Melding om fisket uke 15/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 15/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 14 (1.-7. april), sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt følger regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 15). Råfisklagets omsetning i uke 14 nådde 170 mill kroner, mot 154 mill kroner tilsvarende uke i fjor, som var påskeuka. Av årets omsetning kom 44 mill kroner etter leveranser fra utenlandske fartøy, der ett grønlandsk fabrikkskip stod for vel 10 mill kroner alene, og resten kom fra 12 russiske båter, 10 trålere hvorav en med filet, og 2 autolinere. Av et samlet kvantum på totalt tonn fra de utenlandske båtene, omregnet i rundvekt, utgjorde torsken tonn. Uke 14 som representerte oppstarten etter årets påske, innbrakte et torskekvantum levert fersk fra norske båter, på tonn til verdi 103,8 mill kroner. Lofoten/Salten var fremdeles suverent størst, med tonn av dette kvantumet, fulgt av Vest-Finnmark med tonn, Øst-Finnmark med tonn, Vesterålen med tonn, Troms med tonn og 400 tonn var levert i området fra Helgeland til Nordmøre. Garnfangstene står for det meste av kvantumet med tonn (4.500 tonn i Lofoten og tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Øst-Finnmark og tilsvarende i Troms), deretter følger snurrevad med tonn (820 tonn levert Lofoten, 630 tonn hver på Vesterålen og Vest-Finnmark, 500 tonn i Øst-Finnmark). Videre har vi juksa med tonn, hvorav halvparten levert Lofoten og 570 tonn i Vest-Finnmark. Til slutt tar vi med tonn tatt på lina, med 650 tonn i Lofoten og 250 tonn i Vesterålen. Fisket i Lofoten har holdt seg godt oppe lenge, og fremdeles rapporteres om gode fangster, men det går mot en avslutning der. Tall for inneværende uke, uke 15, viser at stadig større andel av torskelandingene tilfaller Finnmark. Av et kvantum på tonn fersk torsk levert så langt inneværende uke, pr torsdag, er tonn levert i Lofoten, mens tonn var levert i Finnmark med fordeling tonn i vest- og tonn i østfylket. Ellers har det vært leveranser fra 5 kvitlaksbåter med vel tonn totalt i uke 14, et kvantum som allerede er nådd med tall vi har hittil inneværende uke. Et hysekvantum på vel 400 tonn, der Øst-Finnmark var størst med 240 tonn. Av 400 tonn sei levert fersk i uke 14, var 230 tonn tatt på not og levert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre. Ennå ikke oppstart på seinot i nord, i motsetning til i fjor da dette fisket allerede var kommet godt i gang. Øvrige kvanta fordelt fersk og fryst framgår av tabellen nedenfor. Liten aktivitet i omsetningen av fryst fisk i uke 14, men dette er i endring i og med at trålflåten har flyttet nordover etter en periode med seifiske i sør. Totalomsetninga så langt i år er pr uke 14 som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 14/2013 Pr uke 14/2012 Norske fartøy 1 975, ,5 Utenlandske fartøy 476,6 575,7 Totalsum 2 451, ,2 Omsetningen i uke 14/2013, for norske fartøy fordelt på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor: (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg rundvekt, beløp i kr) FERSK FROSSET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 14, TORSK HYSE SEI KVITLAKS

2 REKE KVEITE UER KAMSKJELL KVITLANGE FLEKKSTBIT 5276 LYR BLÅKVEITE 91 ROGNKJEKS Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 14, som totalt utgjorde 114,8 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 12,2 mill kr, herav tonn torsk til verdi 10,8 mill kroner, og 240 tonn hyse verdt 1,2 mill kroner. 760 tonn garntorsk, 490 tonn på snurrevad, som også hadde 220 tonn hyse, og 130 tonn torsk på juksa. Vest-Finnmark: 22,1 mill kroner, av det 21,9 mill kroner etter leveranse av vel tonn torsk, herav tonn tatt på garn, 630 tonn på snurrevad og 570 tonn på juksa. Troms: 10,1 mill kroner tonn torsk, verdi 8,2 mill kroner, 750 tonn på garn, 150 tonn på juksa og 120 tonn på lina. 7 båter i gang i rognkjeksfisket, med leveranser til Karlsøybruket og Brødr Karlsen. Vesterålen: 9,6 mill kroner, tonn torsk til verdi 9,3 mill kroner, av det 630 tonn tatt på snurrevad og tonn hver på lina, garn og juksa. 7 båter i gang med rognkjeksfisket, leverer til J.M. Nilsen. Lofoten/Salten: 51,7 mill kroner, tonn torsk til verdi 50,7 mill kroner, tonn tatt på garn, ellers tonn på juksa, 820 tonn på snurrevad og 650 tonn på lina. Helgeland-Nordmøre: 9,1 mill kroner. Her var kvitlaksen størst i verdi med 3,5 mill kroner etter leveranse av tonn. 400 tonn torsk til verdi 2,9 mill kroner og 290 tonn sei verdt 1,4 mill kroner var neste på lista. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 14: Totalt tonn til verdi 106,4 mill kroner, av dette var tonn levert fersk. Av totalen var tonn tatt på garn, tonn på snurrevad, tonn på juksa og tonn på lina. Bare 60 tonn tråltorsk og 75 tonn på autoline, alt fryst.

3 Hyse omsatt i uke 14: tonn totalt, verdi 8,1 mill kroner. 560 tonn av dette var ombordfryst, av det 370 tonn tatt på trål, 140 tonn på autoline og 40 tonn på snurrevad. Av ferskkvantumet på 440 tonn var 250 tonn tatt på snurrevad. Sei omsatt i uke 14: 600 tonn der verdien var 3,7 mill kroner. Av dette var 400 tonn levert fersk, hvorav 230 tonn var tatt på not i sør. Statistikk fra de 14 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 14) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Finnmark Bedre og bedre fiske har det blitt, juksa og linefiske har tatt seg opp i øst denne uka, men det er også ett godt fiske i vest, på nesten alle bruksarter. Det samme kan man si om fiske i øst, spesielt garn fisker godt, kg på 30 garn. Vardø/Kiberg Garn fra til kg, snurr opp til kg r/v, juksa kg og opp til kg, påle lina opp til 200 kg på stampen. Båtsfjord Lina opp til 200 kg på stampen, snurr til kg, juksa 500 og opp til 1900 kg, garn opp til kg. Berlevåg

4 Lina opp til 150 kg på stampen, snurr kg torsk, men mange fangster med en god del hyse innblandet, garn opp til kg, juksa 600 til 900 kg Mehamn Garn opp til kg, snurr opp til kg, juksa til kg. Kjøllefjord Garn til kg, juksa til 1700 kg. Nordvågen Garn opp til kg, juksa og opp til kg. Kamøyvær Garn fra og opp til 5 000, juksa opp til kg. Skjånes Garn fra og opp til kg. Havøysund Snurr opp til kg torsk, garn opp til kg, juksa til kg rund vekt. Ingøya Juksa og opp til kg, garn opp til kg. Tufjord Garn og opp til kg rund vekt, juksa til kg rund vekt, snurr til kg torsk r/v. Hammerfest Snurr opp til kg torsk, juksa fra og opp til kg, garn opp til kg. Breivikbotn Garn til kg, snurr opp til kg. Sørvær Lina 250 til 400 kg på stampen torsk, juksa kg. Troms Atlantic Seafood AS: Kjøpet midlertidig stengt. Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangst på 5,7 tonn torsk. Juksafangst på 1,0 tonn torsk. Snurrevadfangst på 1,9 tonn torsk. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangst på 2,6 tonn torsk, 2,3 tonn hyse, 150 kg kvitlange og 384 kg brosme. Juksafangst på 1,6 tonn torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 3,6 tonn torsk (rundvekt). Juksafangst på 814 kg torsk. Snurrevadfangst på 10,6 tonn torsk (rund) Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 4,1 tonn torsk. Snurrevadfangst på 5,1 tonn torsk og 2,6 tonn sei. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 7,4 tonn torsk. Juksafangst på 1,0 tonn torsk. Løksfjord AS: Garnfangst på 2,0 tonn torsk. Nergård Senja AS: Garnfangst på 3,3 tonn torsk. Juksafangst på 656 kg torsk. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangst på 1,0 tonn torsk. Linefangst på 1,8 tonn torsk. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 5,1 tonn torsk (slmh). Juksafangst på 1,9 tonn torsk (slmh).

5 Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 1,3 tonn torsk og 154 kg kveite. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 3,5 tonn torsk. Linefangst på 4,3 tonn torsk. Snurrevadfangst på 9,7 tonn torsk, 2,3 tonn sei, 229 kg rødspette og 260 kg hyse (slmh). Sjøfisk AS: Garnfangst på 802 kg torsk. Juksafangst på 4,3 tonn torsk. Snurrevadfangst 11,0 tonn torsk (levende). Torsken Havprodukter AS: Linefangst på 5,0 tonn torsk. Juksafangst på 1,7 tonn torsk. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 3,3 tonn torsk (slmh). Linefangst på 4,0 tonn torsk. Juksafangst på 544 kg torsk. Snurrevadfangst på 29,1 tonn torsk (rundvekt). Årvikbruket AS: Kjøpet midlertidig stengt. Reker: pr uke pr uke 14 Salg Norsk fangst - tonn Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Det fiskes fortsatt godt i Vesterålen. Spesielt på line hvor det er landet fangster på drøye 16 tonn og snurrevad med over 40 tonn. Generelt har aktiviteten dabbet av, etter som stadig flere blir ferdige med sine kvoter. I Lofoten fiskes det godt for tiden. Faktisk ser vi en økning i enkeltfangster, på alle bruksarter. Gyteprosessen er nå kommet godt i gang. Omsetningen har gått relativt greit etter påske, noe som kan skyldes at det etter hvert er blitt færre båter i Lofoten. Fortsatt noe vegring for garn fanget fisk. Vesterålen Andenes: Garn kg blandingsfisk, snurrevad kg torsk, juksa 200 kg torsk. Bleik: Ingen landinger Nordmela: Snurrevad kg torsk, line kg torsk, garn kg rognkjeksrogn Stø: Line kg torsk, snurrevad 700 kg mest torsk, juksa kg torsk. Myre: Line kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Straumsjøen: Ingen landinger Hovden: Juksa kg torsk, line kg torsk, snurrevad kg torsk. Bø: Garn kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk. Skårvågen: Juksa kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk, line kg torsk. Melbu: Juksa 500 kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 14 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk

6 Lofoten/Salten/Helgeland Røst: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line kg mest torsk, garn kg torsk, sei og kvitlange, garn (stubber) kg torsk. Værøy: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, juksa 800 kg torsk. Sørvågen: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, juksa kg torsk, garn kg torsk. Reine/Hamnøy: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk. Sund: Line kg torsk, garn kg torsk. Fredvang: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa 900 kg torsk, snurrevad kg torsk. Ramberg: Garn kg torsk, juksa torsk, line kg torsk. Napp: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk. Ballstad: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad kg torsk. Stamsund: Garn kg torsk, hyse og sei, juksa kg torsk, garn torsk, line kg torsk. Steine: Garn kg torsk, snurrevad kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk. Tangstad: Ingen landinger. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Snurrevad kg torsk, snurrevad kg mest hyse, garn kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Snurrevad kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk. Svolvær: Juksa kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Skrova: Garn kg torsk, juksa kg torsk. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Juksa 300 torsk, garn kg torsk, line 700 kg torsk. Lødingen: Ingen landinger. Hamarøy: Tysfjord, garn kg mest sei. Steigen: Dyping, garn kg mest torsk, Helnessund, garn kg blanding, garn kg torsk, Røssøy, garn kg torsk, juksa 400 kg torsk, Styrkesnes, ingen landinger. Bolga: Garn 500 kg torsk, juksa 500 kg torsk, autoline kg hyse og torsk. Støtt: Ingen landinger. Rødøy: Garn kg mest torsk. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Garn kg blanding, juksa 100 kg torsk.

7 Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 14 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland-Nordmøre Totalt omsatt kvantum i Region Sør hittil denne uke (uke15) er på tonn total verdi på 11,6 mill. derav ca tonn med tare og 1000 tonn med kvitlaks + ca 120 tonn med div. fisk som bifangst for kvitlaks. De største og viktigste artene utenom kvitlaksen er torsk med 352 tonn (en fin økning fra forrige uke), sei med 224 tonn og hyse med 97 tonn rund vekt. Snittpris på torsk er på kr 9,83 pr kg. En liten oppgang i snittpris på torsk fra forrige uke. Noen begrensninger i mottaket på Helgeland for torsk ved redskap garn. Fiskerne må her kontakte kjøper for avtale. Omsetning sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 15) er kommet opp i 740 tonn inkl. kvitlaks m/bifangst. Torsken utgjør 149 tonn, sei med 20 tonn og hyse med 36 tonn. Træna m/omegn: Hovedanlegget og mottaksstasjonene til Modolv Sjøset AS har innført begrensninger for levering av torsk - fanget med garn. Træna: Garnfangster opp i tonn fortsatt mye torsk. Juksa opp i kg. Linefangster opp i kg. 3 leveringer med kvitlaks totalt kvantum ca 512 tonn (inkl. bifangst). Selvær: Garnfangster opp i kg mye torsk. Juksa opp i 400 kg med torsk. Brattland: Garnfangster opp i 700 kg med torsk og sei. Sleneset: Garn opp i 2000 kg med torsk og sei. Juksa opp i kg. Line opp i 900 kg. Dønna Fiskemottak As: Et godt fiske og stor pågang fra båter om å få levere. Har tatt inn noen få ekstra båter. Har avtale vedrørende omsetningen. Garnfangster opp i kg mye torsk. 1 enkeltfangst med kg med torsk, hyse og sei. Seløy: Garn og linefangster opp i 2000 kg. Juksa opp i kg. 1 fangst med kamskjell på 670 kg. Vevelstad: Garnfangster fra kg, mest torsk. Brønnøysund: Anlegget er midlertidig stengt mangler kjøper. Vega: Garnfangster opp i kg. Juksa opp i 150 kg. Nordhorsfjord: Garn opp i kg. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Fisket i Vikna er fortsatt meget bra. Kjøper har redusert noe på mottaket. Siste leveringsdag før helga var torsdag. De fleste båtene leverer til Vandsøya. Kvantum siste uke (uke 15) er på totalt 750 tonn. Derav kvitlaks med ca 450 tonn + ca 70 tonn bifangst. Rørvik: Garn fra kg med sei og torsk. 1 garnbåt på kg med sei. Line opp i 700 kg. Vandsøya: Garnfangster fra kg mest torsk. 1 garnfangst med sei på kg. Måneset/Gutvik: Liten aktivitet. Garn opp i kg.

8 Ramstadlandet: Williksen/Hitramat har stoppet kjøpet ved denne mottaksstasjonen. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum siste uke (uke 15) er på ca tonn. Derav ca tonn med tare og 42 tonn med notsei. (+ en fangst som leveres no) Hitra/Dolmøy: Liten aktivitet garnfangster opp i kg. Frøya: Garnfangster opp i 900 kg. Teine opp i 300 kg med sjøkreps. Mausund: Noen mindre garn- og linefangster opp i 800 kg. I garnfangst på kg med torsk. Roan: Har begynt mottaket av rund notsei 1 fangst på 42 tonn rund vekt. Minstepriser. Ellers lokale garnfangster opp i kg mest torsk. Brandsfjord: Liten aktivitet. Trondheim: Garnfangster opp i 500 kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet. Hittil i uke 15 er det omsatt 870 tonn fisk (omregnet rund vekt). Derav 260 tonn med tare og 130 tonn med kvitlaks og 1 fangst med notsei på 84 tonn. 1 autolinebåt - frossenfangst med 200 tonn med brosme, sei og uer. Veidholmen: Garn fra 100 kg opp i kg med torsk og sei. Noen mindre juksafangster. Smøla: Krabbefangst totalt kg. Tustna: Garnfangster fra kg. Juksa opp i 400 kg. Averøy: Liten aktivitet utenom en autolinefangst. Aure: Garnfangster opp i 500 kg. Skalldyr (div. arter) omsatt i uke 15 i sone 6 9: Krabbe kg snitt kr 8,60 pr kg. Sjøkreps kg snitt kr 107,76 pr kg. Kamskjell kg snitt kr 22,59 pr kg. Reke 675 kg snitt kr 32,61 pr kg. KVITLAKS. Fisket ble åpnet den 18. februar. Reguleringene går på totalkvote brutto tonn, og båtkvote. Hvert fartøy kan fiske maks 550 tonn med kvitlaks. Jfr. J-210/2012. I denne uke (uke15) det omsatt totalt 1001 tonn med kvitlaks fra 6 båter. Totalt hittil i år er det omsatt tonn til en førstehåndsverdi på 28,4 mill. Snittpris er på kr 3,14 pr kg. Totalt 17 båter har vært i fiske. Totalkvoten er snart oppfisket.

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2017 Rapporten skrevet mandag 08.05.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2017 Rapporten skrevet mandag 27.03.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2017 Rapporten skrevet mandag 02.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer