nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 FORNYET KUNNGJØRING Denne registreringen ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 19/01, den 7. mai Ved en feil fra Patentstyrets side ble merket publisert med klasse 28, mens det riktige skal være kl. 9. Dette er å anse som en fornyet kunngjøring med ny innsigelsesperiode fra 9. juli. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 1062 Calle Negocio, Unit H, San Clemente, CA 92673, US KL. 9: Sportsbriller, nemlig skibriller, snøbrettbriller og briller for billøp. US, , 75/931,612 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIVEMOTION SUN & PLAY (730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; programvare (innregistrerte edbprogrammer); programvare for å skape animasjon, lyd, grafikk, video, presentasjoner og illustrasjoner; programvare for visning og avspilling av animasjon, lyd, grafikk, presentasjoner og illustrasjoner; programvare for webforfatning; programvare for bruk innen områdene trykking, skriving, korrektur, grafisk design, billedbehandling, setting eller visning, lagring eller gjenfinning av elektroniske dokumenter; dataprogrammer for utarbeidelse, lagring, innhenting, manipulering, konvertering, overføring, distribusjon, gjenfinning, visning, behandling, administrasjon, trykking, skriving, korrektur, redigering og kommentering av elektroniske dokumenter; datamaskinstøttede designapparater og - instrumenter; apparater og instrumenter for tegning, fargelegging og maling, alle tilpasset for bruk med datamaskiner; fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde; magnetiske databærere, disker for opptak og innregistrering; databehandlingsutstyr; elektroniske publikasjoner; brukermanualer og instruksjonsbøker i elektronisk form. US, , 75/ (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Avtørkingsservietter og -kluter impregnert med solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden), solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden). KL. 16: Avtørkingsservietter og -kluter, ansiktsservietter, lommetørklær av papir, toalettpapir, myke papirprodukter. CH, , 4607/2000 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HEJALUX (730) Innehaver: Osram GmbH, München, DE KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deler dertil. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MENY KAST-I MENY FRYS-I (730) Innehaver: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG, Melittastrasse 17, D Minden, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Aluminiumsfolier; tillukningsklips og -klemmer av metall. KL. 16: Tillukningsklips og -klemmer av kunststoff; emballasjemateriale av kunststoff, cellulose og/eller papir, nemlig folier; folieslanger av kunststoff for husholdningsbruk samt til innpakking og som emballasje; folier for friskhetsbevaring av næringsmidler; poser for friskhetsbevaring av næringsmidler; matpakkeposer; matpapir; fryseposer; matlagningsposer for tilberedelse av næringsmidler; isterningsposer; forrådsposer; stekeslanger av papir eller kunststoff; stekeposer; bakeog stekepapir; mikrobølgeovnfolier; søppelposer av papir eller kunststoff; avfallsposer av papir eller kunststoff; etiketter av kunststoff, cellulose, papir og/eller papp; skriveredskaper til bruk på folier. KL. 21: Redskaper og holdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed) for husholdning og kjøkken, frysebeholdere og fryseformer for husholdning og kjøkken, ikke av edelmetall; grillpanner; bakeformer; stekeformer; beholdere for friskhetsbevaring av næringsmidler; panneinnlegg og bakeforminnlegg av aluminiumsfolie, kunststoff eller cellulose; kjøkkentøy (ikke opptatt i andre klasser), serviser og drikkekar av kunststoff. (730) Innehaver: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG, Melittastrasse 17, D Minden, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Aluminiumsfolier; tillukningsklips og -klemmer av metall. KL. 16: Tillukningsklips og -klemmer av kunststoff; emballasjemateriale av kunststoff, cellulose og/eller papir, nemlig folier; folieslanger av kunststoff for husholdningsbruk samt til innpakking og som emballasje; folier for friskhetsbevaring av næringsmidler; poser for friskhetsbevaring av næringsmidler; matpakkeposer; matpapir; fryseposer; matlagningsposer for tilberedelse av næringsmidler; isterningsposer; forrådsposer; stekeslanger av papir eller kunststoff; stekeposer; bakeog stekepapir; mikrobølgeovnfolier; etiketter av kunststoff, cellulose, papir og/eller papp; skriveredskaper til bruk på folier. KL. 21: Redskaper og holdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed) for husholdning og kjøkken, frysebeholdere og fryseformer for husholdning og kjøkken, ikke av edelmetall; grillpanner; bakeformer; stekeformer; beholdere for friskhetsbevaring av næringsmidler; panneinnlegg og bakeforminnlegg av aluminiumsfolie, kunststoff eller cellulose; kjøkkentøy (ikke opptatt i andre klasser), serviser og drikkekar av kunststoff. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WISAPAK (730) Innehaver: UPM-Kymmene Corp, Snellmaninkatu 13, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ULTRACONGELADOS (730) Innehaver: Preparados Y Congelados Alimenticios, SA - La Cocinera, Madrid, ES KL. 29: Næringsmidler tilberedt for konsumering, frosne, kjølede eller konserverte næringsmidler. KL. 30: Pizzaer, fyll for pizzaer, melblandinger med eller uten gjær, bakverk og sauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 16: Papir; papp, kartong, korrugert papp, støpte papirmasseprodukter, papir for trykking; emballasjematerialer og -produkter (ikke av metall); emballasje for industriell bruk; sekke- og posematerialer; fleksible emballasjematerialer; plastikkfolier og nett, vakuumlaminat, skumplast og støvsugerposer; papirsekker og -poser; korrugerte beholdere; beholdere og endestykker for rulle innen papir- og emballasjeindustri; selvklebende laminater; luftpakket papir. Alle forannevnte varer er utført i papir og/eller plastikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIGHTNING (730) Innehaver: Buell Motorcycle Co, East Troy, WI, US KL. 12: Motorsykler. (730) Innehaver: Knertens Bilsenter AS, St. Halvardsgate 23, 0192 Oslo, NO KL. 9: Solbriller med og uten styrke fra USA eller av amerikansk type. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOBBY HALL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HOBBY (730) Innehaver: OY Hobby Hall AB, Hämeentie 157, SF Helsingfors, FI (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til AN E-BUSINESS SOLUTION (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US KL. 9: Computere; computer hardware og computer software; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelseslager for computere; grensesnittenheter for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disketter; diskettstasjoner; kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware og computer software for kommersiell interaksjon innenfor området globale datamaskinnettverk. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til kommersiell interaksjon innenfor området globale datamaskinnettverk. KL. 37: Installasjon, sammenkopling, testing, oppdatering og vedlikehold av computer hardware. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, installasjon, sammenkopling, testing, oppdatering og vedlikehold av computer software og informasjonssikkerhetstjenester; utleie av tilgangstid til computer database servere; tekniske prosjektstudier på computer hardware- og software-området; rådgivning og konsultasjon relatert til bruk av globale datamaskinnettverk; utleie av computere og computer software; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; tilveiebringelse av utstyr for organisering av utstillinger; tjenester for kommersiell interaksjon over et globalt datamaskinnettverk; design av computer hardware. (740,750) Fullmektig: Gram, Hambro & Garman, Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler ); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. MORMONS BOK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, US (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS v/alf M. Andersen, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslokningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Godtgjørende og sosialt støttearbeid til og veldedighet overfor trengende og vanskeligstilte familier og enkeltpersoner; utdeling og tilveiebringelse av mat, klær og medisiner; prestegjerninger og pastorale tjenester, sjelesørgervirksomhet; misjon og misjonærvirksomhet; organisering og avholdelse av religiøse møter; arvelære, genetisk og genealogisk forskning, slektsgranskning; etterforskning av forsvunne personer; profesjonell rådgivning overfor enkeltpersoner og familier relatert til følelsesmessige og familieproblemer eller avhengighet og misbruk av alkohol eller andre stoffer eller nytelsesmidler; rådgivning relatert til kosthold og spisevaner; helsetjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og FATBRAIN.COM (730) Innehaver: Fatbrain.com, Inc, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Programvare for datamaskiner, video- og lydopptak. KL. 42: Datatjenester, herunder on-line informasjonstjenester for bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, lydog videokassetter; datamaskintjenester, ved hjelp av søkemotorer for anskaffelse av data, informasjon og websider på bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter via et globalt datanettverk; design, utvikling, gjennomføring og drift av websider for andre; vertskapstjenester for websider; konsultasjonstjenester relatert til det forannevnte; formidling av on-line tilgang til datastyrt on-line søk og bestillingstjenester inneholdende engros- og detaljdistribusjon av bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter; online tilgang til engros- og detaljdistribusjon av salgstjenester for bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter. US, , 75/627,948 US, , 75/660,909 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMMYS (730) Innehaver: Scanesia AS, Norneveien 6, 1349 Rykkinn, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant- og kafévirksomhet, catering. (730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIGMA (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Din Bil Sverige AB, Box 625, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Biler samt bildeler og bilutstyr. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av biler. KL. 39: Bilutleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KONDOR (730) Innehaver: Effix SA, 6 rue Godefroy, F Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Programvare for ledelse og assistanse i forbindelse med transaksjoner på finansmarkedet. KL. 42: Utvikling og produksjon av programvare for bankvesen og økonomistyring; datautviklingsarbeid; utleie, utvikling, utarbeidelse og ajourføring av dataprogrammer for bankvesen og økonomistyring; vedlikehold av programvare for bankvesen og økonomistyring; programmering for datamaskiner; tekniske prosjektstudier. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hår og hodebunn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANGELFIRE (730) Innehaver: WhoWhere? Inc, 1675 North Shoreline Boulevard, Mountain View, CA 94043, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester; markedsføringstjenester, nemlig promotering av varer og tjenester fra andre ved plassering av annonser, reklamemateriell og promoteringsdisplayer på en elektronisk side som kan nås gjennom datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske posttjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk behandling; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; tekniske tjenester; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av onlineverktøy og assistanse for andre i utforming, styring og vedlikehold av hjemmesider på internett; vertskapstjenester for hjemmesider på internett; tilveiebringelse av en katalog over hjemmesider på internett. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alego Produktutvikling v/svein Kvalheim, Nedre Nygård 17B, 1482 Nittedal, NO KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer, undersøkelseslamper og infusjonsstativer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; stabiliserende stenger for nattbord, justerbare ryggstøtter. (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse og utlån av bøker; formidling av bøker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; trykkerivirksomhet. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse og utlån av bøker; formidling av bøker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; trykkerivirksomhet. (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse og utlån av bøker; formidling av bøker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; trykkerivirksomhet. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AKADEMIKA UNIPUB (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse og utlån av bøker; formidling av bøker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; trykkerivirksomhet. (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse og utlån av bøker; formidling av bøker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; trykkerivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARJO STEDY (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, håndtering og transport av pasienter og invalider; apparater og utstyr som hjelp i pasienthygiene; heiser og løfteapparater for invalide, hjelpemidler for å stå og gå; fatler, deler og tilbehør til forannevnte varer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLUE GENE INVSAT (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US KL. 9: Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelseslagre for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disker; diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; formidling av avisabonnementer for tredjemann; forretningsinformasjoner; databehandlingsledelse; dokumentkopiering; distribusjon av prospekter; utarbeidelse av reklametekster; avskrift (transkripsjon); reklameoppslag; utsendelse av reklameannonser; utleie av reklameplass; radioreklame; fjernsynsreklame; publisering av reklametekster; organisering av utstillinger for kommersielle og reklameformål. KL. 42: Utarbeidelse av computerprogrammer; oppdatering av computerprogrammer; vedlikehold av computerprogrammer og computere; programmering for computere; utleie av tilgangstid til databaseservere; tekniske prosjektstudier innen området computer hardware og software; utleie av computere og software for computere; vitenskapelig og industriell forskning; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for forretningsledelse; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for regnskapsadministrasjon; juridiske tjenester; reportasjetjenester. (730) Innehaver: Inmarsat (IP) Company Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Satellitter, satellittkommunikasjonsapparater og - instrumenter; telefon-, telex- og telefaksapparater og - instrumenter; satellittkommunikasjonsterminaler; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; databehandlings- og overføringsapparater og - instrumenter; datamaskiner; datamaskinterminaler og tastatur; visuelle displayenheter, dataskjermer, skrivere; antenner; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. KL. 38: Kommunikasjonstjenester; satellittkommunikasjonstjenester; elektronisk posttjenester; telekommunikasjonstjenester; tale- og dataoverføringstjenester; telex- og telefakstjenester; utleie av kommunikasjonsapparater; tilveiebringelse og forsyning av kommunikasjonsinformasjon; rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Utarbeidelse av rapporter. GB, , 2,218,690 FR, , 99/

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HERMIONE GRANGER (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Bio Sculpture Scandinavia AB, Asplundsg. 3, S Uddevalla, SE (740,750) Fullmektig: Eva Restad, Knausenveien 6, 8445 Melbu KL. 3: Organisk gelé for negleforlengning og negleforsterkning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TTYL (730) Innehaver: TTYL AS, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, også mobile; datakommunikasjonsvirksomhet, også mobile; globale datanettverkstjenester, også mobile; tilveiebringe et globalt data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, lyd, data, bilder og tale; datanettbaserte kundeinformasjonstjenester; tjenester for trådløs telekommunikasjon. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og globale telekommunikasjonsnettverk, datakommunikasjonsnettverk og mobile telekommunikasjonsnettverk og for videre oppkobling mot globale datanettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, kulepenner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; sjablonger, dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater, fotografier, bokbind og bokomslag, bokmerker, kalendere; transparenter, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, t-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler, støvletter, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RON WEASLEY (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, kulepenner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; sjablonger, dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater, fotografier, bokbind og bokomslag, bokmerker, kalendere; transparenter, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, t-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler, støvletter, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt. (730) Innehaver: Keyback Nyckelbrickor AB, Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 35: Databehandling; reklamevirksomhet; registrerings- og oppsporingstjenester av gjenstander og dokumenter, inkludert merking og registrering av objekter som er spesielt utsatt for stjeling. KL. 42: Rådgivning innen datasikkerhet. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEO ACTIVE (730) Innehaver: Buttress BV, 100, Vleutensevaart, NL AD Utrecht, NL KL. 25: Sklisikkert utstyr til fottøy. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTINEX (730) Innehaver: Alcatel (SA), 54, rue La Boétie, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr for optisk overføring og telekommunikasjons-nettverks-administrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARANOIA (730) Innehaver: Fox Kids International Programmering A.E.C., Zepp Lampestraat 400, Oranjestad, Aruba, AN (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; grafiske og interaktive programmer; innspilte CD-ROMS, kassetter og bånd som inneholder dataprogram med spill, grafikk og interaktive programmer; videospillmaskiner og -programmer for slike for bruk med datamaskin eller med fjernsyn; programmer for videospillmaskiner som kan stå for seg selv og bli solgt med maskinene som en enhet; video- og dataspillprogrammer, kassetter, plater og bånd; innspilte CD-plater. KL. 28: Spill og leketøy; sportsartikler; multiaktivitetsleker for barn; audio- og visuelle leketøy; aktivitetsspill; brettspill; spill som inkluderer kort; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med fjernsynsapparater, nemlig manuelle enheter for å spille elektroniske spill; videospillmaskiner som kan stå for seg selv uten bruk sammen med fjernsynsapparater; elektronisk spilleutstyr med overvåkingsfunksjon; manuelle LCD-spillemaskiner; spillebord som brukes med eller uten mynter; pinballmaskiner og pinballtype spill; puslespill; manipulative puslespill; mekanisk aktivitetsleketøy; batteridrevet aktivitetsleketøy; spill med rollespill. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; on-line underholdningsvirksomhet tilbudt over et verdensomspennende kommunikasjonsnettverk som inneholder informasjon, websteder og videoklipp, on-line dataspill og konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THIRDSPACE (730) Innehaver: thirdspace living Ltd, Abbots House, Abbey Street, Reading RG1 3BD, England, GB (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, bæring, lagring, prosessering, behandling, overføring, kringkasting, gjenoppretting, gjenfinning og reproduksjon av film, fjernsynsprogrammer, interaktive programmer, radioprogrammer, videoer, musikk, lyd, bilder, tekst, signaler, dataprogramvare, elektronisk kommunikasjon, informasjon, data og kode og elektroniske dataspill; datamaskinvare og dataprogramvare i forbindelse med forannevnte varer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; overføring og kringkasting av film, fjernsynsprogrammer, interaktive programmer, radioprogrammer, videoer, musikk, lyd, bilder, tekst, signaler, dataprogramvare, elektronisk kommunikasjon, informasjon, data og kode og elektroniske dataspill; leie og utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og kringkastingsapparater, telekommunikasjon av informasjon inklusive nettsider, dataprogrammer og andre data; elektronisk post, fremskaffe adgang til telekommunikasjon og lenker til databaser og et globalt datanettverk; alle forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via telefonlinjer; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende forannevnte tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje fra et datanettverk eller via Internett eller ekstranett eller via telefonlinjer. KL. 41: Utdannelse og underholdning fremskaffet via fjernsyn, film, fjernsyns- og radioprogrammer, film, video; produksjon, presentasjon, distribusjon, dannelse av syndikat for, utleie av fjernsyns- og radioprogrammer, interaktive programmer og underholdning, elektroniske dataspill, film og lyd- og videoopptak; fremskaffelse av underholdning og utdannelse med adgang via kommunikasjons- og datanettverk, Internett eller ekstranett; informasjon for eller i forbindelse med underholdning, utdannelse, sportsbegivenheter og - aktiviteter, kunst og kulturbegivenheter; alle forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via telefonlinjer; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende forannevnte tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje fra et datanettverk eller via Internett eller ekstranett eller via telefonlinjer. KL. 42: Rådgivning, utarbeidelse, testing, forskning og veiledning, alle nevnte tjenester i forbindelse med datavirksomhet og dataprogrammering, telekommunikasjon og telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; dataprogrammering; analysering av datasystemer; forskning og utvikling vedrørende 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 datamaskinvare og -programvare, telekommunikasjonsapparater og instrumenter; teknologiske tjenester i forbindelse med datamaskiner, dataprogrammer, telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; tekniske støttefunksjoner i forbindelse med datamaskiner, dataprogrammer, telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og telekommunikasjonstjenester; utleie og leasing av datamaskiner og telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse av dataprogrammer; adgang til databaser og underholdningsmateriale via telefonlinjer, telekommunikasjonsnettverk, datamaskinkommunikasjonsnettverk, kabel- eller kringkastingsfjernsynsnettverk eller satellittkommunikasjonsnettverk; utdannelsesmateriale, informasjon for eller i forbindelse med underholdning, utdannelse, sportsbegivenheter og -aktiviteter, kunst og kulturbegivenheter; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende forannevnte tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje fra et datanettverk eller via Internett eller ekstranett eller via telefonlinjer. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRACC (730) Innehaver: Trinity Industries Inc, 2525 Stemmons Freeway, Dallas, TX 75207, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Sikkerhetsanordninger for veier som består av energiabsorberende systemer for kjøretøy nemlig kollisjonsbuffere av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: HELISPIN (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nycomed Amersham plc, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GRIMSTAD GARASJENE (730) Innehaver: Ugland Industrier AS, Reddalsveien 47, 4890 Grimstad, NO KL. 5: Diagnostiske preparater og substanser for medisinske formål; diagnostiske billeddannelsesmidler for bruk i magnetisk resonans billeddannelse; kontrastmidler for medisinsk billeddannelse; gass og gassblandinger for medisinsk billeddannelse. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; prefabrikkerte bygninger og garasjer. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TTYL AS, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, også mobile; datakommunikasjonsvirksomhet, også mobile; globale datanettverkstjenester, også mobile; tilveiebringe et globalt data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, lyd, data, bilder og tale; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; tjenester for trådløs telekommunikasjon. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og globale telekommunikasjonsnettverk, datakommunikasjonsnettverk og mobile telekommunikasjonsnettverk og for videre oppkobling mot globale datanettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile. (730) Innehaver: Optikk Norge AS, 1322 Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Briller, brilleetuier, brilleglass, kontaktlinser, brilleinnfatninger, brilleinstrumenter, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering og kontroll. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Opplæringsvirksomhet og undervisning. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; faglige og tekniske konsultasjoner; synstekniske tjenester. 20

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer