nr 24/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger Move Move Systems AS, Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 41 Organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktisk opplæring (ved demonstrasjon); arrangering og ledelse av praktiske seminarer; undervisning; faglige konsultasjoner vedrørende det ovenfor nevnte. (591) Merket er i farger 7 ELEVEN 7-Eleven Inc, 2711 N. Haskell Avenue, TX75204 DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljhandelstjenester omfattende salg av søtsaker og godteri, publikasjoner, helse- og skjønnhetspleieprodukter, hygieniske produkter, rengjøringsprodukter for husholdningsbruk, toalettartikler og toalettsaker, elektronikkprodukter og tobakk, samt mat og drikke. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RATIONAL ROSE CARE PLUS Aktiebolaget Electrolux, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Oppvaskmaskiner. RATIONAL ROSE International Business Machines Corp, North Castle Drive, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; minneinnretninger for computere; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disker; diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksmaskiner/apparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons-og instruksjonsmanualer registrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; hardware og software for computere; computer hardware og computer software for kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk; computer software for computerstøttet softwareutarbeidelse; computer software for bruk i computer softwaredesign, -utvikling, -testing, - ytelsesforbedring og -utarbeidelse. 16 Instruksjons- og undervisningmateriell; dokumentasjon og publikasjon relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til computer hardware og computer software for kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk; trykksaker, nemlig manualer, bøker, brukerveiledninger, undervisnings/opplæringsmateriell på området computer softwaredesign, -utvikling, -testing, - ytelsesforbedring og -utarbeidelse. 42 Computerprogrammeringstjenester; utvikling, oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til computerdatabaseservere; tekniske prosjektstudier på området computer hardware og software; konsultasjonstjenester på området computer hardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til bruk av internett; design av Web-sted; utleie av computere og computer software; tjenester vedrørende tilveiebringelse av brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tjeneste for kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US ikke oppgitt CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY GRENLAND HAVN SKIEN PORSGRUNN BAMBLE Grenland Havn IKS, P.b. 20, 3950 Brevik, 39 Havnedrift i form av drift av offentlige kaier/terminaler, drift av fiskerihavn (småbåthavner), utleie av lagerbygg/lagringsarealer, tjenester i forbindelse med utleie av kraner, trucker, maskiner for øvrig ved lasting og lossing av skip. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFTED RESEARCH GROUP LIFTED RESEARCH GROUP Lifted Research Group Inc, 1708 S Lyon Street, CA92705 SANTA ANA, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder også badetøy for damer og piker, sjal, pareos, topper, skjørt, kjoler, t-skjorter, genser, bluser, college-genser, skjorter og korte skjorter, langermede t-shorter, shorts, benklær, bukser, underbukser, treningsbukser, skibukser, lange ettersittende-treningsbukser, jeans, kåper, vester, jakker, hatter, solskjermer, capser, hansker, belter, sokker, sandaler, sko og støvler. CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, CA91522 BURBANK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer, komedie- og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og/eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater; innrammet eller uinnrammet fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. 25 klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, babysko, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leketøy og sportsartikler, herunder spill og leketøy, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til 5

6 registrerte varemerker /05 hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; snøglobus (leker); juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet, såsom live-action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; produksjon av live action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; distribusjon og visning av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; produksjon av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; teaterforestillinger både animerte og live-action; tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk i området underholdning relatert spesifikt til musikk, film og fjernsyn; formidling av generelle nyheter, underholdning og utdannelsesinformasjon via et globalt kommunikasjonsnettverk; formidling av informasjon for og underholdning via et elektronisk globalt kommunikasjonsnettverk såsom live-action, komedier, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer og produksjon av actionkomedier, action og/eller animerte spillefilmer for distribusjon via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OOMPA LOMPA OOMPA LOMPA Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, CA91522 BURBANK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer, komedie- og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og/eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater; innrammet eller uinnrammet fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. 25 klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, T- skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, babysko, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leketøy og sportsartikler, herunder spill og leketøy, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; snøglobus (leker); juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 6

7 registrerte varemerker /05 aktiviteter; underholdningsvirksomhet, såsom live-action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; produksjon av live action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; distribusjon og visning av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; produksjon av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; teaterforestillinger både animerte og live-action; tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk i området underholdning relatert spesifikt til musikk, film og fjernsyn; formidling av generelle nyheter, underholdning og utdannelsesinformasjon via et globalt kommunikasjonsnettverk; formidling av informasjon for og underholdning via et elektronisk globalt kommunikasjonsnettverk såsom live-action, komedier, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer og produksjon av actionkomedier, action og/eller animerte spillefilmer for distribusjon via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WILLY WONKA WILLY WONKA Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, CA91522 BURBANK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer, komedie- og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og/eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater; innrammet eller uinnrammet fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. 25 klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, T- skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, nemlig ermeløse trøyer med lav utringning; regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, hodeplagg, nemlig solskjermer; belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, babysko, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leketøy og sportsartikler, herunder spill og leketøy, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; snøglobus (leker); juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 7

8 registrerte varemerker /05 aktiviteter; underholdningsvirksomhet, såsom live-action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; produksjon av live action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier; distribusjon og visning av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; produksjon av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; teaterforestillinger både animerte og live-action; tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk i området underholdning relatert spesifikt til musikk, film og fjernsyn; formidling av generelle nyheter, underholdning og utdannelsesinformasjon via et globalt kommunikasjonsnettverk; formidling av informasjon for og underholdning via et elektronisk globalt kommunikasjonsnettverk såsom live-action, komedier, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer og produksjon av actionkomedier, action og/eller animerte spillefilmer for distribusjon via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUADROPS AQUADROPS Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Medisinske konfektyrer, dietetiske stoffer, dietetiske drikker og dietetiske næringsmidler for spedbarn, syke og invalider; vitamin-preparater. 30 Ris, pasta; korn, kornprodukter og næringsmidler av korn; te, kaffe, kakao; drikkesjokolade, kaffe-essens, kaffe-ekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og sikoriblandinger til bruk som kaffeerstatning; ikke-medisinerte konfektyrer og konditorvarer; konditorkaker, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, fryst yoghurt, fryste konfektyrer og konditorvarer; kjølte desserter, mousser, sorbeter; brød; konditorkaker; drikker, fyll bestående av eller produsert av produkter i klasse 30; søte smørepålegg, pikante smørepålegg, snacks; sirup, sukker, honning; forberedte og tilberedte måltider og bestanddeler til slike retter; sjokolade; pizzaer, pizzabunner; pizzasauser og pizzafyll; sauser til pasta og ris; salatdressinger; majones; sauser; dipp; krydder; næringsmidler og matvarer fremstilt av varer i denne klasse. Næringsbarometeret Sparebanken Vest, Postboks 7999, 5020 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Magnetisk og optisk lesbare kreditt- og betalingskort; dataprogram innregistrert på databærere eller i nedlastbar form og datamaskiner, -apparater og - instrumenter for automatiserte banktjenester. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: lenovo Legend (Beijing) Ltd, No 6, Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, BEIJING, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper og - verktøy (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner; trykkerimaskiner; elektriske generatorer; rengjøringsmaskiner og apparater (elektrisk); bokbindingsapparater og maskiner for industriell bruk; vaskemaskiner; håndverktøy (ikke hånddrevne); fremdriftsmaskiner andre enn for landkjøretøyer; blandemaskiner. 11 Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, tørking, vanntilførsel og sanitære formål; apparater og innretninger for belysning; oljelamper; fryseapparater og maskiner; varmluftapparater; vannrensingsinstallasjoner; gasstennere; kokeredskaper; klimaanlegg; sanitære apparater, innretninger og installasjoner; ventilasjonsapparater (klimatisering) 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsartikler (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kontorrekvisita (ikke møbler); skriveutstyr; skrivemaskiner (elektriske og ikke elektriske); undervisningsmateriell (ikke apparater); pennaler; skriveredskaper; tegneredskaper; rosenkranser. 28 Rekreasjons- og fritidsartikler og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill; leker; apparater for fysiske øvelser; lekeballer; boksehansker; sjetoner for spill; apparater for fysikalsk trening av kroppen; damspill; juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; nett (sportsartikler). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); systematisering av informasjon for bruk i databaser; omflyttingstjenester; konsultasjon for bedriftsog forretningsledelse; organisering av handels- og reklameutstillinger; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskapsførsel; utleie av kontormaskiner og apparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kabelfjernsynssendinger; fjernskrivertjenester; kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; budtjenester (for post og telegraf); mobiltelefontjenester; data assistert overføring av beskjeder og bilder; utleie av telekommunikasjonsutstyr; radiokommunikasjon. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; skipsmeglervirksomhet; utleie av kjøretøyer; lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; kurertjenester (kurerpost eller varer); emballering av varer; parkeringsplasstjenester; lagring av varer; distribusjon av elektrisk kraft; turistbyråer (unntatt hotell og pensjonatreserveringer). 40 Bearbeiding av materialer; materialbehandling etter bestilling fra andre; røking av matvarer; bearbeidelse av kinematografiske filmer; trykkerivirksomhet; tilintetgjørelse av farlig avfall; materialbehandlingsinformasjon; slakterivirksomhet; kopiering av filmer og fotografier; gjenvinning av avfall og skrot; luftrensning. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; instruksjon (opplæring); utgivelse av bøker; filmstudioer; digital bildebearbeidelse; drift av sportsinstallasjoner; organisering og ledelse av konferanser; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); produksjon av radio- og fjernsynsprogram; spilltjenester tilbudt on-line; organisering av lotterier. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAX FLEXMOLD DAX FLEXMOLD Imperial Dax Co Inc, P O Box 1002, NJ07004 FAIRFIELD, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Hårpleieprodukter/preparater RLL LAUREN STYLE RALPH LAUREN The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Parfyme, toalettvann (velluktende-); dusj- og bade-gels, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper, deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions; gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende preparater og solpleiemidler (kosmetiske preparater for soling av huden og til bruk etter soling); sminkeprodukter; eteriske oljer for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STAMVEGKROA Ole-Jonny Jorde, Furubakken 15, 3579 TORPO, 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US RENZIAS RENZIAS Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TØFFE GUTTEGÆRNE JENTER TØFFE GUTTEGÆRNE JENTER Jennifer Tan Lauten, Postboks 2687 Solli, 0203 OSLO, 41 Foreningsvirksomhet, organisasjon for utvikling og kompetanseheving. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: M-M-RVAXPRO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LORETO LORETO Compañia Envasadora Loreto SA, Carretera Sevilla- Huelva, Kilómetro 14, Espartinas, SEVILLA, ES Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Syltede oliven; marmelader; leverposteier og posteier av fjærkre; syltede kapers og pickles; spiselige oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 75/599,984 UPS CAPITAL UPS CAPITAL United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Forsikringsmeglertjenester, kredittbyrådtjenester vedrørende forbruker- og handelskreditt, kredittkorttjenester, lånefinansieringstjenester vedrørende fast eiendom, banktjenester og finansielle tjenester. M-M-RVAXPRO Merck & Co Inc, One Merck Drive, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STADION, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og vaksine preparater. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSTINCT BLUES ORIGINAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US INSTINCT BLUES ORIGINAL PBO Group ApS, Brunbjergsvej 5, 8240 RISSKOV, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, detaljhandel. GR The Gorman-Rupp Co, 305 Bowman Street, Mansfield, OH 44901, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 7 Industripumper, pumpeapparater og tilbehør og deler dertil, nemlig sentrifugalpumper, selvpumpende sentrifugalpumper, rette sentrifugalpumper, fyllepumper, neddykkbare pumper, membranpumper, tannhjulspumper, selvfyllende tannhjulspumper, kraftuttakspumper, irrigasjonspumper, flertrinns høytrykkspumper, selvfyllende petroleumpumper, landbrukspumper, brannpumper, oscillerende pumper, motordrevne pumper; avløpspumpesystemer, nemlig selvfyllende sentrifugal-massepumper, styringer, røropplegg og stasjoner for avløpspumpesystemer; trykkforsterkningspumpestasjoner, nemlig pumper, styringer, rør, ventiler og hus for pumpestasjoner og reparasjonsdeler for alle ovenfor nevnte varer. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/265,267 kl US 78/265,302 kl 25 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEL MAESTRO U.S POLO ASSN. United States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 503, KY40503 LEXINGTON, US Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 18 Lærvarer herunder, ryggsekker, dokumentmapper, håndvesker, nøkkelbeholdere, handlevesker og paraplyer. 25 Klær, herunder uformelle klær (jeans, poloskjorter/genser, T-skjorter, twillbukser), stiveskjorter, fottøy, hodeplagg, ytterklær, sokker, badetøy, dresser, slips og undertøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESERVA DEL MAESTRO RESERVA DEL MAESTRO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Tequila og alkoholholdige coctail blandinger inneholdende tequia. 43 Tjenester vedrørende restauranter, snackbarer, kafeer, kafeteriaer, barer, kantiner og restauranttjenester som ytes utenfor og innenfor restauranter(carry-out restaurant services). DEL MAESTRO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Tequila og alkoholholdige coctail blandinger inneholdende tequila. 43 Tjenester vedrørende restauranter, snackbarer, kafeer, kafeteriaer, barer, kantiner og restauranttjenester som ytes utenfor og innenfor restauranter(carry-out restaurant services). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKARVENS KULINARISKE TEATER SKARVENS KULINARISKE TEATER Vertshuset Skarven AS, Postboks 995, 9260 TROMSØ, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIN ØKOMISJEF Regnskap - Skatt - Rådgivning - Styrearbeid Stein Erik Stubmo, Kolstadflata 15B, 7098 SAUPSTAD, 35 Bistand ved forretningsledelse, bokføring, bokholderi, regnskapsførsel; utarbeiding av regnskapsanalyser; konsulentbistand i forretningssaker; forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; rådgivning for bedriftsledelse; økonomisk planlegging, økonomisk beregning; utarbeidelse av lønningslister; sekretærtjenester; utarbeiding av skatteberegning; tekstbehandlingstjenester. 36 Inkassoforretninger; finansiell virksomhet; konsulentbistand i skattespørsmål, veiledning i skattespørsmål; faktoringselskaper; finansanalyser; finansrådgivning; rådgivning i finansielle spørsmål. 42 Juridiske tjenester. Merket er et rent figurmerke Den Norske Kreftforening, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 6 Innsamlingsbøsser av metall. 8 Bestikk. 9 Dataprogrammer, salgsautomater, refleksbrikker, CD-er. 14 Smykker, krus, klokker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, skrivesaker og papirvarer, trykksaker, brosjyrer, kontorrekvisita, penner, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell, kort, julekort, trykktyper, klisjeer, kalendere, fotografier. 18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; ryggsekker,sekker. 21 Krus (ikke av edelmetall), innsamlingsbøsser (ikke av metall). 24 Håndklær, tepper. 25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. 26 Nåler,jakkemerker, pins. 28 Spill og leketøy. puslespill, tøyleker, gymnastikk- og sportsartikler; juledekorasjoner, juletrepynt. 35 Salg og utgivelse av reklame- og profileringsmateriell. 36 Veldedigsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. 41 Utdannelsesvirksomhet: opplæringsvirksomhet; kurs. 42 Vitenskaplig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer: juridiske tjenester. 44 Medisinske tjenester. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US PHYLOX PHYLOX Pharmanex LLC, 75 West Center Street, UT84601 PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Urteingredienser i ernærings-, dietetiske og/eller urtetillegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZOO ZOO Trond Nyrud, Siverts Nilsensgate 34, 8300 SVOLVÆR, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Innspilte CD-plater, grammofonplater, musikkkassetter og -bånd. 41 Musikalsk underholdning; orkestervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DYNHAX DYNHAX Aksel Fossbakken, Kornblomstsvingen 22, 4027 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; datamaskinvareprogrammer. 35 Salg av dataprogrammer og datamaskinvareprogrammer. 41 Kursvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av seminarer. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatrert dertil; analysering av datasystemer; utvikling av datasystemer; programmering for datamaskiner; utleie av dataprogrammer og datamaskinvareprogrammer; installasjon av dataprogrammer og datamaskinvareprogrammer; kvalitetskontroll; vedlikehold av dataprogrammer og datamaskinvareprogrammer; tekniske støttetjenester; ingeniørvirksomhet; industridesign; design av computersystemer; tekniske beregninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US ARENCYA ARENCYA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MCWILLIAM'S HANWOOD ESTATE MCWILLIAM'S HANWOOD ESTATE E & J Gallo Winery, P.O. Box 1130, CA95354 MODESTO, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CELG CELG Celgene Corp, 7 Powder Horn Drive, NJ07059 WARREN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, nemlig cytokinhemmende medikamenter; farmasøytiske preparater som modulerer immunsystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Barnas STORE LEKETØY-BOK Brio Oy, Raisionkaari 50, RAISIO, FI AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Merket er et rent figurmerke Norsk Kunst og Smykkeforum, Postboks 49, 0701 OSLO, 14 Gullringer. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENERGY CHARGER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENERGY CHARGER L'Oreal, 14 rue Royale, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske gels, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper, kroppsdeodoranter: kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solpleiepreparater (kosmetiske produkter), sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: trang world Casa Artiach SA, Poligono Industrial Malpica, Parcela 102, BIF, ZARAGOZA, ES Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Bager, vesker, sekker og ryggsekker, blant annet til bruk for camping og til bruk for fjellklatring. 20 Soveposer til camping; madrasser, luftmadrasser. 22 Telt, netting. LØVENSKIOLD FOSSUM HOVEDGÅRD Leopold Løvenskiold, Majorstuveien 4, 0353 OSLO, Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, 18 Hud og skinn av slaktedyr. 29 Kjøtt, kjøttvarer, pølser, spekekjøtt, vilt og fjærkre. 35 Salg av kjøtt, kjøttvarer, pølser, spekekjøtt, vilt og fjærkre produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Logit Systems LogIT Systems A/S, Televeien 3, 4879 GRIMSTAD, 42 Utvikling av dataprogrammer 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRASCAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRASCAN PII Ltd, Atley Way North Nelson Ind Estate, NE23 1WW CRAMLINGTON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Redskap for inspeksjon av rørledninger, nemlig rørledningspigger med ultrasoniske sensorer. 42 Rørledningsinspeksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger Merket er en farge eller en kombinasjon av farger John Player & Sons Ltd, P.O. Box 286, Dublin 8, IE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 34 Sigarettpapirpakker. IBM Business Partner International Business Machines Corp, North Castle Drive, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computere, computer hardware og computer software; grensesnitt for computere; printere; diskettstasjoner; CD plater; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd, computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; adaptere til computere; komponenter og periferiutstyr til computere, computerprogrammer, dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere og computerprogrammer, personlige computere, mellomstore- og store computere; databehandlingsutstyr; minne til computere, minneinnretninger til computere, interminne krets,halvlederinnretninger, trykte kretser, integrerte kretser, elektroniske kretskort, elektroniske kretser, terminaler, kontrollere, input og output innretninger og kombinasjoner av disse innretninger, nemlig monitorer, tastaturer, printere og telefaksapparater; forhåndsinnspilte computerprogrammer, nemlig software til operativsystemer og software til minne/ressurstildeling, tidsplanlegging, input/output kontroll, dataadministrasjon, kommunikasjonsadministrasjon, nettverksadministrasjon; transkribere og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og databehandlingsprogrammer; magnetbånd, magnetplater, disketter, datamoduler, batterier og telekommunikasjonsutstyr, nemlig datamultipleksere, modemer og datakommunikasjonsterminaler og adaptere til overføringslinjer; minneinnretninger til databehandlingsmaskiner/computere, interminne krets,halvlederinnretninger, integrerte kretser, elektroniske kretskort, kontrollere, input og outputinnretninger og telefaksapparater; forhåndsinnspilte computerprogrammer, nemlig software til operativsystemer og software til minne/ressurstildeling, tidsplanlegging, input/output kontroll, dataadministrasjon, kommunikasjonsadministrasjon, nettverksadministrasjon; transkriberere og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og databehandlingsprogrammer; magnetbånd, magnetplater, disketter, datamoduler, batterier og telekommunikasjonsutstyr, nemlig datamultipleksere, modemer og datakommunikasjonsterminaler og adaptere til overføringslinjer; computerminner, 18

19 registrerte varemerker /05 computerminneinnretninger, interminnekrets, halvlederinnretninger, integrerte kretser, elektroniske kretskort, elektroniske kretser, terminaler, kontrollere, input og output innretninger og kombinasjoner av disse innretninger, nemlig monitorer, tastatur, printere og telefaksmaskiner; forhåndsinnspilte computerprogrammer, nemlig software til operativsystemer og software til minne/ressurstildeling,tidsplanlegging, input/output kontroll, dataadministrasjon, kommunikasjonsadministrasjon, nettverkadministrasjon; transkriberere og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og databehandlingsprogrammer; magnetbånd, magnetplater, disketter, datamoduler, batterier og telekommunikasjonsutstyr, nemlig datamulitipleksere, modemer og datakommunikasjonsterminaler og adaptere til overføringslinjer. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykt materiell til informasjonshåndteringssystemer og produkter og tjenester, nemlig personlige computere, mellomstore- og store computere; brosjyrer, kataloger, flygeblader og instruksjonsmanualer på området informasjonhåndteringssystemer og produkter og tjenester, nemlig personlige computere, mellomstore- og store computere, minneinnretninger til databehandlingsmaskiner/computere, interminnekrets, halvlederinnretninger, integrerte kretser, elektroniske kretskort, elektroniske kretser, terminaler, kontrollere, input og outputinnretninger, telefaksapparater, forhåndsinnspilte computerprogrammer, nemlig software til operativsystemer og software til minne/ressurstildeling, tidsplanlegging, input/output kontroll, dataadministrasjon, kommunikasjonsadministrasjon, nettverksadministrasjon. 37 Vedlikehold av computerhardware. Installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester til informasjonshåndteringssystemer og produkter, nemlig personlige computere, mellomstore- og store computere, databehandlingsmaskiner, minne til computere, computerminneinnretninger, internminne krets, halvlederinnretninger, integrerte kretser, elektroniske kretskort, elektroniske kretser, terminaler, kontrollere, input og outputinnretninger og kombinasjoner av disse innretninger, nemlig monitorer, tastaturer, printere og telefaksmaskiner, magnetbånd, magnetplater,disketter, datamoduler, batterier og telekommunikasjonsutstyr, nemlig datamultipleksere, modem og datakommunikasjonsterminaler og adaptere til overføringslinjer. 42 Design-, oppdatering-, leie/utleie- og vedlikehold av computerprogrammer; design-, oppdatering-, leie/utleie- og vedlikehold av computer software; computerprogrammering; rådgivning relatert til computere og databehandlingsteknikk. Konsultasjonstjenester relatert til computere og computerprogrammer, konsultasjon på området computer hardware, tekniske prosjektstudier i området av computerhardware og software; systemanalyser til computere, rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av internett, leie/utleie av tilgangtid til en database server. Design, oppdatering, leie/uleie- og vedlikehold av internett web-sider. Leie/utleie av computere og computersoftware; tjenester for fremskaffelse av brukertilgang til computere for businessadministrasjon; juridiske tjenester; vitenskapelig- og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEADING HOTELS LEADING HOTELS The Leading Hotels of the World Ltd, 99 Park Avenue, New York, NY , US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Beholdere, album, bager, vesker, lagringsbokser, lommer og omslag til CD-plater, CDplatespillere, DVDer, -spillere, lydkassetter, lydkassettspillere, minidisker, minidiskspillere, digitale lydkassetter, digitale disker, spillere av digitale lagringsmedia, MP3spillere, disker for video/computerspill, håndholdte spill, personlige planleggere, bærbare telefoner, toveisradioer, bilstereoer, computere, Cd-rom, disketter, faste minnekort, videokassetter, kamera, fotografier og videokamera; musmatter; håndleddsstøtter; omslag til å binde kabler sammen (cable tie wraps); omslag til å binde ledninger sammen (cord tie wraps). 18 Utstyr til transport av bagasje, nemlig skipssekker, rullende skipssekker, trillebager, ryggsekker, skulderbager og dokumentmapper; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for lasting i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av bagasjerom i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av hanskerom i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av konsoller i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) som kan festes til seter i kjøretøy; søplebager og poser til kjøretøy; vesker; lommebøker; vesker av dokumentmappetypen. 20 Lagringskabinett, hyller og stativer for CDplater, DVDer, minidisker, digitale lagringsmedia, videokassetter, spilldisker, CDrom, faste minnekort og disketter. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger DnBR DnB Holding ASA, Stranden 21, 0021 Oslo, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestofier; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestofter, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering og flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater: hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 10 Kiruriske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed. ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tettings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed): kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- uo bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

II. International registration: WonderWink HP

II. International registration: WonderWink HP Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 21/06-2006.05.22 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 02-2004.01.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 02-2004.01.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 02-2004.01.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 2004.06.14-25/04 nr 25/04-2004.06.14 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.05-28/04 nr 28/04-2004.07.05 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/04-2004.09.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 39/04-2004.09.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.09.20-39/04 nr 39/04-2004.09.20 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 39/06-2006.09.25 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer