Poststeder i Trondheim. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Poststeder i Trondheim. Innhold"

Transkript

1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk Brevhus Håndstempler - ulike typer I Trondheim sentrum Fra Tiller til Nardosletta Fra Tempe til Lademoen Fra Dragvoll til Lade Fra Jonsvatnet til Ranheim Fra Leinstrand til Saupstad Fra Flatåsen til Sverresborg Poststeder på Byneset Trondheim postkontor - fra år til år Glimt fra Trondheim postkontor i gamle dager Postverket og striden om bynamnet Trondhjem, Nidaros eller Trondheim Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år Stemplingsmaskiner brukt i Trondheim Trondhjem og Trondheim - håndstempler Nidaros Trondheim BR (brev) Trondheim EKSP Trondhjem TUR - Trondheim BUD - Trondheim OMD - Trondheim T Trondheim Postterminal Trondhjem og Trondheim P.P. (pakkepost) Trondhjem og Trondheim Bko (banko) Trondheim P.A. (postanvisning) Trondheim ANV (anvisning) Trondheim Bureau déchange Trondheim - diverse stempler Stempler ved turiststeder Bjørkmyr Blussuvoll Bosberg Bratsberg Bussleinan Charlottenlund Dragvoll Elgesæter Fjordgata Flatåsen Fossegrenda Granåslia Hallset Hangran Havstein Innhold

2 ...Heimdal 111 Hospitalsløkkan Ilevollen Jakobsli Jarlesletta Jonsvatnet Kalvskinnet Kammen Kattem Kyvatnet Lade Lademoen Leangen Leinstrand Moholtan Moholt studentby Munkvoll Møllenberg Nardosletta Nidarvoll Nypan Ommunddalen Ranheim Regionsykehuset i Trondheim Reppegrenda Ringvål Risvollan Romolslia Rosenborg Rydningen Saupstad Selsbakk Sentralstasjonen Singsaker Sjetnemarka Sluppen Spongdal Stavset Steinshylla Strindheim Sverresborg Tempe Tiller Trolla Trondheim - NTH Trondheim sentrum Ugla Valentinlyst Åsbygda Litt lokal posthistorie Innhold

3 Trondheim Posthus Stempler ved navneskiftene Trondhjem/Nidaros/Trondheim Navneendringer og nye underpostkontorer i Maskinstempler Trondheim Særstempler Trondheim Innhold

4 Innledning Nordenfjeldske Filatelistforening (NFF) er 75 år i 1996, og dette skriftet er laget på oppdrag av og utgis av NFF for å markere dette jubileet. I tillegg feirer Trondheim sitt 1000-års jubileum i 1997, og derfor passer det bra nå å utgi en oversikt over byens posthistorie. Det er også et postalt jubileum i det er 350 år siden postverket ble opprettet i Norge. Skriftet dekker nåværende Trondheim kommune. Trondheim ble slått sammen med Strinda, Leinstrand, Tiller og Byneset kommuner 1. januar Skriftet inneholder både en historisk oversikt og en stempeloversikt for hvert poststed. Det er lagt vekt på den historiske delen, med tanke på at dette kan være et bidrag til Trondheims lokalhistorie, og forhåpentlig interessant for andre enn filatelister. Utgangspunktet har vært Postmuseets oversikter over posthistorie og stempler for hvert poststed. Postmuseets historiske oversikt forteller om viktige tidspunkt og hvem som har vært poståpner, men lite om hvor poststedene har vært. En viktig oppgave har vært å finne poststedenes plassering til enhver tid. Kilder har vært diverse lokalhistorisk litteratur, adressebøker for Sør Trøndelag og Trondheim, Postverkets sirkulærer og opplysninger fra Postverket og fra personer som er kontaktet. Et viktig utgangspunkt har vært hvem poståpneren var, da postkontoret tidligere oftest var i poståpnerens bolig. I starten av innsamlingsarbeidet kom jeg i kontakt med Olaf Schjølberg som da arbeidet med en historisk oversikt over poststedene i Trondheim for Postverket, i forbindelse med 350 års jubileet i Jeg takker for meget godt samarbeid, for opplysninger om mange av poststedene, for tilgang til Postverkets protokoller, for kopier fra aviser om postkontoret i Trondheim, etc.! Takk også til Jon L. Stene, Bodsbergaunet, for opplysninger om poståpneriene på Byneset. Jeg har i databasen Trolib (Trondheimsbibliografien) ved Trondheim Folkebibliotek funnet henvisning til avisartikler jeg har benyttet, og jeg har også funnet artikler i bibliotekets lokalhistoriske klipparkiv. Flere deltar med artikler om spesielle emner. Artiklene av Roger Lockertsen og Ian Reed er laget spesielt for dette skriftet, likedan oversiktene av Ole Georg Nordli over særstempler og over maskinstempler med tekst. Tore Gjelsviks artikkel er en ajourført utgave av en artikkel i foreningens tidsskrift, NFF-Varianten, nr. 1, 1992, med tillegg fra artikkel om 3-ringsstemplet 306 i nr. 3, Det er også med artikler av Haakon Odd Christiansen og Andres Langangen fra NFF-Varianten og av Elin A. Amundsen fra Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Disse er gjengittt slik de var da de ble trykt første gang. Haakon Odd Christiansens artikkel, Litt lokal posthistorie, har vært en viktig kilde, særlig for Poststedene - en kronologisk oversikt. Denne oversikten har tidligere vært publisert i NFF-Varianten. Stemplene: I stempeloversikten har vi valgt å bruke stempelavtrykkene vi har fått fra Postmuseet. Disse avtrykkene er ofte laget før stemplet er sendt fra Oslo til poststedene, og da forteller datoen omlag når stemplet er laget og tatt i bruk. Men datoene må ikke leses ukritisk - det er noen datoer som åpenbart er gale, noen kan være fra bruksperioden, og noen kan være fra da stemplet ble levert tilbake til Oslo. 4 Innledning

5 Alle stemplene er avbildet i naturlig størrelse. For endel postkontorer har vi fra Postmuseet fått flere avtrykk av en stempeltype, delvis med samme dato. De kan se svært like ut. Vi har valgt å vise alle disse avtrykkene, da det kan ha vært laget flere stempler samtidig og det er tatt avtrykk av hvert stempel. Det kan dog ikke utelukkes at det kan eksistere flere avtrykk av samme stempel blant disse. Vi har ikke hatt tid og kapasitet til å registrere stemplenes bruksperiode. Alle stemplene er gitt et nummer - med ny nummerering for hvert poststed. For Trondheim er det ny nummerering for hver oversikt over stempler med samme tekst. For å spare plass og unngå illustrasjoner av en rekke nesten like stempler, har vi for en rekke poststeder valgt ikke å vise illustrasjoner av alle stemplene med litra (nummerering) etter Vi har for disse poststedene laget en liste over alle disse stemplene og tilhørende stempeltype, og viser et stempel for hver stempeltype. Litranummeret gir en entydig identifikasjon av disse stemplene. Vi har også i lista vist datoen som alle stempelavtrykkene har. Stempler med ulik litra kan ha samme dato, og disse må være laget samtidig. Postmuseet har ikke avtrykk av alle stemplene som har vært i bruk. Det viste seg at det gjelder spesielt for stativstempler levert og brukt på 1970 tallet. Disse ble brukt ved publikumsskrankene, og det var derfor gjerne flere av denne stempeltypen ved et postkontor. Annonsering i NFF-Varianten etter slike stempelavtrykk ga resultater - takk til alle som svarte. En spesiell takk til Alfred Kristensen for lån av mange brev med slike stempler, og ikke minst til Bjørn E. Bunæs, Horten, for mange stempelavtrykk - både av stativstempler og andre typer. De stempelavtrykkene vi ikke har fått fra Postmuseet, er merket med stjerne (*). Kilder har også vært bøkene Håndbok over norske 4-ringsnummerstempler av Bjørn E. Bunæs og Anders Langangen og Fortegnelse over posthornstempler med kronet posthorn av Bjørn E. Bunæs. Utover i heftet er det brukt endel kartutsnitt for å vise hvor poststedene har vært. Disse er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk (LAF ) og fra Kart og oppmålingskontoret i Trondheim kommune. Illustrasjonene er delvis fra NFFs Trondheimssamling, bl. annet de fleste kvitteringene som er gjengitt. Ellers har flere bidratt både med brev, brevkort, prospektkort og fotografier - takk til hver især. Takk til alle jeg har fått opplysninger av, og takk for artikler. Takk også til alle i NFF som har kommet med gode råd underveis, for korrekturlesing, etc. Takk til Norsk Posthistorisk Selskap for tildeling av støtte fra Dr. Per Gelleins minnefond. Vi har sikkert ikke fått tak i og gjengitt alle stempler som har vært i bruk. Det er meningen å holde denne oversikten vedlike, og vi vil sette pris på å få kjennskap til nye stempeloppdagelser. Vi er også takknemlig for informasjon som kan utdype den historiske delen av beskrivelsen av hvert poststed, og, ikke minst, for å få beskjed om feil. Vennligst send opplysninger til NFF, Postboks 690, 7001 Trondheim. November 1996 Knut L. Vik 5 Innledning

6 Poststedenes navn Med navneendringer for hvert poststed. En alfabetisk liste ut fra eldste navn. Bergs meieri, Åsbygda Bjørkheim i Strinden, Bjørkmyr Bodsberg, Bosberg Bratsberg i Strinden, Bratsberg Byaasen, Ugla Bynæsset, Spongdal Charlottenlund, Charlottenlund i Strinda, Charlottenlund Dragvoll Esp, Klett, Kammen Fjordgata Flatåsen Fossegrenda Granåslia Hallset Hangran Havstein Heimdal Hospitalsløkkan Jakobsli Jarlesletta Jonsvandets meieri, Jonsvandet, Jonsvatnet Kalvskinnet Kattem Klett, Leinstrand Kyvatnet Lade Leangen i Strinden, Leangen i Strinda, Leangen Møllenberg Moe i Leinstrand, Bussleinan Moholt studentby Munkvoll Nardosletta Nidarvold, Nidarvoll Nypan Ommunddalen Ranheim Reppegrenda Ringvål landpoststasjon Risvollan Romolslia Rydningen Saupstad Selsbaks Station, Selsbakk stasjon, Selsbakk Sentralstasjonen Sentralsykehuset i Trondheim, Regionsykehuset i Trondheim. Sjetnhaugan, Sjetnemarka 6 Poststedenes navn

7 Stavset Steinshylla Strindheim Tempe Tiller Trolla Trondheim - Blussuvoll, Blussuvoll Trondheim - NTH, Gløshaugen Trondheim - Rosenborg, Rosenborg Trondheim sentrum (Hovedpostkontoret i Dronningensgt.) Trondheim - Singsaker, Singsaker Trondheim - Sverresborg, Sverresborg Trondhjem, Nidaros, Trondheim Trondhjem S, Trondheim-Øya, Elgesæter Trondhjem V, Trondheim - Ila, Ilevollen Trondhjem Ø, Trondheim-Lademoen, Lademoen Valentinlyst Veiskillet, Moholt, Moholtan, Moholt Trondheim og Strinda. Fra august Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim 7 Poststedenes navn

8 Oversikt pr. 1/ Poststedene i Trondheim - en kronologisk oversikt NAVN/NYTT NAVN DATO KOMMENTAR Postnr. Trondhjem 1647 Også stempel Throndhjem Bynæsset 15/ : Byneset 1/7-30: Spongdal Heimdal 1/ Ranheim 1/ : Navn: Ranem (stempel.: Ranheim) 1/7-06: Navn: Ranheim 7053 Bodsberg 1/ : Bosberg /3 1997: Postfilial Bratsberg i Strinden 1/7 92 1/10-21: Bratsberg i Strinda 1/1-64: Bratsberg /11-96: Postfilial Bergs meieri 1/5 95 Brevhus. 4-ring: /12-33: Åsbygda Leangen i Strinden 1/4 96 1/10-21: Leangen i Strinda 1/1-64: Leangen 7052 Trondhjem Ø 2/ /2-38: Trondheim-Lademoen Jonsvandets meieri 1/4 00 Brevhus: 4-ring: 507 1/1-08: Jonsvandet Nidarvold 1/4 05 1/10-21: Nidarvoll 7061 Nedl. 28/10-91 Selsbaks Station 1/4 07 2/2-18: Selsbaks Stasjon 1/10-21: Selsbakk stasjon 1/3-65: Selsbakk 7040 Nedl. 1/1-96 Charlottenlund 1/5 07 1/7-21: Charlottenlund i Strinda 1/1-64: Charlottenlund 7050 Nedl. 28/10-91 Veiskillet 1/12 07 Brevhus. 4-ring: 11 1/4-14: Moholt Jonsvandet 1/1 08 1/10-21: Jonsvatnet 7057 Nedl. 31/10-93 Nypan 1/4 09 Nedl. 1/2-59 Moe 20/8 09 Brevhus. 4-ring: 552?/?: Mo i Leinstrand 12/12-33: Bussleinan. Esp 20/8 09* Brevhus. 4-ring: /12-33: Klett Trondhjem V 19/9 13 1/2-38: Trondheim - Ila Moholt 1/4 14 Før: Veiskillet Trondhjem S 12/ /2-38: Trondheim-Øya 8 En kronologisk oversikt

9 Byaasen 1/4 16 2/2-18: Byåsen 1/1-22: Ugla Bjørkheim i Strinden 17/12 17 Brevhus. 4-ring: 269 1/1-20: Bjørkmyr Bjørkmyr 1/1 20 Før: Bjørkheim i Strinden 7062 Nedl. 1/11-89 Steinshylla 1/10 21 Brevhus. 4-ring: 848 Nedl. 1/ Moholtan 1/10 21 Før: Moholt 7056 Fra 13/8-95: Moholt Ugla 1/1 22 Før: Byaasen og Byåsen 7043 Spongdal 1/7 30 Før: Byneset /3-97: Postfilial Nidaros 1/1 30 Også Nidaros Ø, V og S Trondheim 6/3 31 Også Trondheim Ø, V og S Bussleinan 12/12 33* Brevhus. Nedl. 1/ Før: Mo i Leinstrand. Åsbygda 12/12 33* Brevhus. Nedl. 1/ Før: Bergs Meieri Klett 12/12 33* Brevhus. Før: Esp 1/9-44: Kammen Hangran 20/2 36 Brevhus. Nedl. 1/ Nardosletta 1/ Trondheim - Rosenborg 1/2 38 1/11-73: Rosenborg Nedl. 1/6-97 Trondheim - Singsaker 1/2 38 1/11-73: Singsaker Nedl. 4/11-91 Trondheim - Lademoen 1/2 38 Før: Trondheim Ø 1/11-73: Lademoen Trondheim - Ila 1/2 38 Før: Trondheim V 1/10-58: Trondheim-Ilevollen Trondheim - Øya 1/2 38 Før: Trondheim S 1/10-58: Trondheim-Elgesæter Reppegrenda 31/3 39* Brevhus. Nedl. 1/ Trolla 23/1 42* Brevhus. Postkontor fra 1/ /4-87: Postnummer 7069 Nedl. 1/1-96 Kammen 1/9 44 Brevhus. Før: Klett Nedl. 1/3-56 Ommunddalen 1/1 47 Brevhus. Nedl. 1/5-67 Kyvatnet 1/7 50 Brevhus. Nedl. 1/ Strindheim 1/7 53 Nedl. 16/ Klett 1/4 56 1/1-66: Leinstrand Munkvoll 1/6 58 Nedl. 1/ Trondheim - Ilevollen 1/ /11-73: Ilevollen. Nedl. 21/5-98 Trondheim - Elgesæter 1/ /11-73: Elgesæter 9 En kronologisk oversikt

10 Lade 1/8 60 Trondheim - Sverresborg 14/ /11-73: Sverresborg Trondheim-NTH 28/9 64 1/5-96: Gløshaugen 7034 Trondheim - Blussuvoll 6/ /11-73: Blussuvoll Nedl. 4/11-91 Leinstrand 1/1 66 Før: Klett. 3/3-97: Postfilial 7083 Sjetnhaugan 16/7 69 1/3-88: Sjetnemarka 7081 Jakobsli 8/ Granåslia 12/5 70 Nedl. 1/6-96 Tempe 5/10 70 Nedl. 1/9-97 Moholt studentby 16/9 71 Fra 1/10-73 postnummer: 7035 Nedl. 13/8-95. Til Moholt. Hallset 29/9 71 Saupstad 25/ Risvollan 23/3 72 Nedl. 31/10-99 Sentralsykehuset i Trondheim 2/ /8-74: Regionsykehuset... Havstein 1/12 72 Nedl. 15/4-99 Rydningen 1/11 73 Nedl. 28/ Jarlesletta 21/1 74 Nedl. 1/11-89 Romolslia 1/2 74 Regionsykehuset i Trondheim 1/8 74 Før: Sentralsykehuset... Nedl. 4/11-91 Valentinlyst 19/6 75 Flatåsen 1/11 76 Nedl. 15/ Kattem 7/2 77 Nedl. 15/ Dragvoll 2/ Tiller 23/ Fossegrenda 12/5 82 Nedl. 15/9-97 Hospitalsløkkan 8/2 83 Kalvskinnet 10/5 83 Nedl. 1/6-92 Møllenberg 27/3 85 Nedl. 1/6-96 Trondheim Pt 1/5 87 Postterminalen. 1/1-94: Sluppen Sjetnemarka 1/3 88 Før: Sjetnhaugan. Nedl. 3/ Fjordgata 29/8 88 Nedl. 1/6-89 Stavset 1/9 88 Nedl. 1/9-96 Sluppen 1/1 94 Før: Trondheim Pt. Trondheim Sentrum 1/1 94 Hovedpostkont. i Dr. gt. 10. Moholt 13/8 95 Før: Moholtan Sentralstasjonen 27/9 95 Nedl. 15/6-96 Gløshaugen 1/5 96 Før: Trondheim-NTH Merknader: Nedleggelsesdato i lista er dagen etter siste åpningsdag. Når det står * bak en dato, betyr det at navneendringen ble kunngjort i postverkets sirkulære av nevnte dato. Postnummer ble innført fra 18/ En kronologisk oversikt

11 Bynavnet ble tatt bort fra navnet på følgende underpostkontorer fra 1/ : Blussuvoll, Elgesæter, Ilevollen, Lademoen, Rosenborg, Singsaker og Sverresborg. Følgende postkontor fikk fra først av eget postnummer, men fikk nummeret 7000 den 1/ : Leangen, Moholtan, Munkvoll, Nardosletta, Nidarvoll, Selsbakk, Strindheim og Ugla. Ringvål LP stasjon har også eksistert med eget stempel fram til 28/5-92 Fiskeriutstillingen i 1908 hadde stempel med navn Ilevolden (type SL) Lade og Jarlesletta ble slått sammen 1/11-89 til Lade postkontor. Charlottenlund og Regionsykehuset fortsatte som filialer under henholdsvis Ranheim og Elgesæter med stempler derfra fram til henholdsvis 1/ og 1/ Moholtan og Moholt studentby ble slått sammen til Moholt postkontor fra 14/ Pirterminalen postfilial under Sluppen ble opprettet 25/ Fra Norges Postruter 1956 t+r (se ruten til Jonsvatnet) står for tur og retur. Det betyr at dette er en rute med landpostbudtjeneste. 11 En kronologisk oversikt

12 Poststedene - statistikk Til år Opprettet Ulike navn I bruk Nedlagt Antall postkontorer i området til tidligere kommune: - Byneset: 5 - Tiller og Leinstrand: 11 - Strinda - på Byåsensiden: 8 - Strinda - på østsiden (Bratsberg - Ranheim): 23 - Trondheim: Poststedene - statistikk

13 Brevhus 1) Med 4-rings nummerstempler (opprettet): a) 191 Bergs meieri (1/5 1895) b) 507 Jonsvandets meieri (1/4 1900) c) 11 Veiskillet (1/ ) d) 552 Moe (10/8 1909) e) 219 Esp (1/7 1909) f) 269 Bjørkheim i Strinden (17/ ) g) 848 Steinshylla (1/ ) 2) Med kronet posthorn stempler: a) Bussleinan (før Moe) (til 1/5 1973) b) Åsbygda (før Bergs meieri) (til 1/ ) c) Klett (før Esp) (til 1/9 1944) d) Hangran (20/ / ) e) Reppegrenda (31/ / ) f) Trolla (23/ /9-1958) g) Kammen (før Klett) (til 1/3 1956) h) Ommunddalen (1/ /5 1967) i) Kyvatnet (1/ /3 1971) j) Steinshylla (til 1/7 1971) Fra elev ved amtskolen på Moholt Brevhuset Vegskillet, senere Moholt og Moholtan 13 Brevhus

14 I Håndstempler - ulike typer En-ringsstempel IV 4-ringsstempel Brevhus. KP Kronet posthorn. Brevhus IIL To-ringsstempel. Latinske tall i måned Åpen og lukket stjerne. IIA Arabiske tall i måned. SL Schweitzerstempel. Latinske tall i måned SA Arabiske tall i måned. TA To-ringsstempel med tverrbjelke HJ.SL Hjelpestempel Schweitzerstempel I21 En-ringsstempel Diameter 21 mm I21N Diameter 22mm med postnummer I22 Diameter 22 mm I22N Diameter 22mm med postnummer I24N Diameter 24 mm med postnummer I25N Diameter 25 mm med postnummer Her vises de viktigste håndstempeltyper brukt ved poststedene i Trondheim kommune. I tillegg er det maskinstempler, rullestempler og andre typer hjelpestempler enn det viste. Hjelpestemplene har større diameter enn de vanlige stemplene av samme type. 14 Håndstempler - ulike typer

15 I Trondheim sentrum Trondheimskartet I Trondheim sentrum

16 Fra Tiller til Nardosletta Trondheimskartet Fra Tiller til Nardosletta

17 Fra Tempe til Lademoen Trondheimskartet Fra Tempe til Lademoen

18 Fra Dragvoll til Lade Trondheimskartet Fra Dragvoll til Lade

19 Fra Jonsvatnet til Ranheim Trondheimskartet Fra Jonsvatnet til Ranheim

20 Fra Leinstrand til Saupstad Trondheimskartet Fra Leinstrand til Saupstad

21 Fra Flatåsen til Sverresborg Trondheimskartet Fra Flatåsen til Sverresborg

22 Poststeder på Byneset Nordbygdens Samvirkelag, Rye Langørgen Bodsbergaunet Bodsberg Meieri Hangran Berg i Meieri Steinshylla Mule Muhle - Myran - Mule Byneset Samvirkelag Topografisk kart over Norge. Blad 46D. Trondheim. Utgave 1906, revidert i marken Forstørret. Gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk LAF Poststeder på Byneset

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R Innhold: Moholtan Moholt Studentby Munkvoll Møllenberg Nardosletta Nidarvoll Nypan Ommunddalen Ranheim Regionsykehuset i

Detaljer

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Jarlesletta Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Fra år til år: 1974 21/1 Opprettet i Universitetets lokaler i Håkon Magnussons gt. 3B 1989 1/11 Jarlesletta og Lade slås sammen til Lade postkontor Stempler

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S Innhold: Saupstad Selsbakk Sentralstasjonen Singsaker Sjetnemarka Sluppen Spongdal Stavset Steinshylla Strindheim Sverresborg

Detaljer

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år:

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år: Nardosletta Opprettet: 1/7 1936 Fra år til år: 1936 1/7 Et poståpneri ble åpnet i butikken til Heitman Berg Tveråbak - i Valhallv. 5. 1963 Flyttet til Valhallv. 3 (Utlerv. 3 fra 1974) - i egne lokaler

Detaljer

Bjørkmyr. Opprettet: 17/ Nedlagt: 1/

Bjørkmyr. Opprettet: 17/ Nedlagt: 1/ Bjørkmyr Opprettet: 17/12 1917 Nedlagt: 1/11 1989 Navn: Bjørkheim i Strinden (1917), Bjørkmyr (1920) 1917 17/12 Brevhuset Bjørkheim i Strinden ble opprettet i en butikk på Bjørkmyr. Brevhuset fikk 4-ringstempel

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim OBS. Gummistempler blir bl.a. påvirket av varme og kan bli deformert. I tillegg kan de reagere på stempelsverten slik at de vokser eller blir deformert. Dette betyr at samme stempel over tid vil kunne

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor Trondheim (side 01-13) Trondhjem postkontor ble trolig opprettet i 1647. Fra 1849 til 1893 forekommer navnet skrevet

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold ~- Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Innhold: Hommelvik, (Hommelvig) Hundhamaren Malvik, (Malvig) Midtsandan Mostadmarka, (Mostadmark, Sneisen, Brobak) Mostadmarken

Detaljer

Litt lokal posthistorie

Litt lokal posthistorie Litt lokal posthistorie Fra NFF-Varianten nr.4, 1983. Katalog for utstillingen Trondheim 83 (litt forstørret): 180 Litt lokal posthistorie 181 Litt lokal posthistorie 182 Litt lokal posthistorie 183 Litt

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Ruteoversikt 2015 / 2016

Ruteoversikt 2015 / 2016 Ruteoversikt 2015 / 2016 Rute Strekning side Rute Strekning side 1 St. Olavs gate Lian St. Olavs gate (trikk) 23 3 Lade Trondheim Sentralstasjon Sentrumsterminalen Kroppanmarka Sjetnmarka 49 4 Lade Sentrumsterminalen

Detaljer

Samling av moderne poststempler en krevende hobby

Samling av moderne poststempler en krevende hobby Samling av moderne poststempler en krevende hobby av Bjørn Marstrøm Med moderne stempler mener jeg poststemplene som er tatt i bruk fra 1956. I21og I21N enrings stativstempel med diameter 21 med mer med

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune INNHOLD: Bjørøya Bjørøen - Bjørø Bosviken Einvika Einviken Flatanger Lauvsnes - Lausnes - Løvsnes Hasvåg Hasvåg i Flatanger

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Av Tore Gjelsvik De postale spor etter Throndhjems postkontor kan følges meget langt tilbake i tiden. Fra de første drøye 150 år fra 1647

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn 39 Ma 26.09.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Nidelven skole 8-9 0 Tomasskolen 8 7 39 Ma 26.09.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Selsbakk skole 8 110 25 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn 11 Fr 18.03.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Steinerskolen i Trondheim 8 22 11 Fr 18.03.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Åsheim ungdomsskole 8 141 24 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Etiketten inneholder følgende opplysninger:

Etiketten inneholder følgende opplysninger: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Portoetiketter brukt i Trondheim Den 4. april 2016 tok Posten i bruk en ny printer for portoetiketter. Printeren ble tildelt ca. 200 Postkontor

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Trønderbanen «Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse (16.3.2015) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Togene må gå oftere: 6 avg/t i by/forstad 4 avg/t

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Innhold: Ingdalen i Fosna [Ingdalen i Fosen] Leksa [Leksen] Mølnbukt [Mølnbugt] Lensvik [Selbekken Selbækken Selbæk] Selva [Selven]

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter Byutvikling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 67/13 Tittel: Saksprotokoll: Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/27828 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim Man 18. jan. 2016 kl. 09:00 Spongdal skole Spongdal skole: trinn: 8 10, antall: 162 Byneset, 7074 SPONGDAL 72 54 58 80 Svein Arve Våge svein-arve.vage@trondheim.kommune.no 72545880 Man 18. jan. 2016 kl.

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker

I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker Av Peer-Christian Ånensen Uten litteratur hadde filatelien fremdeles vært på steinalderstadiet og vår kjære hobby hadde neppe hatt den utbredelse som den

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk.

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk. Erling Skakkesgate 14, Man 9. jan. 2017 kl. 09:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 196 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namdalseid kommune Innhold: Elda (nytt Elden) Gryta Namdalseid (Elden - Namdalseidet) Nord-Statland Sjøåsen (Rødhammer - Rødhamar) Tøttdal (Tøtdal)

Detaljer

719 Innsendt?? FRØVIK Innsendt??

719 Innsendt?? FRØVIK Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Leka kommune Innhold: Frøvik Gutvik - nytt Hortavær (Horten i Leka, Hortenvær i Namdalen) Leka (Lekø) Leknesbukta (Leknesbugten) Madsøya Rossvikvågen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune Innhold: Heimsjøen Heimsjø (Heimsjøen) Hellandsjøen Hemneskogen (Hemnesskogen) Kyrksæterøra (Kirksæterøren, Hevne) Magerøy (Magerøen)

Detaljer

Kommune/ki Kilde rke Hendelse Antall poster

Kommune/ki Kilde rke Hendelse Antall poster Kilde År Kommune/ki rke Hendelse Antall poster Bakke sokn 177 Dødfødte Bakke menighet 1841-1850 Bakke Dødfødte 179 Dødfødte Bakke menighet 1851-1860 Bakke Dødfødte 70 Døpte Bakke menighet 1841-1850 Bakke

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune Innhold: Fånes Frosta (Frosten) Holmberget Hyndøyvågen Kvamman på Frosta (Kvamme i Frosta Markabygd) Småland Tautra (Tautra i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune Innhold: Fånes Frosta (Frosten) Holmberget Hyndøyvågen Kvamman på Frosta (Kvamme i Frosta Markabygd) Småland Tautra (Tautra i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune Innhold: Appelvær Abelvær Buø Eidshaug Fjeldvig Fjølviken Fjølvika Foldereid Galtnes Galtneset Gjerdinga Haugfles Hofles Høkholm

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Gjemble (nummerert

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Innhold: Asserøy Assurøy Bjugn Indre Bjugn [Bjugn] Elveng Fauskan Gjølja Høybakken [Høibakken, Skjøren] Lysøysundet [Lysøsundet]

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Trondheim postterminal ble åpnet 8/4 1987 i Sluppenvegen 14 på Sluppen. Registreringer ved: AK - Alfred Kristensen, AR

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Innhold: Aunegrenda Engesvoll, Engesvold, Engesvold i Hesjedalen Haltdalen, Holtålen, Holtaalen, Rambloe i Holtaalen Kjerringvoll,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune Innhold: Ansteinsundet (Anstensundet) Ansteinsundet brevhus Bessaker (Besaker, Besager) Bjørnør (Håvik, Håvig) Brandsfjord (Straum

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune FH - Frode Hammer HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed KA - Kristian Aune TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørnstad Brekkvasselv Finnvollan Brekkvasselv (nytt) Finvolden Håpnes Namsskogen - Namsskogan - Lindsetmoen - Lassemoen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Innhold: Kvelia (Kveli i Lierne) Mebygda Murumoen Nordli (Nordlid) Skjelbreid Sørli (Sørlid) Sørli (nytt) Sørli (Jule) Tunnsjøen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Innhold: Follafoss, Folden, Foldafoss Grubedal Malm, Malmosundet Moldstrand Tua, Tuen Vada, Vadaneset Verrabotn Verrastranda,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Innhold: Asphaugen, Asp Bartnes Beitstad Binde, Stod, For i Stod Brustu, Hammeren, Hamaren Byafossen Dyrstad Meieri Elnan Føling

Detaljer

Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen

Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen Stasjonsnavn Innenfor/ utenfor Kollb SB linje nr Vegansvar Stasjon S. Omst.p. O Trafikkpotensiale ekskl. mating Skovgård omstigningspunkt til sentrum U 1,2 F O

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune BY Poståpneriet BY I FOSEN opprettet fra 01.07.1902 i Aafjorden herred. Navneendring til BY I FOSNA 01.07.1922 Navneendring til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

611 Innsendt?? Registreringer ved:

611 Innsendt?? Registreringer ved: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Fosnes kommune Innhold: Brekksillan Faksdal Fosnesvågen (Fosnesvaagen) Jøa (Jøøen, Jøen, Seierstad) Jønnvika (Jønviken) Myrvik Salsnes (Salsnæs)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Høyknes (nummerert H-01

Detaljer

Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre

Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre Kataloger: «Norske maskinstempler med tekst 1903-1978» - Utgiver Norsk Filatelistforbund. Finn Aune: «Norske maskinstempler med tekst 1904-2004» (Priskatalog)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget Møtedato: 05.04.2017 Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1 Møtetid: 13:30-15:30 Til stede Forfall Medlemmer:

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Innhold: Asphaugen, Asp Bartnes Beitstad Binde, Stod, For i Stod Brustu, Hammeren, Hamaren Byafossen Dyrstad Meieri Elnan Føling

Detaljer

Reisestrømmer fra RTM

Reisestrømmer fra RTM Reisestrømmer fra RTM 1.1.1 Om modellen I regi av transportetatene og Samferdsels- og Fiskeridepartementet er det utarbeidet tverretatlige persontransportmodeller på et nasjonalt og regionalt nivå. Den

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Innhold: Hylla, Salberg Inderøy, Sakshaug Kjerknesvågen, Kirknesvågen, Kirknesvaagen Røra, nytt Salberg Sandvollan Utøy Vangshylla

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Innhold: Follafoss, Folden, Foldafoss Grubedal Moldstrand Tua, Tuen Vada, Vadaneset Verrabotn Verrastranda, Verrastranden Registreringer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune Innhold: Gimse Gåsbakken, Hølonda i Gauldal, Hølandet, Høilandet, Høilandet i Melhus Hovin i Gauldal, Hovin i Gauldalen, Hovin

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer