fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 20 mai 925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 20 f'iskeutbyttet fra /_6/ (De store fiskerier). Sto r sil d, hl.: opfisket , iset 97000, saltet , til sildolje 45000, til hermetik 690, værdi ca. kr V a ar s i l d, hl: opfisket , iset , saltet 5 000, røket 2000, til sildolje , til hermetik V ærdi ca. kr Fet sil d, hl: opfisket , iset 9600, saltet -;!304, til sildolje 34000, til hermetik 227, værdi ca. kr. l Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintrank80488, lever til andre transorter 9274, rogn K Y s t mak re, <g.: opfisket 34645, omsat fersk 32545, saltet og flækket Værdi ca. kr V a art o r s k e fis k e t i Fin,m ark fylke var godt i sidste uke og veiret var bra. Agnmangel gjorde sig dog tildels gjældende saa ukefangsten blev ikke saa stor som ventet med et stort belæg og med de tildels gode fangster i den sidste del av uken. Der blev opesket torsk beregnet til stk. mot i tilsvarende uke ifjor stk., i stk., i stk. og i stk. Belægget blev i sidste uke øket med 564 baater væsenthg motorbaater. Det samlede belæg er nu større end i alle aar siden 95. Av det samlede belæg 435 baater er 28 dampskibe (ifjor 4), 2528 motorbaater (ifjor 990), resten ro- og seilbaater. Prisene er i sidste uke blit mer utjevnet, idet den laveste pris nu er 5 øre pr. som betaltes i Kiberg, Nesseby og Lebesby. Høieste,pris i Mehavn 2-22/:2 øre, dernæst kommer Honningsvaag 2-22 øre, Vadsø, Baadsfjord og Berlevaag 20-22, Skarsvaag 8-22 øre, Hammerfest m. n. steder 8-20 øre 'Pr. fjor varierte prisen fra 0-20 øre pr. Leverprisener iaar 5-40 øre pr. liter, høies,t øre i Baadsfjord og øre i Vardø. S kre if i s k e t sutbytte søndenfor Finmark er Fisket. Uken 0-6 mai. Oversigt -- utarbeidet efter de indkomne rapporter. blit noget forøket ved efterrnedinger fra Senjen, fosen og Vikna. Fet s i l d fis k et. Der har i uken været litt fiske i Troms fylke. B a n kf i s ke t for Aalesund og Borgund var godt i uken. Ukefangsten var omtrent som foregaaende ukes. Der er ogsaa opgave over bankfisket for Henningsvær samt 'for Værøy og Røst. K y s t mak re fis k et var godt for Kristiansand, hvor der i uken blev opfisket For en række 0vrige steder paa vest- og sydkysten blev opfisket tils Der mangler imidlertid opgave,for Haugesund, hvor der skal være fisket godt i uken. Med den mængde som er opfisket her vil den samlede ukefangst antagelig ligge over fjoraarets i samme uke. Middelprisen i Kristiansand utgjorde kr pr. T oialfangsten utgjør nu bortset ha det som er opfisket for Haugesund ca k'g. imot ifjor ca ,923 ca og i 922 ca lndkomne rapporter F ets il d fisket. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 6/5: Sildefisket denne uke Skjervøy: Kobpollen og for Skjervøy optat 900 hl. agn, pris 9-0, Lauksund 600 hl. i streng, 8 notbruk, 2 kjøpere,

2 244 f S K E T S O A N O 20 mai Tromsøysund: KaHjord optat 8700 hl. agn til Finmarken, pris kr. 7.50, 6 landnotbruk, 4 posere, 4 kjøpere, fiskerne beretter om ualmindelig stort indsig den 2, men dette ophørte straks poserne begyndte, igjen i streng 300 hl. Torsken: Strengt 00 hl. storsild Gryllefjord, smaa ut<5igter nystæng. Skreifisket Fylkesmanden, Tromsø, beretter 3/5: Opfisket TOl'sken siden 8/4 til nu, opsynet hævet, 0000, hvorav 0000 saltet, 6000 iset, hængt, 45 hl. damptran, fiskepris , leverpris 35, fisket slut, fylkets slutkvantum Lensmanden, Bø i V esieraal en, beretter 6/5: Siden forrige beretning Litløyog Værøy lineskøiter 200, smaabaater liner 20, dypsagn 40, for de andre fiskevær ikke nævneværdig fiske, opfisket parti stk. torsk, hvorav hængt stk., saltet stk. og i<5et 4500 stk., opfisket parti kveite 5000, damptran 236 hl., lever lgl hl., rogn 650 hl., priser, lever-holdighet og tranprocent uforandret, flere baater sluttet og reist hjem. Finmark vaarfiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 2/5: Mandag Bugøne8 lotol'baater 3000, smaabaater 450, Mortensnes linebaater 800, Vadsø, Nordvaranger 350, skøiter 2500, Kiberg 2 lineskøiter 800, otring 400, Vardø lineskøiter 2500 ujevnt, juksebaater smaat, Havningberg lineskøiter 900, baater 450, ujevnt, Syltefjord faa l:mdkommet, smaamoiorer 400, ujevnt, Baadsfjord lineskøiter 3000, ujevnt, jukseskøiter 600, Kongsfjord 800, Berlevaag 500, lineskøiter tohalings 3500, Gamvik juksebaater 200, Mehavn lineskøiter 800, Skjøtningberg juksebaater 50, Kjøllefjord line- 8køite' 2800, baater 900, Kjelvik linebaater 380, motorotringer 000, Honningsvaag lineskøiter 3000, baater 000, Skarsvaag sjøldragere 300, baater 50, Gjesværsjøldrager 400, Melfjord lørdagskveld 2 lineskøiter , juksebaat 260, sei tilstede, S0'øhavet, Hammerfest lineskøiter 200, baater 50, Bergsfjord juksebaat 250, agnmangel Havningberg, Syltefjord, Gamvik, Hasvik. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/5: Tirsdag Grænse Jakobselv smaabaater optil 600, Bugønes motorbaater 750, smaabaater 450, Mortensnes linebaater 700, Nordvaranger linehaater 550, Vadsø linebaater 350, skøitei: 3000, Kiberg baater 400, Vardø linestorskøiter 3000, smaaskøiter 500, Havningberg juksebaater 400, Syltefjord motorer 000, robaater 550, ujevnt, Baadsfjord enhalin~s lineskøiter 7000, Kongsfjord doryskøiter 3000, sjøldragere 000, jukseskøite.r 500, Berlevaag storskøiter tohaling;s 5000, sjøldragere 3500, Finkongkjeila enhalings linebaater 800, Tyfjord baater 2500, Gamvik lineotringer, slhlaaskøiter 500, meget hyse, jukse 300, Mehavn storskøiter liner 6000, Skjøtningberg juksehaater 200, linehaater 500, Kjøllefjord lineskøiter 3200, baater 000, Dyfjord linebaater 900, skøiter 2200, Kjelvik linehaater 650, Honningsvaag Unes:køiter delvis Kamøy og Kjøllefjordhavet 3800, baater 700, Kamøyvær linesjøldragere 800, Skarsvaag sjøldragere 300, smaabaater 00, Gjesværsjøldrager'e 900, Srandvikvær liner sjøldragere 500, Sortvik baater 400, Hjelmsøykjeila baater 400, Tufjord smaabaater smaat,2,5, Hammerfest juksesmaabaater 200, Sørvær enkelt linesmaabaat 500, Breivik 00, Bergsfjord juksebaater 200, Sandland 50, Loppa linebaater 400, agnm ang el Grænse Jakobselv, Neslseb!y, Kiberg, Havningberg, Baadsfjord, Gamvik. Fiskepris Bugønes, Finkon:gkjeila 7, Nordvaranger, Syltefjord 5-8, Vadsø 7-,9, Kiberg 5, Vardø, Skarsvaag 8-22, Havningberg 5-6, Baadsfjord, Mehavn, Rolfsøy 20, Kongsfjord, Gamvik, Hjelmsøy 7-'8, Berlevaag, Kjøllefjord, Mefjord, Hammerfest 9-,20, Kjelvik, Gjesvær, ngøy 8, Honningsvaag 20-2, Hasvik 5-20, Loppa 6-8, leverpris Bugønes, Berlevaag. Mehavn, Kjelvik 25, Nordvaranger, Skarsvaag 20-25, Vadsø 25-28, Vardø, Honningsvaag 28-:30, Baads fjord 30-82, Kongsfjord 2.3, Kjøllefjord 20-30, Hjelmsøy 20-22, Hasvik, Loppa 5-20, øvrige distrikter 20, leverholdighet 0stfinmark 007, Vestfinmark 38, baatantal 4,45, kjøpefartøier 295. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 4/5: Onsdag Mortensnes linebaater 250, Nordv:aranger 450, Vadsø 300, skøiter 3200, Kiberg juksebaat 500, øvrige ikke landkommet, Vardø linestorskøiter 4000, smaaskøiter 800, baater 300, Havningberg linebaater 400, ujevnt, Syltøfjord motorer 500, baater 500, Baadsfjord lineskøiter 4800, jukseskøiter 2000, Kongsfjord lineskøitel' 200, Berlevaag stors:køite tohalings 4500, sjøldragere 3500, Finkongkjeila linebaater 700, skøiter tohalings 4500, Tyfjord baater 500, Gamvik lineskøiter tohalings 5000, baater 200. jukse 800, Mehavn storskøiter 4000, smaaskøiter 500, Skjøtningberg juksebaater 200, Kjøllefjord lineskøiter 4800, otringer 500, Dyfjord linebaater 500, Sværholt smaabaater jevnt 700, smaamotorer 900, Kjelvik ~jøldragere 290, baater 750, Honningsvaag sjøldragere 2900, baater 450, Nordvaagen sjøldragere Kamøvær lineskøiter 00, smaabaater 750, Gjesvær sjøldragere 800, juksebaater 400, Sandvikvær lineotringer 600, ngø, Finnes linebaater jevnt 350, Matjord smaamotor 900, baater 300, Tufjord linebaater 200, 2 sjøldragere , Mefjord juksebaat 200, Hasvik linebaat 800, Sørvær 300, Breivik 00, Breivikbotn ju:ksebaater 50, Loppa linebaater 350, Bergsfjord juksebaater 00, Sandland 80, agnmangel Mortensnessjø, Nordvaranger, Havningberg, Berlevaag, Finkongkjeila, Mehavn, Skarsvaag... Sortvik, ngø. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 5/5: Torsdag Vadso enkelte lineskøiter 2500, Kiberg juksebaater 300, smaabaater 200, Vardø linestorskøiter 5000, smaaskøiter 2500, linebaater 4000, Havningherg baater 75, Syltefjord jukserobaater 500, motorer 000, ujevnt, Baadsijord en haling lineskøiter 5000, motorotring 200, Kongsfjord jukseskøiter 500, BerJevaag storskøiter 8000, sjøldrager 4000, Finkongkjeila 2 smaabaater liner 850, Losvik linebaater 750, mest hyse, Gamvik motorotringer haling 200, jukse 800, Mehavn slorskøiter liner 5000, smaaskøiter 500, meget hyse Skjøtning:berg juksebaater 350, Kjøllefjord rikt fiske, s:maadækkere 4000, doryskøiter 2 halinger otringer 500, Dyfjord lineotringer 200, masse sei tilstede. Skjøtningberg, Kjøllefjordhavet, Kjelvik sjøldragere 000, baater 600, Helnes 380, Honningsvaag lineskøiter delvis, Kjøllefjordhavet 8000, baater 600, NOl'dvaagen sjøldragere 2500, baater 500, Kamøyvær linesmaabaater 600, Gjesvær sjøldragere 000, Sandvjkvær motorotringer liner 550, Tufjord smaabaater gammelt agn 20, sjøldrager Tubøen 2000, Mefjord juksesmaa.baater 250. lineskøiter 900, halvparten stenbit, Hammerfest juksesmaabaater 300, Hasvik enkel lines:maabaat 000, Sørvær liner 200, juksesmarubaa:t 300, Breivikbotn 200, Galten døgnlagte 550, Loppa linebaater 250, Bergsfjord juksehaat 80, agnmangel Varanger. Baadsfjord, Kongsfjord, Berlevaag, Finkongkjeila, lvehavn, Kamøyvær, Skarsvaag, kobbe observert Havningbel'g. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 6/5: Opfisket vaarfisket Finmark k!g. torsk, hvorav hængt l'undfisk , saltet kliphsk , rotskjær 65950, iset 48520, russebehandlet 20200, forbrukt 30727, dampmedicintran 3 59, lev'erkvantum 874 hl., 435 baater, hvorav 28 dampskibe, 2528 motorer, 759 '0- og seilbaater, i Nordvaranger 8, Vadsø 03, Kiberg 55, Vardø 2,4, Baadsfjord 450, Kongsfjord R Berlevaag 465, Finkongkjeila 50, Gamvik 34, Mehavn 30, Kjøllefjord 240, Honningsvaag 35, Hasvik 04, resten spredt, mand, 368 landkjøpere, 330 kjøpefartøier, hvorav Vadsø 20, Val'dø 5, Baadsfjord 0, Kongsfjord 6, Berlevaag 7, Mehavn 60, Kjøllefjord 4,. Honningsvaag 5, resten spredt, fiske-

3 20 mai 925 fs K ETS o ANG pris Snrval'anger, Kjøllefjord, Loppa 8, Nesseby, Kiberg, Lebesl)y 3, Nordvaranger, Finkongkjeila 7, Vadsø, Baadsfjord, nerlevaag , Vardø 5-20, Havningberg 5-6, Syltef.iord 6, Kongsfjord 9, Gamvik, Hjelmsø 7-8, Mehavn 2- ~2.;}, Kjelvik, lngø, Hammerfest, Hasvik 8-20, Honningsvaag ~-:22, ~;karsvaag 8-22, Gjesvær, Rolfsø, Mefjord 20, Maasø 6--8, everpris Sørvaranger, Kjelvik, Gjesvær 25, Nesseby, Hasvik, Loppa 5-20, Nørdvaranger 20-25, Vadsø 25-28, Vanlo 30-40, Baadsfjord 35-40, Kongsfjord 23, Berlevaag 25 -~7, lvehavn 32, Kjøllefjord, Skarsvaag 20-30, Honningsvaag ~;)-30, Hjelmsø 20-22, øvrige vær 20, leverholdighet 0stfin! al'k 035, Vestfinmark 85, fiskevegt 0stfinrnark 226, Vestfinmark 225, tranprocent 39. Fredag Bugønes rnotorbaat 2000, Vardo storskøiter en tohalings 5000, smaaskøiter 2000, otringer 800, Havningberg otringer 600, robaater 350, delvis landligge, agnmangel Baadsfjord, lineskøiter 5500, Kongsfjord jukseskøite natlagt GOO, to døgnlagte 3000, Berlevaag storskøiter tohalings jevnt 7500, sjøldragere 3000, Finkongkjeila linebaat 600, Gamvik lineskniter tohalings 5000, baater 200, jukse 600, Mehavn storskøiter 8000, smaaskøiter 2000, Skjøtningberg lineskøiter 500, baater 700, juksebaater 400, Kjøllefjord lineskøitel' 4000, otringer lgoo, Dyfjord lineskøiter 500, baater 500, Kjelvik linebaater 600, Helnes 350, Honningsvaag storskøite 5000, baater GOO, Nordvaagen sjøldragere 2,500, baater 500, Kamøvær line :lujiter opel 200, Gjesvær sjøldragere 000, Havøsuld sjødragere 800 Sandvikvær otringer 600, Sørvik sjøl drager 500, nga linebaater 400, Finnes 300, lvafjord smaaskøiter 500, Tufjord Uneba3.ter 200, sjøldragere 700, lvfefjord to lineskøiter iohalings 500-,2300, Hammerfest lineskøiter 500, baater 00, Hasvik linebaat 50, Sørvær juksebaat 450, Breivikbotn 350, Galten 560, meget sei utenfor Sørvær, Galten, Loppa, linebaater 200, Sandland juksebaat 50, mangel løsarbeidere Kjelvik, agnmangel fleste vær. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 8/5: Lørdag Nordvaranger ine baa ter 50, Vadsø storskøi ter liner 700, Vardø line3køiter -2 halinger 5000, smaaskøiter 3000, lineotringer 2000, Havningberg linemotorer 700, juksesmaabaater 275, ujevnt, Syltefjord smaamotorer 400, hyse meget ujevnt, Baadsfjord enhalings lineskoiter 3200, ujevnt, Kongsfjord sjøldragere, lineskøiter 600, neylevaag enkelte sjøldragere 3.500, Gamvik motorotringer liner haling 000, jukse 500, Mehavn storskøiter 9000, smaaskøiter 2000, Skjøtningberg juksebaater 300, linebaater 700, Oksevaag enkel lineskøite 5000, Kjøllefjord storskøiter -2 halinger 7000, ~;maadækkere 3500, otringer 500, Dyfjord lineskøiter 4000, baater 600, Kjelvik sjøldragere 2200, baater 700, Helnes 650, Honningsvaag skøiter delvis lastet, baater 650, Nordvaagen sjøldragere 4000, Gjesvær sjøldragere 950, Sandvikvær rnotorotringer og Tufjord smaabaater 50, sjøldragere 500, ngøy linebaater 400, Gaasøy 2 sjøldragere , Hammerfest Hnebaater 300, Breivik enkel linebaat, Sørvær jukse optil 200, Breivikbotn 30, Galten 250, Loppa linebaater 200, agnmangel fleste vær. Bankfisket. A a les u n dog Bor g u n d 0/5-6/5: Deltagelse: 4 clampskibe, 77 motorbaater, 7 aapne baater uten motor. Opfisket kveite, pris kr. 0.90, iset , rødfisk 4500, pris 0.60, til hjernmeforbruk, flyndre 2000, pris.35, iset 500, resten hjemmeforbruk, lange 760'58, pris , iset 60000, resten sahet, blaalange 25790, pris , alt saltet, hrosme , pris , alt saltet, torsk 5 235, pris , iset 4500, resten saltet, hyse 9 50, pris 0.25, iset 3000, resten saltet til hjemmeforbruk, sei 6250, pris 0.40, iset 250, resten hjemmeforbruk, anden fisk 2000, pris 0.50, til ljemmeforbruk. Opfisket ialt , værdi kr Lever 28 h., pris kr. 30, tilvirket damptran 52, rogn fersk 30 hl., pris kr. 5. Hen n i il g s v æ r 3/5-0/5: Deltagelse: dampskib, 5 motorbaater. Opfisket, : Kveite 500, pris.20, iset alt, flyndre 2800, pris 0.60, iset alt, lange 5000, pris 0.35, hjellhængt (llt, brosme GOOO, pris 0.20, hjellhængt alt, torsk 600, pris 0'.25. Opfis].;:et ialt 5900, værdi kr V æ r ø y o g R øst /4-20/4: Opfisket, : Kveite 430, pris.00, iset alt, flyndre 3200, pris.00, iset alt, sei 0000, pris 0.24, hjellhængt alt. Opfisket ialt 3630, værdi kr KystmakrelHsket. Espevær.... Skudesnæ;;.... Stavanger.... Egersund..., Kirkehavn.... Flekkefjord.... Far~und.... Kristiansand.... 5/5 Lillesand... lu/5 Arendal l Giv Grimstad... J(;/~ Risør /5 Skaatøy % Langesund... h Fredriksværn 6/;, lg/;, Tilsammen Opfisket med garn: alt. Solgt fersk indenlands 2085 Solgt fersk (iset) til utlandet Saltet og flækket Værdi (til lg;5) ca. kr fisket utenlandso Det nyjundlandske torskefiske. Tilvirket,,--, f ) l' / Utført, kgo /r_ 3 h l/r_3fa /r- 3/r Utførselen av klipfiskfra St. John's og uthavnene tilsammen efter»new{oundland Trade Review«, S~. ]ojm's: /r--7/4 Fra St. John's og uthavn ene tils.: Portugal.... Spanien.... talien.... Britisk Vest-ndien.... Brasilien... o c Kanada.... England.... U. S. A.... Grækenland.. Porto Rico... Kuba... o Fransk Vest-ndien...' l ????

4 ._---_.~_ FS KETS o A N O 20 mai Oversigten over totaleksporten er nu ført frem til utgangen av mars, idet der foreligger fuldstændige eksporttal.for mars fra»new.foundland Board of Trade«. Der er i mars ialt utført 620'0' kvintaler, hvorav fra St. John's og 7073 fra uthavnene. Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket, Utført, 925 /-3 s...?? f / - /3.,.,., ? l /-3/ ] Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var i m ar s 925 efter opgave fra Dominion Bureau of Statistics følgende: Til Bermuda Britisk Guiana Britisk Honduras Britisk Vestindien: Barbados Jamaica Trinidad og Tobago Andre.... ] Brasilien Costa Rica Kuba Guetemala Honduras.... talien.... Hollandsk Guiana Hollandsk Vestindien Panama., San Domingo. - U. S. A Porto Rico J-aiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien...,. 2,5 - - Spanien... _----_... alt Februar Januar l V ærdien av den utførte mængde i mars 925 er opgit til $ Det islandske torskefiske. Beregnet tilvirket, Utført 925,..,...,.... ';:-8 / /_3% jl/- 3 0/ /-3 / V/_3/ / - 3/ Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 8/5: anden halvdel av april maaned er utført fra sland tons klipfisk hvorfor'.følgende bestemmelsessteder er opgit: Bilbao tons Barcelona.. Tarragona.... Bergen.... Leith Kjøbenhavn » 92.5» 278.5» 98.7» 7 Tilsammen tons Av dette kvantum stammet 427 tons fra Reykjavik der med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter fordelte sig som,følger: Bilbao: Storfjsk tons Sei » tons Barcelona: Storfisk tons Lange » Hyse » » Tarragona: Storfisk » Bergen: Storfisk tons Labrador » Labradorhyse.... Sei » 5» » Leith: Smaafislr, Labrador m. fl » Kjøbenhavn: Sei...,...,. 7» Det svenske makrcljiske 427 tons med drivgarn har i uken 0'/5-6/5 git en samlet fangst av ca. 90''00' snes = 2350''0 Auktionsprisene paa avsætningspladsene har 'variert meget. begyndelsen av uken betahes fra 70'-90 øre pr. men senere gik prisen ned til 30'-45 øre pr. de sidste dagene i uken var tisket mindre og betegnes som under middels godt. Den største avsætningen sker til Oslo. Englands fiskerier. Efter opgave fra»ministry of AgricuHure and Fisheries«er der ilandbragt i England og Wales følgende mængder i april 925. Fiskesort April Januar-april ~~~ ================~====~==== Alle fiskesorter (undtat Cwts. Cwts. Cwts,! Cwts. skaldyr) Derav: Sild Brisling og smaasild Makre...., Torsk ! Lange : Brosme Sei ! 9327 Hyse Hvitting , Flyndre ! Kveite Skate og rokke Fiskelever Fiskerogn Den samlede værdi av ovenanføde mængder utgjør (tallene i :parantes angaar tils'varende tid 924): April r ( ), januar-april :t

5 20 mai 925 FS KETS o A N O 247 ( ). Hertil kommer værdien av skaldyr (krabbe, hummer, østers m. v.) som utgjør: april f: (38 46), jan.-april ;t 27750' (36093). Totalværdien blir saaledes: April.t ( 28 45), januarapril E (4590' 798). Streiken i Lissabon. Legationen, Lissabon, telegraferer 9/5 til Utenriksdepartementet: Streiken allerede bilagt. Midlertidig nedsættese av visse polske toldsatser. Av legationen, Warschau 22/ Ved en forordning av april 925 publisert 20 og traadt ikraft 24 april 925 er derforetat en række toldnedsættelser, der trær istedenfor de tidligere meddelte. Nedsættesene varer indtil august forordningen er gjentat den tidligere nævnte bestemmelse om saltsilds beregning av told efter nehovegt. Av øvrige nedsætteser kan merkes den, at kondensert melk og tørmelk, sukret eller usukret betaler 0 pd. av nonmaltolden (toldiariffens 24.7 a, b) videre at salt laks til hermetisk nedlægning betaler 80 pet. av normaltolden efter Finansminisferiets approbation, der!givesen nedsættelse for visse animalske fetistoffe (par. 5) saaledes for renset fiskehan (5.6 b) der betaler 80 pd. av normaltolden. Norgessalpeier (under 03.3) betaler fremdeles 0 pet. av normaltolden. Nedslag er der ogsaa for visse sorter papirmasse (76) og papir (77) samt 'for spræng- og skytemaieriel (27). Reduktionen for de aller :fleste av disse varer bestod allerede ifølge de.tidligere bestemmelser. Forordningen er avtrykt i den polske Lovtidende nr. 39 for 20 april. Vekselkursen e ( salgskurser). Utenlandsk mynt Pari /5 258/5 25 kurs ~~ _--~================~==~====~===== London.. kr. pr..f ;9.05 Berlin gul dmark Paris fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam gylden, 'J Ztirich sw. fres New-York... dollar Antwerpen belg. fres O Helsingfors f. mark Madrid.. 00 pesetas Rom lire Prag czck. kr sland, nom in el 00 s!. kr Wien, østerr. kroner pr. æ / Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo /4 Tyske mark pr. æ % /4 8% Cl j Buenos Aires, pence pr. peso.. 'O Rio de Janeiro, pence pr. mils.... Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar.... Meksiko, pence pr. dollar l Shanghai, sh/d. pr. tael... Bombay, sh/d.... Honkong, sh/ d... 3/0 /2 5 3 /32 2/2 7 /8 Ferskfisktransporten pl jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer Fra Trondhjem: Til indlandet Til utlandet O l For- Sve- Dan- Tysks o øvrig rige mark land 3s- 9 /5 ialt Sild.. Fisk Fra Bergen: 3/.'5-9 /5 ialt Sild.. - Laks ørret. 690 Hummer Flyndre Kveite 640 Makre!...., Anden fisk Fra Åndalsnes: 4 /5-95 ialt Sild.. - ørret. 600 Hummer Flyndre Anden fisk Ræker 650\ Hvalkjøt _ Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen, vekten angit brutto) alt o Fiskesort '/5 % '/o 7 /5 s is_lo; alt Kveite Flyndre Hyse Torsk Sild Laks Sei M akrel Anden fisk Hvalkjøtt ~ _.. alt

6 248 FS KE TS GAN G 20 mai 925 fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uhryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fund et sted. Tr an: Bergen. 2/ 5 Kr. 5/ 5 Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -- finmarks Do. seidamptran.... Prima koldklaret damptran pr. kilo Raa mediein, Nordlands uklaret..... Blank do. do Blank industriel Brunblank, industri el Bruntran... : 0.82 Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn; lste sort pr. eksportfyldt td.; den -,, dje -,, Samt fyldt mell. bundene pr. eksportpakket td. Rundfisk: fyldig vestre, hollænder... Samfængt, (taliener).... Høsfrundfisk U sorteret finmarks over 200 gr.... finmarks, gr do do. over Titling: Finmarks, gr Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei Afrikasei 50/60 gr /60 gr do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flekket.... Rund.... Hyser: Samt vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50 gr. 30/ / / L æ n g er: Skruelænger... Klipfisk: lste sort, Lofots Storsild: Fiskepakket, rund Vaarsild: Exporipakket pr fiskepakket, rund pr. tønde pr. vegt 6.00 pr. tønde Aalesund. Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmarks.. Koldklaret damptran.... Sæltran :.... Bruntran.... 8/5 Kr pr. tøndf ,(JO 0.92/93 Rogn: Samfængt fyldt tønde.. '. Klipfisk: Søndmørsk. \ Lofots f 24/ /24.50 pr. veg! Finrnarks... Længe.... Brosnle.... Sei Saltfisk: 2.50/ Lofots og Søndmørs torsk... \ pr. ~øndmørsk: torsk... f S i d: Storsild, eksportpakket O... 20/ /23.00 pr. id. slandssild pr. Kristiansund N. Sf;, 5/5 Tr an: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands j38 pr. id. Raa medie in pr. Blank medicintran.... Brunblank.... Bruntran Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... l Lofots... J 50/ pr. td. Klipfisk: N ordmørs, lofots / /24.75 pr. vegt Finmarks Længe : f Blanklænge.... \ Blaalænge.. Brosme.... Sei /3 /.50 Saltfisk: N ordmørs... \.00 Lofots...,...,.} pr. 20 finmarks... Saltsei.... pr. Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm. ' Sekunda 50/ ) Samt. middels 40/50. ( Smaasei 20/40. J Sil d: Storsild, eksportpakket 0, uganet 20/23.004) 3) pr. td. 3) Uten omsætning. Kr. Kr.

7 20 mai 925 FS K E T S GAN G ~ Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/5: Uketilførsel Bilbao 2000 kvintaler islandsk, beholdninger islandsk, intet norsk, priser islandsk 00-0'7 ptas. pr. kvintal (kr pr. ). Kurs pund 33.54, francs Coruna: Legationen, Lissabon, beretter 2/5: Beholdninger 7000 norsk, priser ptas. pr, 00 Gen u a: Generalkonsulatet, Genua, beretter 4/5: Siden generalkonsulatets sidste rapport (5/4 925) har ingen tilførsel av tødisk eller klipfisk fundet sted. Beholdningene er nu litt mindre i Genua, men like store ::;om for en maaned siden i Norditalien, idet forbruket har været meget begrænset, og størstedelen av de transaktioner som har fundet sted, har bestaat i indkjøp i spekulativt oiemed. Varene har skiftet hænder, fra importøren til gros- 8ere'en, men de er ikke bl it konsumert. Prisene stiller sig nærmest uforandret, tiltrods for den meget følelige nedgang i italiensk valuta i forhold til norske og danske kroner, og man kan vistnok tilskrive denne valutabevægelse cl en interesse som er blit vist fra grossistenes side for de forskjellige fiskesorter. Det er forresten en kjend::;gjerning, at prisene for de fleste fiskesorter idag er billigere i ltalien end i de produserende lande. Nedenfor hitsættes prisene for de vigtigste sorter, i Lire pl'. 00, hit levert paa jernbanevogn i Norditalien. StoldisJz: Tynd \Vestre..,. Fyldig westre... Finmarksfisk.. Klipfisk og saltfisk: rslandsk labrador st yle... hyse L saltfisk... saltsei.... Fransk ]avee Fiskemarkedet utenlands. NomineL Nominel 900» 700» » C tissabon: Legationen, Lissabon, beretter 6/5: tilslutning til den telegrafiske indberetning til Fiskeridirektøren av igaar, meddeles folgende vedr. klipfiskmarkedet i sidste halvdel av april 925: Tilførsel: Norsk import.. Skotsk import Nyfundlandsk import Beholdninger: Norsk fisk.. slandsk.... N yfundlandsk Skotsk.. Fransk... Portugisisk.. ca. 246 ton» 53»» 34» alt ca. 433 ton ca. 390 ton» 20»» 80»..» 30»» 36»» 60» alt ca. 86 ton Priser: Nor::;/;;: Ese (kr pr. kg), islandsk Esc A0, nyfundlandsk Esc , skotsk Esc , fransk Esc , portugisisk Esc. 300'-340, alt pr. kvintal a 60 fortoldet. Markedet ligger for tiden ikke bedre an end ved avgivelsen av forrige rapport. Aarsaken til dette er den samme som tidligere, nemlig store lagre klipfisk, og en rikelig tilgang pa~ fersk fisk. Prisene har fremdeles en nedadgaaende tendens. Kurs pr. 5/5 925: Ese Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 6/5: tilslutning til den telegrafiske indberetning til Fiskeridirektøren av igaar, meddeles følgende vedr. klipfiskmarkedet i sid ste halvdel av april 925: Tilførsel: Norsk import.. Nyfundlandsk import.. Tysk import.. Fransk import.... Beholdninger: Norsk.... Nyfundlandsk.. Tysk.. slandsk, skotsk, fransk, tilsammen.. ca. 309 ton» 3»» 3»» 339» alt ca. 674 ton ca. 30 ton» 2794»» 40»» 60» alt ca ton Priser: Norsk, nyfisk Esc (kr pr. ), norsk, mindre kvalitet Esc (kr pr. ), islandsk Esc , nyfundlandsk, middels Esc , smaafalden Esc , tysk Esc. 60-'-200, fransk Esc , portugisisk Esc. 280-B40, alt pr. kvintal a 60 fortoldet. Markedet i Oporto Jigger for tiden daarlig an. Der er som det av ovenstaaende opgave vil sees store beholdninger fremdeles. Salget opgives at være ubetydelig og prisene falder. Livorno: Konsulatet, Livorno, beretter /5: april maaned indførtes til Livorno 75 baller høstfisk, 3750 og prisen for høstfisk i samme maaned va~ Lire 570 pr. 00 cif. Livorno. Sal) Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 3/5: Klipfisktilførsel Santos siden 22 april 2400 kasser. Beholdning Sao Paulo 5000 kasser, pris 206 milreis kassen for norsk imperial fra importør til grossist, ankommet 600 kasser kanadisk fisk, efterspørselen liten, prisene synkende tendens. Fersk fisk og sild. Wesermlinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/5: uken fra 7 til 3 ds. ankom til Wesermiinde fiskemarked 37 trawlere med tilsammen 3 900'00 pund fersk fisk. Derav 26 fra sland med Z pund, gjennemsnitlig ca pund og fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig pund. Efterspørselen efter fersk fisk har tat yderligere av paa grund av det varme veil'. Salget av Nordsjøfisken gik nogenlunde bra, mens X-del av slandshsken var usælgelig og gik til klipfiskverket. Fra Norge ankom 920 saltsild

8 250 F S K E T S GAN G 20 mai Auktionsprisene var: Hyse..» l.. Torsk..» l.. Sei.... Rødspætter.... Pigvar... Kveite Hamburg: Pi pr. pund» 3-60» 6-30» 3-5» 5-26» 30-63» 8-55» 32-9 Fiskeriagenten beretter 5/5: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge 4000 pund kveite uten hode, som ~ auktionen opnaadde: Stor.. Pf pr. pund Middels » Smaa » 20 Til Altona fiskemarked (L Koser) ankom fra Norge 050 pund kveite, 2 pund laks og 300 pund diverse sorter, som i auktionen opnaadde: Kveite, stor middels (sekunda vare) smaa... Laks, prima.. mager.. Aal.... Pf pr. pund» 40-52» 30-40» 275» 20» 8 Hødspætter» 45!:0 Pigvar......» Sletvar....» 5 Hyse......» Utsigtene for prima laks maa betegnes som gode, men grundet det varme veir, maa fisken ises godt. Fra Norge ankom 5007 kasser lotsild, derav 4695 kasser med 3 direkte baater fra Haugesund og resten 32 kasser med ruteskibene. Prisene var fra 9 til 2 pf. pundet og størsteparten blev solgt til p. pundet. Paa St. Pauli fiskemarked solgtes ved auktion 50 kasser norsk sild, somopnaadde 2-7 pf. pundet. Fra Skotland ankom 90 kasser fersk sild, som for god vare opnaadde 6!:0 pf. pundet. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 5/5: Med ruteskibene ankom fra Norge 9 kasser levende hummer. Forretningen val' dam'lig og salget gik langsomt til en pris av M pr. pund fortoldet. ( mark er idag = kr..4). Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/5:, Sardinfisket Vigo forrige uke 75 kurver. Paa nordkysten forøvrig ubetydelig sardinfiske. ngen rognefteespørsel. Tran. o am burg: Fjskeriagenten beretter 5/5: Fra Norge ankom 455 fate og 222 Fra Skotland 350 fate, fra sland 35 fate, fra Holland 60 fate og 9 fate fra Sverige. Forretningen var rolig og naar undtages medicintran, som noteres litt høiere, var prisene uforandret. Noteringene (grossistenes salg:spriser) er: Medicintran kr pr. 00 Lys sæltran....»2-5 -»- Lys levertran..» »- Brulblank......» »- Brun..» »- Linolje er litt høiere og noteres idag Fl. 57 pr. 00 kg, netto. Salt sild. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter /5: uken 3 til 9 mai indførtes ialt ca tdl'. sild fra Yarmouth. Markedet er uforandret fra forrige rapport. Ham burg: Fiskeriagenten beretter 5/5: Tilførslene androg til 4026 Derav 3780 fra Norge (en direkte baat fra Haugesund bragte 2785 ) og 246 Mr. fra England og Slwtland. Forretningen i slo- og vaarsild maa fremdeles betegnes som flau. For slosild noteres efter kvalitet og størrelse kr pr. td. og for vaarsild forlanges for kr. 24 og for kr. 26 pr. td. Her har i den sidste tid været rikelige tilførsler av skjæresild, som har trykket prisene for denne vare. Her noteres: For stor vare optil 40 stk. pr. kr pr. td., kr , kr og kr. 35. Der var igjen litt tilførsler av ny matjessild fra rland. Kvaliteten viste en liten bedring og mindre salg har fundet sted til 70/ for large matjes og 55/ fot se]ected matjes pr. 2/2 Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 9/5: Her el' fremdeles ingen e,fterspørsel ener norsk sild og siden sid ste beretning er ingen nye til~øl'sler at meddele. Nogen partier er but solgt til provinsen, forresten er markedet meget flaut. Her noteres: Yarmouth matties 45/ til 49/, matfulls 52/ til 56/. Stettin: Fiskeriagenten indsender følgende beretning dat. Stett in 5/5: denne uke ankom fra Gt. Yarmouth en liten damperlast paa 2300 tdl'. Forretningen er fremdeles meget middelmaadig og alle indehavere, som ikke er bunden til overenskomsten, er meget villige til at sælge og prisene gaar der,fol' stadig nedover. Heller ikke i norisk sild er der nogen forretning slosild av bedste januarfangst tilbydes til kl'. 27;:; pr. td. uten at finde kjøper. Gammel vare, 923- og 924-aars fangst sælges billig, naar det handler sig om større poster. Skjæresild er uten avsætning. Fiskeindførselen til Oslo. ndrørlselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 0/5-6/5 925: Fra Dan m ark: Levend e fisk Fersk fisk (slag'tet).. Fra Sve l' i g e : Fersk fisk (slagtet) kr » » Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 8/5 nedellistaaende priser: Prisene angaar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje lever et paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr..... Petroleum (Triumf), pr. Benzin, pr kr. 0.25» 0.33» 0.69

9 [ Hval;uano b mai 925 FS K ETS GAN G 25 Fiskeutførselen januar-mars 925. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. Varernes navn -----~ ---, ~... ~~ z:: <li Sild, fersk ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild. F('tsild. Brisling. Fisk, fersk, ialt... Herav: Torsk.. Lange.. l-lyse... Makre.. Kveite (hellefisk).. Flyndre.... Aal.... Laks... ørret.. Anden.. Tørfisk ialt.... Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.. Sei.... Hyse (kolje).... Brosme. Klipfisk ialt.... Herav: Torsk.. Lange. Sei.... Hyse (kolje)... Brosme. Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild (slosild)... Fetsild.. Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling. Kryddersaltet, herunder appetitsild. Brisling, kr.saltet (ansjos). Salt fisk, ialt.... Herav: Torsk i og kasser løs i fartøi.. Makrel. Anden...,.. Sild, røkt flækket og anden Hummer stkr. <li Mars Januar-mars 'o... Mars Januar-mars b(<li Varernes nav n ;::.:: --._------_ æiij z:: ; ~~ ~~~;;;-~:~;-~- Hermetik ialt Herav: Røkt smaasild og brisling i olj e., Do. i tomat Do. ellers.... Urøkt smaasil d og brisling i olj e Do. i tomat....., Do. ellers - Vaarsild, kip pers, 3246 (røkt og urø kt) i l ti olje Do. i tomat.. Do. ellers 30 Makrei Fisk forøvrig Krabber, ræker, Rogn (ogsaa k Fiskeboller, 4405 no ding, kaker Sildemel. 79 6~ Fiskemel 25973,), Hvalkjøtmel. skjæl aviar) (pudo..) Levermel \! Sæl- og kobbe skind Hvalbarder... l ]! Fiskeauano H \ Benmel \ Ro n salte t: Av to~k,anden... l i Tran ialt l Herav: Dampmedicin ' Raamedicin Blank Brunblank Brun... Av sæl Av bottlenose Av hval.... kke særskilt opgit n i [ , ø hl ! [ 250' ~ _._ O O O O O O O O O ~ O Sildetran Fra utenl~ f~~~~t~ felterhjemført tran Hærdet spisefett (av l tran, alle sl) , Hærdet teknisk fettl (av tran, alle sl.) ~~~~----~------~------~-----

10 Transporten DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB ~ B. D. s. BERGEN Kontortid 9-,30 og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linj er) nr Telefonvakt 8 fm.-lo em. søndage9 fm-lo em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr.. Det indeholder detaljerte op!ysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter CoA.GUNDE~SEN Als BEQGEN Ekspedition og omisning av fisk Telegram adr.: Cagsped Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : Caglinie NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltim ore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Se her! Til Ferskfisk-Exporfører! Siden min start her i 923 har jeg været Londons største mottager av Norske R,æker. Sælger og mottar gjerne ogsaa fiskesorter som: Lax, Hummer, Flyndre, middel stor Kveite. Salgsregning og remisse omgaaende. HENNNG A. FQS Vare-adresse: Billingsgate-Marked, London E. C. 3 Brev-adresse: 25 Oxford Road, London N.4 Telegraf-adresse: Sean d afis h - L ond on Brf2idr. Dall Etableret 872 AKTESELSKAP Telegramadr. : Daldamp KR ST ANS U N D N. DAM PS KS S EXPE DTON SPE o T ON, SKBSMÆGLERE BEFRAGTNN~ ASSURANCE RESEBUREAU av fiskevarer. Det Nord nfj eldskl Dampskibss elskap vi Aktieselskapei Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendejser Telefon egen central Telegr.adr. Nordenfjeldske OLE ~. OLSEN, BERGEN Telegr. Oro. Telet Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn. Dampfschiffahns-Gesellschaft Neptun, Bremer;. Chr. Salve~en & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver JOol. Hibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s.»America«laster Stavanger primo juni for Boston~ Philadelphia og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tortugas«laster Aalesund 30 mai for Hayana, Vera Cruz, New Orleans, Galveston og Houston. Wilh. \Vilhelmsen. Til Bremen og Alh'l'erpen d.s.»pylades<:: fra Bergen ca. 23/5. Ole R. Olsen. Til Kjøbelhavn og Stettin d.s.»trondhjeme: ca. 25/3. Ole R. Olsen. Til Leith og Aberd'een og Gl'angmuouth d.s.»tana< ea. 26/5. Ole R. Olsen. ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 - Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisk, saltfisk, tran, rogn etc. Etableret 902 Tel e gra fad r.: A l b l ytt AlS ROSTAD Bl GRDNNUG Trondhjem NDKJlØP OG EKSPORT AV FERSK OG SALTET FSK OG SLD Telegr.adr. :»fi sk«bergens komma Fisk & Landbrukshaodel Tidl. Bergens komm. Fisk- & Landbruksauktioner Etab! Garantist: Bergens kommune Rikstelef Kontoret forøvrig 23 Telegrafadresse : A u k t i on e n (jøper fiskevarer og landmandsprodukter i fast regning og mottar samme varer til forhandling Monopols kobberstof Teleg r.ad r.: Monopo, Bergen Als SAL T M PO RT Tel.adr.: Saltimport» BER GEN Rikstelefon 083 mporterer alle sorier salt til fisk og sild i direkte skibsladninger Als SMØRFABRKEN VKNG Bergen Forlang vore margarinmerker: Viking nr., Export, Aksla Telegr.adr.: Vikingsfabriker Telefon 7772 v. Staw & Co.'s Saltimport Trondhjem Direkte import av alle sorter salt for: FisKeribedriften, meierier & husholdningsbruk etc. Kul - Koks - Ved i prima Kvaliteter til billigste priser. Als Ottesen & Co., Bergen

11 i _- Rapport nr. 6 om torskefisket stk. Derav sløiet torsk Lever til- Priser for Tilstede 925 Torsk i --~---- vegt i Damp-. overs til Rogn --~ til 6 mai 000 stk.! leverhol- medicin- andre i hl. sløiet lever kjøpe baater hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter torsk pr. hl. far- ~_ 000 stk. 000 stk. lever i hl. k rogn t i hl. 4) pr g Øler fiskere.. pr. hl ~----~----_+----~ Finmark Vinterfiske til! / ) Sluttet Troms fylke... 2 ' ) 3 i Sluttet Lofotens opsynsdistr i ) Sluttet (Herunder Værøy og Røst) i Yttersiden ! Helgeland-Salten Sluttet N.-Trøndelag-Vikna. 436 [ [ -! i = = [Sluttet S.-Trøndelag-Fosen [ Møre fylke... i 396! f i - [Sluttet Sogn og Fjordane fylke 63! i - Sluttet Søndenfor ;i~~~~~~~-- 35~~: h ; ')5-;627 = --!-. Finmarks vaar- eller : i i 5-40 loddefiske fra 30/ 3 925_!_3!~ ~_.88~ J-!49 ~~~3~~~~~~/ 52~i!_874_ ~ _ 330_52iJ95~~ Tilsammen ~----~----~----~--~---- Mot i 924 til 7/5 ~ : _ ' -- i 923-9/ : 5852 : - i - i 922-3/ ! i] 92 - Hr i = i 920-5/ ! i 534' _ -_ ii i 99-7/ ! i 98-8/ , i 97-9/ ! i , i 96-3/ l [ - i 95-5/5.' [ i 94-6/ , /5., ] i 92-8/5 892 i ! Finmark vaar- eller loddefiske til 7/ Til ld/ / / / / /~ ' _._5_30_ ,~8~_2_, ~3_0-~80_ ~6_0-~65_ ~5_0-_70_ 4356) - i- /-- -- == -i ~ T _ / R / t t Tælhngen regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. - 2) omgjort til stykker. _ 3) omgjort til stykker. - 4) 00 liter lever gav i Finmark 39 liter. - 5) Desuten 368 kjøpere paa land. 6) Herav 28 dampskibe 2528 motorb~ater og. ~ 759 ro- og seil?aater. Vardø. er stationert 24 baater, Berlevaag 465, Mehavn 30, Baadsfjord 450, Kjøllefjord 240: Hasvik 04, Fmkongk]ellen 50, Gamvlk 34 og Honmngsvaagen 25 baater. 7) Av rognpartiet er 5034 hl. anve!4t ~il, lermetik

12 - i 280 fiskeufførselen fra januar til 9 mai 925 og uken som endte 9 mai. Toldsteder Oslo Kristiansand.. 75 Egersund Stavanger ) Kopervik..... Haugesund ergen fetsild Vaarsild og skaaret! Storsild sild 272 l florø Måløy.. 44 Aalesund Molde Nordsjasild 30 Brisling 266 slandssild Klipfisk, norsk t 420 Rundfisk _00[ Rotskjær Sei 4770 Hyse, rund -! Anden tarfisk i ~ Rogn D.m. tran Kristiansund.. l , Trondhjem Bodø Svolvær [ Narvik l - Tromsø , Hammerfest Vardø Vadsø Andre 2) 4)634' l 200 alt m _266 i-~765~ ' uken 3962 l R.m. tran Blank ~J Brun blank Brun 564 l ~~J Haakjærr l l.?~ Hærde hvaltran 97 3) Hval- Sæl- Bottlenosetran Toldsteder tran tran Oslo Kristiansand.. Egersund... Stavanger ' ).... Kopervik... Haugesund... Bergen Florø.... Måløy.. Kristiansund. Trondhjem Bodø.... Svolvær.... Narvik Aalesund... Molde Tromsø,,563 Hammerfest.. - Vardø.. - Sildetran'lsild, fersk ks Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk ! Hummer stk. X~~:=2i ::~;t:: -:~~ 2 ~: 9 sm-li 4~~~ ~;~ ~_ 4) l URen l - 20 l Ræker Fisk saltet i fartai ' Fisk saltet i Sildemel Fiskemel, levermel, fiskeguano Sælskind Hermetik = l' ) ) i ) Desuten hvalkjøtmel og hvalbenmel, 2) 2886 hvaloljefettsyre, margarit, 345 hærd. fettsyretran, 2289 hærd. teknisk fett og hvalguano 3) Herav 6356 fra Fredrikstad og fra Sandefjord. 4) Herav 29 vaarsild, 5660 ks. fersk sild, 8080 fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 saltfisk fra Skudenæshavn

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier).

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier). fiskets O Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 juni 1924 'sider kr. 2.00 ved henvendelse til direktørens kontor.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige i6 aarg. postanstalter

Detaljer

--------+--- ------+------

--------+--- ------+------ 1 11 aargang Ukntlig mddlsl for norsk fjskribdrift fra Jjsl(ridirktørn Onsdag 12 mai 1920 Nr. 19 'norsk fiskrir. Uken 2-8 mai. Tors k e fi s k et i Finmark harendnu ikke tat nogen rigtig fart, da fangsterne

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift --- -- Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift fra fiskeridirektoren, aargang nsdag 25 mai 1910 Norske fiskerier. Uken 15-21 mai. v V AARSLD blev der optat i A uken kun 2500 maal, alt av staaende

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

fra fjsl(~ridir~kt0ren

fra fjsl(~ridir~kt0ren 000 34 Ukntng mdalsr for norsk fiskribarift fra fjsl(ridirkt0ren nsdag S"juni 920 Nr" 24.--------.------------------- Bankfisket fra Aalesund"" var i norsk nskrier. Aar. Rotskjær ::e- uken begunstiget

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 0 3 4504 Ukntng madlsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirktørn 3 aargang Torsdag 8 mai 922 N'. 20 norsk fjskrir. Uken 73 mai. T '0 r s k e fi s k e t i Finmark var godt ogsaa i sidste uke. de første

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n 7 aargang Uk~ntUg~ m~dd~i~ls~r for norsk fisk~rib~drjft fra fisk~ridir~kt0r~n Onsdag 7 juni 96 Nr. 23 Rotskjær Russebeh. Uken 28 mai-3 juni. 92.... 2 47300 0908300 9..... 259500 6862900 TORSKEFISKET i

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

fra rjsk~ridjr~ktør~n

fra rjsk~ridjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra rjsk~ridjr~ktør~n Onsdag 15 mai 1918 Nr. 20 som russefisk, mens der ifjor kun var norsk~ fisk~ri~r. russebehandlet 2000 stk. mot iaar Uken 5-11

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 2

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge postanstalter

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 4593 4537 Uk~ntUg~ m~dd~~ls~r for norsi, Jjsk~rib~arift fra tisk~ridir~ktør~n 0 aargang nsdag 28 mai 99 Nr.. 22 norslt~ fisk~ri~r. Uken 824 mai. M VNTERFSKET i Finmarken m:angler der endnu opgave for tiden

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fra fisl(~ridir~ktør~n

fra fisl(~ridir~ktør~n aargang Ukntlig mddllsr for norsk tiskribdfjft fra fisl(ridirktørn Onsdag 28 april 920 Nr. 7 Prisen holdt sig nogenlunde bra og prisen var naar man undtar n,orsl( fiskrir. Gjesvær, hvor prisen var 6 øre

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier). Pi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren. Onsdag 20 april ri :=':1--" <:O... f-' 00 ~o. ~... l:\!

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren. Onsdag 20 april ri :=':1-- <:O... f-' 00 ~o. ~... l:\! ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. aargang Norske fiskerier. Uken 10 april-16 april. v V AARSL D blev der optat i søndre vaarsilddistrikt 25 000 maal A og i nordre 12 000, alt notsild

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fskets Ga g Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 5 aarg. postanstalter

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntng mdalsr for norsk riskribdrift fra fiskridirktørn Nr. 15 Fiskeriinspektør Fredrik M. Wallem blev student 1861 og cand. JUL 1866. mot 17.2 ifjor, 10.5 i 1920,6.8 i 1919, At regne op alle de stillinger

Detaljer

for norsk fisk~rib~arift

for norsk fisk~rib~arift 2 aall'gang norsl( UkntnQmddlsr fra fislrldjrkt0rn fis(rlr. Uken 06 juli. Om fet s i l d fis k e t foreligger der meddelelse om at der i Bjugn i Fosen i sidste uke er sat ialt 57 mindre notstæng. Derav

Detaljer

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t Skotske Opfisket klipfisk P til utenom, 1 fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 14 aarg. ABONNEMENT ~ ~kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeridirektørens

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fra fjsk~ridjr~kt0r~n

fra fjsk~ridjr~kt0r~n Ukntn9 madtllsr fer norsk tjskrib4rjft fra fjskridjrkt0rn 12 aargang Onsdag 19 oktober 1921 Fiskeriraadet 1921. foredrag av Fiskeridirektøren ved raadets sammentræden den 15 oktober 1921. Siden Fiskeriraadet

Detaljer

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n UkntUg mdclilsr for norsk tjskribclrift fra fiskridjrktørn Onsdag 4 l,anua.. 1922 Fiskerierne 1921. FiskerierIe har i 1921 hat vanskeligheter at kjæmpe med, Som forutsat blev utbyttet, av vintersild: ilskerierne

Detaljer

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n 1 alt 1 Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~drift fra tisk~ridjr~ktør~n 9 aargang nsdag 12 juni 1918 Nr. 24 norsk~ fisk~rj~r. Uken 28 juni. Rotskjær ' Aar Russebeh.. + 1918....... 1 281 500 5 888 200

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift maal Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang A Norske fiskerier. Uken 12-18 juli. Onsdag 22 juli 1914 Moldøen. uken 5-11 juli indbragtes 8600 kg. fisk og i uken

Detaljer

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Ukntlig mddilsr for ttrsii fiskribdrjft fra fjskrjdirktørn 10 aargang Onsdag 8 oktober 1919 l1orsl( fisl(rjr. Uken 28 september4 oktober. FETSILDFISET. Der er kun kommet opgave fra Tromsø av 27/ 9 og Namdalen.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fl [e~m~ ~?0 l: c port) fisket 000 000 (Jn ding Vlossa, hl. fiskets O 4 aa.rg. Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT kr. 6.00 pr.

Detaljer

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet:

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet: fr! hl. anvendt kene medicin Blan Smaa Mssa sild i ding [ bruk fi E aerretningsblad fr nrsk nskeribeddh j u.tgi! av fiskeridirektøren. 4 aarg, ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle pstanstalter g

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier).

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier). ;~~~) l fskets ang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft~ utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ---_.- Bergen postanstalter og paa fsker- Onsdag 4 november 923 sder

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n UkntUø md"lsr for norsk flskribdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 26 april 1922 norsk fiskrir. Uken 16-22 april. 54 liter dampmedicintran (ifjor 54 og i 1920 59 liter). Av fiskepartiet er 6 338

Detaljer

Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift Fiumarken Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift fra fiskerid'iektoren 3 aargang nsdag 8 mai 92 Norske fiskerier. Uken 28 april-4 mai. foregaaende uke, er dette foraarsaket maal igjen i nøter,

Detaljer

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-:

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-: U J(enttige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 17 februar. Onsdag februar 1914 Nr. 6 størrelse 680, pris kr. 15 pr. maal. 2 528 382 kg., iset

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt -~ fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. -- 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 28 juli 1915 Nr. 30 rril Andenes og Bleik indbragtes botlenosefangst er nu kommet hjem. Norske fiskerier. uken 11-17

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n UkntUg md,dlsr for nqrsk fjskrjbdrjft fra fjskridirkt0rn Onsdag 11 oktober 1916 Nr.. 41 F. Uken 1-7 oktober. 3000 kg. hyse, 16000 kg. sei og 31 678 maal, saltet handelsvare 204848 tønder og i 1914 118104-8000

Detaljer

fra tjsk~rjdjr~ktør~n

fra tjsk~rjdjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rjb~drift fra tjsk~rjdjr~ktør~n nsdag 26 juni 1918 Nr.. 26 nqrsk~ 'fisk~ri~r. Uken 1622 juni. TRSKEFSKERERNE i Finmarken faldt bra i sid ste uke, idet der

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Onsdag :2 juni 1920 ~------~--~--~~~------~--~--~- I Hængt I Saltet. var prisen 25 øre. Leveren. betaltes Uken mai.

Onsdag :2 juni 1920 ~------~--~--~~~------~--~--~- I Hængt I Saltet. var prisen 25 øre. Leveren. betaltes Uken mai. 3778 372 Ukntng mdalsr for norsk flsltribdrift fra rjskridirkt0rn Onsdag :2 juni 920 Hængt Saltet Aar norslt fsltrir. alt Honningsvaag 2730 øre, lavest i 000 stk. 000 stk. 000 stk. Maasø 2023 øre pr. kg.,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arlft fra ti$k~ridir~ktør~n 8 aargang Onsdag 14 november 1917 Nr. 46 norsk~ fisk~ri~r. Uken 4-10 november. opfisket 173833 maal mot 179253 i 1916, 368064 i 1915,.316324

Detaljer