Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune"

Transkript

1 Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Høringsutkast 2008

2 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg kommunen har kjennskap til. Kartet konsentrerer seg om plassering av haller, fotball grus, fotball gress og nærmiljøanlegg. Øvrige anlegg inkluderer for eksempel svømmeanlegg, ballbinger og skileikområder. De planlagte anleggene er prosjekter både i privat og kommunal regi. Kartet tar utgangspunkt i kommunens 18 ungdomsskolekretser. Eksisterende anlegg vises i blå farge og planlagte idrettsanlegg har rød farge. Plangruppen håper kartoversikten gjør det lettere å lokalisere idrettsanleggene i kommunen. Oversikten er også ment som en veileder til hvor det kan være aktuelt å legge nye idrettsanlegg. Den kan videre i samspill med behovsanalysen synliggjøre hvilke anlegg de ulike kretsene kan ha behov for.

3

4

5 B l u s s u v o l d u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r L e a n g e n s k ø y t e b. g r a s b a n e F o t b a l l g r e s s 5 8 E b e r g k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e 5 3 L e a n g e n, f o t b a l l t r e n i n g s f e l t g r e s s F o t b a l l g r e s s 5 9 F r e i d i g h a l l e n E b e r g Hall 6 4 E b e r g 2 gr u s b a n e - t r e n i n g F o t b a l l g r u s 7 0 Stridheim friidrettshall Hall 6 5 E b e r g 3 b e d r. b a n e g r u s F o t b a l l g r u s 7 1 Leangen curlinghall H a l l ( c u r l i n g ) 7 1 F r e i d i g b a n e n l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 3 L e a n g e n l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 8 5 F r e i d i g b a n e n, k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S t r i n d h e i m K G -bane mini K u n s t g r e s s b a n e S t r i n d h e i m K G -ba n e m i n i - L i l l e m y r a K u n s t g r e s s b a n e S t r i n d h e i m k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e Leangen idrettshall Hall Blussuv ollha ll e n Hall B e r g sk o le - b a l l a k t i v i t e t s o m r å d e N æ r m i l j ø O l e H o g s t a d s v. a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø S t a l lm e s t e r v e g e n a k t. om r. - b a l l ø k k e N æ r m i l j ø T i n g s s l e t t a, b a l l l ø k k e N æ r m i l j ø T e g l v e r k s t u n e t, l y s b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S a n d v o l l e y b a l l b a n e N æ r m i l j ø E b e r g i dr. f e lt - b a l l b i n g e N æ r m i l j ø Leangen ishall Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) L e a n g e n i s h a l l n r 2 Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) L e a n g e n s k ø yt e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) T r o n d s le t t e n - sv ømmehall Øv r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) L e a n g e n t r a v b a n e Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) 4 1 1

6

7 C h a r l o t t e n l u n d u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r H ø r l o c k s m a r k a, H ø r l o c k s g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 6 G r i l l s t a d f j æ r a, A k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø 2 7 T r o n d h e i m k r e t s f e n g s e l, g r u s F o t b a l l g r u s 9 8 G r i l l s t a d f j æ r a, b a d e r a m p e, U U Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) 3 4 B r u n d a l e n v g s, s a n d v o l l e y b a n e 1 & 2 Ø v r i g i d r et t C h a r l o t t e n l u n d k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e ( s a n d v o l l e y b a l l ) 5 6 C h a r l o t t e n l u n d h a l l e n Hall C h a r l o t t e n l u n d h a l l n r 2 Hall S t o k k a n b e k k e n a k t i v i t e s a n l e g g N æ r m i l j ø S t o k k a n h a u g e n, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø B r u n d a l e n N æ r m i l j ø a n l e g g, b a l l / l e k N æ r m i l j ø Brundalen Nærmiljøanlegg, ly s a n l e g g N æ r m i l j ø S u m p e n a k t i v i t e t s a n l e g g, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø G r a n å s l i a b a l l l ø k k e N æ r m i l j ø H a s s e l b a k k e n / G r i l s t a d, b a l l l ø k k e N æ r m i l j ø S t e i n e r s k o l e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø J a k o b s g r e n d a b a l l ø k k e o g B M X b a n e N æ r m i l j ø Ch a r lo t t e n lu n d b a r n e sk o le Ø v r i g i d r et t C h a r l o t t e n l u n d v e l, b a d e b r y g g e Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) S j ø v e g e n, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø C h a r l o t t e n l u n d v i d e r e g å e n d e s k o l e F o t b a l l g r u s 4 1 9

8

9 F l a t å s e n u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r F l a t å s e n l i t e n g r u s b a n e ( p å s k o l e p l a s s e n ) F o t b a l l g r u s 7 2 K u n s t g r e s s b a n e, u s i k k e r t n a v n K u n s t g r e s s b a n e 2 F l a t å s e n k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e F l a t å s m i n i k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e 6 F u r u h a u g e n s k o l e b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S k a t e p a r k G r a n å s e n Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) 3 7 F l a t å s e n s k o l e Ø v r i g i d r et t ( f ot b a l l o g B a l l b i n g e s k ø y t e r ) Kolsås, aktiv itetsareal N æ r m i l j ø I s b a n e F la t å s e n g e t Ø v r i g i d r e t t ( S k ø y t e r ) P l a s t i s b a n e 1 B u e n g v e g e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø P l a s t i s b a n e 2 F l a t å s e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø F l a t å s h a l l e n Hall 6 3 F la t å s e n s k o le - " B i ng e n " a kt. a n le g g ( på s k o l e p l a s s e n ) N æ r m i lj ø G r a n å s e n n y e h o p p b a k k e r k 9 0 Ø v r i g i d r et t ( s k i ) G r a n å s e n n y e h o p p b a k k e r k Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) G r a n å s e n g m l t r e n i n g s b a k k e Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) H ø g å s e n h o p p b a k k e r k 1 6 Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) H ø g å s e n h op p b a k k er - k 2 4 Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 3 5 3

10

11 H o e g g e n u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r B j ø r k m y r g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 6 8 U t l e i r a K u n s t g r e s s b a n e 9 L e i r ab a n e n, gr u s b. F o t b a l l g r u s 8 7 U t l e i r a s k o l e, n æ r m i l j ø a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 4 9 R i s v o l l a n b a l l p l a s s - g r u s F o t b a l l g r u s 8 9 H o e g g e n s k o l e Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 6 8 S t o r d a l e n g r u s b. u t l e i r a F o t b a l l g r u s 9 5 S t e i n d a l s k o l e Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 8 2 O t h i l i e n b o r g k u n s t g r e s s b a n e 1 K u n s t g r e s s b a n e T ø m m e r h o l t g å r d Ø v r i g i d r e t t ( s k i o g S k i l e i k o m r å d e a l l i d r e t t ) - A l li d r e t t O t h i l i e n b o r g k u n s t g r e s s b a n e 2 K u n s t g r e s s b a n e Utleira flerbrukshall Hall 8 7 Dragv oll idrettshall Hall U t l e i r a s k o l e h å n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø U t l e i r a s k o l e a k t i v i t e t s o m r å d e / s k i l e i k / s N æ r m i l j ø R i sv o l la n b a l lp la s s - t r i m l ø y p e N æ r m i l j ø S t e i n d a l / H o e g g e n s k o l e, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S t o r d a le n - R i s v o l l a n, F l e r b r u k s b a n e N æ r m i l j ø S t o r d a le n - R i s v o l l a n, J u n g e l l e i k o m r å d e N æ r m i l j ø B a l l p l a s s e n n æ r m i l j ø a n l e g g S t e i n a n N æ r m i l j ø L o h o v e b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S t u b b s v i n g e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø Ø v r e s t e i n a n n æ r m i l j ø p a r k N æ r m i l j ø E s t e n s t a d d a m m e n - aktivitetsslette og sti N æ r m i l j ø S t o r d a le n - R i s v o l l a n s k i l e i k / b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S t o r d a le n - Risv ollan, lysan legg tursti Næ r m i l j ø S t o r d a le n - R i s v o l l a n, l y s a n l e g g b a l l p l a N æ r m i l j ø S t o r d a l e n / R i s v o l l a n b a l l b i n g e N æ r m i l j ø D r a g v o l l k l a t r e r o m Ø v r i g i d r e t t ( k l a t r i n g ) s t o r d a le n - R i s v o l l a n, S k a t e b o a r d / r u l l e b Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) Utleira skole s k a t e a n l e g Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) D r a g v o l l s t y r k e t r e n i n g s r o m Ø v r i g i d r e t t ( s t y r k e ) 3 9 9

12

13 H u s e b y u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r R o m o l s l i a g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 9 0 K o n g s l ø k k a, b a l l b i n g e N æ r m i l j ø 1 6 R o m u l s l i a g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 9 1 S a u p s t a d s e n t e r, s k a t e r a m p e / b u l d r e v e g g Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) 3 5 H u s e b y k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S k i l e i k B S K Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 4 2 H u s e b y h a l l e n Hall H u s e b y i d r e t t s p a r k K u n s t g r e s s b a n e 5 4 H u s e b y h å n d b a l l b a n e 1 ( p å s k o l e p l a s s e n ) N æ r m i l j ø R o m o l s l i a K G B K u n s t g r e s s b a n e 7 7 H u s e b y h å n d b a l l b a n e 2 ( p å s k o l e p l a s s e n ) N æ r m i l j ø R o m u l s l i a h å n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø K o l s t a d f l a t a b a l l b a n e N æ r m i l j ø E g g a t u n et ba l lp la s s, n m. N æ r m i l j ø Okstadøy, fotball- b a s k et - o g s k ø y t e b a n e N æ r m i l j ø H u s e b y b a l l ø k k e N æ r m i l j ø N o r d b a k k e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø K o l s t a d / F l a t å s e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø K o l s t a d d a l e n a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø S a u p s t a d B a l l p l a s s, S a n d v o l l e y N æ r m i l j ø K o l s t a d s k o l e - b a l l b i n g e N æ r m i l j ø K o l s t a d d a l e n - B a l l b i n g e N æ r m i l j ø K o l s t a d d a l e n - S k a t e a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) K o l s t a d s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) H u s e b yb a d e t Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) 4 0 4

14

15 L a d e u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r L a d e 1 - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 2 L a d e 5 - k a b e l b a n e F o t b a l l g r a s 1 L a d e 2 - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 3 G r ø n l i a s k i l e i k Ø v r i g i d r e t t ( s k i s p o r t ) 3 1 L a d e 3 - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 4 F a g e r h e i m b u k t a, b a d e r a m p e U U Ø v r i g i d r e t t ( b a d i n g ) 4 0 L a d e 4 - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 5 L a d e i d r et t s f e lt - s a n d v o l l e y b a n e 2 & 3 N æ r m i l j ø 4 4 L a d e 5 - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 6 S i r k u s t o m t a, a k t i v i t e t s l e t t e 1 & 2 Ø v r i g i d r et t 7 9 L a d e 6 - g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 8 2 L a d e 7 g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 8 3 L a d e 8 l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 8 4 L a d e 9 -k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e R i n g v e b a n e n, k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e R i n g v e b a n e n, m i n i k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e L a d e i d r. f e lt - h a n d b a l l b a n e 1 N æ r m i l j ø K o r s v i k a b a l l ø k k e N æ r m i l j ø K a p t e i n K o ld s v ei - a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø Lademoen aktiv itetsareal N æ r m i l j ø L a d e i d r et t s f e lt - s a n d v o l l e y b a l l b a n e N æ r m i l j ø D j u pv i k a f r i om r. - s a n d v o l l e y b a n e N æ r m i l j ø L a d e i d r. f e lt - f r i i d r et t Ø v r i g i d r e t t ( f r i i d r e t t ) Ø v r i g i d r et t L a d e s ko le - sv ømmehall ( s v ø m m e h a l l ) 4 0 0

16

17 M a r k a p l a s s e n u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r R a n h e i m g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 2 R a n h e i m S t a d i o n K u n s t g r e s s b a n e 1 4 S o l b a k k e n g r u s b a n e F o t b a l l g r a s 9 4 O v e r v i k s v e g, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø 2 2 R a n h e i m K G B - mini K u n s t g r e s s b a n e N e d r e R a n h e i m, a k t. a n l e g g N æ r m i l j ø 2 8 R a n h e i m k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e V i k å s e n, s y k k e l b a n e & s k i l e i k ( 2 s t k ) N æ r m i l j ø 2 9 Vikåsen flerbrukshall Hall V i k å s e n, s k i l e i k Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 3 8 R a n h e i m s k o l e - klatrejungel N æ r m i l j ø R a n h e i m idrettspark, hall Hall 7 5 R a n h e i m sk o le - A k t i v i t e t s s t i / k l a t r e v e g N æ r m i l j ø S o l b a k k e n s k o l e, s y k k e l b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s y k k e l ) 8 0 S e v er i n S ak sv i k s v ei - a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø V i k å s e n a l l i d r e t t s p l a s s V i k å s e n a k t. a n l. A k e b a k k e o g t a u b a n e N æ r m i l j ø Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 8 8 V i k å s e n s e n t e r N æ r m i l j ø H i t r a ak t i v i t et s a n le g g, b a l lf e lt N æ r m i l j ø S a g p l a s s v e g e n, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S o l b a k k e n s k o l e - b a l l b i n g e N æ r m i l j ø V i k å s e n b a l l b i n g e m / K G N æ r m i l j ø V i k å s e n a k t. a n l. S k a t e r a m p e, m o b i l u s Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) V æ r e t r ø a g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 4 2 0

18

19 R o s e n b o r g u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r R o s e n b o r g - g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 3 H ø y s k o l e b a n e n K u n s t g r e s s b a n e 4 H ø g s k o l e b a n e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 5 S t r a n d v e g p a r k e n b a l l b a n e N æ r m i l j ø 1 8 R o s e n b o r g l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 9 2 B a s k e t l ø k k e L e u t e n h a v e n N æ r m i l j ø 2 0 T r o n d h e i m s t a d i o n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 9 9 R a i l p a r k D ødens dal Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) 3 6 R o s e n b o r g k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e L i l l e b y s k o l e, b a l l b i n g e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 4 5 N i d a r ø h a l l e n Hall R o s e n b o r g s k o le, a lli d r e t t N æ r m i l j ø 7 8 R o s e n b o r g h a l l e n Hall S t r i n d h e i m s k o l e, b a l l ø k k e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 8 3 G l ø s h a u g e n i d r e t t s b y g g Hall R o s e n b o r g i d r. p l : h a n d b a l l. / i s h o c k e y N æ r m i l j ø D u e d a l e n b a l l p l a s s N æ r m i l j ø P i n e b e r g e t S t r i n d h e i m S k i l e i k o m r å d e, B M X N æ r m i l j ø P i n e b e r g e t S t r i n d h e i m s k o l e l y s n æ r m i l j ø N æ r m i l j ø S t r i n d h e i m s k o l e N æ r m i l j ø a n l e g g, b a l l b a n N æ r m i l j ø S t r i n d h e i m s k o l e L y s a n l e g g, n æ r m i l j ø a n l e N æ r m i l j ø S t r i n d h e i m s k o l e, l y s b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S t r i n d h e i m s k o l e, b a l l ø k k e m e d k u n s t g r e s N æ r m i l j ø F i n a l e b a n e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø Nidarø, ball-/ a k t i v i t e t s s l e t t e N æ r m i l j ø B u r a n b a n e n N æ r m i l j ø S i n g s a k er s k o le - B a l l b i n g e N æ r m i l j ø B i s p e h a u g e n s k o l e - b a l l b i n g e N æ r m i l j ø T r o n d h ei m St a d i o n - f r i i d r e t t s a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( f r i i d r e t t ) B i s p e h a u g e n k l a t r e v e g g Ø v r i g i d r e t t ( k l a t r i n g ) S t r i n d h e i m s k. k l a t r e o m r å d e Ø v r i g i d r e t t ( k l a t r i n g ) S t r i n d h e i m s k o l e, L y s, t u r n o g k l a t r e v e g Ø v r i g i d r e t t ( d i v e r s e ) Trikkestallen, skatehall Ø v r i g i d r e t t ( s k a t i n g ) N i d a r ø ha l le n - s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) S k ø yt e b a n e p å t o r g et Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) T r o n d h ei m Pi r b a d - H o v e d b a d Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) N i d a r ø, t e n n i s a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( t e n n i s ) N i d a r ø, t e n n i s a n l e g g, b a n e r u t e Ø v r i g i d r e t t ( t e n n i s ) P r i n s e n s g t. 1 a T u r n h a l l e n Ø v r i g i d r e t t ( t u r n ) Prinsens gt., Ny turnhall Ø v r i g i d r e t t ( t u r n ) S i n g s a k e r s k o l e - t u r n b a s s e n g Ø v r i g i d r e t t ( t u r n ) 4 1 4

20

21 R o s t e n u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r L a u p f l a t a g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 7 T i l l e r h a l l e n Hall 8 5 K o i e f l a t a b a l l ø k k e N æ r m i l j ø H ø l b e k k e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø H å r s t a d s k o l e b a l l ø k k e N æ r m i l j ø H å r s t a d s k o l e f o t b a l l p l a s s N æ r m i l j ø T i l l e r m i n i a t y r b a n e Ø v r i g i d r et t 3 8 8

22

23 S e l s b a k k u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r B y å s e n s k o l e - m i n i K G -b a n e K u n s t g r e s s b a n e S e l s b a k k h ø g d a N æ r m i l j ø 2 1 H a l l s e t k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S o l v a n g e n, s y k k e l b a n e N æ r m i l j ø 2 6 B yå s e n s k o le - Idrettshall Hall Byåsen idrettshall Hall S e l s b a k k s k o l e h a n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø H a l l s e t s k o l e h a n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø S e l s b a k k a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø B y å s e n s k o l e. F l e m m e n a n l e g g m e d t u r n b a s s N æ r m i l j ø Byåsen skole Buldrev egg, ballv egg og v ol N æ r m i l j ø H a l l s e t a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø R o g n h e i m b a l l ø k k e N æ r m i l j ø L o u i s K v a l s t a d s v., b a l l p l a s s N æ r m i l j ø No r d r e H a l l s e t a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø R y d n i n g e n, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø P l a s s e n, S e l s b a k k b a l l ø k k e N æ r m i l j ø G u n n a r B i r c h s v e g, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø V o g n h a l l v e g e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S e ls b a k k h ø g d a - a k t i v i t e t s a n l e g g Nærmiljø B y å s e n v g s. " N e t t o p p b a n e r " N æ r m i l j ø B y å s e n v g s. B a s k e t b a l l b a n e, b o r d t e n n i s b o N æ r m i l j ø K ys t a d h a g e b y a kt i v i t et sf e lt N æ r m i l j ø J o h n n y P ev i k s v e g a k t i v i t e t ss le t t e o g st N æ r m i l j ø S e l s b a k k h ø g d a v o l l e y b a n e N æ r m i l j ø S e l s b a k k, b a l l b i n g e N æ r m i l j ø B yå s e n s k o le - B a l l b i n g e 2 N æ r m i l j ø S e ls b a k k h ø g d a N A - Maxi-b i n g e n N æ r m i l j ø B yå s e n s k o le -sv ømmehall Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) S e l s b a k k, V o l d s m i n d e t u r n l o k a l e Ø v r i g i d r e t t ( t u r n ) 4 1 5

24

25 S j e t n e u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r S j e t n e k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S j e t n e s k o l e ( F A U ) Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 4 8 P a u l S k o l e m e s t e r s v. b a l l p l a s s N æ r m i l j ø 18 4 H a l s t e i n k o l l e n s k i a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 6 6 K r o p p a n m a r k a b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S j e t n e sk o le - a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø N e d r e L e i r f o s s a k t i v i t e t s o m r å d e N æ r m i l j ø S j e t n e m a r k v e g e n a k t i v i t e t s a r e a l, b a l l p l a N æ r m i l j ø L y k k m a r k a, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S j e t n e m a r k a b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S j e t n e m a r k a ø v r e b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S j e t n e h o p p b a k k e Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) S j e t n e h o p p b a k k e Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) S j e t n e h o p p b a k k e Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 3 5 6

26

27 S p o n g d a l u n g d o m s k o l e k r e t s ( n o r d l i g d e l ) E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r R y e k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r a s s b a n e R ye k u n s t gr e s s b an e - mini K u n s t g r a s s b a n e R y e s k o l e - k l a t r e v e g g Ø v r i g i d r e t t ( k l a t r i n g ) 3 6 4

28

29 S p o n g d a l u n g d o m s k o l e k r e t s ( s ø r l i g d e l ) E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r S k j et le i n v. g. sk o le g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 5 R i n g v å l g r e n d a b a l l ø k k e N æ r m i l j ø 1 7 S t o r m y r a g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 6 S p o n g d a l f le r b r u k s h a l l Hall 5 0 L e i n s t r a n d m i n i g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 8 6 R i n g v å l g r e n d a b a l l b i n g e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 7 6 S t o r m y r a l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 9 6 K le t t k u n st g r es s mini K u n s t g r e s s b a n e N y p v a n g n æ r m i l j ø a n l e g g N æ r m i l j ø Spongdal skole, Flerbruksanlegg, sandv olleyba ll N æ r m i l j ø S k o g l y s k i a r e n a / b a l l p l a s s N æ r m i l j ø H e s t s j ø e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S p o n g d a l s k o l e - b a l l b i n g e N æ r m i l j ø Nypv ang ball- o g k l a t r e v e g g Ø v r i g i d r e t t ( k l a t r i n g ) S k j e t l e i n, r i d e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) S k j e t l e i n v g s k o l e - ridehall Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) S p o n g d a l m i n i a t y r s k y t e b a n e Ø v r i g i d r et t ( s k yt i ng ) N y p v a n g t u r n b a s s e n g 1 Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) 4 1 6

30

31 S t a b b u r s m o e n u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r V i l h e l m s m y r g r u s b a n e F o t b a l l g r u s S t a b b u r s m o e n s k o l e, k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e 8 1 F o k u s h a l l e n Hall J e r n b a n e b ye n a k t i v i t e t s a n l e g g, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø W i l h e l m s m y r, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S a u p s t a d v / D ø v e s k o l e n, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø D ø v e s k o l e n b a l l p l a s s N æ r m i l j ø S ø r a d a l e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S a n d v o l l e y b a l l b a n e S t a b b u r s m o e n s k o l e N æ r m i l j ø S t a b b u r s m o e n s t r e e t b a s k e t b a n e r N æ r m i l j ø 3 4 2

32

33 S u n n l a n d u n g d o m s k o l e k r e t s ( n o r d l i g d e l ) E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r L e r k e n d a l g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 0 N i s s e k o l l e n s k i l e i k Ø v r i g i d r et t ( s k i ) 3 3 L e r k e n d a l R B K I d r e t t s p a r k g r a s m / v a r m e F o t b a l l g r a s 6 1 N i d a r v o l l s k o l e, p l a s t i s b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) 4 6 T e m p e g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 6 7 N i d a r v o l l s k o l e, b a l l b i n g e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 7 4 N i d a r v o l l s k o le - g r u s b a n e F o t b a l l g r a s 8 8 Sunnland/ Nidarv oll skole, hall Hall 8 4 L e r k e n d a l K G -b a n e K u n s t g r e s s b a n e L e r k e n d a l K G -bane mini K u n s t g r e s s b a n e N i s s e k o l l e n K G -bane mini K u n s t g r e s s b a n e N i s s e k o l l e n k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e T e m p e k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e T empe idrettshall Hall A u t r o n i c a -h a l l e n Hall C e m e n t s t ø b e r i h a l l e n Hall S u n n l a n d s k o l e h å n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø B i r k e b e i n e r v e g e n a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø K o r n b l o m s t v e i e n a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø Nidarvoll s k o l e b a n e r N æ r m i l j ø Nordslettv egen, ballp lass + tursti N æ r m i l j ø H a r a ld S a m u e ls e n s v e g, a k t i v i t e s t s a r e a l, N æ r m i l j ø A l f r e d L a r s e n s v e g, B a l l p l a s s N æ r m i l j ø S m i d a l e n a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø N i d a r v o l l s k o l e, B a l l b i n g e N æ r m i l j ø 3 3 1

34

35 S u n n l a n d u n g d o m s k o l e k r e t s ( s ø r l i g d e l ) E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r B r a t s b e r g s t d. m i n i g r u s b a n e F o t b a l l g r u s B r a t s be r g k u n st gr e s s b a ne - mini K u n s t g r e s s b a n e B r a t s be r g st a d i o n - h a n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø B r a t s be r g r i d e s en t er - r i d e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) B r a t s be r g r i d e s en t er - ridehall Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) B r u r o k r i d e a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) Bruråk ridehall Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) B r u r å k f e l t r i t t s a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) J o n s v a t n e t s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) J o n s v a t n e t j a k t s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) J o n s v a n n e t j a k t s k y t e b a n e ( h j o r t, m ) Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) 39 4 J o n sv at n e t pi s t o lb a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) B r a t s be r g j a k t s k yt e a n le g g Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) 3 9 6

36

37 S v e r r e s b o r g u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r T r o l l a b a n e n, g r u s F o t b a l l g r u s 9 7 L a g m a n n L i n d b o e s v e i, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø ( b a l l s p i l l ) 2 4 Å s v e i e n s k o l e, f o t b a l l b a n e g r u s F o t b a l l g r u s H a m m e r s b o r g s k i l e i k, r a i l s Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 3 2 H a m m e r s b o r g k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e B r æ n n e b u k t a, b a d e r a m p e U U Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) 3 9 H a v s t a d k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S k a n s e n h a v n Ø v r i g i d r e t t ( s e i l i n g ) 4 1 H a v s t e i n k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e Åsveien flerbrukshall Hall 5 1 H a v st a d i. p. - h a n d b a l l l b a n e N æ r m i l j ø B l y b e r g e t, S v e r r e s b o r g Ø v r i g i d r e t t ( a l p i n t ) 5 5 Å s v e i e n s k o l e, h å n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø F e r i s t a s k i l e i k o m r å d e Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 6 0 S v e r r e s b o r g s k o l e h a n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø I l a s k o l e Ø v r i g i d r e t t ( a l l i d r e t t ) 6 9 H a v s t a d a k t i v i t e t s a n l e g g, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø M u n k a u n e t F e l t s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( B u e s k y t i n g ) 7 3 S v e r r e s b o r g s k o l e k u r v b a l l b a n e N æ r m i l j ø S v er r es b o r g s ko le - basket/hånball- o g s N æ r m i l j ø B y m a r k a, A k e b a k k e n N æ r m i l j ø S v e r r e s d a l s v e g e n a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø T u s e n h j e m m e t a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø N y b o r g, b a l l ø k k e / s l e t t e g r e s s N æ r m i l j ø I l s v i k ø r a b a l l l ø k k e N æ r m i l j ø I l s v i k ø r a, B a l l l ø k k e N æ r m i l j ø I la - B a l l p l a s s N æ r m i l j ø T r o l l a a k t i v i t e t s o m r å d e N æ r m i l j ø I l s v i k ø r a s a n d v o l l e y b a n e N æ r m i l j ø I l a S a n d v o l l e y b a l l b a n e N æ r m i l j ø Å s v e i e n s k o l e, b a s k e t b a l l b a n e N æ r m i l j ø S o m m e r s e t e r g o l f b a n e Ø v r i g i d r e t t ( g o l f ) B yå s b a k k e n - k 4 4 Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) B yå s b a k k e n - k 5 0 Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) S k a n s e n s m å b å t h a v n, f l y t e b r y g g e r Ø v r i g i d r e t t ( s e i l i n g ) S t e i n b e r g e t m i n i a t y r b a n e Ø v r i g i d r et t 3 8 6

38

39 T o n s t a d u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r T o n s t a d k u n s t g r a s b a n e K u n s t g r e s s b a n e S k j e t n a n G r e n d a l a g, K G -løkke N æ r m i l j ø 1 9 R o s t e n h a l l e n Hall T i l le r m yr a Ø s t N æ r m i l j ø 4 3 R o s t e n -3 T Hall M o l t m y r a b a l l ø k k e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 7 2 T o n s t a d s k o l e, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø P o r s m y r a, a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø T o n s t a d b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S a n d e n b a llø k k e v e st N æ r m i l j ø S a n d e n b a llø k k e ø s t N æ r m i l j ø T o n s t a d v o l l e y b a n e N æ r m i l j ø T i l le r v. g. s. - v o l l e y b a l l b a n e N æ r m i l j ø R o s t e n S k o le - B a l l b i n g e N æ r m i l j ø I n g e b o r g O f s t a d sv e g - B a l l ø k k e N æ r m i l j ø R o s t e n s k o l e m i n i a t y r s k y t e b a n e Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) 3 9 1

40

41 U g l a u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r D a l g å r d 1 g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 0 B y å s e n S t av s et - mini K u n s t g r e s s b a n e 1 1 K y v a t n e t, M y r a g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 9 B yå s e n M yr a - s t o r K u n s t g r e s s b a n e 1 2 K y v a t n e t, M y r a m i n i g r u s b a n e 1 F o t b a l l g r u s 8 0 B yå s e n M yr a - mini K u n s t g r e s s b a n e 1 3 K y v a t n e t, M y r a m i n i g r u s b a n e 2 F o t b a l l g r u s 8 1 B r a n d h a u g e n b a l l p l a s s N æ r m i l j ø 2 3 D a l g å r d k u n s t g r a s b a n e - mini K u n s t g r e s s b a n e S t a v s e t m y r a N æ r m i l j ø 2 5 D a l g å r d k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e D a l g å r d i d r e t t s a n l e g g 1 K u n s t g r e s s b a n e 5 2 D a l g å r d h a n d b a l l b a n e N æ r m i l j ø B y å s e n I L s k i a r e n a S t a v s e t b a l l p l a s s N æ r m i l j ø Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 5 7 H a u k v a t n e t a k t i v i t e t s f l a t e N æ r m i l j ø H a u k v a t n e t a k t i v i t e t s o m r å d e N æ r m i l j ø H a u k e n u t e a n l e g g N æ r m i l j ø Stav set, Litavegen aktivitetsareal, ball N æ r m i l j ø A r n e G a r b o r g s v e g, b a l l ø k k e N æ r m i l j ø K y s t a d å s e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø A l f h e i m b a l l ø k k e N æ r m i l j ø E n r o m v e g e n b a l l ø k k e N æ r m i l j ø S i g r i d J o h a n s e n s v e g, b a l l l ø k k e N æ r m i l j ø P e r s lø k k v ei e n - b a l l ø k k e N æ r m i l j ø L i a n b a l l ø k k e o g a k t i v i t e t s s l e t t e N æ r m i l j ø S t a v s e t s k o l e - B a l l b i n g e N æ r m i l j ø D a l g å r d S k o l e b a l l b i n g e N æ r m i l j ø D a l g å r d f r i i d r e t t s a n l e g g Ø v r i g i d r e t t ( f r i i d r e t t ) Dalgård ishall Ø v r i g i d r e t t ( s k ø y t e r ) V å d a n r i d e s e n t e r b a n e Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) V å d a n r i d e s e n t er - ridehall Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) D a l g å r d r i d e s e n t e r Ø v r i g i d r e t t ( r i d n i n g ) H a u k v a t n e t r u l l e s t o l l ø y p e Ø v r i g i d r e t t ( s t y r k e ) H a u kv a t n et s k yt e a n le g g - m i n i a t y r Ø v r i g i d r e t t ( s k y t i n g ) Haukv atnet skytehall Ø v r i g i d r et t ( s k yt i n g ) D a lg å r d s k o le -sv ømmehall Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) D a l g å r d t e n n i s b a n e Ø v r i g i d r e t t ( t e n n i s ) 4 1 0

42

43 Å s h e i m u n g d o m s k o l e k r e t s E k s i s t e r e n d e a n l e g g P l a n l a g t e a n l e g g A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r A n l e g g s e n h e t T y p e a n l e g g N u m m e r Heimdal g r a s b a n e F o t b a l l g r a s 5 1 H e i m d a l s t a d i o n K u n s t g r e s s b a n e 3 S a u p s t a d s k i s e n t e r, t r e n i n g s f e l t g r e s s F o t b a l l g r a s 6 4 K a t t em - mini K u n s t g r e s s b a n e 5 K a t t e m 1 g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 7 S a u p s t a d K u n s t g r e s s b a n e 8 K a t t e m 2 l i t e n g r u s b a n e F o t b a l l g r u s 7 8 L u n d å s e n B M X -a n l e g g N æ r m i l j ø 1 5 K u n s t g r e s s b a n e S a u p s t a d s ki s e nt er ; r u lls k i lø yp e, g a r d e r ob e r, s t a n d p l a s s Ø v r i g i d r e t t ( s k i ) 4 7 H e i m d a l k u n s t g r e s s b a n e Å s h e i m k u n s t g r e s s b a n e K u n s t g r e s s b a n e Heimdal IF, flerbrukshall Hall 6 7 Å s h e i m h a l l e n Hall Kattem skole, b a l l b i n g e Ø v r i g i d r e t t ( f o t b a l l ) 7 0 H e i m da l s t a d i o n -h a n d b. b a n e N æ r m i l j ø K a t t em s k o le - n æ r m i l j ø a n l e g g / j u n g e l l e i k N æ r m i l j ø K a t t e m a k t i v i t e t s a r e a l, b a l l p l a s s N æ r m i l j ø K l o k k s t e i n v n., b a l l p l a s s N æ r m i l j ø L u n d å s e n, b a l l ø k k e m / l y s N æ r m i l j ø M e n t z S k j e t n e s v e g, a k t i v i t e t s a n l e g g N æ r m i l j ø L u n d å s e n, b a l l b i n g e N æ r m i l j ø B r e i d a b l i k k m i n i a t y r b. ( s k o l e n ) Ø v r i g i d r e t t ( b a l l s p i l l ) H e i m da l s a m f u n n s h u s - svømmehall Ø v r i g i d r e t t ( s v ø m m i n g ) 4 0 5

44 Rådmannen v/kommunaldirektør for kultur Trondheim kommune 7004 Trondheim Layout og print: Grafisk senter, Trondheim kommune

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Innholdsfortegnelse: Side Innledning.... 3 Premisser for behovsanalysen. 5 Kunstgressbaner og haller som er brukt

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksdokumenter - sak PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksframlegg PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter Byutvikling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 67/13 Tittel: Saksprotokoll: Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/27828 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

Norsk idrettsindeks. En presentasjon

Norsk idrettsindeks. En presentasjon Norsk idrettsindeks En presentasjon 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om å vite hvem som er best på idrett

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner Norsk idrettsindeks Idrettsstatistikk for kommuner 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden

Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden Norsk idrettsindeks Resultater fra Notodden 1 Hva er Norsk idrettsindeks? En årlig oversikt over: idrettsaktiviteten i kommunene anleggssituasjonen i kommunene andre relevante oversikter på kommunenivå

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

Arrangement liste 2017 utebaner

Arrangement liste 2017 utebaner Arrangement liste 2017 utebaner Vedtatt 31.01.2017 Kollisjoner Dato Dag Tid Arrangement Sted Arrangør Merknad / Kontaktperson APRIL 18. apr. 19. apr. 20. apr. 21. apr. fre 17.00 - OBOS minicup Lade 4 Trygg/Lade

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg

BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg Frode Faraas, Forsvarsbygg Utvikling Helhetlig eiendomsregister Kart Forsvarsbygg Utvikling Oversiktskart DAK tegninger Terrengmodell Eiendomsgrenser HER Bilder

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2017 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS R VIDEREGÅENDE STRATEGIPLAN FO OMS OPPLÆRING I TR 17 20 2014 ituasjoner. het gir gode læres Mestring og trygg I Troms er det fortsatt «Tid for mestring!» ettersom I denne planen rettes oppmerksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T a n g e n I B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 1 6. 0 3. 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i a u d i t o r i um A i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer