Melding om fisket uke 36-37/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 36-37/2011"

Transkript

1 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 36 (5. september 11. september), sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg går vi til slutt i rapporten inn på fiskets gang inneværende uke (uke 37), geografisk fra Øst-Finnmark og sørover til og med Nordmøre. I uke 36 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 93 mill kroner (ned 6 millioner fra uke 35), hvorav landing fra 2 russiske fartøy utgjorde 1,5 mill kroner. Kvantumet her bestod av 109 tonn torsk og 25 tonn hyse. Omsetningen fra norske båter utgjorde 91,3 mill kroner. En betydelig nedgang i kvantumet omsatt blåkveite og krill, samt en liten nedgang på frossenfisk er hovedårsaken til at en kommer noe lavere ut omsetningsmessig sammenlignet med den foregående uken. På den andre siden økte omsetningen for artene torsk og kongekrabbe og kompenserer noe for nedgangen. Kongekrabben havnet på 15,8 mill kroner (opp 2,1 mill. kroner fra uka før). Selv om at det er omsatt mindre hyse er hysa fortsatt på topp blant fiskeslagene omsatt gjennom Norges Råfisklag i uke 36, med tonn til verdi 21 mill kroner, herav var vel tonn (13,8 mill kroner) fryst hyse. Etter hysa fulgte torsken med tonn og verdi 21,7 mill kroner, den frosne andel av torsken var 850 tonn og 11,2 mill kroner, mens seien (2.400 tonn/16 mill kroner) og breiflabben (224 tonn/4,2 mill kroner). Neste på lista var leppefisken med 9,8 tonn og verdi 3,3 mill kroner. Vel 210 tonn taskekrabbe fulgte med verdi 1,7 mill kroner, 41 tonn kveite (1,4 mill kroner) og 26 tonn kystreke verdt 1,0 mill kroner, har vi oppsummert alle arter med ukeverdi over 1 mill kroner. Totalomsetninga i uke 36 og hittil i år sammenlignet med fjoråret er som følger (mill kroner): Norsk/utenlandsk Uke 36/2011 Uke 36/2010 Totalt pr uke 36/2011 Totalt pr uke 36/2010 Fra norske båter Utenlandske SUM

2 Totalt kvantum torsk, hyse og sei, alle redskaper per uke 36/2011 sammenlignet med samme periode 2010: Totalt til nå i år (siste oppdaterte uke 36) sammenlignet med samme periode i fjor Kolonneetiket Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt RundvektTotalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vi har følgende oversikt over leveransene av torsk/hyse/sei fra norske båter de siste ukene: 2

3 Av omsetninga på 91,3 mill kroner fra norske båter i uke 36, utgjorde fryst fisk 29,1 mill kroner. Her var hysa størst i kvantum og verdi (1.650 tonn/12,8 mill kroner), satt sammen av tonn trålhyse, 145 tonn fra autoline og 80 tonn snurrevahyse. Videre var vel 850 tonn torsk og 320 tonn sei levert fryst, til verdi henholdsvis 11,2 og 2,9 mill kroner. Når det gjelder leveransene av ferskt råstoff, raget kongekrabben fortsatt øverst med ca 163 tonn og verdi 15,8 mill kroner. Kongekrabben er mer omtalt nedenfor under Finnmark-avsnittet. Dernest kom tonn sei levert fersk, herav tonn notsei fra 18 båter. Kvantumet sei tatt på not er pr dato kommet opp i vel tonn omsatt gjennom Norges Råfisklag og totalt med andre salgslag har denne redskapsgruppa nådd tonn av ei avsetning på tonn. Seinotfisket nord for 62 N ble stoppet torsdag 8. september kl 00.00, slik at kun fartøy med rest av sitt garanterte kvantum kan fortsette fisket etter nevnte tidspunkt. Foruten not var 370 tonn tatt på snurrevad, 360 tonn sei tatt på garn, 200 tonn på juksa og 76 tonn på line i uke 35 Et fersktorskkvantum på 990 tonn var fordelt med 430 tonn fra 5 trålere, 305 tonn på snurrevad, og 110 tonn på garn. På ferskhysa dominerer lina med 560 tonn av tonn omsatt i uke 36, av linekvantumet var 230 tonn levert i Øst-Finnmark og 90 tonn Vest-Finnmark. Snurrevad stod for 370 tonn ferskhyse, nær halvparten av det levert i Øst-Finnmark. Vel 220 tonn breiflabb var godt spredt geografisk, men med et tyngdepunkt i Troms (65 tonn), der Torsvågbruket og Karlsøybruket hadde størst aktivitet. Bifangst Tall for de to første ukene i bifangstfisket etter torsk viser at det er totalt landet 900 tonn torsk og av dette vil 700 tonn bli avregnet bifangstkvoten. Det er registrert torskelandinger fra totalt 995 fartøy under 21 meter i nevnte periode. Fordelingen mellom gruppene når det gjelder antall fartøy og landa kvantum sees i tabell under: Tabell 1. Oversikt over oppfisket kvantum, bifangst og antall aktive båter uke 36 Gruppe Lengdegruppe Båter Totalt kvantum Herav torsk Bifangst Lukket [00-11> [11-15> [15-21> Åpen [00-08> [08-10> [10-21> Sum På fartøynivå er det 123 fartøy som har levert mer enn kg torsk i bifangstordningen i løpet av de første to ukene. Fartøyet med størst kvantum har fått registrert 28 tonn torsk i ordningen. Det er 2 fartøy over 20 tonn og 16 over 10 tonn. Redskapsmessig er snurrevad dominerende, og av totalt 700 3

4 tonn torsk i ordningen er 300 tatt med snurrevad. Fisket foregår hovedsakelig i Finnmark hvorav 340 tonn i øst og 250 tonn i vest, men det fiskes også torsk i Troms (140 tonn), Vesterålen (57 tonn), Lofoten/Salten (57 tonn). I de andre sonene er det snakk om kvantum fra 10 tonn og nedover. Finnmark FISKE I FINNMARK UKE Ennå er mange kongekrabbebåter i aktivitet, og nye båter kommer til hver dag, 905 tonn av kvoten på tonn er pr. i dag fisket og til nå har 347 båter levert krabbe siden 01. august. Snurr har fisket godt i øst denne uka, men har de siste dagene slitt for å finne sei og noen er gått til vest Finnmark på sei leiting. For de få som drifter med lina og ikke har torskekvote igjen er innblandingen av torsk på 30 % for lite, mye torsk gjør drifta vanskelig. Nesseby / Vadsø / Bugøynes Krabbe fra 200 til 700 kg. Vardø / Kiberg Krabbe fra til kg, garn dårlig, opp til kg, snurr opp til kg torsk, hyse og sei Båtsfjord Snurr fra opp til kg (torsk, hyse og sei), fløyt lina kg på stampen, krabbe fra 200 og opp til kg, garn opp til kg Berlevåg Snurr, opp til kg mest sei, torsk og hyse, lina opp til kg, krabbe fra til kg Mehamn Snurr kg mest hyse, lina kg på stampen Dyfjord Krabbe opp til 700 kg Kjøllefjord Krabbe opp til 800 kg, fløytlina opp til 200 kg på stampen Skjånes Krabbe fra kg Nordvågen Garn opp til kg sei, krabbe fra og opp til kg, juksa opp til 800 kg sei, lina 80 til 100 kg på stampen Kamøyvær Garn opp til kg sei, krabbe kg og opp til kg, juksa kg Honningsvåg Krabbe kg Havøysund Liten aktivitet Tufjord Liten aktivitet Ingøy Juksa fra og opp til kg sei, garn opp til kg 4

5 Hammerfest Snurr fra til kg mye sei i fangstene Forsøl Garn fra 300 til 400 kg og opp til kg sei og uer og flabb Breivikboten Garn opp til kg stort sett bare sei Sørvær Lina opp til kg stort sett bare hyse, snurr stort sett bare hyse og hyse Troms Reker Auksjonspriser for uke 37, 1845 tonn reker til pilling kr 16,85/16,70 snittstørrelse 220/240 stk /kg. Salg Norsk fangst - tonn uke uke Totalt 2009 totalt Reker pill/frys Reker div Salg Utenlandsk Reker pill/frys Løksfjord AS Garnfangster på 500 kg kveite og 314 kg uer. Linefangst på 2,6 tonn hyse og 123 kg brosme. Juksafangster på 325 kg torsk og 150 kg sei. Atlantic Seafood, Skjervøy Garnfangster på 336 kg sei, 170 kg torsk og 144 kg hyse. Juksafangster på 460 kg sei. Notfangster på 10,5 tonn sei. Snurrevadfangst på 306 kg hyse, 250 kg rødspette og 84 kg torsk. Torsvågbruket AS Garnfangster på 360 kg torsk. Linefangster på 1,8 tonn sei, 56 kg brosme og 42 kg torsk. Juksafangster på 185 kg torsk og 520 kg sei. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy Linefangster på 3 tonn hyse, 90 kg sei og 60 kg torsk. Juksafangster på 900 kg sei, 77 kg uer og 55 kg torsk. Br. Karlsen AS, Husøy Garnfangster på 800 kg sei, 220 kg torsk, 640 kg uer og 100 kg kvitlange. Linefangster på 6,9 tonn sei, 55 kg torsk og 12 kg hyse. Juksafangst på vel 220 kg sei og 85 kg torsk. Karlsøybruket AS Garnfangster opp 660 kg torsk, 220 kg hyse, 174 kg kvitlange og 3,4 tonn sei. Linefangster på 2400 kg hyse, 170 kg brosme og 160 kg sei. Juksafangster på 100 kg torsk og 70 kg sei. Snurrevadfangster på 76 tonn hyse og 26 tonn torsk. 5

6 Nergård Senja AS Garnfangster på vel 441 kg sei og 55 kg uer. Linefangster på 1500 kg hyse og 72 kg brosme. Nord-Senja Fiskeindustri AS Garnfangster på 1300 kg sei, 140 kg breiflabb og 200 kg uer. Linefangster på 193 kg hyse, 33 kg kveite, 30 kg brosme og 26 kg torsk. Juksafangster på 1,4 tonn sei og 46 kg uer. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen Juksafangster på 800 kg sei og 40 kg torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen Garnfangster på vel 490 kg hyse og 340 kg torsk. Snurrevadfangster på 5,5 tonn hyse og 2,4 tonn torsk, 700 kg rødspette, 160 kg uer, 200 kg lomre, 314 kg sei. Juksafangster på 310 kg torsk og 67 kg sei. Tromvik Fisk AS Garnfangster på 100 kg torsk, 2,5 tonn sei og 186 kg uer. Juksafangster på 56 kg torsk og 1,1 tonn sei. Årvikbruket AS Garnfangster på 430 kg sei, 90 kg breiflabb og 130 kg torsk. Linefangster på 280 kg hyse, 250 kg brosme og 53 kg torsk. Juksafangster på 122 kg torsk og 225 kg sei. Snurrevadfangster 430 kg torsk, 60 kg kveite og 43 kg breiflabb. Oldervik Fiskeindustri Granfangster på 220 kg hyse, 200 kg sei, 40 kg brosme og 175 torsk. Linefangster på 1300 kg hyse, 94 kg torsk og 95 kg sei. Aksel Hansen AS Garnfangster på 2,6 tonn breiflabb, 200 kg torsk, 67 kg sei og 78 kg kveite. Vesterålen Andenes: Snurrevad opptil kg torsk, hyse og sei, juksa kg sei, garn kg mest sei Bleik: Garn opptil kg sei Nordmela: Line kg hyse, juksa 600 kg torsk og hyse, garn opptil kg blanding Stø: Line kg hyse Myre: Line kg hyse, juksa kg hyse, garn kg torsk, garn optil kg sei, snurrevad kg hyse Straumsjøen: Små landinger Hovden: Line 250 kg hyse Bø: Line kg hyse, juksa 150 kg sei Skårvågen: Line kg hyse, juksa 800 kg sei, garn kg sei Melbu: Juksa opptil 200 kg torsk, garn 300 kg torsk 6

7 Lofoten/Salten Røst: Garn 250 kg hyse, line 800 kg hyse og juksa 500 kg sei Værøy: Line kg sei, line 800 kg hyse og juksa kg sei Sørvågen: Line 600 kg hyse, garn kg torsk Reine/Hamnøy: Juksa 900 kg sei, garn kg sei og line kg hyse Sund: Ingen landinger Fredvang: Line 250 kg sei, line kg hyse, juksa 450 kg sei, autoline kg mest hyse Ramberg: Juksa 300 kg sei, garn kg sei Napp: Line kg sei, juksa kg sei, snurrevad kg mest torsk, garn kg mest kvitlange og uer Ballstad: Line kg sei, line opptil 600 kg hyse, juksa kg sei Stamsund: Garn opptil 800 kg sei, line kg sei, line kg hyse, juksa opptil 300 kg sei Tangstad: Ingen landinger Kleivan: Garn kg mest sei Henningsvær: Juksa opptil 300 kg sei Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Juksa kg sei, garn kg mest hyse, snurrevad opptil kg hyse Svolvær: Garn 300 kg breiflabb (haler) og kveite, juksa kg sei, line 900 kg kveite/kv.lange, garn opptil kg mest sei kg. Skrova: Ingen landinger Laukvik: Juksa 700 kg sei, garn kg mest sei Hamarøy: Tysfjord, garn opptil 600 kg bl.fisk Steigen: Dyping, ingen landinger, Helnessund, garrn 700 kg mest torsk, juksa kf sei, line kg mest brosme, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Sørarnøy: Stengt Bolga: Garn 400 kg sei, juksa opptil 300 kg sei, line 350 kg sei Støtt: Garn 600 kg breiflabb (haler) juksa 350 kg sei, line kg hyse, teiner 900 kg taskekrabbe Rødøy: Juksa 500 kg sei, garn kg bl.fisk, teiner kg taskekrabbe Myken: Ingen landinger Nordnesøy: Juksa kg sei, line kg hyse, line kg sei 7

8 Helgeland-Nordmøre Totalt kvantum i Sør for inneværende uke(37) for sone 6 9 er kommet opp i: tonn verdi 6,0 mill. Det store kvantumet skyldes at det er omsatt tonn med tare til en verdi på kr Kvantum fisk (inkl. krabbe, skjell og leppefisk) er på 246 tonn mot ca. 240 tonn rund vekt i forrige uke. Lokal omsetning i sone 6 - Helgeland: Totalt omsatt hittil i uke 37 for sone 6 = ca. 84 tonn 1 mill. En liten økning fra forrige uke. Derav 36 tonn med krabbe, 18 tonn med breiflabb, 6 tonn med torsk og ca 15 tonn med sei. Det meldes om labert fiske, men unntak av sporadiske gode enkeltfangster med breiflabb og sei. Krabbefisket har imidlertid tatt seg noe opp og vi regner med en ytterligere økning de neste ukene. Lokal omsetning i sone 7 - Nord-Trøndelag: Totalt i Nord-Trøndelag er det denne uke omsatt ca. 49 tonn med fisk og krabbe. Av dette er ca 13 tonn med sei, ca. 6 tonn med krabbe og 10 tonn med breiflabb. Små fangster på garn og juksa. Lokal omsetning i sone 8 - Sør-Trøndelag: Bra aktivitet lokalt på Hitra og Frøya for krabbe, samt noe fisk og leppefisk. Total omsetning av fisk i Sør-Trøndelag denne uke er kommet på 84 tonn mot 90 tonn forrige uke. Av kvantumet på 84 tonn har vi ca 50 tonn med krabbe, 11 tonn med kamskjell, 8 tonn med breiflabb og 5 tonn med sei. Små fangster på garn og juksa med unntak av noen få gode enkeltfangster med breiflabb. Lokal omsetning i sone 9 - Nordmøre: Liten aktivitet av den lokale flåte, unntatt på krabbe og noen mindre seifangster. Totalt kvantum denne uke på 29 tonn mot ca 60 tonn forrige uke. Denne uke ca 8 tonn med sei, 6 tonn med krabbe og 4 tonn med torsk. En ny mottaksstasjon for krabbe på Averøy (Edw.Johnsen AS) sendes til Hitramat. KVITLAKS: Totalt kvantum 1-periode kom på tonn til en førstehåndsverdi på 28,8 mill. Fisket i 2- periode er i gang og båtkvoten ble endret fra 500 tonn til tonn. I 2-periode er det av 3 båter omsatt tonn av en kvote på tonn. Total verdi 2-periode er 4,4 mill. KRABBE (Taskekrabbe): Taskekrabbefisket er noe slakkere i år en det vi hadde i Krabben er også generelt noe mindre. Man håper (og trur) på en oppgang i fisket i september/oktober. Totalt kvantum tonn. 7 kjøpere har tatt imot fangster fra totalt 220 båter. (Antall båter i 2010 var 214 båter) Kvantum krabbe i uke 35: ca 206 tonn Kvantum krabbe i uke 36: ca 210 tonn Kvantum denne uken er i dag (torsdag) - oppe i 116 tonn. SKJELL - Kamskjell/Hjerteskjell m.m.: Totalt oppfisket Kamskjell i 2011 ca. 457 tonn, verdi 9,4 mill. Siste uke omsatt ca. 3 tonn med kamskjell. Minstepriser er kr 20,25 for kamskjell og kr 20,00 for hjerteskjell. SJØKREPS: Totalt omsatt ca. 33 tonn - verdi kr 3,3 mill. Uke 36 og 37 omsatt ca kg med sjøkreps: Leppefisk ( ): Omsetning av leppefisk (Bergnebb, Berggylt og Grønngylt) har nå kommet opp i 63 tonn til en førstehåndsverdi på ca. 20,3 mill. Fordeling på art: Bergnebb 18,1 tonn, berggylte 38,5 tonn og grønngylt på ca 6,1 tonn. Antall kjøper(oppdrettere) er kommet opp i 14 stk. Det er totalt 96 båter/fiskere som har levert fangst hittil i fisker/leverandør har omsatt leppefisk for over 1 mill. 8

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39-40/2011

Melding om fisket uke 39-40/2011 Melding om fisket uke 39-40/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. oktober 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 31-32/2011

Melding om fisket uke 31-32/2011 Melding om fisket uke 31-32/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 12. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer