Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE."

Transkript

1 Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: ks amnstid fra til: ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr: 3 hvr md dlspørsmål Antall vdlgg: 2 hvrt på flr sidr Tillatt hjlpmidlr: All skrvn g trykt hjlpmidlr Kandidatn må slv kntrllr at ppgav sttt r fullstndig nnføring skal vær md blå llr srt pnn

2 B! All dlspørsmål må bsvars! ppgav l Vdlagt utskrift av d først skjmtbildn man finnr når man går inn på nttt på hnhldsvis startur n g slfaktr m bgg nttstdr dr man kan bstill risr til fjrn strøk Fr ikk å få fr mang sidr utskrift r søkt i Slfaktrm innskrnkt vd å vlg Krta n bstmt tidsprid g nn andr faktrr mn dt r ltt å s av dtt hvrdan nttstdt virkr a) Sammnlign vurdr g kmmntr d t nttstdns hvdstruktur b )Hvilkt nttstd vill du frtrkk å bruk fr å bstill n slik ris n uk fr dg g familin ( 2 vksn t bam 3 år vil b nær strand g skal ikk kst mr nn ) g hvrfr? Finns dt snarir dr du trr du vill frtrkk dt andr nttstdt? ) Skissr navigasjnsmdlln fr bstilling på d t nttstdn ut fra d infrmasjnr du finnr i matrialt d) Skissr hvrdan du vill lag t åpningsskjnnbild fr t nttstd fr bstilling av risr kalt "Smmrslm" Lag n vrsiktlig skiss md brdd mtrnt sm t A4ark tgn pp rammr dr du vil ha bildr mn frklar innhldt i dm vd hjlp av rd g skriv tkstn i dn størrlsn du mnr passr Grunngi hvrfr du har valgt d ulik lmntn g hvrfr du frmhvr nn av dm på bkstning av andr ppgav 2 Kvalitt på brukrgrnssnitt handlr ft m kgnitiv blastning g hvrdan dt skal unngås at dnn blir fr str a) Hvilk hvdprinsippr bruks fr å sikr at t brukrgrnssnitt ikk gir fr str kgnitiv blastning? b )vn d viktigst rgln fr bruk av fargr i t skjrmbild i n funksjnll applikasjn (ikk nttstd) ) Frklar hvrdan man kan mål gså m t brukrgrnssnitt n prasjnsskvns r mr ffktivt nn t annt hvilk situasjnr r ffktivitt n viktig gnskap vd t brukrgrnssnitt? ppgav 3 ang rglr fr gd dsign r lik fr vanlig Gliprgrammring g fr wbdsign n t funksjnlt Gliprgram g t wbstd rprsntrr ulik mdir g bruks av prsnr md ulik bhv Drfr ksistrr dt gså gnmnlggnd frskjllr på Wbdsign g Glidsign

3 a) Gjør rd fr d viktigst av diss frskjlln g frklar hvilk prblmr sm ft ppstår når man kmbinrr Wbdsign g funksjnll applikasjnr b) Hva r d viktigst mmntn å tnk på når man skal dsign nttstdr sm skal bruks av synshmmd? ) Stadig flr mnnskr utn grunnlggnd datakunnskapr brukr nå wbgrnssnitt i fnl av surfing på intrntt llr bruk av Waptlfn Hvilk særlig utfrdringr stillr diss brukrn wbdsignrn vrfr?

4 = " rn ni V Ō; rf') ; = 'm n /) ' & /) ii V = 01 la Gl '0 l ' V' V aj Z' D 1 la l la 0 la lå Z! il : l ( & n la la l QGla Q 1a V 0U11a= lvl ' ; t aj ' = : 1J"ii u aj : = 0""0 U: aj!':== zu! "" :: : : t: = i i j 1 l) ø '" U 'a 1'04 "a' Q/'_g' v _ m :: fl;21 lla m ' = W" " al a a" la ::? Qj!! a" '= a: V D f: 'al =""'\1) \) U Ø \l)' :iji: A : : Ị İ fṫ f J l : : = : '=:S : : == : = : = = : Ø!a f; i t ;a u a) = s D \ l : )( i 1/ =! ;!! LJ 5 B ( l " Q 8 ' = a: /) Z /) ::::::: S n

5 " æ a'6 ':tat;gj " JGw }J' fli j j l ajgjf ':ij:s "0=0\ 'ta:: l L " 'J} JGJ :1: L L Ō; A ' D l = = t; Jl 00 \D 'L: :t: J =1 t; " ll Q J la 1 "a U "" J) 'a Pal::' = J U " 0D Gl = " ; fgl " Gl' V " ' Gl " V i V & Ḡ!! f Q!! 5f 1 /) Gl' /) /) = " V z ti ti \ 00 ti ti ij2! lr t 2' =t!! a ti 'D tl 000 = 'D 111 Q : lø 1ft l Q la V 'a l = V a l = :a 'i "! f 'a la la g "i m '2 'ịġ ; 'j 'ị g : V al T/ u " 'JZ :f a 2! "a)4 "l 41=004 =t: ""4 0fU!4L 41 L!!! 41 L 0"041 ';' /0"'" ""/ / D / 41 " ' L Q 0\ : = la 8' ' V a 'Z:i! "ii QQJ!! = ' jij QJ QJ &2!! jqjngl "=2! D!/}" QJ'" ::QV gg r: Gl _ =0 "'0 80 " Q t'4 "= 5 V & _5 v " A"' = 0 :: "' bl) \:! j! :: : : ' "' l) ø" l) t"4 \" ' :t: l)!:: ':2 := = Ua V il' a ="" v' " w' /) a " V w Q aa'' a:i" '5 '' v_ " " Q "" U 'U' :ijf: : : ' = ' = r r ri) j t:

6 Hvr g når vil du ris? trinn 1 av Bli nlinkundl Å vær nlinkund Rgistrr dg hr datr din DDsningr Vlg rismål: Vlg avrisflyplass: 1!_ Vlg avrisdat: (fra g md) r Vlg rislngd: All aks 6 prs/bstilling Usgsifjsrt maks 4 Drs vr 17 år: Barn 1217 år: Barn undr 2 år:* * Vd utrisn r'8 Barn 211 år: f[8 Vis bar flyavgangr md tilbud/uspsifisrt r Ls mr :i!!!i!" md nlinbstillingn 0900 irg ntrnttlfnn 815 3S' 7'1' minfrd:lg kl Di )i} llr sna n maii til pyright Star Tur 2001 lørdag kl startur n/rsrvatin/rsrvatin_initasp

7 L avansrrt sk inf kntakt pyright 2000 by slfaktr m m Slfaktr m! il pst

8 " g ri) L K a " L " r ll:j t: S U) 1":':;' =& B\ (J) 1U00 : la V VlU " 00 «" " a i i " a n 5 a " i n a n \1\ "t: j a 5 \ l' l' " i 1;; a a "t Vi 0\ 0\ 4 L J ' ajaj & V & 0\ " l' l':'; i l l' 0\ i i aj aj «L QJ " in \ J g [ g Ln ' i 00 w D Z Z Z Z Z\Q! ZvZZ(/) V Ln Ln Ln V V V V v Q Ln Ln Ln "'V LnVV LnLn LnLnLnl """'Lnl " Ln V V P\ P\ P\ Ln '\""f'\f""""'" fp\fp\& '' l&lfp\ & & & J iu iu 'm iu iu iu iu iu iu Ln LnLnLn Ln Ln P\ P\ V P\ V P\ P\ ""' \ f' \ ""P\" P\ ""' f'f'f' 11 & & J J ' ' t t 0\ 0\ ; : ' ' ' ' t t t t 5 / / "'in aj aj== = =mm Q Q "'inq"'inq"'inq"'inq0000 aj aj aj aj aj aj ajajaj aj W i:; ' t: t: J J ::1 i i a tn ( ( ( ( ( ( 'i Z Z Z Z Z Z ( ( ( ( ( ( U) S S S 5 5 S "Q "Q a V "ij U) " 't ' L ;: 'in j 'i: ta V) "Ui ' ;:: U l) "'in ' ;:: Q V " it:' G) " ru (/) ' t ru (/) "'in 'i: V ' QJ Q Q Q Q Q Q :: :: UU UUUUUU UU UUUUU QJ 1UL QJQJQJ 1UL1U1UL QJ 1UL QJ:2QJ:2QJ 1UL L LU U U U U U U QJ QJ :: :: U "in 2 " { ' in 2 " ( j tu ' tu U l L ) tg 3: Q : 9 ] ō \ '5 ) l l \ l S l /') l S r l! = "; UJ ' /') 11 ; " å 00 l UJ Q " ;

9 rn () " fl} J i J 1 Q 11\ n qj q ' ''") /\ & & A & w' W' 0\0 w W W W 'lsu)z:gu)id1z:8 Z Z! Z ZU) ZQ U) U) U) Z""Z""Z n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " n n n n " " " n """ " 1n00 \ "''"" " n U') " U') " " " U') U') \\ " " & " u f \)\\\ " u " & " "" " & U)& U)& & & & & J _J _J u J J J J jij " " jij n ft U') ft U') n n n U') " _Yl _Yl ''" \\ \ 00 \\)U') \\")\' ') ') Y')\) " \\" " """""" """ \ ""nu')"" & & & && & & J ;;s J t t t t J J t t J J u u t g' g' g' B = = = "Gi "Gi l l "'Qi g"'uif! "Uif! l "Ui & ll"uif! =f! =f! =f! =f!01 f! : "Ui!!"UiQ 0Q!!!!!!"Ui"'m8'Gi "Ui 8'Gi8'GiQ Q'; '; Q Q Q Q :u '; 2" " 2 0 2%0" at: 2 t t:t: W W w W w ' l ' ' "8 ; " l'! "L: 11 = g g f; g g '8S " =1 '8 '! i = ( d i' 5i1 j :i "J "ij t; ru ru U U) U) U) U) U) U) l) t: U) Z Z Z Z Z Z " Z r r z a f t;;; t;;; S Q U D: D: Q Q Q U Q U U Q UUUUUUUUU UU UU UU UUUUU UU UUUUUUUUUU UUUU U U Ui; UUU U UUUUU u u u u u u u u u u u u u u u :' l? \/) V "'Vi L Q U\ 2: r Q ' "1ii 5 'i:: Q ' it:' J V V) ;: V V) 'in ' 'i: Q " it:' " V l) V l) 'in ' Q V t q '2 r Q GJ "& / " ' :: "in 2 "5 Q ' Q & a :w 1:: u ' "& Q ': ' a ' Q QJ "& ' : "'Vi " "'in " Q in L 'i: V tn K 8 "lp l G) = 00 ""01!! 8' g l_b!! ' 8' ' """!! æ"'ii lva'& DD fb 'B 2 :"'ii ' b U "" " t l '!! 112 l "' G) l :g "" B 0D li 0 l " 111= D= =æ8=æ " "'ii & W f li " 8 : r 0\ D a Ō; ; \ Q) () Īl l r: Q) \ ō l l ti") l ē r ḻ "f tu " ' ti")īl Q) Q Q) æ/) l /) & ;

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 7- TiLbudN GjLdr FrA. MAi TiL 3. juni 3. ALL PriSr r KS. MvA. Kjøp 4 få n gratis! Mrkmaskin Dymo Rhino 4 inkl. koffrt m/battri ladr og tap Få mrkjobbn unnagjort raskt og ffktivt.

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer