Melding om fisket uke 11/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 11/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt følger regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 11). De ferske landingene av torsk tok seg opp i uke 10 etter at en i uke 9 fikk en reduksjon sammenlignet med tidligere uker grunnet dårlig vær tonn fersk torsk ble landet i uke 10, noe som er på det jevne med tidligere uker når en ser bort fra uke 9. Uke 10 ga ei omsetning på 142,8 mill kroner for norske båter, og 43,8 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Sistnevnte bestod av leveranser fra 8 russiske og en grønlandsk tråler og en russisk autolinebåt. Leveransene fra de utenlandske frysebåtene bestod av tonn torsk (29,0 mill kroner), tonn hyse (10.3 mill kr) og 410 tonn sei (2,65 mill kr) som de viktigste artene. Av omsetninga for norske båter stod leveransene av fersk fisk m.v. for 130,1 mill kroner og fryst 12,7 mill kroner. Av ferskomsetninga utgjorde tonn torsk 117,0 mill kroner, og ellers sammensatt som det framgår av tabell nedenfor. Fordelt på sonene var Lofoten/Salten størst med hele tonn fersk torsk. Deretter fulgte Vesterålen med tonn, Vest-Finnmark med tonn, Troms med tonn, Øst- Finnmark med 720 tonn og Helgeland-Nordmøre med 370 tonn. I disse dager passerer ferskkvantumet torsk omsatt gjennom Norges Råfisklag tonn fisket fra årets begynnelse, opp fra tonn pr uke 11 i fjor. De siste dagene har Norges Råfisklag fått mange hevendelser fra fiskere spesielt i Lofoten som mangler leveranser. Arbeidsutvalget i Råfisklaget har derfor besluttet å definere sone 5 som overskuddsområde og gir tilskudd for føring av fisk ut av Lofoten. Totalomsetninga så langt i år er pr uke 10 som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 10/2013 Pr uke 10/2012 Norske fartøy 1 322, ,7 Utenlandske fartøy 299,0 406,0 Totalsum 1 621, ,7 Omsetningen i uke 10/2013, for norske fartøy fordelt på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor: (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg rundvekt, beløp i kr) FERSK FROSSET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 10, TORSK HYSE KVITLAKS SEI REKE KVEITE FLEKKSTBIT TARE KAMSKJELL KONGEKRABBE KVITLANGE BREIFLABB BROSME

2 Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 10, som totalt utgjorde 142,8 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 6,2 mill kr hvor torskekvantumet nær doblet fra uka før til 720 tonn/5,2 mill kroner, 360 tonn på garn og 283 tonn hver på snurrevad og 44 lina. 120 tonn hyse der lina var størst med 100 tonn. Vest-Finnmark: 16,8 mill kr som er en økning på 2 mill kr fra uka før tonn torsk verdt 15,9 mill kroner, av det tonn på snurrevad, 860 tonn på garn og beskjedne 85 tonn på juksa. Troms: 14,2 mill kroner, ned fra 17,5 mill kr uka før. Av totalen kom 12,8 mill kroner etter leveranser av tonn torsk, der garnfisket fortsatt var suverent størst med tonn, deretter 230 tonn på snurrevad og 210 tonn på trål. 27 tonn reke neste på lista, verdi 1,0 mill kroner. Vesterålen: 27,2 mill kroner, opp fra 22,3 mill kroner uka før, av dette kom 25,0 mill kroner etter leveranser av tonn torsk hvorav tonn var tatt på snurrevad, 600 tonn på garn, 300 tonn på lina og 120 tonn på juksa. 450 tonn hyse neste på lista, verdi 1,9 mill kroner, av det var 425 tonn tatt på snurrevad. Lofoten/Salten: 57,7 mill kroner, mer en dobling av verdien fra uka før. kroner uka før, tonn torsk/55,4 mill kroner, hvorav tonn var tatt på garn, tonn på snurrevad, 510 tonn på line og 850 tonn på juksa. 250 tonn sei der verdien var 1,6 mill kroner, her var 170 tonn ble tatt på garn. 65 tonn hyse til verdi 0,3 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 8,0 mill kroner, opp fra 4,4 mill kroner uka før. Kvitlaksen størst i verdi, med 2,7 mill kroner av et kvantum på 900 tonn. 270 tonn torsk til verdi 2,1 mill kroner, deretter 3 tonn reke verdt 0,150 mill kr. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 10: Totalt tonn til verdi 124,8 mill kroner, av dette var tonn levert fersk. Av totalen var tonn tatt på garn, tonn på snurrevad (5.670 tonn fersk), tonn på juksa og 960 tonn på juksa. 210 tonn fersk tråltorsk, og 500 tonn fryst fra autoline. Av garnkvantumet var tonn levert i Lofoten, tonn i Troms, 860 tonn i Vest-Finnmark, 600 tonn i Vesterålen og 360 tonn i Øst-Finnmark. Det var også et godt fiske på Helgeland hvor 200 tonn garntorsk ble lendet. Av snurrevadkvantumet var tonn levert i Vesterålen, i Lofoten/Salten, tonn i Vest-Finnmark og vel 200 tonn i Troms og Øst- Finnmark. Linekvantumet var fordelt med 500 tonn i Lofoten og 300 tonn i Vesterålen, mens på juksa var det meste tatt i Lofoten, 850 av tonn.

3 Hyse omsatt i uke 10: tonn totalt, verdi 7,8 mill kroner. Av et ferskkvantum på 800 tonn var 560 tonn tatt på snurrevad og av det igjen 402 tonn levert i Vesterålen. 340 tonn fryst hyse var fordelt med 260 tonn på autoline, 50 tonn på trål og 30 tonn på snurrevad. Sei omsatt i uke 10: 440 tonn totalt, verdi 2,7 mill kroner. Av ukas kvantum var 300 tonn garnsei, alt fersk og 170 tonn levert i Lofoten. 100 tonn sei tatt på snurrevad og bare beskjedne kvantum på resterende redskap. Statistikk fra de ti første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 10) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundve Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År

4 Finnmark Dårlig vær preget fiske de første dagene av uka, men uka avsluttes med godt vær og fiske. Garnfisket godt både i øst og i vest, det samme kan sies om snurrevad. Godt juksafiske i vest, i øst er det nesten slutt på linefiske, da de aller fleste har lagt om til garn. Vadsø: Garn opp til kg Vardø/ Kiberg: Garn fra til kg rund vekt, snurr opp til kg r/v Båtsfjord: Lina 150 kg 180 på stampen, snurr til kg torsk, juksa kg, garn til kg Berlevåg: Lina 130 til 150 kg på stampen, snurr kg torsk, juksa opp til kg Mehamn: Lina opp til 120 kg på stampen, snurr til mest torsk, garn opp til kg Kjøllefjord: Garn til kg r/v, snurr opp til kg r/v mest torsk, juksa til 1400 kg Nordvågen: Garn opp til til kg Skjånes: Garn opp til 4500 kg rund vekt Havøysund: Snurr opp til kg torsk r/v, garn opp til kg, juksa til kg rund vekt Ingøya: Garn opp til kg, juksa til kg Tufjord: Snurr fra til kg r/v, stort sett bare torsk, garn opp til kg rund vekt, juksa til kg Hammerfest / Forsøl: Snurr opp til kg torsk, juksa opp til 800 kg Breivikboten: Snurr opp til kg torsk r/v, garn til kg Sørvær: Lina 150 til 200 kg på stampen,mest torsk, juksa opp til 800 kg, snurr 900 til kg Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangster på 5,5 tonn torsk. Juksafangster på 802 kg torsk. Snurrevadfangster på 26,9 tonn torsk (rundvekt) og 405 hyse (rundvekt). Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangster på 6,2 tonn torsk. Juksafangster på 1,0 tonn torsk. Snurrevadfangster på 21,8 tonn torsk og 1,5 tonn hyse. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangster på 2,5 tonn torsk, 1,8 tonn hyse (rundvekt) og 270 kg brosme. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på 3,2 tonn torsk (rundvekt). Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangster på 6,9 tonn torsk. Karlsøybruket AS: Garnfangster på 12,4 tonn torsk (sløyd m/hode). Løksfjord AS: Garnfangster på 4,3 tonn torsk. Juksafangster på 487 kg torsk. Nergård Senja AS: Garnfangster på 11,1 tonn torsk. Juksafangster på 318 kg torsk. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangster på 2,0 tonn torsk. Linefangster på 894 kg torsk. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangster på 5,5 tonn torsk (sløyd m/hode). Linefangster på 275 kg kveite.

5 Oldervik Fiskeindustri: Garnfangster på 2,5 tonn torsk. Juksafangster på 293 kg torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangster på 664 kg torsk. Snurrevadfangster på 18,3 tonn torsk og 640 kg hyse. Sjøfisk AS: Snurrevadfangster 690 kg torsk og 14,8 tonn hyse (sløyd m/hode). Torsken Havprodukter AS: Garnfangster på 1,9 tonn torsk. Linefangster på 5,2 tonn torsk. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 6,0 tonn torsk (sløyd m/hode). Reker: pr uke pr uke 10 Salg Norsk fangst - tonn Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Fisket i Vesterålen er fortsatt godt, men aktiviteten har dabbet av, noe som har sammenheng med at en god del fiskere er ferdig med sine kvoter eller har dratt til Lofoten for å fortsette fisket. En tendens til større innslag av hyse i snurrevadfangstene. I Lofoten øker trykket fra fiskeflåten. Ennå er det yttersida av Lofoten det fiskes best, men det forventes at fisket på innersida vil bedre seg betydelig nå frem til påske. Grunnet tidlig påske i år, vil nok første halvdel av april også kunne gi stor aktivitet i Lofoten. Henningsværboksen er som kjent åpen for fiske med konvensjonelle redskaper for fartøy under 15 meter, unntatt snurrevad. Noe treghet i omsetningen spesielt gjelder dette for garnflåten, hvor endel kjøpere begrenser inntaket av nye fartøy. Vesterålen Andenes: Garn kg mest torsk, snurrevad kg torsk/hyse, 75 % torsk, juksa kg torsk Bleik: Garn kg torsk Nordmela: Line kg mest torsk, snurrevad kg mest torsk Stø: Line kg mest torsk, 10 % hyse, snurrevad kg mest torsk, 27 % hyse, juksa 900 kg torsk, garn 750 kg torsk Myre: Line kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk Straumsjøen: Garn kg torsk, juksa 300 kg torsk Hovden: Juksa 900 kg torsk, line kg torsk, snurrevad kg torsk/hyse Bø: Garn kg torsk, juksa kg torsk Skårvågen: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line kg torsk, snurrevad kg torsk Melbu: Juksa smått, garn kg torsk, snurrevad kg torsk Landet kvantum i Vesterålen pr uke 10 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk

6 Lofoten/Salten/Helgeland Røst: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line kg mest torsk Værøy: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn (stubber) kg torsk, juksa kg torsk Sørvågen: Line kg torsk, snurrevad kg torsk/hyse, juksa kg torsk, garn kg torsk Reine/Hamnøy: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk Sund: Juksa 600 kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk Fredvang: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad kg torsk Ramberg: Garn kg torsk, juksa torsk, line kg torsk Napp: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk Ballstad: Line kg torsk/hyse, 20 % hyse, snurrevad kg torsk/hyse/sei, 75 % torsk, garn kg torsk, juks kg torsk Stamsund: Garn kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad torsk, autoline kg mest hyse Steine: Garn kg torsk, snurrevad kg torsk, juksa 500 kg torsk, line 400 kg torsk Tangstad: Line kg torsk, juksa kg torsk, garn kg torsk Eggum: Ingen landinger Vestresand: Juksa kg torsk Kleivan: Ingen landinger Henningsvær: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk, line kg torsk Svolvær: Juksa kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg mest sei, garn kg torsk Skrova: Garn kg torsk, juksa kg torsk, snurrevad torsk Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger Laukvik: Juksa kg torsk, line kg torsk Lødingen: Ingen landinger Hamarøy: Tysfjord, garn kg torsk Steigen: Dyping, garn kg, Helnessund, garn kg sei, garn kg torsk, Røssøy, garn kg torsk, juksa 400 kg torsk, Styrkesnes, garn 600 kg torsk Bolga: Garn kg torsk, juksa 300 kg torsk Støtt: Ingen landinger Rødøy: Garn 800 kg torsk, juksa 300 kg torsk Myken: Ingen landinger Nordnesøy: Garn kg torsk, juksa kg sei Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 10 sammenlignet med samme periode i fjor:

7 Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland-Nordmøre Totalt omsatt kvantum fisk i Region Sør for uke 11 er på tonn total verdi på 6,7 mill. derav ca tonn med kvitlaks inkl. bifangst til en verdi på 2,3 mill samt tare med tonn til en verdi på 220 tusen kroner. De største og viktigste artene utenom kvitlaksen er torsk med 356 tonn, sei med 108 tonn og hyse med ca 32 tonn rund vekt. En markant økning siste uke. Snittprisen for torsk omregnet rund vekt i sone 6 er på 7,54 pr kg, snitt i sone 7 er på 7,75 pr kg, snitt sone 8 er på kr 6,82 og snittpris i sone 9 er på kr 9,18 pr kg. De fleste av de største båtene er fortsatt i Vesterålen/Lofoten på vinterfiske, men aktiviteten her SØR er fortsatt bra når været gjør det mulig, spesielt på Helgeland. På Helgeland har imidlertid vår største kjøper tatt «langhelg» og har stengt i dag fredag, lørdag og søndag. Omsetningen i Vikna er økende og det begynner å bli et bra fiske. Omsetning sone 6 (Helgeland): Etter delvis landligge i forrige uke har nå fisket tatt seg betraktelig opp og totalt kvantum hittil uke 11 er på ca 804 tonn, derav hele 542 tonn med kvitlaks (inkl. bifangst). Ellers er det omsatt 235 tonn med torsk og ca 6 tonn med hyse. Seien har gått noe tilbake til ca 6 tonn denne uke. Træna: En godt fiske og mange båter. Gode torskefangster både på garn og juksa. Garnfangster fra kg. Juksa fra 300 kg til kg. 2 båter med kvitlaksfangster totalt 488 tonn. Selvær: Et godt fiske. Garnfangster opp i kg. Juksa opp i kg. Brattland: Enda liten aktivitet 1 garnfangst på kg. Lurøy: Rekefangster opp i 600 kg. Sleneset: Garn opp i kg. Juksa opp i kg Seløy: Mindre garn og linefangster. Noen mindre juksafangster. Garn opp i 900 kg, line opp i 800kg. Vevelstad: Garnfangster fra kg, mest torsk. Dønna: Et godt fiske. Garn opp i kg, mest torsk. Noen mindre linefangster opp i 300 kg. Brønnøysund: Anlegget er midlertidig stengt mangler kjøper. Vega: Garn opp i kg. Juksa opp i 800 kg. Vevelstad: Garn opp i kg. Juksa 200 kg. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Fisket begynner å ta seg opp i Vikna. Flere båter har no kommet tilbake fra Lofoten/Vesterålen og totalt kvantum hittil uke 11 er på ca 103 tonn. De fleste båtene leverer til Vandsøya. Mulig oppstart av kvitlaks før påske. Vandsøya: Garnfangster fra kg mest torsk. Juksafangster opp i 300 kg. (Her betales det + 50 øre for sløydfisk med juksa.) Rørvik: Garn fra kg med sei og torsk. Juksa opp i 100 kg.

8 Måneset/Gutvik: Liten aktivitet. Garn opp i 700 kg med torsk, hyse og sei. Ramstadlandet: Williksen/Hitramat har stoppet kjøpet ved denne mottaksstasjonen. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Liten aktivitet mange båter har gått «nord». Siste uka har det også vært delvis landligge. Totalt i uke 11 er det omsatt 34 tonn med fisk (rund vekt) samt 91 tonn med tare. Hitra/Dolmøy: Garn fra 100 kg opp i kg med ca 50/50 torsk og sei. Frøya: Liten aktivitet, noen mindre garnfangster opp i kg. Juksa og line opp i 200 kg. Teine opp i 100 kg med sjøkreps. Mausund: Liten aktivitet. Roan: Liten aktivitet. Noen mindre garnfangster opp i 1000 kg-+ Brandsfjord: Liten aktivitet. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet. Hittil i uke 11 er det omsatt fisk for ca 130 tonn(omregnet rund vekt). Derav sei med ca 85 tonn og torsk med ca 20 tonn. I tillegg er det omsatt 455 med kvitlaks (inkl. bifangst) fra 3 båter, samt tare med ca tonn. Kr.sund: 1 utenlandsk levering på totalt ca 600 tonn med torsk, hyse og sei. Hovedprodukt - ca 200 tonn torskefilet, ca 200 tonn torsk (sluh), ca 40 tonn hysefilet og ca 70 tonn seifilet. Veidholmen: Garn fra 100 kg opp i kg med torsk og sei. 1 garnfangst fra Haltenbanken med ca 80 tonn med sei. Smøla: kvitlaks på ca 455 tonn 3 båter Fiskebank, Fiskebank 1 og Dyrnesvåg. Minstepriser. Tustna: Garnfangster fra kg. Rusefangster med levende torsk opp i 400 kg. Averøy: 1 båt med ca kg med frossen skjellbrosme samt ca 5,000 med frossen biprodukter. Aure: Liten aktivitet. Garnfangster opp i 300 kg. Skalldyr (div. arter) omsatt i uke 11 i sone 6 9: Krabbe kg snitt kr 8,60 pr kg. Reker kg snitt kr 39,58 pr kg. Sjøkreps 500 kg snitt kr 100,00 pr kg. Kamskjell kg snitt kr 22,42 pr kg. KVITLAKS. Kvitlakssesongen er nå godt i gang. Fisket ble åpnet den 18. februar. Reguleringene går på totalkvote ( tonn) og båtkvote. Hvert fartøy kan fiske maks 550 tonn med kvitlaks. Jfr. J-210/2012. I uke 11 er det omsatt totalt 847 tonn med kvitlaks fra 5 båter. Totalt hittil i år er det omsatt tonn til en førstehåndsverdi på 9,6 mill. Snittpris er på kr 3,03 pr kg. Totalt 9 båter har vært i fiske. 6 båter har levert på Træna til Sjøset og 3 båter har omsatt fangst til Atlantic D.S. på Smøla. 2 båter har fisket over kvoten på 550 tonn.

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2017 Rapporten skrevet mandag 08.05.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2017 Rapporten skrevet mandag 27.03.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 13-14/2011

Melding om fisket uke 13-14/2011 Melding om fisket uke 13-14/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. april 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer