tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever"

Transkript

1

2 l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl. Distrikt fangst) O~:~k : ' ;hl. kg. fisk. ~ { Vinterfisket )... = = ~ i:: Vårfisket Troms Lofotens ops.d Lofoten forøvrig} Vesterålen HelgelandSalten NordTrøndelag SørTrøndelag... l o Møre Sogn og Fjordane 390 9J Sønnenfor... '' Tils. 933 til lo ~ cf tv' lo t er... f ~ i;s. 246 = 438~~ ~6 i2) t ~ Vårf Troms i~g~ 67~ 8 Lofotens ops.d ! Lofoten forøvrig} Vesterålen HelgelandSalten NordTrøndelag SørTrøndelag \ ~~gl ~~~ g~; ~ r::~ ~g' 'Fj~~d~~~: :::: : Sønnenfor l Periodisk oversikt over torskefisket. == Ar Finnmark Vinterf.6) Vårf. 5 ) Troms 000 stykker_f_is_k_. 4 c) _,.,.,., \ Lofotens \ Lofot en Helgeland Nord Sør \ Møre Sogn & ops.d. forøvn fl~~ Salten Trøndelag Trøndelag Fjordane Sønnenfor Vester TUs / / / / ; / / lø/ / / / / / / 6., Gj.snitt ') ' ~ Ot ;_A_n_v,en,d.else, total _F_i._nn_m_a_r_k_v_å_rf_is;ke ;, ; År _':'...;...,+: ' ' lj.snittl92 34 bto ~ ~ o ~ ~ S ~ c be ~ ~ ~ ~ S ~ C li ~ 8 '+< :=: 8 '+< å 5: >~ ~ æ ~æ 5 ~ ~ ~ ~. :a >~ ~. ~ :å ~g. pr. Kg fisk Kg fisk Deltagelse O) L. pr. loj stk. pr. hl. ~...: ~ ~ ~ :c... ~ ~... ~. Cl) c er: :r::: o Cl) o l;;; Cl) i:l O::: h~k lever rogn fisk sløiet lever < Ul... _00_;)0...l O...l ; slølet, ~. C:Q :;:: = \ i ! ! i i l \ \ i _ ' i ' i : b l' i i , ~ = i _ ) !, i ] R8 336'l =._ l' _ =! = ] \ , , i ~.~~~.~~~~ l) Fmnmark vinterfisl<e, fra llto 332/ ) Dessuten '733 hl. damptran av hyse m. v. 4) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgitte fiskevekt. 5) Omregnet efter 270 kg = 00 stk. 6) Dessuten 994 hl. rogn til hermetikk og iset.

3 _o G 27 juni 934 FS K ETS o A N O 355 a 50 øre, 775 kg. sei a 6 øre. Samlet verdi kr Der har deltatt 5 motorbåter. Agm;nangellhar hindret bedriften. Mør e. A les u n d: uken juni er opfisket kg. fisk, herav 0000 kg. kveite it 96 øre, kg. lange it 2Yt øre, 8000 kg. blålange it 0 øre, 7500 kg. brosme it 9 øre, 4000 kg. torsk it 5 øre, 0000 kg. hyse it 32 øre, 4000 kg. sei it 6 øre, 7000 kg. skate å 2 øre, 000 kg. uer il 20 øre. Leverpartiet 357 hl., pris 6 øre literen E',amt 290 liter kveitelever å kr pr. liter. Samlet verdi kr Bre ms nes: uken til 6. juni er optisket 50 kg. kveite il kr., 8500 kg. lange it 2 øre, 3500 kg. brosme il 6 øre, 650 kg. tor'sk it 5 øre, 300 kg. hyse il 5 øre, kg. sei il 6 øre. alt 9000 kg. fisk, verdi kr Leverpartiet 89 hl. Ro g a l and. Eg er sun d: uken 0.6. juni er opfisket 42 3 kg. [fisk og skalldyr, herav 350 kg. lange it 2 He, 3850 kg. torsk il 2 øre, 2450 kg. hyse il 20 øre, kg.,sei it 4 øre, 45 kg. uer it 0 øre, 3600 kg. annen fisk it 25 øre, 350 kg. reker il 45 øre. Samlet verdi kr K v i t,s ø y: uken 0.6. juni er optisket 22 kg. torlsk il 30 øre, 690 kg. sei it 30 øre, 476 kg. ål it kr. og 875 kg. reker il kr.. Det norske fiske ved sland. A les u n d: uken' juni er' kommet dampskiber fra sland med 483 t.onn torsk.og 4900 kg. kveite, prisen var 24 øre for salttorsken og 80 øre for kveiten. Samlet verdi kr Det norske fiske ved Færøyane. Å l e.s u n d: uken juni er tilført 2000 kg. ifærøykveite it 90 øre, verdi kr Håkjerringfisket. Til direktoratet er gjennem tollvesenet innkommet opgaver ror fartøier, som tilsammen har gjort 2 turer efter håkjerring. De aller neste av fartøiene er hjemmehørende i Alesund (0). Fangstfeltene opgils til Nordiishavet, Bjørnøya, Nordisen, Spitsbergen, Danmarkstredet, Skolpenbanken og ellerls fiskebankene utenfor den norske kyst. Den samlede bngst opgis til 256 tonn håkjerringtran til en,innklareringsverdi. av kr (fatenes verdi ikke medregnet). Det gir en gjennemsnittspris av 3 øre pr. kg. Av fangsten er det meste, eller 204 tonn levert i Tromsø og 52 tonn i Ålesund. Den største fangst utgjorde 37 tonn, den minste 0 tonn, gjenn~msnittlig 2.3 tonn. Den gjennemsnittlige innklareringsverdi pr. fangsttur beløper sig til kr De fleste fartøiers besetning består av 2 mann, enkelte har 3. Torskefisket. Fin n m ark. Tir s da.g 9/6: Vadsø, Nordvaranger lineskjøiter 000, båter 250, Havningberg sjøldragere hyse 2200, småmolorer båter 000, Båtsfjord linesjøldragere 2000, Skjøtningberg juksebåter 00, Sørvær båter 400, mest 'sei, Galten 300, Sørvær og Hasvik snurpenøter O n s dag '20/6: Vadsø linebåter 400, Nordvaranger 300, Kiberg 250, motorer 900, Vardø båter 250, mest hyse, otringer 500, sjøldragere 900, Havningberg 800, hyseliner 2300, 'smårnotorer båter 250, delvis lastet, Skjøtningberg båter 500, sei, Gjesvær juksebåter 300, Sørvær døgnlagte småmotorer 600, Galten 300, Sørvær seibåter 900, Hasvik seisnurpere Tor S dag 2i6: Vadsø, Nordvaranger linebåter 250, Havningberg sjøldragere hyse 750, småmotorer 800, båter 600, Skjøtningberg 300 torsk, 500 sei, Kjøllefjord v.adskjøiter 000 kveite, Sørvær,småmotorer 700, halvpart sei, Galten 300, Hasvik seisnurpenøter 'Sei. F red a g 22/6: Kiberg båter 300, motorer 400, mest hyse, Skjøtningberg juksebåter 200, Galten 350, Sørvær 600, halvdel sei, Hasvik og Sørvær snurpenøter sei. Opsynet heves 23/6. Fin n m ark v å r fis k e 23/6: Sluttkvantum kg. torsk, hengt rundfisk , saltet klippfisk.og labrador , i,set 27800, rot!skjær , russesaltet 6580, forbrukt , dampmedisintran 268 tønner, leverkvantum 00 hl., hysekvantum kg., hvorav hengt , iset , saltet ,.forbrukt 57950, hy,sedamptran 207 tønner, hyselev8r 9 hl., 'sei kg., hengt, kveite kg., iset, flyndre kg., iset, brosme 700 kg., hengt, uer 387,5 kg., hvorav saltet 87075, iset 3500, resten forbrukt, steinbit kg., hvorav saltet , iset 6000, andre transorter 0 tønner. Klippfiskrådets priser. Kri,s t i ans u n d: Orienterende klippfiskpri,s 22/6: FjOfiSfisk kr. 9.5, nyfisk kr Fetsild og småsildfisket. (/ 23/ Fylke alt Til..!:<:<)... Derav ~... ~, set sildolje ==~~ ~ v...,,_ E< E';:: >~. fabrikker....0 l'il~ Cf) C til til <)0:.:: <S Finnmark ) Troms, ) Nordland ) NordTrøndelag SørTrøndelAg Møre.,.., Sogn og Fjordane Sønnenfor Tils Mot ifjor 2) ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstofforbruk pr. 3/5. 2) Pr. 7/ Tro ms 23i6: b e 's tad lensmannsdistrikt: Denne uke stengt ogoptatt 4600 hl. \Småsild, sildoljefabrikk, pris kr..80. M a l ang en: Denne og forrige uke optatt 500,hl., sildoljefabrikk, pris kr..50, til stede bruk. L y n gen: Denne og forrige uke optatt i Storfjord 2250 hl, poset 6000 hl. og i K å f jo r d poset 750 hl., alt fabrikkvare, pris kr., fisket slutt. fisket deltok: Storfjord 2 snurpere, 5 landnotbruk, Kåfjord 2 snurpere. Mør e 9/6: V e ø y: siste vika er uppfibka 200 hl.,som er sed til agn, pris kr /6: Uppfiska i Voll 900 hl. sed til sndolje, pris kr..50. V e s t nes: Uppfhska 290 hl. småsild som er sed til agn, pris kr. 5 pr. hl. jern ne S: Uppfiska 270 hl. småsild. Av dette er 220 hl sed til sildolje,og 50 hl. til heimeforbruk, pris kr pr. hl. S,O' g n o g F j ord ane. A 's k voll: uken 0. til 6. juni er,opfisket 200 hl. småsild, til hermetikk, pris kr pr. hl Hor d a l and. Sun dog A u ste vol d 3/6: Siden forrige opgave av 2. ds. er resultatet av fisket: Kastet siden 2 ds. i Sund 68 hl. og i Austevold 5 hl. Optatt henholdsvis 840 hl. og 365 hl. Gjennemsnittspris kr. 2. Der,står nu intet i lås. Der er fremdeles lag ute efter,silden, men den er vanskelig å få tak i. Der skal,fremdeles være 'sild.

4 356 FS K E T S O A N O 27 juni 934 Tilførsel til hermetikkfabrikkene: Ber gen: uken juni er tilført 955,skj.,småsild a 70 øre,fra Hordaland og 872 skj. småsild a 70 øre fra Møre. alt 827 skj. Brislingfisk et. Tilførsel til hermetikkfabrild{ene: Sta van g er: uken juni er tilført skj. brisling a kr fra Hordaland og skj. å kr fra Rogaland. alt skj. H a u g es u n d: uken juni er tilført 00 skj. brisling a kr fra Sogn og Fjordane og 860 skj. å kr fra Hordaland. alt 2460skj. Ber g 'e n: uken juni er tilført 2222 skj. brisling a kr fra Sogn og Fjordane og 0249!Skj. a kr fra Hordaland. alt 247 skj. Kystmakrellfisket med norske båter. nnbragt til; Hvaler.... Halden.... fredrikstad.... Onsøy.... Moss.... Soon.... Oslofjorden.... Horten.... Holmsbo.... VasserFerder.... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund.... Skåtøy.... Risør.... Arendal.... Grims~ad.... Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... farsund.... K~kehavn.... flekkefjord.... ÅnaSira.... Egersund.... Stavanger..., Karmøy.... Haugesund.... Bergen... ',' Ukefangst 6/ 6 _23/ ) Pris pr. kg. øre Total kg COO Beregnet verdi kr Fisket med drivgarn , med not kg., resten med dorg, snøre eller andre red skape r. Av fangsten er wlgt fersk, iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. til hermetikk og kg. saltet rund. Dessuten er der innbragt av svenske fariøier kg. til farsund, 600 kg. til Flekkefjord, kg. til Kristiansand, 500 kg. til Stavern, 2000 kg. til Onsøy, kg. til Halden og kg. til Fredrik stad, ialt kg. l) for 2 uker. Selfangsten. følge fartøienes innklareringsopgaver, innkommet til fiskeridirektoratet pr. 23/6, er der ialt i inneværende sesong hjemført følgende mengder pr. 76 fartøier (turer): Grønlandssel, ialt stykker, ungsel 6507, gammelsel 7449,,storkobbe 4, hvalross 6, isbjørn, levende O, døde 8, klappmyss, ialt 39582, ungdyr 3039, voksne 9263, spekk 94.4 tonn. Samlet innklareringsverdi kr Ny Sild og Rødskjær lijøpes eller mottas ti[ best salg KARL A. JENSEN Afs OSLO Det skotske sild,etiske. Boards opgave. Sted Total fangst crans 934 /933 Vinterfisket ialt ( jan. 3 mars) : Semmerfisket fra april: Northumberland Eyemouth Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff... ' Buckie Wick Resten av 0stkysten.... Orkney.... Shetland.... Stornoway.... Barra... Resten av Vestkysten (ex Firth Meldinger om utla.ddeu fislee, eksport m. v. alt i tiden /_6/6 934 efter Fishery Saltet, ganet tnr. 934 /933 Eksportert tnr. 934 / s8! l l of Clyde) Glasgow.~ _= _= _= = _5_ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt Sllwttlands fiskerier. landbragte mengder på den skotske kyst av. brihske fartøier i mai 934 (fjoråretls tilsvarende,tall i parente,s), i cwts.: Total (550266), derav sild ( ), bri'sling 0 84 (3529), torsk ( ) j lange 3375 (36798), brosme 954 ( 04), sei (5009), hyse 3,53005 (4464), hvitting 78 (24293), kveite 8495 (8998), il'lyndre 9763 (5205),,skateog rokke 4067 (4603). Til totalfangsten kolmer krabbe (i 000 stk.) 670 (828), hummer 227 (306), østeris 9 (8). Samlet verdi :E 4430 ( ). Leverpartiet i mai 5,38 cwtls. (569), tran 392 cwt,s. (450) og rogn 356 cwts. (347). Nyfundlands eksport av klippfisk i tiden. januarse juni (fjoråret i parentes): Til Spania 4049 kvintaler (47750), Britisk Verstndja 826 (26695), Portugal (8488), talia 2502 (9406), Brasil 0565 (4478), England 774 (8897), Forente Stater 28 (347), Hellas 064 (320), Porto Rico 83

5 27 juni 934 FS K E TS (75570), Jamaica (34824), Kuba 947 (722), Kanada 202 (798), Malta 26 (30), Martinique O (4276), Trinidad 534 (O), Madeira 334 (O). alt (49904) kvintaler. Des'suten er der eksportert av industritran (268528) gallons, damprnedisintran 2780 (3820), selolje 7479 (8040) og selskinn cwt,s. (65637). Bruk MONOPOL'S KOBBERSTOFF så spares slippsetning så ofte Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Markedsmeldinger. ~ o r d S p a i a. Opgave over klippfiskimport til Nord Spania i april 934. Bilbao Vigo Coruua alt kg. kg. kg. kg. Norge.... o sland og Fær øyane Storbritannia & andre alt l Opgav8ln er utarbeidet på grunnl,agav uomiciell staustiklt og o.pgaver fra vice.lmnsula:tene. KlippHskimporten til Spania i året' 933. M adr i d 5/6: A v den nettop utkomne kompletterte statistikk rfor året 933 fra det spanske tollvesen fremgår at tallene for importen til Spania av klippfisk og s,t'okk,fisk forrige år varierer en del fra den ved legasjonens,skrivelse av 7.,februar (»F. G.~ nr. 2) innsendte opgave. Den samlede importmengde,av klippfisk ogstokkfisk i 933 opgis å utgjøre kg. til en verdi av gullpesetas. nnførselen fra de forskjellige land i 933 stiller sig som følger: Norge kg gullptas. Kanariske øer.. O» O Tyskland » Kanada.. 900» Danmark » Frankrike » Storbritannia » sland » Portugal.. 00»50 Sverige » Nyfundland » '9 G e :: u a 6/6: Siden generalkonsulatets,siste rapport av 7. liai sistleden er der ankommet \hertil 48 tonn tørrfisk. Markedet er flaut og forbruket meget lite. A v klippfisk og salt:fisk er der ankommet tonn fra sland. Forbruket er normalt. De fastsatte detaljpri,ser i Genua for såvel tørrfisk som klippcfi,sk er uforandret. Det,samme gjelder rleherværende bø~spriser, når undta.s de for finnmarksfisken, som er gått noget ned. H a van a 26/6: Klippfi'sktil'førsel siden 7/ ka'sser, beholdning 2500 kasser, pri,s.50 dollar kassen. Liten efterspør.sel L iss a bon 9/'6: mport første,halvdel juni: sland,sk 25 tonn, tysk 8, beholdning islandsk 84, skotsk 6, fransk 27, priser nersk esc., islandsk L i s.s a bon 9/6: Konsumet har og,så i sist forløpne halv måned vært usedvanlig lite, hvilket i første rekke har hatt o A N O 357 sin begrunnelse i rikelig tilgang av billige grønnsaker og fersk fisk. Beholdningene er imidlertid ytterst.små.og vil formentlig være helt rømmet innen den norske linjebåt»stromboi«ankommer med ca baller den 25. ds. Man regner med at en stor del av»stromboli«s ladning vil finne livl,ig avlsetning fra importør:hånd allerede ved ankomsten, men derimot er det vanskelig å forutsi hvordan omsetningen vil arte 'sig utover juli måned, da denne særlig vil avhenge av tilgangen på billig fersk fisk. Fra!sland er der ennu intet kontrahert, men der underhandles om kjøp av baller for prompt skibning,såvidt vites på ba,s,i,s av 30. Oporto 9/6: mport første halvdel juni: Norsk 64 tonn, jslandsk 320, nyfundlandsk 00, skotsk 33, fransk 64, tysk 95, kanadisk 26, dertil saltfisk ty,sk 08, islandsk 50, beholdning nor:sk379, nyfundlandsk 252, dive~se 266, pri,ser norsk esc., islandsk 230, riyfundlanclsk 20330,skotsk 200, fransk 80, tysk 90. O p ort o 9/6: Til tro:ss,for at kon:sumet!har vært forholdsvis bra, råder der en viss usikkerhet og mathet på markedet, hvilket.j før,ste rekke forårsakes av at pri,snoteringenefra produk'sjonslandene har vært fallende, og særlig for de bedre kvaliteter,s vedkommende. De,store kvantiteter utenlandsk sdltfisk der er tilført markedet, og som nu efter hvert blir ferdigtørret, Vii til en vis:s grad tilfreds:stille det daglige behov, hvorfor interessen for videre innkjøp av klippd'isk i øieblikket 'er liten. Ham bur g A l t ona. tiden 5. til 2. juni er ankommet fra Norge 805 kolli klippfisk og 30 kolli,stokkfisk, fra sland 300 halve kasser tørret fisk. o l A F K N~U D~S E N AS BER GEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran, hvaltran, sildoljer, tomfat, levermel etc. Telegr.adr.: Tranknudsen. Rikstelefon 2348 N. ANTHON SEN & CO. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 868 Telegramadresse: ANTONCO Telefoner: 3307,3879 ~OGN, TØ~FSK, SLD F ersktiskmarkedet. L ond O n 20/6: går ca. 350 og idag 400 kasser norsk fisk, pris flyndre 6/68/, kveite 7/9/. L ond o n 22/6: Ca. 200 kasser norsk fi.sk, pris flyndre 8/0/, kveite 8/9/6. L ond o n 25/6: Lørdag ca. 200 kasser norsk fisk, pris flyndre 7/8/, kveite 8/0/. Gr i ms b y 2/6: Onsdag 70 snes grønlandskveite, pris ca. 6/. Ham bur g A l t o n a 26/6:»Neptun«og»Kong Dag~: 350 pund hy,se, stor, lys, pris 2027 (pfennig pundet), middels 30, små 20, 20 kveite, stor 59, middels 58,.småmiddels68, 2500 pigghå, flådd 7f2X, 30'0 buklapper 2222Y:;, do. flådd 3638, 4000 håjbrand 20%24X, 00 flyndre 202, 80 piggvar, stor og middels 5,6, 'små 39, steinbit 8Y:;2,3%, 900 fetsild 2, lakseprisen 4557, bløt Ham bur gal to n a. Fe r skf is k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i Ham burgaltona, i uken juni 934 ialt pund fersk fisk

6 358 fskets o A N O 27 juni 934 fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, var følgende: Ukemengde i pund Fiskesort Hyse, stor.... middels.... små.... efter størrelse og kvaiit. Kveite, middels.... små.... Pigghå, flådd..... Håbrand, u. hode.... små.... Rødspette, stor.... middels.... Piggvar, stor.... middels.... små.... Steinbit stor.... middels.... do. Laks.... Breiflabb.... Sild.... Buklapper flådd..... ikke flådd..... ukehalvdel 2'28 43/ Priser 2. uke _~~~~ 0 / /4 23 /225 /4 5 / _ /27 /4 7 /2 / /48 / /4 527 Tilførslene av norsk feriskfi,sk i første ukehalvdel var som det sees meget små ( 000 pund). Til tross herfor opnåddes i auksjonen, på grunn av det varme vær, utilfredsstillende priser. annen ukehalvdel har været vært kjølig, men uaktet de hitførte kvanta var beskjedne, blev der betalt gjennemgående lave priser også på Fe r s k s i d: Fra Lerwick ankom i ukens løp ca halve kasser sild,som opnådde priser omkring 23 pfennig pr. pund. Tilførslen av nor,sk forfangsild er avtatt. Fangstene i Norge er mindre,og det meste av den menes å gå til saltning. Det som tilførtes markedet her opnådde prser omkring 24 pl pr. pund. Et mindre parti fet'sild opnådde i auksjonen 7 8 pf. Småsild av størrelisen 2830 stykker pr. kilo har vært betalt med 56 pfennig. alt ;har tilførsler av d'ersksild fra Norge andratt til ca halve kasser. Tyske trålere har innbragt de,første trålsildfang,ster, tatt ved ØstSkottland på strekningen Peterhead. Der er kommet inn ialt ca. 20 tonn, som i Wesermiinde og Altona har opnådd 93 pfennig pr. pund. Dette kan muligens ansees,som den første begynnelse til det tyske sommertrålfiske, om enn de nevnte fangster er tatt betydelig lenger nord enn der hvor trålsildfiske pleier å begynne. regelen påbegynnes det ty,ske trålsildfiske ikke før i midten av juni. c u x h a ven. Uken 4. til 20. juni bragte ialt pund fersk fisk pr. 7 dampere. Derav var pund nordsjøvare, ankommet med 7 dampere,og pund islandsvare pr. 0 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 508, piggvar 6066, kveite 3080, rødspette 88, nordsjøhy,se V 74, småhyse 62, i'slandshyse 85, l 820, hvitting 40, nordsjøtorsk 7 7, islandstorsk 53, lange 46, uer 59, sei 58. Sild og liskemelmarkedet. Ham bur g A l t ona. Clearingsspørsmålet er heller ikke ordnet i denne uke, hvorfor markedet har vært,stille og avventende. Der nevnes omsatt i begynnelsen av uken mindre poster prompt nordlandsmel til 9% krone, og småposter forskemel til en lpri,s av kroner. vestlandsmel har der derimot vært helt,stille. Medvirkende til den almindelige usikkerhet og tilbakeholdenhet er 'Også forlydendet om at man venter fra. juli å få en importavgift på,silde og HskemeL Der tales om, at denne sikkert vil bli ganske beskjeden, der nevnes 22 til 24 pfennig pr. 00 kilo, om der enn på beskyttelsesverdig hold er et sterkt ønske om å få satt denne avgift betraktelig høiere. tillid til at clearingsfol'holdet vil komme i orden i løpet av den nærmeste fremtid,er markedet i,slutten av uken muligens naget mere optimistisk og de norske eksportører naget mindre tilbakeholdende. tiden 5. til 2. juni ankom følgende mengder,silde og fiskemel til Hamburg: Fra Norge 308,sekker sildemel og 826,sekker torskemel, fra ØstAsia 3884 sekker 'sardinmel og fra Nord Afrika 994 lsekker fiskemel. Saltsildmarkedet. Ham bur g A l tan a. Det synes å være slutt på tilgangen av matjesbehandlet norsk fmd'angshd, 'som efter hvert erlstattes av øket tilføn:;el av skot,sk matjøs. midlertid vil valuta vanskelighetene ganske snart bremse tilførslene fra Storbritannia. De fleste firmaer har opbrukt,sin valuta for kjøp i Skottland, og for den,sild som fortsatt kommer derfra er betalingsmåten et åpent spørsmål. Men den forlhold,svis rikelige tilgang på,skot'sk,sild denne uke satte pri,sene på norsk ma'ijesbehandlet noget tilbake i forhold til fornige uke og hemmet salget adskillig. Forutsatt atclearingordning mellem Norge og TYlskland kommer i stand igjen, vil der være bra utsikter for norsk matjesbehandlet,sommerfet,sild, idet tilførslene av skotsk,gild må antas å bli sterkt begrenset av valutaknappheten. Den før,ste tyske D. H. G.logger'sild er begynt å komme i markedet. De første poster opnår Rm annen nor,sk saltsild har der 'intet vært omsatt. tiden 5. til 2. juni ankom følgende mengder salt,sild til Hamburg: Fra Norge 89 hele og 402 halve tønner, fra Stmbritannia 9397 halve og 72.hele tønner,fra Sverige 28 halve tønner. Kø n i g S ber g 4M: Forretningene på herværende lsildemarked er nu litt livligere. Beholdningene av fjorgammel engelsk sild blir stadig mindre. er uforandret. THført blev 48 hele og 75 halve tønner tysk,saltsild. Når den liye fi'skesesong vil begynne er ennu ikke fastsatt, 'heller ikke lar det lsig idag overse hvor slor importen av utenlandsk sild vil komme til å bli iår, idet valutasituasjonen og andre spørsmål.først må klares. Tranmarkedet. l a m bur g A l t ona. Markedet er uforandret rolig, nærmest flaut. Valutalsitualsjonen hemmer alle operasjoner overordentlig. Det er vaj:lskelig å vite, om tilbakeholdenhet i ek'sportlandene skyldes vareknapphet eller mistillit til den tyske valuta, herved tapes oversikten over det sanne forhold mellem tilbud ogefterspørlsel. N ewf'oundlandsk seltran offereres til pundsterling 900, norsk seltran 80m ikke synes å være til,stede i særlig,store mengder i Norge, er i den siste tid tilpasset newfoundlandtran i pris. Offerter i japanske traner ligger idag omtrent således: Codoilpundsterling 2200, sardinoil 250, sharkoil 350. Spansk sardinolje er lite utbudt. Hvalolje er stort sett uforandret. For 0 kan prisen sies å ligge omkringpundsterling 400 for mindre poster.

7 ?7 juni 934 FS K ETS o ANG 359 tiden 5. til 2. juni ankom \følgende mengder tran til Hamburg: Fra Norge 505 hele og 2 :halve tønner diverse tran og 70 kasser diverse tran og 200 tønner <hvalolje, [ra Danmark 29 tønner tran, fra Storbritannia 3 tønner fiskeolje, fra,sland 296 tønner levertran, fra Marokko 80 tønner fi,skeolje og 3 tønner levertran, fra U. S. A. 5 kasser ifiiskeolje, fra ØstAsia 50 tønner levertran. slands fiskerinæring i mai. følge opgave,fra valutanevnden i Reykjavik hitsettes følgende oversikt over mengden og verdien av utførte produkter av fiskeriene i tiden januarmai iår og ifjor: Januarmai 934 Januarmai 933 Mengde Verdi isl. kr. Mengde is!. Verdi kr. Saltfisk, virket... kg uvirket sfisk... o., Frosset fisk Sild, iset saltet.... tønner Tran... kg l l Fiskemel Sildemel Sunnmager Rogn, iset saltet... tønner Verdien av slands samlede utfør,sel utgjorde i månedene januarmai 934 kr mot kr i samme. tidsrum ifjor. følge slands fi:skeri'selskaps opgave var utbyttet av torskefiskeriene pr.. juni tonn mot tonn, og i henholdsviis 933, 9H20g 93 (på samme tidspunkt). Fiskebeholdningen i landet i beregnet virket tilstand var den. juni d. å tonn, mot henholdsvis 48304, og 4657 på samme tidspunkt i årene 933, 932 og 93. omtaltes forleden dag et møte som nylig avholdtes meem representanter for arbeiderpartiet og statsministeren angående forslaget om ophevelse eller tilbakebetaling av,sildetoll. Statsministeren sa at regjeringen ikke hadde bemyndigelse til å eftergi tollen eller love tilbakebetaling. Derimot vilde dette være i de partier,s makt som 0rutselig vilde få flertall på næste ting,. eks. hvis selvstendighetspartiets centrastyre gaven lignende erklæring 'som arbeiderpartiets styre, måtte det ansees sikkert at begge disse partier hadde flertall på tinget og,således kunde bestemme avgjørelsen av dette spør,smål i høst. Sildefiskenæringens vanskeligheter var regjeringen vel bekjent, uttalte statsministeren, lllen han la til at alle forslag om bedring av :sildesalget 'strandet på splid og mangel på samhold hos fi,skefartøi,srederne og sildekjøpmennene. midlertid måhe denne næringsgren på en e ler annen måte støttes i den sterke konkurranse den 'står i fra fremmede land. Sakens avgjørelse vil nu bero på hvilken,stilling selvstendjghetspartiets centralstyre tar til denne for sjømenn og fiskef<lrtøisredere betyningsfulle :sak i felles økonomisk henseende. STAVANGER Hillevaag Blikemballagefabrik ~ Hillevaag pr. Stavanger Spesialfabrik for alle sorier hermeukkemballage Dekorasjon av blikkplater og reklameplakater Nyhet: Trykklokkboks med patentåpner AlS Vestlandske Spigerfabrik & Mek. Verksted Stavanger Telefon 7 Telegr.adr.: Spiker Trådsti'f't Als John Braadland Ltd. og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, Mus:!e, Småsild og Spir Telefon: Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland Landets største Lager av Pergatnyn og Greaseproot for Hermetikpakning. D~EYE~S GQAFS{E ANSTALT STAVANGE:Q Telegramadr.: Papir Telefoner: 63~ 006, 2222 G ø T E B R G, Kontor och Magasiner: Handelsaktiebolaget Telegramadress : Brogatan SARDN A. M. GABRELSON Salt sill och salt fisk Telefon: en gros GOTEBORG Vaxel AKTEBOLAGET JACOBSON & GERLE, Goteborg Telegram: LEOPOLD Etaberad 890 Telefoner: 4400,4406,4407 Salt sill. Kryddfiill. Torrfisk. Kabs/jo m. m. Aktiebolaget Cl A Wallen Salt Sill & Fisk, Fårsk Sill & Fisk Firma grundad 893 Telegr. adr...si affl'ir GOTEBORG Telefoner: Salt sil! exp MPORT & EXPORT Postgirokonto N:r 440 ~OH NSON, ENGLEHART & CO., Aktiebo'ag, Goteborg Telefoner (linjevaljare).' 3 l 777, l l 899 Telegramadress.' Headlight. Ooteborg Forhandlar salt sill, salt fisk och turrfisk i agentur nch kommission SVEN AHLBORG, Goteborg Tel.adr. : s ven SKEPPSBRON 4 Telef. 88, 38Q42 Agentur &. kommissionsawir i salt fisk oeh sm (spee. slandssill) sei, torskerogn, tran. Export av tomfat.

8 360 FS K E T S O A N O 27 juni 934 ~~~= ~~ ~ HAMMERFEST Finnmark Fiske produse nters FeHessatg Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : Fellessalg Sælger, kjøper alle sorter tørti ~ k Feddersen & Nissen, Hatntnerfest Telegramadresse :.Nissen Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Satt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson,.Hammerfest Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson EKsport av StoRfisk, Sælsl\ind, Tpan. Arktiske ekspedisjoner. Jo Ao TBERG A.S Telefoner: FERSKFSKEKSPORT Kontoret og privat 34 Telegramadr. : TBERG Overretssakfører OLE LUND Hammerfest Jentoft Arntzen, Hamtnerfest T,l,.mm.d,., J,ntolt. Tel,fon 230 nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, saltfisk og tran o HONNNGSVAG SVERT MAAN... HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : Guanofabrik Telefon 66 Joh. Jacobsens Sønner T~lefon Honningsvaag 7 og 97. Vardø.44 og ~50 Honningsvaag og Vardø FLAL BERLEVAAG Telegramadresse Bunkan Fmnmarlcens største eksportforretn. Ferskfsk Spesialitet Kveite; Flyndre eg Laks Forhandlere av den velkjendte russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer Ove~re'ssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG ØKSFJORD A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark Kaien... 7 Sildemel, Sildolje, Torskemel KABELVAG B. PEDERSEN Raekøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Telegramadresse : Rækøy nnkjøp av Fisk. Tran og Rogn Utsalg av Trelast Vaagan Sparebank KABELVAAG dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse dar Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn STA M S U N D YTTERVK & co. Telegramadr.: Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn Telegr adr.: Maan Telefoner 45, 45 l og 45 Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast, Kull, Salt, Tønder, Sjøredskaper, SolaT, Petrol smøreoljer, Bensin, Tran Arth. Gjervig, Daltlpskibsekspedition damperi Rorboder, salteri og gjellbruk utleies Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 4, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi A.S P. ELDE, Honningsvaag Telefon 28 Telegramadr. : Eld e s/ager av alle sorter fersk fisk KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og Fiskeriutstyr Tran, Sild, Fisk og Agn for r e t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr.: Lande Dybde ved kai 620 fot Telefon 22, 9 og 7 Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse _ Flo er Eksport av Tørrfisk Stamsund Sparebank Oprettet 89 Forvaltningskapital. kr. 800, U R E A. TET LE & SØNNER AliS Telegramadresse : Tetlies Assortert handelsforretning o Kjøper alle sorter fisk O. J. LAUVDAL Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi, Kortevarer,Glas, Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk

9 27 juni 934 FS K ETS o A N O 36 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for vaer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris.e.r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 9/6 22/6 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: Kr. Kr. 9/6 22/6 Rogn: 5/6 22/6 Ukl. damp. nord!., pr. tn Sei: Kr. Kr. lste sort eksport Kr. Kr. Do. Bnnm. vintertran pr. tn ) 66/67 Afrikasei... 50/60 2)6.25 2)6.50 pakket pr. tn Do. seidamp, ma lys, pr. tn.. go //S0 ~ 7. 2)7. 2nen do. do. pr. tn. lma koldkl. damp., pr. kg o ~dje do. do. pr. tn... Blank industriell Bro sm er, flekket, prima, Nordmørs, Samfengt, stavf. Bmnbl. industriell, pl. kg pr. 20 kg tønne Bruntran, pr. kg H do. 3dje sort... S0 l.s0 Pressetran, bunnklar, brun y ser: Lofots, samf. stavf. tn. ny vare blank, pr. kg AfrikJ~.YSer, 3~~~ ~:~ 3dje sort... do Do. mørk, bunnklar, pr. kg. 20/22 2'/20 7. S i l d o l j e pr. kg / t/24t Do. mørk, uklar, pr. kg /0.l60.3/0.6 do. 40/ )7. Klippfisk: PiågbgrhaanOtnrtarnan pr. kg. Len g er: Nordm., lofots pr. 20 kg. 9.0/9. 9.0/9. H / /0.42 Sk l 20 k d d f 20 8 Håkjerringtran.0.3/ /0.32 B' ru: f nger, gam 2d r k g. o. o. Jorsvare pl kg..80/ /8.75 lys selolje / /0.39 Jer e enger, pr. g. ' rinnmarks, pr kt 20 kg S Lys sildolje pr. kg. K l i P P fis k: ange, pr. ve /. O lste sort. lof., pr. 20 kg Brosme, pr. vekt Finnm. fob.lastepl. Sei, pr. vekt /6 6.25/6 Rogn: Fet s i l d. Unotert. S a l tf is k : lste sort, pr. eksportfylt tn. l) l) V års i l d, fiskepkk. pr. 80 kg. Lofots, lev. Kristiansund ' 2nen sort ) ) ) Selgernotering. 2) Omsetning funnet sted. Finnmarks fob. fiskeplass.. 3dje sort )6. )6. Ålesund. 5/6 slandsk,norskbehandlet / Samf.. påfylt tn /6 Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Run d fis k: Us ort. lofots, pr. 20 kg. Do. helgel., pr. 20 kg... Tynn vestre, hol., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg.... samt. (ital.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 5070, pr. 20 kg. Usort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., 200 gr., pr. 20 kg. Finnm., 2400 gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Tit ing: Hollender, pr. 20 kg.... Efemer, pr. 20 kg.... Rotskjær., Unotert. Oplysningsbureau Schimmelpleng (Auskunftei W. Schimmelpfeng) besørger: Kreditoplysninger på inn og utland. Adresser, representanter, markedsberetninger etc. nkasso overalt. 64 egne kontorer i Europa. Kontor for Norge: Oslo, Grenstn J 6 (telefon 0363). Telegramadresse : Schimmelpfeng Oslo. Averter F i s li et s Gan g. T ran: Kr. Kr. Uk!. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /72 7/70 Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg.. 7/ Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ /0.26 Selran do. pr. kg. max. l Ofo Ffa..., /0.36 Håkjerringtran pr. kg Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn djesort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg..... Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg..... Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg. Lofots og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk... :.. Sei, pr. kg...,, Pre s s e fis k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rots kj ær: Sei, samf. pr.vekt Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel,, S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. å 0 kg..... l. slandssild pr. kg..., Kr.sund N. 5/6 Tr an: Kr. Ukl. damp, nordm. & nord. pr. tn Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg... 22/6 Kr. 70. Tørrfisk: lma storsei, 50/60, pr. kg. 0.35/ /0.37 Do middelsei 40/50 pr. kg. 0.30/ /0.32 Do. småsei, do / /0.42 Si d: Storsild, eksp.pakket, 0 kg. Vårsild, eksp.pak. 0 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. /6 5/6 Vars., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg /0.5/0 Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn..... Do., eksportpakket.... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. renflekket 20 kg Do. fiskepk. (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket. ganet, 20 kg Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn.... Do. flekket 20 kg. 933 pr. tn.... Fetsild, notsild 5/0, stk. pr. kg. eo kg.... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket 3 pr. tnn. fob.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg..... Sildemel, pr. 00 kg A.S FR YDENBØ SLP & MEK. VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 242 Maskin, jern og træarbeider

10 362 FS K ETS HARSTAD BERTHEUS J. NLSEN Als T elegr.adr. Bertheus. Co de : Boe, A. B. C., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skib~mekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kristian Holst Telegramadresse :»Kullholst Als MERCUR Telegramadresse : Mercur Kull Salt Tønner s Vann Petroleum Smøroljer Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp av Sild, Torskeguano, Lever og Grakse Harstad nye Sparebank Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter Godt materiell derrnund Kind Harstad Telegramadresse : Kind Sild, fisk, salt, tønder Filial: ~ S V Æ~, Lofotsæsongen HA~STAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. BALSTAD Balstad Slip & mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen o A N O 27 juni 934 SVOLVÆR A.s NORDLANDS SAL TLA6ER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT lv SLT 2ofot~o~ten Nord~Norges største og uten sammenligning mest utbredte avis R. KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 47 Kjøper av tran og tørfisk Als Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Produserer: Sildmel Sildolje Torskemel til revef6r A. S. H ø ler ~~~'l~erksted OG SME U~før~r motor.og ~ampmaskinreparasioner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjænng. FabnkasJon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Telefon 7 Telegramadr. : Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolonial, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter FREDRKSTAD t ~!!~!~~or~rf~~h~ ~ for Benzin Telegramadr. : Of' NABBETORP og p ynngsmotorer A.s Nabb~torp Mek. Verskted, Fredril<stad GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.B Telegramadr.: Munken ANS.JOSFABRK Telefon 973 Kjøp og salg av brisling To patentslipper for optil 00 fots leng de. CylinderbOing, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patenmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. P. A. Pedersen. Balstad Assorteret Handelsforretning Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning... ENTO.FT, Balstad Post og Dampskibsekspeditør Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter S t er landets eldste elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste (båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad

11 27 juni 934 F S K E T S' o A 'N A.S E. E'KKER: TRO N D H E M SUND & GENBERG Als, Trondheim Telegramadresse : Ekker Telefoner: Kontoret 869, privat 38 Forhandler fisk og Eksport av fersk laks. kveite og raeker sild Taug og trådhandel Jerntråd og kork Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: Peras CONRAD HVLL, Trondheim A.S HANSEN & GRØNNNG Bankre!. Forretningsbanken Export av Sild og Fisk Kommissionsforretning Rikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 5040 c Telegr.adr.: Fis k Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407k, Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende AKTESELSKABET SKBS & FSKERUTSTYR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 40 Kai 6 A.S TRONDHEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefabriken NOT OG GARN FLÅ Fiskekork originalballer KVE TE Eneste firma i branchen som leverer Staalis og annen ferskfisk samt landmandsprodukter omsettes best. M. HUSTAD & CO. Telefoner: 277 k, 377 k Omgående remisse. Send forespørsel om priser og utsikter. Disponenten privat 3687 k, Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr. : Emhustad Fisk. Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje 'Fryseriets ( ommissionsaudefine a.s Tønner og Kasser på lager Bankref. : Nordenfj. Kreditbank Telefon, kontoret 2820 Telegr.adr.: Fryseri disp. privat 2462 Fiskeredskaper Mottar til frysning samt lagring i kjølerum alle sorter varer. En gros En detail Rimelige avgifter. Besørger spedisjon. A.S NELSEN &.JOHNSEN, Trondheim, 'CrondfJj'ems 'Fryse & Kj'øfeanfæe a.s PAUL KLDAL, Trondheim Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. Forhandler MUNKVOLDS RØKER. Kontor: Fjordgaten 9 Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøtt sild, tørfisk Telefon O c JOMFRUGATEN 4 Te.adr.: Bekling ALFR. NORDBOTTEN Telegramadresse: Alnor Kjøpmannsgaten 3 Telefon 337k, priv. 237k Eksport av fersk og saltet S.ild og Fisk Torskefilet, Koljefilet, KOlje rund, Bøkling, Fersk filet, Sprengt filet Alfred Smisefh A.s TRELASTFORRETNNG KASSEFABRK Disp. Alfred Smiseth Telefoner: '9 Bankkonto:. J. LNGE Rikstelefon 2893 Sp eciajitet : Sild {7 Fiskeka.sser Privatbanken i Priv, (Ugla central) 20 Trondbjem Etabl. 904 Telegr.adr.: Lin'ge Export av fersk og.saltet Fisk, Sild og Lax Norsk Lax og Fiskeexport A.s FL O RØ (Tidligere M. Thams, etabl. 864) FVLKESTDENDE Beste. annoneeorgan i Telegramadresse : Lax, Trondbjelll Telefoner: Kontoret 004, privat 356 ETABLERT J 872 fiskeridistriktene. Eksportforretning. Specialitet: Fersk LakS F y k e tse ds t e. Rimelig annonee tariff. Telefoner: DAN. AUNE Telegramadresse : Export HOPEN & SOLHEM, Dampskibsekspedisjon Privat 466 TRONDHEM Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter Als Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens Dampskibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap OVERRETTSAKFØRER ANDQ. HODNEF'E~D FLO RØ Sverre Kvenild Als Etablel't 908 Nordregt. 23 LANGØ & co. Telt: Butikken 00', Privat Kommisjonsforretning i Sld og Fisk ndeh: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: LANGCO. Rikstelefon 2054, Telegr.adr.: Kommisjon, Bankkonto Privatbanken i Trondbeim KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT Wilh..Johansen {. JANSEN, Dampskibsexpedition Fiskeksport Repr.: B. D. S. N. F. D. S. S. D. S. Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim NEPTUN slager av bl~kis og tnalet is o..joh. OLSENS KULLFORRETNNG Det beste spritkompass er kompasset fra TELEFON 76 H. versens Kompassfabrikk A.,s LA o ER A V P RM A BU N K ER K U L L FLORØ Telegr.adr. : Als B. Solen's Eftf. Telefon '2460 Afs Beklædningsmagasinet Fisksolem Privat 477k Disp. B. Hårsaker Eksport av fersk og saltet sild og ti k FLORØ Konfeksjonsfabrikk (eneste i fylket)

12 364 '0 A N O' 27 juni 934 o MAL0V BERGENS BRAND FORSKRNGSSELSKAB Brandforsikring med Bibrancher SKAAR & CO. Rikstelf: Kontoret nr. 3 A, Privat nr. 3 B Kontor: TGlegrafbygningen. Bergen Stiftet 866!!TABLERET.95 Telegr.adr: SKAAR LAGER AV: Fskeredskaper, Russiske oijer, Tran, Salt, Cement. SLAGER A/sWernøe.. Gulbrandsen Torvalmenning 2, Bergen O LA F HENDEN M il øy. KODAKDEPOT, Kino, LysbilledUtstyr Telefon 88 Telegr.adr. Hen den H. N. HAVK, Kopervik Sild & fiskeforretning, kolonial, mel og stentøy Jernvarer. SLD & FSKEFOR. EN GROSS EKSP. AV SLD & FSKEPRODUKTER AGENTUR OG KOMMSJON ARNT & SMON MDTGAARD MÅLØV Rikstelefon 34. Telegramadr. : Arntgaard Blikkfranfønne & Sildefønnefabrik Sild~ & Fiskeforretning, Kulllager Brødr.. Tennebø Sild & Fiskeforretning Eksport Rikstelefon 60 Eksport av Raeker og Hummef Dampski bseksped isjon AU i båtutstyr. Stå/taug, Skibstacke/, Fvrlamper, Carbidlamper, Carbld, Primusser, Smøreoljer DAHM, BERGEN Rikstelefon nr. 97 Telegr.adr.: Brødr. Tennebø Telefoner: Telsgr.adr,: c. Kjøp og eksport av: Kveite~ Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Kontor 5588 Cedahm Fef5k og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrel og Sild. Agentur t Kommisjon Butik 0400 SRBS &. MASKNVAREFORRETNNG AlS Bergen MARTN FØLEDE Telefon nr 40 SKUDESNES CANNNG co. Skips og fiskeriutstyr Skipsproviant Brødrene Nomes, Skudeneshavn..Jernvarer Smøreoljer Parafin Fiskepudding, Fiskeboller, Seikaker KNUT FØLEDE Telefon nr. 46 Absolut fineste kvalitet Repr. for Catnpbell Andersens Enke A.s, Bergen.. Helly. Hansen A.s, Moss CHR. d. HOLVK ~epr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 4 a, 4 b Sild & Fisk engrossexport Specialitet. Kveite, hyse. haabrand, torsk, flyndre, hummer, an/. Tilbud ønskes HAU G E S U N O Knut Knutsen o. A. s. Telegramadr. : Eltvik J. L. ELTV{ A.S Haugesund Telefon 39 l(jøp og Export av Sild og Fisk Agentur & {otntnission ENAQ GOTTEBE~G, Måløy Telefon nr. 02 Telegr.adr.: Gotieberg Sild og Fiskeforretning. Eksport Q. DOMSTEN, Måløy Eksport av fersk stor og vårsild Telegramadresse: Knutoa Haugesunds Sildolje & Fodermelfabrik Als Disponent: OLE SAMSONSEN Telefoner: Kontor 24, Priv. 24. Fabr. Risøen 362, Fabr. Torvestad 22. Storesund Central Telegramadresse : S am son sen Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein Er kjøpere til stadighet av sild og Raastoffe til vore S il d og Fis k e for re t n ing. Eksport fabrikker, og produsenter av Sildemel og Sildolje Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s K. Kolbeinsen & CO. Als, Haugesund F~brikasjon og eksport av Torskemel og Guano SLDEKSPORT Telegramadresse : Kolbro Telefoner: Kontoret 2624 Telegramadrl'sse: Torskemel Rikstelefon Sildemel Sildolje Rogn Kolbein sen privat 2625 M. A. {VALHEM FERSKSLDLAGET VESTKYST Eksport av Laks, Hummer, Ål, Reker og annen fersk fisk Telegramadresse: Fisk Telefon 33 Ulvesund Fiskeguano og Fodermelfabrik Diplom for Fiskemel ved Nordfjord Jordbruksutstilling 97 Johan Gotteberg RKSTELEFON Haugesund Fersksildeksport Telefoner: Kontoret 90, 2, Sjøhuset 68, Privat 9 (F. N. ~ordbøe) Telegr.adr.: Vestkyst RAGNAR NaSEN, Haugesund Telefon 990 Telegr.adr.: Sildnøsen Hermetikkfabrikk Eksport av fersk og saltsild, sildemel Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr. : Johan Kjøper Småsild, Brisling, Krabbe Nordfjord Folkeblad er beste annoneeblad for firmaer som MÅLØV vil gjøre forretninger i fiskeribranchen, d a Måløy er største fiskerisentrum i CARL FSKAAEN, Haugesund Telefoner 2524, pr:vat 583 Telegr. :.. Fiskaaen Fersk & Saltsildeksport Telefon 80 S ogn og Fjordane fylke. OLAF THUESTAD A.S Kommissions & Mæglerforretnino ULVESUNOS HOTEL. MALØV. TELEFON 5 9 nnehaver: JOHAN L EN. HAUGESUND Telefoner: Kontoret , Olaf Thuestad privat 06 J. Henning Thuestad J 62 Telegramadresse : SLD' SALTSLD. TØNNER. KASSER KYVK & CO. A.s, Haugesund Telefoner: 22, 22 Telegr.adr_: Thorval MOLOØEN CANNNG CO., MALØV. SkibsprovJantering Fiskeriutstyr TELEFON: 6 TELEGRAMADRESSE : CANNNG Eksport s~lt makre). Salt sild

13 ' 27 juni 934 FS K E TS o A N O 365 Vekselkursene (salgskurser. Mynt Pari 9/6 20/6 2/6 22/6 23/6 8/6 Oslo: kr. kr. kl'. kr. kr. ~, kr. l!, R. M c fres \ Sv. kr D. kr Gylden Sw. fres Dollar Belga F. mark Pesetas lire Czck. kr sl. kr. l) Montreal østen. kr ) a) 3) 3) S) 3) Polske zloty ) Nominell. 3) Unotert. Oljemarkedet. Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mine ralolje A/S, meddeler: Prisene er' fra og med 3. april 934 avhentet på fat fra an legget Skarholmen og i Bergen kr /2, og 0.8 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 /2 øre. Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralby rå). Fiskesort: Flyndre... Kveite Hyse...,.... Torsk.... Lysing... ' Piggvar og slettvar Pigghå.... Skaie og rokke.... Makrell...,.... Rogn Våtsaltet fisk Annon ~;; Eksport i uken /s_6/6 Kg Total fra lt _6/ 6 Kg l ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks j \!rnhanestasjoner. Stasjoner Til inulandet Til utlandet Sve Tysk Oslo øvrig for rige talia land rondheim: kg. kg kg. kg. kg. kg, T /6 7/6 ialt ' ) Sild l i Fisk ) \ B ergen: 0/G 7/6 ialt Sild i Fisk i r O Å nda/snes: 0/6 H/S ialt Sild... 2) 0000 _. lo 000 Fisk ~ 'arvik : /6 7/6 i:llt Sild.... Fisk = l) Herav 20 kg. fisk til Danmark. 2) Med d.s. videre til utlandet. Tilførsler til Oslo (Øst. og vestbanen) vekten angitt brutto. Pisk( sorl 0/6 /6 2/6 8/6 4/6 kg. q~. kg Kveite flyndre Hyse... ~4 i Sei.,.... Sild ~0 Annen fisk Hvalkjøtt Laks ! kg / 6 kg Makrell lal 6 / 6 TiS~ kg kg Tis ~ Fiskeinnførselen til Oslo. nnfør~selen av ferlsk og annen fisk til Oslo sjøtousted i uken 7/ ' 6 til 23./'6 934: Fra Danmark fersk fisk kr. 730, levende fisk kr. 440, fra Sverige fersk fisk kr Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 934 to June 23rd. Cod in metde tons landed 43900, prepared for stoekfish 64400, for salted and dried , iced Cod liver oil produced in hektolitres 85300, livers of cod to other oils 6900 hl. cod roes salted hl. M a e k e rei in kilogram (kg): landed , exported in ice l , cured to eanning faetories

14 200 l Norges utførsel av fiskeprodukter fra.. januar til 6. juni 934 og i uken som endte 6. juni. Vårsild Fetsild og Storsild Sm Klippfisk Rundflsk Rotskjær Sei Hyse Annen Tørrfisk Rogn D.m. R.m. Blank Brun Hia Rogn Brun rund tarrfisk.alt fersk tran tran blank kjerr. tm. sild kg. kg. kg. tnr. tm. tor. tm. tm. tnr. tm. kg. kg. kg. kg. kg. tnr. tm. tm. tn, Tollsteder Salt;tFlekke~< skiret sild la~d ialt OSlOl)..., Kr.sand S... i Egersund Stavanger 2 ) Kopervik Skuden~shavn Haugesund~) Bergen 5). ; ) ] Florø Måløy ÅlesundS) Molde 5) Kr.sund N.7) Trondheim Bodø Svolvær Tromsø la) Hammerfest Vardø Vadsø U) Andre 9 ) ' ,, 8 ~ alt ) l ~' uken Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Ma laks levende Annen Fisk Fisk Fiskemel Hermetikk Tollsteder hvalolje olje olje rakt krell krell Hummer Reker Sildemel levermel Selskinn.olje fersk fersk ål saltet fersk fisk saltet fersk saltet kg. kg. kg. fiskeguano kg kg tm. tm. tm. tm. ks. kg. tor. kg. kg. kg. kg. kg. i tor. kg. Oslo)... '. ; : Kr.sand S , Egersund Stav:anger2), Kopervik...'~ Skudeneshavn; Haugesund 4 ) _ Bergen 5 ) florø Måløy ÅlesundS) ~48' 442 Molde 5)..., : Kr.sund N.7) 80 R ' ~ Trondheim } Bodø l Svolvær , Tromsø 3) ~ i ' Hammerfest,. 39. lo ;', Vardø.... _.' ~ '. Vadsø 4) Andre 9)... S) ) lf) alt ~74' (t864, l uken: 9886 qo ' : &., l) Dessuten 895 tm. stearin, 372tnr. hvaloljefettsyre, 32 tn~. bottlenosetran05tm. grakse,, tn. kveiteotjeog73 ttlr. pressetran. 2) Dessuten 48 tm. ansjqs,363tt;lr.,krydretsild og 300 kg. islandsk klippfisk. a) Derav kg. finnmarks og kg. lofots. 4) Dessuten 36 tnr. veterinærtran, 50 tm. sildemelke og 78 tm. edikbehalldlet sild. 5) Dessuten 868 tor. stearin. fil) Dessuten 750 tm. stearin og 34 tm. kveitetran. 7) Dessuten 49 tm. stearin, 47 tm. håtran 22 tm. pressetran og 8367 tm. industriell tran. 8) Fra Fredrikstad. 9) 675 tnr. hvaloljefettsyre og 09 tm. skrapolje av hvaltran fra Fredrikstad og kg. krabbemei fra Sandnes. 0) Herav_l kg. fra Sandnes og l kg. fra Harstad. ) Herav fra Harstad, 8400 fra Mosjøen 4250 fra Sandnes. 2) Herav 27 tm. flekket fra Haugesund, 64 tm. flekket fra Bergen, 30 tm. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 2743 kg. kveitelev(;f og kg. lodde mel. 4) Dessuten kg, lodde. 5) Dessuten 000 kg. krabbemel og 5900 kg. fersk brisling

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post Fisk s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer