fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 20 mai 925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 20 f'iskeutbyttet fra /_6/ (De store fiskerier). Sto r sil d, hl.: opfisket , iset 97000, saltet , til sildolje 45000, til hermetik 690, værdi ca. kr V a ar s i l d, hl: opfisket , iset , saltet 5 000, røket 2000, til sildolje , til hermetik V ærdi ca. kr Fet sil d, hl: opfisket , iset 9600, saltet -;!304, til sildolje 34000, til hermetik 227, værdi ca. kr. l Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintrank80488, lever til andre transorter 9274, rogn K Y s t mak re, <g.: opfisket 34645, omsat fersk 32545, saltet og flækket Værdi ca. kr V a art o r s k e fis k e t i Fin,m ark fylke var godt i sidste uke og veiret var bra. Agnmangel gjorde sig dog tildels gjældende saa ukefangsten blev ikke saa stor som ventet med et stort belæg og med de tildels gode fangster i den sidste del av uken. Der blev opesket torsk beregnet til stk. mot i tilsvarende uke ifjor stk., i stk., i stk. og i stk. Belægget blev i sidste uke øket med 564 baater væsenthg motorbaater. Det samlede belæg er nu større end i alle aar siden 95. Av det samlede belæg 435 baater er 28 dampskibe (ifjor 4), 2528 motorbaater (ifjor 990), resten ro- og seilbaater. Prisene er i sidste uke blit mer utjevnet, idet den laveste pris nu er 5 øre pr. som betaltes i Kiberg, Nesseby og Lebesby. Høieste,pris i Mehavn 2-22/:2 øre, dernæst kommer Honningsvaag 2-22 øre, Vadsø, Baadsfjord og Berlevaag 20-22, Skarsvaag 8-22 øre, Hammerfest m. n. steder 8-20 øre 'Pr. fjor varierte prisen fra 0-20 øre pr. Leverprisener iaar 5-40 øre pr. liter, høies,t øre i Baadsfjord og øre i Vardø. S kre if i s k e t sutbytte søndenfor Finmark er Fisket. Uken 0-6 mai. Oversigt -- utarbeidet efter de indkomne rapporter. blit noget forøket ved efterrnedinger fra Senjen, fosen og Vikna. Fet s i l d fis k et. Der har i uken været litt fiske i Troms fylke. B a n kf i s ke t for Aalesund og Borgund var godt i uken. Ukefangsten var omtrent som foregaaende ukes. Der er ogsaa opgave over bankfisket for Henningsvær samt 'for Værøy og Røst. K y s t mak re fis k et var godt for Kristiansand, hvor der i uken blev opfisket For en række 0vrige steder paa vest- og sydkysten blev opfisket tils Der mangler imidlertid opgave,for Haugesund, hvor der skal være fisket godt i uken. Med den mængde som er opfisket her vil den samlede ukefangst antagelig ligge over fjoraarets i samme uke. Middelprisen i Kristiansand utgjorde kr pr. T oialfangsten utgjør nu bortset ha det som er opfisket for Haugesund ca k'g. imot ifjor ca ,923 ca og i 922 ca lndkomne rapporter F ets il d fisket. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 6/5: Sildefisket denne uke Skjervøy: Kobpollen og for Skjervøy optat 900 hl. agn, pris 9-0, Lauksund 600 hl. i streng, 8 notbruk, 2 kjøpere,

2 244 f S K E T S O A N O 20 mai Tromsøysund: KaHjord optat 8700 hl. agn til Finmarken, pris kr. 7.50, 6 landnotbruk, 4 posere, 4 kjøpere, fiskerne beretter om ualmindelig stort indsig den 2, men dette ophørte straks poserne begyndte, igjen i streng 300 hl. Torsken: Strengt 00 hl. storsild Gryllefjord, smaa ut<5igter nystæng. Skreifisket Fylkesmanden, Tromsø, beretter 3/5: Opfisket TOl'sken siden 8/4 til nu, opsynet hævet, 0000, hvorav 0000 saltet, 6000 iset, hængt, 45 hl. damptran, fiskepris , leverpris 35, fisket slut, fylkets slutkvantum Lensmanden, Bø i V esieraal en, beretter 6/5: Siden forrige beretning Litløyog Værøy lineskøiter 200, smaabaater liner 20, dypsagn 40, for de andre fiskevær ikke nævneværdig fiske, opfisket parti stk. torsk, hvorav hængt stk., saltet stk. og i<5et 4500 stk., opfisket parti kveite 5000, damptran 236 hl., lever lgl hl., rogn 650 hl., priser, lever-holdighet og tranprocent uforandret, flere baater sluttet og reist hjem. Finmark vaarfiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 2/5: Mandag Bugøne8 lotol'baater 3000, smaabaater 450, Mortensnes linebaater 800, Vadsø, Nordvaranger 350, skøiter 2500, Kiberg 2 lineskøiter 800, otring 400, Vardø lineskøiter 2500 ujevnt, juksebaater smaat, Havningberg lineskøiter 900, baater 450, ujevnt, Syltefjord faa l:mdkommet, smaamoiorer 400, ujevnt, Baadsfjord lineskøiter 3000, ujevnt, jukseskøiter 600, Kongsfjord 800, Berlevaag 500, lineskøiter tohalings 3500, Gamvik juksebaater 200, Mehavn lineskøiter 800, Skjøtningberg juksebaater 50, Kjøllefjord line- 8køite' 2800, baater 900, Kjelvik linebaater 380, motorotringer 000, Honningsvaag lineskøiter 3000, baater 000, Skarsvaag sjøldragere 300, baater 50, Gjesværsjøldrager 400, Melfjord lørdagskveld 2 lineskøiter , juksebaat 260, sei tilstede, S0'øhavet, Hammerfest lineskøiter 200, baater 50, Bergsfjord juksebaat 250, agnmangel Havningberg, Syltefjord, Gamvik, Hasvik. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/5: Tirsdag Grænse Jakobselv smaabaater optil 600, Bugønes motorbaater 750, smaabaater 450, Mortensnes linebaater 700, Nordvaranger linehaater 550, Vadsø linebaater 350, skøitei: 3000, Kiberg baater 400, Vardø linestorskøiter 3000, smaaskøiter 500, Havningberg juksebaater 400, Syltefjord motorer 000, robaater 550, ujevnt, Baadsfjord enhalin~s lineskøiter 7000, Kongsfjord doryskøiter 3000, sjøldragere 000, jukseskøite.r 500, Berlevaag storskøiter tohaling;s 5000, sjøldragere 3500, Finkongkjeila enhalings linebaater 800, Tyfjord baater 2500, Gamvik lineotringer, slhlaaskøiter 500, meget hyse, jukse 300, Mehavn storskøiter liner 6000, Skjøtningberg juksehaater 200, linehaater 500, Kjøllefjord lineskøiter 3200, baater 000, Dyfjord linebaater 900, skøiter 2200, Kjelvik linehaater 650, Honningsvaag Unes:køiter delvis Kamøy og Kjøllefjordhavet 3800, baater 700, Kamøyvær linesjøldragere 800, Skarsvaag sjøldragere 300, smaabaater 00, Gjesværsjøldrager'e 900, Srandvikvær liner sjøldragere 500, Sortvik baater 400, Hjelmsøykjeila baater 400, Tufjord smaabaater smaat,2,5, Hammerfest juksesmaabaater 200, Sørvær enkelt linesmaabaat 500, Breivik 00, Bergsfjord juksebaater 200, Sandland 50, Loppa linebaater 400, agnm ang el Grænse Jakobselv, Neslseb!y, Kiberg, Havningberg, Baadsfjord, Gamvik. Fiskepris Bugønes, Finkon:gkjeila 7, Nordvaranger, Syltefjord 5-8, Vadsø 7-,9, Kiberg 5, Vardø, Skarsvaag 8-22, Havningberg 5-6, Baadsfjord, Mehavn, Rolfsøy 20, Kongsfjord, Gamvik, Hjelmsøy 7-'8, Berlevaag, Kjøllefjord, Mefjord, Hammerfest 9-,20, Kjelvik, Gjesvær, ngøy 8, Honningsvaag 20-2, Hasvik 5-20, Loppa 6-8, leverpris Bugønes, Berlevaag. Mehavn, Kjelvik 25, Nordvaranger, Skarsvaag 20-25, Vadsø 25-28, Vardø, Honningsvaag 28-:30, Baads fjord 30-82, Kongsfjord 2.3, Kjøllefjord 20-30, Hjelmsøy 20-22, Hasvik, Loppa 5-20, øvrige distrikter 20, leverholdighet 0stfinmark 007, Vestfinmark 38, baatantal 4,45, kjøpefartøier 295. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 4/5: Onsdag Mortensnes linebaater 250, Nordv:aranger 450, Vadsø 300, skøiter 3200, Kiberg juksebaat 500, øvrige ikke landkommet, Vardø linestorskøiter 4000, smaaskøiter 800, baater 300, Havningberg linebaater 400, ujevnt, Syltøfjord motorer 500, baater 500, Baadsfjord lineskøiter 4800, jukseskøiter 2000, Kongsfjord lineskøitel' 200, Berlevaag stors:køite tohalings 4500, sjøldragere 3500, Finkongkjeila linebaater 700, skøiter tohalings 4500, Tyfjord baater 500, Gamvik lineskøiter tohalings 5000, baater 200. jukse 800, Mehavn storskøiter 4000, smaaskøiter 500, Skjøtningberg juksebaater 200, Kjøllefjord lineskøiter 4800, otringer 500, Dyfjord linebaater 500, Sværholt smaabaater jevnt 700, smaamotorer 900, Kjelvik ~jøldragere 290, baater 750, Honningsvaag sjøldragere 2900, baater 450, Nordvaagen sjøldragere Kamøvær lineskøiter 00, smaabaater 750, Gjesvær sjøldragere 800, juksebaater 400, Sandvikvær lineotringer 600, ngø, Finnes linebaater jevnt 350, Matjord smaamotor 900, baater 300, Tufjord linebaater 200, 2 sjøldragere , Mefjord juksebaat 200, Hasvik linebaat 800, Sørvær 300, Breivik 00, Breivikbotn ju:ksebaater 50, Loppa linebaater 350, Bergsfjord juksebaater 00, Sandland 80, agnmangel Mortensnessjø, Nordvaranger, Havningberg, Berlevaag, Finkongkjeila, Mehavn, Skarsvaag... Sortvik, ngø. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 5/5: Torsdag Vadso enkelte lineskøiter 2500, Kiberg juksebaater 300, smaabaater 200, Vardø linestorskøiter 5000, smaaskøiter 2500, linebaater 4000, Havningherg baater 75, Syltefjord jukserobaater 500, motorer 000, ujevnt, Baadsijord en haling lineskøiter 5000, motorotring 200, Kongsfjord jukseskøiter 500, BerJevaag storskøiter 8000, sjøldrager 4000, Finkongkjeila 2 smaabaater liner 850, Losvik linebaater 750, mest hyse, Gamvik motorotringer haling 200, jukse 800, Mehavn slorskøiter liner 5000, smaaskøiter 500, meget hyse Skjøtning:berg juksebaater 350, Kjøllefjord rikt fiske, s:maadækkere 4000, doryskøiter 2 halinger otringer 500, Dyfjord lineotringer 200, masse sei tilstede. Skjøtningberg, Kjøllefjordhavet, Kjelvik sjøldragere 000, baater 600, Helnes 380, Honningsvaag lineskøiter delvis, Kjøllefjordhavet 8000, baater 600, NOl'dvaagen sjøldragere 2500, baater 500, Kamøyvær linesmaabaater 600, Gjesvær sjøldragere 000, Sandvjkvær motorotringer liner 550, Tufjord smaabaater gammelt agn 20, sjøldrager Tubøen 2000, Mefjord juksesmaa.baater 250. lineskøiter 900, halvparten stenbit, Hammerfest juksesmaabaater 300, Hasvik enkel lines:maabaat 000, Sørvær liner 200, juksesmarubaa:t 300, Breivikbotn 200, Galten døgnlagte 550, Loppa linebaater 250, Bergsfjord juksehaat 80, agnmangel Varanger. Baadsfjord, Kongsfjord, Berlevaag, Finkongkjeila, lvehavn, Kamøyvær, Skarsvaag, kobbe observert Havningbel'g. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 6/5: Opfisket vaarfisket Finmark k!g. torsk, hvorav hængt l'undfisk , saltet kliphsk , rotskjær 65950, iset 48520, russebehandlet 20200, forbrukt 30727, dampmedicintran 3 59, lev'erkvantum 874 hl., 435 baater, hvorav 28 dampskibe, 2528 motorer, 759 '0- og seilbaater, i Nordvaranger 8, Vadsø 03, Kiberg 55, Vardø 2,4, Baadsfjord 450, Kongsfjord R Berlevaag 465, Finkongkjeila 50, Gamvik 34, Mehavn 30, Kjøllefjord 240, Honningsvaag 35, Hasvik 04, resten spredt, mand, 368 landkjøpere, 330 kjøpefartøier, hvorav Vadsø 20, Val'dø 5, Baadsfjord 0, Kongsfjord 6, Berlevaag 7, Mehavn 60, Kjøllefjord 4,. Honningsvaag 5, resten spredt, fiske-

3 20 mai 925 fs K ETS o ANG pris Snrval'anger, Kjøllefjord, Loppa 8, Nesseby, Kiberg, Lebesl)y 3, Nordvaranger, Finkongkjeila 7, Vadsø, Baadsfjord, nerlevaag , Vardø 5-20, Havningberg 5-6, Syltef.iord 6, Kongsfjord 9, Gamvik, Hjelmsø 7-8, Mehavn 2- ~2.;}, Kjelvik, lngø, Hammerfest, Hasvik 8-20, Honningsvaag ~-:22, ~;karsvaag 8-22, Gjesvær, Rolfsø, Mefjord 20, Maasø 6--8, everpris Sørvaranger, Kjelvik, Gjesvær 25, Nesseby, Hasvik, Loppa 5-20, Nørdvaranger 20-25, Vadsø 25-28, Vanlo 30-40, Baadsfjord 35-40, Kongsfjord 23, Berlevaag 25 -~7, lvehavn 32, Kjøllefjord, Skarsvaag 20-30, Honningsvaag ~;)-30, Hjelmsø 20-22, øvrige vær 20, leverholdighet 0stfin! al'k 035, Vestfinmark 85, fiskevegt 0stfinrnark 226, Vestfinmark 225, tranprocent 39. Fredag Bugønes rnotorbaat 2000, Vardo storskøiter en tohalings 5000, smaaskøiter 2000, otringer 800, Havningberg otringer 600, robaater 350, delvis landligge, agnmangel Baadsfjord, lineskøiter 5500, Kongsfjord jukseskøite natlagt GOO, to døgnlagte 3000, Berlevaag storskøiter tohalings jevnt 7500, sjøldragere 3000, Finkongkjeila linebaat 600, Gamvik lineskniter tohalings 5000, baater 200, jukse 600, Mehavn storskøiter 8000, smaaskøiter 2000, Skjøtningberg lineskøiter 500, baater 700, juksebaater 400, Kjøllefjord lineskøitel' 4000, otringer lgoo, Dyfjord lineskøiter 500, baater 500, Kjelvik linebaater 600, Helnes 350, Honningsvaag storskøite 5000, baater GOO, Nordvaagen sjøldragere 2,500, baater 500, Kamøvær line :lujiter opel 200, Gjesvær sjøldragere 000, Havøsuld sjødragere 800 Sandvikvær otringer 600, Sørvik sjøl drager 500, nga linebaater 400, Finnes 300, lvafjord smaaskøiter 500, Tufjord Uneba3.ter 200, sjøldragere 700, lvfefjord to lineskøiter iohalings 500-,2300, Hammerfest lineskøiter 500, baater 00, Hasvik linebaat 50, Sørvær juksebaat 450, Breivikbotn 350, Galten 560, meget sei utenfor Sørvær, Galten, Loppa, linebaater 200, Sandland juksebaat 50, mangel løsarbeidere Kjelvik, agnmangel fleste vær. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 8/5: Lørdag Nordvaranger ine baa ter 50, Vadsø storskøi ter liner 700, Vardø line3køiter -2 halinger 5000, smaaskøiter 3000, lineotringer 2000, Havningberg linemotorer 700, juksesmaabaater 275, ujevnt, Syltefjord smaamotorer 400, hyse meget ujevnt, Baadsfjord enhalings lineskoiter 3200, ujevnt, Kongsfjord sjøldragere, lineskøiter 600, neylevaag enkelte sjøldragere 3.500, Gamvik motorotringer liner haling 000, jukse 500, Mehavn storskøiter 9000, smaaskøiter 2000, Skjøtningberg juksebaater 300, linebaater 700, Oksevaag enkel lineskøite 5000, Kjøllefjord storskøiter -2 halinger 7000, ~;maadækkere 3500, otringer 500, Dyfjord lineskøiter 4000, baater 600, Kjelvik sjøldragere 2200, baater 700, Helnes 650, Honningsvaag skøiter delvis lastet, baater 650, Nordvaagen sjøldragere 4000, Gjesvær sjøldragere 950, Sandvikvær rnotorotringer og Tufjord smaabaater 50, sjøldragere 500, ngøy linebaater 400, Gaasøy 2 sjøldragere , Hammerfest Hnebaater 300, Breivik enkel linebaat, Sørvær jukse optil 200, Breivikbotn 30, Galten 250, Loppa linebaater 200, agnmangel fleste vær. Bankfisket. A a les u n dog Bor g u n d 0/5-6/5: Deltagelse: 4 clampskibe, 77 motorbaater, 7 aapne baater uten motor. Opfisket kveite, pris kr. 0.90, iset , rødfisk 4500, pris 0.60, til hjernmeforbruk, flyndre 2000, pris.35, iset 500, resten hjemmeforbruk, lange 760'58, pris , iset 60000, resten sahet, blaalange 25790, pris , alt saltet, hrosme , pris , alt saltet, torsk 5 235, pris , iset 4500, resten saltet, hyse 9 50, pris 0.25, iset 3000, resten saltet til hjemmeforbruk, sei 6250, pris 0.40, iset 250, resten hjemmeforbruk, anden fisk 2000, pris 0.50, til ljemmeforbruk. Opfisket ialt , værdi kr Lever 28 h., pris kr. 30, tilvirket damptran 52, rogn fersk 30 hl., pris kr. 5. Hen n i il g s v æ r 3/5-0/5: Deltagelse: dampskib, 5 motorbaater. Opfisket, : Kveite 500, pris.20, iset alt, flyndre 2800, pris 0.60, iset alt, lange 5000, pris 0.35, hjellhængt (llt, brosme GOOO, pris 0.20, hjellhængt alt, torsk 600, pris 0'.25. Opfis].;:et ialt 5900, værdi kr V æ r ø y o g R øst /4-20/4: Opfisket, : Kveite 430, pris.00, iset alt, flyndre 3200, pris.00, iset alt, sei 0000, pris 0.24, hjellhængt alt. Opfisket ialt 3630, værdi kr KystmakrelHsket. Espevær.... Skudesnæ;;.... Stavanger.... Egersund..., Kirkehavn.... Flekkefjord.... Far~und.... Kristiansand.... 5/5 Lillesand... lu/5 Arendal l Giv Grimstad... J(;/~ Risør /5 Skaatøy % Langesund... h Fredriksværn 6/;, lg/;, Tilsammen Opfisket med garn: alt. Solgt fersk indenlands 2085 Solgt fersk (iset) til utlandet Saltet og flækket Værdi (til lg;5) ca. kr fisket utenlandso Det nyjundlandske torskefiske. Tilvirket,,--, f ) l' / Utført, kgo /r_ 3 h l/r_3fa /r- 3/r Utførselen av klipfiskfra St. John's og uthavnene tilsammen efter»new{oundland Trade Review«, S~. ]ojm's: /r--7/4 Fra St. John's og uthavn ene tils.: Portugal.... Spanien.... talien.... Britisk Vest-ndien.... Brasilien... o c Kanada.... England.... U. S. A.... Grækenland.. Porto Rico... Kuba... o Fransk Vest-ndien...' l ????

4 ._---_.~_ FS KETS o A N O 20 mai Oversigten over totaleksporten er nu ført frem til utgangen av mars, idet der foreligger fuldstændige eksporttal.for mars fra»new.foundland Board of Trade«. Der er i mars ialt utført 620'0' kvintaler, hvorav fra St. John's og 7073 fra uthavnene. Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket, Utført, 925 /-3 s...?? f / - /3.,.,., ? l /-3/ ] Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var i m ar s 925 efter opgave fra Dominion Bureau of Statistics følgende: Til Bermuda Britisk Guiana Britisk Honduras Britisk Vestindien: Barbados Jamaica Trinidad og Tobago Andre.... ] Brasilien Costa Rica Kuba Guetemala Honduras.... talien.... Hollandsk Guiana Hollandsk Vestindien Panama., San Domingo. - U. S. A Porto Rico J-aiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien...,. 2,5 - - Spanien... _----_... alt Februar Januar l V ærdien av den utførte mængde i mars 925 er opgit til $ Det islandske torskefiske. Beregnet tilvirket, Utført 925,..,...,.... ';:-8 / /_3% jl/- 3 0/ /-3 / V/_3/ / - 3/ Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 8/5: anden halvdel av april maaned er utført fra sland tons klipfisk hvorfor'.følgende bestemmelsessteder er opgit: Bilbao tons Barcelona.. Tarragona.... Bergen.... Leith Kjøbenhavn » 92.5» 278.5» 98.7» 7 Tilsammen tons Av dette kvantum stammet 427 tons fra Reykjavik der med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter fordelte sig som,følger: Bilbao: Storfjsk tons Sei » tons Barcelona: Storfisk tons Lange » Hyse » » Tarragona: Storfisk » Bergen: Storfisk tons Labrador » Labradorhyse.... Sei » 5» » Leith: Smaafislr, Labrador m. fl » Kjøbenhavn: Sei...,...,. 7» Det svenske makrcljiske 427 tons med drivgarn har i uken 0'/5-6/5 git en samlet fangst av ca. 90''00' snes = 2350''0 Auktionsprisene paa avsætningspladsene har 'variert meget. begyndelsen av uken betahes fra 70'-90 øre pr. men senere gik prisen ned til 30'-45 øre pr. de sidste dagene i uken var tisket mindre og betegnes som under middels godt. Den største avsætningen sker til Oslo. Englands fiskerier. Efter opgave fra»ministry of AgricuHure and Fisheries«er der ilandbragt i England og Wales følgende mængder i april 925. Fiskesort April Januar-april ~~~ ================~====~==== Alle fiskesorter (undtat Cwts. Cwts. Cwts,! Cwts. skaldyr) Derav: Sild Brisling og smaasild Makre...., Torsk ! Lange : Brosme Sei ! 9327 Hyse Hvitting , Flyndre ! Kveite Skate og rokke Fiskelever Fiskerogn Den samlede værdi av ovenanføde mængder utgjør (tallene i :parantes angaar tils'varende tid 924): April r ( ), januar-april :t

5 20 mai 925 FS KETS o A N O 247 ( ). Hertil kommer værdien av skaldyr (krabbe, hummer, østers m. v.) som utgjør: april f: (38 46), jan.-april ;t 27750' (36093). Totalværdien blir saaledes: April.t ( 28 45), januarapril E (4590' 798). Streiken i Lissabon. Legationen, Lissabon, telegraferer 9/5 til Utenriksdepartementet: Streiken allerede bilagt. Midlertidig nedsættese av visse polske toldsatser. Av legationen, Warschau 22/ Ved en forordning av april 925 publisert 20 og traadt ikraft 24 april 925 er derforetat en række toldnedsættelser, der trær istedenfor de tidligere meddelte. Nedsættesene varer indtil august forordningen er gjentat den tidligere nævnte bestemmelse om saltsilds beregning av told efter nehovegt. Av øvrige nedsætteser kan merkes den, at kondensert melk og tørmelk, sukret eller usukret betaler 0 pd. av nonmaltolden (toldiariffens 24.7 a, b) videre at salt laks til hermetisk nedlægning betaler 80 pet. av normaltolden efter Finansminisferiets approbation, der!givesen nedsættelse for visse animalske fetistoffe (par. 5) saaledes for renset fiskehan (5.6 b) der betaler 80 pd. av normaltolden. Norgessalpeier (under 03.3) betaler fremdeles 0 pet. av normaltolden. Nedslag er der ogsaa for visse sorter papirmasse (76) og papir (77) samt 'for spræng- og skytemaieriel (27). Reduktionen for de aller :fleste av disse varer bestod allerede ifølge de.tidligere bestemmelser. Forordningen er avtrykt i den polske Lovtidende nr. 39 for 20 april. Vekselkursen e ( salgskurser). Utenlandsk mynt Pari /5 258/5 25 kurs ~~ _--~================~==~====~===== London.. kr. pr..f ;9.05 Berlin gul dmark Paris fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam gylden, 'J Ztirich sw. fres New-York... dollar Antwerpen belg. fres O Helsingfors f. mark Madrid.. 00 pesetas Rom lire Prag czck. kr sland, nom in el 00 s!. kr Wien, østerr. kroner pr. æ / Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo /4 Tyske mark pr. æ % /4 8% Cl j Buenos Aires, pence pr. peso.. 'O Rio de Janeiro, pence pr. mils.... Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar.... Meksiko, pence pr. dollar l Shanghai, sh/d. pr. tael... Bombay, sh/d.... Honkong, sh/ d... 3/0 /2 5 3 /32 2/2 7 /8 Ferskfisktransporten pl jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer Fra Trondhjem: Til indlandet Til utlandet O l For- Sve- Dan- Tysks o øvrig rige mark land 3s- 9 /5 ialt Sild.. Fisk Fra Bergen: 3/.'5-9 /5 ialt Sild.. - Laks ørret. 690 Hummer Flyndre Kveite 640 Makre!...., Anden fisk Fra Åndalsnes: 4 /5-95 ialt Sild.. - ørret. 600 Hummer Flyndre Anden fisk Ræker 650\ Hvalkjøt _ Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen, vekten angit brutto) alt o Fiskesort '/5 % '/o 7 /5 s is_lo; alt Kveite Flyndre Hyse Torsk Sild Laks Sei M akrel Anden fisk Hvalkjøtt ~ _.. alt

6 248 FS KE TS GAN G 20 mai 925 fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uhryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fund et sted. Tr an: Bergen. 2/ 5 Kr. 5/ 5 Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -- finmarks Do. seidamptran.... Prima koldklaret damptran pr. kilo Raa mediein, Nordlands uklaret..... Blank do. do Blank industriel Brunblank, industri el Bruntran... : 0.82 Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn; lste sort pr. eksportfyldt td.; den -,, dje -,, Samt fyldt mell. bundene pr. eksportpakket td. Rundfisk: fyldig vestre, hollænder... Samfængt, (taliener).... Høsfrundfisk U sorteret finmarks over 200 gr.... finmarks, gr do do. over Titling: Finmarks, gr Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei Afrikasei 50/60 gr /60 gr do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flekket.... Rund.... Hyser: Samt vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50 gr. 30/ / / L æ n g er: Skruelænger... Klipfisk: lste sort, Lofots Storsild: Fiskepakket, rund Vaarsild: Exporipakket pr fiskepakket, rund pr. tønde pr. vegt 6.00 pr. tønde Aalesund. Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmarks.. Koldklaret damptran.... Sæltran :.... Bruntran.... 8/5 Kr pr. tøndf ,(JO 0.92/93 Rogn: Samfængt fyldt tønde.. '. Klipfisk: Søndmørsk. \ Lofots f 24/ /24.50 pr. veg! Finrnarks... Længe.... Brosnle.... Sei Saltfisk: 2.50/ Lofots og Søndmørs torsk... \ pr. ~øndmørsk: torsk... f S i d: Storsild, eksportpakket O... 20/ /23.00 pr. id. slandssild pr. Kristiansund N. Sf;, 5/5 Tr an: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands j38 pr. id. Raa medie in pr. Blank medicintran.... Brunblank.... Bruntran Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... l Lofots... J 50/ pr. td. Klipfisk: N ordmørs, lofots / /24.75 pr. vegt Finmarks Længe : f Blanklænge.... \ Blaalænge.. Brosme.... Sei /3 /.50 Saltfisk: N ordmørs... \.00 Lofots...,...,.} pr. 20 finmarks... Saltsei.... pr. Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm. ' Sekunda 50/ ) Samt. middels 40/50. ( Smaasei 20/40. J Sil d: Storsild, eksportpakket 0, uganet 20/23.004) 3) pr. td. 3) Uten omsætning. Kr. Kr.

7 20 mai 925 FS K E T S GAN G ~ Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/5: Uketilførsel Bilbao 2000 kvintaler islandsk, beholdninger islandsk, intet norsk, priser islandsk 00-0'7 ptas. pr. kvintal (kr pr. ). Kurs pund 33.54, francs Coruna: Legationen, Lissabon, beretter 2/5: Beholdninger 7000 norsk, priser ptas. pr, 00 Gen u a: Generalkonsulatet, Genua, beretter 4/5: Siden generalkonsulatets sidste rapport (5/4 925) har ingen tilførsel av tødisk eller klipfisk fundet sted. Beholdningene er nu litt mindre i Genua, men like store ::;om for en maaned siden i Norditalien, idet forbruket har været meget begrænset, og størstedelen av de transaktioner som har fundet sted, har bestaat i indkjøp i spekulativt oiemed. Varene har skiftet hænder, fra importøren til gros- 8ere'en, men de er ikke bl it konsumert. Prisene stiller sig nærmest uforandret, tiltrods for den meget følelige nedgang i italiensk valuta i forhold til norske og danske kroner, og man kan vistnok tilskrive denne valutabevægelse cl en interesse som er blit vist fra grossistenes side for de forskjellige fiskesorter. Det er forresten en kjend::;gjerning, at prisene for de fleste fiskesorter idag er billigere i ltalien end i de produserende lande. Nedenfor hitsættes prisene for de vigtigste sorter, i Lire pl'. 00, hit levert paa jernbanevogn i Norditalien. StoldisJz: Tynd \Vestre..,. Fyldig westre... Finmarksfisk.. Klipfisk og saltfisk: rslandsk labrador st yle... hyse L saltfisk... saltsei.... Fransk ]avee Fiskemarkedet utenlands. NomineL Nominel 900» 700» » C tissabon: Legationen, Lissabon, beretter 6/5: tilslutning til den telegrafiske indberetning til Fiskeridirektøren av igaar, meddeles folgende vedr. klipfiskmarkedet i sidste halvdel av april 925: Tilførsel: Norsk import.. Skotsk import Nyfundlandsk import Beholdninger: Norsk fisk.. slandsk.... N yfundlandsk Skotsk.. Fransk... Portugisisk.. ca. 246 ton» 53»» 34» alt ca. 433 ton ca. 390 ton» 20»» 80»..» 30»» 36»» 60» alt ca. 86 ton Priser: Nor::;/;;: Ese (kr pr. kg), islandsk Esc A0, nyfundlandsk Esc , skotsk Esc , fransk Esc , portugisisk Esc. 300'-340, alt pr. kvintal a 60 fortoldet. Markedet ligger for tiden ikke bedre an end ved avgivelsen av forrige rapport. Aarsaken til dette er den samme som tidligere, nemlig store lagre klipfisk, og en rikelig tilgang pa~ fersk fisk. Prisene har fremdeles en nedadgaaende tendens. Kurs pr. 5/5 925: Ese Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 6/5: tilslutning til den telegrafiske indberetning til Fiskeridirektøren av igaar, meddeles følgende vedr. klipfiskmarkedet i sid ste halvdel av april 925: Tilførsel: Norsk import.. Nyfundlandsk import.. Tysk import.. Fransk import.... Beholdninger: Norsk.... Nyfundlandsk.. Tysk.. slandsk, skotsk, fransk, tilsammen.. ca. 309 ton» 3»» 3»» 339» alt ca. 674 ton ca. 30 ton» 2794»» 40»» 60» alt ca ton Priser: Norsk, nyfisk Esc (kr pr. ), norsk, mindre kvalitet Esc (kr pr. ), islandsk Esc , nyfundlandsk, middels Esc , smaafalden Esc , tysk Esc. 60-'-200, fransk Esc , portugisisk Esc. 280-B40, alt pr. kvintal a 60 fortoldet. Markedet i Oporto Jigger for tiden daarlig an. Der er som det av ovenstaaende opgave vil sees store beholdninger fremdeles. Salget opgives at være ubetydelig og prisene falder. Livorno: Konsulatet, Livorno, beretter /5: april maaned indførtes til Livorno 75 baller høstfisk, 3750 og prisen for høstfisk i samme maaned va~ Lire 570 pr. 00 cif. Livorno. Sal) Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 3/5: Klipfisktilførsel Santos siden 22 april 2400 kasser. Beholdning Sao Paulo 5000 kasser, pris 206 milreis kassen for norsk imperial fra importør til grossist, ankommet 600 kasser kanadisk fisk, efterspørselen liten, prisene synkende tendens. Fersk fisk og sild. Wesermlinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/5: uken fra 7 til 3 ds. ankom til Wesermiinde fiskemarked 37 trawlere med tilsammen 3 900'00 pund fersk fisk. Derav 26 fra sland med Z pund, gjennemsnitlig ca pund og fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig pund. Efterspørselen efter fersk fisk har tat yderligere av paa grund av det varme veil'. Salget av Nordsjøfisken gik nogenlunde bra, mens X-del av slandshsken var usælgelig og gik til klipfiskverket. Fra Norge ankom 920 saltsild

8 250 F S K E T S GAN G 20 mai Auktionsprisene var: Hyse..» l.. Torsk..» l.. Sei.... Rødspætter.... Pigvar... Kveite Hamburg: Pi pr. pund» 3-60» 6-30» 3-5» 5-26» 30-63» 8-55» 32-9 Fiskeriagenten beretter 5/5: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge 4000 pund kveite uten hode, som ~ auktionen opnaadde: Stor.. Pf pr. pund Middels » Smaa » 20 Til Altona fiskemarked (L Koser) ankom fra Norge 050 pund kveite, 2 pund laks og 300 pund diverse sorter, som i auktionen opnaadde: Kveite, stor middels (sekunda vare) smaa... Laks, prima.. mager.. Aal.... Pf pr. pund» 40-52» 30-40» 275» 20» 8 Hødspætter» 45!:0 Pigvar......» Sletvar....» 5 Hyse......» Utsigtene for prima laks maa betegnes som gode, men grundet det varme veir, maa fisken ises godt. Fra Norge ankom 5007 kasser lotsild, derav 4695 kasser med 3 direkte baater fra Haugesund og resten 32 kasser med ruteskibene. Prisene var fra 9 til 2 pf. pundet og størsteparten blev solgt til p. pundet. Paa St. Pauli fiskemarked solgtes ved auktion 50 kasser norsk sild, somopnaadde 2-7 pf. pundet. Fra Skotland ankom 90 kasser fersk sild, som for god vare opnaadde 6!:0 pf. pundet. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 5/5: Med ruteskibene ankom fra Norge 9 kasser levende hummer. Forretningen val' dam'lig og salget gik langsomt til en pris av M pr. pund fortoldet. ( mark er idag = kr..4). Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/5:, Sardinfisket Vigo forrige uke 75 kurver. Paa nordkysten forøvrig ubetydelig sardinfiske. ngen rognefteespørsel. Tran. o am burg: Fjskeriagenten beretter 5/5: Fra Norge ankom 455 fate og 222 Fra Skotland 350 fate, fra sland 35 fate, fra Holland 60 fate og 9 fate fra Sverige. Forretningen var rolig og naar undtages medicintran, som noteres litt høiere, var prisene uforandret. Noteringene (grossistenes salg:spriser) er: Medicintran kr pr. 00 Lys sæltran....»2-5 -»- Lys levertran..» »- Brulblank......» »- Brun..» »- Linolje er litt høiere og noteres idag Fl. 57 pr. 00 kg, netto. Salt sild. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter /5: uken 3 til 9 mai indførtes ialt ca tdl'. sild fra Yarmouth. Markedet er uforandret fra forrige rapport. Ham burg: Fiskeriagenten beretter 5/5: Tilførslene androg til 4026 Derav 3780 fra Norge (en direkte baat fra Haugesund bragte 2785 ) og 246 Mr. fra England og Slwtland. Forretningen i slo- og vaarsild maa fremdeles betegnes som flau. For slosild noteres efter kvalitet og størrelse kr pr. td. og for vaarsild forlanges for kr. 24 og for kr. 26 pr. td. Her har i den sidste tid været rikelige tilførsler av skjæresild, som har trykket prisene for denne vare. Her noteres: For stor vare optil 40 stk. pr. kr pr. td., kr , kr og kr. 35. Der var igjen litt tilførsler av ny matjessild fra rland. Kvaliteten viste en liten bedring og mindre salg har fundet sted til 70/ for large matjes og 55/ fot se]ected matjes pr. 2/2 Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 9/5: Her el' fremdeles ingen e,fterspørsel ener norsk sild og siden sid ste beretning er ingen nye til~øl'sler at meddele. Nogen partier er but solgt til provinsen, forresten er markedet meget flaut. Her noteres: Yarmouth matties 45/ til 49/, matfulls 52/ til 56/. Stettin: Fiskeriagenten indsender følgende beretning dat. Stett in 5/5: denne uke ankom fra Gt. Yarmouth en liten damperlast paa 2300 tdl'. Forretningen er fremdeles meget middelmaadig og alle indehavere, som ikke er bunden til overenskomsten, er meget villige til at sælge og prisene gaar der,fol' stadig nedover. Heller ikke i norisk sild er der nogen forretning slosild av bedste januarfangst tilbydes til kl'. 27;:; pr. td. uten at finde kjøper. Gammel vare, 923- og 924-aars fangst sælges billig, naar det handler sig om større poster. Skjæresild er uten avsætning. Fiskeindførselen til Oslo. ndrørlselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 0/5-6/5 925: Fra Dan m ark: Levend e fisk Fersk fisk (slag'tet).. Fra Sve l' i g e : Fersk fisk (slagtet) kr » » Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 8/5 nedellistaaende priser: Prisene angaar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje lever et paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr..... Petroleum (Triumf), pr. Benzin, pr kr. 0.25» 0.33» 0.69

9 [ Hval;uano b mai 925 FS K ETS GAN G 25 Fiskeutførselen januar-mars 925. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. Varernes navn -----~ ---, ~... ~~ z:: <li Sild, fersk ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild. F('tsild. Brisling. Fisk, fersk, ialt... Herav: Torsk.. Lange.. l-lyse... Makre.. Kveite (hellefisk).. Flyndre.... Aal.... Laks... ørret.. Anden.. Tørfisk ialt.... Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.. Sei.... Hyse (kolje).... Brosme. Klipfisk ialt.... Herav: Torsk.. Lange. Sei.... Hyse (kolje)... Brosme. Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild (slosild)... Fetsild.. Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling. Kryddersaltet, herunder appetitsild. Brisling, kr.saltet (ansjos). Salt fisk, ialt.... Herav: Torsk i og kasser løs i fartøi.. Makrel. Anden...,.. Sild, røkt flækket og anden Hummer stkr. <li Mars Januar-mars 'o... Mars Januar-mars b(<li Varernes nav n ;::.:: --._------_ æiij z:: ; ~~ ~~~;;;-~:~;-~- Hermetik ialt Herav: Røkt smaasild og brisling i olj e., Do. i tomat Do. ellers.... Urøkt smaasil d og brisling i olj e Do. i tomat....., Do. ellers - Vaarsild, kip pers, 3246 (røkt og urø kt) i l ti olje Do. i tomat.. Do. ellers 30 Makrei Fisk forøvrig Krabber, ræker, Rogn (ogsaa k Fiskeboller, 4405 no ding, kaker Sildemel. 79 6~ Fiskemel 25973,), Hvalkjøtmel. skjæl aviar) (pudo..) Levermel \! Sæl- og kobbe skind Hvalbarder... l ]! Fiskeauano H \ Benmel \ Ro n salte t: Av to~k,anden... l i Tran ialt l Herav: Dampmedicin ' Raamedicin Blank Brunblank Brun... Av sæl Av bottlenose Av hval.... kke særskilt opgit n i [ , ø hl ! [ 250' ~ _._ O O O O O O O O O ~ O Sildetran Fra utenl~ f~~~~t~ felterhjemført tran Hærdet spisefett (av l tran, alle sl) , Hærdet teknisk fettl (av tran, alle sl.) ~~~~----~------~------~-----

10 Transporten DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB ~ B. D. s. BERGEN Kontortid 9-,30 og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linj er) nr Telefonvakt 8 fm.-lo em. søndage9 fm-lo em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr.. Det indeholder detaljerte op!ysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter CoA.GUNDE~SEN Als BEQGEN Ekspedition og omisning av fisk Telegram adr.: Cagsped Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : Caglinie NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltim ore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Se her! Til Ferskfisk-Exporfører! Siden min start her i 923 har jeg været Londons største mottager av Norske R,æker. Sælger og mottar gjerne ogsaa fiskesorter som: Lax, Hummer, Flyndre, middel stor Kveite. Salgsregning og remisse omgaaende. HENNNG A. FQS Vare-adresse: Billingsgate-Marked, London E. C. 3 Brev-adresse: 25 Oxford Road, London N.4 Telegraf-adresse: Sean d afis h - L ond on Brf2idr. Dall Etableret 872 AKTESELSKAP Telegramadr. : Daldamp KR ST ANS U N D N. DAM PS KS S EXPE DTON SPE o T ON, SKBSMÆGLERE BEFRAGTNN~ ASSURANCE RESEBUREAU av fiskevarer. Det Nord nfj eldskl Dampskibss elskap vi Aktieselskapei Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendejser Telefon egen central Telegr.adr. Nordenfjeldske OLE ~. OLSEN, BERGEN Telegr. Oro. Telet Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn. Dampfschiffahns-Gesellschaft Neptun, Bremer;. Chr. Salve~en & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver JOol. Hibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s.»America«laster Stavanger primo juni for Boston~ Philadelphia og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tortugas«laster Aalesund 30 mai for Hayana, Vera Cruz, New Orleans, Galveston og Houston. Wilh. \Vilhelmsen. Til Bremen og Alh'l'erpen d.s.»pylades<:: fra Bergen ca. 23/5. Ole R. Olsen. Til Kjøbelhavn og Stettin d.s.»trondhjeme: ca. 25/3. Ole R. Olsen. Til Leith og Aberd'een og Gl'angmuouth d.s.»tana< ea. 26/5. Ole R. Olsen. ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 - Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisk, saltfisk, tran, rogn etc. Etableret 902 Tel e gra fad r.: A l b l ytt AlS ROSTAD Bl GRDNNUG Trondhjem NDKJlØP OG EKSPORT AV FERSK OG SALTET FSK OG SLD Telegr.adr. :»fi sk«bergens komma Fisk & Landbrukshaodel Tidl. Bergens komm. Fisk- & Landbruksauktioner Etab! Garantist: Bergens kommune Rikstelef Kontoret forøvrig 23 Telegrafadresse : A u k t i on e n (jøper fiskevarer og landmandsprodukter i fast regning og mottar samme varer til forhandling Monopols kobberstof Teleg r.ad r.: Monopo, Bergen Als SAL T M PO RT Tel.adr.: Saltimport» BER GEN Rikstelefon 083 mporterer alle sorier salt til fisk og sild i direkte skibsladninger Als SMØRFABRKEN VKNG Bergen Forlang vore margarinmerker: Viking nr., Export, Aksla Telegr.adr.: Vikingsfabriker Telefon 7772 v. Staw & Co.'s Saltimport Trondhjem Direkte import av alle sorter salt for: FisKeribedriften, meierier & husholdningsbruk etc. Kul - Koks - Ved i prima Kvaliteter til billigste priser. Als Ottesen & Co., Bergen

11 i _- Rapport nr. 6 om torskefisket stk. Derav sløiet torsk Lever til- Priser for Tilstede 925 Torsk i --~---- vegt i Damp-. overs til Rogn --~ til 6 mai 000 stk.! leverhol- medicin- andre i hl. sløiet lever kjøpe baater hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter torsk pr. hl. far- ~_ 000 stk. 000 stk. lever i hl. k rogn t i hl. 4) pr g Øler fiskere.. pr. hl ~----~----_+----~ Finmark Vinterfiske til! / ) Sluttet Troms fylke... 2 ' ) 3 i Sluttet Lofotens opsynsdistr i ) Sluttet (Herunder Værøy og Røst) i Yttersiden ! Helgeland-Salten Sluttet N.-Trøndelag-Vikna. 436 [ [ -! i = = [Sluttet S.-Trøndelag-Fosen [ Møre fylke... i 396! f i - [Sluttet Sogn og Fjordane fylke 63! i - Sluttet Søndenfor ;i~~~~~~~-- 35~~: h ; ')5-;627 = --!-. Finmarks vaar- eller : i i 5-40 loddefiske fra 30/ 3 925_!_3!~ ~_.88~ J-!49 ~~~3~~~~~~/ 52~i!_874_ ~ _ 330_52iJ95~~ Tilsammen ~----~----~----~--~---- Mot i 924 til 7/5 ~ : _ ' -- i 923-9/ : 5852 : - i - i 922-3/ ! i] 92 - Hr i = i 920-5/ ! i 534' _ -_ ii i 99-7/ ! i 98-8/ , i 97-9/ ! i , i 96-3/ l [ - i 95-5/5.' [ i 94-6/ , /5., ] i 92-8/5 892 i ! Finmark vaar- eller loddefiske til 7/ Til ld/ / / / / /~ ' _._5_30_ ,~8~_2_, ~3_0-~80_ ~6_0-~65_ ~5_0-_70_ 4356) - i- /-- -- == -i ~ T _ / R / t t Tælhngen regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. - 2) omgjort til stykker. _ 3) omgjort til stykker. - 4) 00 liter lever gav i Finmark 39 liter. - 5) Desuten 368 kjøpere paa land. 6) Herav 28 dampskibe 2528 motorb~ater og. ~ 759 ro- og seil?aater. Vardø. er stationert 24 baater, Berlevaag 465, Mehavn 30, Baadsfjord 450, Kjøllefjord 240: Hasvik 04, Fmkongk]ellen 50, Gamvlk 34 og Honmngsvaagen 25 baater. 7) Av rognpartiet er 5034 hl. anve!4t ~il, lermetik

12 - i 280 fiskeufførselen fra januar til 9 mai 925 og uken som endte 9 mai. Toldsteder Oslo Kristiansand.. 75 Egersund Stavanger ) Kopervik..... Haugesund ergen fetsild Vaarsild og skaaret! Storsild sild 272 l florø Måløy.. 44 Aalesund Molde Nordsjasild 30 Brisling 266 slandssild Klipfisk, norsk t 420 Rundfisk _00[ Rotskjær Sei 4770 Hyse, rund -! Anden tarfisk i ~ Rogn D.m. tran Kristiansund.. l , Trondhjem Bodø Svolvær [ Narvik l - Tromsø , Hammerfest Vardø Vadsø Andre 2) 4)634' l 200 alt m _266 i-~765~ ' uken 3962 l R.m. tran Blank ~J Brun blank Brun 564 l ~~J Haakjærr l l.?~ Hærde hvaltran 97 3) Hval- Sæl- Bottlenosetran Toldsteder tran tran Oslo Kristiansand.. Egersund... Stavanger ' ).... Kopervik... Haugesund... Bergen Florø.... Måløy.. Kristiansund. Trondhjem Bodø.... Svolvær.... Narvik Aalesund... Molde Tromsø,,563 Hammerfest.. - Vardø.. - Sildetran'lsild, fersk ks Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk ! Hummer stk. X~~:=2i ::~;t:: -:~~ 2 ~: 9 sm-li 4~~~ ~;~ ~_ 4) l URen l - 20 l Ræker Fisk saltet i fartai ' Fisk saltet i Sildemel Fiskemel, levermel, fiskeguano Sælskind Hermetik = l' ) ) i ) Desuten hvalkjøtmel og hvalbenmel, 2) 2886 hvaloljefettsyre, margarit, 345 hærd. fettsyretran, 2289 hærd. teknisk fett og hvalguano 3) Herav 6356 fra Fredrikstad og fra Sandefjord. 4) Herav 29 vaarsild, 5660 ks. fersk sild, 8080 fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 saltfisk fra Skudenæshavn

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet»

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Ragnhild Rein Bore «Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Finansdepartementet konkluderte i 1842 med at industrien i Norge «aldrig her i Landet vil kunne drives vidt» fordi man vanskelig kunne

Detaljer

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år L o f o t e n s o m g l o b a l t r a n p r o d u s e n t Ottar Schiøtz 1 Norsk olje gjennom 1000 år Innhold Innledning... 3 Tran og marine oljer... 4 Anvendelse...

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge Katalog 23 ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge Katalog Norvegica II 2012 Objekter relatert til reiser i Norge Kjære bokvenn. Dette er den andre av de to Norvegica-katalogene Antikvariat Bryggen

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER Stavanger Museums Årshefte, Årg.342-34( 1921-24), I. S. 1-32 I. ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER AV HANS DEDEKAM I 1921 blev der paa gaarden Tegle i Time sogn paa Jæren gjort et fund av en del

Detaljer

1905 - Selje kommune

1905 - Selje kommune Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring 1840. Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i 1900. Dette biletet er teke kring 1880-1900.

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK I GAMLE!!XAVmGER Jubileumsboken: I GAMLE STAVANGER JUBILEUM - fordi dette er Gottfred Borghammer's TIENDE BOK Alle som kjøper jubileumsboken er - sammen med utgiveren - med på å støtte følgende formål:

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer