a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a 1.70 samt 49m stk. til eksport."

Transkript

1

2 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300, stol'skøiter 2500, småbåter 500, mest hyse, Finkongkjeila 300, motorbåter 200, Gamvik otringer 600, Mehavn småskøiter sjøldragere 000, sto'skøiter 7000, meget hyse, Kjølle,fjord 4500, sjøldragere 2halinger 3000, motorotringer 000, Skjøtningberg sjøldragere 000, juksesmåbåter 400, Honningsvåg sjøldragere 4500, slffiåskøiter GOOO, storskøiter 2000, Kjelvik båter 450, Renes '50, Slmrsvåg småmotorer 300, sjøldragere 700, Kamøvær 3500, småmotorer 500, Gjesvær juksesmåbåter 300, sjøldrager 2,00, Sandvikvær sjøldragere 500, ngø sjøldrager 900, Mafjord småskøite 500, småjbårter 400, Gåsø jujkse 200, Finnes linesmåbåt 00, Tufjord jukse 90, Hammerfest linesmåbåter 600, skøiter 000, Hasvik småmotorer 000, småbåter 350, Sørvær 300, Hasvåg 430,.slllåmotor 350, Breivik juksesmåbåter 50.0, Sørvær 300, Galtenfjord 500, agnmangel ngø Tufjord, litt lodde formerket Varanger. Fiskepris Nesseby 8Y:!9, Havningberg 9, Kiiberg Vardø Syltefjoridene 90, Måsø 9, Mehavn 0 0X, Berlevåg Honningsvåg Hasvik 0H, Rolfsø 02, Gamvik, øvrige vær 0. Leverpris Sørvaranger Nesseby Nordvaranger Vadsø LOPP'a 0, Hammerfest 0 2, Kiberg 0 20, Havningberg Gjes,vær Hasvik 5, Finkongkjeila Maasø ngø Kjelvik 5'20, Hjelmsø 8, Mehavn Honningsvåg Skarsvåg 2025, Vardø 2003:5, Båtsfjord 2,4 28, øvrige vær 20, leverholdighet 0stFinnmark 750, V estfinnmark 775, båtantall 8472, kjøpefartøier 8G. Fin n m a ' k 9/,5: Opfisket vådisket Finnmark MS torsk, hvorav hengt rund fisk 2686,62, saltet klippfisk 49'242306, rolskjær 9902,5, iset 5,60'20, forbrukt 20000, d::l!ffi!pmedisintran 3824 tm., leverkvantum 233 hl., 3649 båter, hvorav 4 dampskiber, 286 motorer, 459 '0 og seilbåter, i Nesseby 85, Nordvaranger 90, Vadsø 73, Kiberg 0, Vardø 69'4, Havningberg 77, Båtsfjord 320, Kongsfjord 53, Berlevåg 376, Finkongkjeila 60, Gamvik 35, Mehavn 2,9, Kjølle,fjord 40, Honningsvågene 374, Skarsvåg 55, lvåsø 90', Hammer;fest 275, Hasvik 4, resten spredt, 6794 mann, 345 landkjøpere, 86 kjøpef,artøier, i Vardø 55, Båtsfjord 2,, Mehavn 7, Honningsvåg 3. FiskepTis Havningberg 9, Kiberg 9,0, Båtsfjord Berlevåg lveihavn Kjøllefjord Kjelvik Hasvik 0, Honningsvågene 0X, Rolfsø 02, øvrige vær lo'. Leverpris Sørvaranger Lo:p,pa 0, Hammerfest 05, Kiberg 020, Havningberg Gjesvær Hasvik,5, Syltefjord Finkongkjeila Kjøllefjord Måsø ngø Rolfsø 520, Hjelmsø 8, Mehavn Honingsvåg Skarsvåg 2025, Båtsfjord 2,5,30, Vardø 2535, øvrige vmr 20', leverholdigihet ØstFinnmark 690, VestFinnmark 760, fiskevekt ØstFinnmark 260, VestFinnmark 255, tranprocent 0st og Vest Finnmark 35. Fredag, Nordvaranger linebåter 200, Vadsø 250, Syltefjord motorbåter stormhindret 000, Båtsfjord stormhindret skøiter 000', Kjøllefjord: s,jøldragere 000, motorotringer 500', DyfjOl~d småbåt 500, Kjelvik båter 20'0', stormhindret, Karnøvær skøiter 200, Hasvik småmotorer 200, Hasvåg 260, skøiter 500, enkelte vær kun delvis landkommet, forøvrig landligge, storm, agnmangel Tufjord. Fin n ill ark 20/5: Lørdag, Nordvaranger linebåter 400. Kiberg 300', ofringer 60'0, Vardø storskøiter 7000', ujevnt Havningberg linemotorer stormhindret 20'0', Syltefjord småmotorer 600, sjøldragere 2halinger 500', Båtsfjord 200', storskøiter en 2halinger5000, Berlevåg sjøldragere 000, 'Otringer 80'0, Finkongkjeila båter 50'0, Nyfjord 200, Skjøtningberg sjøldrager 300', Kjøllefjord 60'0, ortringer 400, Kjelvik sjøldragere 20'.00', båter 200, sei tilstede, Helnes Nordvågen 2 sjøldragere 500'0, Kamøvær skøiter stormhindret 80'0, Gjesvær sjøldragere Htormhindret 200, Hjelmsø5O'O, Sortvik 300, Mafjord småskøite 450', Hammerfest skøiter 2500', ujevnt, Hasvik båter 20'0, Hasvåg 270, Taborshavn 500', Hasvåg 3, småmotor 850', Sørvær juksebåter 400, Galtenfjord 2'50, lodde tilstede Varangerfjord. Fin n m ark 22/5: Mandag, GrenseJakobselv linebåter 50'0, Bugønes 2 vendinger motorer 500', Vadsø Nordvarange\' båter 800, skøiter 3000, Kiberg sjøldragere 800, otringel' 600, Vardø storskøiter 300'0', ujevnt Ha,vningiberg motor 200, Syltefjord sto.rskøite 30'0'0, Bådsfjo,rd stotskø~ter stormhindret 2halinger 4300', sjøldragere 700, småmotol' 950, Kongsfjord sjøldragerf 0.00, Berlevåg 2haLinger 60'0, 8to'skøiter 4000, ujevnt, Finkongkjeila motorer 700, Gamvik sjøldragere 400, 2halinger 00, M8havn storskøiter stormthindre800, Kjøllefjord skøitel' (ioo, otringer 400, Honningsvåg 3050, sjøldragere 700, storskoiter 20'0'0, stormihindret, Gjesvær lørdagskveld sjøldragere GOO, ujeynt, Hj:elmsø 000.0, Tubøen jllkselbåt 780', Hammerfe:3t line:3koitel' 20.0, båter log, Hasvk 30'0, Loddesteng Bugønes, Vac:3o. Nor d l and. Yttersiden, Bø i Vesterålen 9/5: Skråpfi.sket avsluttet med oipesket parti l 0'2 50'0 stk. torsk, hvorav hengt stk., saltet 48220'0 stk. og iset 255(;0 stk" damptran 280 hl., satt levei' 5 hl., rogn 83 h. Hummerfisket Haugesund 3/59/5: Tilført 2965 stk. hlldlmc' fanget i Torvastad og Skåre, pris 0'.75 pr. stk. Stavanger 2/59 j5: Tilført 600 "tk. hummer a.70 samt 49m stk. til eksport. Laksefisket. H a u g e.s u n d 3/59;5: Tilført <:50 lak,:; il LOO fra Karmsundet. Sta van g e r 2/59/5: Tilført 3;)0 laks i\ ~.oo. Kystmakrellfisket. Fredrikstad... Fredriksværn... Skåtøy... '".. Risør... Arendal...,.. Grimstad... ~.. Lillesand... Kristiansand... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Egersund... '".., Stavanger... Kopervik... Ukefangst 2/ 5 _9/ 5 00'0 370'0 290'0 l 20'O ' 6490' 0'0' '0' 2600' 5350' Priser l, Totalfangst.00 0eO 0'.50' O 0.60' 3590' '.00' ' 8330' OAS ' ' 4760' 'O ' Hele fangsten er fisket med garn. Av fangsten er solgt fersk og iset til eksport. Værdi Fetsid og småsildfisket. T l' o. ms 9/5: Torsken, forrige uke stengt optatt l\tafjol'dvær 75 hl. storsild, agn, forrige og denne uke stengt Skaland Straumsnes 060 hl. små og fetsild, hvorav cptatt 260', agn, pris 0, tilstede 5 landnotbruk. Tromsøysund, siden /;)

3 ~.. 2'3 mai 928 FS KE T S GAN O 243 :::tengt Ramfjord 800 hl., hvorav olptatt 50, agn, pris 7.00, gode lltsikter, is hindret fangster, tilstede 24 landnotbl'uk. Fylkets kvantum 47 28~) hl. Mør e. Vestnes 9/5: Optatt log hl. sild til hermetikk, pris A les u n d og Sun n m ø l' e. Tilførsler til hermetikkfallr. 2/59/5: Småsild 300 skj. il.75. S o gnog F j o l' dan e. Askvoll 6/52/5: Opfisket småsild 568 hl. il , eksportert i is, mindre god kvalitet. øst f o l d. Hvaler 6/52/5: Opfisket 500 skj. småsild til hermetikk il 3.00, blandet kvalitet, gode utsikter. a u g e sun d. ; Tilførsler til hermetikkfabr. 3/5 D/5: Fra Hordaland blalldingssild 300 skj. il.50. Sta van g e r. Tilførsler til hermetikldabr. 2/5Hl/5: Fra lvfore 2G92 skj. a.75. TiLført torvet ca, 200 skj. fetsild ra Ryfylke il 3.00, kvaliteten meget god. Fisket utenlands. Det islandske torskefiske. FiskeutbyUe i skippund (= 60 ) i beregnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: 928 / 30 /4 Tilsammen Storfisk Småfisk Hyse Sei Reykjavik: trålere andre Skib ) 7252 Havnefjord : trålere andre skib ) 025 Vestmannøyene Sydkysten Vestkysten Nordkysten Østkysten Tils. pr Pr Pr ) Derav 3830 skp. kjøpt av færøiske skibe. 2) 560 Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 9/5: Torskefisket til 5/ tonn stor, 349 småtorsk, 044 hyse, 237,5 sei. Total 3280 tonn beregnet tilvirket vare mot ifjor 277. T slands ldippiiskeksport. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 5/5: første halvdel av april måned er utført fra sland 234 G23 klippfisk og våtsaltet fisk til Efternevnte bestemmelsessteder: Genua (vasket men ikke tørket) Bergen » Hamburg » Leith » Aberdeen » V åtsaltet fisk: England.... Tils ,5 Av de utførte fiskemengder stammet klippfisk og våts'altet fisk fra Reykjavik og omliggende distrikter og disse mengder fordelte sig med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter som følger: Bergen: Småfisk Hamburg: Storfisk 80000» Småfisk.. 200» Labrador 6450» Sei » Våtsaltet fisle England: Sei.. Hyse.... Småfisk.... Tils ,70» » Tils slands klippfiskckspol't. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 8/6: siste halvdel av april er utført fra sland 3,6,570 klippfisk og '0 våts'altet fisk til efternevnte bestemmelsessteder: Klippfisk: Sp'anien Barcelona » BilbaO' 60200» Norge 52 (i,70» Leith.. 200» Våtsaltet fisle Leith... Kjøbeilihavn Aberdeen.. Tils Tils » 48000» ne her angitte fiskemengder stammet fra Reykjavik og omliggende distrikter og.fordelte sig med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter som følger: Klippfisk: Spanien: Storfisk.. Lange.... Barcelona: Storfisk.. Lange... Bilbao: Sei.. Norge: Storfisk Småfisk.. Sei.... Leith: Storfisk Småfisk.... Våtsaltet fisle Leith: Storfisk.. Småfisk.... Aberdeen: Storfisk.. Kjøbenlravn: Storfisk Lange kg 7400» )'> 9650 )'> 60200» 30950» 500» 0220» 700» 400 )'> Tils Tils » 48000» 4800.» 500» 27550'0 slands klippfisk beholdning. Generalkonsulatet, Hekjavik, beretter 8/5: følge valutanevndens opgave er beholdningene i beregnet virket tilstand pr. mai 9' , mai 9<2, og mai Makrellfisket ved Skagen.»Fisikets Gang«s korrespondent i Skagen beretter 2/5: Makrellfisket tok sin begynnelse først i mai, men først i forløpne uke blev der nevneverdig fangst. Ukefangst drivgarn 670 snes, m~ddelpris 4.50, bundgarn 50 snes, pris 3.00

4 244 FSKE TS o A N O 23 mai 928 Fiskemarkedet innenlands. Xedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem ~.i0bmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sled, eller de antagelige markedspriser. Tran: Bergen. /5 Kr. Uklaret damptran~ nordlands, ny.,.., " finnmarks, ny ~ sei damptran, prima lys Prima koldklaret damptran, ny Råmedisin, nordl., uklaret.... Blank medisin, nordl..... Blank industriel Bnmblank, medisin, nordlands.... do. industriell... " 0.52 Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar Sildolje, lys.... Sildolie, mørk.... Rogn: lste sort pr. eksportfyh in.... 2den ".,,.... 3dje " ".... Samfengt, fylt mellem bunnene ny Rundfisk: U sortert Lofofs.... U sortert helgelands.... Tynn vest.re, hollender.... Fyldig vestre hollender.... Undermåls vestre hollender:.... Almindelig hollender.... Bremer.... Samfengt (italiener) stor.... Samfengt italiener (små).... Magerfisk.... Lubb.... Høstnmdfisk.... Afrika rundfisk 30/50...,.. Do. do. 50/ U sorferet finnmarks, over 200 gr.... finnmarks, gr.... do gr..... do. over 600 gr..... Titling: Hollender.... Eremer... o finnmarks 00/200 gr.... Hotskjær: Zartisk.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk... o Danskfisk, stor.... do. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ ' middelsei 40/50,..... Afrikasei 50/ do. 40/ Småsei 30/ / , } /5 2 ) Kr / ) 3.50 ) 3.00 ) 7.50 ) CO ) pr. tønne pr. pr. pr. tn. pr. pr. tn. pr. vekt Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 4)/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Bjerkelenger.... Klippfisk: ste sort, Lofots.... fetsild: Oarnsild, fiskepakket samf Skjæresild, fiskepakket, uskåret.... Stor s i l d: Eksportpakket pr /5 Kr /5 Kr Fiskepakket, rund, ny Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund s l and s s i d pr. pr. tønne pr. ) Omsetning funnet sted. 2) ngen notering fredag 8/5 Kristiansund N. Tran: /5 85 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. <r. Nordlands /30.00 pr. tn. Finnmarks.... Råmedisin.... Blank medisin.... pr. tn. pr. Bruntran Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn... t Lofots... '" r 25/ pr. tn. Klippfisk: Nordmørs... 2/ /2.20 pr. vegt Lofots /2.30 Finnmarks.... Blanklenge... l Blaalenge... f Brosme.... Sei...'.... Saltfisk: Nordmørs.... Lofots.... Finnmarks.... '} Jiskeplads fob { pr. 20 Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm... l pr. " småsei 30/40 "... f Prima småsei, 30/40 Sekunda" 30/40 J samt 0.55/ /0.60 Små "20/30 S i d: Storsild.... Storsild, eksporipakket,. 0 kg... 4' pr. tn. slandssild....

5 :23 mai 928 F S K E T S GAN G 245 Alesund. Tnm: Uklaret dampfran, Søndmørs ener Nordlands.... Do. Finnmarks.... Koldklaret damptran.... Bruntran.... /5 8/5 Kr. Kr. 30/25 l23/20 pr. tn. 25/ pr. Sildolje efter kvalitet / /0.45 Seltran / Rogn: ste sort eksporipakket 2den sort 3dje sort Samfengt, fylt tønne... 27/ pr. tønne Klippfisk: Søndmørsk l Lofots... f pr. v. Finnmarks,.... Lenge.... Brosme.... Sei Saltfisk: Søndmørsk torsk fob. pr. ~~:~:;aals : : : : :: :: :: J~;~:J Finnmarks (vinterfisk).. pr. 20 Sei.... JR o t s k j ær: Sei, samf... /.50.25/.50 pr. vekt S i d: Storsild, fiskepakket, ny.... Storsild, eksportpakket, 0 kg / pr. tn. Haugesund. Vårsild, eksportpk., ganet, 0 fob. Do. mindre merker 7/ Do. flekkesild, Do. rund, Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg... " fiskepakket (85 ), fra lager slandssild, Lo.bo,.... " stykket al 280/300, fra lager Sildolje: Mørk LO.b. efter kvalitet.... Lys f.o.b..., Sildemel...,. ) Nominelt. /5 4, / pr. tn ) 9.50 pr. pr pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. k v i il t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, l\alaga; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. ka s s e c " 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. ty s k P un d = 0.5 eng e l s k P un d = 0.45 Klippfisk og tørrfisk. B i l l a o. Generalkonsulatet ljeretter 3/5: Beholdning :) ()GO island:;k, uforandrete priser. Bil ba o. Generalkonsulatet beretter 2/5: Ukeimport HOOO kvintaler norsk, 2000 islandsk,beholdning 7000 norsk, 3000 islandsk, priser 7277, norsk 707G, islandsk fastere tendens. H i ode Jan eir o. Legasjonen bekrefter :/4 telegl'. av samme dato: Fra den 24/3 til idag er der ialt ankommet 826 kasser klitppfisk, hvorav 2620 norsk og 3596 kasser skotsk klippfisk. Beholdningene anslåes til å utgjøre ca. 60'00 kasser. Herværende imporhn'er karakteriserer markedet som stabilt llled liten efterspørsel. Tar l' a g ona. Konsulatet beretter /3: Klippisktilforsel 5/4,30'/ islandsk, beholdning 20'0' GOD islandsk, priser 6268 puls. pr. 40 H a van a. Legasjonen beretter 8/5: Klippfisktilførsel siden 30'/4 200 kasser, beholdning 800'0', pris.30' dollars kassen, liten efterspørsel. L iss a bon. Legasjonen beretter 9/5: mport lste halvdel av mai norsk 594 tonn, islandsk 4, skotsk 4, fransk 67, beholdning norsk 50'0, islandsk 2, skotsk 2, fransk 30, priser norsk 3,20360' esc., islandsk 30'0320, skotsk 240'30'0, fransk Offisiell kurs 99. Bue nos A ire s. Legasjonen beretter 9/5: Klippfisktilførsel siden 28/4 20'0 kasser, beholdning 5000, pris 33 p3ipirpesos kassen. Kurs 47% pence pr. gullpeso, norske fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet, ingen efterspørsel. S a o P a u 00 g San t o s. Konsulatet, Sao Paulo, beertter 9/:5: Klippfisktilførsel Santos siden 26/4 820'0 kasser, beholdning Sao Paulo 20'00', pris 36 milreis kassen, ankommet 70'0 kolli kanadisk og 32,00 kasser skotsk fisk, synkende priser. M ess i n a. Konsulatet beretter 4/5 om markedelt i april: Tilførsel av stokkfisk med norsk S.S.»Segovia«6350 Tilførsel av klippfisk med italiensk s.s.»tiziano«2000 Kurante priser (Lit. pr. 0'0 ): Sto'kkfisk hollender 5,25, italiener 470, klippfisk Gaspe 580, St. John's 450', norsk 3:50. L i vor n o. Konsulatet beretter 2/5: april måne<l innførtes til Livorno følgende kvanta (): Fra Norge 70'0 bl. stokkfisk 3850'0, Frankrike 70'5 bl. klippfisk og 65 ft. klippfisk 32,70' og fra Hamburg 646 bl. klppfisk Følg. priser no,te'tes (Lit.): Høstfisk unotert, Haliener 700' , Finnmarken og Westre Courant '. Klippfisk: Fransk lave lste kvalitet og Labrador St yle islandsk 22,5,285, alt pr. 00 cif. Livorno.,G e n u a. Geenralkonsulatet beretter 8/5: Siden generalkonsulatets siste rapport av 4/4 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørrfisk: Fra Norge 254 baller. Klippog saltfisk (tonn): Fm sland 2,24, England 4, Frankrik 48Y:?, Holland 4 og fra Norge 22>~. Stemningen i de forløpne 3,0 dager kan karakteriseres som flau og markedet har vært meget suhe hele tiden. Forbruket avtagende både for tørrfisk og klipp[isk. Tørrfiskprisene gikk, som en følge herav, en smule ned, mens khpp og' saltfisk noteres uforandret. Mindre partier av ny vasket og presset samt st yle, underveis lled d.s.»procida«og»solferino«, utbys til henholds~is Lit. 270 og 280fdtt levert i innlandet, vanlige betingelser. \Vestre Lit. 450,550, westl'e små 4,50, Finn!larken 450, saliuisk små (gammel) 230, vasket og prøsset 250' og st yle Lit. 270 pr. 00 franco kjøperens stasjon innlandet. Ved å fratrekke 25 Lit. pr. 0'0 har m'\:m prisen cif. Genua. O p ort o. Legasjonen, Liss'abon, beretter 2/5: mport ste halvdel llai norsk 52 tonn, skotsk 66, fransk 55, beholdning norsk 72, nyfundlandsk 2,40, annen 40, priser lo'r:sk ingen notering, nyfundlandsk utsøkt stor 360 esc., utsøkt middels 296, middels 290, islandsk ny tørket Oporto 320, fransk stor og middels 290 til ~~80.

6 246 FSKE TS o A N O 23 mai 928 Fersk fisk og sild. L ond o n. KOllsulatet,Hull, beretter 3/5: 250 kasser norsk fisk, kveite 5/7/, flyndre 5/8/, elendig salg. L ond o n. J(onsulatet, Hull, beretter 8/3: Torsdag llu kasser, fredag 300 kasser, pris flyndre 6/9/, kveite G/0/. H u l. Konsulatet beretter 8/5: 783 kasser llotsild 33/30/. H u l. Konsulatet beretter 2/5: 788 prima 0tsild '2H/ 27/, rikelige tilførsler trålfisk. New c a st e. Konsulatet, Hull, beretter 2/5: LJketillorsel 640 kasser norsk fisk, mandag flyndre 5/7/, kveite 4/,0/, onsdag fredag G/68/ og 4/,9/. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 5/5: Ankommet 800 kasser fersksild 89 pi. pundet. fl a D bur g. Fiskeriagenten beretter 8/'5: Ankommet 25 kasser fersk sild 8.Y!9% pi. pundet. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 8/5: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. fl) ankom siste lørdag fra Norge 6200 pund fersk fisk, som i auksjonen opnådde (pf. pr. pund): Kveite stor 5268, middels 4976, småmiddels 30<\:$2, s.!å 240 og rødspetter 305. Ham bur,g. Fiskeriagenten beretter 9/5: Auksjon fersk sild storfallende 2Y:!3, silllåfallende H.Y!,pl. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, heretter 4/5: Ankommet 750 kasser fersk sild, 7 pf. pundet. A l t o n,a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/5:.Tevn stol' vårfetsild 78 stk. pr. 69 pf. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/5: Auksjon stor kveite 6077, middels 69, småmiddels 4660, små 4048, flyndre 3049, stor hyse 2040, middels 2530, håbrand 40, pigvar 87 pf. pundet. A l t ona. Fiskeriagentell, Hamburg, beretter 9/5: Stor kveite 8387, middels 759'2, småmiddels 673, små 46,5,8, håbrand 4, j'ersk sild 0X2X, mindre parti prima fetsild 2226 pr. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/5: Til Altolla fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp fra Norge 7700 /pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opllådde i n.uksjonen (p. pr. pund): Hyse stor 2040, middels 2330, rødspetter 3049, kveite stor 5,077, middels eool, småmiddels 4,660, små 4048, pigvar 87 og håbrand 40. Med 4 direkte båter ankom fra Norge 457/ og 343/2 kasser fersk sild og med ruteskibene 339/ kasser. Prisen var pi. 6 til p. g.x pr. pund. På Altona fiskemarked solgtes ved auksjon 20 kasser prima vårfetsild, 7 til 8 stykker pr., som opnådde pl 6,9 pr. pund. Ant w e l' pen. Generalkonsulatet irtnsender en av et derværende firmaavgnt ra.pport av 2/5: Tilførsel i uken 9 kasser fersk fisk. W ese r ill li n d e. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/5: uken 9/5J6/5 var tilførslene til Wesermtinde fiskemarked større enn i den foregående uke. Alt i alt ankom 34 fi:skedampskiber med tilsammen pund fersk fisk. Derav 5 fra Nordsjøen med 8000 'pund, gjennemsnittlig ~3 600 pund og 29 fra sland med pund, gjennemsnittlig 8400 pund. EHers'pørselen efter fersk fisk var gjennemgående flau. Auksjonsprisene var (pf. 'pr. pund): Hyse 545, l 343.Y!, torsk 632, l 420.%, sei 326, mdspetter 3B80, pigvar 042, og kveile Hummer. Ham b u l' g. Fiskel'iagenten beretter 8/5: Med ruteskibene fra Norge ankom i ukens lø:p 8 kasser levende hummer. Prisen var igjen litt lavere nemlig M pr. Jlld fortollet. mark er idag == 0' Rogn. N o l' d S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bil bao, beretter 5/5: Godt anchoafiske Santander Vizcaya, en del rognomsetning. Nor d S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, ljeretter 2/3: Uvær tildels hindret fiske, nogen rognomsetning. Tran. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 8/3: Fra \0rgp ankom 2;49 fater derav 490 fater hærdet tran og 333 tm. Fra Argentina 32,.fater, fra Danmark 220 fater, fra Stol'britannien fater, fra Portugal 7.2 fater og 4 fater fra Holland. Markedet og 'prisene var uforandret. Linolje noteres fra Holland Fl. 3,9.50 og for tysk vare M. n pr. 00 l{g. netto fortollet. Salt sild. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 8/5: Tiiforsleut' androg til 93 tm. Derav 03 tm. fra Norge og 42 tm. fra Stol'britannien og rland. Prisene for norsk sild er ufol' andret, men må stemningen betegnes som litt flauere. dag blev den første nye matjessild 2.35/2 tm. fra rland besiktiget. Kvaliteten var nogenlunde og der blev betalt for large 38/ og for seleeted 30/ vr. 2/2 tur. Kon i g s ber g. Konsnlatet beretter lg/5: Desverr2 er her fremdeles ingen efterspørsel. for norsk silds vedkolllmende og prisene har ikke forandret sig siden siste beretning. Forretningen forøvrig var i denne uke og stillere og for [l Opnå nogen avsetning måtte prisene nedsettes. Her noteres idag: Yarmoutih matties 48/, Yarmoutih matfulls 42/ eir. ufortoll ert, tyske små fulls Rm. 3,6, tolifri. Av nye tilførsler kan noteres 20 tønner tysk sild. Ny hollandsk tøndelov. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/5: Holland trer fra juni 9'28 av, en ny tønnelov j kraft for saltsild. Fra den dato av kan kun tønner utfores, soim er forsynt med et regjeringsstempel, som garanterer tønnens hllhold, Efter loven skal en hollandsk tønne inneholde 0.0 pr. lit, 50 pr. %, 25 l{jg. pr. :>i, 2% pr. l/s og 6% pr. /6 tønne. En skotsk tønne skal innholde 5 pr. l/log 57;,~ pr. % tønne netto fiskevekt. For kv/alilteten har dette regj eringsstem pel ingen betydning. Man kan imidlertid underkaste sig en frivillig vrakning og,derved blir det mulig at levere sild med full regjeringsgaranti. Skib laster. M.s.»America" laster ØstNorge disse dager,' Stavanger 2,5/5 for Boston, Philadelphia, Baltimore og N thvport N ( ",s. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Trolleholm«laster øst/vestnorge '25/:]'29/3 fd]' Havana, Vera Cruz, Galvestoll/Houstoll og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Delaware«laster øst/vestnorge 2neli halvdel juni for Havala, Vera Cruz, Galvestnn/Houstun og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Bretagne«til NordSpallien (ikke Vigo) og Oporto, beregnes lasteklar Bergen omkring 2/6. Spanskelinjen.

7 Sluttet ~~~r~ "... r ~... Øl...., ~~~~~~~~~~ 00 stk.] Derav sløiet torsk Lever til Priser for Tilstede 928 Torsk i ~~ vekt i Damp overs til Rogn til 9 mai 000 stk. leverhol medisin andre i hl. ~øie;~~[~i kj~;rbåt~; hengt saltet dighet stk. tran i hl. transorter ~~~ 000 stk. 000 stk. lever i hl. i hl.) p~~r~~. rogn' t~~r Finnmark Vinterfiske til 26/ ) ~ Troms fylke... 2) _ Sluttet Lofotens opsynsdistl Sluttet (Herunder Værøy og Røst) yttersiden = _ Sluttet HelgelandSalten q 204 = = Sluttet N.TrøndelagVikna S.TrøndelagFosen Sluttet Møre fylke Sluttet ~~~~e~~~ O.~~~:~~~:~.:~:5~2~~~:20073 :: 04 42~~~~ 78;:65~:: =: _! ~_ s~et Finnmarks vaar eller loddefiske fra 26/ ) [700k;~36 _233 _ Tilsammen' "' ~ Mot i 927 " 926 " 925 " 924 " 923 " 922 " 92 " " " o 98 " 97 " 96 " 95 " 94 til 2/5 _ 2'/ 5.. _ 6/s... _ 7/ 5... _ 9/ 5 _ 20/ 5 _ 2/5.. 22/ 5 7/5. _ 8/ 5 ;,. 9/5 _ 20/ 5. _ 22/ 5.. _ 6/ 5. Finnmark vår eller loddefiske til 2/5 927 Til '2'2/ / / ' i pr. hl. 5)3649 l ") ]! i == == ) j _22.5 4_0 330 T955S ,_l;~_;_~ rS ~ 652 7ll ' :B ~T Tellingen i regelen optatt fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stk. 2) omgjort til stk. 3) omgjort til stk. 4) 00 liter lever ga i Finnmark 35 liter dampmedisintran. 5) Herav 286 motorbaater, 4 dampskiber og 459 ro og seilbaater. Vardø er stasjonert 694 båter, i Berlevåg 376, i Bådsfjord 320, i Hammerfest 275, i Hasvik 4, i Honningsvågene 374, i Kjøllefjord 40, i Mehavn 29, i Nordvaranger 90, i Nesseby 85, i Kiberg 0, i Vadsø 73 og ihavningberg 77 båter. 6) Desuten 343 kjøpere på land.

8 248 FSKE TS o A N O 23 mai 928 DET BERGENSKE... ~'.'~PSK.BSSELSKAB Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapei Thv. Halvorsen BERGEN Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. Telegramadresse : "Speditør«WLH. WLHELMSEN Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssipe, maanedlige seilznger fra øst & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Dampskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : ebergensped» A.S ~aastofcentralen Bergen Disponent: E. ENGESETH Kjøper i sæsongen BR/SL/NO, MUSSE og S/LD Telegrafadresse :,RAASTOF< for hermetikfabriker Telefoner i kontortiden: utenfor 3 O 5 AlS..lENSEN B,ergen Kulforretning og vedhuggeri Nøsteboder 9a og b Alle sorter KUL, KOKS, VED Telefon SCHOUTENSTRAA T 99 Rotterdam Fiskekom missionærer Mottar fil forhandling alle sorter fisk Telegrafadr. "LUYTENc element JO UNSEN Als, BERGEN mottar til Forhandling Sild, Fisk, Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition BergenNordNorge BergenOslo ~:'e'~~8~~:;~~!:'~d e:d~~' K::: Eksport av alle sorter Saltsild Tilbud paa eksport og fiskepakket sild mottas. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linj er) nr Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fm.lo em.) Telegramadresse ~ Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 9. Det indeholder ddalierte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter. C.A.GUNDEQSEN Als BEQGEN s p edit io nsav de l inge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie H BRSLNGKOMPANET ~ STAVANGER ~ Forretningsfører: O. O. Pedersen landets ældste fællesindkjøpslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr. : Brislingkompaniet Telefoner kontoret: 525, 526 Forretningsførerens privatbolig: 527 k Direkte rikstelefon Tørretrolnmel med indbyggcrte celler, 0 m. lang, 2 m. i tvermaal, med fornøden tilbehør, 4 desintegratorer, 2 elevatorer, transportrenne etc, i god tilstand. ved Berlin billig tilsalgs Ekspeditionen anviser A.S. ROSENDAHL.& CO. BERGEN Opreltel 845 Landskjendt fo!' norske fabrikata i fiskeredsl<aper Als Kolnæs vi P. Lindøel Telegramadr.: "Peder" Haugesund Telefon: 753. Privat: 424 Fersk og saltet sild. Sildeksport Tilbud av eksportpakket og fiskepakket sild utbedes Afs Haugesunds H~!~e!~~aniske ~ Verksted Billige reparationer paa fiskedampe~e og moforskiber utføresol Forespørg przs. _ "'F 2""'t'E'Hi'?:eJ Averter i ".Fiskets Gang" BEROENS SPAREBANK i OPRETTET 823 forvaltningskapital ca. 25cOOO.0000:J Carsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLAGER

9 for mai 928 FSKETS o A N O 249 ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon. Stasjoner Bergen: 'i 2 h ialt.. : Sild.... Fisk.... Til innlandet :::c Til utlandet Oslo ' i øvrig nge mark land S.ve Dan Tysk! i i Trondhjem : i 6/, 2f;, ialt.. : ! Sild Fisk... ' ~ 25;; Andaisnes : Uh l2 /;, ialt Sild.... Fisk : : alt ! Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angit brutto ' Vekselkursene (salgskurser). Mynt Par! 5 / 5 6 / 5 7/5 8 / 5 9 / 5 2l/5. Oslo: il æ.., R. M Fres ! Sv. kr D Gylden li Sw. fres Dollar { 3.73 Bf.lga F. mark Pesetas Lire Czck l.0.0 st l ), sterr i London: sh. d. i sh. d. sh. d. sh. d. sh. d ) & 3.73i / sh. d. sh. d. Escudo 3 8 / ) 2/ 6) 4/ 6) 4/ 6 ) / 2 4 / 2 Pes0 2 ) ~ Mils 3 ) Yen 4 ) ' /0 3 /32 / 09!t6 /0.96 /0.84 /0 7 /8 / 2 Tael 5 ). 2/9 2/0 9 /6 2/9 2/9 2' 2/9 /2 2/ /2 Bombay.. /5.97i /6 /5.97 / /6 Honkong 2/ 3 / 6 2/ / 4 2//4 2/ 9!t6 2/2 /2 ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 6) Shanghai. 6) esc. pr. ~. Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, meddeler 5/5 928: Prisene er fra og med 5/5 928 avhentet på fat ira anlegget Skal~holmen 0.4, 0.20 og 0.22 øre 'pr., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Lever,t i eller f.o.b. Bergen er prisene øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen ~ øre. Shell biheisin,' pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved le~ering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Fiskets Gang A weekjy intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of f'isheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year, 928 to May 9th. C o d in number of fish: landed , prepared for stock Hsh for salted and dried fish Cod liver oil produced in hl , livers of cod to other oils in hl. 900, cod roes io hl S hor e M a c k e rei in kilograms (): landed , exported io ice , salted, canned. Fiskeinnførselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen fisk innført fra utlandet til Oslo sjøtousted i uken 3/59/5 928: Dan m ark fersk fisk 320. Fra F æ l' øen e tørr fisk 2,60 Fiskeeksporten (forts. fra sidste side). Tollsteder Selskinn Hermetikk Stearin tnr. Hvaloljefettsyre tnr. Margarit i Oslo Kristiansand.. Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø... Måløy Ålesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær... Narvik Tromsø ::.::::::: i 3977 Hammerfest.. Vardø Vadsø... Andre alt uken

10 tm. 6 Tollsteder Oslo..... Kristiansand.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesundl) Bergen... ~.... Florø.... lylåløy..... Alesund 4)..... Molde 5)..... Kristiansund Trondhjem.... Bodø..... SvolværS)..... Narvik..... Tromsø 7)..... Hammerfest..!.,"!år~~~i Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 2 mai 928 og fetsild t Derav og skåret : tal, flekkesildl sild ; nr. tru. i , l Brislin 9 sild alt tm. 't lnr. nr. fnr. Storsild ~':~~d ~:~~: :::::::::::: 5 Andre... 8) alt uken = isl~nds. Kli~pfisk,! Rundflsk , ~ 66iY) Rot m skjær 75 Sei 8825 uken som endte 2 mai. Hyse, i Annen : Tørrfisk j rund "'rrfisk,ialt Rogn ' tm., l l D.m. tran tm ! , l R.m. tran tnr Blank tm = ~500 = ~OOO 8=99 7~799 =! 4~ = l Brun, bla.nk tm l ' ' c,. Brun tnr, Hå Herdet Hval \ Sel Bottletran nosetran tnr. tnr. tm. tm. tnr. Tollsteder kjerr. hvaltran tran Oslo Kristiansand.. Egersund Stavanger Kopervik Haugesundl) Bergen Florø... Måløy... Alesund 4 ) Molde 5) Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær 6) Narvik... Tromsø 7 ) Hammerfest Vardø Vadsø... Andre... ' 9) l 63 alt uken l c' Sildetran Sild, fersk tnr. ks. Sild, Makrell, Makrell, Laks, Levende Annen røkt saltet fersk fersk ål fersk fisk tdr. flo!' On. Fisk Fiskemel, Hummer Reker saltet saltet Sildemel levermel, stk. i fartal tnr. kg, flskeguano ) ] l 23' ~ , ! ) Dessuten 8265 hvalbarder. 2) Herav Finnmarks og annen rundfisk. 3) Halve kasser.!!) Desuten 9804 iset rogn og 9245 islandsk fortsættes om) klippfisk, 5) Desuten 2000 hvalbarder. 6) Dessuten 2790 fersk rogn og 08 tnr. pressetran. 7) Desuten 24 tnr. seitran. 8) Fra Skudeneshavn. 9) Fra Fredrikstad. ( staaende side.

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier).

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier). fiskets O Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 juni 1924 'sider kr. 2.00 ved henvendelse til direktørens kontor.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Fiske s n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer