OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!"

Transkript

1 OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det!

2 Innhold ansvarlig UtGIVeR Operasjon Dagsverk akersbakken Oslo Telefon: Telefax: e-post: ansvarlig ReDaktøR ngvld austuglen ReDaktøR marthe n. Dehl Del 1: OpeRasjON DaGsVeRk 4 «Ta et standpunkt» Ofte stlte spørsmål 5 Oppdaterng fra Bangladesh Del 2: Årets prosjekt 7 «erfarng frå et lv med funksjonsnedsettelse» 7 «fre års fengsel for blodskam med unormal datter» 8 hlsen fra atlas-allansen 9 fra behandlng tl nkluderng 10 fn-konvensjonen for funksjonshemmede 11 Young voces Del 3: I dybden 13 humor bryter ned fordommer 14 Om årets prosjektland 16 vst afrca! 18 sykdom og funksjonsnedsettelse 19 hvordan lage en afrkansk helaften ReDaksjONeN astrd fadnes, da Thnn, sten roar fredrksen, mare fosse, Trygve vnje, ngvld austgulen. pengene fra årets aksjon kanalseres gjennom atlas-allansen, postboks 9218 grønland, 0134 Oslo. Operasjon Dagsverk arrangeres av elevorgansasjonen norge: tusen takk Tusen takk tl alle som har hjulpet tl arbedet med dette heftet! speselt takk tl alle tekstforfattere, fotografer og flttge korrekturlesere. DesIGN OG produksjon Oktan alfa trykk: norprnt rotasjon as Opplag: foto: Blder, dersom annet kke er oppgtt: atlas-allansen/od Små grep store forskjeller Operasjon Dagsverk gkk av stabelen første gang sden den gang har norske skoleelever arbedet nn rundt én mllard kroner tl forskjellge utdannngsprosjekter rundt verden. år skal de nnjobbede mdlene g ungdom med nedsatt funksjonsevne mosambk, malaw, Uganda og sør-afrka tlgang tl utdannngen de har krav på. «You have to be the change you want to make», sa en av deltakerne på Tvprogrammet «extreme makeover: home edton». selv hadde han cerebral parese, og kafeen han drev ble tlrettelagt slk at han kunne ansette funksjonshemmede. for at ungdom med nedsatt funksjonsevne skal få utdannelsen sn, kreves det store forandrnger. holdnnger tl funksjonsnedsettelser må endres, skoler må tlrettelegges og døvetolker marthe Nøklebye DehlI Redaktør for temaheftet for vderegående må utdannes. små grep kan gjøre store forskjeller, og gjennom OD-mdler er det nettopp det som skal skje. forhåpentlgvs vl dette heftet komme deg tl nytte, og det vl kanskje g deg noen nye tanker om mennesker med nedsatt funksjonsevne. afrka er et kontnent som har mer å by på enn bare ørken, og mennesker med nedsatt funksjonsevne er også ressurser verden må tlrettelegges for dem også. vl du være en del av løsnngen? jobb på OD-dagen, «be the change». 2 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående

3 Operasjon Dagsverk hvert år jobber nærmere skoleelever på OD-dagen. fakkeltog mot lkegyldghet har bltt en årlg tradsjon mange av Norges byer. OppsUmmeRt n Det er frvllg å jobbe på OD-dagen. n Operasjon Dagsverk bygger på soldartet og frvllghet. n Operasjon Dagsverk er av, med og for ungdom. n Hvert år bestemmer norske skoleelever hva OD-pengene skal gå tl. 3

4 Ta et standpunkt! Har du noensnne bltt urettferdg behandlet eller sett andre bl det? se for deg at det er en fyr på skolen dn som heter Morten. Morten er kke en av de kuleste, og blr mobbet av en gjeng på skolen som er ganske gode venner av deg. INGVIlD austgulen OD-leder 2009 skal jeg ReaGeRe? hvs du bryr deg om at morten blr mobbet, står du gjerne ovenfor tre mulge måter å reagere på: 1. Du tenker at dette er urettferdg og dårlg gjort. morten blr kke bra behandlet, og sånn burde det kke være. Lkevel gjør du kke noe for å endre stuasjonen. 2. Du tenker at dette er urettferdg og vser dn medfølelse ved å gå tl morten og s at du synes dette er dårlg gjort. 3. Du tenker at dette er urettferdg og vser det ved å stlle deg opp sammen med morten neste gang du ser han bl mobbet. Du ser fra tl de som mobber at dette er dårlg gjort og at han kke fortjener å bl behandlet på denne måten. hvs du velger alternatv 1, godtar du stuasjonen som den som den er. alternatv 2 vl styrke mortens selvtllt og vser at det kke bare er han som ser at han blr behandlet urettferdg. men det er kanskje kke nok tl at gjengen slutter å mobbe? alternatv 3 vl styrke mortens selvtlltt og gjøre hans sak sterkere. samtdg vser du ovenfor gjengen at det de gjør er fel, og kanskje vl de også nnse det selv. med noen kampen om rettferdghet motsetnng tl at noen må ta hele slaget alene. Brorskap er en god forklarng på soldartet. Du kjemper for andre ford de er lke mye verdt som deg og derfor kke skal behandles dårlgere enn deg. Det er vanskelg å stå alene, men sammen kan v skape lke mulgheter for alle. morten kan kke vnne kampen mot gjengen alene, han trenger støtte, for sammen står v sterkere. lær forstå jobb! soldartet og brorskap kan stlle deg opp et hjørne og g deg valget mellom å gå forb eller å gjøre noe aktvt for å vse at du er ueng noe. Operasjon Dagsverk 2009 gr deg mulgheten tl å ta et slkt valg. men det er vktg at du gjør det på rktg grunnlag! for at du skal kunne velge på rktg grunnlag, arrangerer v nternasjonal Uke og nformerer norske elever om årets prosjekt og om dagens stuasjon prosjektlandene. alle skoler som er med på Operasjon Dagsverk har nternasjonal Uke der alle elevene deltar. OD-dagen dermot, er frvllg. for Operasjon Dagsverk er kke det vktgste at du jobber på OD-dagen, men at du jobber på OD-dagen ford du synes at prosjektet er verdt å jobbe for. norske elever skal kke bare vte om stuasjonen for ungdom sør, men v skal også ha god forståelse for den. sterkere sammen Det skal mye tl å velge alternatv 3. Derfor mener v Operasjon Dagsverk at nternasjonal Uke å stlle seg opp mot de som er flere, «sterkere» og har mer er lke vktg som selve OD-dagen. Det handler kke kun om makt enn deg, er hardt. ved å støtte morten rskerer du å jobbe nn penger tl prosjektene, det handler også om at gjengen kke lenger lker deg ford du går mot dem, og utdannng tl oss her norge! ved å lære om utfordrngene vser at du kke er «lkegyldg» tl det de gjør. mye tlser at og de skjeve fordelngene verden, kan v få forståelse for du kke skal velge alternatv 3, men velger du dette, vser hvorfor det er slk, og dermed lettere kunne gjøre noe med du det v kaller soldartet. kke bare bryr du deg, men du det. på den måten kan v skape holdnngsendrnger og gjør også noe aktvt for å vse dn støtte tl den som blr en mer rettferdg verden, der v stller oss opp og går mot dårlg behandlet. ngentng er som å kunne stå sammen massene hvs v mener noe er galt og urettferdg Ofte stlte spørsmål 4 hvem bestemmer OD-pROsjektet? elever bestemmer OD-prosjektet. våre frvllge eksperter går gjennom søknadene som kommer nn, og forskrer at prosjektene er samsvar med ODs grunnprnspper, og at de er bstandsfaglg gode nok. De beste prosjektene går vdere tl avstemnng på skolene. alle skoler som har vært med på OD et av de to sste årene får tlbud om å stemme. stemmene fra skolene legges sammen med resultatene fra avstemnngen på elevtnget, hvor representanter fra alle skolene som er medlem av elevorgansasjonen har stemmerett. hva som blr årets OD-prosjekt avgjøres altså av norske skoleelever på elevtnget som avholdes mars. hvorfor støtter Ikke OD prosjekter I NORGe OG ResteN av europa? ODs bakgrunn er fra elever som jobbet med elevrettgheter norge og som mente at man kunne avse en dag året tl å jobbe for andre ungdommers utdannng. Operasjon Dagsverks statutter, står det at ODs prosjekter skal ta plass afrka, asa eller Latn-amerka. Dsse OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående grunnprnsppene er bestemt av elevtnget. Dersom man vl endre dsse statuttene, kan det gjøres på elevtnget. hvor mye av pengene GÅR DIRekte til prosjektet? av de kr 300 kronene du jobber nn, går maksmum 45 kr (15 prosent) tl nformasjonskampanjen og admnstrasjon tl OD. når dne 255 kr står banken vokser de tl ca. 280 kr det første året på grunn av rentenntekter. atlasallansen kan bruke 5 prosent av de 280 kronene, altså 14 kr tl sne admnstrasjonskostnader. det første året av prosjektet går 242 kroner av de 300 kronene du jobber nn drekte tl prosjektene. hvordan Vet DeRe at pengene Ikke GÅR til korrupte ledere? alle mdlene går va lokale partnere prosjektlandene, som jevnlg må rapportere tl OD om drft og prosjekter. pengene utbetales flere puljer over en perode på mnst fem år. hvs prosjektet kke går som det skal, kan OD stoppe pengestrømmen tl det er utarbedet en løsnng på problemet.

5 OpeRasjON DaGsVeRk En oppdaterng fra Bangladesh mdlene norske skoleelever jobbet nn på OD-dagen fjor, gkk tl strømmestftelsens shonglap-prosjekt. I fjor arbedet norske skoleelever tl nntekt for strømmestftelsens shonglap-prosjekt bangladesh. Formålet med prosjektet er å g jenter på landsbygda bangladesh en utdannng slk at de kan bl sett på som en ressurs av foreldre og lokalsamfunn. 17 ÅR Gamle purnima Das VaR blant de 17 jentene som kom på besøk tl norge forbndelse med OD08. nå har det gått ett år, og mye har forandret seg purnmas lv. jeg heter purnma Das, og er en 17 år gammel jente fra den sørvestlge delen av Bangladesh. jeg tlhører rshene, en retnng nnenfor hndusmen. jeg studerte på en katolsk msjonsskole, men strøk på eksamen. Derfor avsluttet jeg utdannngen mn 2006, og som «drop-out»- elev fkk jeg plass på shonglap-senteret. oktober 2008 besøkte jeg norge som rp, nvtert av Operasjon Dagsverk og strømmestftelsen. jeg besøkte mer enn t skoler, og hadde foredrag for norske elever. Det var en fantastsk lærngsprosess for meg, og forhåpentlgvs også for de norske elevene. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg for å fortsette studene, selv om stemoren mn og faren mn var uenge det. før norgesbesøket mtt forsøkte stemoren mn å gfte meg bort, men lærerne på msjonsskolen fkk overbevst faren mn om å kke gjøre det. jeg var fast bestemt på å fullføre studene mne, og å få meg et selvstendg arbed. Da jeg kom hjem fra norge, var det en utfordrng å møte menneskene rundt meg gjen. noen av dem mente det var farlg å rese langt bort, og stlte krtske spørsmål tl hvor jeg hadde vært helt alene. jeg ble særlg mstrodd sden jeg var jente, det stred mot kulturen. jeg prøvde å fortelle at jeg dro sammen med 16 andre jenter tl norge, og at v fkk god oppfølgng, hjelp og all støtte v trengte under oppholdet. jeg har bare fne tng å s om vertsfamlen, tolken og vertsmoren som var sammen med meg nesten hver kveld. med tden førte dette tl at folk skjønte at resen har vært både bra og vktg for meg. etter hvert tok jeg også eksamen på nytt, og det var bare mulg ford jeg fkk pengestøtte tl ekstra undervsnng samt bøker og skrvesaker fra strømmestftelsens partnerorgansasjon sus. nå jobber jeg med shonglapprogrammet for 2009, og for dette får jeg 22dollar månedslønn. jeg har aldr vært så glad som da jeg fkk mn første lønnng! jeg bestemte meg for å g alle pengene tl pappa, så han skulle skjønne at jeg faktsk gjør en vktg jobb og bdrar tl hjemmet. for det gjør jeg vrkelg! jeg føler meg prvlegert og stolt når shonglap-jenter kommer tl meg med problemene sne, og foreldrene deres ønsker at døtrene deres skal gå mne fotspor. jeg og de andre jentene ble motverte av resen tl norge. Det ga oss håp for fremtden, og et ønske om å jobbe for en endrng. jeg bestemte meg for å bl sykepleer, og nå tar jeg et kurs over seks måneder for å oppfylle det ønsket. når kurset er ferdg, vl jeg trolg få den nødvendge sertfserngen, og kan jobbe som sykepleer. Da vl jeg først motta en månedslønn på 43dollar, som gradvs stger tl mellom 73og 86dollar. Dette er helt fantastsk for meg. jeg er velsgnet, og kan nå gå nn et nytt og bedre lv. jeg er så takknemlg ovenfor alle som ga meg den støtten jeg trengte for å få utdannngen mn. ORDfORklaRING n IRP: Forkortelse for Internasjonal Ressurs person. Brukes om gjestene som kommer på besøk fra prosjektlandene forbndelse med Operasjon Dagsverk. n Strømmestftelsen: OD s samarbedspartner n Sertfserng: Å bl godkjent, få tllatelse tl å gjøre noe. OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående 5

6 Årets prosjekt OppsUmmeRt n Årets prosjekt skal skre utdannng for ungdom med nedsatt funksjonsevne n Årets prosjektland er Mosambk, Malaw, Uganda og Sør-Afrka n Årets prosjekt vl jobbe for at ungdom med funksjonsnedsettelser møter postve holdnnger lokalsamfunnet n Årets samarbedsorgansasjon er Atlas-allansen 6 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående elever ved en skole for blnde Uganda

7 Erfarng frå et lv med funksjonsnedsettelse Ungdom med nedsett funksjonsevne har en tøff kvardag Uganda. Det vl kkje see at det kkje er håp. eg heiter NakItaNDa edith, er 23 år og studer tl bachelorgrad samfunnsfag ved unverstetet kyambogo. eg ble fødd kawempe Wakso-dstrktet og ble rekna som en frsk baby sden eg gjekk gjennom de same utvklngstrnna som andre frske barn går gjennom. Tl dømes å kunne stje, krype og stå. eg var frsk helt tl eg var rundt to år gamal då fekk eg malara og høg feber, som begge var tekn tl polo. Dette gjorde at mtt venstre bene ble svakt. famlen og mora m gjorde det beste de kunne for å gjere stuasjonen betre. De tok meg med tl tradsjonelle heksedoktorar og terapeutar, men alt var forgjeves helt tl v prøvde det ortopedske sjukehuset mulago. Der fekk eg rehablterng og no kan eg bruke en stokk og e opphøgd sko. som et vaksende barn med nedsett funksjonsevne fekk eg normal behandlng heme, sjølv om eg kkje kunne hjelpe tl alle stuasjonar. Då eg gjekk grunnskolen var kkje lvet enkelt. elevane utan nedsett funksjonsevne vlle kkje vere med meg, og de ga meg stygge kallenamn. De etterlkna tl og med måten eg gjekk på og andre rørsler. nokon gongar når eg gjekk forb pla de å stoppe opp, strre og kvskre bak ryggen mn. på dette stadet sosalserte eg meg lte. sjølv om eg torde å snakke med de andre barna og delte godter med de, var de redd for å vere med meg. ungdomskulen byrja tng å endre seg. nokon av medelevane mne sosalserte seg med meg, og sjølv om de andre fortsatt såg rart på meg, hjalp det meg gjennom dagen å ha nokre vener. Lerarane var snlle og ga meg all støtten og omsorgen eg hadde behov for. Utanfor skulen var det også katastrofalt sdan de lokale nnbygjarane såg på meg, for så å hente vener og bekjende tl å sjå på den «krøpla» jenta byen. eg hadde ngen vener utanfor hemen eller skulen ford de erta meg, tl tross for at de var vaksne menneske. på unverstetet har kkje lvet vore så vanskeleg ford få av elevane tok seg td tl å sjå på meg og mobbe meg. sosalsernga har vore enklare og eg har hatt moglegheta tl å vere med kven som helst utan problem. eg har bedd tl gud om dette lenge, og endeleg har han svart på ynkje mtt, sjølv om eg framles har funksjonshemnnga. «Fre års fengsel for blodskam med unormal datter.» overskrften er hentet fra en domfellelse høyesterett Denne beskrvelsen vlle aldr bltt benyttet noe offentlg dokument dag. sden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastsk Dette sitatet VIlle neppe bltt skrevet noe offentlg dokument dag. sden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastsk. stigmatisering Ord som tlbakestående, åndssvak, dot eller krøplng ble lenge brukt når en omtalte mennesker med funksjonsnedsettelser medsn- og rettsprakss. ford de ser lte om hvlken funksjonsnedsettelse den det gjelder faktsk har, bdro begrepene tl å sette en hel gruppe mennesker bås. De sste 40 årene har funksjonshemmedes krav om nkluderng samfunnet bltt et menneskerettghetsspørsmål. Dette har ført tl økt fokus på hvlke begreper det er gret å bruke når en prater om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Å VæRe eller Ikke VæRe mange mener nå at det er vktg å poengtere at en funksjonsnedsettelse er noe du har, kke noe du er. Det er derfor bedre å s at «da har dabetes» enn at «da er dabetker». noen mener at en kan s «funksjonshemmet» om grupper, men at enkeltpersoner «har en funksjonshemnng». andre omtaler seg selv som «funks» og syns det er helt gret. dskusjonen om hva som er rktgst å s kommer det tydelg fram at det eneste funksjonshemmede har tl felles er nettopp funksjonsnedsettelsen. er DU mongo? selv om v kke lengre bruker de gamle begrepene når v omtaler mennesker med nedsatt funksjonsevne, har de bltt en del av det norske språket. Dommeravgjørelser er dotske. Band spller snnssykt bra, og mattelærere er skkkelg hemma. folk flest mener neppe å stgmatsere mennesker med nedsatt funksjonsevne når dsse ordene blr brukt. Lkevel kan det være verdt å ta seg bryet med å tenke over hva v faktsk ser, og hvlken betydnng ordene v bruker har hatt. IDa thinn ODs prosjektkoordnator Atlas-Allansen OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående 7

8 Åpne dørene ngen er ubrukelge! av RIkke bækkevold daglg leder Atlas-Allansen ORDfORklaRING n Elevtnget: Elevorgansasjonens årlge landsmøte. n Bstandsarbed: Bstand kommer av uttrykket å bstå, som betyr å hjelpe eller å støtte. n Meslnger: Akutt, smttsom nfeksjonssykdom som skyldes et vrus. Meslnger rammer som regel barn, og gr varg mmuntet. n Malara: Sykdom som fører tl gjentatte anfall av høy feber og frysnnger. 8 I september 2008 sendte v atlas-allansen vår søknad tl Operasjon Dagsverk. Torsdag 17. mars år var v folkets hus da elevenes stemmer ble talt opp på elevtnget. v ble mponerte over elevenes engasjement for vår sak, og er svært takknemlge over å få tldelt OD når dette skrves er v full gang med arbedet knyttet tl nformasjonskampanjen, derblant heftet du nå leser. dag lever over 10 prosent av verdens befolknng med en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mer enn 600 mlloner mennesker. av dsse bor ca 80 %, altså over 480 mlloner mennesker, fattge land. sannsynlgheten for at du har, eller får, en funksjonsnedsettelse er langt større hvs du lever et utvklngsland enn om du bor norge. meslnger fører daglg tl over 500 dødsfall blant barn og kan også føre tl blndhet og hjerneskader. hvert år dør nærmere barn av malara på verdensbass. mange av dem som overlever malarasmtte kan pådra seg skader som blant annet kan resultere at de mster syn eller hørsel. at det er en stor andel funksjonshemmede utvklngsland skyldes hovedsak fattgdom og manglende ressurser. Barn blr født med funksjonshemmnger ford foreldrene kke har hatt penger tl å bruke på nærngsrk mat eller tl å oppsøke lege. andre kan få funksjonsnedsettelser senere lvet ford det mangler mdler tl å bygge ut helsetjenester. slk kan sykdommer v norge rask kan bl behandlet for, få langt alvorlgere konsekvenser enkelte land. v vet at en høy andel av funksjonsnedsettelsene utvklngsland er tlknyttet fattgdom, og kunne vært forebygget. samtdg vet v at mennesker med funksjons hemmnger mange steder verden kke får delta samfunnet på samme måte som andre. hvs du er utestengt fra skole og arbedslvet mster du mulgheten tl å tjene penger, og sjansen tl å jobbe deg ut av fattgdom. Dermed oppstår en ond srkel: fattgdom fører tl funksjonshemmnger og funksjonshemmnger fører tl fattgdom. Denne srkelen må brytes. v vet at utdannng både kan være veen ut av fattgdom for enkeltpersoner, og bdra tl utvklng fattge samfunn. samtdg vet v at n av t barn og unge med funksjonsnedsettelser det sørlge afrka kke går på skole. De blr holdt utenfor og oversett, og dette vl v gjøre noe med. atlas-allansen har tdlgere hatt prosjekter som ble støttet med mdler fra Operasjon Dagsverk. Om lag 2400 ungdommer med funksjonsnedsettelser malaw, Zanzbar, Tanzana og Uganda har fått en ny og bedre hverdag takket være pengene som ble jobbet nn av norske skoleelever OD 98. år skal pengene norske elever jobber nn gå tl prosjekter Uganda, mosambk, malaw og sør-afrka. Ungdom OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående med ulke typer funksjonshemmnger skal få utdannng, opplærng og økte mulgheter tl å klare seg selv. for eksempel skal blnd og svaksynt ungdom mosambk få opplærng, og tlgang tl, tlrettelagt pc-utstyr. for blnde og svaksynte er datamasknen et vktg verktøy for å skaffe seg nformasjon og kommunsere. malaw skal funksjonshemmet ungdom gs opplærng daglgdagse ferdgheter så vel som nntektsbrngende aktvteter. ved å styrke ungdommenes selvstendghet og selvtllt kan de selv kjempe for å delta samfunnet på lk lnje med andre. Derfor vl v også bdra med opplærng rettghetsarbed og ledelse. tllegg tl å styrke funksjonshemmet ungdom vl v jobbe for å skape postve holdnnger lokalsamfunnet. mosambk skal lærere få opplærng punktskrft og hvordan blnde orenterer seg. slk kan blnde elever lettere nkluderes undervsnngen. Uganda skal flere tegnspråknstruktører utdannes, og det skal produseres lærematerell tegnspråk for døve og hørselshemmede. flere ungdom med funksjonshemmnger skal komme seg jobb og få sn egen nntekt. sør-afrka skal det arrangeres semnarer og kurs som tar for seg overgangen fra skole tl arbedslv. målet er at ungdom skal være rustet tl å takle denne overgangen, og stå på egne ben etter endt utdannng. Ungdom med funksjonshemmnger ønsker kke særbehandlng, men rettgheter og mulgheter på lk lnje med andre. gjennom OD-prosjektene vl v bdra tl å åpne dørene og legge tl rette for at denne gruppen kan vse hvlken ressurs de er. v atlas-allansen er stolte over at norske elever vl jobbe for våre samarbedsprosjekter. v og våre partnere har stor respekt for det soldartetsntatvet Operasjon Dagsverk og norske elever vser hvert år. v ser frem tl det vdere samarbedet årene som kommer, og ønsker alle som skal jobbe den 29. oktober en god arbedsdag og lykke tl med gjennomførngen. Hvem er Atlas-Allansen? Atlas-Allansen består av 18 organsasjoner av og for funksjonshemmede Norge som har drevet med nternasjonalt bstandsarbed 30 år. V jobber for å bedre funksjonshemmedes levekår fattge land og for å bekjempe tuberkulose, som tar lvet av nesten to mlloner mennesker hvert år. V har dag 60 prosjekter fordelt på 20 land verden. Bak søknaden tl Operasjon Dagsverk står fre av Atlas-Allansens organsasjoner, som sammen med sne partnere og ungdom prosjektlandene vl drve OD-prosjektene: Norges Handkapforbund, Norges Blndeforbud, Norsk Forbund for Utvklngshemmede og Stftelsen Sgno, som jobber med døve og døvblnde.

9 Funksjonshemmedes rettgheter fra behandlng tl nkluderng ÅRets prosjekt I løpet av De siste 40 ÅReNe har fokus for kampen om funksjonshemmedes rettgheter skftet. fra å først og fremst fokusere på behandlngstltak, handler arbedet nå om nkluderng samfunnet. for ungdom med funksjonsnedsettelser er utdannng et av de vktgste vrkemdlene for å oppnå dette. dag har ungdom med funksjonsnedsettelser rettgheter som er nedfelt flere forskjellge konvensjoner og lovverk norge og nternasjonalt. Internasjonalt fns barnekonvensjonbarnekonvensjonen ble opprettet Den er det første bndende nstrumentet nternasjonal rett som spesfkt tar for seg barn og unges rettgheter. 190 av fns 192 medlemsstater har skrevet under på konvensjonen. rettghetene Barnekonvensjonen gjelder for alle barn og unge under 18 år. alle har rett tl utdannng, en trygg oppvekst, et godt helsetlbud, omsorg og beskyttelse. tllegg forplkter statene som har skrevet under seg tl å g barn og unge med funksjonsnedsettelser et fullverdg lv under forhold som skrer verdghet, selvstendghet og aktv deltakelse samfunnet. fns standardregler for likestilling av muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser standardreglene er detaljerte retnngslnjer for hva som skal gjøres for å følge opp rettghetene barn og unge med funksjonsnedsettelser har gjennom Barnekonvensjonen, og for hvordan tltakene skal gjennomføres. Dsse retnngslnjene ble vedtatt 1993, og har stor nnflytelse på staters lovgvnng og holdnnger tl mennesker med funksjonsnedsettelser. DIskRImINeRINGs- OG tilgjengelighetsloven Da Dskrmnerngs- og tlgjengelghetsloven trådte kraft 1. januar 2009 ble det forbudt å dskrmnere mennesker på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. Det betyr at for eksempel butkker, kontorer og offentlg transport må tlrettelegge sne vrksomheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det kan også være dskrmnerng hvs en på skolen kke får den undervsnngen eller tlretteleggngen en har krav på. Prosjektlandene: Uganda, Sør- Afrka, Malaw og Mosambk alle prosjektlandene har ratfsert Barnekonvensjonen, og dermed forplktet seg tl å skre rettghetene tl mennesker med funksjonsnedsettelser. sør-afrka har et av verdens mest progressve lovverk for funksjonshemmede, og Uganda har myndghetene fått på plass lover som skal vareta funksjonshemmedes rettgheter. Dsse landene har også ratfsert fn-konvensjonen om funksjonshemmedes rettgheter, mens malaw og mosambk ( lkhet med norge) kun har skrevet under. IDa thinn OD prosjektkoordnator Atlas-Allansen ORDfORklaRING n Stgmatserng: Å merke noen på en negatv måte, som for eksempel å hevde at alle nnen en mnortetsgruppe har en dårlg egenskap. fn-konvensjonen Om funksjonshemmedes RettIGheteR konvensjonen om funksjonshemmedes rettgheter trådte kraft Tl nå har 139 av fns medlemstater skrevet under. konvensjonen skrer mennesker med funksjonsnedsettelser rett på adgang tl alle deler av samfunnet. vdere stadfestes det at tlrettelagt undervsnng er en forutsetnng for at barn og unge med funksjonsnedsettelser skal kunne ntegreres utdannngssystemet. Norge OpplæRINGslOVa Opplærngslova ble vedtatt 1998, og gr alle barn og unge rett tl grunnskole- og vderegående utdannng. vdere presserer loven at undervsnngen skal tlpasses ndvduelle behov, og at alle som trenger det skal få særsklt tlretteleggng. kilder: UnCef: promotng the rghts of chldren wth dsabltes (2007) fn-sambandet: Lkestllngs- og dskrmnerngsombudet: Lovdata: marko er en sanger fra malaw. funksjonsnedsettelsen hans hndrer ham kke å leve et aktvt lv. OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående 9

10 Utfordrnger for funksjonshemmet ungdom utvklngsland FN anslår at om lag 650 mlloner mennesker dag har fysske og/eller psykske funksjonsnedsettelser. Gruppen er svært sammensatt og årsakene tl funksjonsnedsettelse kan være mange så vel sykdom som ulykker, krg eller konflkt. 10 jonas GahR støre Utenrksmnster foto: Bjørn sgurdsøn ORDfORklaRING n Ratfsere: Når en stat ratfserer en avtale, blr avtalen en del av statens lovverk og staten er forplktet tl å følge den. n Konvensjon: Avtale mellom stater. et fellestrekk for mange er at de er en sårbar stuasjon og ofte opplever å bl dskrmnert. fn-konvensjon for funksjonshemmede fns generalforsamlng vedtok desember 2006 en nternasjonal konvensjon om rettghetene tl mennesker med nedsatt funksjonsevne. formålet med konvensjonen er å skre personer med nedsatt funksjonsevne lke mulgheter tl å realsere sne menneskerettgheter og bygge ned hndrnger som mennesker denne gruppen opplever. konvensjonen ser at personer med nedsatt funksjonsevne blant annet har rett tl utdannng, arbed, bolg og helsetjenester på lk lnje med alle andre samfunnet. alle skal ha vern mot vold og overgrep. ngen skal bl dskrmnert på grunn av en funksjonsnedsettelse. funksjonshemmede I UtVIklINGslaND men realtetene vser at personer fra denne gruppen gjennomgående faller utenfor. Det gjelder særlg land med færre ressurser. v vet at funksjonshemmede utvklngsland ofte er blant de fattgste av de fattge. UnCef anslår at 98 prosent av funksjonshemmede barn de fattgste land kke går på skole. jentebarn er ofte ekstra utsatt, det er derfor postvt at konvensjonen nneholder egne artkler om kvnner og barn. symbolsk er det også av stor betydnng at fn erklærer at personer med nedsatt funksjonsevne kke skal dskrmneres. men konvensjonens ord må følges opp form av faktske realteter. stater som nnlemmer konvensjonen sne lover, ratfserer den, må påse at de oppfyller konvensjonens krav. fn-konvensjonen I NORGe norge er ferd med å tlpasse norsk rett slk at v kan ratfsere konvensjonen. Uten et slkt forarbed kunne konvensjonen bare forbltt bestemmelser på papret, uten faktske konsekvenser n- n- n- Det er stadfestet at nesten 50 % av populasjonen tl Uganda er under 15 år. Sør-Afrka er det eneste landet med tre offselle hovedstader: Pretora, Cape Town og Bloemfonten. I Sør-Afrka fnner du de fem store : løver, leoparder, elefanter, bøfler og neshorn. OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående for dem det gjelder. regjerngen planlegger å be om stortngets samtykke tl å ratfsere konvensjonen våren INteRNasjONalt samarbeid en rekke utvklngsland har allerede ratfsert konvensjonen, mens andre vurderer å gjøre det samme. realserng av konvensjonen på landnvå vl være krevende for mange land og mange vl ønske bstand utenfra på dette feltet. konvensjonen har en artkkel om vktgheten av nternasjonalt samarbed. Det kan dree seg om samarbed mellom stater, samarbed med relevante nternasjonale og regonale organsasjoner eller samarbed med frvllge organsasjoner. nternasjonalt samarbed skal støtte stater med å vrkelggjøre konvensjonens formål og henskt. Tltak kan blant annet være å skre at programmer for utvklngshjelp er nkluderende og tlgjengelge for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette passer godt forhold tl målet om at norsk utvklngssamarbed skal være rettghetsbasert; det vl s at bekjempelse av fattgdom dreer seg om å fremme menneskerettgheter, også rettghetene tl personer med nedsatt funksjonsevne. norge har som kjent god erfarng med samarbed med frvllge organsasjoner. gjennom arbedet med den nye konvensjonen er det skapt et tydelg fokus på denne gruppens stuasjon både vestlge land og utvklngsland. v ser en moblserng det svle samfunn som ønsker å bruke konvensjonen for å få tl forbedrnger. Dette er postvt. ÅRets OD-pROsjekt mdlene fra Operasjon Dagsverk 2009 skal gå tl ungdom med funksjonsnedsettelser Uganda, malaw, mosambk og sør-afrka. De skal få bedre tlgang tl utdannng som er tlrettelagt deres behov. på den måten står de bedre rustet tl å skaffe seg egen nntekt og få et verdgere lv. jeg setter stor prs på engasjementet tl atlas-allansen og tl alle dere skoleelever som bdrar tl Operasjon Dagsverk Dere gjør en vktg jobb!

11 «partcpatng n actvtes lke sngng and dancng makes me feel m ncluded» - scova awno, student med psyksk nedsatt funksjonsevne, Rock hgh school Young Voces Young People s vevvs of nclusve educaton ÅRets prosjekt sden 2003 har Atlas-Allansen støttet nkluderngsprosjekter for unge mennesker Malavv, Uganda, tanzana og Zanzbar. Prosjektene har bltt evaluert av voksne, og elevenes mennger har kke nødvendgvs kommet tl overflaten. DeRfOR ble «Young voces»- prosjektet satt gang, ungdom fra Tanzana og Uganda, både med og uten funksjonsnedsetsettelse, fkk s sn menng om nkluderende utdannng. hva får dem tl å føle seg nkludert, eventuelt ekskludert undervsnngssammenheng? «n ths school, every relgon s recognsed and allowed to worshp freely. That makes me feel ncluded» - emmanuel papaok, student med fyssk funksjonsnedsettelse, Rock hgh school «n class, go and learn wth my frends properly and we are mxed, not separated lke you re dsabled st here and those ones st here. no, we are mxed and that makes me happy» - Isaac Otedo, student med psyksk nedsatt funksjonsevne, agururu prmary school «many frends makes me feel ncluded n ths school because they help me when am faced wth hard tasks» - Rachael Nadunga, student, Rock hgh school «We need to lsten f we are gong to understand» - angel kejo, student, bgwa fdc «f a parent has a chld wth a dsablty, they ought to take hm/her to school, because some of them keep ther chldren at home. But they should take them to school» - taus sad, student, bgwa fdc «as a person wth a dsablty also need a good future whereby can take care of my famly n future. n ths world of ours t needs at least a person to have gone to school and be seen as a person. and have to learn how to co-operate wth others n dfferent ways, lke the danger of not beng co-operatve n socety, school and communty at large» - moses Ochom, student med fyssk nedsatt funksjonsevne, Rock hgh school «We have people wth specal requrements here. f we see someone wth problems we have to be tolerant and help them we are not all the same» - Dckson msemo, student, bgwa fdc «To me ncluson means beng part of somethng beng part of dfferent actvtes and socetes lke football, educaton, musc, dance and drama» - julana atwne, student, Rock hgh school «Beng n an nclusve school makes us learn how we can help each other and also understand that educaton s for everybody» - paulne awor, student, Rock hgh school OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for vderegående 11

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer