o A N O 24 april 1929

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o A N O 24 april 1929"

Transkript

1

2 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk 2000 a 0.:26, skate 000 a 0.0, lever :20 hl. a kr. 20. Mør e. - Kristiansund N., uken som endte 20/4: Opfisket kveite 800 a.00, flyndre 200 a 0.70, lange 50 a 0.20, brosme 800 a 0.0, torsk 3400 a 0.20, hyse 600 a 0.25, sei 3000 a 0.20, hummer 25 stk. a.75, uer 30HO a 0.2,5, lever.2 hl. it 5. Deltagelse 38 fal'tøiel' og båter. Torskefisket. Fin n m a l' k 7/4: Tirsdag, Bugøynes garnbåter :SO-300, Nordvaranger skøiter 300, Kiberg sjøldrager overstått bruk 000, Syltefjord linesmåbåter 250, motorer 300, gammelt agn, Berlevåg båt 600', Risfjord båter stormhindret 000, Kjelvik sjøldrager 200, småbåter 300, Honningsvåg 300, småmotorer 800, sjøldragere 3000, Hammerfest småbåter , Hasvåg 40, Sorvær 7(JO, Breivik 450, Hasvåg ZOO, småmotorer 460, motor 20()O, Breivikbotn skøite 750, forøvrig landligge Stom, fiskepris Nesseby 7-8, Nordvaranger Syltefjord lvehavn 8-9, Måsøy Holfsøy 8-0, Sørvaranger Vadsø Båtsfjord Kongsfjord Gjesvær 9, Kjøllefjord Skarsvåg Hjellllsøy ngøy Hammerfest Loppa 0-0, Kjelvik Honningsvågene 0, Berlevåg, øvrige vær 8, leverpris Loppa 8-2, Kiberg Syltefjord 9-0, Mehavn Hammerfest Hasvik 0-2, Honningsvågene Skarsvåg ngøy 0-:S. Kongsfjord Berlevåg 2, Båtsfjord Kjøllefjord Hjelmsøy 2-5, Måsøy 5-20, øvrige vær 0, leverholdighet Øst-Finnmark 485, ~Vest-Finnmark 400, båtantall 497, ingen kjøpefartøier. Fin n m ark 8/4: Onsdag, Kjelvik linebåter 200, s.olcl 'agere 3000, Honningsvåg sjøldragere stormhindret 200', Valfjord line båt 70, Hammerfest 200, Breivik 400, Breivikbotn 450, forøvrig landligge storm. F i n m ark 9/4: Torsdag, Syltefjord linesmåbåter ove' ",tått bruk 50, Finkongkjeila otring 500, Kjøllefjord stormhindret småbåter 50, skøiter 700, Dyfjord motorotring 600, Kjelvik småbåter 50, Hammerfest 200, forøvrig landligge storm. Fin n m ark 20/4: Opfisket vårfisket Finnmark torsk, hvorav hengt rundesk , saltet klippesk iset 22060, rotskjær 2000, forbrukt 0750, dampmedisintran 470 tur., leverkvantum 33 hl, 54 båter, hvorav 526 motorer, 028'0- og seilbåter, i Nesseby 82, Nordvaranger 86, Vardø 86, Berlevåg 73, Gamvik 60, Honningsvåg 0, Kjøllerjord20, Måsøy k7, Hammerfest 280, Hasvik 74, resten spredt, 5008 mann, 89 landkjøpere, l kjøpefartøi Honningsvåg. Fiskepris Nesseby 7-8, Syltefjord 7-9, Nordvaranger Mehavn 8-9, R'olfsøy 8-0, Sørvaranger Vadsø Båtsfjord Kongsfjord Gjesvær 9, Kjøllefjord Kamøvær Hjelmsø ngø Lo'ppa9-0, Hammerfest 9-, Kjelvik Honningsvåg 0, Berlevåg, forøvrig 8. Leverpris Syltefjord 8-9, Mehavn Hammerfest 0-2, Loppa 8-2, Kongsfjord Berlevåg 2, Honningsvåg Kamøvær ngø 0-5, Kjøllefjord Båtsfjord Hjelmsø 2-5, Lebesby 5, Måsøy 5-:W, forevrig 0, leverholdiglhet Øst-Finnmark 50, Vest-Finnmark 400, fiskevekt Øst-Finnmark 25,s" Vest-Finnmark 244, tranprocent 0st-Finnmark33, Vest-Finnmark Fredag Bugønes garnbåter 00, Finkongkjeila otring overstått bruk 400, Dyfjord båter 300, Kjøllefjord 300, Tufjord sjøldragere 800, Hammerfest båter 300, Breivik;botn 200, Breivik 300., Sørvær 50, skøite 650, Hasvik småmotorer 650, båter 50, Hasvåg småmotorer 700, forøvrig landligge storm. Fin n m ark 2(4: Lørdag, Mortensnes motorbåter garn '200, Vardø 2 juksebåter 50~400,Syltefjord linesmåbåter 00, Båtsfjord jukseskøite fredag kveld 400, Berlevåg stormhindret o A N O 24 april 929 båt 400, lineskøiter 2000 meget hyse, Gamvik slllåbåter ;jo{). Dyfjord 300, Skjøtningberg 350, Kjøllefjord 30,,.,køiter 200, Kamøyvær småbåt 00, sjøldrag er 600, Gjesvær garn,.,lwiter 230, Tufjord småmotorer båter gammelt agn 00, foronig landligge, storm. Fin n m a l' k 23/4: Mandag, Nordvaranger :2 linebåter 00, Kiberg juksesmåbåt 80, Vardø 2 båter 400- :200, liebåter 600 meget :hyse, Havninglberg motor 2400 mest hyse, Båbfjorddaglagte jukseskøiter 800, Kongsfjord sjøl drager skøiter gammelt agn 2300 meget hyse, Berlevåg juksesmåbåter 3()(), småmotorer 000, sjøldragere 5000 meget hyse, Gamvik.iukseskøite 40, Skjøtningberg båter 00, Hammerfest Jinesmåbåter 200, Breivik 350, Hasvåg 50, Galtenfjord garnbåter 200, enkelte vær ikke utror andre ikke eer kun de\t ls lanjkonllle. agnmangel Hjelmsøy. Nor ei l and. - Yttersiden 20/4: Fiskeparti 2 H44 ~O kg.. hvorav hengt 4 44:S 54, saltet , iset 542 \:ih7, damptnm 4928, lever 20, rogn 6464 hl. - Helgeland 20/4: Fi,.,kepal'ti ;) , hvorav hengt , saltet ;)2 OO(), iset 47325, damptran 2924 hl, rogn Salten 2().'-l: Uforandret da bare to nye meldinger kommet. No r dl and. - Bø i Vesterålen 20/4: Siden orrige beretning Hovden Dypfjord 50, liner 400, Nykyåg dypsagu 50, Åsandfjord garn 350, Værøy og Litloy samt pi> strekningen Vinjesjøen Hamberg garn 800, liner 2(JO kg.. dy.psagn 200, opfisket parti 32:58700', torsk h\'oray saltet , hengt og iset 66400, dampti'llll 502, hl. samt lever 20 ih., rogn 763 hl, tranprotellt og le\e' holdighet uforandret, fiskevekt , priser tol's;: 0-. lever 20-25, belegg 220 småbåter og 40 motorbåtpl". No rdl and. - Lofotens opsynsclistrikt 20/4: Fiskeparti :29 mill., hvorav 83.3 saltet, 44.3 hengt, resien iset, le\'pl" parti 084, damptran 54887, rognparti hl, hvoray henliptikk 8749, leverholdighet garnfisk 80, linefisk 340, t'anjlct , fiskevekt garnesk 307, linefisk 306, Jiskepris pr. l{g., leverpris 8-26, båtantall 2395, hvormt 269 garnbåtpr, 33(; cloryer fra 08 motorfarkoster, hvorav 0st-Lofoten 52~),H enningsvær 234, Vest-Lofoten 433, Værøy Røst 99. kjøpefartoiel' 75, hvorav Øst-Lofoten 5, Henningsvær 6, Ve"t-Lofoten ;)3, Værøy Røst, landkjøpere 206 fordelt, trandamperier ~)5. - Onsdag, gjennemsnittlig garn Stamsund 500, Ure 700, lineskoiter Henningsvær 680, Stamsund Renie 500, sjøldragere Hellllingc; vær 270, Stamsund Ure 300, Reine 240, linerobåter Henningsvær 270, Stamsund 60, Ure 80 Reine Torsdag, ~()rvågen sjøldragere 600, linerobåter 90, forøvrig landligge. Nor d - Trø n del a g 20/4: Viknafisket. - Fiskeparti , hvorav hengt 85000, damptran Ci::i, rognpal'ti 950, opsynet slutt. Sør-Trøndelag 20/4: Fylkets samlete fbkepadi siste uke skrei, 64 hl. medisintran. Mør e. Ålesund 20/4: Flylkets samlete i,.,keparti torsk, hvorav saltet, 687 ;)9;) eksportert hermetikk, 2,943,7 hjemmeforbrukt, rognpadi :3484 bl. saltet 3025, eksportert 244, hermetikk 94, hjemjllerorbruk. lever 4 hl., medisintran 3564 hl., opsynet e\'et tirsdag t;!4~ Kystmakrellfisket. Kri sti ans and S., uken som endte 20,4: lnllhragt 470 makrell, fisket med drivgarn a kr ;)(). Sælfangsten. Å les u nel, uken som endte 20/4: nnkoet 3 fartoier med sel.

3 24 april 929 FS K E T.~S ~O~A~~N~O~ 93 f'etsild~ Fylke og småsildfisket. -2 / alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - Troms Nordland ~3 200 Nord-Trøndelag. -- Sør-Trøndelag.. -- Møre... " Sogn og Fjordane - Søndenfor... - Derav ~... ~~ ::::.~~ E-< E'C....0 ~«S.= Tils ~-~----~- ~~ ~--~ ~ Cl)... "o... ~ ~.~:g C;; >.!::.- tr.j t:: (fl (fl <~ ~- ~~ Tro m s. - bestad 20/4: Siden forrige opgave stengt optatt 2:;>00 hl., hvorav 2000' fabrikkvare, 500 agn, pris l\almgen 20/4: Denne uke optatt 2750 hl. :sildolje,pris 3.00, tilstede 24 bruk, ingen kjøpere. - Fylkets kvantum hl., hvorav sildoljefabrikk, 850 hermetikk, 325 hjemmeforbruk, agn. Hummerfisket, H a li g e sun d, uken som endte 20,/4: hummer a 0.70 fra Hordaland. Vintersildefisket (storsild- og vårsildfisket). Tiliørt 835 stk. S o gnog F jo r dan e 20/4: forløpne uke optatt og iset 700 hl. landnotsild, middelpris 4% kr. Bergen Nautik Als BERGEN Dypvandstermometre og loddemaskiner til fiskeribruk. Navigatlonsinstrumenter. Spritkompasser. Signallanterner GULOMEOALJE Landsutstillingen i Bergen 928 element JOHNSEN Afs, BERGEN mottar til forhandling Sild, Fisk, Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition Ber{!en-Nord-Norge Bergen-Oslo BEROENS SPAREBANK - OPRETTET Forvaltninlskapital ca. kr fisket utenlands. Det portugisiske sardinfiske. Legasjonen, Lissabon, beretter 64: følge foreliggende oplysning'er utbragte sardinfisket i Setubal i annen halvdel av mars måned d. å. ca kurver, motsvarende ca. 786 kasser ferdig vare. - Med den tidligere av legasjonen avgitte opgave fm månedens første halvdel utbragte fisket i alt for mars måned ca. 4 5,2: kurver, motsvarende ca. 67 kasser ferdig vare. - Til sammenligning kan oplyses at i samme måned var utbyttet for 927 ca. 600 kurver, motsvarende ca kasser ferdig vare ca kurver, motsvarende ca. 477 kasser ferdig vare. - Hvad prisene angår kan bemerkes at gjennemsnittsprisen pr. kurv i hele månedens løp holdt sig på Esc. 60. Med hensyn til den gjennemsnittlige salgspl'is for den ferdige vare har denne holdt sig mellem 28/ og 33/ pr. kasse 74 Club 30' m/m., alt efter varens kvalitet og merke. - Langs hele Portugals kyst har sardinfangsten i de siste uker vært mindre rikelig og de ilandbragte kvanta har vært utilstrekkelige til å dekke de små ordres som er innkommet. Det islandske:torskejiske. Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 9/4: Torskefisket 5/4 stor torsk 2,22,2, småtorsk 2062, hyse 93, sei 037, total 2653 tonn beregnet fullvirket vare mot 2: 42 tonn ifjor. Fiskeutbytte i skippund (= 60 ) i beregnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkol'lsulatet, Reykjavik: 9?9 Tils. 928 / _/ 4 Tits. / _/ 4 Storfisk Småfisk Hyse Sei Reykjavik: trålere l andre Skib ) 965 Havnefjord : trålere andre skib ) 2947 Vestmannøyene Sydkysten forøvr Vestkysten ~ Nordkvsten ('6 Østkysten Tils. pr Pr Pr Pr Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 6/4: første halvdel av mars måned 92,9 er utført fra sland 690' 50' klippfisk og våtsaltet fisk til efternevnte bestemmelsessteder: Bergen: Torsk.... " Kjøbenhavn: Torsk.. " Hamburg: Torsk " Småfisk Sei... " " '» ~-----~ 47500» ) Herav medregnet 698 skippund kjøpt av færøiske skib. ~ ~ -"-

4 94 f S K E T S o A N O 24 april 92 Leith: Småfisk (vasket og presset) Barcelona: Storfisk Bilbao: Storfisk.... Genua: Torsk.. Småfisk.... Hyse.... Sei.... Brosme Labrado'lhyse.. 952, do. (vasket og presset) Labradorfisk do. (vasket og presset).. 095, )) 276,50» 77 35,0» Våtsaltet fisk: Kjøbenhavn eller England: Torsk Lange ,2 Småfisk Brosme ,~-,-,--, England: Torsk Småfisk Hyse Sei ,---,-,~ )) Av de utførte fiskemengder stammet 264 ;500 klippfisk og våtsaltet fisk ir,a Reykjavik og omliggende distrikter. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter /4: siste halvdel av mars måned 92:9 er utført fra sland, klippf'isk og 7m 85 våtsaltet fisk til efternevnte bestemmelsessteder: Kjøbenhavn: Torsk Hamburg: Torsk M 2i50 Småfisk (vasket og presset) Hyse (vasket og presset).... 3B ,-,---, » England: Medium.. Leitih: Torsk Lange Brosme Barcelona: Torsk Lange.... L~bradorfisk.. Storfisk.... BiLbao: ':Dorsk.. Sei.... Småfisk.. Sevilla: Sei.. Lalbr~dorfisk.. Torsk (vasket og presset).. 450» 58085, ,--,--,- 6,27250 ~ , » Valencia: Labradorfisk Tarragona: Torsk Genua: Sei Labradorfisk Labradorhyse » 00000» Torsk (vasket og presset).. Småfisk (vasket og presset) Hyse (vasket og presset).. Brosme (vasket og presset) Sei (vasket og presset) Våtsaltet fisk: Kjøbenhavn: Torsk Sei.... Torsk Hyse.. Sei.... H~mburg: England: Torsk.. Småfisk.. Hyse o Sei Leith: Torsk Malaga : Sei..,.... Hyse , , :2,636, » 53500»,52475» 30300» 9800» 76785, Av de utførte fiskemengder stammer klippfisk og våtsaltet fisk fra Reykjavik og omliggende distrikter. slands statistiske byrå har på grunnag av overvrakernes beretninger offentliggjort følgende opgave over landets klippfiskeksport og saltfiskeksport fra januar til 28 februar 929: Vrakerdistrikt : virket fisk vasket og presset fisk uvirket fisk Reykjavik safjord ,948 Akureyri Seydisfjord Vestmannøyene Januar-februar Med hensyn til!fiskesortene fordelte utførselen sig i,samme tidsrum som følger: virket fisk vasket og presset fisk uvirket fisk Torsk Lange Småfisk Hyse Sei Brosme LabraJorfisk Labradorhyse alt Valutanevnden i Reykjavik [har foretatt en beregning av de i landet den,april d. å. liggende fiskeheholdninger som har gitt som resultat 79 6t24 skippund a -60 i beregnet virket tilstand. Til samme tid i årene 9t28, 927, 9Qi6 var beholdningen [henholdsvis 7000, og skippund.

5 24 april 929 FSKETS o A N O 95 N. ANTHONSEN & BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert Telegramadresse: "ANTONCO" - Telefoner: 3307,3897 ~OGN, TØ.QFSK, SLD Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnotednger angår innellbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, ellei' de antageug,e markedspriser Bergen. Tran: 6/4 9/4 Uklaret damptran, nordlands, ny D- finnmarks, gml ø- sei damptran, prima lys Prima koldklaret damptran, ny Råmedisillll, nordl., uklaret.... Blank medisin, nordl..... Blank industriell Brunblank, medisin, nordlands.... do. industriell Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar l Sildolje, Rys Sildolje, mørk.... Rogn: ste sort pr. eksportfylt tn... 2den " -,, dje " -,,-.... Samfengt, fylt mellem bunnene ny... 5/7.50 5/7.50 Rundfisk: U sortert Lofots.... Usortert helgelands.... Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender.... )5.00 Undermåls vestre hollender Almindelig hollender Bremer Samfengt italiener (stor) Samfengt italiener (små) Magerfisk.... Lubb.... HøstrundHsk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do Usorteret finnmarks, over 200 gr.... finnmarks, gr ) do gr do. over 600 gr Tiltling: Hollender Bremer Finnmarks 00/200 gr Rotskjær: Zarttisk.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor do. smaa pr. tønne pr. pr. pr. tn. pr. pr. pr. tn. Sei: Prima storsei 50/60....,. middelsei 40/ Afrikasei do. 50/ / Småsei 30/ Brosmer: Flekket Rund.... Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 40/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Bjerkelenger.... Klippfisk: ste sort, Lofots.... 6/ ) Fetsild: Skjæresild, eksportpakket 60/70, 70/90 stkr. pr. kg.... Skjæresild, fiskepakket.... Storsild: Eksportpakket pr Fiskepakket, rund... Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund slandssild..... ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N. Tran: 2/4 Uklaret damptran, N ordmørs og Nordlands finnmarks.... Råmedisin.... Blank medisin.... Bruntran.... Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn Lofots Klippfisk: Nordmørs...} Lofots.... finnmarks.... Blanklenge } Blaalenge.... Brosme Sei.... Saltfisk: N ordmørs...} fob { Lofots salteplads 9/ pr. tn. pr pr. tønne 9.00 pr. 9/4 72/73.00 pr. tn. pr. tn. pr pr. fn pr. 20

6 96 FS K E T S O A N O 24 april /4 9/4 Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm " småsei 30/40 ".... Prima småsei, 30/40... J 0.58/ /0.60 pr. Sekunda" 30/ Små,,20/ Sild: Storsild.... Storsild, eksportpakket, 0 kg.... slandssild.... Ålesund. Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands..., Do. Finnmarks.... Koldklaret damptran.... Bruntran pr. tn. pr. 3/ / Sildolje efter kvalitet / /0.42 Seltran.... Rogn: pr. tn. pr. tste sort eksportpakket.... pr. tønne 2nen sort.... 3dje sort.... Samfengt, fylt tønne... :... 7,8.00 7/8.00 KllpptlSk: Søndmørsk } /3 Lofots.... finnmarks.... Lenge.... Brosme.... Sei.... S a ltf is k: Søndmørs torsk !ob. l. ~?fots torsk... hske- 5.40/ pr. 20 Fmnmarks"..., plads J pr. Pressefisk (kasser a 00 ) Presset lange pr. Rot s k j æ r: Sei, samf.... S i d: Storsild, fiskepakket, ny Storsild, eksportpakket, 0 kg /4 3.50/4 pr. tn. slaridssild... pr. Haugesund kr. kr. VåJrsild, eksportpk. ganet, 0 k.g. fob '3.50/4 3/3.50 pr. tn. Do. mindre merker ganet 0 kg.. Do. flekkesild, l lo kg.... Do. flekket fob Do. fiskepakket (85 ), fra lager 9/ Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg /5 3.50/4 pr. tn. " rund, 0 kg.... " fiskepakket (85 ), fra lager 9.25 Nordsjøsild, flekket, 90 kg.... pr. tn. slandssild, f.o.b.... " stykketal 280/300, fra lager Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet.... Lys f.o.b.... Sildemel!... :, ,.,..., '..., pr /0.39 pr pr. l00 Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l. = 50 i Spanien, 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires, 58 i Rio de Janeiro. ty:s k P u n d = 0.5 eng e s k p un d = 0.45 Klippfisk og tørrfisk. Bue nos A ire s. - Legasj0nen beretter 9/4: Klippfisktilførsel siden 28/ kasser, beholdning 7500, pris 34 papirpesos, kassen. Kurs 4774 pence pr. gullpeso. Ankomne nnrske. fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet, liten efterspørsel. L i s:s a b,o n. ~ Legasjonen beretter 9/4: mport ste halvdel april islandsk 3 tonn, skotsk 8, fransk 8, beholdning norsk 600, priser norsk esc. Offisiell kurs 99, eft 0S. O p ort o. - Legasjonen, Lissabon, beretter 9/4:: mport lste halvdel april norsk 42, islandsk 4, skotsk 4, beholdning norsk 90, nyfundlandsk 200, annen 768, priser norsk annen , nyfundlandsk middelstor 340, middels 3aO, islandsk stor 280-'270, fransk små B i l b a o. - Generalkonsulatet beretter 6/4: Beholdning norsk 000 kvintaler, islandsk 20000, priser norsk 85-88, islandsk Gen u a. - Generalkonsulatet beretter 6/4: Siden generalkonsulatets siste rapport er der ankommet til Genua følgende kvanta (tonn): Tørrfisk fra Norge Salt- og klippfisk fra sland 30, Frankrik 30, England 54, Tyskland 47.5, Norge 63 og fra Danmark 2. - Det bemerkes, at den slapphet som inntraff den 20/3 ikke egentlig skyldes mangel på forbruk, men den omstendighet at kjøperne er tilbakeholdne og kull kjøper fra hånd til mund på grunn av efterretningene om storfiske både på sland og i Norge. - Prisene er følgende (Lit. pr. 00 levert innlandet): Tørrfisk: Fyldig westre 470, små westre 460, westre. 500 og Finnmarken Saltfisk: Vasket og presset 280, stor islandsk saltfisk 250, stor norsk saltfisk 90 og saltfisk sei 90. Fersk fisk og sild. L ond o n. ~ Konsulatet, Hull, beretter 6/4: dag 550 kasser norsk fisk flyndre 8/-0, kveite 7/-9/. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 8/4: Torsdag 620 kasser fisk, pris flyndre 8/---:-9/, kveite 7/-9/. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 9/4: Fredag 663 kasser fisk, pris flyndre 7/-8/, kveite 7/-8/, ankom sent, størsteparten usolgt., H u l. - Konsulatet beretter 6/4: båt 2378 kasser storsild fra Bergensleden 25/-,2;4/, flaut salg. H u l. - Konsulatet beretter 7/4: båt 2040 kasser sild, 27/-2,6/. 00 ove'rliggende fra tirsdag 2,6/-24/. H u l. ~ Konsulatet beretter 8/4: båt 2664 kasser sild 24/-23/. H u l. - Konsulatet beretter 9/4: båt 2040 kasser sild 24/-23, flaut salg. New c as tie. - Konsulatet, Hull, beretter 6/4: Mandag 320 kasser fisk, 352 kasser reker, pris flyndre 7/-~~/, kveite 7/-/. New c a st e. - Konsulatet, Hull, beretter 7/4: Mandag 50 halvkasser sild 0/-2/. New c a st e. - Konsulatet, Hull, beretter 8/4:: Onsdag 074 kasser fisks,5,3 kasser reker, pris flyndre 6/-0/, kveite 5/-0/.

7 24 april 929 fskets o A N O Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 6/4: Auksjon middels kveite 88-85, flyndre 60 pf. pundet. l a m bur g. - FiSikeriagenten beretter 7/4: Auksjon Nordlands-hyse 6-28, flyndre 4-60, stor kveite uten hode 7-8~2:, middels 70', små pf. pundet. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 8/4: Auksjon hyse 36-42, sekunda 0'-32, håbrand 49'-52, stor kveite 58-74, pighå 2.3~ pi. pundet. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 9/4: Auksjon hyse 85-42% p. pundet. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 9/4: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i ukens løp fra Norge 2550 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf.pr. pund): Hyse stor 30-42, middels 84-,36, små 2-2-Ø6, meget små 8, Nordlands-hyse 6--28, rødspetter 4-60, kveite stor uten hode 58-82, middels 70-85, små 57-,6, håbrand 49-,5,2 og pigihå 23-23~. - På St. Pauli fiskemarked solgtes ved auksjon ~~80/2 kasser forfangstsild, somopnådde p. 6-6% pr. pr. pund. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 6/4: Middels kveite 8-90', smårniddels 72-84, små , flyndrem, hyse 3-4, hvitting 7-7%, sei 6%, lyr 3-5 pf. pundet. A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 6/4: Ankommet 400 kasser sild, delsolgt vårsild 0-H forfangst sild 6-8 pf. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/4: Middels kveite 70-8, smårniddels 60-7, små p. pr. pund. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/4: Stor hyse 25%-.37, middels 2,s-37, små lm~-.3d, pighå 25-,2:9%, uten skinn 46%, stor kveite uten hode 72-88, middels 59-68, smårniddels 42-57, små 39-46, flyndre 29%-,67, lange 8-20, håbrand 5,5--H5 pf. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg beretter 8/4: Ankommet 320 helkasser, 72 halvkasser fersksild, delsolgt 8-0' pf. pundet, markedet flaut. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/4: Middels kveite p. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/4: Ankommet 600' kasser vårsild delsolgt 7-8, markedet flaut. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/4: Til Altona fiskemark-ed (H. Koser) ankom i ukens løp fra Norge 49060' pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): Hyse stor 25%-39, middels 28-37, små 3-30', sei uten hode H%, hvitting 7-7%, yr 3-5, lange 8-20', rødspetter 29%-'H9, kveite, stor uten hode 72-83, middels 50-90', smårniddels 42-84, kveite små 3,9'-63, håbrand55-72, pigihå 23%-2,9%, uten skinn 35-46%. - Med 5 direkte båter ankom i ukens løp fra Norge 7300/ og 88/2 kasser og med ruteskibene 2H2/ og 29'57/2 kasser. - Prisene holdt sig omkring p pr. pund, men gikk i slutten av uken ned til pf. 7-8 grunnet dårlig efterspørsel og markedet må idag betegnes som meget flaut.. - På Altona fiskemarked solgtes ved auksjon 97{2 kasser, som opnådde pf. Mi--H% pr. pund. - Med ruteskibene fra Skotland ankom 5:5 kasser og 3-53 kasser fersk brisling. VV ese l' m li n d e. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9{4: uken fra 0{4-,6/4 var tilførslene til Wesermlinde fiskemarked større enn i den foregående uke, og bestod for størsteparten av slandsfisk. - Alt i alt ankom 42 fiskedampskiber med tilsammen pund. Derav 3 fra Nordsjøen med 7800 pund, gjennemsnittlig pund, fra Nordkap med pund og 38 fra sland med pund, gjennemsnitt Hg 40500' pund. ~ På grunn av det kjølige vær var efterspør- selen forholdsvis livlig. - Auksjonsprisene var (p. pr. pund): Hyse 7%-69%, l 8%--59%, torsk 5-37%, l 4%-27, sei 4-29%, rødspetter 25-<39%, kveite 48-.t46. Ant w e l' pen. - Generalkonsulatet innsender en av den derværende kommunale fiskeauksjon avgitt rapport av 8/4: Ankommet av norsk fisk i uken 8{4-3/4: 6 kasser, hvorav <3 kasser var bestemt for å selges på fiskeauksjonen. Disse 3 kasser inneholdt hvit rokke som utbragte i alt fres. 08, -eller fres pr., utmerket kvalitet, emballasjen i god stand. Vekten utgjorde ca. 30 Hummer. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 9{4: Med ruteskibene fra Norge ankom i ukens løp 8 kasser levende hummer. Prisen var litt lavere nemlig M pr. pund fortollet. - mark er idag = kr Rogn. B i l b a o. - Generalkonsulatet beretter 6{ 4 : ntet sa' dinfiske. Vigodistriktet ikke innbefattet. Tran. Ham b u ' g. - Fiskeriagenten beretter 9/4: Fra Norge ankom 6<32 fater og 258 tnr. Fra sland 680 fater, fra Storbritannia 87 fater, fra Danmark 302 Sater og <3 fater fra Holland. - Markedet var rolig. - Noteringene er: Medisintran kr. 90' cif. - De øvrige noteringer er (f pr. 06 ): Lys seltran ', lys levertran ', brunblank 2H-0-0 og brun 22-0'-0. - Linolje er fast og noteres fra Holland uforandret Fl (inkl. fat), mens for tysk vare noteres M pr. 00. netto fortollet (ekskl. fat). Salt sild. Kon i g s ber g. ~ Konsulatet beretter 2/4: Sildeforretningen forløp i uken temmelig livlig. De nye innkomne opdrag var tilfredsstillende og de livlige avlastninger til provinsen forårsaket god avsetning av de nettop inntrufne laster. Markedets tendens er fast. - Her noteres idag: Yarmouth matties 36{, Yarmouth matfulls 4{ cif. ufortollet. - Markedet blev av damperne»norrtel«og»blanche«tilført tilsammen 6742/ og 36/2- tønner sild fra Gr. Yarmouth. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 9/4: Tilførslene androg til 0'06 tnr. Derav fra Norge 705 tnr. og 30 tur. fra Skotland og rland. - Der var ingen bedring i efters,pøl'selen efter norsk sild og markedet må betegnes som uforandret rolig. - Noteringene er (kr. pr. tn.): Ganet storsild 7-l8, rundsaltet , større 20-,2,2, flekket sild og skjæresild efter størrelse ~ næste uke (25/4) avholdes her offentlig auksjon over en ladning Yarmoutih-sild, som gikk til bunns i Elben og som nu efter ca. 3 måneders forløp er blitt hevet. Ladningen består av 4700./ og 500{2tnr.

8 98 FSKE TS GAN G 24 april 929 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Fo.rsendelse fra Trondhjems, Bergens o.g Åndalsnes jernbanestasjo.n Stasjo.ner Trondhjem: Til innlandet Til utlandet Dan- Tysk- Oslo. øvrig rige mark land Fo.r- Sve- alt 3/3_6/4 ialt Sild Fisk Bergen: 3/a_6/4 ialt Sild Fisk Anda/snes: 3/3_6/ 4 ialt Sild Fisk Tilførsler til (Øst- o.g vestbanen) vegten angit brutto.. Fiskeso.rt Kveite Flyndre Hyse To.rsk Sei ~9 Sild Reker Uer ørret, hvalkjøtt : Annen fisk ) Tils Statens tran kontroll. Kongelig resolusjon av 0 jan Med hjemmel av midlertidig lov nr. 6 av 22 juni 928 utferdiges bes t e m mel ser o m k val i tet sko n tro l a v ill edi sin t ran ov,erensstemmende med et fremlagt utkast, sålydende:. Enhver, som her i landet vil tilvirke tran av fiskelever til medisinsk bruk, skal være und,ergitt de bestemmelser med hensyn til leverens,og de ved tranpro-duksjonen benyttede apparaters behandling, innredning av lokaler og maskineri samt tranens omsetning, som Handelsde~partementet,fastsetter. Før tilvirkningen påbegynnes, må anmeldelse derom skje til Fiskeridirektøren. Ved medisintran (tran til medisinsk bruk) forståes i nærværende reglement tran bestemt til medisin for mennesker. 2. Ethvert lokale, som anv'endes til fremstilling av medisintran,skal være underkastet såcdan inspeksjon, SOlm Handelsdepartementet bestemmer Handelsdepartementet ansetter inspektører og utferdiger instruks for disse. nspektørene skal ha uhindret adgang til alle lokaler, hvor tilvirkning av medisintran foregår, og skal ha rett til å utta kontrollprøver av den tilvirkede tran.og de til tilvirkningen anvendte materialer. Foranstående bestemmelser gjelder også trandamperier ombord i fis~efartøier..3. Ved tilvirkning av tran til medisinsk bruk må kun anvendes såd,an fiskelever som foreskrevet i den norske farmakopø. Det er forbudt å selge under benevnelsen»medisintran«: tran, som er tilvirket av annen lever enn her nevnt. 4. De i de fo.regående paragrafer gifte bestemmelser kommer også til anvendelse på etjhvert anleg.g, hvor koldklaring eller filtrering av medisintran finner,sted. Sådanne,anlegg skal være underkastet sådan ytterligere kontr.oll,s.om Handelsdepartementet bestemmer, og eienen skal være forpliktet til å avgi enhver oplysning om produksjonen og hvad dermed står i forbindelse, som måtte være nødvendig til fastslåen av tranens ektjhet eller :for tilveiebringelse av statistisk materiale. Sådan oplysning pliktes også avgitt av eierne av damperier for fremstilling av medisintran. 5. All tran, som eksporterøs her fra landet under benevnelsen medisintran eller et tilsvarende uttrykk i et fremmed sprog (herunder også,den engelske betegnelse»cod liver,oil«uten tillegg som betegner at tranen er bestemt for dyr), skal ved fr,emleggelse av analysecertifikat fra en av Handelsdepartementet godkjent kontrollstasjon eller kjemiker for tollvesenet legitimer,es å være tran av den i 3 omhandlede art. Certifikatet utferdiges kun i ett eksemplar., Handelsdepartementet utferdiger nærmere forskrifter angående fremgangsmåten ved den her omhandlede analyse og den dertil knyttede prøvetagning samt angående certiifikatets form, innhold og anvendelse.og det gebyr, som blir å erlegge for det. De i denne paragraf inneiholdte besemmeiser 'kommer ikke til anvendelse på medisintran, s.om eksporteres på beholder,e med mindre innihold enn 0 liter. 6. Til dekkeise av de med kontroll,enav medisintran forbundne utgifter op-kreves der ved utførsel her fra landet en avgift av all medisintran av krone pr. 00 av varens nettovekt. Avgiften opkreves av tollvesenet. Dens innbringende forvaltes av Handelsdepartementet. 7. Bestemmelsene i de to, foregående paragrafer kommer også til anvendelse,på tran av utenlandsk oprinuelse, medmindre den kun passerer landet i transitt. 8. Handelsdepartementet bestemmer, i hvilken utstrekning og på hvilke betingelser der skal være adgang til å få medisintran offentlig kontrollert med hensyn til dens vitaminholdigihet og til å erholde certifikat derfor, eventuelt påstemplet originalemballasjen. 9. Enhver, som får befatning med den her omhandlede kontroll, er - medmindre det gjelder overtredelse av de her gitte forskrifter - forpliktet til å hemmeligholde de drifts-og andre forretningsforihold, som han derunder blir bekjent med. 0. Overtredels,e av foranstående bestemm,elser eller av de med hjemmel derav utferdigede forskrifter straffes med bøter.. Nærværende resolusjon trer i kraft fra den tid og i den utstrekning, som Hand,elsdepartementet bestemmer.

9 Rapport nr. 2 om torskefisket 929. Finnma rk Vinterfiskp l/lo 928 til 25/ Total torsk i tonn ) 6984 hengt tonn Derav saltet torm Lever til Dampmedisin. overs til andre Rogn tran i hl. transorter i hl i hl Troms fylke.... Lofotens opsynsdistr ) ) l yttersiden Helgeland-Salten N.-Trøndel.-Vikna S.-Trøndel.-Fosen Møre fylke fl48 Sogn og Fjord. fylke 90 Sønnenfor \----\-----\ _T_ils_a_m_m_e_n_ ~ _3_ stk. sløiet torsk Priser for Tilstede vekt i ;-----c Uk e f angs t ---- lever Hl 20 april tonn leverhol- sløiet pr. hl. kjøpe båter dighet torsk fartil hl. S) pr. rogn tøier fiskere pr. hl. Finnmark vår- eller ) _6)_5_54_ 2299 l loddefiske fra 25/ Tilsammen Mot i: 000 stk. 000 s tk 000 s tk 000 s tk 929 til 2 /4 2) _ 2/ / / '. 8i / / / _ 23/ Finnmark vår- eller ) loddefiilske fra 25/ ) Fra 26/ / / % la l Lofoten i 929 til 20/, i 928-2/ l i / i 926-7/ i 925-8/, _ i i 923-2/ i /, i 92-23/ i 920-7/ i 99-9/ i 98-2 / i97-2 / l) Kvantumet omfatter tiden lto / ) Vekt omregnet til stykker såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgivne fiskevekt. S) 00 liter lever gav i Lofoten 38-49, i Bø 38-40, og i Finnmark liter dampmedisintran. 4) Herav ~69 garnbåter og 336 dory er fra 08 motorfarkoster. 0stlofoten er stasjonert 529, i Henningsvær 234, i Vestlofoten 433 og i Værøy og Røst 99 båter. 5) Dessuten 89 kjøpere på land. 6) Herav 526 motorbåter og 028 ro- og seilbåter. 7) Kvantumet forøket ved dtermelding fra Kjeøy opsynsdistrikt

10 200 FS K E TS o A N O 24 april 929 STAVANGER Afs STAN DARD Ltd. STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Telegramadresse : STANDARDRAASTOF, Stavangel Daglig optak 2000 skjæpper Telefon: l kontortid 378 O - utenfor kontortid 378 Egen rikstplejonlinje BRSLNG-LAGET STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild, Musse Ol! Spir D agl ig produktion 2000 skj æpper Telegramadr. : Brislinglaget, Stavanger Telefoner: kontoret Brimsø privat 2783, egen rikstelefonlinje Stavanger Sildkontor Fellesinnkjøp av musse og småsild for ca. 70 hermetikkfabrikker på strekningen Hustadviken og nordover. Direkte tilbud utbedes Telegramadresse: S i d ko nto ret BRSLNGKONTORET 94 STAVANGER nnkjøp av: Brislang. musse, sild og spir for Telegramadresse : B ri s li ng Direkte rikstelefon hermetikkfabrikker Telefoner: Kontoret 94 og 95 forretningsførerer N. O. Roaldsø privat 96 ndkjøpslaget Nøi'ral Forretningsf.: O. Hesby Sfavanger Telegr.adresse: Nøitral Telefoner: K.ontoret (Verksgaten 5) 2272, Forretngsføreren personlig2273, Bolig 2274 ndkjøp av: Brisling, Sild og Makre Representerer 5 fabrikker med daglig behov av 3300 skjæpper BRSLNGKOMPANET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen landets ældste fællesindkjv pslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr.: Brislingkompaniet - Telefoner kontoret: 525,526 Forretningsførerens privatbolig: 5 27 k - Direkte rikstelefon Stavanger komtnunale Fiskehandel Rikstelefon 2288 Kjøper av alle slags fiskevarer Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. Telegramadresse :.Speditø" DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linj er) nr Tel efodvakt 8 fm.-lo em. søndage 9 fm.-o em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 2. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter Als "SALT M PORTll' Tel.adr.: ~Satimporb B E. h GEN Rikstelefon 083 mporterer alla SO.f'ldP salt til fisk og sild i d;,"ektesknsladninger CHR. RGENS SøNNER - Telegramadresse, R GEN SES BERGENS TRAAD 8. DREV FABRK "'~ucl-erlot _ S"C!!r~r - TrRad BERGEN Siste telegrafiske meldinger. (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i næste nr. på sine: resp. plasser). Fersk fh;k og sild. H u l. - Konsulatet beretter 2:2/4: båt 2900 kasser sild 25/-24/, flaut salg. H u l. - Konsulatet beretter 23/4: båt 200 kasser sild 24/-2B/, middelmådig kvalitet, 40.0 kasser overliggende sild 24/. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 2,2/4: Auksjon 80 kasser sild, pris 5-,6 pl. pundet. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 22/4: Auksjon hyse 0%-5 pf. pundet. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 23/4: Auksjon Middels kveite 38-45, småmiddels 30-,,34, små 5-26, flyndre pif. pundet. A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/4: Middels kveite 40-50, uten hode 60, småmiddels 35-40, små BO-3, pighå 6%--6%, uten skinn 3,5-.86% pl. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/4: Ankommet 675 hele, 850 halvkasser vårsild, pris 8--8% pl pr. pund. A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/4: Pigvar 85-2, håbrand 54-Hl, pigrhå 9, uten skinn B4}:;, middels kveite , små 2,-33, stor uten hode pf. pr. pund. Als NTERNATONAL Composition & Farvefabrik BERGEN Anbefaler vort prima kobberstof, der gir en glat bund og derfor god fart

11 ~ ! fettsyre kr april 929 FSKETS GAN G 20 f' erskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse. fra Trondhjerns, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon Stasjoner Til innlandet Oslo ~_._, Til utlandet for- Sve- Dani t Tysk- (3vrg rige mark land i Trondhjem : t ;/,_~3/4 ialt.! \ 340 : Sild , i 2570 Fisk : Bergen 3.' J / 4-_ /'l ialt. i ' Sild , ' Fisk..., , Åndalsnes: ; 4-:3/ 4 ialt : Sild... Fisk... l 6360 l TiHørsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort ~ J~/4 9/ 4 l ~~J_~_!~_J_:~il~/4~:~'~~ l~g. -\--;i-- kg~-- kg~ l! Kveite... ' , 590' 240 Flyndre ; Hyse : 3370 Torsk ' 4060: 2850: 5090 Sei... ' ()OO ' 7830 i Sild ' : 800 Hvalkjøtt ; 490 Uer : : 060 Laks, ørret ; Annen fisk ~80: / Tils. 690~ : : Oljemarkedet. - Stavanger Nor'sk-Engelsk Mineralolje A/S, meddeler 20/ 9'29: Prisene er fra og med 2/ 929 avhentet på fat fra anlegget Skaliholmen kr. 0.4, 0.2, og 0.23 øre pr., henholdsvis f.or Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. - Levert i eller Lo.b. Bergen er prisene ~ øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 2,7; øre. - Shell bilbensin kr pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Fiskets Gang J\ weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen.! alt ~----~~-----~---- Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 929 to April 20th. ~Vinter and Spring Herrings in hektolitres (hl): landed , ieed 0 000, salted , to fish oil fadories C o d in metrie tons: landed 9352, prepared for stoekfish 6 83, for salted and dried fish Cod liver oil produced in hl , livers of eod to other oils in hl. 8 56, eod roes in hl Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 6/4 7/4 [ 8/4 i 9/4 20/4 22/4 Oslo: kr. kr. i kr. : kr. kr., kr. ~ ! R. M i i 89.00, 89.00: Fres ' Sv. kr ! i ' D, kr '00.05 i00.05 Gylden '. ' ,50.80 l!50.75 Sw. fres J ' Dollar ~i 3.75~ ~ 3.75~ Belga i F. mark l l Pesetas i l Lire Czck. kr i i.4 s!. kr. ) " ; sterr i : ~ London: sh. d. Escudo.. Pes0 2 ) Mils 3 ) Yen 4)... Tael 5 ) i Bombay.. Honkong. sh. d. ' sn. d. sh. d. Sh._d. l' - J sh. d.! s. d ~ ' ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 5) Shanghai. 6) esc. pr. "g. Fiskeinnførselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen fisk innført fra utlandet til Oslo sjøtollsted i uken 7/4-3/4 929: Fra Danmark levende fisk kr. 8800', fersk fisk kr Fra England fersk fisk kr. 00. fiskeeksporten (forts. fra siste side). Selskinn Tollsteder Hermetikkl Slearin HVaOlje-!. Margarlt tnr. i Oslo ! Kristiansand.. l 750 Egersund... - Stavanger... i , Kopervik Haugesund Bergen... '[ Florø l lylåøy Alesund tnr. _~~ 432! i : Molde i Kristiansund Trondhjem... l Bodø : Svolvær.....! Narvik... Tromsø Hammerfest.. Vardø... Vadsø Andre ~.~~~~ --4T~~-~ ~~-~~-~~- ~ i-8~2~3 ~i - ~ :~~ ::~ uken, J

12 - l )25 Laks, 0575 ', - Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 3 april 929 og i uken som endte 3 april. Tollsteder Saltet. tnr Vårsild FetsilLi Flekkesild og skåret ~ im. Storsild sild' t tm. nr. Nord-. Bl'isling sjøsild ' til ". tnr. tllr. Klippfisk ialt Rundfisl< slandssild Rotskjær Sei Hyse rund Annen tørrfisk Tøl'rfisk i ialt Rogn tm. D.m. tran R.m tra~i im. i inr. tnr. tnr. Brun Oslo.... Kristiansand.. ' Egersund 'Stavanger Kopervik Haugesllnd ) Bergen..... Florø..... Måløy 2)..... Ålesund H)..... Molde.... Kristiansund 4) Trondhjem.... Bodø..... Svolvær 5 )..... Narvik..... Tromsø l ~ () i B09 l l , : S ) i 974 7: n , r r Hammerfest G)! Vardø , Vadsø i Andre... ~.:.'..:.-:7) L~~ 4 ~~_:_ alt i , 360! 35 : so : l ' ' i l l ul;; ! i ! , t ' T~ U 68, 5630: 40" 7 59:J:) ' l, G l 77'2, i 26-6 _!---~ : i 079 '9 585; , 946~ 900i-~ " Tollsteder Håkjerr.. tm. Herdet hvaltran tm. Hvaltran tm. Seltran tnr. 8ottle-. nosetran Sldetran Sild, fersk: tm. tnr. ks. Sild, røkt Makrell, Makrell, 'i saltet fersk fersk tdr. Levende Annen Hummer ål fersk fisk stk. Reker Fisk saltet i farløi Fisk saltet i tnr. Sildemel Fiskemel, levermel, fiskeguano : Oslo..... Kristiansand.. Egersund Stavanger.... Kopervik Haugesund ) Bergen..... Florø.... Måløy2)..... ÅlesundS)..... Molde..... 'Kristiansund~) Trondhjem.... Bodø.... Svolvær 5 )..... Narvik..... Tromsø..... Hammerfest 6 ) Vardø.... Vadsø..... Andre..... alt 445! l ! r ! 00 ' ~ : 825' 69986' ',)82, ' GO ! ~7gi : ' i , i : ! l : : ukell ) Dessuten hvalguano, 625 hvajbarder, 76 tllr. krydret islandssild 793 ks. saltet sild og 30 tønner sildemelke. Z) Dessuten 6635 iset rogn. 3) Dessuten ( iset rogll og :-30 tm. avfallstrall. 4) Dessuten 650 iset rogn. i') Dessuten ;g. iset rogn, 90 im. surtran og 3.5 m. pressetran. li) Dessuten 60 iset rogn.,) Fra SkudelJeshavn. il) Herav Finnmarks og; l,50s,352 annen rlllldfisk. ~) Dessuten G) tm. damptran av transittlager fra Bergen. JO) Fra fredrikstad. ) Halve.(asser. 2) lierav.548 tnr. islandssild og 46" j<g. hermetikk frn Skudeneshavn. 3) Korrigert ifa forrige uke da eksporten fra Vardø var falt ut. Fortsettes ) omståellde side.

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer