Melding om fisket uke 8/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 8/2012"

Transkript

1 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Også i uke 7 var den minste kystflåten mye værhindret. Til tross for det nådde omsatt torskekvantum fra norske båter opp i nær tonn, hvorav tonn var levert fersk. Dette var likevel langt mindre enn samme uke i fjor, da tonn torsk ble omsatt, av det var tonn levert fersk. Reduksjonen som også innebærer at vi er kommet på etterskudd med torskekvantumet omsatt så langt i år sammenlignet med fjoråret, må tilskrives værforholdene. Dette vises spesielt for juksaflåten som startet friskt ut tidlig på året, men som med de siste 2-3 ukene er kommet på etterskudd kvantumsmessig i forhold til fjoråret. Ellers rapporteres om god tilgjengelighet og godt fiske med god spredning fra Øst-Finnmark til Træna. Hovedtyngdepunktet i fiskeinnsatsen er i ferd med å forskyve seg fra Troms og Vesterålen mer over mot Lofoten. I uke 7 ble tonn av nevnte fersktorskkvantum omsatt i Vesterålen, tonn i Troms, tonn i Vest-Finnmark og tonn i Lofoten. Dette bildet er inneværende uke endret til tonn levert Vesterålen og like stort kvantum levert Troms og Lofoten, begge med vel tonn basert på sedler innkommet så langt. Statistikk fra de sju første ukene av året viser at det totalt er omsatt tonn torsk fra norske fartøy, mot tonn til samme tid i fjor. Av dette er tonn levert fersk i år mot tonn til samme tid i fjor. Det framgår av tabellen nedenfor at reduksjonen gjelder for alle redskapsgruppene som er aktuell for kystflåten. Kvantumet levert fryst er økt fra tonn i fjor til tonn i år. For sistnevnte er aktiviteten i nord nå dabbet kraftig av, i og med at de fleste trålerne har kurset sørover til Haltenbanken/Vestlandet/Nordsjøen på seifiske. Totalt til nå i år (per uke 7) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt RundvektTotalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År År HYSE År År År SEI År År År Av torskekvantumet omsatt i uke 7, tonn hvorav tonn fersk, var tonn av ferskkvantumet levert i Vesterålen. Der råder snurrevadflåten grunnen med tonn og dernest garn med 500 tonn og juksa/lina med tonn hver. Så fulgte Troms med tonn fersk torsk, hvor garn stod for tonn og snurrevad tonn tonn fersk torsk var levert i Vest-Finnmark, herav 800 tonn tatt på snurrevad og 450 tonn på garn tonn var omsatt til kjøpere i Lofoten, hvor garn stod for størst kvantum med nær 500 tonn og deretter snurrevad (275 tonn), juksa (250 tonn) og lina med i underkant av 200 tonn. Kvantumet omsatt i Øst-Finnmark utgjorde 900 tonn torsk, der snurrevad og line stod for rundt regnet 300 tonn hver, her var for øvrig hysekvantumet vel så stort for lineflåten. Reduksjonen i torskekvantum levert fersk så langt, vel tonn, er kommet i Lofoten som er ned fra tonn i fjor til bare tonn pr uke 7 i år, mens Vest-Finnmark har en reduksjon fra tonn i fjor til tonn i år. For Vesterålen og Troms er det snakk om

2 mindre endringer, begge ned fra tonn i fjor til tonn på hver i år, mens Øst-Finnmark har en reduksjon fra tonn i fjor til tonn i år. Vi har også tapt noe terreng når det gjelder landinger av hyse og sei fra norske fartøy. Det er omsatt nær 300 tonn mindre hyse og 900 tonn sei. Av hysekvantumet i tabellen over er tonn så langt i år levert fersk, mot tonn i fjor. Tilsvarende for seien er tonn fersk i år mot tonn i fjor. Figuren under viser ukentlige landinger for hyse og sei per uke 6 for de siste 2 årene er vist i figuren under. Totalt ble det omsatt for 172 mill kr gjennom Norges Råfisklag i uke 7. Av dette stod norske fartøy for 154 millioner kroner. Tabellen under viser de viktigste artene for norske fartøy sortert etter beløp i uke 7.

3 Tabellen viser de viktigste fiskeslagene (verdi over kr) omsatt i uke 7 rangert etter verdi. FERSK FROSSET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp TORSK HYSE REKE SEI KVITLAKS KVEITE KONGKR HAN KAMSKJELL UER BROSME BREIFLABB BLÅKVEITE KVITLANGE FLEKKSTBIT Råfisklagets totale omsetning pr uke 7 i år er på mill kroner, hvorav landinger fra norske fartøy utgjør 938 mill. kroner. Per uke 7 i 2011 var totalomsetningen på mill kroner, hvorav landinger fra norske fartøy utgjorde 990 mill kroner. Omsetningen fra utenlandske fartøy per uke 7 i år er på 277 mill. kroner, bestående av tonn torsk, tonn hyse, 420 tonn reker, 705 tonn sei, 175 tonn blåkveite samt mindre partier av andre fiskeslag. Til samme tid i 2011 var det omsatt for 209 mill. kr fra utenlandske fartøy. Snittpriser (SLUH) og størrelsesfordeling for fersk torsk inneværende uke Snittpris for all fersk torsk over 1 kg inneværende uke er kr 15,35, opp 5 øre fra forrige uke. Troms er fortsatt den sonen det betales i snitt best for torsk over 1,0 kg med kr 15,54, opp 12 øre fra forrige uke. Ser en på snittet for de ulike vektklassene i Troms ligger disse ikke over de andre sonene, men den høye andelen torsk over 6,0 kg (31,5%) bringer Troms øverst på listen. Det betales også i snitt bedre i Lofoten hvor produsentene nå har begynt å henge, snittprisen i Lofoten/Salten er opp 24 øre fra forrige uke til kr 15,48. Andelen torsk i vektklassen 1-2,5 kg har økt fra 9,6% til 16,4 % i samme område slik at prisøkningen ikke kan tilskrives øking i andelen torsk over 6 kg, heller tvert om. Torsk i Lofoten/Salten mellom 2,5 6,0 betales i snitt inneværende uke med kr 15,19 mot kr 15,03 i forrige uke og over 6,0 kg med kr 18,03, opp 57 øre fra forrige uke. I Øst-Finnmark har snittprisen fortsatt å gå ned, dette skyldes i hovedårsak at snittstørrelsen på torsken har falt betydelig. For de andre sonene er det mindre justeringer. Tabellen under viser snittpriser for de ulike redskapene (unntatt trål) fordelt på soner til nå denne uken. I oversikten er all fersk torsk over 1 kg regnet om til sløyd uten hode pris, også den som er levert rund og sløyd med hode.

4 Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten/Salten Helgeland Snitt 1,0-2,5 kg 13,38 12,79 14,10 13,51 13,65 12,50 13,56 Garn 12,85 12,51 12,87 13,23 13,12 12,50 12,82 Juksa 12,94 12,52 12,72 12,79 13,57 12,50 13,26 Line 13,39 12,81 12,62 13,13 12,90 12,50 12,93 Snurrevad 13,45 12,87 14,24 13,54 14,07 13,68 Autoline 12,50 12,50 12,50 2,5-6,0 kg 14,84 14,90 14,84 15,38 15,19 14,50 15,10 Garn 14,54 14,63 14,71 14,95 14,85 14,50 14,75 Juksa 14,94 14,74 14,95 15,29 15,09 14,50 15,09 Line 14,93 14,89 14,60 15,03 14,92 14,50 14,90 Snurrevad 14,96 15,21 15,07 15,52 15,69 15,39 Autoline 14,50 14,50 14,50 6,0+ kg 17,58 17,63 17,42 18,10 18,03 17,25 17,74 Garn 17,41 17,60 17,29 17,65 17,47 17,25 17,42 Juksa 18,08 17,48 17,68 17,59 17,70 17,25 17,68 Line 17,77 18,04 17,29 17,74 17,49 17,25 17,58 Snurrevad 17,52 17,64 18,07 18,33 19,10 18,22 Autoline 17,25 17,25 17,25 Snitt 15,11 15,36 15,54 15,21 15,48 14,46 15,35 Fordelingen i de tre største vektklassene sees under. Det er som nevnt tidligere fremdeles mest torsk over 6,0 kg i Troms(31,5%). Andelen torsk over 6, 0 kg har økt noe i Vest-Finnmark, Vesterålen og Lofoten/Salten sammenlignet med forrige uke. I snitt er det 20,9 % torsk over 6,0 i fangstene, mot 19,3 % i forrige uke. En ser også at det fortsatt er mye småfallen torsk som landes i Vesterålen. Det landes også mye torsk under 2,5 kg i Øst-Finnmark hvor andelen i vektklassen mellom 1,0-2,5 er opp 10,3 % til 26,7 %. For flere detaljer, se tabell under. Andel i de ulike vektklassene inneværende uke Radetiketter Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten/Salten Helgeland Snitt TORSK 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1,0-2,5 kg 26,7 % 15,6 % 15,2 % 32,4 % 16,4 % 12,8 % 22,2 % 2,5-6,0 kg 56,0 % 55,5 % 53,3 % 51,0 % 67,9 % 79,4 % 56,9 % 6,0+ kg 17,3 % 28,9 % 31,5 % 16,6 % 15,6 % 7,9 % 20,9 % Snitt

5 Finnmark Uka startet med dårlig vær som har hindret fiske mye, både i øst og i vest. Godt fiske både på snurr og garn i øst, det samme kan en si om fiske i vest. Linefiske er i avslutning, en god del lodde i fisken, både i øst og i vest. Flere båter har lagt om til garndrift. På enkelte plasser får de brukbare fangster på juksa. Vadsø: Garn opp til kg Vardø: Lina fra 100 til 200 kg på stampen, en del hyse, garn til kg rund vekt, juksa 200 kg Båtsfjord: Godt fiske på snurrevad, til fra bare torsk til stort sett bare hyse, lina fra 100 og opp til 120 kg på stampen, mye hyse, garn til kg rund vekt torsk Berlevåg: Snurr fra (ett hal) til kg, stort sett bare torsk, lina 100 til 120 kg på stampen Mehamn: Lina 100 til 150 kg, en del hyse i fangstene, garn opp til kg, snurr til kg Kjøllefjord: Lina opp til 200 kg r/v, garn opp til kg rund vekt, snurr opp til kg, juksa 500 til kg Nordvågen: Garn opp til kg Kamøyvær: Garn opp til kg torsk, juksa opp til 700 kg Gjesvær: Garn opp til kg, juksa kg Havøysund: Liten autoline, opp til kg stort sett bare hyse, juks kg torsk Tufjord: Garn opp til kg torsk, snurr fra og opp til kg torsk rund vekt Ingøya: Garn opp til kg, juksa opp til 500 kg Forsøl: Garn opp til kg torsk Hammerfest: Snurr opp til kg torsk Breivikboten: Begynner å bli litt båt på fjorden, garn fra og opp til kg Sørvær: Lina opp til kg mest torsk

6 Troms Reker Salg Norsk fangst - tonn pr uke pr uke 4 Totalt 2011 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Løksfjord AS: Garnfangster på 3,7 tonn torsk. Atlantic Seafood Skjervøy: Garnfangster på 1,3 tonn torsk, 560 kg sei, 84 kg brosme og 460 kg hyse. Snurrevadfangster på 62,0 tonn torsk (rund vekt). Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangster på 8,1 tonn torsk. Snurrevadfangster på 21,5 tonn torsk. Torsvågbruket AS: Garnfangster på 5 tonn torsk. Linefangster på 1,4 tonn torsk. Juksafangster på 340 kg torsk. Torsken Havprodukter AS: Garnfangster på 16 tonn torsk. Linefangster på 2,5 tonn torsk. Snurrevadfangster på 31,0 tonn torsk. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangster på 5 tonn torsk og 2,5 tonn hyse. Juksafangster på 700 kg torsk. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangster på 10,3 tonn torsk. Snurrevadfangst på 13 tonn torsk og 330 kg hyse. Karlsøybruket AS: Garnfangster på 6,0 tonn torsk (rund vekt). Linefangster på 880 kg hyse, 200 kg torsk og 750 kg brosme. Snurrevadfangster på 62,0 tonn torsk(rund vekt) 7,8 tonn hyse. Nergård Senja AS: Garnfangster på 13 tonn torsk. Linefangster på 1,3 tonn torsk. Snurrevadfangster på 27 tonn torsk. Juksafangster på 3,4 tonn torsk. Nord-Senja Laks AS: Garnfangster på 1,2 tonn torsk. Snurrevadfangst på 6,5 tonn torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på 1,7 tonn torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 2,0 tonn torsk. Linefangst på 800 kg torsk og 2,9 tonn hyse. Ren linefangst med 2,3 tonn torsk. Snurrevadfangst på 6 tonn torsk og 3,2 tonn hyse. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 6,5 tonn torsk. Linefangst på 1,0 tonn torsk. Årvikbruket AS: Garnfangst på 800 kg torsk. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 1,7 kg torsk. Sjøfisk AS: Juksafangst på 250 kg torsk og 60 kg sei.

7 Vesterålen og Lofoten Vesterålen Fortsatt godt fiske i Vesterålen i perioden. Noe landligge for den mindre flåten. Det fiskes godt på alle bruksarter med snurrevadfangster opptil kg, garn opptil kg og juksa opptil kg. Linefangster opptil kg, kg på stampen. Andenes: Snurrevad kg torsk, snurrevad kg hyse, garn kg torsk Bleik: Garn kg torsk Nordmela: Snurrevad kg torsk, line kg mest hyse Stø: Line kg mest torsk, juksa 600 kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk Myre: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk, snurrevad kg hyse Straumsjøen: Garn kg torsk Hovden: Juksa kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk Bø: Juksa kg torsk, line kg torsk Skårvågen: Juksa 300 kg torsk, garn kg torsk Melbu: Garn kg torsk, trål torsk, kg sei og kg hyse Lofoten/Salten/Helgeland I Lofoten er det fortsatt på yttersia det meste av fisket foregår. Det er tatt noe torsk i Øst- Lofoten både på garn og snurrevad. Garn og lineflåten har vært endel værhindret. Spesielt på yttersia. Snurrevadflåten som tidligere fisket på feltene utenfor Vesterålen har nå trukket til Lofoten hvor det fiskes godt. Henningsværboksen er som kjent åpnet for fartøy under 11 meter største lengde. I Tysfjorden og Lødingen landes det brukbare garnfangster med sei. Lengre sør i fylket fiskes det brukbart, med garnfangster opptil kg torsk. Røst: Line kg mest torsk, juksa torsk, garn kg torsk, garn kg sei Værøy: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg sei, garn kg torsk Sørvågen: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk Reine/Hamnøy: Juksa torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk. Sund: Line kg torsk Fredvang: Ingen landinger Ramberg: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line kg mest torsk Napp: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn torsk Ballstad: Line kg torsk (Ribban) (Landbakken), garn kg torsk, snurrevad kg torsk

8 Stamsund: Juksa kg torsk og garn kg torsk Steine: Snurrevad kg torsk Tangstad: Line kg torsk Vestresand: Juksa kg torsk Kleivan: Garn 750 kg torsk Henningsvær: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk, juksa 200 kg torsk Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Snurrevad kg torsk Svolvær: Garn kg mest sei (Vestfjorden), Juksa 450 kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk Skrova: Ingen landinger Laukvik: Ingen landinger Lødingen: Garn kg sei og 400 kg torsk Hamarøy: Tysfjord, garn kg sei og 500 kg torsk Steigen: Dyping, garn 600 kg mest sei, Helnessund, garn kg mest sei, line 200 kg torsk, Røssøy, kg mest sei, Styrkesnes, garn kg torsk/sei Bolga: Garn kg mest sei Støtt: Garn 600 kg torsk Rødøy: Garn kg torsk Myken: Garn kg torsk Nordnesøy: Juksa 400 kg torsk, garn kg torsk, Helgeland-Nordmøre Fisket i region SØR har vært sterkt hindret av dårlig vær og kvantumet bærer selvsagt preg av dette. På Helgeland har det imidlertid vært enkelte gode fangster, men også der mange dager med landligge. Seien og hyse har avtatt merkbart og det er no stort sett rene torskefangster. I Trøndelag og Nordmøre er det fortsatt labert fiske, og vi regner ikke med noe større aktivitet her før vi kommer ut i mars mnd. 1 levering av kvitlaks Nordfisk ca 328 tonn omsatt til Træna.. NB. Nye minstepriser fra og med mandag den Se rundskriv nr 8/2012. Totalt omsatt i Region Sør i uke 08 er på 636 tonn verdi ca 4,2 mill.

9 Sone 6 (Helgeland): Totalt på Helgeland er det hittil i uke 08 omsatt ca 30 tonn med fisk + ca 328 tonn med kvitlaks. Træna/Selvær/Nordnesøy/Brattland/Sleneset: Mye dårlig vær. Garn fra ca 500 kg opp i 4000 kg med torsk. Noen enkeltfangster med juksa fra 600 kg med torsk. Nesten ingen sei- og hysefangster. Dønna: Mye dårlig vær. Garnfangster fra kg med mye sei. Ingen juksafangster Herøy/Seløy: Mye dårlig vær Mindre garnfangster opp i 1000 kg med sei og torsk. Noen mindre linefangster opp i 300 kg med torsk. Juksa ca 100 kg med torsk. Brønnøysund: Liten aktivitet garn opp i 400 kg med torsk. Juksa kg. Vega: Dårlig vær - Liten aktivitet. Reker: 1 fangst på 700 kg. Omsetning i sone 7(Nord-Trøndelag): Svært dårlig vær og landligge. Fisken lar fortsatt vente på seg i NT. Hittil i uke 08 er det omsatt bare ca 7 tonn til en verdi på 88 tusen kroner. Vandsøya: Liten aktivitet og små fangster. Garn opp i 900 kg. Rørvik: Liten aktivitet Måneset: og Gutvik: Ingen aktivitet. Flerengstrand: Liten aktivitet. Omsetning i sone 8(Sør-Trøndelag): Totalt omsatt i ST hittil i uke 08 er på bare 7 tonn. Mye av årsaken til det beskjedne kvantumet er at de fleste av de store båtene er nordafor samt at det har vært mye dårlig vær. Hitra/Dolmøy: Totalt 2 tonn noen mindre fangster. Frøya/Dyrøy, Mausund: Liten aktivitet en del dårlig vær. Mindre fangster på garna kg med kamskjell. (1 fangst med kamskjell på 860 kg til kr 22,50 (Minstepris kr 20,50)) Roan/Fosen: Liten aktivitet. Sandviksberget: Liten aktivitet. Trondheim: Liten aktivitet. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Totalt omsatt i sone 9, hittil i uke 08 er på ca 240 tonn totalt. Derav 1 fangst med 181 tonn frossenfisk (Suh) og 1 fangst med fersk torsk og sei på ca 50 tonn. Veidholmen: Lokalt liten aktivitet. 1 stor frossen fangst med sei. 1 stor fangst med fersk sei. Tustna: Bra aktivitet både på garn og teiner (levende-torsk). Garnfangster opp i 300 kg mye torsk. Juksa smått. Teiner med levende torsk opp i 300 kg med levende torsk. Smøla: Ingen aktivitet. Aure: Liten aktivitet. Garnfangster opp i 500 kg.

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48-49/2011

Melding om fisket uke 48-49/2011 Melding om fisket uke 48-49/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 9. desember 2011. Dårlig vær også store deler av uke 48 ga redusert omsetning. Inneværende uke har vært bedre, med roligere vær og stor

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2012

Melding om fisket uke 16/2012 Melding om fisket uke 16/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 20. april 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer