n s L i n d V A L G K O M I T E E N B r i t t B o r g a n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 T u r i d D e g n æ s L i n d e b e r g å s e n 1 A H e l g e K o l l e L i n d e b e r g å s e n 1 3 C R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B U T O M H U S U T V A L G G r e t a Ø y e n Li n d e b e r g å s e n 1 1 R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B R i c h a r d J o h a n n e s s e n L i n d e b e r g å s e n 9 A T u r i d D e g n æ s L i n d e b e r g å s e n 1 A I n g e r L i n d b l o m L i n d e b e r g å s e n 1 A E l i S t e n b e r g L i n d e b e r g å s e n 1 B K r i s t i n E r l u n d L i n d e b e r g å s e n 3 B F r a s t y r e t : R o l f A r n e B e r t h e u s s e n L i n d e b e r g å s e n 3 A

4 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g V E L F E R D S U T V A L G L e d e r : J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 N e s t l e d e r : M a r g u n n Berdal L i n d e b e r g å s e n 1 5 B B r i t t B o r g a n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A R i c h a r d J o h a n n e s s e n L i n d e b e r g å s e n 9 A R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B K a s s e r e r : A n d e r s A s p a a s L i n d e b e r g å s e n 5 C S o l s j e f : L i n d a K a n d o l a L i n d e b e r g å s e n 1 9 A M a y -H i l d e A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B M a r i t V i n j a r W i d t h ( t i l 5 / ) L i n d e b e r g å s e n 3 1 D W e n c h e J e n s e n ( t i l 4 / ) L i n d e b e r g å s e n 1 7 G ø r i l l O l s e n ( t i l 1 0 / ) L i n d e b e r g å s e n 1 A J o n n y K r i s t o f f e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 C T h i N g o c M a i P h a n ( f r a 3 1 / ) L i n d e b e r g å s e n 1 9 A B r i t J o h a n s e n ( f r a 2 5 / ) L i n d e b e r g å s e n 1 5 B F r a s t y r e t : J e n s L i n d L i n d e b e r g å s e n 3 B A V I S R E D A K S J O N J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 M a r i t S l e t t a L i n d e b e r g å s e n 1 3 A S i g u r d M o e H e t l a n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 A G ø r i l l O l s e n L i n d e b e r g å s e n 1 A R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B T o r i l d S v a n b e r g L i n d e b e r g å s e n 5 F F r a n k S k a r e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 A A n n -K r i s t i n T o r g e r s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 A H å v a r d H a r s t a d L i n d e b e r g å s e n 1 B F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i ng s f ø r e rk o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o n s - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : L i n d e b e r g å s e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 1 1 bygnin g e r. T o m t e n, k j ø p t i e r p å , 7 m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b ru k s n um m e r : F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i

5 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o ve n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S T Y R E T S t y r e t h a r k o n t o r i L i n d e b e r g å s e n 1 3 C m e d k o nt o r t i d f o r t i d e n m a n d a g -f r e d a g m e l l om k l. 0 9 o g k l S t y r e r o m m e t h a r e -p o s t s t y r e l e d e s k j o n h a u g b o r e t t s l a g. n o o g t e l e f o n K o n t o r e t e r d e s s u t e n b e m a n n e t m a n d a g e r m e l l om k l o g k l D a s e l g e s p o l l e t t e r t i l v a s k e r i o g s o l a r i u m. P a r k e r i n g s b ev i s f o r g j e s t e r s om t r e n g e r p a r k e r i n g u t o v e r 3 d ø g n o g s ø k n a ds s k j em a f o r r e s e r v e r t p l a s s f o r b i l n r. 2, k a n o g s å h e nt e s p å k o nt o r e t m a nd a g e r m e l l om k l o g k l S t y r e t h a r e g e n p o s t k a s s e ut e n f o r k o n t o r e t. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t ni n g s l i nj e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm å l e t m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e s t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n g s l i n j e n e o m h a n d l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n om i s k e v e r d i e r, h a b i l i t e t, t a u s h et s p l i k t, h o n o r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E / A N D R E A N S A T T E / P O R T N E R V a k t m e s t e r E i n a r S a k s v o l l i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i ng s b e s k r i v e l s e. M o r t e n S a k s v o l l h a r v i k a r i e r t n å r v a k t m es t e r e n h a r h a t t f e r i e. H a n h a r o g s å u t f ø r t m i n d r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r o g a s s i s t e r t i p e r i o d e r m e d e k s t r a a r b e i d s b e l a s t n i n g. V a k t m e s t e r k o n t o r e t h a r a d r e s s e L i n d e b e r g å s e n 1 1. T e l e f o n p å h v e r d a g e r m e l l om k l B e s k j e d k a n o g s å g i s p å e -p o s t v a k t m e s t e s k j o n h a u g b o r e t t s l a g. n o, på m obilsvar eller i p o s t k a s s e n u t e n f o r v a k t m e s t e r k o n t o r e t. K o nt o r e t e r s t e n g t l ø r d a g o g s ø n d a g o g p å h e l l i g d a g e r. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l l e r ul y k k e r i b o r e t t s l a g e t i P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r 1 4 p a r k e r i n g s p l a s s e r f o r b i l n r 2 s om l e i e s ut e t t e r v e n t e l i s t e r. D e r s o m d u ø n s k e r p l as s, t a k o nt a k t m e d s t y r e t. N Ø K L E R / S K I L T R e k v i s i s j o n f o r k j ø p a v n ø k l e r f å s p å k o n t o r e t k l m a n d a g e r. B e s k j e d om h v i l k e n ø k l e r s o m ø n s k es, k a n o gs å l e g g e s i p o s t k as s e n t i l s t y r e t e l l e r v a k t m e s t e r. S k i l t k a n b e s t i l l e s v e d å l e g g e b es t i l l i n gs s k j e m a i s t y r e t s p o s t k as s e. V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e n e e r i L i n d e b e r g å s e n 1, 9, 1 3 o g 1 9 o g s k a l b r u k e s i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. P ol l e t t e r f ås k j ø p t p å k o n t o r e t i n r. 1 3 C m a n d a g e r k l R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d K j e l l s R e n h o l d om r e n g j ø r i n g a v f e l l es a re a l e r.

6 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g K A B E L -T V G E T er leverandør av kabel-t v t j e n e s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i o g digital-t v. G E T s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å ww w. g e t. n o. G E T s k u n d e - o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n 32 3 i t i l k n y t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b yt t e d ek o d e r, i n t e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G E T s h j em m e s i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t p r o d u k t i n f o r m a s j o n o g b e s t i l l i n g s - m ul i g h e t e r. OBOS og GET har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e på D i g i t a l T V, i n t e r n et t o g t e l ef on t j e n e s t e r. K o nt a k t kundetjenesten for mer informasjon. I november 2008 inngikk styret avtale om digital- T V i b o r e t t s l a g e t. D e t b l e d e l t ut d i g i t a l b o k s e r t i l b e b o e r n e. D e s om i k k e h a r f å t t d i g i t a l b o k s k a n f å u t l e v e r t e n d i g i t a l b o k s h o s G E T i M a r i d a l s v e i e n e l l e r e n a v f o r h a n d l e r n e. N æ r m e s t e f o r h a n d l e r e r S p a c e w o r l d p å T v e i t a s e n t e r. A v t a l e n m e df ø r t e a t b e t a l i n g e n t i l G E T ø k t e f r a k r t i l k r p r m å n e d p r l e i l i g h e t. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g O B O S, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere m ed telefonabonnem ent i Tele n o r b e t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -ab o n n e m e n t e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e pr s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s a m t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. * D e n e n k el t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r i et a b l e r i n g a v A DS L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e n t s t y p e n e A D S L M e d i u m o g A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n de r s om h a d d e A D S L -a b o n n em e n t f r a f ø r f o r t s e t t e r p r i s e r o g r a b a t t e r s om t i d l i g e r e. * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. M e d t r e t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e n t g i s e n t o t a l k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. Bestilling av tele f o n i o g i nt e r n e t t j en e s t e r g j ø r es p å w w w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S.

7 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F E L L E S M Å L I N G O G F E L L E S I N N K J Ø P A V S T R Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e r s k i f t e m å e i e rs k i f t e s k j em a/ f l y t t e s k j em a f y l l e s ut ( S k j e m a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t A S p å t e l e f o n e l l e r i n t e r n e t t w w w. h j e m k r a f t. n o ). Spørsmål utover dette rettes dir ek t e t i l I s t a d K r af t A S. De t t o t a l e s t r ø m f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t i v a r k W h t i l e n k o s t n a d p å k r f o r d e l t m e d 6 1, 6 % i l e i l i g h e t e n e o g 3 8, 4 % t i l f e l l e s s t r ø m. I N D I V I D U E L L N E D B E T A L I N G A V F E L L E S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n d e l a v d e l e r a v f e l l e s g j e l d e n ( I N -o r d n i n g ). D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i n n b e t a l e s i n a n d e l a v h u s b a nk l å n I. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i e r h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l a g et. V e d f o r e s p ø r s e l t i l O B OS f o r v a l t n i n gs a v d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s o m s k a l b e n y t t es v e d i n n b et a l i n g. I n nb e t a l i n g k a n f o r et a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i n f o rf a l l 1. januar og 1. juli p å b o r e t t s l a ge t s f e l l es l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t a k t m e d OB O S m i n i m u m e n m å n e d f ø r t e rm i nf o r f a l l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p e t m å v æ r e k r e d i t e r t O B O S k l i e n t k o n t o 1 0 d ag e r f ø r t e rm i n f o rf a l l. D e r s o m d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s, v i l i n n b e t al i n g e n b l i b e t a l t t i l ba k e t i l a n d e l s e i e r. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a p i t al u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l e s k o s t n a d e n e. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K O S TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l e s k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a n s v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l at t å o v e r l a t e b r uk e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t y r e t s s am t y k k e o g godkjennels e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s p å l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r br u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l O B OS p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 3 0 b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l a g e t p e r , h v o r a v 2 2 g j e l d e r l e i l i g h e t e r s om e i es a v O s l o k om m u n e o g e n s om g j e l d e r e n l e i l i g h e t s om e i e s a v B a r c o n E i e n d o m A S.

8 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i OB O S. V e d s p ø rs m ål o m f o r k j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s at t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n ( m el d e f r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, t a r k o n t ak t m ed O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r e s s e s o m k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p os t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l d i n g om f o r k j øp e t t e r at f r i s t e n e r gått ut, kan du ik k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r u k a v f o r k j ø p s r et t e n, t r er d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k år. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a n s i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d et b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l hø r e r g å r f o r a n ø v r i g e m e dl em m e r i O B OS. D e r s om f l e r e i b o r et t s l ag e t v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t e n, bl i r n o rm a l t b o t i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i H a m m e r s b o r g F o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n u m m e r F o r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g si n n r e t n i ng e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d et e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ø r g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m u l i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a de n. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø rt, n ot e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t ak t es og o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k a d e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k o s t n a d e r k n y t t et t i l s k a d e n b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g k r e v e r, f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r , -. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andels e i e r b e l a s t e s h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r.

9 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e b o l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m an u e l t s l ok k i n gs u t s t y r i f o r m a v e n t e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g e t s a ns v a r å a n s k a f f e o g m o n t e r e u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f e k t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S - I N T E R N K O N T R O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i r k s om h e t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r es. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i rk s om h e t s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m el s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t t s l a g et e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, u t f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l s ys t em et b es k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m e d h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l e s e l e k t r i s k a n l e g g o g l e k e p l a s s u t s t y r. H a r b o r e t t s l a g et a n s at t e m å d e t o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r e t a e g e nk o n t r o l l p å d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

10 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g R E H A B I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D R e n g j o r t v e n t i l as j o n s k a n a l e r i L i n d e b e r g å s e n 3, 1 1, 1 3, 1 5, 1 7 o g L a g t g r u n nm u r s p a p p o g u t b e d r e t l e i l i g h e t e r i n r 9 p å g r u n n a v f uk t s k a d e r R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g G 2 R e n s e t v e n t i l a s j o ns k a n a l e r i L i n d e b e r g å s e n 1, 5 o g T r a p p m o n t e r t v e d g a r a s j e a n l e g g n r. 1 7 M o n t e r t b r a n n s l a n g e r o g r ø yk v a r s l e r e i s am t l i g e l e i l i g h e t e r. R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g G U t s k i f t i n g a v P C B - h o l d i g e a r m at u r e r i g a r a s j e n e, n y l y s a r m a t u r m e d b e v e g e l s e s f ø l e r e, m o n t e r t. T e k n i s k k o n t r o l l i 1 A, 9 A, 1 9 A, 1 9 B R e n s i n g a v v e n t i l a s j o n s k a n a l e r i L i n d e b e r g å s e n 1 9. E K P m å l i n g e r a v g a r as j e n e S t a t i s k e b e r e g n i n g e r a v i n n g l a s s i n g n r. 3 A o g 3 B O p p g r a d e r i n g a v u t e p l a s s 1 c, g a v l s i d e U t s k i f t i n g a v t r a p p e r om s v i n d u e r i n r. 5. U t s k i f t i n g a v k j ø k k e n v i n d u e r i t o r om s l e i l i g h et e r i n r. 5. U t s k i f t i n g a v a v t r e k k s v i f t e i n r. 5 F o g n r. 7. R e n s e t v e n t i l a s j o n s k a n a l e r i L i n d e b e r g å s e n 7. O p p u s s i n g a v l o k a l e r i 1 3 C ( l o k a l e f o r S k j ø n ns k r i f t e n o g s pi s e r om f o r a r b e i d e r e ). N y t r a p p m o n t e rt f r a 1 9 / 2 1 t i l t e n n i s b a n e. N y t r a p p m o n t e r t f r a g a n g v e i n r. 9 t i l p a r k e r i n g s p l a s s n r. 7. L e k e / s a m v æ r s p l a s s f o r a n 5 E -F / 7 a n l a g t. T o n y e l e i l i g h e t e r i 9 A o g 9 B ( u n d e r e t a s j e ) e r i n n r e d e t R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g et i n r I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r, s i d e v e s t n r. 5. U t s k i f t i n g a v v i n d u i s o v e r om i f i r e ro m s l e i l i g h e t e n e i n r. 5. U t b e d r i n g a v t ak l øs n i n g n r. 5 o g n r. 7. L e k e / s am v æ rs p l as s n r. 1 3, 1 5, B a l o f i xk r a n e r i t o r om s l e i l i g h e t e r. U t s k i f t i n g a v s t o p p e k r a n e r o g et a b l e r t i ns p e k s j o ns l u k e r p å b a d U t s k i f t i n g a v v i n d u e r i n r. 9, 1 1, 1 5, 1 9 o g Utskiftin g a v v i n d u e r i n r. 1, g a v l v e g g n o r d i n r. 5, 7 o g 1 3. Utskifting av kabel-t V -a n l e g g e t U t s k i f t i n g a v v i n d u e r i n r. 3 o g B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g o g i n n g l as s i n g a v n r. 7, 9, 1 1, 1 5 o g B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g o g i n n g l as s i n g a v n r. 1, 1 3, 1 9 o g A u t om at i s k e d ø r e r m o n t e r t i h e i s k u p e e r i n r. 5 A -F. M o n t e r t h a l v t a k o v e r ø v e r s t e b a l k o n g e r i n r. 5 A -F. B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g i n r. 5. U t b e d r i n g a v s ø y l e r o g s i d e v a n g e r p å s ø r s i d e n a v n r. 1, 1 9 o g Betongrehabilit e r i n g i n r. 3 a o g b o g n r. 5 A -F B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g n r. 5 A -F o g n r. 3 A o g B I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r i n r. 3 A o g B.

11 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D D e t e r a v h o l d t 1 2 s t y r em øt e r o g be h a n d l e t s a k e r i F e l l e s u t g i f t e n e F e l l e s ut g i f t e n e v a r u e n d r e t i h e l e P å s i t t m ø t e i n o v em b e r v e d t o k s t y r e t å ø k e f e l l e s k o s t n a d e n e m e d k r 1 3 9, - p r m å n e d. Ø k ni n g e n b l e l a g t i n n p å g i r o b l a n k e t t e n s om TV-a v g i f t e r. H e i s e n e V i h a r f ø l g e n d e g e n e r e l l e a nm er k n i n g f r a O s l o H e i s k o nt r o l l : H e i s e n e r g am m e l. S t y r i n g e n e r s l i t t o g b ø r p l a n l e g g e s o m b y g g e t. 2 4 t i m e r s a l a r m m a n g l e r. E t t e r å h a i n n h e n t e t t i l b u d f r a E u r o h e i s o g f åt t d et t e v u r d e r t a v O B O S P r os j e k t A S ( O P A S ), v e d t ok s t y r e t å b y g g e om h e i s e n i 5 D e t t e r s om d e t v a r d e n n e h e i s e n s om v a r i d å r l i g s t s t a n d. H e i s e n b l e o m b y g d i , m e n e n f o r s k u d d s b e t a l i n g p å k r , - b l e b e l a s t e t r e g n s k a p et f o r F o r s k u d ds b e t a l i n g e n b l e s i k r e t m ed b a n k g a r a n t i. St ø r r e a r b e i d e r i N y e d ø r e r t i l s ø p p e l r o m kr ,50 U t s k i f t i ng o g m a l i ng a v hi m l i ng s p l a t e r i i nng a ng s p a r t i e r kr ,00 Utskifting av golvbelegg i 9A på grunn av fuktskader kr ,00 Kjellerboder i 15B for leiligheter i Lindebergåsen 1 kr ,00 Kostnader i forbindelse med rørbrudd som ikke ble dekket av forsi kr ,00 V a r m e k a b l e r i t a k r e nne r o g ne d l øp s r ør kr ,00 D i v e r s e g a r t n e r a r b e i d kr ,00 Reparasjon av trapper kr ,00 Reparasjon av heis i 5E etter at ungdommer satt fast i heisen kr ,33 F o r s k u d d s b e t a l i n g i f o r b i n d e l s e m e d o m b y g g i n g a v h e i s i 5 D kr ,00 R e n g j ø r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g kr ,00 S um s p e s i f i s e r t e p o s t e r kr , 8 3 F e i l k o b l i n g a v v e n t i l a s j o n Vi har mottatt enkelte klager på at beboere har koblet kjøkkenventil a t o r t i l d e t f e l l es v e n t i l a s j o ns a n l e g g e t. S l i k e k o b l i ng e r e r i k k e t i l l a t t d a d e t ø d e l e g g e r v e n t i l a s j o n e n f o r a n d r e l e i l i g h e t e r i o p p g a n g e n. I de t i l f e l l e r s t y r e t f å r m e l d i n g om at n o e n h a r k o b l e t v e n t i l a t o r e n t i l a v t r e k k s a n l e g g e t, v i l d e t t e b l i k o n t r o l l e r t o g b e b o e r en f å r p å l e g g om å f r a k o b l e v e n t i l at o r e n. V e d g j e nt a t t e b r u d d p å b e s t em m e l s e n e k a n d e t t e f å a l v o r l i g e f ø l g e r f o r b o f o r h o l d e t. O p p f ø l g i ng a v ø k o no m i S t y r e t l e g g e r s t o r v ek t p å å f øl g e o p p ø k o n om i e n i b o r e t t s l a g et. E t t e r s om k o s t n a d e n e i k k e p å l ø p e r j e v n t o v e r å r e t, v i l d e t t i l t i d e r o p p s t å o v e r s k u d d s l i k v i d i t et. V i h a r a n l e d n i n g t i l å s et t e i n n s l i k o ve r s k u d ds l i k v i d i t e t p å s p a r e k o nt o i O B OS. D e n n e k o n t o e n h a r l a n g t b e d r e r e n t e r e n n d r i f t s k o n t o e n, m e n h a r b e g r e n s e t a n t a l l u t t a k p r å r. R e n t e i n n t e k t e n e p å s p a r e k o n t o e n b l e k r , 6 6 i Re n t e i n n t e k t e n e p å d r i f t s k o n t o e n v a r k r , 2 4. Innk j ø p a v r e d s k a p D e n s t o r e g r e s s k l i p p e r e n s om b l e k j ø pt i n n i h a d d e d e f ek t h y d r o s t a t g e a r k as s e o g v a r g e n e r e l t i d å r l i g s t a n d. D e n h a d d e b a r e d r i f t p å t o h j u l no e s om r e d u s e r t e f r a m k o m m e l i g h e t e n i v å r t k u p e r t e t e r r e n g. D e t k o s t e t c a k r +m v a å b y t t e

12 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g g e a r k a s s e n. S t y r e t v e d t o k d e r f o r å k j ø p e e n n y H u s q v a r n a R i d e r F l e x 2 1 A W D m e d 4-h j u l s d r i f t o g m e d e k s t r a b u k b e s k y t t e l s e u n d e r o g b a k. P r i s e n v a r k r ,- inkl m v a. V i f i k k k r ,- i i n n b y t t e f o r d e n g am l e g r es s k l i p p e r e n. S ø p p e l r o m o g b e h o l d e r e S t y r e t h a r i n n g å t t a v t a l e m e d 9W i M i l j ø t i l t ak a s om r e n g j ø r i n g a v s ø p p e l r om o g s ø p p e l b e h o l d e r e, u n n t a t t p a p i r b e h o l d e r n e. V a s k a v s ø p p e l b e h o l d e r e k o s t e r k r 16 8, 7 5 p r b e h o l d e r p r g a n g v e d v a s k 2 g a n g e r p r å r. V a s k a v s ø p p e l r o m k o s t e r k r , 5 0 p r g a n g. V i h a r 5 6 s ø p p e l b e h o l d e r e n å r v i s e r b o r t f r a p a p i r b e h o l d e r n e o g 2 5 s ø p p e l r om. K o s t n a d e n v e d v a s k a v s ø p p e l b e h o l d e r e 2 g a n g e r p r å r b l i r , - o g v a s k a v sø p p e l r o m e n g a n g p r å r k o s t e r k r , 5 0. V e d l i k e h o l d s p l a n V i h a r om s i d e r m o t t at t v e d l i k e ho l d s p l a n e n f o r b o r e t t s l a g e t. P l an e n e r e n n å i k k e k om p l et t, d e t g j e n s t å r å g j e n n o m f ø r e e n t i l s t a n ds v u r d e r i n g a v b e t o n g s k a d e r i g a r a s j e n e o g f o r f a s a d e n e. D e t a n b e f a l e s o gs å a t d et u t a r be i d e s e n s e p a r a t t i l s t a n d s v u r d e r i n g a v r ø r o p p l e g g o g v å t r o m. E t s am m e n d r a g f o r d e e n k e l t e å r v i s e r f ø l g e n d e k o s t n a d e r. Å r K o s t n a d H o v e d p u n k t e r H e i s I n n g l a s s i n g, p o r t e l e f o n, h e i s H e i s H e i s D ø r e r o g v i n d u m o t b a l k o n g, h e i s Tak S U M Om b y g g i n g a v d e n 6. h e i s e n e r ut e g l em t i D e t s e r ut t i l at v i m å l å n e p e n g e r i o g , n o e s o m i t i l f e l l e i n n e b æ r e r a t ø k ni n g e n a v f e l l e s k os t n a d e n e b l i r h ø y e r e e n n p r i s s t i g n i n g e n i d e t o å r e n e. V a l g a v r e n t e v i l k å r V i m o t t o k b r e v d a t e r t f r a Hu s b a n k e n m e d m e l d i n g om at b i n di n g s p e r i o d e n f o r r e n t e n u t l ø p f o r v e d l i k e h o l d s l å n e t i H us b a n k e n. H u s b a n k e n t i l b ø d o s s å v e l g e m el l o m f ø l g e n d e a l t e r n a t i v e r : F l y t e n d e ( v a r i a b e l ) r e n t e F a s t r e n t e i 3 å r F a s t r e n t e i 5 å r F a s t r e n t e i 1 0 å r. V a n l i g v i s v i l d e t l ø n n e s e g å h a va r i a b e l r e n t e. L å n m e d v a r i a b e l re n t e h a r o g s å d e n f l e k s i b i l i t e t e n a v m a n n å r s o m h e l s t k a n r e f i n a n s i e r e, e n d r e a v d r a g s v i l k å r e l l e r g å o v e r t i l f a s t r e nt e p å et s e n e r e t i d s p u nk t. S t y r e t v e d t ok å g å o v e r t i l v a r i a be l r e n t e. T u n e l l e n u n d e r L i n d e b e r g å s e n 9 P å g r u n n a v m y e u v e t t i g k j ø r i n g i t u n e l l e n h a r s t y r e t v e d t a t t å s e t t e o p p s p e i l o g f a r t s d u m p e r i t u n e l l e n.

13 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g O p p g r a d e r i n g a v e l a n l e g g I t i l s t a n d s r a p p o r t e n s k r i v e r O B O S P r o s j ek t A S ( OP A S ) : P å s i k t m å t i d s r i k t i g e v e r n o g s i k r i n g e r m o n t e r es. D e t e r r e g i s t r e r t a t j o r d f e i l b r y t e r e i k k e e r m o n t e rt p å a l l e k u r s e r d e r d e t t e e r p å k r e v e t. D e t v a r m a n g e l f u l l m e r k i n g i n o e n f o r d e l i n g e r. N o en f o r d e l i n g e r m å e t t e r s e e s, r y d d e s o g m e r k e s. F r a k o b l e t u t s t y r m å d e m o n t e r e s. S t y r e t h a r d i s k u t e r t s ak e n m e d S t r øm i ns t a l l at ø r e n A S. D e a n b e f a l e r a t v i l o p p g r a d e r e r e t h o v e d s i k r i n g s s k a p a v g a n g e n. V i h a r d e r f o r f å t t t i l b u d d a t e r t p å o p p g r a d e r i n g a v s i k r i n g s s k a p e t i 5 D. T i l b u d e t l y d e r p å k r , - i n k l m v a. D e rs om d e t s k u l l e v i s s e g a t d e t e r b e h o v f o r n y e k u r s e r, k om m e r d e t t e i t i l l eg g. S t y r e t v e d t o k i s i t t m øt e 2. d e s em b e r å b es t i l l e a rb e i d e n e i h e n h o l d t i l t i l b u d et. S K J Ø N N S K R I F T E N S ÅR S R A P P O R T F O R : S k j ø n n s k r i f t e n h a r u t k om m e t m e d 4 u t g a v e r m e d t ot a l t s i d e r. A vi s e n h a r i l ø p e t a v å r e t g å t t o v e r f r a k l i p p o g l i m -m et o d e n t i l f ul l d i g i t a l i s e r i n g. De t e r a v h o l d t 2 1 r e d a k s j o n s m øt e r / a r b e i d s m øt e r i S K J Ø N N S K R I F T E N S B U D S J E T T F O R S L A G F O R : 1. Trykking av 5 utgaver kr Film, fremkalling, kopiering, fotoark kr Kontorrekvisita kr Porto kr Reise, bompenger, telefon etc. k r U t s t y r, p r e m i e, d i v e r s e k r Digitalt kamera, fotoark kr Diktafon kr k r V e n n l i g h i l s e n S k j ø n n s k r i f t e n J a n G. A n d e r s e n U T O M H U S U T V A L G E T S Å R S R A P P O R T F O R U t om h u s ut v a l g e t h a r a v h o l d t 3 m øt e r. D e t e r f o r e t a t t b e f a r i n g a v u t e o m r å d et i S k j ø n h a u g, o g p l a n f o r o p p r u s t n i n g o g v e d l i k e h o l d a v u t o m h us om r å d e t er u t a r b e i d e t. B e p l a n t n i n g e r f o r e t a t t. E n d e l f j e r n i n g a v b u s k e r o g k r a t t e r g j e n n om f ø r t, m e n m y e s t å r i g j e n, o g v i l b l i f u l l f ør t i l ø p e t a v v å r e n. G r e t a Ø y e n Leder for Utom husutvalg et

14 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g V E L F E R D S U T V A L G E T S Å R S R A P P O R T F O R : V e l f e r d s ut v a l g e t s a r b e i d o g a k t i v i t e t e r i (f r a t i l ) : 1. V e l f e r d e n h a r a v h o l d t 2 2 o r d i næ r e / s æ r s k i l t e m øt e r i V e l f e r d e n h a r f o r e s t å t t b r u k o g u t l e i e a v f e l l e s l o k a l e t S t o r s t u a i L i nd e b e r g å s e n 1 5. L o k a l e t h a r v æ r t b e n y t t et 8 5 ( 7 6 ) ga n g e r ( i p a r e n t e s f o r r i g e å rs b r u k ): M ø t e r o g a k t i v i t et e r i V e l f e r d s ut v a l g e t 2 2 ( 1 2 ) J u l e t r e f e s t, g r i l l f e s t, v o k s e n f e s t, t e n n i n g j u l e g r a n a 4 ( 3 ) G e n e r a l f o r s a m l i n g, s e r v e r i n g p å R u s k e n 2 ( 2 ) M ø t e r d i v. u t v a l g, s t y r e, v a l g k o m i t e 6 ( 8 ) S e n i o r k l u b b e n 1 0 ( 1 0 ) D å p, n a v n e f e s t, k o n f i r m a s j o n, b r y l l u p, b e g r a v e l s e 6 ( 1 1 ) P r i v a t e m ø t e r, f e s t e r, b u r s d a g e r 2 1 ( 2 7 ) D u g n a d i S t o r s t u a v e d V e l f e r d e n 5 ( 2 ) D a n s e ø v e l s e r, l e k s e l e s i n g 3 ( 1 ) R a m a d a n, i d, E i d -Ul-A d h o 2 ( 0 ) B i l l e t t s a l g v e d r ø r e n d e j u b i l e u m s f e s t e n 4 ( 0 ) 8 5 ( 7 6 ) 3. F e l l e s j u l e t r ef e s t f o r S k j ø n h a u g o g R e i s t a d b o r e t t s l a g b l e a v h o l d t s øn d a g 1 3. j a n u a r k l i S t o r s t u a. B i l l e t t p r i s k r 3 0, - f o r b a r n, v o k s n e g r a t i s. 5 1 ( 3 1 ) b a r n o g 4 7 ( 3 8 ) v o k s n e d e l t ok. H e l g e K o l l e l e d e t s om v a n l i g f e s t e n, S i g u r d M o e H e t l a n d s p i l t e pi a n o. T r a d i s j o n e l t p r o g r am m e d g a n g r u n d t j u l et r e e t o g le k e r f o r b a r n a. D e t v a r l ot t e r i m e d g e v i n s t e r. K l o v n e n K n u t k om o g un d e r h o l d t e n t i m e s t i d. B a r n a f i k k g r a t i s b r us o g p ø l s e m / l om p e. D e t v a r s a l g a v k af f e, b r u s, k a k e, v a f f e l, b o l l e o g p ø l s e m / l om p e. J ul e n i s s e n k om m e d h es t o g v o g n f r a A l n a R i d e s e n t e r o g d e l t e u t g o d t e p o s e r t i l a l l e b a r n a. U t g i f t e r o g i n nt e k t e r f o r d e l t s å l e d e s m e l l o m b o r e t t s l a g e n e : S k j ø n h a u g 2 / 3, R e i s t a d 1/ S k i r e n n m å t t e a v l y s es i V e l f e r d e n d e l t e u t ø l o g m i n e r a l v a n n p å R u s k e n -a k s j o n e n t i r s d a g 2 9. a p r i l B a r n a f i k k o g s å e n j o -j o s om p r em i e. 6. V e l f e r d s ut v a l g e t k l a r g j o r d e S t o rs t ua f o r g e n e r a l f o rs am l i n g t i rs d a g 6. m ai , s am t v a s k e t o g r y d d e t et t e r g e n e r a l f o r s am l i n g e n. V e l f e r d e n s e r v e r t e o g s å k r i n g l e o g k a f f e p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. 7. V e l f e r d e n a v h o l d t å r s f e s t 3 1. m a i m e d 1 6 d e l t a k e r e. A k t i v e m ed h j e l p e r e o g S k j ø n n s k r i f t e n v a r i n v i t e r t. 8. L ø r d a g 3 0. a u g u s t k l b l e d e t a r r a n g e r t 3 0 å r s j u b i l e um s f e s t p å g a r a s j e t a k e t f o r h e l e f a m i l i e n. F l e r e g r i l l e r v a r o p p s a t t, o g d et b l e s er v e r t p ø l s e r o g h a m b u r g e r e m e d t i l b e h ø r, m i n e r a l v a n n, ø l, k a f f e, k ak e r o g i s, a l t g r a t i s. P a rt y t e l t v a r s a t t o p p, o g v e t e r a n k o r ps e t Tu t & B l æ s s p i l t e. S å k om g j ø g l e rk l o v n e n T e d d y S c ot t o g u n d e r h o l d t t i l s t o r f o r l y s t e l s e f o r a l l e. B a r n a f i k k k j ø r e n o e n r u n d e r m e d h e s t o g v o g n. D et v a r l ek e r m e d p r e m i e r i n g f o r b a r n a. F es t e n s l u t t k l L ø r d a g 2 5. o k t o b e r k l b l e d e t a v h o l d t 3 0 å rs j u b i l e um s f es t i S t o rs t u a f o r v o k s n e. T i l b e r e d n i n g a v m a t o g s e r v e r i n g b l e f o r e t a t t a v k ok k e r o g k e l n e r e f r a E t t e r s t a d v i d e r e g å e n d e s k o l e, D e t b l e s e r v e r t v e l k om s t d r i k k, 3 r e t t e r s m i d d a g ( f o r r e t t, r e n s d y r s t e k, m u l t e k r e m ), ø l o g v i n. S e n e r e b l e d e t k a f f e, k ak e r o g a n n e t s m å g o d t a v ym s e s l a g. M u s i k e r en J o n n y A u s t a d s p i l t e o p p, o g d e s o m ø ns k et f i k k d a n s e. 5 0 p e r s o n e r d e l t o k. E g e n an d e l e n v a r k r o n e r V e l f e r d e n a v h o l d t j u l e b o r d l ø r d a g 2 2. n o v em b e r m e d 1 7 d e l t a k e r e. I n v i t e rt v a r s t y r e t s f o rm a n n, a k t i v e m e d h j el p e r e o g S k j ø n ns k r i f t e n s r e d a k s j o n.

15 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g 1 1. J u l e g r a n t e n n i n g f o r e g i k k s ø n d a g 3 0. n o v e m b e r t r æ r b l e t e nt : e t t v e d n r. 3 B, et t v e d n r. 1 7 o g et t p å p l e n e n f o r a n n r. 1 9/ 2 1. M a n g i k k f r a t r e t i l t r e, t e n t e lysene og sang en jule s a n g. D e r e t t e r b l e d e t s e r v e r t j ul e g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. B a r n a f i k k o gs å k j ø r e e n t u r r u n dt i b o r e t t s l a g e t m e d h es t o g v o g n f r a A l n a R i d e s e n t e r D e t e r s o l g t ( ) s o l p o l l e t t e r f o r k r , - ( k r , -) i , R e g i s t r e r t b r u k a v s o l s e n g a e r ( ) s o l t i m e r. S o l r ø r e n e b l e s k i f t et å r s j u b i l e um s f ei r i n g e n e 3 0. a u g u s t o g 2 5. o k t o b e r h a r v æ rt m e g e t t i d k r e v e n d e f o r u t v a l g e t. I t i l l e g g e r d e t u t ø v d m e g et g r a t i s a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d s o l a r i e t, S t o r s t u a o g d i v e r s e a r r a n g em e n t er, s l i k s om k ak e b a k i n g, k j ø p o g f r a k t a v v a r e r, m i n e r a l v a n n, m at e r i a l e r, v as k e a rt i k l e r, u t l å n a v n ø k l e r, f r am v i s n i n g av S t o rs t u a, r e n h o l d, v e d l i k e h o l d, t e l e f o n h e n v e n d e l s e r, r ef e r a t s k r i v i n g m. m D i s s e h a r g i t t V e l f e r d s u t v a l g et h j e l p e l l e r n øk k el u t l å n e r i : H e l g e K o l l e 1 3 C, A n n -H e l e n B o r g a n 1 9 A, N i n a A n de r s e n 2 1 B, C am i l l a A n d e r s e n 2 1B, S i g u r d M o e H e t l a n d 1 3 A, C a t h r i n e H. M i k k el s en 1 5 B, E v y K i t t e l s e n 1 3 C, R a n d i B ø e 1 9 B D e s t ø r s t e i n nk j ø p e n e i : N y k o m f y r t i l k j ø k k e n e t i S t o r s t u a. 4 s t o r e b o r d t i l S t o r s t u a i ok t o b e r. V e l f e r d s u t v a l g e t. V e l f e r d s u t v a l g e t s r e g n s k a p f o r : B u d s j e t t B u d s je tt I n n t e k t e r U tg ifte r S u m U t l e i e i nnt e k t e r R e nt e i nnt e k t e r / g e b yr 6 70 ( 6 4 ) - - Juletrefest (3 544) ( ) ( ) S k i r e n n - ( ) ( ) S o mme rfe s t - ( ) ( ) J u l e g r a n t e n n i n g - (500) ( ) Å rs fe s t (3 214) ( ) ( ) D i ve r s e ut g i f t e r 252 (252) (500) ( ) D r i f t s k o s t n a d e r s t o r s t u a (2 825) ( ) ( ) L øs ø r e, i nve nt a r, ut s t yr (5 438) ( ) ( ) U f o r ut s e t t e ut g i f t e r - ( ) ( ) O p p u s s i n g s a r v b e i d, m a l i n g - ( ) ( ) S u m ( ) K a s s a b e h o l d n i n g p r Bankbeholdning pr Sum omløpsmidler 6585

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer