fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket."

Transkript

1 fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket. Uken 4/820/8. Fe t s i l d,f i s k eter ennu smått i de vanlige distrikter i NordNorge. Der fiskes ennu hovedsageeg småsild til fabrikkvare, mens der er lite av den egentlige fetsild til handelsvare. Troms er satt nogen mindre no,tsteng. Nordland har sildefisket siden sesongens begynnelse vært yderst smått. Namdalen har der vært forholdsvis bra fiske enkelte steder. SørTrøndelag var fisket nærmest smått i siste uke. Bare småfangster i de aller fleste distrikter. Best i Aafjord, Fillan og Hevne. Br i s l ing f is k eter fremdeles smått overalt. Bare nogen småklatter ther og der. Man håper dog at brislingen kommer op igjen i september. K y.s t mak r el fis k e t. Notfisket for Kristiansand synes å bedres, men noget videre flekkning er ennu ikke kommet i gang, da prisene ligger naget høie ennu. de øvrige distrikter er forholdet omtrent det samme. Ukefangsten blev kg. makrell. B ank fis k e t var også i 8i,ste uke delvis hindret av mangel på agn. ULRCH & KETTLER Etableret 878 Hamburg 8 Te.adr. Kettlerul MPORT Torskemel, Sildemel, Hvalguano og Hvalbenmel. Offerter utbedes Bergen august 927 ANNONCEPRS: l ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr.2.00 ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 34 Wilhelm G. MUller Hamburg a m porterer alle sorter Torskemel, Sildemel, Hva/mel, Levermel, Tran Fetsildfisket. Offerter utbedes Telegramadr. : <tnitrogena:>. A. B. C. Code, 5th & 6th Ed. Korrespondance paa norsk Fangstmeldinger fra opsyn fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesiellt ansatte tellillgsmenn. Derav ~ Q) Til.!:<<J)... '0' Fylke alt set sildolje ::::'~~ 2 ~.~~ E< E';:: Cii >~. fabrikker....0 C Ul Ul C/) <J)t<!,c:... ~~ Finnmark... Troms Nordland _. NordTrøndelag SørTrøndelag ?350! 26.5 Møre Sogn og Fjordane Søndenfor ~~=_ Tils ~ kke opgi " ' " Tro m s 20/8. Sden forrige beretning stengt Torsken 385, optatt 35, hvorav 385 hermetikk, pris til sildolje, fabrikkpris 4.00, tilstede 6 landnotbruk, poser. "

2 364 fs KETS o ANG 24 august 927 N o l' d Trø n del a g. Otterøy 8/8: 000 notsild, solgt til hermetikk og saltning, pris kr. 7.OOkr. 0 pr., det meste saltet. Fiskeplas,ser: Strømmen, Husvik og Haakilan. NordTrøndelag. Fosnes 8/8: 660 notsild solgt til hermetikk og saltning, pris kr pr. _. Fiskeplasser: Tømmerviksundet og Brikselli. Forøvrig litt garnfiske kun til eget bruk for fiskerne. Nor d T l' ø n del a g. Nærøy 2/8: Siste 2 uker satt 40 mindre steng, optatt 3080, herav til snltning 245, pr~s 6.00l2.50. Tilvirket 900 handelsvare, merker 3 5streks. Til sildolje levert 935, pris Nor d T l' ø n del a g. nnerøy 20/8: Hittil opfisket 00 kasser småsild. S ø r T l' ø n del a g. Af jord 2:2/8: Opfisket 850 garnsid, alt er saltet handelsvare, kvaltet 45streks, pris 2,4. Mør e. Gjemnes 20/8: Opfisket 70' småsild, til hermetikk, pris, kr. 0. Kystmakrelfisket. :: Opfisket i sesongen til 20/8 27 (fjorårets korresponderende tau iparantes) : kg. ( ). Hvaler... Halden... Fr.stad... Onsøy... Moss... Oslo... Soon... Horten... Holmsbo... VasserFærder.... Fr.værn... Nevlunghavn... Langesund... Skåtøy... Risør... Arendal... Grimstad... Lillesand... Kr.sand S... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Aensira o Egersund... Stavanger... Kopervik, Skudenes... Haugesund... Røvær... Espevær... '"... Fana... Bergen... Maaløy... Askvoll... Aalesund... '... Kristiansund... Trondhjem... Ukefangst 3/ 8 _2 /8 kg ' Priser. \ Totalfangst kr. kg G OAS OAS 30S Eftermelding for uken som endte 3/s: Langesund 600'0 kg. Maaløy 8000 kg. Av fangsten er kg. fisket med garn og kg. 'med not. Solgt fersk kg., iset. for eksport 58580, saltet flekket l kg., saltet rund og til hermetik kg. Værdi ca. kr Bankfisket. N or d l and. Værøy og Røst 30/76/8: Opfisket kveite 290'0 kg., flyndre 00, pris kveite , flyndre 0.40,alt iset, agnmangel. Deltagelse 58 fartøier og båter. N o l' d l and. Værøy og Røst 6/83/8: Opfisket kveite 2300 kg., pris 0.80l.00,,flyndre 700 kg., pris 0.40, sei 4000 kg., pris '0.08. Deltagelse 58 fartøier og båter. Mør e. Alesund og Borgund, 4/8,20/8: nnkommet 6 dampskiber og 303 motorlbåter fra fisket på bankene og 25 motorbåter, som har fisket med snurrevad, under land. Samlet fangst kg. fisk og 8'0 lever. Herav kg. norsk kveite, 2200 kg. islandsk kveite, 2000 kg. uer, kg. lange, kg. hlålange; kg. brosme, kg. torsk, kg. hyse, kg. skate, 2300 kg. reker og 3000 kg. annen fisk. set ah kveiten og skaten samt 0000 kg. torsk og 5000 kg. hyse. Saltet all lange og brosme og hengt kg. torsk. Priser kveite kr..00, islandskveite 0'.70, uer 0.50, lange og hyse 0.20, blålange 0.4, brosme 0.0, torsk 0.2, skate 0.9, reker 0.80 og. annen.fisk 0.25 r.samt for lever kr. 25 pr. Den samlete verdi kr Sel og hvalfangsten. A les u n d, 4/8,20/8: nnkommet fartøi fra shavet med 80'0,sel. Dorgemakrellfisket i Nordsjøen. nnkommet i sesongen til 20'/8 927 (fjorårets korresponderende tall iparantes) : 9 (3) fartøier med tils. 643 tnr. (587). K l' i sti ans and S., 4/820/8: nnkommet 7.svenske fartøier med tils. 532 tnr. flekket makrell. Pris samfengt vare kr. 4,5 pr. tn. il 9'2 kg. og 55, 45, 35 og 25 øre for størrelsen nr. 3, 4, 5 og 6. Fangstene på de enkelte fartøier faller gjennemsnittlig større enn. ifjor. ngen no'rske båter innkommet hittil iår (ifjor 3). Det norske sildefiske ved sland. Hjemført i sesongen til 20/8 27 (fjorårets korresponderende tall iparantes): tnr. (4990) norskfanget islandssild. A le.s u n d, 4/820'/8: nnkommet 3 fartøier med tils tnr. nor.skfang8lt islandssild. Dessuten er fra ovennevnte fartøiers fangst 'So'lgt 300 fersk på sland, pris kr pr. Esp e v ær, 4/820./8: nnkommet 2 fartøier med tus. 767 tnr. islandssild. S k u den e s h a v n, 4/820./8: nnkommet 9 fartøier med tils. 0 80,tnr. norskfanget islandssild. Herav 040 tnr. kryddersild. Disse fartøier har dessuten solgit på sland 4500 fersk sild til fahrikkvare. K l' i,s tan.s u n d N., 4/8 20/8: nnkommet fartøi med 800 tnr. norskfanget islandssild. Ber gen, 4/820./8: nnkommet fartøi med 975 tnr. saltet sild og 50.0 tur. kryddersild av norsk tilvirkning. Dessuten medbragtes600 tnr. sild saltet på s,land.

3 24 august 927 FS K E TS = O A_N O_ 365 Brisling og småsildfisket. Kar m ø y 3/8(W/8: Tilførsler til hermetikkfabr: Fra Hordaland brisling 30 skj. Å les u n d og Sun n mør e, 3/820/8: ngen tilførsler til hermetikkfabr. på grund av sildemangel. M å l ø y, 3/820/8. Tilførsler til hel~metildajbr.: Fra Sogn og Fjordane brisling 500 skj., pris kr Ber gen. Tilførsler til hermetikldabr. 4/820/8; Fra Møre småsild 3076 skj., pris kr..50 Sta van g e r,.3/820/8: Tliførsler til hermetlkkfabr.: Fra Hordaland brisling 64 skj., pris kr Fra Møre småsild 40 skj., pris kr..50. Fisket utenlands. Makrellfisket ved Skagen.»Fiskets Gang«s korrespondent i Skagen beretter 22/8: siste uke er fra bunngarn innbragt 3000 snes stor makrell til gjennemsnittspris.30 samt 2000 snes melemmakrell til gjennemsnittlig 0.20, ved dorgefiske innbragt 600 snes til gjennemsnittspris.20, i den første del av uken gikk størstedelen av fangsten til Norge, i de siste dager til Sverige. Det islandske sildefiske. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 7/8: ngen ned saltning snurpenotsild seneste dager, drivgarnsfisket ubetydelig, blekksprut blandt fangsten idag Siglufjord, antas bortjage silden. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 9/8: Voksende snurpenotfiske blandet kvalitet, mest fahrikksild, drivgarnsfiske ubetydelig. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 22/8: Mindre snurpenotfiske, ubetydelig drivgarnsfiske. Det islandske torskefiske. Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 8/8: Torskefisket til 5/ kg. stor, små torsk, hyse, sei, total kg. beregnet fnllvirket vare mot ifjor og i 925. Del hollandske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter.9/8: landbragt i sesongen til /8: (Fjorårets korresponderende tall i pnrantes) 4036 tnr. (68877). Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/8: landbragt sild i sesongen til /8: (Fjorårets korresponderende tall iparantes) 6,423 tm. (4082). Prisene for tyrsk sild er fob. fiskerihavn Superior M, 75, Sortierte M. 70, Prima M. 58, Kleine M. 48 og Matjes M. 36 pr. td. Det nyfundlandske torskefiske,,~\ Generalkonsulatet, Montreal, beretter 23/8. Konsulatet,.\;:.;t. Joihn's, telegraferer: TOTskekvantum ilandibragt jan.juli (fjorårets korres:ponderende tall iparantes) kvintaler "Zi(~56 040), Labrado;: jan.juli: kvintaler (23500). Det skotske sildefiske. Konsulatet Leith beretter 23/8: Totalutbytte sommerfisket til 20/8: (Fjorå;ets ko~tesponderende tall i paran:tes): Optisket crans (788845), saltet 8256 tnr. (807 29), eksporterrt tnr, (55r4870). Det skotske sildefiske ialt i tiden 3 /8 Boards" opgave~ Sted efter "fishery Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr.! Vinterfisket ialt ( jan. 3 mars) 5287H Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen,.., Peterhead fraserburgh Banff..., Buckie Wick Resten av 0stkysten Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten (ex firth Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt , of Clyde) Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer leveret fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttrykk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Alesunds og Kristiansunds vedk. gjelder priser, hvortil omsetning har funnet sted. Bergen. 6/8 9/8 Tr an: Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønne " finnmarks ø sei damptran ) ) Prima koldklaret damptran Råmedisin, nord!., uklaret.... Blank medisin, nord!..... Blank industriel Brunblank, medisin, nordlands.... pr. tn. do. industriel Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar... '.' Sildolje, lys Sildolje, mørk...,

4 366 FS K E T S O A N O 24 august 927 ~ Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn den ",, dje " " Samfengt, fylt mellem bunnene pr. fn. Vårsild: Eksporfpakket pr. 0 kg.... fiskepakkef, rund.... slandssild.... ) Prima lys. Rundfisk: Usortert Lofots... 2/2.50 2/2.50 pr. vekt Usortert helgelands Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender Amindelig hollender Bremer... 5/ Samfengt (italiener) Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ Usorteret finnmarks, over 200 gr... ;. Finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr..... Titling: Hollender.... Bremer.... finnmarks 00/200 gr.... Rofskjær: Zarttisk Vekkerfisk Høkkerfisk Danskfisk, stor do. smaa Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Småsei 30/ Brosmer: flekket Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 30/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Klippfisk: l ste sort, Lofots.... fetsild: Fiskepakket, 8/0 stk. pr. kg...} Do. 02",,.... Do. '2/4,~.,,.... Skjæresild, fiskepakket.... Sto r s i d:' Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund 7 ", " pr. tn. pr. tønne Ålesund. 2/8 9/8 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 35/ pr.tønne Do. Finnmarks... 30/ Koldklaret damptran Bruntran Sildolje efter kvalitet /0040' 0.34/0040 Seltran / /0048 Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønne 2den sort dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk pr. vekt Lofots / finnmarks.... Lenge Brosme Sei.... Pressefisk, kasser a 00 kg.: Presset lange S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg..., 6.50/ /7.50 pr. tn. slandssild, fiskepakket, 80 kg Tran: Kristiansund N. 2/8 9/8 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. tn. finnmarks Raa medisin.... Blank medisin.... pr. tn. Bruntran Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn...} Lofots / /32.00 pr. tn Klippfisk: Nordmørs.... O.20/0.35O.30/lOAOpr.vekt Lofots / /0.50 finnmarks... 0/0.0 0/0.0 Saltfisk: Nordmørs... } pr. 20 kg. Lofots.... Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm.... " småsei 30/40 "..... Prima småsei, 30/ Secunda " 30/ Små,,20/ S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rund saltet.... slandssild l } / /0.60 pr. tn.

5 24 august 927 fs KETS Haugesund. 2/8 9/8 kr. kr. Vå'rsiJd, eksportpk., ganet, 0 kg. fob. 5/5.50 5/5.50 pr. tn. Do. fiskepakket, 85 kg. fra lager. Do. flekkes ild Do. rund, 0 kg. 6/ Do. mindre merker, ganet 0 kg Storsild, fiskepakket fra lager.... slandssild, f.o.b /0.20 ) fetsild, notsild 6/8, 8/0, 0/2 stk. pr. kg. 80 kg pr. tn. " fiskepakket fra lager.... Makrell, saltet i tnr., f. o. b. : CO 50/60 Sildolje: Lys f.o.b.... Mørk f.o.b. efter kvalitet /0.35 Sildemel / pr. 00 kg. ) Snurpenotsild. B~EKKE, SON & GLLA.QD, Ltd. 8 the Co rridor, Billingsgate Market, London E. C. 3 Tel. adr. "Brekkes" London Modtar til forhandling Fersk lax, ørret, Hummer, Ræker, Kveite. Flyndre Aal og allo gangbare iskevarer Firmaets hovedkontor er: Brekke, Son & Gillard. Ltd. 9 Scale Lane, Hull fiskemarkedet utenlands. k v in t a l ~ 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k P u n d = 0.5 kg. eng el s k P un d = 0.45 kg. Klippfisk og tørfisk. Gen u a. ~Generalkonsulatet beretter 7/8: Siden generalkonsulatet siste rapport av 4/7 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørfisk, fra Norge 596 bundter. Kl~pp og saltflsk, fra Norge 0 tonn, fra HoHand 6.5 tonn, fra Frankrik 0.23 tonn, fra Spanien tonn, fra Tyskland 0.75 tonn, fra England tonn og fra sland 06 tonn. Både for tørrfiskens og klippfiskens vedkommende har markedet vært livligere. Spesiellt i de siste dager er forbruket steget betydelig og det tiltross for at de klimatiske forhold ikke er gunstige. Salgsprisene er uforandret siden siste rapport. Tørrfisk: Underveis hertil eller bestemt til a:vskibning august/september, skal være omsatt til følgende priser: Finnmarks.fisk og weslre courant 85/, westre prima og westre små 90/ eif. Klippfisk: En herværende importør har oplyst, at der er liten utsikt til bedring av prisene, da her finnes lagret ganske betraktelige konsignasjonspartier som virker depr:imerende på klippfiskmarkedet. Bue nos A ire s. Legasjonen beretter 20'/8: Klippfisiktilførsel siden 30/ kasser. Beholdning 9,500. Pris papirpesos kassen. Kurs 48 pence pr. gullpeso, ankomne norske fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet, liten efterspørsel. R i ode Ja nei l' o. Legasjonen bekrefter 29/7 telegram av samme dato: Fra den 8/7,29'/7 er der ialt ankommet 878 kasser khppfisk, hvorav 256 kass,er norsk, 8572 kasser skotsk og 50 kasser tysk klippisk Beholdningene anslåes til å utgjøre ca kasser. Markedet betegnes av herværende importører som fast, og utsiktene for salg er de samme som ved forrige rapports inns,endelse. gan O 367 L iss a bon. Legasjonen beretter 9/8: mport ste halvdel august, norsk 45 tonn, skotsk 2, fransk 49. Beholdning norsk 540, skotsk 2, prisen norsk 200'240, skotsk esc. Kurs offisiell 95.00, effekhv 97.00' O p ort o. Legasjonell, Lissabon, beretter 9/8: mport lste halvdel august, Nyfundlandsk 442 tonn, islandsk 269, skotsk 48, [ransk 5<6. BehoMning norsk 342, nyfundlandsk 2352, annen 486, priser norsk nyfisk annen 26220, tredje 2,0, nyfundlandsk nyfisk stor 300, utsøkt middels 290, middels 260: liten 220 es'c. H a van a. Legasjonen beretter 9/8: KlippfiskWførsel siden 29/ kasser. Beholdning 8500'. Pris 0.25 dollars kassen, liten efterspørsel. R i ode Jan eir o. Legasjonen beretter 9/8: Klipfisiktilførsel siden 29/7 200'0 kasser. Beho,ldning 7000'. Pris 2 milreis kassen. Kurs 5 7 / 8 pence pr. milreis, klippfiskmarkedet uforandret, ankommet 200 kasser skotsk fisk. B i l ba o. Generalkonsulatet beretter 6/8: Ukeimport islandsk. Beholdning 2000 norsk, 4,2 0'00' islandsk, priser uforandret. Coruna 200'. Kurs pund M ess in a. Konsulatet beretter /8 om importen til Messina i juli: taliensk d.s.»ligure«250' kg., italiensk d.s.»cimarosa«250 kg., norsk d.s.»soferino«67750 kg., engelsk d.s.»livorno«750 kg. Tils kg. ngen import av klippfisk. Kurante pri3er (Lit. pr. 00' kg.): Stokkfisk hollænder 480, italiener 400' Finnmarken 350. Bakalao Gaspe 550, St. John's 475 og norsk 3500, stokkfisk og klippfisk opbløtt Lit. 4. Fersk fisk og sild. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 6/8: Auksjon Altona laks 30'3, hyse 2445, flyndre 32, pigvar 66l07, ankommet 22500'0 kg. trålsild, 7 pf. pundet. Ha m bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 7/8: kg. trålsild 9'0 pf. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 8/8: kg. trålsild 6.~l2% pf. pundet. Ha mb u r g A l t ona. Fiskeriagenten,beretter 9/8: Auksjonen Altona, laks 24030', ål 68'69, ankommet kg. trålsild 05 pi. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 9/8: Der var i ukens løp ingen tilførsler av fersk fisk fra Norge til St. Pauli,fiskemarked. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 090' pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): Laks 240>330, hyse 2445, pigvar 66 07, rødspetter 82 o,g ål 68'69. Tilførslene av tysk trålsild var igjen.store og androg til 2 580' 000' pund. Derav til St. Pauli fiskemarked og 2 0' pund til Altona fiskemarked. Prisene var efter kvalitet og markedets stilling p. 6 til pf. 5 pr. pund. ~ Fra Grimsby ankom med ruteskrbene 84 kasser fersk sild. Ham bur g ~ A l t ona. Fiskeriagenten beretter 20{8: dag sildetråler 3 0'00 pund, 2% pf. pr. pund. Ham b u l' g ~ A l t ona. Fiskeriagentenberetter 22/8: dag pund trålsild 2O'4X pf ;pundet. H a ill bur g ~ A l t ona. Fiskeriagentenberetter 22/8: dag 2 trålere 250' 000 pund småfallende sild, 84 p. pundet. Ham bur g ~ A l t ona. Fiskeriagenten beretter 23/8: dag 8 trålere 20' 000' pund shd, stor 8 24, småfallende 6 8 pi. pr. pund. New c a st e.. Konsulatet, Hull, beretter 6/8: går 530 kas,ser fisk, hvorav 280 direkte innlandet, pris flyndre 5/6/,6, kveite 9/9/6 pr. stone.

6 368 FS KETS o A N O 24 august 927 New e a st e. Konsulatet, Hull, berette'f 9/8: Onsdag 437 kasser fisk, hvorav 255 direkte jørnbanen, pris flyndre 5/~6/, kveite 9/6. L ond on. Konsulatet, Hull, beretter 9'/8: 57 kasser gammel fisk, billig. L ond O: n., Konsulatet, Hull, beretter 208: dag 95 kasser flyndre, 78/, kveite 8/lG/, god kvalitet. L ond o n. Konsulatet, Hull, beretter 23/8: 230 kasser, pris kveite 8l0/, flyndre 8/. Hull. Konsulatet beretter 22./8: båt fra VestGrønland kg., halvsollgt 9/66/ pr. stone, moderate tilførsler trålfisk, høie p'riser. Hull. Konsulatet beretter 23/8: Norsk flyndre 77/9, Grønlandskveite 9/,5/6, trålfisk,høie priser. W ese r m li n d e. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/8: uken fra 0/8'6i8 ankom til Wesermlinde fiskemarked 65 fiskedampskiber med tilsammen pund fer,sk fisk og sild. Derav 43 fra Nordsjøen med ' pund hvorav 23g 200 pund fersk sild gjennemsnittlig pund og 2,2 fra sland med pund, gjennemsniulig pund. Da der fremdeles hersker varmt vær i innandet, var efterspørselen efter fersk fisk ikke stor og større mengder av kurante sorter gikkderfo,r til klippiisk og fiskeo melfajbrikkene. Auksjonsprisene, 'Som gjennemgående holdt sig lave, var (pf. pr. pund): Hyse 672, l 353%:, torisk 3X,40%, l 4'29, sei 3,20%, rødspetter 40094%, pigvar J 843 Qog kveite Salt sild. Ham b u l' g., Fiskeriagenten beretter 9/8: Tilførslene andrqog til 349 tnr. Derav 2945 tnr. fra Norge, 834 tnr. fra Storbritannien, 7,5 tnr. fra HoHand og 5 tnr. fra Danmark. Forretningen i nqorsk :sild viste ingen bedring. De store tilførsler av bhlig trålsild infuel~er på efterspørselen. Note~ ringene er (kr. pr. td.): Slosild, rund 350,400 22!23, ganet , 5,60'0 2,2,23, 670' og ' Vårsild 4500' og 5,6,00' 9, 6700' 0920' og 780.0' Flekket sild 332. Skjæresild efter størrelse Filetsild! 353i6. Kon i g s ber g. Konsulatet heretter 8/8: norsk fetsild v a.l' her så godt som ingen omsettning og det er beklagelig at forhrukerne ikke har vendt sig til denne sildesort som nu kan ernorldes fo,rholdsvis billig., de øvrige sildesorter begynte avlastningerne efter at det blev noget kjøligere og det kom også til temmelig store omseuninger i,skotsk sild. Prisene er rpå tross av de gunstige fangstrnedinger blitt de samme. Fra Holland utbys nu nye hollandske mauies til priser som ligger 8/ billigere enn de skotske eksportørers forlangende Qog som følge herav er der også hlitt gjort nogen avslutninger i denne sildesoort. uken som gikk blev her innført 060'0'/ og 500/2,tønner sild fra Holland. Hummer. Ham h u,r g. Fisrkeriagenten beretter 9/8: Med ruteski,bene fra Norge ankom i ukens løp 28 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M pr. pund fortollet. mark er idag = kr Tran. Ham lb u r g. Fiskeriagenten beretter 9/8: Fra Norge anko:m 22,63 fat, derav 850' fat hærdet, og 30 tnr. Fra sland 835 fat, fra Storhritannien 420 fat, fra Japan 4'00' fat, fra Danmark 200 fat og 9 fat f ra PQortugal. Markedet var rolig og noteringene er ufoorandret nemlig for: Medisintran kr. 45 eif., og (f :pr. 000' kg.) for lys setran , lys levertran 3D, brudjblank 26 og brun 23. Linolje er litt høiere og noteres f.m Holland Fl og for tysk vare M pr. 00' kg. netto' fortollet. Rogn. Nor d S :p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 06/8: Endel sardinfiske Pontevedra, Vizcaya. Rognmarkedet uforandret. Tysklands import av diverse fiskevarer ste halvaar t 927. Generalkonsulatet, Hamburg, innberetter : Uh e r.d ett ran. Totalinllførselen har vært 42 00'0 tonns mqot 240'00 tonns i samme halvår ifjor. Den hele innførsel i 92,6 var tonns og i ODD tonns. mporten synes således at være stigende. Tranim:porten har i første halvår i år fordelt sig på de viktigsteeksportland således: Norge '00' Nyfundland lo' 00'0 mporten fra Norge til Tyskland i hele året 926 var 2400'0 tonns, i hele året 925, 2 00'0 tonns. Dette er således en av de nqorske varer som hevder sig på det ty,ske marked. Totalinnførselen Derav fra: Norge.... Danmark.. Holland... Her det e o l j e r o. g t l' a n. Hele året. halvår '00' 7600' 2' '00 00 Sverige nnfør:selen hittil iår synes altså å ha vært litt ringere enn ifjor. Tysklalld SQom selv har en betydelig herdningsindustri, utfører 8000'0 tonns hærdete oljer og tran pr. år. Fersk fisk. Totalinnførselen hal' vært 2 86 tonns mot i samme hahrår itjor 0863 tonns. Halvårets innførsel fordeler sig på de forskjellige eksportlande således: Fra Danmark 7407 tons, derav direkte fra fiskefeltet 265 tonns " talien ",. 665 " Holland. 46 " Norge " " Sverige. 246 " Der innføres således til tyske havner av utenlandske fiskefartøier danske og italienske 34'000 tonns :fisk årlig. Noget hinder fqor i~bringel'8e av utenlandske fangster finne;" i:kke~ Som bekjent bringer tyske fiskefartøier inn m utenlandiske h.avner skotske et langt større fiskekvantum. nnførselen til Tyskland av fersk dansk og norsk fisk (utenom sild) haren svak stigende tendens, hvad der turde stå i forbindelse dermed at fiskeforbruket i Tyskland er økende. nnførselen til Tyskland a'v ferskfisk fra Norge er visselig

7 24 august 927 FS ~ETS meget liten i forhold til ferskfiskforbruket. midlertid synes denne innførsel i år å være omtrent dobbelt så stqlr som ifjor. S a t s i l d. TQltalinnførselen har vært tonns mot ifjor i samme halvår tonns. Den største innførsel foregår som bekjent i annet halvår. Arsimporten ifjor utgjorde tonns mot 840'00 i 9,25. mporten i første halvår i år har fordelt sig på eksportlandene således: Storbritannien Holland.... Norge.... Tonns 24' Den tyske importstatistikk angir en mindre import fra Norge enn den norske eksportstatistikk angir. Denne siste opfører som eksport til Tyskland i årets første halvdel 3000 tonns. Herav er antagelig en del partier som kun hartransitert gjennem Tyskland. Fiskemel. Totalimporten har vært 53 0'00 tonns mot tonns samme halvår som ifjo,r. o A N O 369 mporten har fordelt sig på de v~ktigste således: Norge Storbritannien Forenede Stater Kanada.... e:dspo,rrtland, Tonns '00 mporten i hele året 926 var tonns (hvorav fra Norge tonns) og i hele året '0'00 tonns. Fiskehermetikk. Hele året. halvår Tonns Tonns Total inruførsel ' Derav fra:. Norge.., '00 Portugal '00 ispanien Forenede Stater fjot falt det meste arv importen i annet hal,vår. Av den samlede import for hele året 926 av 66'00 tonns blev alene 5000 tonns innført i årets første halvdel. mporten i år synes derfo,r å skulle bli,større enn ifjor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ "Fiskets Gang" l~ ~ utgis av ~ ~ Fiskeridirektøren ~ ~ ~ ~ ~ utkommer hv~ ukes onsdag ~ ~ Bladet sendes uten ophold til ~ ~ de forskjelligste deler rj ~ av landet [li ~ Tegn abonnement {r. 6. pr. aar ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 370 FS K E T S O A N O 24 august 927 ~ DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN l Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap vi Aktieselskapef Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendelser Telefon egen central 5040 Telegr.adr. "Nordenfjeldske" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maa~edlige seilmger fra øst & VestNorge til B ost O n, B a t i mor e, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Dampskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning avjerskfisk Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Telegramadresse : <tbergensped» Mel Telegr. : WLFLOK Erling W. flock EXPORTAOENT Sild, Fiskentel etc. Telegr. : PROORESS ljermetiretiretter tj'er'lamyn, c;.reaseproo/, lj'ereament DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER o/s Haugesunds Sjøforsikringsselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø og Transportforsikringer K. Kolbeinsen & 00. A / s \ Johannes Ostensjø & Co. A o Haugesund Telegr.adr.: "Kolbrott Sildexportører Landets Kommissionæm: Sildemel, sildolje, rogn Haugesund Telegramadr. : Sjøco største tø n dep rod uk ti :Ol Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fmlo em.) Telegramadresse : Bergen s ke. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 8. Det indeholder d<!taljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c~ A. GUNDE~SEN Als BE~GEN. Spe dit io ns av de tinge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER B. Samuelsen & Søn ~ Etableret 905 BERG E N Telegr.adr.: "Spedition" Spedition Omisning av fersk fisk Toldklarering Als NTERNATONAL Composifion & Farvefabrik BERGEN Anbefaler vart prima kobberstof, der gir en glat bund og derfor god fart CANADAN PACFC Verdens største dalyllpskibs og jernbaneselskap Billigste gjennemgangsbilletter til Canada og U. S, A, Absolut bedste befordrin g paa alle klasser Undersøk vore billetpriser og overbevis Dem om fordelene ved at benytte vort selskap der fører Dem frem til Deres bestemmelsessted med egne expressdampere og expresstog til alle steder i Canada og U,S,A.. D. KRKWOLD Guldskogaarden 2 BERGEN Telefon 0685 ALBERT MOHN, Bergen Etableret 764 Mottar til forhandling og kjøper i fast regning Tørlisk og Tran Telegr.adr.: Albertmohn Telegramadresse: fj eldberg Bruk Telefon: Buøy 7 ]østbø, Stavanger Johan T. 0stbø privat: Hundvaag pr. Stavanger Buøy S 8ildeoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. Mekanisk verksted 2 slipper A gen ter for r aao Jj e m o to ren A v ance. Johan Didrichsen jr. Oslo Telegramadr. : "JOHAND" Omsæfter alle sorfer tran, sildolje, sæloljo, hvalolje, sildemel, forskemel efc. CHR. RGENS SøNNER BERGEN BERGENS TRAAD &. DREV FABRK TaugverkSnørermTraad Telegramadresse : "S o o f o" Telefoner: Kontoret239 Privat ~~i!!!!!!=! O. Fretheim Olsen Bergen Kontor: Sverresgate 24 l BERGENS SPAREBANK OPRETTET 823 Forvaltningskapital ca. kr

9 8.72. kg. 24 august 927 f S K E T S o A N O 37 Veksel kursene (salgskurser)o Mynt Pari "s ", "/8 "s "s "/8 Oslo:. æ.... R. M.... Fres.... Sv. kr.... D. kr.... Gylden.. Sw. fres.. Dollar... Bp.lga... F. mark.. Pesetas.. Lire... Czek. kr.. sl. kr.!).. \ østerr kr. l London: Eseudo.. Pes0 2 ) Mis 3 ). Yen 4 ) i Tae 5 )! Bombay.. Honkong kr. \ kr l \ / sh. d. sh. d ) l /7 /t6 2/6 /t6 /5 3 /t6 2/ ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 5) Shanghai. G) esc. pr. g \ kr. kr. kr. kr. kr U / / / / sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d ) 98 6 ) 98 6 ) 98 6 ) 98 6 ) /7/6 J/ 7 /6 /F/t6 / 7/t6 l/l P /t6 2/6 /8 2/6 5 h6 2/6 2/6 /8 2/5 3 / /5 3 /t6 /5 3 /t6 /5 3 /6 /5 53 /64 /5 3 hg 2/!t6 2P/s 2/ 2/ 2/ 3) Rio. 4) Yokohama Skib laster. S.s.»San Lucar«til Lissabon, SydSpanien, Ca,talonien og Ua.rseiHe beregnes lasteklar Bergen omkring 25/8. Spanskelinjen. lv.s.»segovia«til Vest og Østtaien beregnes lasteklar Bergen omkring 26/8 med avgang 3/8. Spanskelinjen. S.S.»Stromboli~ eller substitute beregnes lasteklar Bergen emkring /9 for NordSpanien og Oporto. Spanskelinjen. S.s.»Mexicano«laster ØstNorge 23/83/8, og Stavanger /9 for Boston, Philadelphia og Norfolk. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Delaware«laster Oslo ca. 3/8 for Cha,rleston, Savan Hab, Hava,na og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Amerka«laSiter OsloiVestlandet 2nen halvdel/ultimo sept. for Havana, Vera Cruz, New Orleans, Galvestoll/Houston. Wilh. Wilhelmsen. Fiskeriagent Reusch Hamburg, opholdc:' sig for tiden i Norge. "FSKETS GANG" koster indenlands... kr pr. aar utenlands, " 0.00,, Tegn abonnement nu! Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon. Stationer Fra Trondhjem : 7/8_3/8 ialt.... Sild.... Fisk.... Fra Bergen: 7/8_3/ 8 ialt.... Sild.... Fisk.... Til indlandet Oslo kg. fo~øvng Til utlandet ~ve Dan Tysknge mark land kg. kg. kg Fra Åndalsnes: 7 /s 3/8 ialt Laks...,.... Fisk.... 4~ _ Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angit brutto. Fiskesort 8/S 9/8 0/s alt kg /s 2 /8 3/804/8 Tils. kg. kg. kg.. kg. kg. kg. kg. Kveite... \ Flyndre ~ Hyse Torsk... i Sei..., Sild Laks Makrell Hvalkjøtt..., Annen fisk 'SO 550 ~~ ~_~~~2~972 Tils o Fiskeinniørselen til Oslo. Ullførsesverdiell av fersk fisk innført fra utlandet til Oslo sjøtollsted i uken 4/820/8 927: Fra Dan ill ark fersk fisk kr Fra Sve r i g e salt Hsk 4840 kg. Oljemarkedet. Bergen, Haugesund, Stavanger f.o.b.: Solarolje fatevis kr. 0.8, petroleum»triumf«0.24, benzin 0.40, Haugesund kr Opgi:t av Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, 6/ Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Pisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year, 927 to August 20th. ShoreMaekerel in kilograms (kg.): land ed , export ed in ice 58580, salted , can ned _, Fat her ri ngs in hektolitres () Season beginning J uly st: landed , salted 6 O 5, to fish oil fadories 7890, to canning factories 4300.

10 Tollsteder Vårsild tnr. Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 3 aug. 927 og Fetsild og skåret sild tm. uken som endte 3 aug. "torsi!d Ncr.tlsja Brisling!sl~nds [l Klippfisk, Rundfl, sk i?t. Sei li Hyse, Armen R D.m. Rom. Blank Brun Brun.Hå! Herdet " sild sild norsk skjær' rlmd tarfisk ogn tran tran blank kjerr. hvaltra!'l tnr. t tnr. tn 'K kg. k kg.. nr. r.. g. _ g. '.g. ka lnr. t t tnr. t tnr. *nr tm. o' nr. nr. m. ". OSlOl) i 6580: r\:ristiansand "., i i Egersund Stavan&er 2) KOperVlk... Haugesund 3 ) i Bergen 4 ) ) Florø Måløy ' Åesund 6 ) Molde l Kristiansund 7 ) Trondhjem , Bodø SvolværS)... l , Narvik ! Tromsø 9 ) ' 20245: Hammerfest 0 ) 200! [ Vardø ll ) ~5~ Vadsø [ l v 35' Andre~. 4) _8_! 20 4) 73 _= ~,_~ 3) alt ~ 0432?J>.!2... ~~ E~ ~~..!!...~ie~i_l~ luken 4094, 30! Tollsteder Hvaltran m. Seltran tm. Bottlenosetran tm. Sildetran tm.. Sild, Makrell, Makrell, Laks, lev~nde Annen, Hummer Reker Sild, fersk rekt saltet fersk fersk al fersk fisk stk. kg. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. Fisk saltet i fartei kg. Fisk saltet j tnr. Fiskemel, Sildemel levermel, kg. fiskeguano kg. Selskinn Hermeiik k kg. kg, OSlOl) ! Kristiansand.. U Egersund [ Stavanger 2) tl Kopervik Haugesund 3 ) l , Bergen 4 ) ) : Florø ) Måløy n Ålesund 6 ) , , U Molde / \ Kristiansund 7 ) , , Trondhjem i Bodø Svol~ærS) _ Narvlk TromsøS) Hamn;~rfestlO) 744 _ = = ~ Vardø ) \ 82 83, 5 X~~~:2).. :::::::: ~ 2558 :399 _ ~_~~ ~ ~~ _9_8 074, = 3~ ls69 ~~~ 20 l ~ El..9i.. ~~ , S! , ; uken )! ! ) Desuten 04 tm. stearin. 2) Desuten 68 tm. kryddersild, 263 tm. ansjos, 500 kg. islandsk klippfisk. 3) Desuten 04 tor. krydret islandssild, kg. hvalmel, 2700 kg. hvalbarder, kg. hvaguano, sild, strøs altet kg, og 6600 kg. saltet lange. 4) Desuten 42 tm. stearin, 8000 kg. fersk brisling, 290 sko hvalbenmel. 5) Herav kg. Finnmarks og kg. annen rundfisk. 6) Desuten 779 tnr. stearin, 632 tor. pressetran, 30 tm. surtran, 350 kg. fiskeskinn og 7850 kg. fiskeavfald. 7) Desuten 7 tnr. pressetran, 323 tm. avfaldstran. 8) Desuten 202 tnr. pressetran. 9) Desuten 8800 kg. hvalroshuder. 0) Desuten 700 kg. hvalroshuder. ) Desuten 26 tdr. surtran. 2) Desuten 9748 tnr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 2250 kg. krydret sild, kg. hva kjøttmel, kg. hvalmel. 3) Fra Fredrikstad. 4) Herav 6574 tnr. vårsild, 73 tnr. brisling og 96 kg. hermetikk fra Skudeneshavn. lå) Halve kasser. 425

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fisk s Gang 8 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen AN~ONSEPRS : kr. 6.00 pr, år tegnes ved. alle postanstalter og på fiskeri direktørens kontor.

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer