Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter"

Transkript

1 Byutvikling

2 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 67/13 Tittel: Saksprotokoll: Hovedplan avløp og vannmiljø Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/27828 VEDTAK: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø legges til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan, og budsjett. Bystyret ber rådmannen vurdere muligheten for å utvinne energi ut av avløpssystemet og hvilke type teknologi som eventuelt egner seg til dette. FLERTALLSMERKNAD Ap, SV, MDG, V, PP, FrP, R, H: Det forutsettes at denne planen ikke er til hinder for fremtidig bygging av skole og hall i Nidarvoll/ Sunnlandområdet. Videre detaljer angående åpning av bekken må tas i forbindelse med pågående reguleringsplan for området. Behandling: Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet merknad pva FrP: Merknadsstillerne er positiv til åpning av bekkeløp, men mener dette skal skje i nært samråd med grunneier, og uten bruk av ekspropriasjon. Dersom kommune og grunneier ikke kommer til enighet i slike saker, skal det søkes alternative løsninger. Ferhat Güven (Ap) fremmet merknad pva Ap: Det forutsettes at denne planen ikke er til hinder for fremtidig bygging av skole og hall i Nidarvoll/ Sunnlandområdet. Videre detaljer angående åpning av bekken må tas i forbindelse med pågående reguleringsplan for området. Joakim Strand (H) foreslo: Tillegg til innstillingen: Saksprotokoll for Bystyret

3 Bystyret mener de negative konsekvensene for beboere i området Fredlydalen knyttet til åpning av bekken må minimaliseres, spesielt med tanke på dagens tomtegrenser. Bekken åpnes derfor lenger ned i området fra Utleirvegen. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Strands forslag fikk 25 stemmer (18H, 6FrP, 1PP) og falt. H, PP sluttet seg til merknaden fra FrP (mindretallsmerknad). SV, MDG, V, PP, FrP, R, H sluttet seg til merknaden fra Ap. Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Saksprotokoll for Bystyret

4

5

6 Tegning 1 Avløpssoner og avløpssystem. Datert Tegning 2 Tiltaksplan Trondheim Nord. Datert Tegning 3 Tiltaksplan Trondheim Sør. Datert

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 23

27 24

28 25

29 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 31

35 Navn Tilstand Relativ fordeling av påvirkning Kommunalt avløp forurensning Spredt avløp forurensning Landbruk forurensning Deponi/ Industri forurensning Bekk fra Sjetnemarka Dårlig Fredlybekken Dårlig Grilstadbekken Dårlig Heimdalsbekken Dårlig Hornebergsbekken Dårlig Ladebekken Dårlig Leangbekken Dårlig Nidelva n/nedre Leirfoss Dårlig Sverresdalssbekken Dårlig Søra Dårlig Uglabekken Dårlig Nardobekken Dårlig Sjøskogbekken Dårlig Bekk ved Tiller Dårlig Follabekken Dårlig Gravbekken Dårlig Amundsbekken Dårlig Bjøra Dårlig Eklesbekken Dårlig Elsetbekken Dårlig Ratbekken Dårlig Ristbekken Dårlig Ryesbekken Dårlig Stordalsbekken Dårlig Bråbekken Dårlig Langbekken Dårlig Haukvatnet Dårlig Kobberdammen Dårlig Kyvatnet Dårlig Lianvatnet Dårlig Sølvskakkeltjønna Dårlig Theisendammen Dårlig Vikelva Dårlig Kvetabekken Moderat Kystadbekken Moderat Leirelva Moderat Eggbekken Moderat Reppesbekken Moderat Værebekken Moderat Grøsetbekken Moderat Vikerauntjønna Moderat Lykkjbekken Moderat Gravb., Aunb., Lausetb. Moderat Steindalsbekken Moderat Rokksetbekken Moderat Baklidammen Moderat Inngrep Fremmed art 32

36 33

37 34

38 35

39 36

40 37

41 38

42 39

43 40

44 41

45 42

46 43

47 44

48 45

49 46

50 47

51 48

52 49

53 50

54 51

55 52

56 53

57 54

58 55

59 56

60 57

61 58

62 59

63 60

64 61

65 62

66 63

67 64

68 65

69 66

70 67

71 68

72 69

73 70

74 71

75 72

76 73

77 74

78 75

79 76

80 77

81 78

82 79

83 80

84 81

85 82

86 83

87 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 84

88 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN

89 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 2

90 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 3

91 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 4

92 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 5

93 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 6

94 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 7

95 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 8

96 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 9

97 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 10

98 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 11

99 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 12

100 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 13

101 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 14

102 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 15

103 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 16

104 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 17

105 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 18

106 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 19

107 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 20

108 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 21

109 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 22

110 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 23

111 VEDLEGG 2. TILTAKSPLAN 24

112 TEGNINGER Tegning 1 Avløpssoner og avløpssystem. Datert Tegning 2 Tiltaksplan Trondheim Nord. Datert Tegning 3 Tiltaksplan Trondheim Sør. Datert

113 2.03 Lade 1.12 Trolla 2.02 Møllenberg 1.02 Midtbyen 2.01 Strindheim 3.01 Rye/Flakk 1.01 Ila 1.03 Singsaker 1.05 Byåsen 1.04 Lerkendal 2.04 Charlottenlund 1.06 Munkvoll 1.07 Stubban 2.05 Ranheim 3.02 Spongdal 1.08 Kolstad 1.11 Eklesbakken 1.13 Leinstrand 1.09 Kattem 1.10 Tiller 3.03 Bratsberg 3.04 Jonsvatnet Tegnforklaring Dagens avløpssystem Blandet Fellessystem Separatsystem/ ubebygd Uvirksomt separatsystem Tegning 1 Avløpssoner og avløpssystem Enhet: Kommunalteknikk Prosjekt: Hovedplan avløp og vannmiljø Versj: Versj. Versj. Kilder / Kommentar: Plan: ETRS89 UTM 32N Høyde: EVRF2007 ± Sist oppdatert: Målestokk (A3): 1: , Kilometers

114 ÒOF 1 DJUPVIKA ÒOF 2 ØSTMARKA OF 4 KJERRINGBERGE Ò Oppgraderinger Ladehammeren renseanlegg I05 Slamavvanning I07 Luktreduksjon I08 Skraper i sedimenteringsbasseng ÒOF 79 IVER TRØANS VEI # PA 47 TROLLA! ( 2.03Lade # PA 28 RINGVEBUKTA! ( ÒOF 5 KORSVIKA ÒOF 6 FAGERHEIMSBU LADEHAMMEREN F11 Saneringsplan Trolla T54 Kapasitetsøkning PA31 HØVRINGEN! R P P R! I41 og I42 Ladebekken omlegging I08 Oppgradering og rehabilitering #! ( PA 31 ORMEN LANGES VEG 1.12Trolla F08 Vurdere kapasitet Brattøra # PA 27 SJØVEGEN! ( # PA 45 DORA! ( Ò # PA 15 LEANGEN! ( OF 7 BISK.GRIMKJELL # PA 54 ELVEHAVN BRYGGE! ( # 2.02Møllenberg! ( Ò PA 36 GRYTA # PA 35 BRATTØRGATA! ( F07 Innlekking fra sjø #! ( # PA 38 VERFTSGATA! ( #! ( #! ( I11 Separering og nedleggelse av OF12 # PA 44 SJØSKOGBEKKEN! ( #! ( PA 30 INGRID KIÆRS VEG 1.02Midtbyen Ò #! ( Ò Ò OF 73 OSLOVEIEN_1 Ò Ò OF 15 ELVEGATA1 Ò ÒOF 13 R.AMUNDSENSV. Ò OF 14 STEINBERGET OF 17 ELVEGATA3 OF 18 ELVEGATA4 Ò Ò Ò OF 74 BYÅSVEIEN_2 ( # PA 18 NIDARØ Ò! I10 Separering og nedleggelse av OF26 ÒOF 11 RANH.VN.132A ÒOF 70 NONNEGATA #! ( ÒOF 12 DRIFTSVEGEN 1.01Ila ÒOF 10 GRILSTADBKN. I45 Separering Gamle Kongev. OF 25 RANHEIM_SKOLE ÒOF 20 HØRLOCKSV. # PA 37 NYGATA! ( I13 Separering Lillegårdsbakken - Tyholtvegen Ò Ò I48 Tilkobling til Ladehammeren # Ò! Nidarø ( PA 24 TENNISBANEN I12 Ny pumpestasjon OF 27 R.AMUNDSENSV. # #! (! ( Ò ÒOF # 26 R.AMUNDSENSV. Ò! ( ÒOF 28 BYÅSVEIEN_9 PA # 7 GUDRUNSGATE! ( Ò PA 1 BAKKLANDET PA 13 KLOSTERGATA Ò Ò OF 71 BYÅSVEIEN_54 # og OF27! ( OF 34 KLOSTERGT.64 PA 21 SCHWACHSGATE Ò Ò ÒOF 80 OSLOVEIEN 52 Ò 2.01Strindheim I46 Separering Ranheim I43 Brøset overvannshåndtering Ò ÒOF 36 S.JONSGT. Ò 1.03Singsaker # PA 17 MARIENBORG! ( I18 Oppgradering pumpestasjon I47 Separering Charlottenlund Ò OF 44 BYÅSVEIEN OF 47 OSLOVEIEN ÒPARKLIA ÒOF 48 # PA 20 PROFF. BROCHS GT! ( OF 50 HOLTERM.VEG OF 46 MØRLENDA PA 4 FOSSUMDALEN Ò ÒOF 45 MØRLENDA ÒOF 78 BYÅSVEGEN_151 ÒOF 49 HOLTERM.VEG Ò 1.04Lerkendal #! ( 1.05Byåsen I14, I15 og I16 Fossumdalen 2.04Charlottenlund ÒOF 77 BOSTADVEGEN # PA 52 SIVERT DAHLENS V! ( ÒOF 51 BØCKM.VEG_30 # PA 53 BEKKEN! ( I17 Separering Bøckmannsv. 2.05Ranheim OF 52 BYBAKKEN Ò PA 5 FREDLYBEKKEN I19 Åpning Uglabekken #! ( I24 Fredlybekken OF 81 NORDRE HALLSET V Ò # PA 42 FLATEN! ( I21 Separering Dalgård # PA 40 SOLBAKKEN! ( 1.07Stubban ÒOF 53 UNDERHAUGSV. I23 Selsbakk sandfang Tegnforklaring I22 Separering oppstrøms OF Munkvoll Ledningsnett spillvann (mm) I20 Separering oppstrøms OF57 Ledningsnett avløp felles (mm) Tegning 2 Tiltaksplan Trondheim Nord PA 43 VALSETBAKKEN I25 Utleir - Fossegrenda ÒOF 54 OSKAR BRAATENS V ÒOF 57 ELVERHØY ÒOF 58 MAGASINBAKKEN # PA 51 LERØYA! ( # PA 26 TVERREGGFLATA! ( ÒOF 60 BUENGET Framtidig avløpssystem #! ( Bekker_og_lukninger Enhet: Kommunalteknikk Prosjekt: Hovedplan avløp og vannmiljø Versj Versj. Versj. 1.11Eklesbakken # PA 48 GRANÅSEN! (! R P 1.10Tiller #! ( 1.08Kolstad 1.13Leinstrand Ò I34 Separering Sjetnemarka Delvis separering Bekk Separatsystem/ ubebygd Bekk i rør Renseanlegg avløp Stikkrenne Kilder / Kommentar: 3.04Jonsvatnet Pumpestasjoner Regnvannsoverløp Plan: ETRS89 UTM 32N Høyde: EVRF2007 ± 0 Sist oppdatert: Målestokk (A2): # PA 41 LYKKJBEKKEN! ( 0,5 1 Kilometers 1:25.000

115 # PA 51 LERØYA! ( # PA 26 TVERREGGFLATA! ( 1.07Stubban ÒOF 60 BUENGET 1.06Munkvoll # PA 48 GRANÅSEN! ( 2.05Ranheim I34 Separering Sjetnemarka F10 Prosjekt SO-kummer 1.11Eklesbakken 1.08Kolstad F09 Kapasitetsvurdering Heimdal-Selsbakk OF 62 SKOGEN Ò I27 Separering oppstrøms OF 63 I31 Separering oppstrøms OF 62 OF 63 BJØRNDALEN 80 OF 66 S.THONSTADSV. PA 49 RINGVÅLVEGEN #! ( T33 Separering oppstrøms OF Bratsberg 1.10Tiller BRATSBERG INF. # PA 2 BRATSBERG! (! Ò I29 Utbedring Uståsen I33 Separering Hårstadmarka I38, I39 og I40 overføring til Høvringen renseanlegg I35, I36 og I37 Tilkobling til Høvringen renseanlegg #! ( I30 Utbedring Kattem LEIRFALLET! R P P R I31 Separering oppstrøms OF67 I32 Rensedam Kvetabekken I09 Overføring Klett-Bjørndalen 1.13Leinstrand #! ( # PA 16 LEINSTRAND! ( # PA 9 HEGGSTADMOEN Ø! ( # PA 46 LØVÅSMYRA! ( # PA 3 EGGBEKKEN! ( # PA 8 HEGGSTADMIOEN N! ( #! ( PA 12 KLETT Tegnforklaring Ledningsnett spillvann (mm) Ledningsnett avløp felles (mm) Framtidig avløpssystem Tegning 3 Tiltaksplan Trondheim Sør Bekker_og_lukninger Enhet: Kommunalteknikk Prosjekt: Hovedplan avløp og vannmiljø Versj Versj. Versj.! R P Delvis separering Bekk Separatsystem/ ubebygd Bekk i rør Renseanlegg avløp Stikkrenne #! ( Pumpestasjoner Ò Regnvannsoverløp Kilder / Kommentar: Plan: ETRS89 UTM 32N Høyde: EVRF2007 ± 0 0,5 Sist oppdatert: Målestokk (A2): 1 Kilometers 1:25.000

116 Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim pi10058 Layout og print: Grafisk senter, Tk Opplag: 40 juni 2013

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND.

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND Behandling: Brynjulf Moe (V) foreslo pva KrF og V: Innstillingen

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off.

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer