196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "196 FISKE TS o A N O 25 april 1928"

Transkript

1

2 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het ØstFinnmark 6.90,' VestFin~marl~ 600, båtantall 575, kjøpel'artøier 4. Fin n m ark 9/4: Onsldag, Bugønes linemotorer 000, båter 300, Mortensnes lastet garn 300, Vadsø Nmdvarangel' lineibmer 500, skøiter 5,00, Kiberg sjøldragere 000, otringer 600, Vardø 3QO, skøiter 2000, båter 400, Syltefjord garn 50, jukse 00, Kongsfjord lineskøite 3000 Berlevåa skøiter 3000 båter 700, Gamvik skøite 2000, halvlp~rten hys:, Mehavn 500: Dyfjord småbåter skjellline 300, Skjøtningberg jukseibåter 50, Kamøyvær 00, Gjes'Vær 50, vadskøiter 50, Sortvik småbåt skjeuline 300, Finnes småbåter jevnt 200, Hammerfest jukse 00, Breivilk line 00, Breivikbotn garnbåter op til 50, Breivik 00, Dønnesfjord 20'0, Valan 300, agnmangel Båts,fjord Berlevåg Gamvik Meha'vn Kjøllefjord Sværlholt Kjelvik Honningsvåg Kamøyvær Hjelmsøy Hasvik Bre:i'Vilk. Fin n m ark 20/4 : Torsdag, Mor.tensnes l i.nebå ter 700, garnbåter 200, juksebåter lastet, Bugønes linernotorer 2000, båter 300, Vadsø Nordvaranger 600, Kiberg 400, otringer 00.0, Vardø.5,00, skøiter 2!500, skøiter Banken 5000 hyse, Syltefjord motorer 300, Båtsfjord garn 800, vadskøite 700', jul{!sebåt 50, Berlevåg lineskøite 200'0, Dyfjord Kjøllefjor:d Skjøtningberg Vikhavn juks:ebåter 25, Kjelvik linebåter 250, Honnings/våg lineskøite 200, Gjesvær juksebåter 90, vadskøite 00, Finnes båter 300, Tufjord 00, Hammerfest lineskøiter 200., Skarvfjord jukseotring 70.0, Breivk garnbåter 50, Breivikbotn 230, Valan 200, agnmangel fleste vær på strekningen Kongscfjord Rolfsø, større agnsildsteng Neidenfjord Sørvaranger. Fin n rna r k 2/4: Opfisket vårfisket Finnmark torsk, hvorav hengt rundfisk , saltet klippfisk , iset 3350, Totskjær 5000, resten forbrukt, dampmedisintran 279 tønner, leverkvantum 305 hl. 826 båter. hvorav 2 d'ampskiber, GM motorer, 63 '0 og seilbåter, i Nesseby 86, Nordvaranger 90, Vadsø 53, Vardø 50, Båtsfjord 93, Berlevåg 85, Gamvik 60, Kjøllefjord 20, Honningsvågene 60, Måsøy 90, Hammerfest 30'0, Hasvik 4, resten spredt. 629/3 mann. 23 landkjøpere, kjøpefartøier, lnorav i Nesseby 2, Båtsfjord 3, Vardø 6. Fiskepris Havninglberg Gamvik 8, Nesseby Kiberg Gjesvær Hjelmsø Loppa 9. Vardø 90, Måsø Hasvik 9~, øvrige vær 0. Leverpris Bugønes Nesseby Nordvaralger Vadsø Havningberg 0, Hammerfest 0 2, Skarsvåg Loppa 0'20, lvås0 Rolfsø 520, Syltefjordene 8, Vardø Kjøllefjord Kjelvik Hjelmsø ngø 20, øvrige vær 5. Leverholdighet ØstFinnmark 5,75, Vesle.. Finnmark 530. Fiskevekt ØstFinnmark 243, VestFinnmark 252. Trallpct. ØstFinnmark 32, VestFinnmark 35. Fredag Bugønes linemotorer 900, båter 50, Mortensnes 800, garn 30'0, juksebåt 30.0, Vadsø Nordvaralger linebåter 250, skøiter 700, Kiberg sj0 dragere 80.0, otringer 500, Vardø 500, skøiter 2300, Syltefjord skøite 5.0.0, garnbåt 70, jukse 40, Kongsfjord onsdag kveld lineskøite , Gamvik jukseotring 00, Mehavn småbåt døgnlagt 40.0, KjøUelfjord lineskøiter 200, Dyfjord småbåter 50, Gjesvær jukselbåter 00, Hammerfest lilleskøiter 00, Taborshavn småbåter 300, Hasvåg 70, Øifjord ga/rnbåter 30.0, enkelte vær iillke landkommet, agnmangel Havningberg Kongsfjord Gamvik Merhavn Sværfholt Kjelvik Gjes'Vær Tufjord. Fin n m a r k 22/4: Lørdag, GrenseJakohselv linebåter 40.0, Nesseby lastet, Vadsø Nor!divaranger 20.0, skøiter 500, Kiberg otringer 30.0, Vardø skøiter 2500~ Havningberg båt 300, Syltefjord skøite 2.00'0, Båtsfjord sjøldrager 600, doryskøiter 4500, Kongsfjord 450,0, Berlevåg skøiter 20'0'0, ujevnt Mehavn 500, ujevnt Kjøllefjord 3.00., Skjøtningberg båter 200, Dyfjord 20.0, Hammerfest 00, skøiter 2000, Hasvik båter 450, Tahorshavn 4.0, Breivik garnbåter 20, Valan 200, 0ifjoni 300, o\tigf' vær landligge, agnmangel, delvis stol'lhinclret. Fin n rna r k 24/4: Lørdagskveld Havningberg linebåtel' 40.0, Båtsfjord stubbfisker 8000, Hasvik line,båter 600. Mamla[ Kberg lineskøiter 4500, Kjøllefjord ikke landkolmet, f0'0\tig landligge, storm, agnmangel GrenseJakobselv, Kalo\ær. Nordland. Yttersiden 2,/4: Borge, ifølge endelig optelling fiskepartiet opfisket ialt stk. torsk, vor3\ 4490'00 hengt, saltet, 820 hl. damptran, 90.0 hl. rogn. N o l' d l and. Yttersiden 2/4: Dverberg, vinerfisket ansees nu avsluttet og båtene er dels avreist til Finnmarken og l~uster sig.dels for vårfisket. Optisk et kvantum stk. torsk, hvorav 5,60'00 saltet, hengt, iset, igo hl. lever, hvorav dampet 785 hl. dalpmedisintran, 93 hl. rogn. hvorav,5,38 saltet, resten iset og hermetisert; priser, leve' holdiglhet, fiskevekt uforandret. in ord i and. Yttersiden 2/4: Opfisket ialt stk. torsk, hvorav hengt 5 900, saltet , iset , damp tran 42,64 hl., lever 60, rogn N o r d la il d. Yttersid en 2,/4: Bø i Vesterålen, side forrige beretning Hovden garn 200., liner 400, dypsagn 80, Nykvåg garn i2l5.o, dlyipsagn 00, Litløy og Værøy garn 3.00 og dypsagn 60Ø5020, Steinesjøen og Vinjesjøen garn 400, dypsagn 50. Opfisket parti stk torsk, lwonw saltet stk., hengt stk og iset stk., damptran 257 hl., samt lever 6.0 hl, rogn 83 hl., leverholdighet garnfisk 600, line og dypsagnfisk 000., fiskevekt , pri.st : torsk '2, lever 20, belegg 25 motorbåter og 250 småbåter. Nor d La n d. Helgeland Salten 2/4: Helgeland, opfisket stk torsk, hvorav hengt , saltet 20 20(J, iset , drurn.ptran 9'6 hl., lever 3'5, rogn 20'2;). Salten, uforandret. N o l' d l and. LoJotens opslynsdistrikt 2/4:.Fiskeparti stk, hvorav 86400'0.0 saltet, heng L iset, leverparti 37, dampmedisintran , rognparti 4509, hvorav hermetikk 394,6, leverholdighet garnfisk 550, linøfisk 59.0, tranprocent 3245, fiskevekt garn 330, linrl' 30, fiskepriser Kjeøy usløiet 4560, kilopris fo]'ovrig 03, leveripris 3060, båtantall 2799, hvorav 302 garnbåier, ()()~) doryer fra 237 motorfarkoster, hvorav ØstLofoten G'28, Hellningsvær 272, VestLofoten 697, Værøy Røst 20'2, kjøpefartøiel' 44,!hvomv ØstLofoten 20, Henningsvær 5, VestLofGten Hl, Værøy Røst 3, landkjøpere 65, jevnt fordelt. Onsdag garn 8k'O'.[[ Svolvær 80, Henningsvær 9.0, Røst 460, lineskøitel Svolvær ~:)\l, Hennningsvær Stamsund Balstad Sund 350, linebåter Henningsvær log, Stamsund Balstad Værøy 70, Sund 200, Høst 50. Torsdag,garn Sørvågen 00, lineskøiter Sørvågen 350, linebåter Henningsvær 50, Ure 20, Sørvågen 80, Værøy Fredag garn Henning/s.vær 20, Røst 60, lineskøiter Henningsvær 30, Balstad 360, Reine 40'0, lilehåter Ure Balstad 20, Sund 50, Værøy 22.0, Røst 200. dag godvær. NordTrøndelag 2/4: Viknafisket. Fiskepartiet stk., hvorav hengt , damptran 45, leverparti 290., mgnparti SklinnaHorta. Fiskeparti stk., hvorav hengt , damptran 245, rognparti 424. Opsynet sluttet. Sør T l' ø n de la g 2/4: Fylkets samlede ukeparti stk., tran 30 h., lever 88 hl., rogn.o, tilstede 33 båter og 29:7 mann. Fylkets samlede fisikeparti hmen sesongen 205,790.0 slk, tran 29 hl., lever 28 hl. og rogn 3559 hl. Hummerfisket H a u g e sun d. Tilført uken som endte 2/4 450 stk. it.20, fangststed Karmøens vestside.

3 2') april 928 FSKE TS GAN G 97 Sildefisket (storsild og vårsildfisket). Sogn og Fjordane 2/4: forløpne uke optatt 843 h. Jandnotsild, middelpris 5.06, herav iset til eksport (j2hf>, hjemmeforbruk 350, sildolje,rabrikkvare 500 hl. Hord., Rog. og VestAgder 2,/4: l forløpne uke optatt og iset 5500 h. landnotsild, middelpris6 /: kr. pr. hl. fetsild og småsildfisket. Nor ti l an:d 23/4: Vik, flere nye småsildsteng, yderligere optatt 400 hl., ialt 350, pris 42. Folla, siste uke 6 mindre steng. Sørfold, siden siste beretning optatt 2.50 hl., hermetikk 50, rabrikk 425, agn 935. alt opfisket i fylket H)24.20 hl. sild, hvorav saltet handelsvare 80 tønner skjært ~:ild ;5,50, sildoljerabdkk 49390, hermetikkfabrikk 945 h., resten agn og hjemmeforbruk. l\ øre. Ålesund, tilførsler til hermetikkfabr. 4/4 :2Ji4: Småsild 900 skj. a.75. a u g e sun d. Tilførsler til hermetikkfabr. uken som f'ndte 2/4: Fra Møre småsild 600 skj. a.75. Stavanger. Tilførsler til hermetikkfu,br. 4/42/4: Fra Sogn og Fjordane mobsa 955 skj. a kr Fra Hordaland småsild 3H skj. a Fra Rogaland småsild 038 skj. ~t kl' Tis. småsild 2349 skj., mossa 955 skj. fisket utenlands. Det islandske torskefiske. Fiskitjelag, Reykjavik, telegraferer: Torskefisket til 5/4 stor torsk 7 45 tonn, små torsk 66, hyse 677, sei 2.8, total 2 4:2 beregnet fullvirket. Fiskeutbytte i skippund (= 60 ) i beriegnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved gener3konsulatet, Reykjavik: 928 /_3/ 3 Tilsammen Reykjavik: Storfisk Småfisk Hyse Sei trålere andre Skib W5 548 Havnefjord : trålere ~ andre skib Vestmannøyene Sydkysten Vestkysten Nordkysten Østkysten. " ~ ~ ~ ~~ Tis. pr Pr Pr KlippHskeksporten. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 7/4: siste halvdel av mar's er utført fra sland klippfisk og våtsaltet fisk til efternevnte bestemmelsessteder: Barcelona.. Bilbao.... Tarragona.. talien.. Genua.. Bergen » 20000» 0700» 8000» 500» Kjøbenhavn (hvorav pre3set 2550) Hamburg.. Leith V å tsaltet fisk: Genua... Kjøbenhavn England Leith » 39200» alt > » 8 600» alt Av de uhørte fiskemengder stammet klppfisk og våtsaltet fisk fra Reykjavik og omliggende distrikter og disse mengder fordelte sig med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter som følger: Barcelona: Storfisk.. Bilbao: Storfisk.. Tarragona: Storfisk.. Genua: Småfisk.. Labradorfisk.... Bergen: Sei....., Kjøbenhavn: Småfisk (presset) Hyse (,presset) Hamburg: Sei.... Leith: Storfisk Lange.... Småfisk.... Hyse.... Brosme.... Labradorfisk.... V åt saltet fiste Genua: Storfisk.. Sei ".. ".. Kjøbenhavn: Storfisk.. England: Storfisk.. Småfisk.. Lange.. Hyse.. Sei " » 20000») 800» 7 200» 500» 2 250» 30'0» >, 8600» 6400» 3 450» G 50» 850») 2 "i50» alt l ' » 66000» 20840» 9 355» 342» 33625» 34375» alt Fiskemarkedet innenlands.. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindeligc betalinosvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvo;til omsetning har funnet s,ted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. Tran: 7/4 20/4 Kr. Kr. Uklaret damptran, nordland8, ny ) pr. tønne,, finnmark8, ny sei damptran, prima lys Prima koldklaret dampfran, ny Råmedisin, nordl., uklaret pr. Blank medisin, nordl..... Blank industriel pr.

4 98 FSKETS GAN O 25 april 928 7/4 20/4 Kr. Kr. Brunblllnk, medisin, nordlands.... do. industriell Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar Sildolje, lys.... Sildolje:, mørk.... ~ og n: ste sort pr. eksportfylt tn: den,:',, dje,:' " Samfengt, fylt mellem bunnene ny... 23/ ~undfisk: U sortert Lofots.... U sortelrt helgelands.... Tynn vestre, hollender.... Fyldig vestre hollender.... Undermåls vestre hollender.... Almindelig hollender.... Bremer.... Samfengt (italiener) stor.... Samfengt italiener (små).... MagerHsk.... Lubb.... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/50...,.. Do. do. 50/ Usorteret finnmarks, over 200 gr.... finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr..... Titfin g: Hollender.... Bremer.... Finnmarks 00/200 gr...,.... Rotskjær: Zarttisk.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... no. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Småsei 30/ Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 40/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Bjerkdenger.... Klippfisk: ste sort, Lofots.... Fetsild: Garnsild, fiskepakket samf..... Skjæresild, fiskepakket, uskåret ) ) pr. tn. pr. pr. tn. pr. vekt pr. 7/4 20/4 Kr. KL Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund, ny ) Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund ) 9.25 slandssild..... ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N. Tran: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands.... Finnmarks.... Råmedisin.... Blank medisin.... Sruntran... '" Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn.... Lofots.... Klippfisk: Nordmørs... \ Lofots j Finnmarks.... Blanklenge \ Blaalenge... j Brosme.... Sei.... Saltfisk: N ordmørs } fob { Lofots... Finnmarks Tørrfisk: fiskeplads pr. tønne pr. 3/4 20/4 Kr. Kr. 30/ pr. tn / / pr. tn. pr. } 28/32 pr. tn pr. vegt 5.50 pr. 20 Prima storsei, 50/60 cm... l pr. " småsei 30/40 "... f Prima småsei, 30/40 ) Sekunda" 30/ 40 l samt 0.55/ /0.60 Små,,20/30 J S i d: Storsild.... Storsild, eksporipakket, pr. tu. slandssild.... Haugesund. VåJrsild, eksportpk., ganet, 0 fob. Do. mindre merker 7/ Do. flekkesild, Do. rund, 0 6/ Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg... " fiskepakket (85 ), fra lager slandssild, f.o.b.... " stvkketal 280/300, fra lager Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet.... Lys f.o.b.... Sildemel.... 3/4 20/4 kr. kr /4 pr. tn pr. pr pr. 00

5 25 april 928 F S K E T S o A N O 99 Alesund. Tran: Uklaret damp tran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. finnmarks.... Koldklaret damptran.... Bruntran.... Sildolje efter kvalitet.... Seltran.... 3/4 Kr /4 Kr Rogn: ste sort eksportpakket.... 2den sort 3dje sort Samfengt, fylt tønne pr. tn. pr. pr. tønne K l i p pfi s k: Søndmørsk... :.... l4.50/ /4.00 pr.v. Lofots... f Finnmarks.... Lenge.... Brosme.... Sei / Saltfisk: Søndmørsk torsk } ~ob. l. Lofots " / /0.30 pr. Vesteraals " plads fskej finnmarks " (vinterfisk).. pr. 20 Sei... '" S i d: Storsild, fiskepakket, ny.... Storsild, eksportpakket, 0 kg / /4.50 pr.tn. Fiskemarkedet utenlands. k v in tal = 50 i Bilbao, V,igo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. ka s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. t Y s k p un d = 0.5 eng e l s k p un d = 0.45 Klippfisk og tørrfisk. Nea p e L Konsulatet beretter 3/4 om markedet i mars: Omsetningen av både stokkfisk og klippfisk holdt sig ortsatt livlig i hele mars måned. Pr. ultimo mars beregned8s på lager (): Stnkkfisk: Hollender ordinarid 9000, Bremet 7 500, italiener stor 2 00'0, liten 650'0 og Finnmarken 50'00. Khppfisk: slandsk salt 56500, tørr 8500, fransk tørr 9000 og St. John's Salspriser i mars (Lire pr. 00 ): ~;tokkfisk: HDllender ordinario , Bremer 50520, italiener stdr 480'490, liten og Finnmarken Klippfisk: slandsk salt 29080, tørr 320'3>30, fransk tørr 30'0'30 og St. JDhn's Gen u a. Generalkonsulatet beretter 4/4: Siden generalkonsulatets siste rapport av 7/3 er der ankdmmet til Genua følgende kvanta: Tørriisk, fra Norge 22 bunter. Klipp Dg saltfisk, fra sland 3,50' tonn, ira Frankrike 39 tdnn Dg fra Holland 6~j tonn. For,bruket har vært tilfredsstillende såvel for tørrfisk som for klipp og saltfisk. Tørdisk,prisene er ufdrandret, mens de for kliplp o.g saltfis).{js vedkommende har steget ndget, Dg ndteres nu som følger (Lit.): Labrador st yle 270, vasket Dg presset 250' og små saltfisk.230 pr. 0'0' fritt på kjøperens jernbanestasjdn i Nordtalien. Ved å fratrekk'~ 25 Lit. pr. 0'0, har man prisen cif. Genua. N O' l' id S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/4: Kli(plpfiskimpDrt til NordSpanien i februar: Bilbao Corufi'a Vigo alt Norge ' sland og Færøerne. ' ' Storbritannien ' ' ' 52280' ' ' qpgaven er ifølge uoffisiell statistikk samt innberetninger fra visekonsulatene. Nor d S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/4: KHppfiskimport til NordSpanien i mars: Norge.... Bilbao 2H7850 sland & færøerne '2 Coruna Storbritannien ( alt Vigo alt Opgaven er ifølge uoffisiell statistikk samt innberetninger fra visekonsulatene. R i O' de Jan eir o. Legasjonen beretter 4/4: KlippfisktiUørsel siden 24/3 8400, behdldning 600'.0, pris 44 milrel;; kassen. Kurs 5 7 /8 pence pr. milreis, liten efterspørsel, ankommet 580'0 kasser skotsk fisk. L i S sa bon. LegasjDnen beretter 20'/4: mpdrt lste hal,vdel april norsk 62, skotsk 0', fransk 30', beholdning norsk 400, islandsk 20, skotsk 0, fransk 20'0, priset ndrsk ', islanjdsk 2ØOMD, skotsk , fransk 230,270', offisiell kurs 99. O p ort o. LegasjDnen, LissabDn, beretter 20/4: mport lste halvdel mars ndrsk 24, nyfundjandsk 220', islanu.sk, tysk 3, fransk 2, beholdning nd,rsk 5, nyfundlandsk 3033, islandsk 5.0, annen 47, priset nyfundlandsk utsøkt.stor 360', utsøkt middels 300, middels 280, små 270', islandsk ny tørket Oporto utsøkt stor 350', middels 320, små 30, pdrtugisisk 300. H a van a. Legasjonen beretter 28/3 at»guba J mpdrtadora«i,sitt siste nr. skriver følg. ang. klippfiskmarkedet i februar: Februars tilførsler har Dvergått januars. Disse slore tilførsler vil påvirke det lokale marked betraktelig. Siste februars tilførsler var endog større enn februar 927's, SDm nådde tallet 5444 kasser og blev betraktet SDm en av de månedersoill hadde rekdrden. Bladet opgir impdrten til Havana i februar som følger: Fra Kristiansund 8764 kasser, Alesund 5:9'93, Halifax 2,25, N:e\v York 2;253, BostDn 800, Oslo 575, Antwerpen 200, New Orleans 00, Santander 0, tils H a van a. Legasjonen beretter 6/4: Klip,pfisktiliørsel siden 2i9'/3 000 kasser, behol,dning 20'00, pris.75 ddllars kassen, liten efterspørsel. B i l ba o. Generalkonsulatet beretter 7/4: Ukeimport 700 n0'rsk, beholdning 500 norsk, island.sk, priser 7682 ndrsk, 777 islandsk. Bar c e lona. Konsula.tet beretter 6/4: Siden kdnsulatets fmrige innberetning ang. det herværende klippfiskmarked, har følgende tilførsler funnet sted (ca. ): Norsk d.s.»roa«fra sland , norsk d.s.»rongfdnd ha slan\l 3,23450, dansk d.s.»bdrnholm< fra sland 24!6000, d.s.»falacio< fra Liverpool 3650'0', d.s.»livorno«fra LiverpDol 4250', d.s.»palermo«fra Liverpool alt ca. 437 '500, alt av

6 200 FSKE TS GAN O 25 april 928 islandsk oprinnelse. Avsetningen har vært flau, og prisene i detalj olpgis å være ptas pr. kvintal a 40 ~ varierende efter kvaliteten. Man anslår at de nuværende beholdninger er omkring 500 tonn. L i vor n o. Konsulatet beretter 2/4: mars måned 928 innførtes til Livorno følgende kvanta (): Frn Norge 58 bl. stokkfisk 25900, fra Frankrike 245 ft. klippfisk 30927, fra Frankrike 3,2 bl. klippfisk 9320, fra sland direkte 486:) bl. klippfisk 24300, fra Labrador via England 94 ft. klippfisk Følgende priser notertes (Lit.): Høstfisk (spugnoso) unotert, italie!er ,400, Finnmarken westre co ur ant 4204,30. Klippfisk: Fransk lave lste kvalitet 220,225 og islandsk labrador st yle , alt pr. 00 eif. Livorno. Fersk fisk og sild. L ond on. Konsulatet, Hull, beretter 7/4: 258 kasser fisk, pris flyndre 8/0/, kveite 0/2/ pr. stone. Lo n don. Konsulatet, Hull, beretter 9/4: 300 kasser fisk, pris flyndre 0/2/, kveite 0/4/. New e a st e. Konsulatet, Hull, beretter 9/4: Mandag 447 kasser fisk, pris flyndre 8)'2/9Yz/, kveite 8Y'2/3/, 35~~ halvkasser sild 2/ 5/. New c a st e. Konsulatet, Hull, beretter 20'/4: Onsdag torsdag 400 halvkasser sild, torsdag 9/. New c a st e. Konsulatet, Hull, beretter 20/4: Onsdag torsdag 896 ks. fisk, flyndre 5/0/6, kveite 9/3/. H u l. Konsulatet beretter 7/4: 2350 kasser Hauge sundsnotsild, flaut salg 2/20/, restlast fra igår 26/25/ l;:assen. H u l. Konsulatet beretter 8/4: 20 kasser los smi'l. fallende Haugesundsnotsild og omkring 600 fra igår, en,del solgt 4/2/. H u l. Konsulatet beretter 9/4: 2000 kasser beste notsim 26/25/, rester fra igår 3/. Ham blir g. Fiskeriagenten beretter 7/4: Auksjon sei 27;;3Yz p. pundet. H a ill bur g. Fiskeri.agenten beretter 8/4: Auksjon kveite mitlidels 80'92, småmiddels 688, hyse 5073, sei 37;;, fersk sild 77;;8% pl. pundet. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 9/4: AnlwmnH~t 2000 kasser fersk sild, stengsild, 8 pf. pundet. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 20/4: Auksjon fersk sild 57;;87;; p. pundet. H a D bur g. Fiskeriagenten beretter 20/4: Auksjon hyse 5574, uer 26%28, kyeite stor 84, middels 8495, små 45 5 pr. pundet. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 20/4: Til Sl. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i lukens løp fra Norge pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): Hyse 5074, kveite stor 84, middels 8095, småmiddels 6 88, små 4,55, uer stor 28 og sei 27;;37;;. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 2/4: Auksjon fersk sild 5Yz7X pt pundet. H a D b u l' g. Fiskeriagenten beretter 2/4: ~t\.uksjon sekunda hyse 05}:;, håbrand 46 p. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/4: Hyse 4266, sei 9, lyr 6237;;, kveite stor 88, middels 84 00, smårniddels 6375, små 5558, ankommet 3800 kasser fersk sild 89 p. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter j8/4: Stor kveite 7489, middels 840, smårniddels 707, små 5060, stor hyse 66, middels 566, små 53i56, lerfjyndre 72'4, håbrand 3044, lyr stor 20:"~, små 8, torsk uten hod,' 674, fersk sild 787;; pi. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter :20:4: Fersk sild 78, ankommet 365/, 400/2 kasser fersk sild G 8 pi. pundet, markedet flaut. A U ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter, ~O,'l: Hyse stor 6674, mddels 5G64, små 4356, sei R%'2;J. pighå 2022, håbrand 50' pl pundet. A l to n a. Fiskeriagenten, Hamburg, hen He: son: Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukem: l0'p fra Norge 2500'0 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedet.; stilling opnådde i auksjonen (p. pr. pund): Hyse stor 72'/4, middels 56'64, små 4336, kveite stor 7489" middels 75 0, smårniddels 6378, små 5060, lyr 62.3Y;, små 8, torsl~ uten hode 6X, sei 92.5, lerflyndre 724, håbrand 30~)(). pigihå 2022 og pighå sekunda 3K ukens løp ankom fra Norge dels med direkte båter og dels med ruteskibene 2632/ og 2290/2 kasser fersk sild. Prisene var fra pf. G til pf. () pr. pund. På St. Pauli fiskemarked solgtes Yfer] Rnksjoll 352 kasser, som opnådde p. 5X8% og på Allona fiskemarked 875/ og 24!2kasser, som opnådde pf.,h~ pr. pund efter kvalitet og markedets stilling. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/4: Fersk sild 506, ankommet 3700' kasser fersk sild, vårsild 5.~~ 7, fjorfanget sild 5 pl pundet, markedet flaut. Alton3. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2'4: åbrand 40%60', pigihå 52, torsk 9'5, kveite små 5;) 69, middels 8900', smårniddels 87, stor hyse 60, mlc!dels 4!l. små 9%26 p. pundet. W e S e l' m li n de. Fiskeriagenten, Hamburg, heretter 20/4: uken /47/4 var tilførslene til Wesermiinde fiske marked betydelig mindre enn i den foregående uke. Alt i ah ankom 33 fiskedamlpskiher med tilsammen pund. Derav 8 fra Nordsjøen med 460' 400 pund, gjennemsnittlig 2560'0 pund, 4 fra sland med pund, gjennemsnittlig pund og fra Nordkap med pund. Som vanlig i de første dager efter påske var efterspørselen dårlig og en stor del av tilførslene gikk derfor til ki.ppfiskverket Auksjonsprisene var lave i begynnelsen av uken, men steg i slutten av uken, da været blev kjøligere. Auksjonsprisene var (pt pl'. pund): Hyse 7%67, l 27460, torsk 63!0. l 5Yz36, sei 326, rødspetter 4877, pigvar r 37:ln og kveite 99:40. Ant w er pen. Generalkonsulatet innsender en av et derværende firma avgitt rapport av 3/4: 53 kasser fersk fisk ankommet, først og fremst torsk og sei, priser resp. ca. frcs og.75 pr. Hummer. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 20/4: j\led ruteskibene fra Norge ankom i ukens lø.p 7 kasser le\'enue hulllmer. Prisen var lavere nemlig M. 6.l:JO pr. pund fortollet. mark er idag = kr Rogn. Nor d S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, ber~tter 7/4: Sardinfisike værhindret hele NordSpanien. Tran. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 20/4: Fra Norge ankom 2986 fater derav 880 fater hærdet tran og 00 tur. Fra Japan 9'50' fater, fra Danmark 48 fater, fra Skotland

7 25 april 928 fs K E T ~ fater. ra lsan,l rater og 9 fater fra Afrika. Markedet \ar rolig og noteringene er uforandret. Linolje er fast og noteres fra Holland Fl. 40 og for tysk vare M. 69.7:5 pr. 00 netto fortollet. Salt sild. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 20/4: Tilørslene awj L,;)g i ukem løp kun til 79'8 tm., som 'ankom fra Norge. ])~r var ingen bedring i efterslpørselen og noteringene Cl' Dfol'andret. K O]l i g s ber g. Konsulatet beretter /4: Gen for ]npne uke var her overhodet ingen forretning og i norsk sild hpveger prisene sig nedover. De sist opnådde priser kall ikke (prethol(les mer. Markedets stilling for de øvrige sildesorters,cdkommende er uforandret siden siste beretning og tendenser, er fast. Prisene for Yarmoulh sild er uforandret. Om nye" tilforsler kan ikke berettes. K ø i g s ber g. Konsulatet beretter 8! : norsl~ "iosild er her fremdeles stille og de inntrufne mindre partier tilfredsstiller ikke kjøpernes fordringer med hensyn til kyaliteten. De sist betalte priser er Rm. 20 til 22 eir. ndto. l de oyrige sildesorter var her litt bedre efterspørsel, men i det store og hele var avsetningen liten. Her noteres: Yarmouth matties 46/ til 47/, Yarmouth matfulls 43/ til 4'J/ ('if. ufortojlel beretningsuken innløp s.s.»elsfeth«me,l en dejlast bestående av 086/ og 70'/2 tønner sild fra Gr. Yannouth. Videre tilførsler av Yarmouth sild ventes ikke i denne sesung. Det spanske khppfiskmarked. "\y generalkonsulatet i Bilbaos årsberetning" for Den samlede klippfiskimport til Bilbao i 9:27 androg til 2(; , ifølge uoffisielle opgaver. mporten fordeler sig 'På følgende land: Norsk slandsk Britisk » l :~, 926. ;) » » ~~_._ GOO ;) 734 ;SOO 707,800 )) '» ' l.;g. Den stum tilbal.;egang i importen som den 0rske fisk i det siste d(':senium har hau på Bilbaomarkedet, fortsetter d"ss\elte.?dens man ifjor kunde notere en liten stillstand i denne bedrovelige utvikling, er importen iår gått yclerligere tilbake med ca..79 millioner kilo og dette til tross 0' at tutalimporien er steget med ca. 4.5 millioner kilo. Hertil må imidlertid bemerkes at en stor del av islandsfiskell allerede yal' be3iemt og solgt for Bilbao i HJ26, men som på grunn av dell 8l~g8ske kullstreik ikke kunde skibes før ut i januar, ffc,bruar 927. Den britiske vare spiller en forholdsvis ubetydelig rolle, og irnportenderfra holder sig jevnt år om annet uten siøræ fol'amlringer. Likeledes konsumeres det små partier av fransk og tysk fisk, men heller ildze denne vare kan sies å spille no gen betydning i konkurransen. Som et nytt trekk i tviklingen, kan nevnes at et spansk selskap med ganske betydelig kapital er startet i Pasajes, nær den franske grense. Dette selskap, som heter )'>Pesquerias y Secadores de Bacalao de Espana«, har bygget et stort moderne tørkeri for tilberedning av klipp'fisk. Likeledes eier de 4 store fisikebåt~t på 200 tonn ncl' ~Olll henter fisken hjem fra NyfundlandslJankenc. ~elskapet driver en ivrig propaganda, og slår herunder 'På de nasjonale strenge for åfå publikum til å sløtte»nusjonal indu S ~G _}._N O stri«. Fisken vil nødvendigvis bli aven annen type elin non,., og islandsfisken, og da folket her er meget konservativt, "il det utvilsomt ta lang tid for publikum venner sig til varen. midlertid har den fordelen av å kunne selges adskillig billigere enn den importerte fisk, all den stund det ikk(~ betale.:; toll på den. Det er ennu for tidlig å kunne uttale sig om dette selskaps levedyktighet, men det er i hvert fall et nytt ledd i utviklingen som man bor ha sin oipmel'ksoilthet henvendt på. På,elet Galiciske marked er den norske fisk fremdeles enerådende, da de ubetydelige kvanta der konsumeres av islandsk og engelsk fisk praktisk talt ingen role spiller. mporten til Coruna og Vigo viser falgencle tall: Coruna: n2;}. ~orsk : ,2650 Britisl, » 30250» J) Vigo: l Norsl~.. :) ;) G50 k~. Britisk » :0400» 70: 00» ~~~ ;) l(g. ;) , Den samlede norske klppfiskimport til NordSpanien kan lar ikke opvise mer enn millioner kilo mot en islandsimport av vel , eller næslen den dchbehe. De samlede tall var i 926 henholdsvis tonn mot en islandsimport 3.28 tonn. Den stadige tilbakegang for den norske fisk i NOl'd Spanien har nu også vakt våre myndigheters opmerl\somhet, og del: vil være å håpe at den nyutnevnte fiskeriagents anstrengelser: i samarbeide meld de norske eks,portører, vil kunne bringe en forandring til det bedre for de betydelige norsk; interesser som er knyttet til dette marked. lstruksen for fiskeriagenfen på den pyreneiske halvø. følge Handelsdepartementets bestemmelse av 38 mars 028 skal instruksens 5 l,yde som følger: Ved opståtte reklamasjoner har fiskeriagentell etel' pålegg: av Fiskeridirektøren eller anmodning derom fra norske eksportører, hvis ikke avstanden til vedkommende eksportsted forbyr det å besiktige varen, og om partene onsker del. med endelig virkning å avgjore tvisten mellem kjøper oj selger. For besiktigelse, foranlediget ved o,pstått tvi,;t mellem kjøper og selger erlegges folgenrle avgifter av den norsk,~ rekvirent: Klippfisk: For partier til eg med 00 bunter» 300 For,partier over 300 Rogn: For partier inntil 50 tønner.. ~J» fra 50 til og med»»» 00»»» over 300 tønner tønner» ;)0 ptne: ptas. ;)0» 00 J ;)0 Avgiften erlegges av den norske avskiber som hal' rekvirert isl{eriagentens nærvær til avgjørelse av tvistigheten. AygHten blir å innkassere av Fiskeridirektøren ifølge ollgave fra fiskeriagenten. Gjelder reklaimasjonell seh'e vrakningen, innsendes beretning om saken til Fiskeridirektøren.

8 202 f S K E T S Siste telegrafiske meldinger. (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i næste nr. på sine resp. plas,ser). Klippfisk og tørrfisk. B i l b a o. General,konsulatet beretter 24/4: ngen import, beholdning 000 nors,},, 3000 islandsk,,priser uforandret, slappere marked. Rogn. B i l b a o. Generalkonsulatet beretter ~4/4: God t sardiilfiske Vizcaya, Guipuzcoa, en delrognomsetning. Amerikanskpolsk bank. Legasjonen i V.f arszawa henleder norske forretningsmenns opmerksomhet på en siden juni 92,6 etablert amerikanskpolsk bank: Bank Amerykanski \v Polsce, adr. K '6lewska 3, \Varszawa, som ledes av svenske direktører, og som legasjonen mener vil kunne yde norske forretningsmenn pålitelig og.verdifu]] bistand. Banken kan tilskrives bl. a. på norsk. ngen toll paa fisk og sild i Nigeria. Konsulen i Lagos meddeler 20/4 på Utenriksdepartementets telegrafiske forespørsel at den ophevelse av tollen på levnetsmidler, :som nylig blev i"erksatt, også omfatter tørrfisk, sild og fiskehermetikk. o ANG 25 april 928 Tollvesenets kurser i Portugal. Legasjonen, Lissaboll, beretter 3/3: henhold til cirkulære fra det herværende to direktorat er tohvesenets kurser for uken 26/33/3 fastsatt som følger (Esc.): På Madrid 3.423, Paris 0.80, Schweiz 3.9~, Brussel 2.83:5, New York , Amsterdam 8.87, Halien.0 ;), Brasilien 2.45 og på Ty.skland Noteringen på punl sterling er uforandret. Tollvesenets kurser i Portugal. Legasjonen, Lissabon, beretter 7/4: henhold til cirkulære fra det herværende to direktorat er tollvesenets kurser for uken 2/47/4 fastsatt som følger (Esc.): På Madrid 3.422, Paris 0.80, 8ch\\'eiz 3.92, Brussel 2.839, New York , Amsterdam 8.9, lt:tlien.07;). Brasilien 2.46 og på T'yskland Noteringen på pund sterling er uforandret. Tollvesenets kurser i Portugal. Legasjonen, Llssaboll, beretter 2/4: henhold til cirkulære fra det herværende to direktorat er tollvesenets kurser for uken 0/44/4 fastsatt som følger (Esc.): På Madrtd 3.424, Paris 0.80, Schweiz 3.D'?, Brussel 2.84, New York , Amsterdam 8.9, Ttalien.073, Brasilien og Tyskland Noteringene på pund sterling er uforandret. Det spanske tohtiuegg. Legasjonen, Madrid, beretter 4/4: følge en i»gaceta de Madrid«for 3/3 ojfentliggjort»real Orden«av foregående dag vil i inneværende måne i l middelkursen ved beregning av tolltillegget for varer fra land med lav valuta bli som følger: Tyrkiet 3.003, Bulgarien 4.299, Jugoslavien og Grekenland Det spanske gulltillegg. GullUlJegget Tranmarkedet i talien 927. Av generalkonsulatet i Genuas årsberetning fo' 927. Skib laster. 8.s.»80lferino< til Vest og Østtalien er noget forsinket og beregnes lasteklar Bergen 27 /4 me~l avgang 30/4. Spanskelinjen. M.s.»Tampa«laster øst/vest~norge æ/428/4 0' Boston, Philadelphia og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tortugas«laster øst/vestnorge.primo mai for Savannah, Hav an a.,. Vera Cruz, Galveston/Houston og ~ cw Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»8an Telmo«til Bilbao, Santander, Conma og OPOl'to, beregnes lasteklar Bergen omkring 3/37/3. Sp3.nskelinjen. taliabåten fra Bergen 30/4 anløper Ancona. Oljemarkedet. meddeler 3/3 928: Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, Prisene er fra og med 3/3 9'28 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen kr. 0.3, 0.8 og 0.20 øre pr. henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Levert i eller f.o.b. Bergen er prisene øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra 8karholmen 0 øre. Shell bilbensin lu. 0.3 pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Den samlede import,av fiskeoljer beløp sig i de føl"sk måneder av 9'27 til ca. 2,000 kvintaler mot ca i 926. Herav faller ifølge,geenrahwlsulatets ankomslo,pgayer ca kvintaler på norsk tran. Med hensyn til tran fra andre lande er denne nokså ubetydelig. Prisene har hojdt sig temmelig høi under årets løp og utgjorde i maijuli 50/ pr. 00 cif. Genua og j,september til febl~uar / a 40/. Med hensyn lil kvaliteten så har,d.en avklarede tran vært til klientenes st0rlste tilfredsstillelse, mens bruntranen, som spesielt konsumeres i provinsen Liguria til medisinsl: bruk. ikke har vært tilfredsstillende, på grunn av den ubehagelige lukt. Dette har bragt importørene tap og de hal' vært nødt til å gå til store prisnedslag for overhodet å kunne bli av med den. Der har i de.siste år vært en stigende efterspørsel hernede efter fiskeoljer til industrielt bruk spesielt til lær og såpeindustrien t:o industri grene, som {siden krigen er irasl, utvikling. Siden efter har talien også begynt å interessere sig for hvalolje og for å fremme importen derav har regjeringen utgitt et dekret, hvomfter fiskeo,ljer, der innføres til talien i herdningsøiemed, er fritatt for toll. For omtrent t't år siden blev den første herdnings,fabrikk etablert i Brescia. Det fotlyder at fabrikken vil være avtager av betydelige kvantiteter.av hvalo'lje. A angi de årlige importkvanta til talien ay fiskeoljer til industrielt bruk lar sig vanskelig gjøre, da der eter tohtariffen ikke iskjelnes mellem ojjer til m8lc:!,isinsk og til industrielt bruk

9 ~ <>4/ ~ ' Sluttet 0 =20_8) 7)~~Z ~ '~ ~~ ~ 928 til 2 april Finnmark Vinterfiske til 26 s Troms fylk e... Lofotens o psynsdistr.. (,,\, erunder Væ røy og Røst) Yttersiden 'J D Helgeland Salten... N.Trøndel agvikna. S.Trøndela gfosen. Møre fylke... Sogn og fjo rdane fylke Søndenfor o Rapport nr. 2 om torskefisket 928$ Torsk i 000 stk. 2) Tilsammen Finnmarks vaar eller loddefiske f ra 26/ ) Tilsammen 5584 Mot i ' 920 " 99 til 23/4 \ \ 24/ /4 " \ / / / / _ 9/ / ]/ / \ l l Finnmark vår eller loddefiske til 23/ l TS3:300 Til 24/ / / / / / / Lofoten i Lever til overs til andre tran i hl. transorter i hl. Priser for l Tilstede Rogn lever i hl. sløiet ~~~~_ båter pr. hl. torsk far pr. rogn tøier fisk er e pr. hl. \ 2063 \ 295 \ !! 30' )03!~ ' 2 l l : i! f575, 324 _ 305 =~4259 7s9r _ 8 _ 44! Sluttet 6)2799 l Sluttet Sluttet Derav 00 stk. sløiet torsk! vekt i Damp leverhor: medisinhengt saltet dighet stk. 000 stk. 000 stk. lever i hl. 4) i l= ~~ i i ! i ~~ , \ ~400 ~ l 4856 l i ! i i ] Tellingen i regelen optatt fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stk. 2) omgjort til stk. 3) omgjort til stk. 4) 00 liter lever gav i Lofoten 3245, i Finnmark 3035 liter dampmedisintran. 5) Prisen for 00 stk. usløiet torsk var i Lofoten fra ) Herav 302 garnbåter og 609 doryer fra 237 motorfarkoster. 0stlofoten er stasjonert 628, i Hen_ ningsvær 272, i Vestlofoten 697 og i Værøy og Røst 202 båter. 7) Herav 66 motorbaater, 2 dampskiber og 63 ro og seilbaater. 8) Dessuten 23 kjøpere paa land. l ~ i J..~~ 752

10 204 FSKETS GANG 25 april 928 Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapel Thv. Halvorsen BERGEN Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. Telegramadresse ; "Speditør NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra øst & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Dampskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen. Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : «Bergensped» A.S ~aastofcentraten... Bergen Disponent: E. ENGESETH Kjøper i sæsongen BRSLNO, MUSSE og SLD for hermetikfabriker Telegrafadresse :,RAASTOF< AlS l. densen lii Telefoner i kontortiden: utenfor 3 O 5 Bergen Kulforretning og vedhuggeri Nøsteboder 9 a og b Alle sorter {UL, {OKS, VED Telefon BRSLNGLAGET STAVANGER Kjøper l sæsongen. Brisling, Sild, Musse og Spir Daglig produktion 2000 skjæpper Telegramadr. : Brislinglaget, Stavanger Telefoner: kontoret Privat , egen rikstelefonlinje element JO HNSEN Afs, BERGEN mottar til forhandling Sild, Fisk, Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Uampskibsekspedition BergenNordNorge BergenOslo Stavanger kooltnunatefiskehatt~ Rikstelefon 2288 Kjøper av alle slags fiskevarer Km Kolbeinsen & COm Als l Haugesund Telefoner: privat 34 Telegramadr.: Kolbro Eksport av alle sorler Saltsild Tilbud paa eksport og fiskepakket sild mottas DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKA~ '3. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4.307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fm.lo em.) Telegramadresse : B er gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskap.ets rutehefte nr. 9. Det indeholder ddaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNe~~~~~in:~~, BElGEN l Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Ca.gsped" Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BRSLNGKOMPANET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen landets ældste fællesindkjepslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr. : Brislingkompaniet Telefoner kontoret: 525, 526 Forretningsførerens privatbolig: 527 k Direkte rikstelefon J. Edler.. Jensen, Stavanger Telegr. adr.: Omsætter paa ind og,.e O LER" utland alle sorter Te efo n e r: 'Salt og fersk sild og kontor 325 k lager 370 fis '. samt kr!dret ~ 325 Sild og ansjos Karl Sirevaag, Stavanger Etableret 90 Telegramadresse : Karl Sirevaag Kjøp og salg av alle LFiskesorter A.S. ROSENDAHL. & CO. BERGEN Oprettet 7845 Landskjendt for norske~ fabrikata i fiskeredskaper Als Kolnæs vi P. Lindøe Telegramadr.: "Peder" Haugesund Telefon: 753. Privat: 424 Fersk og saltet sild. Sildeksport Tilbud av eksportpakket og fiskepakket sild utbedes... A / s Haugesunds Nye mekaniske Verksted Haugesund Billige reparationer paa jiskedampere og motorskiber utføres. Forespørg pris. J Fiskere f Bruk altid Wegener & Søreides Hul og Røketobakker fra TOBAKSFABRK BERGEN_ BERGENS SPAREBANK OPRETTET823 Forvaltningskapital ca. kr ~ Carsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLAGER

11 ~~~i 00 kr. 2,") april 928 FSKETS o A N O 205 ferskfiskiransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon. i Til innlandet Til utlandet Stasjoner! ~ '~'~For= Sve Dan Tysk \ _.... ~_ Oslo øvrig rige mark land 'i fra l Trondhjem " ' i /\_7/4 ialt... l Sild Fisk fra Trondlzjem: s/ + 4/4 ialt.. Sild.... Fisle \ Fra! Bergen: "/4_4/4 ialt Sild... '" Fisk ! Fra Andaisnes : 8/4_4/ 4 ial t _ ! Sild.... Fisk.... 6;680! ~240 alt Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angit brutto Fiskesort 0/4 /4. 2/4 3/4 \4/45/4 Tils. li g Kveite... i: k:~o i k~ O k~20' k ~J;ed~~...: : [ll 20 0 ' Torsk.... ;~/d' : : : : : l! 80 ~: ~~~ 2600 ~;~~' 2~:~ ~50i 3~~~~. il Hvalkjøtt ørret... \ 60 i Hummer, Reker Annen fisk "' Tils ! Fiskets Gang A weekly intelligenee orga~ of the Norwegian fisheries published 'by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i an' Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian Usheries now being earried on, from the beginning of the year, 928 to April 2th. W i n ter and S p r ing Her r ing s in hektoitres (hl): ianded , ieed , salted , to fish oil factories , to eanning factories C o d in number of fish: landed , prepared for stoekfish for salted and dried fish Cod liver oil produeed in hl , livers of eod to other oils in hl. 789, eod roes :ln hl Vekselkursene (salgskurser). li Mynt Pari 7 / 4 8 / 4 9 / 4 20/4 2/4 23/4 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ ~ R. M ! Fres Sv. kr \ D. kr Gylden Sw. fres Dollar ! Br.lga F. mark Pesetas Lire Czek. kr sl. kr. l) østerr kr ~ } } i London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Escudo.. 3,/8 6 ) 3 6 ) 3 3 /8 6 ) 3 3 /8 6 ) 3i33/46) Pes0 2 ) Mils 3 ) Yen 4 ) / /2 / 5 /32 / 3 /32 / 5 /32 / P/2 / 5 /32 Tael 5 ) 2/73/8 2/73/8 Bombay. ' /5.97 /6 Honkong 2/ /6 2% 2/7/2 2/73/8 2/7% 2/7 3 /8 /5.97 /5.97 /5.97 i /5 3 /32 2/ 3 /4 2f3/4! 2 2/ /G l) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 5) Shanghai. 6) esc. pr. ~. Fiskeillluørselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen fisk innført fra utlandet til Oslo sjøtollsted i uken 5/42/4 928: Dan D ark levenlde fisk kr. 7250, fersk fisk kr Fra Sve r i g e fersk fisk kr. 80. Fra Eng l and fersk fisk kr fiskeeksporten (forts. fra sidste side). Tollsteder Selskinn Hermetikk Stearin tm. Hvaloljefettsyre tm. Margarit Oslo Kristiansand Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen...' ~ Florø... Måløy..." Ålesund Molde Kristiansund 3489f9 Trondhjem... l Bodø Svolvær... \ Narvik... Tromsø Hammerfest.. Vardø... Vadsø... Andre alt uken

12 i tnr. ' Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 4 aprit 928 og uken som endte 4 april. Tollsteder Vårsild..._... fetsild alt i Derav og skåret Stol'sild tnr. flekkesildl sild tnr. tnr. Nordsjssi d tnr, Tarrfisk slands Klippfisk, fl Rot Hyse, Annen D.m. R.m. Brun Brislin g sild ialt Rund sk Sei Rogn Blank skjær rund terrflsk ialt tran tran blank Brun tnr. tnr l kg i tnr. tnr. tnr. tnr. t tnr. ' l nr. l ' Oslo..,....,', 24 "060 Kristiansand.. 7 l Egersund Stavanger Kopervik... "., Haugesundl) Bergen ) Florø Måløy Ålesund 4) Molde 5) Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær 6) Narvik Tromsø 7)... : " Hammerfest Vardø... l Vadsø... ; = 5 = _ Andre... )5 i 335 l l alt ' uken : !. 2 l ' = ~~_6~ Hå Herdet Hval Sel BoUle.. Sild, Makrell, Makrell, Laks, Levende Annen Fisk Fisk. Fiskemel, Tollsteder kjerr hvaltran tran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk ål fersk fisk Hummer Reker saltet saltet Slldemellevermel, tnr: tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. ks. tdr. stk. f~~ l tnr. flsk:~~ano l slo [ i ristiansand ~ersund , 70 ~ avanger :>pervik augesund ) !rgen ) orhj M åløy Å esund 4 ) M olde 5) B S 'istiansund ondhjem ' )dø 'olvær 6 ) lfvik omsø 7 ) lmmerfest udø... 55! V ldsø... i ldre... 9) alt ~ l l '~_ uken ' ) Dessuten 5300 hvalbarder. 2) Herav l Finnmarks og 5452 annen rundfisk. 3) Halve kasser. 4) Dessuten 9804 iset rogn. 5) Desuten 2000 fortsættes om) hvalbarder. 6) Dessuten 2790 fersk rogn. ) Desuten 24 tm. seitran. 8) Fra Skudeneshavn. 9) Fra Fredrikstad. ( staaende side.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Fiske s n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer