Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske."

Transkript

1

2 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på kjøpere, siden forrige Otpgave saltet 2989 tønner, til sildoljefabrikk 2000 mål, tilstede ca. 300 garnbåter. Trondenes 27/0, optatt Topsund og delvis And'fjord hl, hvorav 7500!landelsvare, 0000 fabrikksild, 000 hermetikkvare, priser handelsvare 30 2, fabrikksild 8.00, gode utsikter for rabrikl{:sild. Bjarkøy, denne uke optau 4 landsteng 350 hl. hermetikkvare, 340n skjæresild, 50 sildoljefabrikk, 30'0 agn, dessuten poset 300 hl. skjæresild, 3500 sildoljefabrikk, priser skjæresild 80, hermetikk 8.50, fabrikkvare , agn 0. bestad 27/0: stengt optatt 50'0 hl. skjæresild, saltet handelsvare, pris Torsken, denne uke 8 landsteng Sifjord Giska ca. 900 hl. småsild og skjæresild, optatt 50 hl. fabrikkvare, 'Pris ukjent. Fylkets kvantum hl., hvorav 3320 saltet handelsvare, 22 GG5 sildoljefabrikk, 85 hermetikk, 30 hjemmeforbruk, 850 agn. Nor,d l and 2.9/0: Vega, siden siste innberetning opfisket 200 tønner garnsild saltet handelsvare, Nesna: ialt opfisket 25 hl, hovrav 85 hermetikksild, 400 skjæresihj, pris 35 hl. Buksnes: siste uke et større og fem mindre notsteng Haukland samt litt garnfiske Balstad, ialt 4000 mål, sortement notsild 5{) og hemnetikkvare garn 46, pris not.. sild 80, garn 4522, fisket antas avsluttet. Hadsel: siste uke opfisket hl. sild, hvorav handelsvare 0500 tønner, hermetikk 7525 hl, sildoljefabrikk 7375, pris handelsvare, hel~metikk 8, sildoljefabrikk 5.00 pr. hl, tilstede 30 land notbruk, 40 snurpere, 30,driyere. Bø: siden forrige beretning dl'iygarn strekningen Litloy Uuvåg 0,02 mål, settegarn sist0 natt l20, gjennemsnittlig 3 mål, 0' Guvåg et notsteng 00 mål, pris 78 pr. hl., mangel på kjøpere, i uken opfisket (joo hl. saltet til handelsvare med 750 tønner. Øksnes: si3te uke 3 små landsteng 400 hl. hermetikkvare solgt 00 hl, pris u.oo, drivgarn settegarn Børøyfjorden ~'~,G mål, :pris :2;), opfisket 600 hl, hyora\' tilvirke t handels'vare 270 tønner. hlt o,pfisket i fylket hl, hyorav saltet handelsnl'e tønner, skjæresilcl 0955, solgt sildoljefabrikk 95 ()7;), hermehl;:k hl, resten agn og hjemmeforbruk. Nor cl Trø n del a g. nntrøndelag 5/O22/(L Op.fisket 800 kasser sild. TiUøl'slel' tu ]wnll.cthdda brikkene: A les u n dog Sun n () r e, uken sem endte 27/0: ngen tilførsler. Haugesund og omegn, uken som endte 27/0: Fn Hordaland mobsa 300 skj. U 3.00, fra Nordland mossa 600 sl;:j. fl kr Sta 'F ang e r, uken,sc)l 'endte 27/ (): Fra Rogaland mossa SOll skj. fl 3.00, fra Trøudelagen blanding 74 skj. ';, G.OO, fra Nordland mossa '5640 skj. a : Brislingfisket. Sta van g e r, uken som endte 27/0: brisling 52 skj. a 0. Hummerfisket H a u g e sun d, uken som endte 27/0: 3450 stk. hummer a Kystmakrelfisket. Fra Trøndelagen Fra Hordaland H val e r, uken som endte 27/0: Opfisket 200 ;\ E g e r sun d, uken som endte '27/0: Opfisket 2700 a 0.45, solgt innenlands. Middels storrelse, god kvalitet. fisket ved Bjørnøya. Trondhjem, uken som endte 27/0: nnkommet fartøi med 3800 kveite a.3. Fisket utenlands. Det portugisiske sardinfiske. Legasjonen, Lissabon beretter 20/0: folge forellggendp oplysninger utbragte sardinfisket i Setubal i første halvdel a\' inneværende måned ca kurver, motsvarende ea 33,G7 msser ferdig vare. Hvad prisene angår kan bemerkes at gjeunemsnittsprisen pr. kurv var Esc , mens den gjennclllsnittlige salgspris har Hgget mellem 30/ og 32/ pr. lzas,se % Clu l 30 m/m, alt efter varens kvalitet og merke. Det engelske sildefiske Konsulatet, Lowesto[t, beretter: Sildefisket for Y arm outh og Lowestoft Els. til uken SOill endte 27/ () (fjorårets tall j parantes) : Oplfisket Cl'uns (433438). Totalsaltning ti i 3/ Det hollandske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter: landbl'ugi fi,.;kepakket sild i sesongen til 7/0 (fjorårets korresp. tall ipal'ante,,;) im. (370988). Det tyske sildefiske. Fisk~riagenten, Hamburg, beretter: llandbragt fikepau:e't i;ild i sesongen til :20/0: (f.iorårets korresp. tall i pel'2n:es) tm. (80472). Det svenske sildefiske. Uken som endte 27/0: Garnsild :24 G4G l'g., tl'illsild ~ :S(iL notsild ~Vliddel,pris Gøteborg garnsild 3B elt pr. l'g. trålsild 2G. Saltet Totalfangst til 27/0 (fjorårets korersp. tall i pa'anle.~): Garnsild 34;)3 7S0 (~ 758 2'2), tl'ålsild ~. 3:) 33 \:2,'.. (2883 (33), notsild 8744 (3:200). Totalsaltning ~)?, 8:20 (~\J:2:)). Fiskemarkedet innenlands~ Nedenstående prisnoteringer angår innernbys handel mellern kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedsprisel Bergen. Tran: 23/0 26/0 Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands, ny pr. tønne,, finnmarks, ny sei dampfran, prima lys Prima koldklaret damptran, ny pr. Råmedisin, nordl., uklaret.... Blank medisin, nordl..... Blank industriell ) pr. Brunblank, medisin, nordlands.... do. industriell , 0.47 ) pr.

3 3 oktober 928 F S K E T S O A N O ~5 ~ 23/0 Kr. Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar Sildolje, lys.... Sildolje, mørk.... Rogn: ste sort pr. eksportfylt tn.'.... 2den,,.... 3dje,,.... Samfengt, fylt mellem~bunnene ny.... Rundfisk: U soriert Lofots.... U sortert helgelands.... Tynn vestre, hollender.... Fyldig vestre hollender.... Undermåls vestre hollender:.... Almindelig hollender.... Bremer.... Samfengt italiener (stor).... Samfengt italiener (små).... vlagerfisk.... Lubb... o o o o Høstrundfisk... o Afrika rundfisk 30/50...,.. Do. do Usorteret finnmarks, over 200 gr.... finnmarks, gr.. o do gr... o... do. over 600 g~.. o Titling: Hollender,.,... o o o Bremer o, Finnmarks 00/200 gr.... Rotskjær: Zarttisk. o, Vekkerfisk. o o Høkkerfisk... o o o Danskfisk, stor... o rio. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ middelsei 40/ Afrikasei do. Småsei 50/60 o 40/ / Brosmer: flekket.... Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/40....,,. Samt vårhvse 4f)! Almindelig do. 30/50... o ) 5.25 ) 6.00 ) ) ) Lenger: Skruelenger.,. o o o o o o o Bjerkelenger... o o 5.50 Klippfisk: lste sort, Lofots. o o 26/0 Kr ) ) ) ) 0.75 lj p~ pr. vek pr. vekt p~ vekt 23/0 Kr. 26/0 Kr. Fetsild: Fiskepakket... 8'0 stk. pr. 0/2 2/4 7/9 Skjæresild, fiskepakket pr. Storsild: Eksportpakket pr pr. tønne Fiskepakket, rund, ny... o Vårsild: Eksportpakket pr. 0 o Fiskepakket, rund.... s l and s s i d pr. ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N. T ran: 9/0 26/0 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands... 20/8 20/8 ry. tn. Finnmarks.... Råmedisin.... Blank medisin... o, Bruntran.... Rogn: pr. Nordmørs samfengt stavfylt tn / Lofots /24 22/24 Klippfisk: Nordmørs... o pr. vekt Lofots Finnmarks..., 7.40/ /8 Blanklenge... } 6/ /7 Blaalenge.... Brosme / Sei..., Saltfisk: N ordmørs } fob { pr. vekt L?fots..., fiske pr. 20 Fmnmarks...'.... plads Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm / /0.65 pr. småsei 30/ Prima småsei, 30/40 ) Sekunda 30/ ' ' '. '. Jl Små,,20/30 samf. 0.60/ /0.65 S i d: Storsild.... Storsild, eksportpakket, 0 kg...,... slandssild Ålesund. 9/0 26/0 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr, Kr. eller Nordlands... 20i /8 pr.tn. Do. Finnmarks Koldklaret damptran...,..., pr. Bruntran.... Sildolje efter kvalitet / /0.42 Seltran... o / /0.52

4 436 FS K E T S O A N O 3 oktober 928 9/0 Kr. 26/0 Kr. Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønne 2nen sort dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk... '\7.75/8 Lofots... J Finnmarks.... Lenge Brosme Sei.... Saltfisk: Søndmørsk torsk.... Lofots l fob. ) fiske t JPlads J Vesteraals Finnmarks (vinterfisk).. Sei.... Pressefisk (kasser ei 00 ) Presset lange.... Rot s k j ær: Sei, samf S i d: Storsild, fiskepakket, ny.... Storsild, eksporfpakket, 0 kg.... slandssild.... Haugesund pr. vekt pr pr. 6.50/ pr. vekt pr. 9/0 26/0 kr. kr. VåJisild, eksportpk., ganet, 0 fob.6/6.50 6/6.50 Do. mindre merker 7/ Do. flekkes ild, / Do. rund, 0 6/ Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakkef, ganet 0 kg fiskepakket (85 ), fra lager slandssild, f.o.b pr. stykketal 280/300, fra lager Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet pr. Lys f.o.b...,.... Sildemel /25 24/25 pr. 00 Mak r e l, saltet i fob.... notmakrell.... Fetsild, notsild, fiskep. } ) ) Utsolgt. Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Karta gena, Malaga ; 40 i Bar,celona, Tarragona; 60 i Portugal. k,a s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro.. t Y s k P u n d = 0.5 eng e l s k P u n d 0.45 Klippfisk og tørrfisk. T a l' l' a g O< n a. Konsulatet beretter 5'/0: ngen tilførsel av klijplpfi!sk ste halvdel av okt. Beholdning islandsk, pris pitas. 70 pr. 40 R i ode Jan e i ro. Legasjonen beretter 2.;)(0: \lippfisktilførsel siden 4(0 2,5200 kasser, beholdning pri.;,.36 milreis kassen. Kurs 3 7 /3 pence pr. milreis, lh'lig efterspørisel, ankommet kasser skotsk fisk. Nor cl S p a ni e n. Generalkonsulatet, Bilbao, innsender følg. o:pgave over klippfisk~mporten Ul NordSpanien i september: Norge.... sland & Færøerne. Storbritannien alt alt i i V6}~~~~~~~ g~~}}~ Opgaven er ifølge uoffisiell statistild, visekonsulatene. samt opguve' fra Ant w e rp en. Generalkonsulatet innsender følg. rapport dat. 24/0: Med s.s.»ursa«ankommet 25 baller stokkfisk fot Belgien, 5 baller for Luxemburg og 00! og 50/:2 baller for Strassburg. B i l b a o. Fiskeriagenten beretter 2:3/0: Det vil bemerkes, at klirprp,fiskimporten til Bilbao i de siste '~ uker har bestått av ca bl. islandsk og iærøisk fisk og kun 2000 bl. norsk (pr. s.s.»san Lucar«). Beholdningene ved ukens slutt anslåes til ca bl. islandsk med god efterspørsel fra innlandet. Utsalgsprisene fra lager her er ennu ikke komnwt op i et rmelig forhol:d til hvacl man må ha fo norsk hsk, likesom de heller ikke står i forhold til de priser som man nu må betale for nye lnnkjølp på sland; men telldensen er opadgående, og dersom ikke noget uforutsett inntreffer må man regne med at prisene ved julesalgene vil koijlllle til ij ligge mellem 90 og 00 ptas. De siste salg av bd~dning har vært gjort til priser mellem ptas. 88 og 84 i henhold til kvalitet og størrelse, men idag.forlanges der et par 'tas. mer. Når man tar i betraktning den store prisforskjell mellell islandsk og norsk fisk (Norsk nr. 2 koster ca. ptas. 00 fortollet), er det lett forståelig, at man under disse forhold ikke kan fa plasert nevneverdige kvanta norsk fisk på dette marked. Foruten de forannevnte tilførsler av islandsk og fæl'oisk fisk ankom der idag en ladning på 0000 bl. færøfisk med den norske damper»8toresund<:. Hertil er der.3 andre cl,amper,; underveis med fisk, nemlig»union«,»annahoe og») La France«, hvilke alle er vente:des innen en ukes tid. Alle disse ladninger tilsajmmen utgjør henimot 50000' bl, hyorav jeg forstår, at en stol' del allerede er fol~håjldssolgt til innlandet, og 'orholdene synes således å ligge meget gunstig an for tiden fremo'ver. De gjenværende beholdninger på sland som ikke allerede el' solgt, er nu meget reduserte og der forlanges stadig høiere priser. Man begynner forøvrig allerede å ofierere ny, kunstigtørket fisk fra sland, uten at jeg hittil har kunnet fet rede,på hvilke priser disse offerter går ut på. Bil b a o. Fiskeriagenten beretter 30/0: U~eillport 2000'0 kvintaler islandsk, beholdning 80'00, prisel' V i go. Fiskeriagenten, Bilbao, beretter 23/0: Kljppfisl{)forretningen i Vigo har i det siste gått suudt og normalt og de fleste av importørene har tjent gode penger 'På sin fisk. Den sist ankomne båt,»bretagne«fant et praktisk talt tomt marked, og avsetningen av de ca bl. den bragte hal' gått utmerket så del~ nu kun er ubetydelige beholdninger igjen. nteressen for kjøp pr. den nu la,stende båt (eller båter) hal' således vært ganske stor, og så vidt jeg har kunnet beregne

5 'H oktober 928 F S K E T S o A N O,437 :'' der kjøpt omkr bl. Som ti:dhgere nevnt blir del' i disse dager også tilført Vigomarkedet ca bl. islandsk risk. nemlig 2300 bl. direkte fra sland og ca. 000 fra Bilbao. V i g o. Fiskeriagenten, Bilbao, beretter 30/0: mport (jo islandsk. ventendes 3000 norsk. L iss a h o n. Legasjonen kommenterer 2'2/0 telegl'. av sa:mlle dato ang. markedet i lste halvdel av okt.: Hvad beholdningene angår så er disse hos mportørene svunnet inn til et a.bolutt minimum, men hos detaljistene finnes der.io ennu fjl del fisk. Den ohiciele kurs er som tidegere Esc. D9 pl'. l,und sterling, ljlens den effektive kurs vedvaren:fe ligger il8llem Esc. 07 og 08 pr. f. Det er verd it netere at Lissabon'lllarkedet er blitt till'ørt en del slandsfisk fra Oporto. t yad den norske fisk angår så må detaljprisene for denne ennu hoiere op, hvis de priser SOl nu forlanges fra Norge, skal kunne bli regningssvarende. Det kan tilslutt tilføies at SllHHlskelinjens 2 båter, d,s.»bretagne«og»8anta Cruz ::lnlwm til Lissabon den VS/lO med ca. 450 tonn norsk klippfisk og da enne fisk ankom til et tomt malked blir den nok Olllsatt tlled fortjeneste. Fersk fisk og sild. L o l d o l. Konsulatet, Hull, beretter 2i3/0: dag 400!,asser fisk, pris flyndre 9/!, kveite 0/3/. L o don. Konsulatet, Hull, beretter 25/0: Torsdag ;)0 kasser fisk, pris flyndre 9/0/, kveite /2/, skate \' inger omkring 7/. L o nd o n. Konsulatet, ull, berette l' 27/ () : dag 300 ka,;ser fisk. pris flyndre H!9!, kveite 2!. Hull. Konsulatet beretter 23/0: Gl'ønnlandskveite luliii. Newcastle. Konsulatet, Hull, beretter 27/0: går (ju( kasser risk, hvorav H37 :direkte jernbanen, pris flyndre D lo/g, kveite 6/4/. Ne \y c as te. Konsulatet, Hull, beretter 27!0: Om.. dag 337 kasser fisk, pris flyndre 9//, kveite 7/3/ pl'. stone. O r i S l y. Konsulatet, Hull, beretter 23/0: 9år,l belter 3()O snes kveite fra Grønlandsbankene 3/7/, idag bm (JO snes, 9jG :pr. stone. Ham l u r g. Fiskeriagenten heretter 24/0: Auksjon b:tbrand 340 pif. pundet. H a fli blir g.' Fiskeliagenten beretter 26/0: Ti8t. Pauli fi:ikemarkeci (Hamburger Fisehauktion G. m. b. H.) ankom i ukens vjp fra Norge 9500 pund fersk hyse og håbrand, som i au ksjonen opnådde (pl pr. pund): Hyse sydlig 2933 og håbrand 340. Til St. Pauli fiskemarked ankom i ukens l)!) 3 båter llled 'pund tysk trålsild. H a Hl bur g. Fiskeriagenten beretter 27/0: Auksjon haorand 3944 pf. pundet. H a bur g. Fiskeriagenten beretter 29/0: Auksjon SO' kveite uten hode 7577, med hode 6068, middels 738'2, Slllå 52'67, hyse 2640, håbrand 43X44 pf. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter '23/0: Auktijon sekunda kveite 50~98, trålsild 0%2 pf. pundet. A l to n a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 24/0: :0' hyse 60, middels H2/6,5,o, små 825, pighå 2930, håhrand 33/64/6, småsei 9.Y420.Y4, tysk trålsild ~~4 epf. p'. pund. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 25/0: Ankommet 4520/, 5e39/2 kasser Lowestoftsild 45, overdays '3, tysk trålsild 45 pf. pundet. A l to n a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 26/0: T;'sl;: trålsild 4/68.Y4 pf. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 26/0: Til Altona fiskemarked (H. Koser') ankom i ukens løp fra Norge 4000 pund.ferskfisk, som eher kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): Hyse stor 29Y:!60, middels 23Y!50, små 825, p.igvar stor 2440, middelti HO3, små 6480, rødspetter stol' 80, kveite slmå 808\ sel\:unda 5098, ål 092, småsei 9;<.'29, håbrand 34~~ ogpigihå Til Altona fiskelnlarked ankom i ukens løp 32 båter med pund. Prisene var efter kval itet og stør'relse pf. 0'y:;'9 pr. pund. Fra Lowestoft ankom ;) båter med '27 Ol/log '3602/2 kasser og fra Gt. Yarmouth båt tlled pund løs sild. Prisene var for god vare pf. 3 () og for»overdays<:: p. 8/63 pr. pund. Fra Skotland (Dundee) ankom med rutesidbene 6 kasser, som i auksjonell opnådde pf. 7 pr. pund. A l t ona. Fiskeriagentell, Hainburg, beretter 27/0: Pighå 28, håbrand 4044, ål 00, stormiddels kveite 7088, tysk trålsild 0%6, ankommet 4900/, 88/2 kasser Lowestoftsild 24 p. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 29/0: Rødspette stor 60, middels 57, små 25, torsk 2,5, lange 33 y;., uer 23, pighå 28, hyse stor 263H<!, middels '2026%, smi't 5, kveite stor 4672, middels 6073, Slmå 3067, håbrand 4045/6, tysk trålsild ly;.e3, anko,mmet 674/ og 733/'2 kasser Lowestoftsild 2,3 pf. pundet..b r li s sel Generalkonsulatet, Antwerven, innsender følg. rapport fra BrUssel dat. 7/0: Av så vel fersk som saltet fisk og sild har tilførslene fra Norge, som vanlig linder sommermånedene vært meget minmale og hvilket er årsaken til, at del' ikke har vært utstedt no gen mpportel'. l denne uke ankom her fra Norge: Fersk fisk via Antvverpen: 4 kasser, olmkring 500 hyse, av slaget Nordsjøkolje, som opnådde: For størrelsen il 2 frcs. 0 (kr..00'), under l,frcs 5 il 7 (50 il 70 øre). 3 kasser håbrand, ca. 600, som opnå:dde frcs. 5 il 6.50 (50 il 05 øre). Fersk fisk via Rotterdam: 3 kasser, omkring 400 hyse av sleaget Nordsjøkolje, som opnådde samme priser som ov,enfol'. Efterspørselen for all slags fersk fisk er her meget sterk nu og tilførslene er minimale. Fra Tyskland (WesemnUnde) anlwm her 2 vognlaster med skate, hyse, torsk (islandsfisk) og flyndre. Fra Danmark ankom her 300 kasser Nordsjøtorsk, fra Holland ca. 600 kuriver diverse fiskesorter og fra ()gtende ca. 200 kolli d ivel'se fisk,,fra England 5 kasser kveite. W ese r m U n cl e., Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 26/0: l uken fra 7/023/0 var tilførslene til vvest~rmuncle fiskemarked litt større enn i den foregående uke. Alt i alt ankom 43 fiskedarmpskiber med tilsammen pund. Derav 6 fm Nordsjøen med 72420'0 pund hvorav pund fersk sild gjennemsnittlig pund, lg fra lslanrt med pund, gjennemsnittlig pund og fra NordkUiP med pund, gjennemsnittlig 8300 jjulhl. Dess,foruten ankom 2 båter fra Lowestoft med ca. 46:3 200,pund fersk esild. Efterspørselen var som i forrige uke livlig og tilførslene kunde ikke på langt næl :dekke behovet. Auksjonsprisene holdt sig derfor høie, kun fersksildiprisene gikk litt ned grunnet rikelige tilførsler. Auksjonsprisene var (pl pr. pund): Hyse 26%66%, l 2,266.Y4, 'torsk 7%5)/. l 7 y;.43.y4, sei 2%34Y~, rodspetter 2356, pigvar 9 52 og kveite 525. Hummer. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 26/0: Med ruteskbene fra Norge ankom i ukens løp 4 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M pr. pund fortollet. mark er idag = kr

6 438 FS K E T S O A N O 3 oktober 928 ~ Rogn. S p a ni en. Fiskeriagenten, Bilbao, beretter 23/0': Sardinfisket i Vigo har i de siste par uker vært utmerket når undtas enkelte dages' værhindring, og der blev i den sist foregående uke innbragt ca kurver (a ca. 0'0 ). midlerud foregår fisket for øieblikket hovedsakelig oni natten, så der brukes kun lite rogn; men dette.foriwld kan meaet hurtio' forandre sig således at man igjen i større stil vil drive da; fiske med rogn. Beholdningene av rogn i Vigo nu kan anslåes til omkr tur., hvilket jo ikke vilde strekke til for lang Ud, dersom man begynner dagfiske for alvor. Prisene på sardiner har i del siste variert, s'vært, like fra ptas. 24 til ptas. 00, alt eftersom thførslene har vært store eller knappe. NordSpanien er sardinfisket fremdeles mislig og der er 'følgelig ingen nevneverdig omsetning av rogn. Her ligger således spredte lagere langs hele kysten håde av gftlffiimel og ny rogn. Hvor meget disse beholdninger' kan andra til er vanskelig å si, men det er adskillige tusen S p a n i en. Fiskeriagenten, Bilbao, beretter 30'/0': Sardinfisket dårlig overalt. Tran. Ham b li l' g. Fiskeriagenten beretter 2,6/0: Fra Norge ankom 2062 fater derav 25 fa'ter herdet tran og 399 tm. Fra Spanien og Portugal 938 fater,.fra Storbritannien 234 fater, fra Danmark 206 fater, fra sland 79 fater, fra ØstAsien 95 fater og 5 fater fra Holland. Markedet og noteringene var uforandret. Noteringene er: Medisintran kr. 35 cif. De øvrige noteringer er: (: pr. 06 ): Lys seltran 3,200, lys levertran 300, brunblank 2:700 og brun Lin.. olje noteres høiere fra Holland nemlig F. H7.75, mens prisen for tysk vare er uforandret M rpr. 00 netto fortollet. Salt fisk. Bru s sel. Generalkonsulatet, Antwerpen, innsender følg. rajpport fra Brussel dat. '7/0: Av saltet nsk kan omsettes en god del torsk, lakesaltet eller tørrsaltet. Den bør dog være stor org fyldig, hvit<far'vet for å orpnå gode priser. Salt sild. Ham b u ' g. Fiskeriagenten beretter 26/0: Tilførslene androg i ukens løp til 3434 Derav fra Norge 086, fra Skotland 2H2, fra sland 202 tur.,ira Holland 3 tm. og tn. fra Sverige. Markedet for norsk sild var uforandret. Ste t t in. Fiskeriagenten, Hamburg, innsender følg. beretning dat. Stettin 25/0: denne uke ankom fra Norge ca tur., soim bestod av flekket sild, slo og vårfulls, skjæresild og også litt fetsild, størsteparten gjennemgangsvare bestemt 0' Tsjelwslovakiet. De herværende priser er (kr. ): Slofulls 22,.50, vårfulls 89,,skjæresild, vinterfangst ca. 45 og skjæresild sommerfangst ca. 58. Fetsild, høstfangst, ::,må merker 68 pr. kr. 40 Fra Skotland kan neppe.flere tilførsler ventes. Fra rland ankom mindre partier, som på grunn av de høie priser og ringe kv:alitet blev usolgt. Fra Gt. Yarmouth ankom en ladning og,der blev bdalt for matfulls, 4,8/ og for matties 45/, Forretningen er meget flau. Ant w e l' pen. Generalkonsulatet innsender følgende rap,port av 24/0: Med s.s.»drsa«ankom 80' tm. vårsild for Saarområdet og 6'5 vårsild for Antwel'Pen. Dessuten ankom 5»beUy;cut«. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter 24/0: Av norsk sild er her ikke tilført markedet noget siden Hen' måneder og det ser ut for at denne sildesort er uten nogensomhelst interesse her og kommer vel neppe nogen forandring il inntre før handelsavtalene med, Polen og Rusland er iorden. A \' Yarmout:hsild inntraf~f den første last og kvaliteten var tilfl'ed,.; stillende, men man venter at de senere tilførsler il falle enl bedre ut. Den skotske sild fant ganske bra avsetning og beholdningene 'av denne sildesort er kun ganske små. Markedets,tendens er fast og man kan ikke regne med iliger!? priser. Her noteres idag: Cro,vnbrand matties H/5/, Tradeimark matties 44/45/ og Yarmouth 4/42/ eif. ufortollet. Av hollandsk sild inntraff nogen mindre partier og prisen herfor er uforandret Rm. 38 cif. Forøvrig tilførte,.; markedet 40'55/.og 538/2 tønner sild fra Hartlepool og Gr. Yarmouth såvelsom 250 hollandsk sild. Fiskeriagentene : FisCihereiagent Hans Reusch, Hopfensack 9, Hamburg '''j. Delegado Comercial del GOlbierno Noruega Axel Thingvohi Consu]ado General de Noruega, Bilbao. Skib laster. S.s.»Brio«lasteklar Bergen 2/ til Halien llled avgang omkring 7/. Spanskelinjen. S.s.»Bretagne«lasteklar Bergen 9/ til Halkn lle!l avgang omkring 2:2,/. Spanskelinjen. M.s.»Tortugas«laster øst/vestnorge 6/~O/ lor Savannah, Havana, Vera Cruz, New Orleans og Gaheston!HnustOll. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Topeka«laster øst/vestnorge 5/~H; ror Xew York, Baltimore og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. frankrike marked for norsk klippfisk? Legasjonen, Paris, beretter 6/0: Siden nogen tid tilbake er der i virksomhet i Frankriki. J en komite til fremme rlv bruk av saltet og tørket torsk, hvi,., arbeide, efter hvad der meddeles, skal ha båret gode fruktel'. Man mener at den innenlandske eftersipørsel efter disse vare!' på grunn alv komiteens arbeide allerede skal være øket llle\l 25 a 30 rpct., hvilket har medført en ikke ubetydelig stigning i prisen. Samtidig gjøres der store anstrengelser for å fremme de.franske torskefiskerier ved Nyhmdland og sland. Hesultatene av disse fiskerier skal imidlertid iår ikke på langt nær ha vært tilfredsstillende, og det antydes i franske fagblader at del nærmest må bli de norske fiskeekslportører som foreløbig kommer til å nyte godt av anstrengelsene fo~ å fremme interessen ror forbruket av salt og tørr torsk i Frankrike. Det ve formentlig være grunn til fra norsk side te ba opmerksomheten henvenid,t på saken, idet det muligens, der.som man legger den tilstrekkelige vekt på å,s elg e he] t f ø ' ste kl as ses k val i tet e '), vil kunne være anledning til i nogen grad i Frankrike å finne erstatning 0' det marked som er tapt i Spanien og Portugal. ) Utihevet av legasjonen.

7 3 oktober 928 FSKE TS Fiskeriundersøkelsene i Svalbardområdet. Til Fiskeridirektoratet er innkommet følgende telegram fra fiskerikonsulent versen, dat. 2;7/0 928:»Anlwm Troiillsøfredag aften (26 okt.) efter vellykket tokt til Bjørnøybanken. På nord turen gjentokes et fullstendig snitt temperaturmålinger i vannlagene fra Norge til Bjørnøya. Har denne tur fisket vestsiden Bjørnøybanken hvor ennu finnes godt drivverdige mengder av torsk sammen med kveite, Torsk fantes såvel kloss inne ved land på ankerplass vestsiden øya som utover til bankkanten 30 til 40 nautiske mil vestover fra Bjørnøya. Vi har denne tur fisket med 48 linestubber tilsvarende krok med fangst ialt 0000 stk. fisk, hvorav 7000 torsk, 2400 hyse og 500 kveite, resten forskjellig annen fisk. Kveiten tilsvarer vel 3000 fersk og torsken vel 4 tonn SOim saltfisk Torsken var særdeles fet av blandet størrelse tlldels meget stor, 0 til 5 sløiet. Kveiten var vesentlig små men en del stor, således et eksemplar på 37 En del ~ilhåkveiter blev merket i gjellelokket på svartsiden med et :,.;ølvmerke og utsluppet. På det mest almindejige kveitefelt nordvest av øya på omkring 60 favners dyp var'kveiteforekomster nu liten men der fantes ennu bra forekomst på omkring 00 favners dyp på ytterste pynt av kveitebanken. Der forekom nu en masseinnvandring av hyse særlig på 50' til 80 favner med mindre forekomst dypere. Ennvidere iormerkedes innvandring av små unge håkjerring som dog ikke generte. Temperaturforholdene i vannlagene på kveitehankell og ytterkanten vest for øya var omkring 3 grader celcius ved bunnen og i midtre vannlag likesom i sommer. Kun var temperaturen i overflaten nu noget koldere. Nær ved Bjørnøya var vanniemperaturen i hele vannlaget kun omkring en halv grad hvor der dog fantes torsk hvis føde vesentlig bestod av krabber. Under overseilingenfra Norge til Bjørnøya;) oktober var værforholdene gunstige men ved ankomsten til Bjørnøya satte nordkuling inn med frost. Begynte fisket 0 oktober i nordlig vind og frostvær med. 3 til 7 graders kulde og måtte tilslutt temmelig ned iset på grunn av nordkuling søke havn på Bjørnøya. Det viste sig vanskelig å drive vårt linefiske med lufttemperatur' 3 til 5 graders lulde og da kulden blev 7 grader var linefisket umuliggjort idet agn og liner stivfrøs, likeledes fisken og overising blev for slem. Fra den fjordende oktober har vi derimot hatt mildt og godt bruksvær med l til 3 varmegrader. Likeledes foregikk o'verseilingen til Norge i fint vær med smul sjø og ' varmegrader. Bevilgningen tillater ikke fortsatt undersøkelse men jeg antar at det er mulig å gjøre nok en Jonnsollll fisketur til Bjørnøybanken med et godt fartøi.«gan G 439 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 928 Nr. l Torskefiskeriene med klippfisk og og handelen tørrfisk uttalelse avgit til Handelsdepartementet 30 april 928 av Fiskeridirektøren kommisjon hos Cammermeyers bokhandel, Oslo Årsberetning vedkommende Norges fiskerier 928 Nr. Beretning om en reise til Vestafrika for å undersøke markedsforholdene for norske fiskeprodukter Av J. SchrøderNielsen Telegrafinspektør De portugisiske tollkurser. Legasjonen, Lissabon, beretter 7/0: henhold til cirkulære fra det herværende to direktorat er tollvesenets kurser for uken 5/020/0 fastsatt som følger (Esc.): På Madrid 3.325, Paris 0.80, SCihweiz 3.94, BrLissel 2.845, New York , Amsterdam 8.207) talia.075, Brasilien og på Tyskland Noteringen på Pund Sterling, Esc. 99, er uforandret. Utgitt av Fiskerid irektøren kommiosjon hos Cammermeyers bokhandel, Oslo

8 440 FSKE TS o A N O 3 oktober 928 Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Besørger billigst omladning og omising av ferskfisk. Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. Telegramadresse:,Speditør WLH. WLHELMSEN Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra øst & VestNorge til Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Newport News, Savannah, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Datnpskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : c:bergensped» A.S Qaastofcentralen Bergen Disponent: E. ENOESETH Kjøper i sæsongen BR.SLNG, M USSE o~ SLD for hermetikfabriker Telegrafadresse :»RAASTOF< Telefoner i kontortiden: utenfor Bergen Naufik Als Bergen nslrumentfabrik Dypvandstermometre og loddemaskiner fil fiskeribruk, Navigationsinstrumenter. Spritkompasser. Signallanterner. GULOMEDALJE Landsutstillingen i Bergen 928. Havets RigdoDlDle og deres udnyttelse ØØ Et oplysende og underholdende Værk. stort Format paa ca. 352 Sider med ca. 50 llustrationer. Bør Endes i ethver Bogsamling og læses af alle fiskeriintereserte Mennesker. Kjøbenhavn. Hagerups Forlag 92'7 Pris 0 kroner. Bestil den gjennem Deres Boghandel element JOHNSEN Afs, BERGEN mottar til forhandling Sild, f'i<sk, Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition BergenNordNorge BergenOslo DET BERGENSKE DAMPSKBSSHl,SKAiBd El. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Te lefon (cen t ralappara t6 inj er) nr. 502(;. Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fm.o em.) Telegramadresse : B er gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 2. Det indeholder detaljerte : oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter C8 A. GUNDE~SEN A/S BE~GEN S p edit i ons av de l inge n: Ek$pedition og omisn/lj!' av fisk Telegramadr.:.,Ca.gsped fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle ekspodhavne Telegramadr. : Caglinie BRSLNGKOMPANET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen landels ældste fællesindkjøpslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr.: Brislingkompuniet Telefoner kontoret: 525, l 5 26 Forretningsførerens privatbolig: 527 k Direkte rikstelef;!:; AlfrH'!~b~~~e;s F ~ø:;~ a;:n~r; ~ S Prima referencer ;:::==== Knud L. Knuds;; Bergen Telegramadr.: Levertran Telefoner: 4953, 4368, Forhandler alle sorter tran, tørfisk, klipfisk, rogn, sild, sildemel, sildeoljer, sæloljer og hvaloljer. J A.S. R!OSE!NDAHlL. 8: co BERGEN Opretiet 845 Landskjendt for norske fabrikata i fiskeredskaper ALF PETTERSEN Als, Bej~gen Telefoner: Kjøper i fast regning: Fersk og saltet Fisk, Fetsild, Klipfisk og Tørfisk Als werr~!en~g ~:!!~ran~, KODAKDEPOT, KinOil LYSbn~ed'Utst~~ Als NO~S{ S{BSSALGSBU~MU~ Torvam. 3 ved O. BAKl(EMO BlE R GlE N Telegramadresse : Skibssalg. Telefon ti 97 Kjøp og Sa.lg av: Tonnage og Skibs.uotorer, Bei'ragtning,.i\.ss~ralilce Stavanger konttnunale Fiskehand.el Rikstelefon 2288 Kjøper av ane slags fiskevarer BEROENS SPAREBANK OPRETTET 823 forvaltningskapital ca. kre o000.= Carsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLABER

9 ~»i Makrell September l! 'il oktober l)28 F s K E T s o A N o 44 Varenes navn ~ '! ~ l fiskeutførselen januarseptember 928. Efter det Statistiske Centralbyraas månedsopgaver. Januarseptem~_ Sild. fersk ;a t.. ~iton~ ====2* ===2=g=:c!= =9=5==7==!=6!=8=5=2=2=7~'~H=u=m=m=e=r.... Herav: l Reker V,årsi!d... l Hermetikk ia lt...» SlOrslld i 2424 Fetsild.... j Herav: l Varenes na vn () o... bl! <l c.tl <ilc ~()... stk. l li l, i Brisling i 7 Røkt småsild l olje. Fisk, fersk, ialt... i ' Do. brisling i olje. i! Do. småsild i t ornat. tomat ~ro~~a~.: g~: ~~~l;~~ ~ lers. Lange Hyse Urøkt småsild i olje. Makrell... :, 26 i 89 Do. brisling i olje... Kveite (hellefisk) småsild i t ornat. flyndre Do. brisling i tomat Al... i»i Do. småsild el lers.. Håfisk... i Do. brisling e lers. Laks...,... l' Vårsild, ki ppers, ørret... : (røkt og ur økt) i Skate og rokl<e... : 5 80 olje n. Annen... : Do. i tomat..... Tørrfisk ialt Do. ellers Herav: Rotskjær... : Fisk forøvrig. Klndfisk, Finnm.varej Krabber, reker,skiell,, Anllen.. l Rogn (ogsaa k aviar) Lange Fiskeboller, (PUd Sei..., ding, kaker o. l.) Hyse (kolje) ' Sildemel tonn Brosme Fiskemel Klippfisk ialt Hvalkjøttmel Levermel... Fl.erav:..., Sel og kobbe skinn Hvalbarder.... ~ Fiskeguano Hvalguano., Benmel Rogn, saltet: Av torsk... Annen... Tran ialt... hl September i i JanuarSeptember Y l \ l i ,

10 442 FS K E T S GAN O 3 oktober 928 === ~~ ~~~ fiskeutførselen fordelt paa land i januarsept. 928e alt.... Sverige...,.... Tyskland.... Nederlandene.... Belgien.. '.... Storbritannien.... Frankrike.... Øvrige land.... Tørrfisk. alt.... Sverige.... Russland.... Tyskland.... Nederlandene.... Belgien.... Storbritannien.... Frankrike. '.... talien.... Vestafrika.... U. S. A.... Øvrige land Klippfisk. alt.... Spanien.... Portugal og Madeira talien.... Kuba.... Brasilien.... Argentina.... Øvrige land.... Salt sild. (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver). Fersk sild. Sept. J an.sept. Sild og fiskemel. Sept. J an.sept. tonn tonn. Sept. J an.sepl Tonn Tonn Tyskland ('37 tonn. tonn Nederlandene alt Belgien Sverige Storbritannien Tyskland Frankrike..., Frankrike U. S. A Japan Øvrige land U. S. A Øvrige land tonn tonn Annen salt fisk i kasser og fustasjer m. v. tonn 2526 alt Sverige.... Belgien Storbritannien U. S. A Øvrige land tonn Fisk, saltet, løs i ~artøi og jernbanevogn. 705 alt Russland.... Storbritannien.... tonn Frankrige.... Øvrige land alt Danmark Tyskland Storbritannien Frankrike talien.... tonn tonn Østerrike Br. Sydafrika.... alt Sverige New Zealand..... Danmark Australien.... Russland U. S. A..... Polen Kanada.... Danzig SydAmerika i alt ' Lettland l Øvrige land.... ~~~~~ Kontrollen med den hollandske sildeeksport. Generallwnsulatet, Rotterdam, beretter 23/0: følge kgl. dekret av 5/0 offentliggjort i»8taatsblad<t nr. 39/828 er artikkel 3, 4de ledd, av reglementet Jar kontroll med isjllde eksporthandelen i Nederlandene rorandretsom følger:».8tørrelsene av ~, 74, l/s og /6 nederlandske tønner og av de Y:!,skotske tønner må ikke være større enn 2 cm. over minijmaldtmensjonene; innholdet av /32 nederlands,\:: tønne må ikke være større enn 4~ liter.«denne endring er trådt i kraft den 7/ Det spanske gulltillegg. 23/0: Gulltillegget Legasjonen, Madrid, beretter tonn. 4 4 Dampmedisintran.., hl. tonn. alt Sverige Danmark Finnland Rusland Letland Tyskland Nederlandene Belgien Storbritannien tonn. Frankrige Spanien talien New' Zealand Australien U. S.A.... Sydamerika.... Hermetikk. Øvrige land.... tonn. tonn Annen tran alt Danmark Tyskland Nederlandene Belgien Storbritannien Frankrige Spanien talien Australien U. S. A Sydamerika Øvrige land l8 473 hl h hl Verdien av fiskeutførselen jan.sept. 928, Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver. Varegrupper September Januarsept ' kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Sild og fisk l \ Hermetikk... ' Sildemel, fiskemel, hval kjøttrne, fiske guano i m. v...! 304 l Tran (fete oljer, fett, i spekk mv.). ' ''~' ~l~ 2~~?sB~~l~i}

11 7290! 80i 0000 : 6560, 3 oktober 928 fske TS GAN G 443 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon Stasjoner Til innlandet Til utlandet alt For Sve Dan Oslo Tyskøvrig rige mark land Trondhjem: kg +0 2 /0 ialt 85740\ 7] Sild Fisk Bergen: u/lo~o/o ialt Sild... 7_ fisk Åndalsnes: 'Jh0~2 /ro ialt Sild... Fisk ;~90 Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort ~3~()~~(;!0J_~7~J,_8/O ~~/_~~:~::0i T!~~~ Kveite... Tk; gr~t~~ 80~~oG~60~~oi ~~90 flvndre ' Hyse i Torsk., Sei ' Sild., ' 200 Hvalkjøtt... ' liumm~. krabllt'.reker H~O' 400, ørret..,,,..., 70:,! 70! 30: ,;nnen fisk...! 2620i ,, '''.~~,~,~,~ ~~~ Tils ' 27550! 7840i 050: 30790, Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 23/0 24/0 25/0 26/0 27/0 29/0 i Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. r. kr. k ~ R.M F res S v. kr D, kr G ylden S w. fres O ollar J } 3.75\ 3.75} 3. 75\ B eiga F. mark P esetas L ire C zck. kr i. 4 sl. kr.l) i o sterr. kr i , London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. i sh. d. E scudo. 07 /4 6 ) 07 3 /8 6 ) 07'/8 8 ) 07.'\ 0) 07.l/ 4 G ) i 07 3 s6) p eso 2) i M ils 3) , , 5. 9 Yen 4 ) / Ll5i /.2/.46 /.46 /.4/.46 TaeJ5) / /8 2/8 /6 2/8 6' 2/8 Bombay ! / ! /6.06 /6.06 /6.06 Honkong.! 2/0.8 2jl 5 6 2/ '6 2/ 'lg 2jl5/ lii! J) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. il) Rio. 4) Yokoha rna Shanghai. 6) esc. pr. ~. Fiskeimdørselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen isk innfort fra utlandet til Oslo sjøtollsted i uken 2/0'27/0 928: Fra Dan ark levende lisk kr. 7900, fersk fisk kr Fra Sve r i g e fersk fisk kr. 75. Fra Ty s k l a n cl salt fisk 650 Fra H o l and salt fisk ;)280 Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, nedcleler 0/9 928: Prisene er fra og med 0/9 928 avhentet på fat fra anlegget Skarhomen kr. 0.4, 0.20 og 0.22 øre pr., henholdsvis fol' Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water \Vhite. Levert eller f.o.b. Bergen er prisene.y:! øre høiere. Solarolje leyert i løs vekt fra Skarholmen 2.Y:! øre. Shell bilbensin kr pr. Lo.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er pdsene litt høiere. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 928 to October 27th. Fat e ri ngs in hektolitres (hl.) Season beginning: July st: landed , salted 94000, to fish oil fadories 73000, to eanning factories fiskeeksporten (forts.. Tollsteder Selskinn Hermetikkl ' Oslo Kristian5and ; Egersund... Stavanger... Kopervik \, , Haugesund... j Bergen : i Florø lylåløy ; Alesund : Molde [ Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik... Tromsø i Hammerfest Vardø Vadsø... Andre... 0) ~~~ alt il , uken fra siste side)q Stearin Hvalolje fettsyre i i i Margarit! li956~~;

12 Fets!ld 95 Makrell, ' 0 laks, 3 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 20 oktober 928 og i uken som endte 20 oktober. Tollsteder Vårsild [' Storsild ~or~l Bl'isling S~~dS i l<lippfisk RUlldfisk! Saltet Flekkesild l og s~aret sjøsld Sild ialt ' Sild tm. ri tnr i nr. inr. tm. i Rotskjær Sei Hyse rund Annen Tun'fisk, tørrfisk ialt Rogn tor. D.m. tran Rm. ' Blank tran tm. Brun blank anm im.! l l ' i Oslo l ~ 50; ' :37, ~ 7:') Kristiansand : Egersund i Stavanger ) l 675, 675 Kopervik ) 805 _. Haugesund 2 ) : _ l \ i Bergen , 35 l ') : 34634; i ! 244S S Florø !,! Måløy _ S2 '._ Ålesund 5 ).... Molde 6 ) ) ) S ' !, Kristiansund') 720 i Trondhjem ] ~ l l 76 Bodø mO Svol~ær8) ! ) Narvik Tromsø 9 ) ' ' ' l 8 Hammerfest.. : ( l Vardø... 9 i : 52 Vadsø ' ' ' 48 3 Andre ~ ~ ~ ;~ ~~ti i~~ci~ fid* 35598~77 ' 38 L.'27H~34 74~ ~~~ 6 97!~~: l 74; ~ ~~~32~ 98242~ ii~i 7~89i54~29! 3';:~0 oci~ 2 ;3 l' 4~~: uken j ) ti ) ' 7) ! 6() Tollsteder Oslo.... Kristiansand. Egersund... Stavanger ) Kopervik... Haugesund 2 ) Bergen.... Florø.... Måløy.... Ålesund 5 ) ' Mo/dell)... Kristiansund 7 ) Håkjerr Herdet hvaltran Hval m tran Seltran l BoUle. nosetran Sldetran Si d, fersk ks l ) Sild, rakt , l' Trondhjem i 242 Bodø SvolværS) ' Narvik Tromsø 9 ) Hammerfest Vardø :' 28 Vadsø Andre ) lill ~5i37'~ '664, uken i Makrell, levende Annen Fisk Fisk Hummer' Reker saltet fersk fersk ål fersk fisk saltet saltet tdr. stk. i fartøi i Fiskemel, Sildemellevermel, fiskeguano i l \ ' ~ j 33659, ,7 7986i l i : , l ' \ : : ' , i ! 65 l ~ JO ~2 893 : i '[ ' 00i ; l , :5 ) ' (( ~)068300, \ r \ ) Dessuten 250 islandsk klippfisk. 2) Dessuten 235 hvalbarder, hvalmel, 894 shetlandssild, 86 tm. sildemelke og 920 tm. krydret islandssild. ( Fortsettes ) ) Herav Finnmarks og annen rundfisk. 4) Halve kasser. 5) Dessuten 9804 iset rogn, 57 skatetran, 8 pressdran og 9245 islandsk klipp~ omstående fisk. 6) Dessutttn 2809 hvaibmder. 7) Dessuten 240 im. avfaldstran og 294 pressetran. 8) Dessuten 2790 fersk rogn og 48 tm. pressetran. U) Dessuten 086 seitran. side. 0) fierav 7605 tm. vårsild 48 saltet makrell og 226 hermetikk fra Skudeneshavn. ) Fra Skudeneshavn. 2) Fra Fredrikstad. 3) Dessuten 086 tm. damptran av transittoplag fra Bergen. 4) Herav kryddersaltet 268 ii ) Herav kryddersaltet 489 og sukkersaltet 5455 tønner. G) Herav 64 flekket storsild. 7) Desnten tm. blankhan av transittoplag fra Bergen.

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Fiske s n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Bergen Onsdag 23 november 1932

Bergen Onsdag 23 november 1932 ~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 23 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer