RESTAURERING AV BEKKER I TRONDHEIM hva er gjort og hva planlegges

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESTAURERING AV BEKKER I TRONDHEIM hva er gjort og hva planlegges"

Transkript

1 Norsk vannforening restaurering av vassdrag 17- november RESTAURERING AV BEKKER I TRONDHEIM hva er gjort og hva planlegges av Terje Nøst fagleder naturforvaltning 1

2 Status- tilstand Utfordringer Overvåking Miljømål Forholdet til vanndirektivet Suksesskriterier Fra problem til ressurs Eksempler 2

3 3

4 URBANE BEKKER OFTE STERKT PÅVIRKET AV MENNESKELIG AKTIVITET lagt i rør, kanalisert og andre inngrep forurensning Kommunalt avløp 4

5 Økt investering på avløpssektoren X kr

6 Vannovervåking nødvendig redskap for å prioritere tiltak og måle effekter av tiltak operative miljømål vannkvalitet økologi 6

7 Gjenåpning av Ilabekken en suksesshistorie 7

8 Statens Bymiljøpris 2010 til Juryen begrunnelse: Ilabekken Årets tema er var et godt pilotprosjekt og et godt eksempel Vannets og på byens den tverrfaglige og ubyråkratiske tilnærmingen liv, og Trondheim juryen mener er nødvendig for å sikre gjennomføringskraft kommune fikk i byutviklingen når anledningene prisen for sitt arbeid byr seg. En slik gjennomføringskraft med gjenåpningen fordrer langsiktige strategier, koplet sammen med av Ilabekken høy grad av tillit mellom folkevalgte og administrasjon; prosjektet Ilabekken vitner om at denne grunnleggende tilliten er til stede i Trondheim 8

9 Gjenåpning av Ilabekken: Nordre avlastningsvei utløsende faktor 9

10 Ilabekken: Forutsetninger for suksess Fysiske forhold Stort nedbørsfelt, vann i bekken Vilje til å investere i god vannkvalitet biologisk mangfold Tilgjengelig areal. Dominerende grunneier var TK Planprosess Tidlig vurdering av bekkeåpning i prosessen Egen reguleringsplan for hele Iladalen med integrasjon av flere brukerinteresser (Friluftsliv, bolig, barnehager ) Klimatilpasning Åpen og bred kommunikasjon med befolkningen og øvrige aktører i hele planprosessen Finansering Spleiselag med finanskraftig tiltakshaver 10

11 Ilabekken 11

12 Det nye bekkeløpet 12

13 13

14 Ilabekken konkrete miljømål ble satt oppnå stabil og god vannkvalitet - fosfornivå 20 ug/l - tarmbakterier (tkb) 500 per 100 ml (badevannskvalitet) god økologisk tilstand for bunndyr få tilbake sjøørreten - egen reproduksjon 14

15 Ilabekken Biotoptiltak

16 16

17 jun.03 okt.03 feb.04 jun.04 okt.04 mar.05 jul.05 nov.05 apr.06 aug.06 des.06 apr.07 aug.07 des.07 apr.08 aug.08 des.08 mar.09 aug.09 des.09 apr.10 aug.10 content of phosphorous - ug/l Average P - load: 900 ug/l Average P - load: 22 ug/l

18 Ilabekken har på kort tid fått et mangfoldig bunndyrsamfunn med god tetthet av forurensningsfølsomme arter 18

19 19

20 antall fisk per 100 m Ørret årsyngel ungfisk 20

21 21

22 Sverresdalsbekken 22

23 Sverresdalsbekken 23

24 Sverresdalsbekken Viktig miljømål: Gyteområde for sjøørret 24

25 Sverresdalsbekken Anleggsstart august

26 Sverresdalsbekken 26

27 Sverresdalsbekken Ferdig oktober

28 28

29 Uglabekken Klassisk forurensningsproblematikk

30 Uglabekken Vannkvalitetsproblem i bekk som berører boligområder 10 mill avsatt til opprydning i forurensning i 2010, videreføring 2011 Åpningspotensiale vurderes 30

31 Heimdalsbekken Flomsikring utløser fisketiltak

32 Heimdalsbekken Strekninger åpnet - biotoptiltak

33 $ St. 1 Leirelva Nidelva Heimdalsbekken Hvordan bryte større vandingshindre for laksefisk Leirelva $ St. 3 St. 2 $ $ St. 1 Heimdalsbekken $ St. 2 $ St. 3 Tegnforklaring N $ St. 4 $ El-fiske stasjon Vandringshinder W S E Tidligere vandringshinder Kilometers tiltak 2006 respons

34 Fredlybekken Fra avløpsproblem til byutvikling? Gammel ravine dal hvor opprinnelig bekk er lagt i rør og er en del av kommunens avløpssystem Forurensningsproblem - Trondheim kommunes største enkeltutslipp av kloakk til Nidelva) Flomproblem 34

35 Fredlybekken Etablering av kontinuerlig turvei og grønnstruktur fra Nardosenteret til Nidelva. Etablering av åpen bekk fra Utleirvegen til Ullins veg Etablering av åpen bekk fra Klæbuveien til E6, og i skråningen ned til Nidelva. 35

36 Vikelva En bekk i en ny bydel 36

37 Vikelva Planlagt boligutbygging med nærhet til åpne vannspeil Prosjektet planlegges og bekostes av utbygger Attraktiviteten til boligområdet avhengig av at vannmiljøet har god tilstand Opprydning i utslipp fra industri gjennomført i 2009 vannkvaliteten god i 2010 Miljømål å få tilbake sjøørret (vært borte i over 100 år) vilkår sikres i den videre utbyggingsprosessen 37

38 Erfaringer fra Trondheim kommune hvordan initiere restaureringstiltak i bynære vassdrag Saksbehandlere som ser muligheter i oppstartsfasen stille de rette spørsmålene Samarbeid på tvers av fagområder Vannet i fokus i tidlig planleggingsfase Synliggjøring av samfunnsverdien inkludere offentlige og private aktører Konkretisere miljømål Tilknytning til andre, større infrastrukturprosjekter 38

39 Takk for oppmerksomheten! Foto: E. Bergene 39

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Byutvikling. Iladalen

Byutvikling. Iladalen Byutvikling Iladalen Illustrasjon fra Olaus Schmidt: I.C.Piene & Søn, Aktieselskab, Illustrasjon fra 1866-1941 Olaus Schmidt: Trondhjem I.C.Piene 1941 & Søn, Aktieselskab, 1866-1941 Trondhjem 1941 BAKGRUNN

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no 1 ÅRSMØTE 2015 Skui Vel avholder sitt årsmøte tirsdag 28. april kl. 19.00 på Skui Grendehus. SAKSLISTE: 1 Valg av dirigent og referent 2 Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak Forord Dette er Del 2 av Tiltaksplan for Stjørdalselva og inneholder en oppsummering av ulike habitatjusterende

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer