Melding om fisket uke 30/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 30/2012"

Transkript

1 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 ( juli), sammenlignet med samme periode i fjor. Grunnet ferieavvikling vil rapporten om fiskets gang inneværende uke (uke 30), geografisk fra Øst-Finnmark og Helgeland-Nordmøre være noe redusert. Omsetningen fra norske fartøy endte på 56,4 mill kr i uke 29, ned fra vel 80 mill kroner uka før. I tilsvarende uke i 2011 utgjorde omsetningen fra norske fartøy hele 102 mill kroner, da med stor omsetning av fryst fisk som utgjorde hele 61 mill kroner mot 25 mill kroner i uke 29 i år. I forhold til uke 28 er det først og fremst seien som er redusert, ned fra totalt tonn og 29,4 mill kroner (seinot tonn/26 mill kroner) til tonn og 10,0 mill kroner i uke 29 (1.350 tonn på seinot, verdi 7,6 mill kroner). Uke 29 og de første dagene av uke 30 har vært preget av mye dårlig vær, som også har bidratt til reduksjonen. Fløytlinefisket på Øst- Finnmark har imidlertid holdt seg godt oppe med 4 uker på rad med kvanta godt over 500 tonn rundvekt hyse, men ser ut til å reduseres noe inneværende uke. I tillegg har ei handfull snurrevadbåter tatt store hysefangster utafor Lofoten, et fiske som i uke 29 resulterte i 280 tonn. Ellers dreier det meste seg om landinger av fryst fisk, der både trål, snurrevad og autoline er involvert med god fangsting, trålerne med godt torskefiske på Thor Iversen, hovedsakelig hyse ved Bjørnøya der også noen snurrevadbåter er i fiske, mens det for autolinebåtene er mer spredt aktivitet. I tillegg til omsetningen for norske båter, utgjorde landinger fra 3 utenlandske trålere og en autoliner, alle russiske, 6,7 mill kroner i uke 29. Her stod vel 500 tonn torsk for 5 mill kroner og 370 tonn hyse utgjorde 1,7 mill kroner. I uke 29 tok torsken igjen over tetplassen på listen over arter med størst ukeverdi. Av totalen på 56,4 mill kroner som var omsetningen for norske fartøy, stod tonn torsk for 19,6 mill kroner, det meste av dette var fryst råstoff. Deretter fulgte vel tonn hyse til verdi 15,2 mill kroner, kvantumsmessig jevnt fordelt på fersk og fryst. Seikvantumet ble som nevnt kraftig redusert fra uka før og endte på tonn verdt tett innpå 10 mill kroner. Fordelingen av omsetningen fra norske båter i uke 29 i år på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg, beløp i kr): FERSK FROSSET TØRKET Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Totalt Rundvekt Totalt Beløp TORSK HYSE SEI REKE BREIFLABB KONGKR HAN KRILL-ANTA BLÅKVEITE UER FLEKKSTBIT KVEITE BERGNEBB KRABBE HO TARE VÅGEKVAL BERGGYLT KAMSKJELL KVITLANGE BROSME GRÅSTBIT KRABBE HAN KONGKR HUN

2 Av torskekvantumet på tonn omsatt i uke 29, var vel tonn fryst torsk, hvor 870 tonn kom fra to trålere tatt på Sentralbanken langt øst i Barentshavet, 200 tonn var levert av to autolinere tatt i samme område, mens 40 tonn torsk var levert av en snurrevadbåt som hadde fisket ved Bjørnøya. Av 240 tonn fersk torsk var 100 tonn tatt på snurrevad, der de største fangstene var tatt utenfor Lofoten der hysa var hovedfiske. I tillegg var 240 tonn tørrfisk torsk omsatt, omregnet rundvekt, d.v.s. 37 tonn tørrfiskvekt, fra 30 Finnmark-båter, de fleste registrert i Alta, Gamvik, Tana og Nesseby. Fortsatt godt brukbart fløytlinefiske i Øst-Finnmark resulterte i 560 tonn hyse i uke 29, men noe dårligere inneværende uke. Vel 40 båter med fangster fra 1 tonn og opp til vel 50 tonn som ukekvantum, stod for dette kvantumet. De siste ti ukene er det levert tonn fersk linehyse i Øst-Finnmark, ikke langt unna de tonnene som var levert i fjor i samme periode, noe som var beste kvantum etter årtusenskiftet. Linekvantumet levert Øst-Finnmark utgjorde vel halvparten av ferskhysa omsatt i uke 29, som ellers kom fra snurrevad med 390 tonn, hvor 7 snurriser hadde levert 280 tonn i Lofoten og vi registrerte leveranser av 90 tonn hyse i Øst- Finnmark fra 4 snurrevadbåter. Hysefisket utafor Lofoten rapporteres inneværende uke å være dårligere og mer spredt enn uka før. Av tonn fryst hyse omsatt i uke 29, var 600 tonn tatt på trål, i hovedsak 7 trålere stod for dette, der viktigste fangstfelt var Bjørnøya. Deretter fulgte autoline med nær 250 tonn hyse tatt utenfor Øst-Finnmark hovedsakelig av to båter, og to snurrevadbåter med 150 tonn fisket ved Bjørnøya. Når det gjelder seien, er det notfisket som gjør størst utslag og skaper aktivitet både på hav og land. Det store ukekvantumet i uke 28 på tonn må vi helt tilbake til 2006 for å finne maken til. Ikke rart at dette dabbet av i uke 29, både p.g.a. slakkere fiske, dårlig vær i vest og at flere båter har gjort seg ferdig med kvotene. Seinotkvantumet ble redusert til tonn i uke 29, med 18 båter som deltok med leveranser tonn ble levert til kjøpere i Vest-Finnmark, og 350 tonn i Troms. Viktigste fiskefelt var vest av Sørøya og Nord-Troms med 500 tonn, 350 tonn var tatt ut av Gjesvær, og tilsvarende på Tana og Tanasnaget. Som nevnt dabbet fisket kraftig av i uke 29 og de første dagene av inneværende uke, med enkelte storfangster innimellom, men flere store fangster i går på Tana og Sleppen bærer bud om nytt oppsving. Seinotkvota nord for 62ºN er tonn, av det viser tall fra Fiskeridirektoratet at tonn var tatt pr uke 29. Tar vi med et fiske så langt inneværende uke som nærmer seg tonn, gjenstår dermed ca tonn av kvota.

3 Statistikk fra de 29 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2010 og 2011: Totalt til nå i år (per uke 29) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År År HYSE År År År SEI År År År Av øvrige fiskeri tar vi med kystrekefiske, hovedsakelig i Troms på Lyngen og Kvænangen, som utgjorde 50 tonn i uke 29 til verdi 2 mill kroner. Her deltok et 20-talls båter med leveranser, der omtrent halvparten av leveransene var koktreke til priser som nå ligger godt over kr 70,- pr kg, og resterende var råreker til pilling. Videre viser statistikken at nær 80 tonn rundvekt fersk breiflabb ble omsatt i uke 29 til verdi 1,7 mill kroner. Størst kvantum ble levert på Helgeland med 20 tonn og videre med tonn hver på Sør-Trøndelag, Nordmøre og Vesterålen. Foreløpig labert i Troms og Vest-Finnmark med 7 tonn på hver. Vågehvalfangsten Fangsten av vågehval i uke 29 utgjorde 1 kval tatt i Vestfjorden. Fangsten på Spitsbergen er nå avsluttet. Ingen innmelding av fangst fra Nordsjøen. Den totale fangsten er nå komme opp i 407 kval. Mye vind på kysten gir vanskelige fangstforhold. Som nevnt var fjorårets omsetning i uke 29 langt større, med totalt 114 mill kroner mot årets 63 mill kroner. Dette innebærer at forspranget vi har hatt på omsetningen i forhold til fjoråret, stadig skrumper inn. Pr uke 29 ligger vi bare godt og vel 200 mill kroner foran fjoråret, mot 480 mill kroner på det meste i vinter. Tallene pr uke 29 er som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 29/2012 Pr uke 29/2011 Norske fartøy Utenlandske fartøy Totalsum

4 Finnmark Grunnet ferieavvikling er det ingen rapport fra dette området denne uken. Fersk fangst omsatt til nå i denne uken (pr torsdag) finnes i tabellen under. Det er fiske etter sei, hyse, torsk og kongekrabbe som er de viktigste fiskeriene inneværende uke. Linehysekvantumet i Øst-Finnmark ned fra 520 tonn mandag-torsdag uka før, til 330 tonn inneværende uke. Øst-Finnmark: Vest-Finnmark: Fiskeslag/redskap kg levert kg rund Beløp Fiskeslag/redskap kg levert kg rund Beløp HYSE SEI Autoline Annet Juksa Autoline Line Garn Not Juksa Snurrevad Line Trål Not KONGKR HAN Snurrevad TORSK Trål Autoline TORSK Juksa Annet Line Autoline Snurrevad Garn Trål Juksa SEI Line Juksa Snurrevad Line Trål Not KONGKR HAN Snurrevad HYSE FLEKKSTBIT Autoline SNABELUER Garn GRÅSTBIT Juksa UER Line BROSME Snurrevad KVEITE BREIFLABB RØDSPETTE KONGKR HUN KONGKR HUN KVEITE BLÅKVEITE GRÅSTBIT KVITLANGE BROSME BREIFLABB UER HVITTING FLEKKSTBIT Totalsum KVITLANGE RØDSPETTE Totalsum Troms Helt minimal aktivitet i Troms inneværende uke. Når vi ser på leveranser fra kystflåten, var reke størst i verdi med 25 tonn og 1 mill kroner de første dagene av uka. Ellers er vel 100 tonn notsei levert til verdi 0,6 mill kroner. Følgende rapporteres fra noen av anleggene: Atlantic Seafood AS, Skjervøy: Garnfangst 360 kg torsk, 110 kg hyse og 70kg sei. Juksafangst på 454 kg torsk og 36 kg sei. Seinotfangst 80 tonn. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 241 kg breiflabbhaler. Juksafangst 235 kg torsk og 94 kg torsk. Torsken Havprodukter AS: Garnfangst på 585 kg sei. Juksafangst på 230 kg sei og 60 kg torsk. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 120 kg torsk og 1100 kg sei. Juksafangst på 226 kg torsk, 314 kg sei og 60 kg kveite.

5 Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 2,4 tonn sei. Årvikbruket AS: Juksafangst på 734 kg sei og 132 kg torsk. Seinotfangst vel 30 tonn. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 18 kg torsk og 85 kg sei. Linefangst på 354 kg hyse, 79 kg torsk og 39 kg sei. Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Ferietid gir laber aktivitet. Det landes noe breiflabb for tiden, samt noen fangster med hyse, torsk og sei tatt på line, juksa og garn. Andenes: Juksa kun mindre fangster. Bleik: Ingen landinger Nordmela: Garn 450 kg torsk/sei. Stø: Line kg hyse, juksa 850 kg torsk og sei Myre: Garn 300 kg breiflabbsløyd m/hode, juksa 700 sei og torsk. Straumsjøen: Ingen landinger Hovden: Garn kg breiflabb sløyd m/hode. Bø: Ingen landinger Skårvågen: Ingen landinger Melbu: Garn 550 kg breiflabbhaler, trål 116 tonn mest hyse og torsk. Lofoten/Salten/Helgeland I Lofoten og langs Nordlandskysten forøvrig, er det ennå få anlegg som får eller tar i mot fisk for tiden. En snurrevadfangst på kg torsk samt snurrevadfangster opptil kg hyse. Det er også landet noen garnfangster med kvitlange, brosme og breiflabb. Line og juksa smått. Røst: Juksa 500 kg mest sei, garn 450 kg sei, line 100 kg kveite Værøy: Ingen landinger. Sørvågen: Snurrevad kg torsk, snurrevad kg hyse. Reine/Hamnøy: Line 200 kg mest brosme, garn 750 kg breiflabb. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Snurrevad kg mest hyse. Ramberg: Line kg sei/hyse, garn 750 kg blandingsfisk, juksa smått. Napp: Juksa 800 kg sei, line 300 kg mest sei, snurrevad 750 kg hyse. Ballstad: Garn 800 blandingsfisk, snurrevad kg torsk og hyse. Stamsund: Snurrevad, kg torsk og hyse. Steine: Ingen landinger.

6 Tangstad: Ingen landinger. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Ingen landinger. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Ingen landinger. Svolvær: Juksa smått, garn kg sei, line 850 kg brosme og kveite, snurrevad kg hyse. Skrova: Ingen landinger. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Ingen landinger. Lødingen: Ingen landinger. Hamarøy: Tysfjord, Ingen landinger. Steigen: Dyping, ingen landinger, Helnessund, ingen landinger, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger. Sørarnøy: Stengt Bolga: Ingen landinger. Støtt: Ingen landinger. Rødøy: Ingen landinger. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Ingen landinger. Helgeland-Nordmøre Grunnet ferieavvikling er det ingen rapport fra dette området denne uken. Laber aktivitet. Inneværende uke omsetning på 2,3 mill kroner, der leppefisk er størst i verdi med nær 0,9 mill kroner, deretter følger taskekrabben med vel 80 tonn og 0,7 mill kroner, og 18 tonn breiflabb verdt nær 0,4 mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Ordstyrer på møtet i Berlevåg var Janne Andreassen, fung. ordfører, Berlevåg.

Ordstyrer på møtet i Berlevåg var Janne Andreassen, fung. ordfører, Berlevåg. Kystfiskeutvalget til Berlevåg Kystfiskeutvalget har som oppgave å ta stilling til retten til fiske utenfor Finnmark for samer og andre. De hadde nylig høringsmøte i Berlevåg for å finne ut hva de lokale

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Snøkrabbe fangst, priser og eksport

Snøkrabbe fangst, priser og eksport Snøkrabbe fangst, priser og eksport Totalt er det landet 3679 tonn rundvekt snøkrabbe hittil i år. Totalen i 2014 var 4290 tonn fra 14 fartøy. Landinger av snøkrabbe i lagets distrikt fordelt på norsk/utenlandsk

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer