Melding om fisket uke 36/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 36/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 35 (26. august 1. september), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 35 i år utgjorde 73,8 mill kroner, hvorav landinger fra to russiske trålere utgjorde 3,9 mill kroner. Omsetningen for norske båter utgjorde 69,9 mill kroner, hvorav 32,1 mill kroner kom etter leveranse av fersk råstoff, 37,4 mill kroner fra fryst fisk, og 0,3 mill kroner som var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Sammenlignet med samme uke i fjor er omsetningen denne gang noe opp. I uke 35 i 2012 var omsetningen på 67,0 mill kroner. Økingen kom både for norske og utenlandske fartøy. For norske båter var omsetningen i fjorårets uke 35 på 64,7 mill kroner, hvorav 44,4 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff, og 20,2 mill kroner av fryst fisk. Det var altså langt lavere omsetning av fryst fisk tilsvarende uke i fjor, mens ferskomsetningen var vel 12 mill kroner lavere i år. Den økte omsetninga av fryst råstoff i år kom både på hyse, torsk og sei, mens den største reduksjonen i omsetning av ferskt råstoff kom på sei, hyse, torsk og kongekrabbe. For sistnevnte har det imidlertid inneværende uke vært kraftig økt omsetning etter en treg start på sesongen som følge av et avventende marked. Etter ukekvanta de første ukene av august på tonn, har inneværende uke allerede passert 120 tonn, og de fleste kjøperne er nå kommet i gang. Fløytlinefisket etter hyse i Øst-Finnmark trappes ned. Pr uke 35 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 35/2013 Pr uke 35/2012 Norske fartøy 3 691, ,0 Utenlandske fartøy 799,7 976,3 Totalsum 4 491, ,3 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 35 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FROSSET TØRKET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 35, HYSE TORSK SEI BLÅKVEITE KONGEKRABBE LEPPEFISK BREIFLABB TASKEKRABBE KVEITE REKE UER FLEKKSTBIT BROSME KVITLANGE TARE KAMSKJELL LYSING BLÅSTBIT SNABELUER

2 Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 35, som totalt utgjorde 32,1 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 8,9 mill kr, herav 375 tonn hyse til verdi 2,6 mill kroner, 31 tonn kongekrabbe/2,1 mill kroner, 280 tonn torsk/2,1 mill kroner, 300 tonn sei/1,6 mill kroner. Torsken fordelt med 110 tonn tatt med snurrevad, 80 tonn på trål og 70 tonn på lina. Hysa med 150 tonn tatt på lina/autoline, 130 tonn på snurrevad og 90 tonn på trål. Vest-Finnmark: 5,0 mill kroner. 25 tonn kongekrabbe/1,6 mill kr, 290 tonn sei til verdi på 1, mill kroner, hvorav leveranser fra 2 seinotbåter stod for 100 tonn. 10 tonn sei på snurrevad og 170 tonn tatt på garn. 165 tonn torsk verdt 1,3 mill kroner, av det 100 tonn tatt på trål, 44 på snurrevad og 16 tonn på garn. Troms: 5,6 mill kroner. 100 tonn blåkveite til verdi 1,6 mill kr etterfulgt av 19 tonn reke til verdi 1,0 mill kroner, 190 tonn sei/1,0 mill kroner og 125 tonn hyse, 0,750 mill kr. Vesterålen: 2,1 mill kr. 80 tonn blåkveite med verdi på 1,2 mill kr, etter følger sei, hyse, breiflabb og uer som verdimessig utgjorde kroner hver. Lofoten/Salten: 3,1 mill kr. 130 tonn hyse med verdi på 0,8 mill kr (75 tonn på trål), 60 tonn torsk/0,45 mill kr (43 tonn på trål), og deretter og breiflabb, sei, kveite og blåkveite med kroner på hver. Helgeland-Nordmøre: 7,3 mill kr. Leppefisken størst i verdi med 2,9 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. Deretter følger 153 tonn taskekrabbe verdt 1,4 mill kroner, 35 tonn breiflabb der verdien var 0,7 mill kroner og sist tar vi med 50 tonn sei/0,35 mill kr De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 35: tonn, verdi 17,0 mill kroner, der trål stod for tonn/12,2 mill kroner (1.060 tonn fryst og 240 tonn fersk). Videre var 200 tonn tatt på snurrevad, av det 180 tonn fersk, 180 tonn på autoline (170 tonn fryst) og ellers mindre kvanta på garn, lina og juksa. Totalen på tonn fordelt med tonn levert fryst og 600 tonn fersk, mens 15,5 tonn var sjøltilvirka tørrfisk omregna til rundvekt.

3 Hyse omsatt i uke 35: tonn totalt, verdi 21,1 mill kroner. 740 tonn fersk og tonn fryst tonn på trål (1.500 tonn fryst),200 tonn på snurrevad (ferskt), 190 tonn på line (fersk) og 70 tonn på autoline (17 tonn fryst), Sei omsatt i uke 35: tonn der verdien var 9,8 mill kroner. Av dette var 950 tonn levert fersk, hvorav tonn på garn og 280 tonn på snurrevad og 200 tonn på not. 570 tonn fryst sei var fordelt med 650 tonn trålsei og 8 tonn tatt på autoline. Statistikk fra de 35 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 35) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vågehvalfangsten I uke 35 var det tatt en hval. Total fangst pr uke 35 er 588 hval mens det i fjor var tatt 464 til samme tid. Kvotene begge år var på kval. Blåkveite 2. periode av direktefisket etter blåkveite startet mandag 29. juli kl 00.00, og ble stoppet etter følgende melding fra Fiskeridirektoratet utsendt :

4 Direktefisket etter blåkveite nord for 62 N for fartøy under 28 meter største lengde stoppes fra og med 1. september klokken 23.59, da periodekvoten er beregnet oppfisket. Periodekvoten var på tonn. Som følge av fiskets utvikling, ble maksimalkvotene økt, først med 50 % og deretter med ytterligere 25 % Maksimalkvotene som startet på 12,5/15/17,5 tonn, endte dermed på: Fisket i 2. periode som altså varte i 5 uker, ga følgende uttelling basert på kvanta omsatt gjennom Norges Råfisklag: Hvis vi bare tar med fartøy med kvanta >300 kg, blir antall deltakende fartøy redusert til 163. Tilsvarende tall fra 1. periode var 295. Totalt i begge periodene deltok 365 båter med kvanta >300 kg, d.v.s. at det var 93 båter som deltok med leveranser i begge periodene. Verdien av de godt og vel tonn som ble levert i løpet av 2. periode, ble 27,5 mill kroner, som var vel halvparten av omsetningen fra 1. periode (3.100 tonn og verdi 50,3 mill kroner). Som i 1. periode, ble ca halve kvantumet levert til kjøpere i Troms: Sone Levert kg Rund kg Beløp SUM Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten Finnmark Fra Honningsvåg og østover er det stort sett krabbefiske for de mindre båtene, snurr får også bra med fisk utenfor Berlevåg Båtsfjord, mye sei. Ikke mange båter igjen på fløytlinefiske, i vest er det ikke den store aktiviteten, en og annen garnbåt og snurr som får til dels brukbare fangster. Vel 200 båter har så langt levert krabbe, av disse er et 40-tall ferdig. Vel 200 tonn er fisket av krabbe. Bugøynes / Vadsø: Krabbe opp til 600 kg. Vardø: Fløytlina kg på stampen, garn opp til kg, krabbe kg. Båtsfjord: Snurr til kg mesteparten sei, fløytlina opp til 150 kg på stampen, pålelina dårlig, garn opp til kg mest sei, krabbe kg. Berlevåg: Snurr fra og opp til kg mest sei, men også hyse, flere fangster på kg. Krabbe opp til 800 kg, lina dårlig Mehamn: Snurr opp til kg, fløytlina opp til 130 kg, krabbe 500 til 600 kg. Kjøllefjord: Krabbe 100 til 600 kg, ellers liten aktivitet.

5 Nordvågen: Garn opp til kg, snurr opp til kg mye hyse, krabbe kg. Kamøyvær: Garn fra til kg, juksa opp til 700 kg sei, krabbe kg. Smørfjord: Krabbe 100 til 500 kg. Havøysund: Liten aktivitet, vedlikehold på ett anlegg. Tufjord: Ingen aktivitet, vedlikehold. Ingøya: Garn kg, juksa kg. Hammerfest/Forsøl: Snurr fra kg og opp til kg mest sei, garn opp til 800 kg. Breivikboten: Garn opp til kg sei, snurr opp til kg. Sørvær: Liten aktivitet, snurr til kg, lina dårlig. Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangst på 476 kg torsk, 504 kg sei og 366 kg hyse. Linefangst på 233 kg brosme og 974 kg hyse. Juksafangst på 478 kg torsk. Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangst på 4,2 tonn blåkveite. Linefangst på 2,2 tonn blåkveite. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangst på 3,5 tonn blåkveite. Juksafangst på 1,6 tonn sei. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Juksafangst på 303 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 889 kg hyse, 201 kg sei og 1,5 tonn torsk. Snurrevadfangst på 5,6 tonn torsk, 1,0 tonn hyse, 1,3 tonn sei og 220 kg kvitlange. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 7,8 tonn sei, 460 kg uer, 438 kg hyse, 133 kg kvitlange og 748 kg torsk. Linefangst på 1,8 tonn hyse, 479 kg brosme og 116 kg kvitlange. Juksafangst på 183 kg torsk og 132 kg sei. Løksfjord AS: Garnfangst på 5,6 tonn blåkveite. Juksafangst på 3,4 tonn sei og 317 kg uer. Nergård Senja AS: Garnfangst på 320 kg hyse. Linefangst på 150 kg hyse. Juksafangst på 222 kg sei. Nord Senja Fisk AS: Garnfangst på 627 kg sei. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 4,6 tonn blåkveite. Linefangst på 5,9 tonn blåkveite. Juksafangst på 1,0 tonn sei. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 166 kg torsk, 365 kg hyse og 273 kg sei. Linefangst på 133 kg torsk og 418 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 315 kg sei, 210 kg uer, 153 kg kvitlange og 143 kg hyse. Linefangst 6,1 tonn blåkveite og en annen på 1,8 tonn hyse. Juksafangst på 969 kg sei. Snurrevadfangst på 947 kg torsk, 1,1 tonn hyse (slmh) og 391 kg sei. Sjøfisk AS: Garnfangst på 170 kg breiflabb. Snurrevadfangst på 13,0 tonn torsk (levende) og 263 kg hyse. TL Seafood AS: Snurrevadfangst på 298 kg torsk og 175 kg breiflabb. Torsken Havprodukter AS: Garnfangst på 543 kg breiflabb. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 701 kg sei og 678 kg uer. Linefangst på 4,1 tonn hyse (rund). Juksafangst på 667 kg sei og 206 kg torsk. Årvikbruket AS: Garnfangst på 1,4 tonn sei. Juksafangst på 1,0 tonn sei og 487 kg torsk.

6 Reker: Salg Norsk fangst tonn pr uke pr uke 35 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Andenes: Juksa 200 kg torsk, opp i 800 kg sei. Snurrevad kg hyse. Garn 200 kg torsk, 200 kg hyse, kg sei, 900 kg uer, kg blåkveite, kg kvitlange. Skårvågen: Juksa 600 kg sei, 150 kg torsk. Lina 500 kg hyse. Myre: Lina opp i kg blåkveite, kg hyse. Garn 600 kg sei, kg blåkveite, kg breiflabb, 100 kg hyse, 900 kg kvitlange, 900 kg uer. Snurrevad opp i kg sei, kg torsk, kg hyse. Teine 700 kg taskekrabbe. Stø: Lina kg blåkveite, kg hyse. Lina kg blåkveite, kg hyse. Straumsjøen/Hovden: Garn kg breiflabb. Juksa kg sei. Melbu: Juksa opp i kg sei. Garn 100 kg torsk, 300 kg sei, 700 kg breiflabb. Snurrevad smått. Lofoten/Halten/Helgeland Røst: Lina 700 kg hyse, 100 kg torsk, 200 kg brosme, 200 kg kvitlange. Garn 300 kg breiflabb. Juksa 200 kg torsk, 400 kg sei. Teine opp i 600 kg taskekrabbe. Værøy: Lina 900 kg hyse, 900 kg sei, kg kvitlange, 300 kg brosme, 300 kg torsk. Garn kg breiflabb, kg hyse. Sørvågen: Lina 800 kg hyse, 200 kg sei, kg blåkveite. Juksa 200 kg sei. Garn kg blåkveite. Reine/Hamnøy: Garn 200 kg breiflabb, 200 kg uer, 100 kg sei. Lina kg sei, 200 kg huyse. Juksa 500 kg sei, 300 kg torsk. Napp: Lina opp i kg hyse,100 kg torsk, 200 kg sei. Juksa 200 kg sei. Ramberg: Garn kg blanding. Fredvang: Autoline (kyst) kg mest hyse. Lina 250 kg hyse, 100 kg sei. Stamsund: Line kg sei, kg hyse, 600 kg brosme, 200 kg torsk. Garn 150 kg torsk, kg sei, 200 kg hyse, kg uer, 350 kg kvitlange. Juksa 300 kg sei. Ballstad: Lina opp i kg sei. Garn 350 kg sei, 200 kg hyse, 600 kg breiflabb. Henningsvær: Lina kg hyse. Garn smått Kleppstad: Snurrevad kg torsk, 900 kg hyse, 300 kg sei. Svolvær: Garn 450 kg hyse, 400 kg sei, 100 kg breiflabb. Lina kg hyse, 200 klg brosme, 300 kg kveite. Laukvik: Garn 900 kg torsk, kg hyse, 800 kg sei, 700 kg rødspette. Lina 200 kg torsk, 500 kg hyse, 300 kg sei. Snurrevad kg torsk, kg hyse, 500 kg sei, 500 kg rødspette. Tysfjord: Juksa opp i kg sei.

7 Leines: Lina kg sei. Garn 300 kg breiflabb. Bolga: Autoline (kyst) 200 kg torsk, kg hyse, 700 kg sei, kg kvitlange. Juksa 300 kg torsk, 150 kg sei. Teine opp i kg taskekrabbe. Nordnesøy: Juksa opp i kg sei. Garn kg breiflabb. Teine kg taskekrabbe. Støtt: Garn 300 kg torsk, 900 kg sei, 500 kg breiflabb. Juksa 300 kg torsk, 700 kg sei. Teine opp i 800 kg taskekrabbe. Rødøy: Juksa 150 kg sei. Garn 200 kg torsk, 150 kg hyse, 700 kg sei, 500 kg uer 300 kg kvitlange. Lina 200 kg sei. Teine opp i 800 kg taskekrabbe. Helgeland-Nordmøre Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke (uke 36) er på totalt 450 tonn med fisk og skalldyr. De 2 viktigste sesongfiskerier er på krabbe og leppefisk. Leppefisk (Bergnebb, berggylt og grønngylt) med 1,8 mill (4.600 kg) og krabbe med 0,9 mill (102 tonn). Ellers er det denne uken omsatt 52 tonn med sei og ca 30 tonn med breiflabb. I tillegg er det omsatt 210 tonn med tare til k43 tusen kroner. Krabbefisket er nå på sitt beste og det omsattes ca tonn i uka. Hittil i år er det omsatt ca tonn til en verdi på ca 12,6 mill. Samtlige stasjoner/kjøpere er nå i gang på krabbe. Fisket etter leppefisk (Berggylt, Bergnebb og Grønngylt) har også tatt seg betraktelig opp og er nå på topp. Fisket her ble åpnet 1. juli i vårt område. Siste uka er det levert ca kg med leppefisk til en førstehåndsverdi på kr 1,8 mill. Lokal omsetning, hittil i uke 36: sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 36) er på 72 tonn. Derav ca 30 tonn med taskekrabbe. breiflabb med ca 13 tonn og sei med ca 12 tonn. Det er med andre ord laber aktivitet utenom krabbefiske. Selvær: Teiner opp i 700 kg med krabbe. Garn opp i 500 kg med breiflabb. Træna: Line opp i kg med torsk, hyse og sei, garn opp i 900 kg - mye breiflabb. Juksa opp i 500 kg med sei. Brattland: 8 leveringer med krabbe, fangster opp i kg. Sleneset/Lovund: Garn opp i 800 kg med sei og breiflabb. Rekefangster opp i 350 kg. Dønna: Garn opp i kg med breiflabb. Juksa opp i 300 kg. Seløy: Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i kg med sei. Line opp i kg med hyse. Brønnøysund: Teiner opp i 800 kg, garn opp i kg med breiflabb. Line opp i 200 kg. Vega: Garn opp i 900 kg, mest breiflabb. Teiner opp i 700 kg. Line/juksa opp i 300 kg med bl.fisk. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 36) er på totalt 245 tonn, derav ca 210 tonn med tare. Av fiske er det ca 7 tonn med krabbe, 6 tonn med breiflabb og ca 14 tonn med sei. Måneset og Gutvik: Juksa opp i kg med sei. Garn opp i 300 kg. Rørvik: Garn opp i kg mest sei., Juksa opp i kg med sei. Line opp i 200 kg. Vandsøya: Juksa opp i kg med sei, garn opp i kg med breiflabb.

8 Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 36) er på ca 101 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 55 tonn, sei med ca 22 tonn og breiflabb og uer med ca 10 tonn. Verdien er størst på leppefisk med ca 1,1 mill. Hitra: Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg. Garn opp i 300 kg med bl.fisk. Frøya/Mausund: Mest krabbe. Teiner opp i kg. Garn opp i kg med breiflabb. Juksa opp i kg med sei. Sørburøy: Teiner opp i kg. Juksa opp i 500 kg. Dolmøy: Garn opp i kg, juksa opp i 600 kg med sei. Vågen: Teiner opp i 400 kg. Roan: Garn opp i kg med sei, lange og uer. 1 garnfangst på kg med uer, sei og lyr Vallersund: Bare krabbe teiner opp i 2000 kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 36 er det omsatt ca 30 tonn (omregnet rund vekt), derav ca 10 tonn med krabbe, ca 6 tonn med lysing, 5 tonn med sei og ca 4 tonn med breiflabb, Totalt leppefisk ca 700 kg til verdi 290 tusen kroner. Tustna: Garn opp i kg med hyse og sei. Juksa opp i 300 kg med sei. Smøla/Veidholmen: Garn opp i kg med lysing. Juksa opp i 500 kg med sei. Teiner opp i kg. Averøy: Liten aktivitet. Juksa opp i 600 kg med hyse og sei. Teiner opp i 1100 kg. Aure: Kjøper har stoppet kjøpet. Krabbe total omsetning og siste uke i sone 5 9: Siste uke er det omsatt ca 102 tonn til en verdi på 924 tusen kroner. Total omsetning pr sone i 2013: KalenderUkeBeskrivelse All 2013 Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris rund , ,40 8, , ,40 8, , ,20 8, , ,70 8, , ,50 9, , ,00 8,92 Totalsum , ,20 9,03 Total Omsetning av Skalldyr og leppefisk (utenom krabbe) for sonene 6 9 hittil i 2013: KalenderUkeBeskrivelse All 2013 Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris rund KAMSKJELL , ,00 20,76 REKE , ,37 63,97 SJØKREPS , ,16 102,45 BERGNEBB , ,06 397,62 BERGGYLT , ,03 213,37 GRØNGYLT 4 551, ,59 378,00 STRANDKRAB 1 830, ,00 20,00 HUMMER 375, ,72 124,78 Totalsum , ,93 56,92

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret:

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Melding om fisket uke 37/2016 Rapporten skrevet mandag 19.09.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2014

Melding om fisket uke 44/2014 Melding om fisket uke 44/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 28.9.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2017 Rapporten skrevet mandag 11.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 22/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 01.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2016 ( juni 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2016 ( juni 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 24/2016 Rapporten skrevet mandag 20.06.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2017 Rapporten skrevet mandag 08.05.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 24/2017 Rapporten skrevet mandag 19.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer