Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002"

Transkript

1 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative fag Oktobe 2002 Les opplysningene på neste side.

2 Eksamenstid: 5 time (Hjelpemidle: Se undskiv LS ) Antall side: Oppgavesettet ha 9 side medegnet fosiden. Antall vedlegg: Ingen Vedlegg som skal levees inn sammen med besvaelsen: Ingen Ande opplysninge: På føste side av svaaket skal du skive navn og type på den lommeegneen du ha bukt på eksamen. 2

3 Famgangsmåte: og foklaing: De oppgaveteksten ikke sie noe annet, kan du fitt velge famgangsmåte og hjelpemidle. Desom oppgaven keve en bestemt løsningsmetode, vil også en altenativ metode kunne gi noe uttelling. Fø inn nødvendig mellomegning. Skiv foklaing de dette e påkevd fo å foklae hva du ha gjot. Ved åpne oppgavefomuleinge bø du begunne hvofo du ha valgt din tolkning av oppgaven og ditt valg av løsningsstategi. Gafe og buk av gafisk lommeegne: Oppgi de lommeegnefunksjonene du ha bukt. Det e ikke nødvendig å oppgi alle tastetykkene. Husk å skive målestokk og enhete på aksene nå du tegne gafe i besvaelsen. Du tenge ikke føe inn tabell ove utegnede funksjonsvedie desom det ikke e sput spesielt ette det i oppgaven. Ved gafisk løsning på lommeegne e det tilstekkelig at du skissee kuvens fom i besvaelsen. På skissen skal svaet makees tydelig. Vudeing: Kaakteen fastsettes ette en helhetlig vudeing. Det bety at senso vudee i hvilken gad du vise gunnleggende fedighete kan buke hjelpemidle gjennomføe logiske esonnemente se sammenhenge i faget og e oppfinnsom, og kan anvende fagkunnskap i nye situasjone vudee om sva e imelige foklae famgangsmåte og begunne sva skive ovesiktlig og e nøyaktig med utegninge, benevninge, tabelle og gafiske famstillinge 3

4 OPPGAVE 1 a) Deive funksjonene gitt ved 1) 2) f( x) = 5cosx 2 gx ( ) = x sin2x b) Finn integalene ved egning 1) 2sin3x dx 2) 2 0 x e x dx 1 ln x dx x 3) ( ) 2 c) Løs likningene ved egning o o 1) sin 2x = 0,6 x 0, 360 2) 5sin x+ 2cosx = 1 x [ 0, 2π d) En stabel med 270 ø ligge delvis skjult bak en muvegg. På tegningen se vi toppen av stabelen. I den øveste aden e det fie ø. 1) Hvo mange ø ligge i den n-te aden egnet ovenfa? 2) Hvo mange ade med ø bestå stabelen av? 4

5 OPPGAVE 2 Figuen vise gafen til funksjonen f som e gitt ved f( x) = asinx+ b de a og b e konstante. a) Fokla ut fa figuen at a = 2 og b = 0,5. I esten av oppgaven e x [0, 2π b) Finn koodinatene til topp- og bunnpunktene på gafen til f ved egning. c) Løs likningen f(x) = 1,5 gafisk. d) Løs likningen 1 3 2sin x + = 2 2 ved egning. Gi løsningene på eksakt fom. 5

6 OPPGAVE 3 En patikkel følge en bane gitt ved posisjonsvektoen s, de 2 st () = [ xt (), yt ()] = 1 + t, t 4 t [-3, 3] a) Lag en tabell ove samhøende vedie fo t, x(t) og y(t). Tegn gafen til posisjonsvektoen s. b) Finn et uttykk vt () fo fatsvektoen v. Regn ut vt () fo t= 2, t= 0 og t= 2. Tegn disse fatsvektoene inn på figuen i a). Kommente fatsvektoenes etning i fohold til gafen. En annen patikkel følge en bane gitt ved posisjonsvektoen, de t () = [ 3cos t, 3sint] t 0,2π Tiden t e målt sekunde og enhetene på aksene e 1 m. c) Skisse gafen til posisjonsvektoen. d) Finn et uttykk ut () fo fatsvektoen u. Vis at u stå vinkelett på fo alle vedie av t. e) Finn et uttykk at () fo akseleasjonsvektoen a. Kommente akseleasjonsvektoens etning i fohold til. f) Hvo langt ha denne ande patikkelen beveget seg de to føste sekundene? 6

7 OPPGAVE 4 Ved Stotingsvalget i 2001 fikk Abeidepatiet (Ap) en oppslutning på 24,3 %. I en meningsmåling på et senee tidspunkt svate 235 av 1000 spute pesone at de ville ha stemt på Ap hvis det va stotingsvalg nå. a) Finn et estimat fo den posentvise oppslutningen til Ap. b) Fokla at vi kan buke nomalfodelingen nå vi skal finne et konfidensintevall fo den posentvise oppslutningen til Ap. c) Lag et 90 % konfidensintevall til estimatet fo den posentvise oppslutningen til Ap. Kan du tekke noen konklusjon om oppslutningen til Ap ette valget? Et annet meningsmålingsinstitutt fant også en oppslutning på 23,5 %. De hevde at oppslutningen til Ap antagelig ha gått ned ette valget. d) Hvo mange pesone må de minst ha sput fo å tekke en slik konklusjon med et 90 % konfidensintevall? 7

8 OPPGAVE 5 Du skal besvae enten altenativ I elle altenativ II. De to altenativene e likevedige ved vudeingen. (Desom besvaelsen inneholde dele av begge, vil bae det du ha skevet på altenativ I, bli vudet.) Altenativ I En glødende metallstang bli avkjølt fa 1000 ºC til omtempeatu på 22 ºC. Tempeatuen T i ºC til stanga x minutte ette at avkjølingen statet, e gitt ved Tx () = e 0,1x a) Hva e tempeatuen til stanga ette 60 minutte? b) Skisse gafen til funksjonen T. c) Hvo mange gade synke tempeatuen pe minutt ette 1) 10 min 2) 40 min d) Regn ut gjennomsnittet av stattempeatuen og tempeatuen ette 60 minutte. Gjennomsnittsvedien fo en kontinuelig funksjon f ove et intevall [ a, b ] e definet ved integalet b 1 b a a f ( x)dx e) Finn gjennomsnittsvedien til T(x) de føste 60 minuttene ved egning? f) Fokla hvofo det bli foskjellig sva i d) og e). 8

9 Altenativ II Kuven til = a + a sin θ kalles en kadioide på gunn av hjetefomen. Vi skal studee kuven gitt ved = sin θ θ [0, 2π a) Tegn kuven i et koodinatsystem. b) Les av skjæingspunktene mellom kuven og koodinataksene. Finn også de samme punktene ved egning. c) Bestem aealet avgenset av kuven. Nå skal vi studee en ny kuve laget av det siste leddet i kadioiden: = 4 sin θ θ [0, π d) Tegn denne kuven i et koodinatsystem. e) Beskiv med od den type kuve du ha fått. Vis ved egning at = 4 sin θ gi en slik kuve. 9

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamen. Fag: AA6524 Matematikk 3MX. Eksamensdato: 4. juni 2007. Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II

Eksamen. Fag: AA6524 Matematikk 3MX. Eksamensdato: 4. juni 2007. Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II Eksamen Fag: AA6524 Matematikk 3MX Eksamensdato: 4. juni 2007 Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Elevar/Elever Oppgåva ligg føre på begge

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Eksamen 29.11.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9..03 REA304 Matematikk R Nnorsk/Bokmål Nnorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del skal leverast inn etter timar. Del skal leverast inn seinast

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2010 REA3028 Matematikk S2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.014 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Hos tannlegen Hippokrates

Hos tannlegen Hippokrates Eksamen 21.05.2013 MT0010 Matematikk Hos tannlegen Hippokrates Del 2 X-Fighters Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 21.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 21.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag R2 Eksamen 6 Vår 21.05.2012 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer