Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:"

Transkript

1

2 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk (3530), hummer 52 kg., (5489), reker 33 tonn, 326 (42), hermetikk (794), sildemel (336), fiskemelm. v (77). Benytt Slaalkorken. den har stått sin prøve og erobrer markedet. Rikstelefon 237. Telegramadresse : Omfar. Bankfisket. Fi5kemeldinger. Tro S. - Tro s ø: J tiden juli er der av 43 motorbåter innbragt 947 kg. kveite, omsatt fl øre pr. kg., 5920 kg. flyndre fl øre, kg. brosme fl 6-8 øre, kg. torsk il 7-0 øre, 2575 kg. hylse il 4-5 øre, 3520 kg. sei fl 5 øre og 0420 kg. steinbit fl 2-7 øre pr. kg. Tilsammen kg. fisk 'til verdi kr. 7279, hvortil kommer verdien av BO hl. lever, pris ca. (:i ore pr. liter. Kveiten og flyndren blev iset for eksport; den ovrige fisk blev saltet eller hengt. - [ uken 5. til 22. juli er der tilført 9056 kg. kveite fl øre pr. kg., ~~23:~ kg. flyndre fl øre, 8 G8 kg. brosme fl ()-7 øre, 9300 k-g. torsk fl 7-9 øre, 4020 kg. hyse fl 4 øre, 800 kg. steinbit fl 4-6 øre og 372 kg. sei fl 4 øre. Tilsammen 7'2672 kg. fisk til verdi kr Hetril kommer HO hl. lever. A v partiet blev jset kveiten og flyndren. Saltet 8000 kg. b~osllle, 2000 kg. torsk, 000 kg. hyse og all steinbit. Hengt 0680 kg. brosme, 7300 kg. torsk, 3020 kg. hyse og 372 kg. /Sei. ~ ord l and. - V æ r ø y () g R øst: l uken 4. til 2. juli er der opfisket 700 kg. kveite ' øre pr. kg. og 3300 kg. flyndre fl øre. alt 5000 kg. fisk til verdi kr Mør e. - Bre sne s: uken 5. t 2. juli er der av 9 ~llotorfartoier opfisket 50 kg. kveite, pris fl 80 øre pr. kg., 230 kg. flyndre a 50 øre, 2800 kg. lange a 2 øre, 2300 kg. brosme il 6 øre, 4-50 kg. torsk it 5 øre, 200 kg. hyse fl 5 øre, 9000 kg. sei a 4 øre og BOO kg. skate fl 0 øre. Tilsammen kg. fisk til verdi kr. 59(-i. Tertil kolllmer 2 hl. lever, pris 5 øre literen. l~ ris t i a sun d. - l uken juli er der opfisket 400 kg. kveite it kr. pr. kg., 2000 kg. rødspette fl 80 øre, 5000 kg'. lange fl 2 øre, kg. brosme å 8 ore, 200 kg. torsk il 5 øre, 800 kg. hyse fl 20 øre, 3000 kg. sei fl 2 øre, 700 kg. skate a 5 øre, 2000 kg. uer a 25 øre, 300 kg. håbrand fl 20 øre, 472B kg. makrellstørje a 40 øre, :~OOO kg. annen fisk fl 5 øre og B07::~ kg. reker a 40 øre pr. kg. talt kg. fisk og skalldyr til samlet verdi kr. lg 8. - uken 2. til 28. juli hlev der innbragt 3200 kg. kveite il kr l pr. kg., 2000 kg. flyndre il 70 øre, kg. lange å.2 øre, kg. brosme il 8 øre. 2HOO kg. torsk il 5 øre, BOOO kg. hyse fl 20 øre, 200 kg. sei fl 5 ore, 000 kg. skate fl 5 øre, 200 kg. uer a '25 øre, 800 kg. håbrand a :20 ore, 2800 kg. makrellstørje fl 40 øre, 2500 kg. annen fisk fl 5 ore og 00 kg. reker fl 40 øre. alt lb 500 kg. fisk til verdi kr All lange, qroslle og 500 kg. torsk blev saltet. - A l e -s n d: uken 2. til 28. juli blev der innbragt 2900 kg. kveite il kr. pr. kg., 00 kg. rodspette fl 90 øre, ;') 000 kg. lange a øre, 5000 kg. blålange a 0 øre, 8500 kg. brosme a 9 øre, 7500 kg. torsk fl 2 øre, 7000 kg. hyse fl 24 øre, kg. skate fl 4 øre og 2000 kg. uer a 20 øre. Tilsammen innbragt i uken av 70 motorbåter og ~W snurrevadfartøier kg. fisk til en samlet verdi av kr. ~~ Hertil kommer biprodukter 00 hl. lever fl, 5 øre literen og ~t~o liter kveitelever fl kr pr. liter. l o g a l a l d. - Eg e ' S U n d: T uken 5. til 2. juli er der opfisket 2750 kg. fisk og skalldyr, hvorav der var 00 kg. rødspette fl GO øre pr. kg., 250 kg. torsk il 2 øre, 650 kg. hyse il 20 øre, 250 kg. annen fisk fl 2 øre og 9500 kg. reker fl 35 øre pr. kg. Den samede verdi beløper sig til kr Av reke- partiet blev der iset for eksport 6900 kg. og hermetisert 2600 kg. - K v i t s ø y: uken 6.-2 juli er der opfisket c~80 kg. lange a 30 øre, 654 kg. torsk fl 20 øre, 492 kg. sei a 2: ore, 640 kg. ål fl 00 øre og 353 kg. reker fl 00 øre pr. kg. Tilsalllmen 268 kg. til verdi kr 389. Kystmakrellfisket med norske båter. nnbragt til: Hvaler.... Halden.... fredrikstad.... Onsøy.... Moss.... Sa on.... Oslofjorden.... Horten.... Holmsbo.... Vasser-Ferder.... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund Skåtøy Risør... ~.. Arendal.... Grims'ad.... Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Åna-Sira.... Egersund.... Stavanger.... Kvitsøy.... Karmøy.... Haugesund.... Bergen.... Solund.... Ukefangst 22/7_28/ ' Pris pr. kg. øre Total kg, U ~i i l Beregnet verdi kr Fisket med drivgarn 47080, med not kg.; resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av fangsten er solgt fersk, iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. til hermetikk og 7600 kg. saltet rund. Dessuten er der innbragt av svenske fartøier l\g., hvorav kg. til Farsund, l 600 kg. til Flekkefjord, kg. til Kristiansand, 500 kg. til Stavern, 2000 kg. til Onsøy, kg. til Halden og kg. til Fredrik stad.

3 august 934 FS K le T S 423 Fisket ved Bjørnøya. Tro Ul s ø: tiden juli blev der av 8 motorkuttere hjembragt fra bankene ved Bjørnøya 8023 kg. kveite il øre pr. kg. fnl' fisk av størrelse henholdsvis ~-3 kg., 3-6 kg., 6-3 kg. og over 3 kg. uten hode. Dessuten er der hjembragt kg. torsk, 2630 kg. hyse og 4859 kg. steinbit. Verdien av kveiten var kr. 988, av torsken kr. 8932, av hysen kr. 4 og av steinbiten uken 5. til 22. juli er der tilført Tromsø av 2 ffiotorkuttere kg. kveite, 6273 kg. torsk, 2738 kg. hyse og 3627 kg. steinbit. Kveiteprisen var fnl' vektstørrel,sen.5 til 3 kg øre pr. kg., 3-6 kg øre, 6-3 kjg øre og over 3 kg. uten hode 65 øre. Verdien av kveiten er kr. 9445, torsken kr. 3565, hysen kr. 22 og steinbiten kr Utenom det i Tromsø leverte har fartøiene også solgt til førefartøier på feltet. Det norske sildefiske ved sland. Chefen :>Michael Sars«telegraferer 24/7: Til idag praiet 30 snurpere llled tilsammen mål guano og 2400 tønner saltet 'sild. Fortsatt bra fi,ske ved Langanes, forøvrig smått over hele feltet. Chefen»Michael Sars«telegraferer 27/'7: Siden forrige melding intet iiske grunnet 'stormhindring. H a u g es u n d '277: DS»Nordøen«hjemkommet med 980 tønner matjesbehandlet vare. Det norske fiske ved Færøyane. A les u n d 28/7: forløpne uke kom der fra Færøyane 2 dampere med tilsammen 4500 kg. kveite,,som omsattes til kr. pr. kg. Verdi kr Klippiskrådets priser. Klippfiskrådet Kristiansund telegraferer 28/7: klippfiskpris kommende uke kr Fetsild- og småsildfisket. Orienterende T ' o 's. - T ' oms ø 28/7: Opfisket Helgøy denne og [0' rige uke 450 hl. blandingssild, hvorav 2,50 agn, pris kr. 6, resten 200 sildolje, pri,s.75, tilstede :2 posenotbruk, 43 mann. Fylkets kvantum 2240 hl, :hvorav 300 handelsvare, 000,sildolje, 200 hjemmeforbruk, 740 agn. - bestad 26/7: Lensmannen beretter: tiden fra,20. mai til. juli d. å. har det i dette distrikt pågått et ganske betydelig fetlsild- og småsildfiske med snurpenot og landnot. den første tid av fiskets begynnelse i mai måned var det blandingsvare av fets'ild.og småsild, og var silden da også meget fet. Efter hvert,sorm fisket pågikk blev silden mindre og mere mager, og på slutten av fisket i juni Tilåned bestod [angsten utelukkende av :småsild. tiden fra 20. mai og til 30. juni d. å. er der ialt optfisket i dette distrikt hl. sild, og er alt solgt til sildoljefabrikker for en gjennemsnittspris av kj..80 pr. hl. Nor d l and. - Bre is t ' and 22/7: Denne uke opfisket 75 hl. Bild, ingen nye :s.ijdesteng, pris 4 kroner. lv øre. - M o de 2J:7: Lensmannen i Vågøy har,gjeve melding ml tvosmå steng,småsild. Viked'angst 40 hl.!som er,sed til agn for 7 kroner pr. hl. - G jern ne,s: Lensmannen melder uppfiska 50 hl. småsild,,sed til :hermetikk fnl' 5 kr. pr. hl. lv o de 28/7: Lensmannen i Gjemnes har meldt frå at det i is'iste vika er uppfiska 25 hl. småsild som er sed til agn og heillleforbruk, pris kr. 6 pr. hl. Tilførsel til hermetil{kfabrikkene: B e'' gen: tiden juli er der tilført 426,skje småshd fra Sogn og Fjordane. Pr,isen var kr pr. skjeppe. For wincher: VKNG-REMMER (Forhandles i de fleste kystbyer) Sta van g er: uken juli er der til:ført hermetikkfabrikkene 082 skjepper småsild og 9 skjepper blanding. Herav var 62 -skjepper småsild og 9 skjepper blanding fra Hordaland og 920 skjepper småsild fra Rogaland. Prl,ser ihenhold:svis kr., kr..75, og kr pr. skjeppe. Brislingfisket. Tilførsel til hermetikkfabrikl{ene: Ber gen: tiden 20. juli til 28. juli er der tilført 2388 skjepper brisling, hvorav fra Sogn og Fjordane 38,skjepper og fra Hordaland 2007 skjepper. Pdsen var henholdsvis kr og kr. 4 pr. skjeppe. Sta van g er: uken juli er der tilført 449 skjepper brisling, hvorav fra Hordaland 4002 skjepper oil kr pr. skjeppe, 35 skjepper oil kr pr.,skjeppe fra Rogaland og 2 skjepper il kr. 2.,25 pr skjeppe fra Møre fylke. Hål{jerringsfisket Til direktoratet er gjennem tollvesenet innkommet opgaver for 5 fartøier,,som har gjort tilsammen 22 turer efter håkjerring. Fartøiene med undtagelse av er hjemmehørende i Alesund. Den samlede fangst opgi:s til 436 tonn ;håkjerringstran Ul en innklarering:sverdi av kr (fatenes verdi ikke medregnet). Det gir en gjennemsnittspris av 30 øre pr. kg. Det auermeste av fangsten, eller 384 tonn er levert i Tromsø og 52 tonn i Alesund. Den største og minste fangst pr. tur utgjorde henholdsvis 37 og 0 tonn, gjennemsnittlig 20 tonn. Den gjennemsnittlige innklareringsverdi pr. fangsttur beløper sig til ca. kr Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Portugals import av klippfisk og saltfisk. - L iss a bon 9/7: På grunnlag av den ofhsieue måneds'statistikk for mai d. å. hitsettes nedenståendeopgave over Portugals import av klippfisk og,saltfi,sk: Mai: Kvantum kg. ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt 90-9]3: 00.00) Verdi... esc. Januar-mai: Kvantum: Fra Tyskland kg. Danmark... Frankrike sland....'... Norge.. :... Storbritannia og Nord-rland. Newfoundland Andre land ~ kg~ _ Verdi...,... esc Foruten den således importerte fisk er der i januar-mai 934 ilandbragt 952 tonn saltfisk av portugisi,sk fangst til en verdi av esc mot henholdsvi,s 79 tonn og esc ~ samme tidsrum 933.

4 424 fl S K 'E T S o A N O augnst 934 Det koiske sild:eiiske. alt i tiden /_2t/7 934 efter Fishery Boards opgave. Sted Vinterfisket ialt Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr ( jan. --3 mars) : Sommerfisket fra l april: Northum ber lan d Eyemouth Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av østkysten Orkney Shetland Stornoway Barra Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) l Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter- og sommerfisket ialt slands torskefiske. - Fisueutbytte i tonn i beregnet virket stand efter,slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /l- 5 h Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. /t_ 5 h Reykjavik: (trålere) l andre skib ) 50 Havnefjord : (trålere) andre skib Vestmannøyene Sydkysten føvr l Vestkysten Nordkysten Østkysten Tils. 5 juni ,, D ,, ) Heri innbefattet kg. kjøpt av utenlandske skib. slandske sildefiske. - R e y k j a v i 'k 28/7: 4582 tønner saltet, 2850 ma tjes, 97 krydret, 807 spesialbehandlet og hl. fabrikksild. slands klippfiskeksport. - R e y k j a v i k 25/7:. halvdel av juli måned d. å. er der ialt eksportert fra sland k!g. klippfisk og 2880 kg. våtsaltet :fisk. Eksportmengden for de for'skjellige bestemmelsessteder er opgitt,således: Fullvirket fisk: Barcelona, torsk kg.; BHbao, torlsk :mg.; Valencia, labradorhsk kg.; Sevilla, labradodisk Staal- & Jern-ndustri - Minde, Bergen Telefon 8 5 O P. Petersen Telegramadr. : S j i a lsknusemaskiner. Håndsmidde dregger. Ane typer tanker for fartøier og stasjonærbruk kg.; Malaga, labradorfisk 75000, ialt Spania kg.; Oporto, tor!slk kg.; Lissabon, tor,sk , ialt Portugal kg.; Hamburg, småfisk ll0'o; Hull, labradorfislk 7500 kg.; Leith, labradorfisk, 2250 kg. - Det eksporterte kvantum full virket fisk stammet utelukkende fra Reykjavik og omliggende,stededer. Fullsaltet,fisle' Hull, sei kg. - Det ek,sporterte kvantum,fuusaltet fisk,stammet utelukkende fra Reykjavik og omliggende,steder. slands ldippfiskrapport. - Re y k j a v i k 22/7: ntet prisnytt. :Makrelifi~k;t;~d Skagen 24/7: Ukefangst juli bundgarn 6300 snes :stor, 300 snes middels, 275 kasser,små, dorg 22500,snes, middelpris Avvikte uke bundgarn 9000 snes,stor, '950,snes middels, 550 kasser Bmå, dorg 4500 snes, middelprils Portugals sardinfiske. - L i is S a bon 8/7: Nedlegning a v sardiner i Setubal-distriktet blev som før innberettet på grunn av den obugatori,ske midlertidige driftsstans for fiskehermetikkindustrien innstillet i månedene d'ebruar-mai og gjenoptokes den. juni. følge foreliggende meddelelser utbragte sardinfisket i Setubal i juni måned kurver motsvarende omkring kasser hermetisk vare. Den gjennemsnittlige pris for den ilandbragte råvare oplyses i,samme tidsrum å \ha vært esc. 6 pr. kurv. Hvad fangstens beskaffenhet angår har den opfiskede sardin ennu ikke vist sig thstrekkelig fet,således at det derav fremstillede hermeuskeprodukt likke blir av ibeste kvalit.et. Eksportprilsen til Frankrike skal i den rsenere tid ha ligget mellem hs. 85 og 0 pr. kasse X club 30 mm, alt efter varens kvalitet. L i os,s a bon 9/7: følge den offisielle månedsstatistikk utgjorde utbyttet av det potug,isiske sardinfiske i mars måned d. å kg. til en verdi av esc. Nyfundlands eksport av ldippfisk beløp sig i tiden 7;.7-3/7 til 2786 kvintaler klippfisk mot i tilsvarende tid ifjor t, tiden. januar-3. juli (fjorårets i parentes) var efusporten (474270), fordelt på :følgende land: Til Spania 4335 kvintaler (5 607), Britisk Ve,st-ndia 3536 (3 80), Portugal (0,6 99), talia (2l 742), Brasil (.4 478), England 774 (8897), Forente Stater 39 (347), Hellas 0934 (3.20), Porto Rico (86 92<3), Jramaica (4 9,'36) Kuha 947 (966), Kanada 202 (,304), Malta 26 (30), Martinique O (6000), Trinidad 5934 (O), Madeira 3966 (O). Dessuten er der eksportert av industritran (36057) gallons, dampmedisintran (5843), selolje (2M 64), sild tnr (2 47) og selskinn 68259cwts. (478). Kanadas eksport av klippfisk i juni foredlt på følgende land (vekt = cwt.): Storibritannia 90, Bermuda 246, British Guiana 5, BriU,sh West ndia: Barbados '6, Jamaica 2632, Trinidad and Tobago 429, andre 684, Brasil 46, COBta Rica 80, Cuba 3325, talia 03, Hollandsk West ndia 2, Panama 50, San Domingo 803, Spania 2(2, Forente Stater 2,505, Porto R:ico 37, Haiti 87, Portugal 336, Ala!ska 2. Tilsammen cwt., verdi $ 2,646.

5 august 934 F. S K' E T 5 o A N O 425 MONOPOL'S AEROLAKK Fineste marinelakk Klippusk- og tømiskmarkedet. Markedsmeldinger. H a van a 27/7: Klippfi,sktilfør.sel,siden /7 200 kasser, beholdning 2000 kasser, pris $ l.~io pr. kasse, liten efterspørsel. \ e's sin a 0/7: Den 7, juni 934 ankom pr. M/S»San Andl'es«med 23 ;~50 kg. tørrftisk. -- A v klippfisk ingen tilførsler. Priser er nu (Lit. pr. 00 kg.): Tørr:fisk: Hollender 400, ital.ie HPr 330. Klippfisk: St. John 220, fransk 20, nor.sk 220. H a bur g - A l t ona. - tiden 20. til 26. juli ankom fra Norge 848 kolli klippfisk og 6G5 kolli stokkfisk. Fersktiskmarkedet. a m blir g - A l t o n a 27/7: SS»ris«00 Jmnd hylse, stor pfennig pundet, middels 28, småmiddels 20-28, 7000 kveite, stor 30-52, middels , småmiddel.s 30-44,!små 22-32, 300 buklapper, vanlige 27il og flådde 3, 600 ihåbrand 7!/f-9Yz, 3500 steinbit lgyz-27il, 400 berghyndre, stor 25-35, middels 25,,små 5, 2200 laks, middels 50-82, små ; Xi a m bur g A l t ona. - F e r skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i Hamburg-Altona, i uken 2/7-27/7 ialt 3550 pund fersk fisk fra Norge. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, var følgende: Ukemengde i pund Fiskesort Hyse, stor.... middels.... småmiddels.... små.... Nordlandshyse u. hode Kveite, stor.... sekunda... middels.... småmiddels.... små Buklapper...,.... flådd Hdbrand, u. hode.... Steinbit.... Laks, middels.... små... _... ørret... _.... Bcrgjlyndre, stor.... middels _.... små Breijlabb, stor.... små Lommre, stor.... små..., l. ukehalvdel 5-20 / /4 8-8 / / Priser 2. ukehalvdel /2 3 7 / /z-2:z A v prisene i opstillingen foran kunde man få inntrykk av at ti~sdagsmankedet i uken som gi~k måtte ha vært ugunstig sammenlignet med fredagsmarkedet. Så var imidlertid ikke tilfelle, men den fersmilsk som inntraff pr. DS Kong Magnus for tirsda.g.smarkedet må 'ha vært \Sterkt utsatt 'for det varme vær allerede fra avreisen fra Norge og ankom :herth delvis i temmelig medtatt stand,,så prisene for denne vare blev tilsvarende lave. Salgsresultatet av nevnte last gir en påminnelse om at det på denne årstid vil lønne,silg å bruke mere is i kassene på bekostning av den netto fiskevekt, da avtallende kvalitet betinger uorholdsmes.sig lavere priser enn der opnåes for prima vare - Fe ris k s i d: Fra Norge [kom i uken ca halve ka sser småsild som for det meste blev blev betalt med 47il pfennig pr. pund. Dominerende var i denne uke,s marked ty,skfanget trålsild, hvorav tihørtes Altona, Cuxhaven og Wesermunde ialt ca tons. Sammenlignet med fjoråretls har det tyske nord.sjøeske, efter sild, hittil.iår gitt et beskjedent resultat og prisene har holdt sig nærmest dobbelt så høie som på samme tid ifjor. For den tylskfalligede trålsild betaltes i uken gjennemsnittlig ca. 2 pfennig. de par siste dager var tilførselen av trålsild så kna'pp at pri.sen kom op i 5-6Y:; pfennig for prima vare. Samtidig med at det ty,ske trål shdefiske har vært hindr,et av slett vær, er den,sildebearbeidende industris behov for råstoh steget da det kjøligere vær i Nordtyskland har bevirket øket efterspørlsel efter røikesild og marineret sild. Som forholdene ligger an sku de der for nærmeste fremtid være et,større importbehov tilstede og norsk sild må 'sies å ha gode chancer. Ha bur g - A l t o n a 3H7: SS»Neptun«og»Kong Ring«00 pund hyse, stor 33 pfennig pundet, 5000 kveite,.stor 42-68, middels 50-72, småmiddels 40-5, små 7-3, 200 pigghå 22Yz, 00 buklapper, flådd 37, 500 håbrand il, 200 piggvar, middels og,små 40-50, 200 breilflabb 7-20U, 400 bergflyndre, stor 2-32, :små -20, 400 lomre, stor 50, middels og små 20%'-35, 500 lak,s, stor 50-90, små 30-58, en månefi.sk 500 pund 25. C u x h a ven. - F er skf i.s k: Uken 9 til 25. juli 934 bragte tialt 5700 pund fer'sk fisk og,sild pr. 3 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 23 dampere og pund,ilslandsvare pr. 8 dampere. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 00-40, piggvar 50~ 20, kveite 40-85, 'rødspette 20-45, bergflyndre 20-35, :hyse til stekning 4-0%, islandsihyse 2-25, l 2-'30, hvitting 3-7, nordsjøtorsk 6--6, islandstorsk 6-4, 'lange 4-0, makrell 3-0, uer 5-,.sei 5-0,,sild, løs last 6-5, sild i kasser 8-'-67il. Hummermarkedet. Ham bur g - A l t ona. - Hummerpri'sene synes å ligge noget falstere i denne uke. For den her foretrukne størrel,se, av vekt pund pr. 00 stik, betales nu kr pr. kg. fob. Norge. beretningsuken ankom 26 kasser ihummer til Hamburg [ra Norge. Sild- Høiesteretsadvokat H. E DV. NOR STR AN D Torvam. 0 BER GEN Telef. 589 Fiskerisaker - Landbosaker og liskemelmarkedet. Ham bur g - A l t ona. - Som forutsett var der i denne uke praktisk talt ingen interesse å spore hos de herværende jmportører. Offertene fra Norge ihar,i denne uke ligget på høde med f'orrige ukes omsetningspriser, men der vites ingen

6 426 FS K :E T S o A N <00 august 934 fqrretnina avsluttet ri uken. Det nevnes at enkelte 'selgere har Qfferert tqrlskemel til kr uten at Qffertene har ledet til fqrretning eller mqtbud. Pr,i'sene må nu antagelig reduseres med et par prqcent,fqr å gi omsetningsgrunnlag i det tilbakehqldne marked, men man kan' antagelig regne med 'større kjøperinteresse Qg gjenqprettelse av prisene i annen ulke av august. tiden 20. til 26. juli ankqm følgende mengder silde- 0.0 bskemel til Hamburg: Fra NQrge 3493 sekker sildemel, 2:6 hele o.a 00 halve,sekker tqr,skemel, fra PQrtugal og Spania 2000 o!sekker sardinmel, 'fra Japan 3450 sekker sardinmel. Saltsildmarkedet. l a m bur g - A l to n a. - A v nqrsk vare er det prakti:sk talt bare matjesbehandlet fqrfangsild,sqm har interesse Qg der har vært fqrhqmsvis livlig Qmsetning i denne varesqrt Qgså il uken som gikk. De herværende impo.rtører o.msetter den matjesbehandlet forfangsild til M pr. 2 halvtønnerufqrtqllet ab kailager Hamburg. Den mest efterspurte størrelse, , har ikke vært d markedet i denne uke, men o.m sådan ennu kan skaffes vil der antagelig kunne Qpnåes en merprs av M. 7-8 pr. 2 halvtønner. - 'uken 20. til 26. juli ankqm følaende menader saltsild til Hamburg: Fra NQrge 3703 halve Qg hele t~nner, fra Storlbritannia 6202 halve Qg 458 hele tønner. Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: Levertran Telefoner: 4953, 4367 Forhandler alle sorter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Tranmarkedet. Ham b u l' g - A l t o. n a. - De impqrtører SQm kqm i markedet i 'fqrriae uke synes fqrtsatt å dekke sig i,fqrhqdsvils beskjeden målestqkk, mens en hel del impqrtører ennu avhqlder 'sig fra kjøp da man intet mener å tape ved å :fqrhqlde sia avventende til innlandsomsetningen kan ventes å gå glattere på høstparten. Omsetningen har således i uken beveget sig jevnt innenfqr en beskjeden ramme. Sammenlignet med de priser SQm blev nevnt i fqrrige beretning skal ingen nevneverdig prisfqrandringer ha funnet sted. - uken 20. til 26. juli ankqm følgende mengder tran til Hamburg: Fra NQrge 234 tønner diverse tran, fra Sverige 34 tønner,sildqlje,.fra Danmark 60 tønner hvalqlje, fra StQrbritannia 70 tønner [,i,sk Qlje, fra Japan 200 drums ihaitran og 30 drums fiskqlje, fra PQrtugal Qg Spania 52 tønner sardinqlje. Diverse fiskevarer. Ham bur g - A l t o. n a. - FQru'ten de fqran nevnte tilførsler ankqm i tiden 20. til 26. juli følgende varer til Hamburg: Fta NQrge 490 kasser hermetikk, 6 tønner sjøvann o.g 7:! tønne Gilderisp, fra Sverige 27 kasser hermetikk, fra Danmark 0 ka:sser,hermetikk, fra PQrtugal og Spania 9223 ka,sser sardiner, fra NQrd-Amerika 60 ka sser hermetisk hummer, ra Ho.lland 80 kqlli!sardeller. Ant w et pen 27/7: denne uke ankqm med D/iS»CQlumha{ 20 kasser reker, 7 Qg 43 :halve ka:s,ser fersk fisk, 50 tønner salt fisk. - Den kommunale Hskeauk,sjQn i Antwerpen meddeler nedenstående priser på 'fisk,so.m er blitt betalt,fredag den 27 ds. (franc pr. kg.): Makrell , tqrsk 7-0, kv,elte:5-20, piggvar 0-5, tunge 22, hylse 2.50-, rokke 5-7, skate 5-0, <\m. flyndre 3-, sei 3. Klippfiskmarkedet i PortugaL tilslutning til legasjo.nens telegmfiske innberetning av idag til Fiskeridirektøren, hvqrav gjenpart vedlegges, meddeles følgende vedrørende klippfi:s\kmarkedet i PQrtugal i l. halvdel av juli måned d. å.: LissabQn: Priser pr. 60 ks. mport Beholdning bl. fra lager, fqrtqlet Norsk... 6 to.ns 72 tons Esc. 220/275 slandsk Tysk to.ns - - alt 9 to.ns 72 to.ns --~--~- ~ SQm nevnt i fqrrige rappqrt er avlsetningen av de 8000 baller nqrsk klippfisk SQm ankqm hertil pr. SS >\StronbQli~ gått strykende, så der fqrtiden ikke er nqgen behqldning. midlertid er nu 9600 bauer islandsk klippfisk under lqsning, Qg om nogen dage ventes spanskelinjens»8an Lucar«med ea baller, så behqvet skulde være dekket til Qmkring utgangen av august måned. -.Dessuten ventes endel mindre partier via kqntinentet. FQr skibning ultimo. ds. - primo august er der kqntrahert ytterligere 9600 baller fra!sland til en pris av 30/- pr. balle. Utsiktene [Qr salg av nqrsk kl.ippfisk fqr august-skibning er ikke de beste, men man tør dqg. gjøre regning med at der vil bli kjøpt Qmkring baller. OpQrto: No.rsk.... Nyfundlandsk.... slandsk.... Sko.tsk..,.... Fransk.... Tysk.... Canada.... Grønland.... Færøerne tillegg til QvenfQrnevnte kvanta er der impqrtert ca. 556 tons saltfisk fra fransk Nyd'undland,SQm er medtatt i Qvenfor an~itte beholdninger i ferdigtørret stand (ca. 334 tqns). Priser pr. 60 kg. fqrtollet Detaljpris pr. kg. NQrsk: Sto.r nr. 2, ren... Esc Esc nr. 2, middet... Ol Almindelig, ren n middet Nyfundland: Stor nr. l.... Esc Esc nr / /-.20 Mindre kvaliteter / slandsk, ren... Esc. 226~00/ Esc SkQtsk... Esc Esc Fransk, små... Esc Esc Tysk... Esc Esc Po.rtugisisk., Esc / Esc. 3.00

7 august 934 F S K le T S GAN O 427 Omsetningen har i det,siste vært meget livlig og tegner til å vilde holde sig i de nærmeste uker fremover. Markedet er således fast og lett og kjøpelysten bra. Der er,fremdeles en del saltfisk under tørring i di,striktet og som tihøres markedet efterhvert 'som fisken ferdigtørres. Murmansk blir en viktig U. S. S. Ro havn8 Fra Moscow Daily New,s 5. juli 934. Den nye Sovjetby Murmansk, beliggende langt nordenfor pojarcirkelen, har øket sitt innbyggerantall med nær i Jopet av de siste 8 år. 926 hadde byen 8800 innbyggere; j da~ har den Omfornmingen og utvidesen av Murmansk er,skjedd med hurtighet,selv for å være en Sovjetby. På 0 år er der bygget et funstendig vannverk og,opført et teater, Here hoteller, en KmHstasjon, en stor hypermoderne brødfabrikk og Here andre bygninger. Murmansk'. stadig voksende betydning for Hskeriindustrien (kvantum ilandbragt fisk [anget ved Murmanskkysten er,steget fra centner i førkrigstider til centner,i 933) er ikke den eneste årsak til den store opmerksomhet regjeringen har skjenket byens utvikling i de senere år. Murmansk betydning som handelsby og ihavn har hurtig øket siden man blev opmerksom på denne norlige sjøforbindese og ved åpningen av Baltic-White Sea Canal,,som forbinder den nye by med Leningrad. Det maskinelt drevne fiske utenfor Murmanskkysten blev ved den første femårsplan hevet til et høit nivå. Det nye maskinelle fiskeri,står 'langt over det gamle; det har et utmerket teknisk utstyr, nye fiskemetoder og i det hele forbedrede redskaper og utrustning. Fra 929 til og med 934 blev der anbragt 25 miuioner rubler i Murmanskfiskeriene. Antallet av trålere blev øket fra 23 til 75, som årlig fanger ca centner fisk. De lllekaniske og industrialiserte fiskerier nødvendiggjorde utviklingen av moderne behandling:splasser for fisken. På Murmanskkysten ligger nu, som ba,sis Jor trålerflåten, en fullstendig ring av handelsstasjoner med salterier, kjølelagre, ihemnetiklkfabrikke',og en del damperier og andre foretagender til nyttiggjøre'3e av avfauet fra industrien. Boliger, bevertninger, bakerier, badehus og,skoler blir 'Oprettet i handelsstasjonene langs kysten. Bygningen av et,ski:bsreparasjonsverksted er nær sin fullendelse. Den første seksjon av verkstedet, utstyrt med det mest moderne maskinverktøi, blev nylig 'fullført. Likeledes er der påbegynt bygningen av et nytt kaianle~gg utstyrt med moderne lettelser ii 0'8>se- og lasteapparater. Store sildefiskerier er en av Murmanskky,stens viktigste vedriftsgrener. Barentshavets store,sildemengder var velkjente før den russiske revolusjon, men kun ringe mengder - fra 300 til 500 centner pr. år blev fanget i almindelighet. De soeialistiske økonomiske metoder,skapte på 2-3 åren Sterk basis for sildefiske. 930 blev der fanget 7000 centner, i 932 over centner og i 933 hele centner, som er 25 pcl av Sovjetrussland6,samlede,sildefiske. Den hurtige industrielle utv'ikling og dermed følgende befollmingstilvekst har frembragt en rekke presserende problemer, som må lases. Et av disse er boligspørsmålet. Til tros's for det faktum, at husbygning, utvikler sig med hurtighet fra år til år, og at der mellem 929 og 934 før Hskeriar:beiderne alene er blitt bygget 6 boliger og 49 harakker dekkende et grunnareal på nb, så er bolignøden 6tor. lår bygges der med forsterket arbeids'stokk! Det næste problem er bruken av de nye fiskereclskaper. Den fullt effektive utnyttelse av trålerne er man ikke nådd frem til. Den gjennemsnittlige Hskerfanglst pr. tråler var i centners, men hvis trålerne blev riktig manøvrert og utnyttet, kunde dette kvantum økes til centner pr. år. Løsningen av disse to spørsmål vil være av 6tor betydning for den videre utvikling av Murmansk, som handel,shavn og centrum for f'i,skeriene. De forholdlsregler som nu taes for løiaktig å organi'seresøklingen efter fiskeiforekomstene, og for å heve trålermanns:kapene6 dyktighet er ikke av ringere viktighet. følge programmet for den nye 5-år,splan vil 90 mill.rubler bli anvendt til den videre utvikling av f'i,skeriene ved Murmansk med den hensikt å forøke fangstmengden til centner fra 937. Murmansk vil bli de nordlige farvanns,største industricentrum. slands fiskerier i årene 930 og 93. henhold til opgaver som inneholdes i den olffisielle islandske hskeristahstikk, medde26 nedenstående over,sikt over delta,gelsen i og utbyttet av slands 'fiskerier i årene 930 og 93. Følgende antall d e k k 'S far t ø i e r deltok i fiskeriene i efternevnte år: Antall Brutto Bemanning. fartøier tonnasje Antall pers. 930 \ ' \ \ 93 Tråldampskib Andre dampskib Motorfartøier Tilsammen de samme fiskerier,deltok ennvidere følgende d'artøistyper: Antall fartøier Bemanning. Antall personer \ 93 Motorb. (mindre enn 2 tonn) J77 Robåter Mot o r båt ene fordelte sig efter staresen,således: Mindre enn 4 toun tonn Antall Antall R o båt ene d'ordelte 6ig efter bemanningen,som folger: Antall Antall l manns båt Forts. neste nr.

8 428 FSKlETS o A N O august ~agnar Schjølberg, Bodin pr. Bodø Telegramadresse: RAGNAR B O O ø - Bergenske, Nordenfjeldske, Stavangerske og Den Norske Amerika Linje l(jøjejager, Klipfisk, Saltfisk, Sild, Tran, Rogn Telefon Q.TØNSETH Erling Sannes NEMAK' Q Soiarol!e, Lysolje Assuransebyrået Telefon nr. 64 Forsikringskassen Tel. adr. Assuransebyråei _ () Smøroljer Vand leveres Dekker alle arter assuranse, specielt sjø- og fransportforsik a un ord la ndsposten ring av fiskevarer. Billige premier. BODØ SPAREBANK Bodø største og mest utbredte blad og Nordlands eneste dagblad. Opr.858 Specialsider for Fiskeri, Landbruk etc. Forvaltningskapital 5,4 millioner. Dragøy & Torgersen nnkjøp og eksport av fersk fisk Utsalg Falekodden dampskibskaien - Telefon 42 W'ilh. Karlsen Skibs- og Fiskeriutstyr Skibsproviant lager av Vacuums Smøreoljer og Vestlandskes Smøreoljer, Solaroljer og Petroleum Telefon 332, privat 434 T egn forsikring paa fiskefarkoster i Assuranseforeningen NORDLYS Telefon 274 BODØ Telefon 274 ØKSF.JORD A/L KJØLELAGERET A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark H. Sundems Boghandel S-0KARTER Fiskeseddelbøker AKTESELSKAPET - T R O M S ø og tralfabrik Sildemel, Sildolje, Torskemel - Tromsøsundets Sparebank OpreUet 904 Tromsø sildemel~ Telegramadresse: Rye - Telefon 600 Ott H l Sø Telefoner: SLDMEL - SLDOLJE - SELTRAN 'Cromsø Dagblad for Nord-Norge DRAGØV& TORGERSEN er den mest utbredte avis i Troms og Finnmark fylker Kontor: Troms Eget fond: Kr Forvaltningskapital: 6 millioner kroner O O ms nner Telegramadresse: Fraktholm Mæglerforretning - Befraktning Ferskfiskeksport - Dampskibsekspedisjon Overrettssakfører OLE LND TELEFON 500 Telefoner: 53-6 Telegramadr. : Dragøytorgersen Tel.adr. Hilbert Rikstelefon 43 Eksport av all slags fersk FSK og SLD Etablert 888 Hilbert Johannesen Als Privat 3 Specialitet: KVETE -.FLYNDRE - LAX o. L. AUNE Sild-, Fisk- og 4sforretning ste KLASSES KJØTT- &. P0LSEFORRETNNG Telegramadr. : Spedition Proviantering av Skibe og Fiskefartøier Jenssen & Georgsen Rikstelefon Telefon 5 - Telegramadresse: Olaune Agentur- og Kommissionsforretning DampSikibsekspedition Brand- og Sjøassuranse Telegramadresse : Argo Arnesen & Georgsen Telefon nr. 23 OverrettssakfØrer Oprettet 889 Tørfisk og Tran - Lager av Salt og Tønder Assuranceforretning Als KARL K. FJØRTOFT FERSKFSKEKSPORT Telegramadresse : Karltoft - Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49 CHRSTAN SELMER OverrettssakfØrer SVERRE SÆTNESS Afs TROMSØENS O L.J E- OG 5 L DEM ELF AB RK - Produksjon av Sildolje. Sildemel. Seitran. Selkjøttmel. Levermel. Torskemel Leverer S O LA R O LJ E fra tank Telegramadresse Olje' Telefoner: 359 og 503

9 august 934 FS K E T S o A N O 429 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris-er hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 24/7 27/7 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: K:r. K'. 24/7 27/7 Ro g n: 20/7 27/7 Ukt damp. nord., pr. tn Sei: Kr. Kr. ste sort eksport- Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Afrikasei... 50/ pakket pr. tn Do. seidamp, ma lys, pr. tn.. Do /50 ~~= ~:75 2nen do. do. pr. tn lma koldkl. damp., pr. kg Do /40 ~dje do. do. pr. tn Blank industriell Bro sm er, flekket, prima, Nordmørs, Samfengt, stavf. Bmnbl. industriell, pl kg pr. 20 kg tønne.... Bmntran, pr. kg H - do. 3dje sort.... Pressetran, bunnklar, brun- y ser: Lofots, samt. stavf. tn. ny vare blank, pr. kg AfrikJ~.yser, 3~~~ ~:25 ~~= - 3dje sort... L~ do. -- Do. mørk, bunnklar, pr. kg. 0.2/23 0.2/23 S i l d o l j e pr. kg / /23 Do. mørk, uklar, pr. kg / /0.7 do. 40/ Klippfisk: HPia~bgrhaanOtnrtarnan pr. kg. Len g e r: Nordm., lofots pr. 20 kg / / / /0.42 Skruelenger, gaml., pr.20 kg. d ' d f 20 k 860/8 ri~j:~r~~f:ran : : : g:3~~g:3~ g:3~~g:3~ BjerkKe\e~ger'f ~r'k20 kg.... FLi~~m~;k~~~~~kat;8 ~~... ~'''.'.80- L s sildolje r kg l P P S: ange, pr. ve :- 8.- y p lste sort. lof., pr. 20 kg /9.30 Brosme, pr. vekt Finnm. fob. lastep!. Sei, pr. vekt /6 6.25/6 Rogn: Fet s i l d. Unotert. S a l tf is k: lste sort, pr. eksportfylt tn V års i l d, fiskepkk. pr. 80 kg. Lofots, lev. Kristiansund ' 2nen sort Finnmarks fob. fiskeplass... 3dje sort Ålesu nd. 20/7 27/7 slandsk,norskbehandlet..... Samf.. påfylt tn /20 8/20 T ran: Kr. Kr. Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. 7.- Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg Bremer, pr. 20 kg..., 4.75 Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg Do. do., små, pr. 20 kg Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. 9.- Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. 8.- Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. 8.- Usort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., -200 gr., pr. 20 kg. Finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær Unotert. ~ ::'.:» VERNER VERDER Den' mest effektive 'u5~malinq. NorSk fa,brikat. JOTUt4 KEMSKE,FASlKA SANOEfJORO 'M Ukt. dam ptran, Søndmørs og Tør r fis k : Run d fis k: Nordlands pr. tn /68 ma storsei, 50/60, pr. kg. 0.35/0.37 Usort. 0fots, pr. 20 kg... 3/3.50 3/3.50 Do. Finmarks pr. tn Do middelsei 40/50 pr. kg. 0.30/0.32 Koldklaret damptr. pr. kg Do. småsei, do Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ S i d: Selran do. pr. kg. max. - % Storsild, eksp.pakket, 0 kg. Ffa...' / Vårsild, eksp.-pak. 0 kg = Håkjerringtran pr. kg.., pr. tn Ro g n: slandssild, pr. kg.... ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} 9/ /9.25 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg.... Brosme pr. 20 kg / /7 Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.... slands (norskfanget) pr. kg. Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg. Lofots- og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,... Pre s s e fis k (ks. li 00 kg.) Presset lange, pr. kg )0.23 Rots kj ær: Sei, samf. pr. vekt 9.50/ /9.75 Torskemel fob. pr. 00 kg. Sildemel -,, S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.-pakket lo kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. il. 0 kg L- slandssild pr. kg... ) Nominelt. Tr an: Kr.sund N. 20/7 27/7 Kr. Kr. pr. tn.... Finnm. pr. tn Ukl. damp, nordm. & nordl Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg Haugesund. /6 5/6 Vars., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg /0.5/0 Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn..... Do., eksportpakket.... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. renflekket 20 kg Do:fiskepk. (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket ganet, 20 kg Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn.... Do. fl ekket 20 kg. 933 pr. tn.... Fet sild, notsild 5/0, stk. pr. kg. 00 kg..... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket -3 pr. tnn. fob.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg Våre nye portable modeller er fullkomne i utstyr og na vnet REMNGTON garanterer kvaliteten Gratis demonstrasjon! Torvalm. 5 Bergen

10 430 FS K ETS o ANG august 934 L o Telef BERG. CARLS.EN Arbins gate 4 Helgelandsfisk en gross Mottar i kommisjon alle sorter Ferskfisk, Saltsild, Tørfisk, Vildt, Bær m. m. Hurtig og reelt opgjør ~ ~ Huitfeldtsgt. 28 OSLO Tel.adr.: Perber P E BER G ER Rikstelefon 4729 l _ Røkeriet 4953 En gross -F~~~~~tl;:,.~ommlsJon Berger priv Spesialitet: Hyse - Kveite.. Laks mperial skrivemaskiner Standard og portable Engelsk fabrikat HANS B. EELSEN Skippergaten 9 O S L O Telefon 2 O O 5 9 Eneforhandler: Alfred Hegnar FSK ENGROS Kjøper i fast regning og mottar til forhandling Fetsild, TØrrfisk, samt alle sorter Ferskfisk. FSKEHALLEN - OSLO Telegr.adr.: Hegnar - Telefon S~L--O ~ K..J Ø.LEAN LEG G A=S KdøLEAUTOMA T Levert over 200 anlegg i Norge H. KRKEMO - mek. verksted, Oslo FETSLDLAGERET Pilestrædet 55 OSLO Telefon Kjøper Ferskfisk, Saltfisk, Fetsild Mottar til avregning efter høieste dagspriser Laks, ørret, Kveite etc. Kjøper i fast regning eller mottar til forhandling alle sorter fersk fisk, vildt, m. m. Hurtig og greit opgjør Henry Shnonsen i korunission. nnha W. K L U G le. Fiskehallen, Oslo Telefon 2656, Telegr.adr.: Kluge, Fiskehallen SKAARUD & CARLSEN A.S Dronningensgate 23, Oslo Telegr.adr.: Tarsis - Telefon Privat Omsætnlng av ferskfisk. saltfisk, tørfisk, sild etc. STAVANGER Brisling-nnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse, sild og spir Telefoner: Kontoret 05, privat 4375 Telegramadresse : R.åstoffkjøp Brisling-Kontoret: 94 Stavanger Kj~per i sæsongen: Brisling, musse, s ild og spir Daglig optag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. O. Roaldsø, bolig 96 Tele c ramadresse : Brisling B R SL N Gi KO'M PAN ET t Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger. Landets eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. Egen rikstelefonlinj e. Telegramadr.: Brislingkompaniet. Stavanger Preserving Co. Als STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild ~ikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadresse : Preserving KARL SREVAAG, Stavanger Telegr.adr.: Karl Sirevaag Etablert 90U Telef. 30 Torvet, 3923, 5ti6 Eksport og Fiskeforretning Kjøp og salg av alle sorter F,isk og Sild Stavanger kommunale FiSkehandel Telegramadr. : Fiskehandelen C.. Omsetter alle sorter fisk Middellhon Stavanger Telegr.adr.: Bunkerstation Telefoner: Rikstelefon 2288 B U H k e r k U fra lager, lekter eller kran, eller tilkjørt pr. bil RAP og NV GRE MOTORER anbefales som førsteklasses kvalitetsmotorer. Rap har overalt fabrikasjonen og salget av Ny Grei A.S Motoren Rap, Oslo. R E A L dekker de største behov i båtmotorer, cyl. fra 2-50 hk. Flotte, moderne typer. Rimelige priser og betingelser. Tlf. 54 A.S REAL MOTORFABRK, Oslo A.S Norsk Tran & Fettcentral, Oslo Telegramadresse :.Trancenfral - Telefon Kjøper all slags tran H.. Pande-Rolfsen, Oslo FSKEHALLEN Telegramadr. : Heparo. Rikstelefon Fiskeforretning engros H. THE O O O R SEN.. Oslo Fiskefilletfabrikk Fisk og vildt engros. - Transport av levende fisk i jernbanevogne. Kjøper i fast regning og mottar til forhandling alle sorter fersk fisk og sild samt vildt. Tlf Kvel te o~ anden fersk 'Fisk. vildi:. sild etc. kjøpes og forhandles. KARL LAMBERG A.S Tel.adr. Ferskfisk Oslo, Raadhusgt. 9 Telefon 523 O A.s Forenede Blikemballagefabriker Moss.. Osi o Alt i emballasje

11 august 934 F S K E T S o A N O 43 Mynt Oslo: f,... R. M..... fres.... Sv. kr.... D. kl... Gylden.. Sw.frcs... Dollar... Belga. ' F. mark.. Pesetas.. Ure... Czck. kr.. s!. kr. l).. Montreal. østerr. kr. Polske zoty Vekselkursene (salgskurser). Pari 24/7 i 25/7 26/7 27/7 28/7 30/7 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr o i l , i )29: \ ~ i ! l i i i ' i 4.02 i 4.02 l ) S) S) 8) S) 8) 42.00, ) Nominell. S) Unotert. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mine ralolje A/S, meddeler: Prisene er' fra og med. juni 934 avhentet på fat fra an!egget Skarholmen og i Bergen kr /2, 0.5 /2 og pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra' Det Statistiske Centralbyrå). ferskfisktransporten pr.. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks. jernbanestasjoner. Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo For- Sve- Tyskøvrig- rig-e talia land alt Trondheim: kg. kg. kg. kg. kg. kg. 5/7-2 7 ialt )3629 o Sild Fisk.... 2) 22 8 O ! - - 3) 4 0 O Bergen: - 5/7-2 7 ialt o Sild.., , O Fisk O A ndalsnes: 5/7-2 7 ialt ) Sild ! ~ o Fisk O! ) O Narvik: 5 7_ 2 /7 ialt. Sild..... Fisk ) Herav 880 kg. fisk til Danmark og 6900 kg. sild til Holland. 2) Herav 6900 kg. til Holland. 3) 880 til Danmark. 4) Herav 7000 kg. fisk til Danmark. Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen) vekten angitt brutto. ~ kg. kg. Kveite..,..... i 6240 i 20 Flyndre, Hyse..., ! 350 Torsk.... -i Sei.... i 50 Sild Annen fisk, Hummer, krabbe! Hvalkjøtt... ; --; Laks...,... i Makrell.. ~i ~!.9g Tils.! j 6690 kg, '2.7 kg. kg.! kg. Tils. kg : i ! i [ j ~ i ; _! i ! ' j ; i -3'250i Fiskesort: i Eksport i i : uken 6h-2/7 Flynåre.... Kveite... ' Hyse.... Torsk...,.... Lysing.... Piggvar og slettvar.... Pigghå... '..., i Skaie og rokke.... Makrell...,... Rogn Våtsaltet fisk.... i\nnen...! alt t Kg Total fra l/t-2h Kg. l _-_._~~._--_._~ inni'ørselen av fersk og annen fisk til Oslo sjøtollsted i uken 22. til 28. juli: Fra Sverige ferskf,isk, verdi kr. 25, fra Danmark fersk fisk, verdi kr Fiskets Gan,g A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 934 to July 28th. M a c k e re in kilogram (kg): landed , exported in ice , cured 500 to canning factories Fat and small herrings (July 2st) in hektolitres (hl), landed l , to fish oil factories 39360, to canning factories , salted

12 !i!_~_ 602,45 25 ' 200, 4 blank Tollsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra L januar 2L JuH l om 20 vo. id! ----'~i,.~,-~-~-~'~~' '~_ ~~_ _ ~_-i-_d '~ ~' _--''' ''r--''-''~~~-~'~~-'~''~ ' ~~~''~ -...,,?~~ ~.~~~.=~,._~~.~'' ''. ~'~-'~~._;_.,-'-~ ---~----- _,, i!':~~--,,-- : fetsild ~fj Storsild iai:d., K.ii~pfisk r Bu~dllslt ' 'l-lyse Ami?~]! Te~'~',ifi\~f~, ~O[~ m, R,m. i it;',lmik! Bnm, t3nm ~ ~å SaltetlFlekkesildiskåret sild 5id S alt, i'lji!j i tsl'rfsf{ m~,t. H,'j','O~i', 'i:i':f:m i'a!~ :,,',,i [ l' i tm. kg. kg. kg. tm.! tnr, tlr. tnr.! tm. tnr. tm. kg. kg. l<g. kg.,kg. tm. tm, : tm, tl:! ---~ -'-i-~'--~-~! ',-~,~, Osl0 )... 9! 6363, ! i ~~-= ' '- : s89 07! : 746! 732 Kr.sand S... : l - -. i i Egersund...! i -,, Stavanger 2 ) , - - -! - 30 Kopervik 6 ) Skuden~shavn i,- 5 Haugesund 4 ).' Bergen 5)... i ) ! 4466' Florø..., Måløy... ' 8 -: l ÅlesundS) l Molde 5) , Kr.sund N.7) Q ' -, Trondheim , Bodø... o ) r Svolvær 7) Tromsø 3)' , Hammerfest l Vardø , i Vadsø 4) i l ' Andre9~ --= ,- -: i -!' ~ ) ~53545 ~ ' ~3849si ! ~ uken [) l Tollsteder Herdet hvalolje tnr. Hval~ olje tm. Sel~ olje tnr. Silde~ olje tnr. OSlOl) Kr.sand S ~~25 Egersund... ; Stavanger 2 ) 494 Kopervik 5 ) Skudeneshavn.. - Haugesund 4 )' Bergen 5 ) l 88 Florø Måløy O Ålesund 6 ) Molde 5) Kr.sund N.7) 80 Trondheim.. Bodø Svolvær 7).. 05 Tromsø 3 ) Hammerfest. 39 i - Vardø : - Vadsø U)...! Andre 9)... S) i alt i uken ~i---m! i Sild fersk ks l Sild rakt kg Ma~. Ma- Laks levende Annen Hummer Reker Fisk -l fisk. Fiskemel krell saltet saltat Slldemellevermel,Selskinn Hermetikk krell fersk ål fersk fisk saltet kg fersk {g.. kg ' t kg. fiskeguano ka ka tnr. kg. kg. kg. kg.. l m. = kg. o' l> i l ! i !, i :074 i i : l ' l i i : , 63006' ! , i i li , i il , l ! i- 232! i l l--~----= _5982 _ ~--=--:-J_~~J~~343~_~~ )l09~~~ l l ! O~ ~ ~~.. ~_~.~':'~J~35,364, i l ! i l) Dessuten 20 tm. stearin, 574 tnr. hvaloljefettsyre, 48 tm. bottlenosetran 35 im. grakse, l to. kveiteolje og 79 tnr. pressetran. 2) Dessuten 48 tm. ansjos, 363 tm. krydret sild, 7 tnr. brisling og 300 kg. islandsk klippfisk. 3) Derav kg. finnmarks og kg. lofots. 4) Dessuten 36 tm. veterinærtran, 532 tnr. sildemelke, 0000 kg. hvalmel og 73 tm. edikbehandlet sild li) Dessuten 2 3 tnr. stearin og 30 tnr. nordsjøsild. 6) Dessuten 750 tnr. stearin og 34 tm. kveitetran. 7) Dessuten 49 tm. stearin, 477 tm. håtran 52 tm. pressetran og 0075 tnr. industriell tran. 3) Fra Fredrikstad. 9) 923 tnr. hvaloljefettsyre og 09 tnr. skrapolje av hvaltran fra fredrikstad, 6800 kg. fersk brisling fra Holmestrand, kg. krabbemel i<g. hvalbenmel, 9950 kg. selkjøttmel og 0000 kg. hvalmel fra Sandnes. 0) Herav l 7] 7950 kg. fra Sandnes og kg. fra Harstad. ) Herav fra Harstad, 26:J: 00 fra Mosjøen 2050 fra Sandnes. 2) Herav 27 tm. flekket fra Haugesund, 64 tm. flekket fra Bergen, 30 tnr. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 385 kg. kveiteievc[ og kg. loddemel. 4) Dessuten kg, lodde. 5) Dess, uten 000 kg. krabberne, 7 tm. fiskemager, 4500 kg. hvalbarder og 5900 kg. fersk brisling. lg) Dessuten 95 kg. røket fisle 7) Dessuten 2 tm- fot av tran og 00 fat lever påfyldt sprit.

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. september.

Fiskerioversikt for uken som endte 8. september. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tillatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 13. september 1951. Nr. 37 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Utgift av fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 30. juni 1960 Nr. 26 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer