nr 39/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 39/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...47 Internasjonale varemerkeregistreringer...48 Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assignment Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Ikke fornyede varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5808 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; forannevnte varer etter italiensk oppskrift. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; forannevnte varer etter italiensk oppskrift. The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte grønnsaker; konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Sauser, salatdressinger, krydderier, snackprodukter og chips basert på kornprodukter, snacks basert på mais. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WILLYS Axfood AB, Box 7314, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljhandelstjenester og elektroniske detaljhandelstjenester med dagligvarer, nemlig matvarer, drikker og andre næringsmidler, krydder og andre mattilsetningsprodukter, snacks og søtsaker, meieriprodukter, frukt og grønnsaker, blomster og potteplanter, aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, papir og skrivesaker, toalettartikler, hygieniske artikler, vaskemidler, oppvaskmidler, rengjøringsmidler for husholdningsformål, stearinlys og servietter, lyspærer, glødelamper, lysrør og lysstoffrør, plast og folier for husholdningsformål, tobakksartikler, tekstilvarer for husholdningsformål, leketøy, dyrefor, verktøy, bil- og sykkeltilbehør, hageutstyr, musikk og videoer, mat og drikke. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stena Metall AB, Box 4088, GÖTEBORG, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; jern, ubearbeidet eller delvis bearbeidet; ubearbeidet eller delvis bearbeidet stål; artikler av uedle metaller, ikke opptatt i andre klasser; malmer; aluminium og støpealuminium. 40 Nedmontering og gjenvinning av motorkjøretøyer; avfallshåndtering (omforming); sortering av avfall og gjenvinnbare materialer; gjenvinning og behandling (omforming) av avfall og søppel; gjenvinning og behandling (omforming) av restprodukter fra industri, kommuner, husholdning, sykehus, tannhelsetjenesten og kontorer; gjenvinning og behandling av elektroniske og elektriske apparater og instrumenter; gjenvinning og behandling av elektroniske og elektriske apparater og instrumenter; gjenvinning og behandling av apparater og instrumenter for kjøling. Nordenfjeldske AS, Postboks 2726 St. Hanshaugen, 0131 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet. finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og datamaskiner, juridiske tjenester. 42 Kvalitetskontroll; utstedelse og utdeling av sertifikater for nedmontering av motorkjøretøyer; kvalitetskontroller vedrørende demontering av motorkjøretøyer; vitenskaplige og teknologiske tjenester; industrielle analyser; utstedelse av sertifiseringsgaranti; utstedelse og utdeling av offisielle utmerkelser. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, herunder landbruks-, skogbruks- og veianleggsmaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruks- og skogbruks- og veianleggsredskaper (andre enn manuelt drevne); deler og tilbehør, herunder asfaltkuttere, blandere, omrørere, skuffer, blader, blokkhåndteringsredskaper, hydrauliske børster; grabber, planeringsmaskiner, komprimatorer, vibrerende komprimatorer; koblinger, knusere, avkuttere, avskjærere, gafler, pallegafler, gripeklør, hammere, siloer, løfteredkaper, løftekroker, materialhåndteringsarmer, multiprosessorer, ploger, pulverisatorer, og pulveriseringskjever, raker, riveploger og -skraper, sager, harver, kultivatorer og opprivere, skuffer, skjærere, klippere, snøfresere, snøploger, snøvinger, stubbekverner, støtere og hammere, jordfresere, grøftemaskiner, fagverksbommer; alle de forannevnte produkter til bruk med maskiner for flytting av jord og masse og for jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering; deler og tilbehør til alle de forannevnte produkter. Revisorgruppen AS, Nedre Vollg 3, 0158 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapsførsel; analyse av kostnadspriser; regnskapskontroll, utarbeidelse av regnskapsanalyser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, veiledning i skattespørsmål. 42 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vindex AS, 6444 FARSTAD, 6 Vindusskodder og sprosser av metall. 19 Vindusskodder og sprosser ikke av metall. 20 Møbler og plastvarer ikke opptatt i andre klasser. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB U-MAX Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Motorlandskjøretøyer samt deler og tilbehør for disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEILAND MOMENTS Meiland Moments DA, Holtveien 20, 9012 TROMSØ, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse og reklamevirksomhet. 41 Underholdningsvirksomhet; filmproduksjon; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIKNES Viknes Båt og Service, Postboks 33, 5321 KLEPPESTØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker og blandinger for tilberedelse av drikker; ikke-alkoholholdige coctailblandinger; margarita blandinger. 33 Tequila; tequila likør og alkoholholdige coctailblandinger med tequila. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MK SIGNATURE CONSTANT COLOR Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Leppestifter, lip gloss og leppeblyanter (lip liner). 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RA A2 Design AS, Kaffijordet, 4818 FÆRVIK, 11 Lamper, lampeskjermer, lommelykter, lykter, brødristere, oljelamper. 20 Møbler, kontormøbler, disker, speil, garderobemøbler, skolemøbler, senger, vugger, kleshengere, kunstgjenstander, kurver, puter, rammer, tidsskriftstativ. 21 Fat, krukker, lysestaker, boller, serviser, brett, glass, gryter, kakebokser, kaffekanner, kasseroller, kopper, keramikkprodukter for husholdning, kjøkkenredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUMILASH Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERSO Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Automobiler samt konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IN HERE, IT`S ALWAYS FRIDAY TGI Friday's of Minnesota Inc, 4201 Marsh Lane, TX75007 CARROLTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 43 Restaurant- og bartjenester. The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte grønnsaker; konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Sauser, salatdressinger, krydderier, snackprodukter og chips basert på kornprodukter, snacks basert på mais. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MILJØDETEKTIVENE Bente Roestad, Trostefaret 51, 0786 OSLO, 9 Film, TV, video, DVD, radio, CD, lydkasetter, dataspill. 16 Undervisningsmateriell, bøker, hefter, plakater, postkort, blader, aviser, tegneserier, permer, pennal, bokbind, klistremerker, brevpapir, postkort, tegneblokker, fotografier. Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, herunder landbruks-, skogbruks- og veianleggsmaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruks- og skogbruks- og veianleggsredskaper (andre enn manuelt drevne); deler og tilbehør, herunder asfaltkuttere, blandere, omrørere, skuffer, blader, blokkhåndteringsredskaper, hydrauliske børster; grabber, planeringsmaskiner, komprimatorer, vibrerende komprimatorer; koblinger, knusere, avkuttere, avskjærere, gafler, pallegafler, gripeklør, hammere, siloer, løfteredkaper, løftekroker, materialhåndteringsarmer, multiprosessorer, ploger, pulverisatorer, og pulveriseringskjever, raker, riveploger og -skraper, sager, harver, kultivatorer og opprivere, skuffer, skjærere, klippere, snøfresere, snøploger, snøvinger, stubbekverner, støtere og hammere, jordfresere, grøftemaskiner, fagverksbommer; alle de forannevnte produkter til bruk med maskiner for flytting av jord og masse og for jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering; deler og tilbehør til alle de forannevnte produkter. 25 Klær, hodeplagg, fottøy. 28 Spill, leketøy, puslespill, julepynt, sportsartikler. 30 Is, kjeks, kaker, brød, kaffe, te, kakao, ris, mel. 35 Annonse og reklamevirksomhet. 36 Veledighetsinnsamlinger, finansiell virksomhet. 41 Teaterforestilling, musikal, ballett, revy, fornøyelsespark, temapark, utdannelsesvirksomhet. 42 Teknisk konsulentvirksomhet, sertifiserings tjenester. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, herunder landbruks-, skogbruks- og veianleggsmaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruks- og skogbruks- og veianleggsredskaper (andre enn manuelt drevne); maskiner for flytting av jord og masse og for jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering, herunder kombinerte grave- og skuffemaskiner; integrerte redskapsbærere; hjullastere, belte-og/eller hjulgående gravere; frontskuffer; materialhåndteringsmaskiner med teleskopfunksjon, belte- og/eller hjulgående materialhåndteringsmaskiner; skogsmaskiner, belte- og/eller hjulgående slepe- og/eller skyvemaskiner; belte- og/eller hjulgående skogsmaskinger for kapping og behandling av trær og tømmer; fraktemaskiner og transportører, beltegående hugstmaskiner, beltegående høstemaskiner; leddarmlastere, undergrunns gruvelastere; tilbehør til de forannevnte maskiner, herunder grabber og skuffer og materialhåndteringsarmer; deler og tilbehør til alle de forannevnte produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAX Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 12 Motorsykler; kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og tilbehør til de forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB T-MAX Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Motorlandkjøretøyer samt deler og tilbehør for disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLIP IT The Clip-it Company AS, Postboks 1656 Vika, 0120 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 20 Varer (ikke opptatt i andre klasser)av tre eller plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Franzefoss AS, Postboks 53, 1309 RUD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 19 Bygningsmaterialer; pukk, grus og kalk. 39 Transportvirksomhet,utleie av containere. 40 Avfallsbehandling og gjenvinning av avfall og skrot. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRANZEFOSS Franzefoss AS, Postboks 53, 1309 RUD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 19 Bygningsmaterialer; pukk, grus og kalk. 39 Transportvirksomhet, utleie av containere. 40 Avfallsbehandling og gjenvinning av avfall og skrot. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EP SEAGULL LASER Stora Enso AB, Åsgatan 22, FALUN, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Papir, nemlig med og uten belegg; trefritt papir, papir inneholdende papir. Folioark, papir for blader og tidskrifter, nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir, papir for printere, trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for digitaltrykking, bokpapir, katalogpapir; fint papir inkludert skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir, telefakspapir, offsetpapir, papir i metervis, etikettpapir, konvoluttpapir; papir til bruk i grafisk kunstindustri, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materiale til bokbinding; fotografier; skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet samt utgivelsesvirksomhet; assistanse i forbindelse med drift og administrasjon av foretak; kontortjenester; engrossalg av papir uten og med belegg, av trefritt papir, av papir inneholdende tre, av folioark, av papir for blader og tidsskrifter, av nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir og av papir for printere, av trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for digitaltrykking, bokpapir og katalogpapir, av fint papir, av skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir, telefakspapir og av offsetpapir, av papir i metervis, etikettpapir og konvoluttpapir, av papir til bruk i grafisk kunstindustri, av papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, materiale til bokbinding, fotografier, skrivesaker og av klebemidler for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av malepensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler), og av instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av trykktyper og klisjeer. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROGALENDEREN Bjørnson AS, Stokkamyrveien 13, 4313 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 35 Rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningslederutvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ingeniør Ivar Pettersen AS, Postboks 166, Bragenes, 3001 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 12 Skiheiser og dertilhørende tilbehør og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pla-Mek AS, Langlovegen 57, 6200 STRANDA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 40 Bearbeiding av materialer, støping av plastdeler etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ingeniør Ivar Pettersen AS, Postboks 166, Bragenes, 3001 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Teknologiske tjenester, ingeniørvirksomhet, rådgivning vedrørende bygging, elektriske anlegg og energiøkonomisering; prosjektstudier (tekniske). HAFA Elektro AS, Postboks 191, 3251 LARVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 lnstallasjonsvirksomhet herunder elektroinstallasjoner. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cryovac Inc, Park 80 East, NJ SADDLE BROOK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 41 Utdannelsestjenester, herunder drift av et seminar- og utstillingssenter samt organisering og ledelse av profesjonelle seminarer, utstillinger, demonstrasjoner og opplæring på området markedsføring av mat og innpakning. Ingeniør Ivar Pettersen AS, Postboks 166, Bragenes, 3001 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAUCLIC HOME/STYLE Eurowood AS, Hegdal, 3261 LARVIK, 19 Laminatgulv. Norsk Skolelederforbund, Lakkegt 21, 0187 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; juridiske tjenester; rådgivning og påvirkningsarbeide (lobby virksomhet) vedrørende skolepolitiske spørsmål og emner. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: korttransaksjoner og andre betalingstransaksjoner; valutatjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; overføringer av midler (elektronisk); valutatjenester; tjenester relatert til online betalinger og tilrettelegging av online betalinger; finansielle tjenester og informasjon relatert til finansielle tjenester, alle tilveiebrakt online fra en computerdatabase eller fra internett eller lignende computernettverk; online bankvirksomhet; tjenester relatert til elektronisk overføring av midler. 38 Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon og telekommunikasjon av informasjon og data; tilveiebringe brukertilgang til databaser, online ressurser, internett eller lignende computernettverk; tjenester relatert til elektronisk post; datautvekslingstjenester; datakommunikasjonstjenester; overføring av data ved telekommunikasjon; leie, utleie eller leasing av apparater, instrumenter, installasjoner og komponenter for bruk i kommunikasjon og telekommunikasjon; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte; tilveiebringe tilgang til online informasjon og kommunikasjonstjenester. Alphyra Group Ltd, Alphyra House, 4 Heater Road, Sandyford Industrial Estate, 18 DUBLIN, IE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computere; computer hardware; computer software og -programmer; CR-rom; DVD-rom; CD'er; ferdiginnspilte magnetiske og optiske bånd, plater og andre media inneholdende computer programmer; kassetter, plater, bånd, kort og annet innspillingsmateriale, alle for samling, lagring og/eller behandling av data og for å inneholde computerprogrammer og data; magnetiske databærere; opptaksplater; apparater for input, output, behandling eller lagring av data; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; kommunikasjons-, telekommunikasjons- og datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; terminaler for elektronisk overføring av midler; elektriske og elektroniske instrumenter og apparater; apparater og software for behandling av korttransaksjoner og data relatert hertil og for betalingsbehandling; apparater og software for verifisering av data på magnetisk kodede kort; magnetkort; magnetisk kodede og smartkort (programmerbare); kredittkort (magnetiske, kodede eller programmerbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt online eller fra databaser eller fra internett eller lignende computer nettverk. 42 Design og programmering av computer software; utleie av tilgangstid til databaser; leasing, leie og utleie av computerutstyr, hardware og software; tekniske konsultasjonstjenester vedrørende computer software; opprettelse og vedlikehold av nettsteder; hosting (vertstjenester) av nettsteder for tredjeparter; installasjon og vedlikehold av computer software; konsultasjoner innen informasjonsteknologi; sammenstilling og kompilering av computerdatabaser; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bergen Aktiv AS, Kollåsen 1, 5116 ULSET, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 28 Sportsartikler; fiskeutstyr for sportsfiskere. 16 Trykksaker; publikasjoner; bøker; manualer; registre, kataloger; rapporter, reportasjer; papp-, papirog plastkort; kredittkort (ikke kodede eller magnetiske). 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; bokføring og regnskapsføring; faglige konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester om forretninger; databehandlingstjenester; administrasjon av databaser; prosjektledelse. 36 Finansielle tjenester; finansiell virksomhet og monetær virksomhet; banktjenester; elektroniske banktjenester; banktjenester i relasjon til elektronisk overføring av midler; behandling av data relatert til 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOXKEL Tempodia AS, Postboks 170, 1401 SKI, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; motorer for landkjøretøyer; tilbehør og deler til forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av befordringsmidler og moterer og deler og utstyr til forannevnte varer; import av befordringsmidler og motorer og deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hans Jarle Rekdal, Blindheims Breivika, 6010 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 39 Transportvirksomhet; flyttebyrå; innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEMPODIA Tempodia AS, Postboks 170, 1401 SKI, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; motorer for landkjøretøyer; tilbehør og deler til forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av befordringsmidler og moterer og deler og utstyr til forannevnte varer; import av befordringsmidler og motorer og deler og tilbehør til forannevnte varer. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dade Behring Inc, P.O. Box 778, IL DEERFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Diagnostiske reagenser og kjemikalier for klinisk og medisinsk bruk. Ark Bokhandel AS, Postboks 6693 St. Olavs Plass, 0129 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. 10 Medisinske diagnostiske analysatorer til analysering av kroppsvæsker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt spekter av varer, til fordel for andre, for å gjøre kundene i stand til å bese og handle varene i en varehandel for bøker og papirvarer; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker, papirvarer og skrivesaker; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TANGO Tele2 Sverige AB, Box 62, KISTA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 SIM-kort; magnetisk kodede kort; databrikker, integrerte kretser; registrerte datamykvarer og - programmer; elektroniske apparater for bruk i forbindelse med telekommunikasjon, telefonsentraler, nummervisningsapparater og personsøkere; elektroniske apparater for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske signaler, telefonsendere; sendere (telekommunikasjon); elektroniske telefonkataloger; magnetiske og optiske databærere og -media; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller data; alle de forannevnte varer kun for bruk innen elektroniske-, tele- og mobile telekommunikasjonstjenester, inklusive innholdstjenester. 35 Telefonsvarertjenester; annonse- og reklamevirksomhet; alle de forannevnte tjenester kun for bruk innen elektroniske-, tele- og mobile telekommunikasjonstjenester, inklusive innholdstjenester. 36 Finansiell virksomhet; monetære tjenester; kreditt- og betalingskorttjenester; elektronisk pengeoverføring; databaserte finanstjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon vedrørende telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr; datastøttet overføring av bilder og beskjeder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon via dataterminaler; personsøkertjenester; tjenester vedrørende tilgang til internasjonale datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenettet. Registreringen omfatter ikke radiokringkasting. 42 Vedlikehold, oppdatering og utforming av dataprogramvare; gjenoppretting av datainformasjon; dataprogrammering; datasystemanalyser; utleie av tilgangstid tit databaser; prosjekt- og planleggingstjenester vedrørende utstyr for telekommunikasjonsvirksomhet; alle de forannevnte tjenester kun for bruk innen elektroniske-, tele- og mobile telekommunikasjonstjenester, inklusive innholdstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/784,511 SPRYZEL Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARK Ark Bokhandel AS, Postboks 6693 St. Olavs Plass, 0129 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; arkivskap; emballasjebeholdere; identitetsplater, ikke av metall; oppslagstavler. 28 Juletrepynt. 35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt spekter av varer, til fordel for andre, for å gjøre kundene istand til å bese og handle varene i en varehandel for bøker og papirvarer; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FYTTIKATTA Karin Miller, Geitmyrsveien 73 B, 0455 OSLO, 24 Sengetøy, håndklær. 25 Klær til gutter, også undertøy og yttertøy; capser og luer; pannebånd; regntøy; tresko, joggesko, tøfler; morgenkåper. 43 Cafévirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/721,279 REXTRIGA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/527, US 78/527, US 78/527, US 78/527, US 78/527,939 CRACKDOWN Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde/video innen feltene musikk, live-action programmer, filmopptak, spillefilmer og animasjon/animasjonstegnefilmer; filmopptak og spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, eventyr og animasjon; filmopptak og spillefilmer for kringkasting via fjernsyn inneholdende komedie, drama, action, eventyr og animasjon; samt covere, trekk og deksler for dataspillkonsoller og periferiutstyr. 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, skrivesaker, papirvarer, dokumentomslag med skrivesaker, notatbrett med papirklype, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftemaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, gratulasjonskort og notatkort. 25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer (hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, forklær, og halloween- og maskeradekostymer. 28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og tilbehør dertil; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; dukker og tilbehør dertil; dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -helikoptre; batteridrevne, fjernstyrte lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett (flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; sove- og leketelt for bruk innendørs (leker); plysjleketøy; håndholdte dukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre med; togsett (leker); leke-barberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; leke-sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer og gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring av stress; bager spesialtilpasset for transport av sportsutstyr, nemlig bager for transport av golfutstyr; bager for transport av basketballutstyr; bager for transport av baseballutstyr og bager for transport av tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge- og konstruksjonsleker; 17

18 registrerte varemerker /06 uroer til barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; skyte- /målskivesett bestående av en skyte-/målskive, gummisugekopp-piler og en leke-dartpistol; spillkort. 41 Tilby et online magasin og webside inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilby informasjon online, relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilby et online dataspill; produksjon og distribusjon av filmopptak, spillefilmer og fjernsynsprogrammer; og underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sandals Resorts International Ltd, 3 Haughton Avenue, St. Andrew KINGSTON 10, JM Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykksaker; trykte publikasjoner; blader; bøker; brosjyrer; salgs- og reklamemateriale; fotografier; plakater; papirvarer; lykkeønskningskort; invitasjoner; fotoalbumer; dagbøker; kalendere; bord kort; postkort; skrive- og tegneinstrumenter; penner; blyanter; konvolutter; skrivepapir; innpakningspapir; papirservietter; kjøpekort, kredittkort og debetkort, annet enn koderte eller magnetiske kort; spillkort; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41 Fotografi- og videoinnspillingsvirksomhet; nattklubbvirksomhet; tilveiebringelse av konferanse- og møtefasiliteter. 43 Hotell-, feriemotell-, motell og gjestgiverivirksomhet; innlosjeringsvirksomhet; hotelreservasjonsvirksomhet; hotelladministrasjonsvirksomhet; restaurant-, bar- og kafévirksomhet; cateringvirksomhet; cateringvirksomhet inklusiv anskaffelse av festkaker; kafeteriavirksomhet. 44 Frisørvirksomhet; frisørsalongvirksomhet, skjønnhetspleie; skjønnhetssalongvirksomhet; tilveiebringelse av blomster og blomsteroppsatser. 45 Barnevaktvirksomhet; barnepleievirksomhet; tilveiebringelse av fasiliteter for bryllup og bryllupsfester; bryllupsplanleggingsvirksomhet; bryllupsreiseplanleggingsvirksomhet; ferieplanleggingsvirksomhet; planlegging av andre festanledninger; arrangering av bryllupssermonier; forberedelse av bryllupsgjestlister, invitasjoner, bestilling av serviser og kuverter; arrangering og koordinering av bryllupsgavelister; utleie og tilveiebringelse av brudeklær, festklær og julelvarer; hushjelp- og kammertjenestevirksomhet. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENYCE LC Licensing Inc, 1441 Brodway, NY10018 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Kosmetiske preparater; neglelakk; dufter; vaske- og badeprodukter til personlig bruk, nemlig såper, hudskrubber, dusjgeleer, badeoljer og skumbad; hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam og stylingforbindelser; produkter for personlig pleie, nemlig fuktighetskremer og ansikts- og kroppspudder; hudpleieprodukter til bruk i forbindelse med soling. 9 Øyeprodukter og accessoirer derfor, nemlig briller, solbriller, øyeproduktetuier, øyeproduktrammer, og lenker og snorer til øyeprodukter. 14 Lysholdere laget utelukkende eller hovedsakelig av edle metaller; klokker og lommeur; juvelervarer, nemlig halssmykker, armbånd, vristlenker, ringer, øredobber, anheng, nåler og mansjettknapper; pilleesker. 18 Bagasje, nemlig sportsbager, punger, håndvesker, ryggsekker, lommebøker, kredittkortetuier, nøkkelholdere, passetuier, kosmetikkskrin solgt tomme, paraplyer. 25 Klær og kles-accessoirer, nemlig skjorter og trøyer, bukser, gensere, skjørt, kjoler, jakker, kåper, frakker, kapper, drakter og dresser, slips, belter, badetøy, undertøy, bysteholdere, dameundertøy, sokker, strømper, pyjamaser, hansker, halvhansker og tørkler; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/593,381 ROTO-HAMMER Varco I/P Inc, Briarlake Plaza Building, Suite 1700, 2000 West Sam Houston Parkway South, HOUSTON TX 77042, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Mekaniserte instrumenter og utstyr til olje- og gassbrønner; rørspiraler og kabelutstyr; verktøy for oljeog gassbrønner, inkludert hydrauliske slagbor og deler og tilbehør derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAPPA Norsport AS, Gimleveien 18, 1777 HALDEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Beskyttelseshjelmer for sport; tannbeskyttere; sportsbriller. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, herunder ski, snowboard, skistaver; beskyttelsesanordninger (sportsartikler); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/590,863 ROTO-DRIVER Varco I/P Inc, Briarlake Plaza Building, Suite 1700, 2000 West Sam Houston Parkway South, HOUSTON TX 77042, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Mekaniserte instrumenter og utstyr til olje- og gassbrønner; rørspiraler og kabelutstyr; verktøy for oljeog gassbrønner, inkludert hydrauliske slagbor og deler og tilbehør derav. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: konsultasjon og informasjon vedrørende forsikrings- og finansielle spørsmål; elektronisk overføring av penger; tollklarering; kredittkorttjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; computerassistert sending/overføring/mottak av data, meddelelser og bilder; elektronisk post; kommunikasjon via portal for å nå og motta informasjon; sending av telefaks samt telefaksoverføring; informasjon vedrørende telekommunikasjon; lagring av elektroniske meddelelser. 39 Transport; emballering, oppbevaring og pakking av gods; oppbevaring og levering av brev og forsendelser; post- og pakkeleveranser, kurertjenester; leveranse av beskjeder samt av post; logistikktjenester relatert til transport; informasjon vedrørende transport og lagring. Posten AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater og instrumenter for besiktigelse (geodetiske), veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) og undervisning, inkludert apparatur for kontroll av frankering; apparater for innspilling, opptak, sending, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; distribusjonsautomater; magnetiske databærere; magnetiske ID-kort; CD-ROM- og DVDplater; innregistrete software, salgsautomater samt mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 41 Undervisning og utdannelse; opplærings-, veilednings- og instruksjonsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sports- og idrettsaktiviteter; kulturell virksomhet; organisering og ledelse av konkurranser. 42 Computerprogrammering; teknisk og juridisk rådgivning; utleie av tilgangstid til databaser; gjenoppretting av datainformasjon; utleie av computer software; utvikling av datakommunikasjonssystem 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, inkludert konvolutter, emballasje, pakker, innpakningsposer, -konvolutter, - esker og -innretninger, samt etiketter; trykksaker; frimerker; prospektkort; fotografier; skrive- og kontormateriell; stempler; tape, klister og lim for papirvarer og husholdningsformål; kunstnermateriell; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); frankeringsmaskiner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmateriell for emballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet on-line; forbrukerinformasjon on-line i forbindelse med innkjøp, fotokopieringsgtjenester og adresseregister; sammenstilling og fremvisning av et utvalg av varer slik at kunder og forbrukere på en hensiktsmessig måte kan få informasjon om og kjøpe brev, frimerker, portoposer, emballasje, pakker, etiketter, trykksaker, postkort, fotografier, skrive- og kontormateriell, tape, klebemidler og lim for papirvarer samt for husholdningsformål; annonsering og markedsføring av posttjenester, betalingstjenester, direktereklame, transporter, emballerings-, oppbevaringsog pakkingstjenester, tjenester relatert til levering av meddelelser, pakkeleveranser, kurertjenester og logistikktjenester; detaljsalg, også over Internett, av brev, frimerker, portoposer, emballasje, pakker, etiketter, trykksaker, postkort, fotografier, skrive- og kontormateriell, tape, klegemidler og lim for papirvarer samt for husholdningsformål; distribusjon av reklamemateriell, direktereklame; konsulenttjenester og informasjon vedrørende direktereklame; bistand ved ledelse av bedrifter; bistand ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fotokopieringstjenester; administrasjon og oppdatering av adresseregister; administrasjon og håndtering av datafiler. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; eiendomsmegling; lånevirksomhet; betalingstjenester; 20

21 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLENDSHE Blend A/S, Edisonvej 4, 7100 VEJLE, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Briller; solbriller; etuier til briller og solbriller. 18 Håndvesker, reisevesker, handlevesker, håndkofferter, kofferter, toalettvesker, lommebøker, punger, paraplyer. 25 Klær til menn, kvinner og barn; fottøy og hodeplagg til menn, kvinner og barn. Elbo Inc, 103 Foulke Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljisthandel med barneleker og -bøker, videoer for barn, CD og lydbånd, interaktive leker, puslespill og brettspill, plysjleketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndverk, vitenskaps og naturgjenstander, datahardware, software og tilbehør, datarelatert møblement, videospillhardware, software og tilleggsutstyr, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, datarelatert diskhardware og -software, og underholdningselektronikk, og for salg, videresalg, innbytte og leie av videospill og PC-spill, og for salg og videresalg av spill-/byttekort, og for salg av tilleggsutstyr, bøker og magasiner relatert til forannevnte. 41 Online spilling, og spilleie på anfordring online. 35 Detaljhandel av kosmetiske preparater, parfymevarer, briller, solbriller, etuier til briller og solbriller, smykker (gullsmedvarer), bijouterivarer, ur, håndvesker, reisevesker, handlevesker, håndkofferter, kofferter, toalettvesker, lommebøker, punger, paraplyer, klær til menn, kvinner og barn, fottøy og hodeplagg til menn, kvinner og barn; forretningsledelse av detaljforretninger; kontorfunksjoner; annonse- og reklamevirksomhet; dekorasjon av butikkvinduer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Chongqing Kinlon Science & Technology Group Co Ltd, Jiulong Industrial Park, Jiulong District CHONGQING, CN Plougmann & Vingtoft Norge, Postboks 1003 Sentrum, 0107 OSLO, 12 Motorsykler; motorer for landkjøretøy; mopeder; automobiler; biler; akseholder til motorsykkelhjul, nemlig hjulnav for motorsykkelhjul; akseholder til bilhjul, nemlig hjulnav for bilhjul; dekk for hjul til kjøretøy; frontruter, yachter, golfvogner; sleder (kjøretøy); taubaner (kabelbaner); luftballonger; akkumulatorkjøretøy; elektriske biler (storage battery convey car); lappesaker for innerslange (dekk); sykkelpumper; sammenleggbar bagasjetralle. 21

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 08/08-2008.02.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer