HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER"

Transkript

1 HASARBLADET April2Ol2 INNEfulLL I DEI:IA MJWIER STYRELSEN INFORMERAR Sgr.bq hdt tlllgde i"lornzrat on att skopa ed Und*hdllsplan Jb blard a^aal t apit al aw aan in g Jd I ln ttt ida ko t d a.t er/u tg fie I i n o h B R F EVSA RE N De^aa Aa.brha tptdn hat siois utae SBC. D.t belopp ton SBC kodlon til dr pa ,. / och ldpl und., tL Nd6atu at dfl d.hat k6tnerbi4dd rql46 nrfiga, Ellu att ht tagl del den"a Utule &Isplnn tor Strrclse" b6h2ttt di ontasa.n ftlerc ln lnlt belopp.ltemn wr an det uppsloatde beloryt ftdn SBC ar ndgol hagl B.lopp.r son S'/ebed ho, bslatal od At pd kr/itr, li 2.l.l detla below sdtts in earje nndod pt elt ntttd,rat Underhnlb*db. n t in SttElsen aztog"a lage b.loqe4 pn hlrtui* nte det EaIer kosha.l4rln ndgae Enttepr.nahafieten, vi how6 o.k\d att wd 'jalp, otuet tdh 6s ala BNttds iflsin,ehzrrrc tar hd a F'diryus Lostnado pd e"jnnti.t Le,itdJdr otr urde a PdJi..*ohdot.le rnlalaing i vi.a upp, i,lanua on eadsoh gattu,u 'Wing' pd antan Bostadsfittsh"ehawrcs skdtsetonfttl Ndqot anb.btdt6irn.tawe ellr nlcon i d6s h.m ryck ane'nda anda s*a&lonhidz son rer elr nide ton.n 'Elngraq". Detrd ar ju ej d.ceptobelr M d.t btejdretigg.r.4 dsi,, f"nn de b,idt padml Ai anvaadd, atfija t 6 erann$ slirtelonfid.jbtdtr*taaald n fl e sid eset odtule rcd rs skonlartu elq dltik & ju,attnkdb he OK

2 Katste ninsa utulw bendmiryen "skdtselondde" dr sn tan mn ju filrdlka det rcd o let'tonr' ritk l det.g.hnie.n.j h.., al BRF EOSA AEN inll RBE"adq, Marlt iias rtav os MedlenmL SM Bonadtfinsinnehawp sd har uah s.k "httljdnrl.,ada' Iill den alduela Med r.jerens til E6*blo.la Nudn, s dr njaljande inlo an Ee sauonde u!tud tuan dn fdkpdrnol 2011 Somnorcn, t5tade n ned att be,rnno ned NILFIST RooJ Aea,{. R6ubat lw nr it ns. D.l tlck i,le se dalnfla,rod. esrltatet tum 6nskada, tls slillnad kan hd^ y ebt.lhfiire, rcsp.*tire ejlet ttd niat tejrah, et s*a Eon ned 'dm tahpantul oh nngan hdr unrltur nlar ti '1.r.*er" Hwrftla.let i SvodMft i ttdlt fdt i Fdry, si tu deno u koshr.bj,ngl En pappe, mal nyl pd en s lo i Fary hosta, 1-5 enneu no 8n i Swrthi. Ihlorbdtioaen tob.l.lget blir ju rl.nsadna ta ti Jor6dtlr tud Swrur4tt Ls.v "& EKONOMI Vd placerinqstonto harj1tnlats hed n! ri ko^pzriol o.h tuht.lds Niino dotun Jijr d dri,tg ttae Liipt,li *ot12,i2.21 Nuvomnde rarh och Lijptid z8 o,n, I nr LAn 33019, D(1U hos SWEDBANI( pn cifia 13,8 000 kl Nitstt,latunUjr tindnry da, Ldptid, hltot 2_!E!!:E Ntro.oule finto och bptu! 1,t 3 %, 5 Ar L,i, 25XX2t31 hos SEB pa c kd s,200 u0 tt. Ntista datm Jd, tin.bine ator Uptid, t llkot 201a,0J.28 Nuedranh nad o.h Laiptitl,3,J9 %,2 Ar Ldn 26LX7111 h^ SEB pd ci.ka 8,tu8400 h Ndsto dohdln. dndrirq uto! Lnpi.l, t/i ko,20t2,09.23 finta o.h ilkoepe,iotl 2,90 %, STIBOR 90.tasor. Ldpnd I dr. LAn 2UO{237J hos SEB pa.htu t,189 *r Nd*n.rntuh Jnt t,mns ttar Lnpti.t, viltot 2!JL!64 N!tutun rilkoepenod 2,89 %, STIaOR 90.tagar. Lipti.l I itt. Ldh 2U{X822 nos SER pn c tt9,150000kt. Nii\ta datunjb.iindrhc uta, Laflid, n br a Nuwrande ii,ta och vilko6teiot 2,S9 %, ST BOR90dagaL Lbtid t AL

3 De bnda stxo, otu. niituz.la li"u har vdon n leare en tq*iad ft"tetak d&akina pd 5,0%.6p.ktiw 5,!%. Dasa 2 st litsdknnsat Enaet i 4!!!!62! U" 25n<831 he slnt s M , e oear. Tidigdre htd Mh ri ko8perio.l3,l5 %, J d. n komn* u"du Vnrea uh Sonnd.dJbia nteuttecllinea pd M (na.lqoch hed tdttln till d.nd tu b.tl.l oh hla riuko J tt ldne" soh hdr h! ri Lo,spuiorl un la Sonnaren 2U 2, ELAWAL Vdnnuvarede Elavtal ned vattetlt gd Erranti d6skil.l2012,4013. D.t a*lulla krvh pitet dr pi 19,56 tr/hflh, EeqtKI uppsdenirg ut6 ddti ddal ndtte sle su6t 30 Ap 201Z ta har tulan,u tilat pn priebilda hos VodenJal ettl hos dnnn aktd,e,, o.n At." atna, oiakqp n,an i dtendget, a.d.i.n p6bia tun dt jl't ft aft det vote n4l6rteb*fu1 "', afl teckna sk ld. ett Jo't, kingre avtal pn La I - 3 nl n *onnu afi ta upp defla pn,{bstdtuo". I Jtu.leana dltt8sion kotuzt ti dd *rr"odetee Erolle up,rten BApnL t3.00rnneflne al Ail6rer/L.,*antdr.r pd horkkdrln. Med hdnsrn tiu ditt$ion rd" nanaio"de pd Aastdhnan o$er Styrclsen rtt dasen ejret sldnnat.lb 21 Ap.il lo talta den nlfi ta Lturantnr Jdr en otrtl. ELREFERENSTOITARE Son i tidie r. har inlothuat oh, sd rlld. F',enihEen rcjet Enahiry utav rcpehire R^totlsriitrs elndtare vid behot l/i ho, ftdo, s;tad.n Jtu cir*a 2 dr krh" u{6,t deno ndtning pn 7 aodddttdtl.f, Dltra h itn.burit od ti hdr bllt u! I sl ehnhft son ekadejar tu, ti sdlatde t.ptab.l Jeltwil(elft w i pml iftnr i Fbrdinq, "dr

4 BYGONADER n Lohm.t tud s16bta enhotikhet d atder Hdtt.n 20t2 p&bdrjo ftnoe.nnq, mdttidg utte rits Bdtkohg.r, Trdpdnelt.ktioner pa oh,ad. 3. vi,or rerlo" Lontaktot en Jlertol Fa,ebE Jbr di slapa os a pfishill. ENTREDORRAR Mal rct Ms Ii Euarbladet Nt 3 ht njiqsud. irfo atr 9., ed anr!. den uudtrld Mdltitg.n ulot tatu Entetddit 2OlA M CGENAS FARG AR obe. oft.te Jdrgslapp tuh ho. tket pd sd Eon sm ehltligo ddqor w har ndlats Ii Ytr. pnw.an uh aner sill.des afi d. ej d"swtur.ldr rled upptonna situationel F n Stteltea sida td vt el at1 dona.na ej bla tlipd.le totu d.t aign qdlig i oljen n. Da dda rldrw toh tlipad.s wr en hade sn nlck l "nnningar" elt* ndttingmrb.t n, tn dft dea,o spe.ltla.i.t 6h t4?ztl6. Pd jbt d.nra dai *ittd" Jnryu tw pn efumn tulhijtnirysjdmiea, dr uppnadd eam ot dipnitg har sl.tt Ddd ar bland ahnat b.fudttat tid " ta g.l s * trp d i n g " anlita.l BrE sna dti6 p e ktdr/ko n s ult S,Wlsd hu dw,rrit i kontalt n.d Fdtgti retkdt h IOTUN, nhl en optttkk Blgena.bintpeLtdr/Konsult. tarl4.lc& hat b.siktig4t ett ontal d't.r och ans.r dfl 'ldrfldppe," hnr pd btitrjdlligt u.l*orbete, Styelkn hu anlitat Ewjuistuto AB i Cdtebots fd anj6h en rtiatos nat MYceEN,ls FiRc AB elt.t d.s onbai na M GGENaS F.RO AB Jd6lt onbud sn Eow da insen in,tuatin lill Jirtirnke. MYGGEN/IS FARG AR ha, ydtn I id n bata anhol ett an"at otuhud, d Adtukauina son har konnit wtl d Ja8tag eh innebtu bland annal att BRF HAEATEN dcc.ptelar.bton6 sticl och ned deflo e,hdler en e^m,i"e pa 125U *,. i"h m6. nd sk,iron les srund s, no,sttrels.n.j balttdl a^sa ninqsldgand., h.n da tuhr nr att on ti dntat detla sd tc.eptemt vi w,.ier ni"d,e det icke rtkfnatsieo Nhete tu har ufijds. Detta lomr ri snbdet, sdknolikt trlng gn rcd pn n toind tun"olikhet afl lonsdtra $nda Jiir an td arbee, e6tut irs utjd'i tum ti pa pappr.t/olled hu bestdll MIGAENAS FARG AB arju o M slb&a Fnrctug i,on MlLri s, dllror. sdlefliee" oluttigt on inloffidtind eart ti tlniinhetet och.le$ FdretoetkudAer oh dq6 stk pd hu ed lrctrunnonbsil uund a6ete sta ullr6 ll lt! fceen.is fli RG AB hdt tud det ubetet som ha, ulntu, sei dd.n,ia en ski.l nd tu l ttu vat i,nad da6 orheb pnbdiode SI(uIe I nilnire utav donama sle i tul4et stul der k,nws ah du nlpaldgrljatglah 2010 ndst t6 bon, ach darcjt ruqnlastipniryj en sod vitthdfininssfrtrdsl SAIe.l6si nat! GGENX F,IRA AB 6t.nka1zn k6tta skada tom b.t61d BRF WSAAEN neeati,t, son n er rlerrnn Sltr.tszn.

5 ),) 1 {1 WS.etc Web.n ha, beduhl.t ta, d.r Jbtulige.t b.tae qta d wndknn& i Kah, Eh Tvdttho, si sto.lesa rsdtte nerl n.rloetdende FabnLat uh rrp/modell Fobrirat - MA (Mtu Amatur) TrpMo.lel - MMIX X5 ne.l avsltirgningslaan D.ttadha gdltt ru beho" red Fobri*tt oclt "edustddde Ue av foolettsrol, sn s*a du"o/d6s e6afi$ Irpntudell - SIGN 6860 F t tlla ovnstden.l edllet od, a8u Mn al'pntat" byo tt DNtadtdne,s bel nisa uiustniry i "tind'sn or sig Fireningen nd.^mlsonearfir d6s i enliqta h.r! eiro Sladqar n ftkturdt ott ljr *ntuellt pdp.kdrrt.n, etclrdk Skatlhlrdigh.l$n4 nd, det gdllq ii va "Ean lej,fuan Vi ktn adma att WC slolk IFO siga 6360 tu sn4tspotdnd. md JArhtaAia al tpowdde ran Til'..toen pd y1 titel D.no spondde UARMEPAMPARETC Vnd* 2011 bltta,let I sr rtirdepu'npknh.t EiniLt t".la 2012 har rlet 6i 0tl L EOG LUFTFUKTICIIET I KRYPGRUND Mednlercnsti tidigdr. lto Imr let I uh 5 ei hor i lodtatt rc.! vdn nibiqu. n har ii"d Lontdtldt 4n tdkluriig Blegna.tsbesi* ninestut JAt b$iktnins, untuanrtentr dqadtfi6loq. Detla tonnq.n tre sndu Apriwaj. *Mer i ott nontm a ddes "rnmlinea' i krlpgunden, y bnt N 9H.tBszhetswtuen.se tiir a1t kondo i t"rl,k1iehdt. "et

6 HASTIG H EN B E GR!1NS N ING n ht,na.n. antal tu btta,jtunjrd tl Kotu^u".i ai BRF EVSAREN ri qtt Rttttuiied skajd.n ndsigh.lsb.fttns"in9 n J0 Ln, tnd nuwta".l t0 ln D.no lar dfijd eft.6on sedet (Febnt,i 20t2) itn Xonnnn.at ftujikl"ecnjiil sdgq,tt Pollll*dne j6t nu piuieror Clhelvngar.tc, En t6nehelspltn t g.aonjd,'l lnon Ste"ugsuntu lan^h da.j lrtu"ind,4. lt6 Politl*ene J\ 20 ARSFEST Dbr6tion., m d.ttt tlt upp pi l$rlnnan -a! FIBEROPTIK n,.rj,ikat Fd4ak.i stbolas Ln8fiBtttrids* on.bfltning in t*t.ra pa Fib.rcptilh.b.ln, "Ad.tc sm B6ta&dblnn.Low,." ttr,rlland. till Ltusladt* rytf har MHt att.n tildan uqtond.n t*add Ct pa Bpetll,.s E njdbnhtug eller vit BRF EUSARENS Tlllaggslddatin& I tuojdtten hek6t.r Bott ds,abinneh.wftn ant.l sjdlwkk som tc,6 liqea pd 20Ut -2t00*r i dagsldg.t Ann.6 ndr d.i gd a i*.n och ned d6t t)dnttq son ar *oletnt bct<ao.t d.r Fnmine.n st 'tufrar" d.t pd uttn hngn p.o.e vo. Gt.n ht. roj Jdtudlig.n lan idlo i fv M Digitdlb8.tD tbtztut uwtttktur sig, iitt r A, ki nontll M.n,an aw upptm ebt a.i.6ldpning, pt rdslo i HD ste,.l,d. datu & i dinttdndnin4, D.t o t ck L6 atta sm he Ii*dnd. ktnil nn l,i hdl Stulk.Ldt Ul.n sb.t. ptubtdjnane. tl!it. t4,ontaltt TELIA!d, tur,jr.*ltri,s. Vill nudg.n "dpsa" on najtigh.t n att p y.t "knpa".n digildtrox tud l"spelninesladllon, upp ti 110 ti66.t KNtno.lJb.lerm b/,nahr.t u"de, l 8 nanod.r. Totoh ptis *r, oft daie rrit 299t kt S. tura udd.t ldn/r,trp://e,v.t li4sctprtut/*dtalog/yitapdturtdo?pnducttef,/piw4v/ t Lt,/noto rcl o_r ip _ I 963. ptu d a.r etvptod

7 Y UNDERHALLSPLAN Se ud{, Srtr.Irn i{odenr PA "G" Und.,hd sa,bae, pd on,nde 3. hlig b6i*tning utar vdro BBgnodeL Ta Td ningt tntori *orjdr lin hot SEB, se un.ler rubrik Ekontui i. ffi AryA MEDLEMMAR Vnder 201 ha, 5 st boshdtriin* btrt Agar.,Medl.hmr. Hilti s undu 20t2 hat 2 st b^tatttrdte brtt AEtu.Medlenna.. BRF EUSI IEN htihdr d. nla ne,lnnrma tantt rdhonna tiu Fd.ulry. Viri ii,en inlornera oh r.e.n h."rido e*e.biiusdt h.s. "dr Fi.n6 'nshen Jrdn de,ra nedlmmna tx ld ndbae nunn r utor EAS4RBUDE, ran Ni Aontal\tt tspr*ri. oh4dezserit. Aana6 ei linnes EUSARBLADET t bnnglied pl Fdt ning.tt he6irla. "ROS" OCH "RIS" FMN MEDLEMMAR Iag.1 hdr inkoh8lt tedatlndo nun er n enoer to.ktunn d6ta il MIirM.le Ton6 Bjamrnko. pn EM,edEu 9. Oawett "16 ellu rit" sn fll,i tt dessd tud aetdnd'thahn. edb det "rx' sn puhlicuas rl$a gi.t b dhonrnl i Hsarbla.ld on antk.tual oh detla har lannatt tltor awltndaren. n NftNtur os Jbf di.wntue t atbdh,iopro inldeg tun ei dht.l sotdhde.ilet icle ini*snl em matoi4l i Hadblod.L

8 OvNGTṠA,T'T INI'IGG FRAN MEDLEMMAR T]LL HUA.RBLADET Ing.t Lrlleg htr ]^kamlt t.d.a Vivdllow.ri,hgg lln'nt nd nm utae EUSTIa'LADEI D6n tn Ni btud dl ToM Bja an*trpde8odac.n9. Ni ttn gdm dent ldmpieast vit bd. ViMos tuattmt. r 4tbAjtstoppa iddgg son ti Nr i.k int Nant tun tuteiamibee I EVSARBIADET, ebm.j A8tdhtu4 23 AFn, satt vdbtd.l^i^s 12 Mzj HALSNINGAR STYRELSEN BRF HUSAREN

BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.

BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE. DRAMMEN AKVARIEKLUBB (l -\--, BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK 0c PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN ,&mm!dd.if ** **tt+***{-ji+'n*{'i+*'**+

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER. 0900-0945 Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad

Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER. 0900-0945 Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad V uli legg Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER 0900-0945 Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad oppsynsutfordringer. 1000-1145 Innføring i politifag. Duna 1145-1230

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu...

lion '...  vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnlv... de har...,ri pafe er blin oneri;'m, og s...,n kommu... Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger GranSkingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i 19 50-1 970-ren e avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) @.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) OSLO ELVEFORUM SVAR }Å GRUPPELEDERNES SPøRSMÅL TIL BYRÅDET VEDRøRENDE OSIO (OMMIJNES HANDLINCSROM I BJøRVIKA.BISPEVIKA

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

ASPECTF. Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna

ASPECTF. Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna ASPECTF : l: Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna Tillsammans blir vi starkare Nuharviantieenvaettarsnotelatteit"rktgt"AspectmedenordinariestyreseVsor

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Tor H. Bertelsen. Kopi:

Tor H. Bertelsen. Kopi: Åpent brev til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. European Court ofhuman Rights 67075 Strasbourg Cedex FN komiteen i Ceneve Office ofthe UnitedNatjons High Commissione. for Human Riglts (OHCHR) C-H-121I

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer