Melding om fisket uke 37/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 37/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 36 ( september), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 36 i år utgjorde 70,2 mill kroner, hvorav landinger fra to russiske trålere med kombifangst filet og sløyd fisk, samt en rekelanding fra båt registrert i Litauen, utgjorde 4,6 mill kroner. Omsetningen for norske båter utgjorde 65,5 mill kroner, hvorav 42,1 mill kroner kom etter leveranse av fersk råstoff, 22,9 mill kroner fra fryst fisk, og 0,6 mill kroner etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. For norske båter var dette ei fin øking fra uka før for leveranser av fersk råstoff, der spesielt kongekrabben drar opp. For fryst råstoff gikk imidlertid omsetninga ned fra 37,7 mill kroner uka før. Sammenlignet med fjoråret har vi de siste ukene kommet noe bedre ut. I uke 36 i 2012 var omsetningen på 61,1 mill kroner, hvorav leveranser fra norske båter stod for 55,8 mill kroner. Sistnevnte var fordelt med 39,7 mill kroner på fersk, 15,9 mill kroner på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Vi hadde altså ei viss øking i år på alle kategorier fra norske båter. For fersk som økte fra 39,7 i fjor til 42,1 mill kroner er det spesielt kongekrabben som drar opp med nær 2 mill kroner, opp fra 7,4 til 9,3 mill kroner, etter at fjorårssesongen allerede hadde passert toppen, mens årets sesong har hatt en tregere oppstart. Også kraftig øking på taskekrabben, som var opp fra 1,0 til 1,9 mill kroner, og omsetninga av fersk torsk endte opp fra 5,5 til 6,6 mill kroner. Et etterslep på blåkveita der direktefisket ble stoppet søndag 1. september, ga ei omsetning i årets uke 36 på 1,8 mill kroner, mot tilnærmet null i fjor. Reduksjon var det imidlertid for fersk sei og hyse. For fryst fisk var det økt omsetning i år for hyse p.g.a. kraftig økte priser, som ga ei omsetning på 11,1 mill kroner mot bare 5,4 mill kroner samme uka i fjor, til tross for tilnærmet likt kvantum. Videre dro fryst reke oppover, med 6,9 mill kroner i år mot 3,0 mill kroner i fjor. Seien dro i motsatt retning, med bare 0,4 mill kroner i år mot 3,4 mill kroner i uke 36 i fjor. Pr uke 36 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 36/2013 Pr uke 36/2012 Norske fartøy 3 775, ,9 Utenlandske fartøy 804,4 981,5 Totalsum 4 580, ,4 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 36 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst:

2 FERSK FROSSET TØRKET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 36, HYSE TORSK KONGEKRABBE REKE SEI LEPPEFISK BREIFLABB BLÅKVEITE KRABBE HO KVEITE KVITLANGE UER FLEKKSTBIT KRABBE HAN TARE BROSME LYSING TORSKANNEN RØDSPETTE SNABELUER Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 36, som totalt utgjorde 42,1 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 12,1 mill kr, hvor kongekrabben har tatt helt over med 88 tonn og 5,9 mill kroner. Hysa fulgte deretter, med 350 tonn og 2,6 mill kroner, jevnt fordelt på lina og snurrevad. Videre utgjorde 230 tonn torsk 1,8 mill kroner, der snurrevad stod for 120 tonn, og til sist tar vi med 270 tonn sei verdt 1,5 mill kroner, der 230 tonn var tatt på snurrevad. Vest-Finnmark: 9,0 mill kroner. 53 tonn kongekrabbe/3,3 mill kr, 290 tonn torsk til verdi på 2,3 mill kroner hvorav trål stod for 210 tonn. Deretter fulgte 410 tonn sei/2,2 mill kroner, med 180 tonn tatt på garn og 130 tonn på not. Hysa fulgte så med 80 tonn og 0,5 mill kroner, mens breiflabb og kveite utgjorde kroner på hver. Troms: 6,7 mill kroner. 260 tonn sei verdt 1,5 mill kroner, fordelt på garn, not og juksa, deretter utgjorde 20 tonn kystreke 1,2 mill kroner, 140 tonn torsk/1,0 mill kroner, og 60 tonn blåkveite og 140 tonn hyse som hver bidro med 0,9 mill kroner. Vesterålen: 1,5 mill kr. 25 tonn blåkveite med verdi på 0,4 mill kr, etter følger sei, breiflabb, uer og hyse som verdimessig utgjorde kroner hver. Lofoten/Salten: 4,2 mill kr. 150 tonn torsk til verdi 1,2 mill kroner, hvorav 125 tonn tråltorsk, 30 tonn breiflabb/0,6 mill kroner, 90 tonn sei/0,6 mill kroner og 70 hyse med verdi på 0,5 mill kr. Helgeland-Nordmøre: 8,4 mill kr. Leppefisken størst i verdi med 3,0 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. Deretter følger 185 tonn taskekrabbe verdt 1,7 mill kroner, vel 50 tonn breiflabb der verdien var 1,1 mill kroner og sist tar vi med 50 tonn kvitlange og 90 tonn sei som begge ga en verdi på 0,6 mill kroner. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang:

3 Torsk omsatt i uke 36: tonn, verdi 9,9 mill kroner, der trål stod for 560 tonn/4,7 mill kroner (130 tonn fryst og 430 tonn fersk). Videre var 320 tonn tatt på snurrevad, av det 220 tonn fersk, 100 tonn på autoline (80 tonn fryst) og ellers mindre kvanta på garn, lina og juksa. Totalen på tonn fordelt med 310 tonn levert fryst og 830 tonn fersk, mens 33 tonn var sjøltilvirka tørrfisk omregna til rundvekt. Hyse omsatt i uke 36: tonn totalt, verdi 15,8 mill kroner. 690 tonn fersk og 890 tonn fryst. 920 tonn på trål (850 tonn fryst), 280 tonn på snurrevad (260 tonn ferskt), 240 tonn på line (fersk) og 50 tonn på autoline (14 tonn fryst), Sei omsatt i uke 36: tonn der verdien var 7,3 mill kroner. Av dette var tonn levert fersk, hvorav 390 tonn på garn, 330 tonn på snurrevad og 210 tonn på not. 45 tonn fryst sei var tatt på trål. I tillegg var vel 30 tonn omregnet i rundvekt, omsatt av sjøltilvirka tørrfisk sei. Statistikk fra de 36 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012:

4 Totalt til nå i år (per uke 36) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vågehvalfangsten I uke 36 var det tatt en hval. Total fangst pr uke 36 er 589 hval mens det i fjor var tatt 464 til samme tid. Kvotene begge år var på kval. Finnmark Litt kortere rapport i dag grunnet reisevirksomhet hos vår faste rapportør. Full fart på kongekrabbefisket. 90 tonn hannkrabbe er levert til nå inneværende uke i det kvoteregulerte fisket fra 160 ulike fartøy. Totalt er fangsten i det kvoteregulerte fisket passert 310 tonn lytefri hann, 28 tonn skadde hanner og 10 tonn hunner. Fremdeles brukbare fangster i fløylinefisket med opp mot 180 kg rundvekt på stampen, men stoppen i hysefisket begrenser fisketakten noe. Snurrevadfangster utenfor Berlevåg på opp mot 20 tonn sammensatt av 5-10 tonn sei og opp mot 4-5 tonn hver med hyse og torsk. Seigarnfangster i vestfylket opp mot 7 tonn. En seinotfangst på 44 tonn levert i Havøysund. Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangster på 1,0 tonn sei, 193 kg torsk og 242 kg hyse og en annen på 128 kg breiflabb. Linefangster på 1,0 tonn hyse (slmh) og 260 kg brosme. Juksafangster på 244 kg torsk og 311 kg sei. Aksel Hansen, Senjahopen: Linefangster på 1,6 tonn sei og en annen på 1,7 tonn hyse (rund). Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangster på 191 kg breiflabb og 86 kg kveite. Juksafangster på 1,1 tonn sei. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på 160 kg sei. Linefangster på 226 kg kveite og 121 kg sei. Juksafangster på 399 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangster på 341 kg breiflabb og 149 kg kveite. Snurrevadfangster på 6,9 tonn torsk, 307 kg hyse, 688 kg sei og 128 kg kvitlange. Karlsøybruket AS: Garnfangster på 14,5 tonn sei, 474 kg uer, 158 kg hyse, 161 kg kvitlange og 682 kg torsk og en annen på 402 kg breiflabb. Linefangster på 2,0 tonn hyse og 240 kg brosme. Løksfjord AS: Garnfangster på 1,4 tonn sei og en annen med 358 kg breiflabb. Linefangster på 288 kg kveite. Juksafangster på 3,1 tonn sei. Nergård Senja AS: Linefangster på 175 kg hyse. Juksafangster på 176 kg sei. Nord Senja Fisk AS: Garnfangster på 2,6 tonn sei. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangster på 620 kg sei og 397 kg torsk og en annen på 592 kg breiflabb. Linefangster på 2,1 tonn hyse. Juksafangster på 926 kg sei.

5 Oldervik Fiskeindustri: Garnfangster på 844 sei og 190 kg torsk. Linefangster på 287 kg torsk og 266 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Linefangster på 1,1 tonn hyse og 209 kg brosme. Juksafangster på 1,4 tonn sei. Snurrevadfangster på 325 kg torsk, 141 kg hyse og 155 kg sei. Sjøfisk AS: Garnfangster på 344 kg kveite og 781 kg breiflabb. TL Seafood AS: Linefangster på 151 kg kveite. Snurrevadfangster på 110 kg torsk. Torsken Havprodukter AS: Garnfangster på 402 kg breiflabb. Torsvågbruket AS: Garnfangster på 504 kg breiflabb og 361 kg sei. Linefangster på 3,5 tonn hyse (rund), 161 kg kvitlange og 890 kg brosme (rund). Juksafangster på 827 kg sei og 154 kg uer. Årvikbruket AS: Garnfangster på 206 kg torsk og 123 kg breiflabb. Juksafangster på 365 kg sei og 325 kg torsk. Snurrevadfangster på 400 kg torsk. Reker: Salg Norsk fangst tonn pr uke pr uke 36 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Andenes: Juksa 500 kg sei. Snurrevad 500 kg torsk, kg hyse, 200 kg rødspette. Garn 300 kg torsk, 400 kg hyse, opp i kg sei, kg uer, 700 kg kvitlange. Skårvågen: Juksa opp i kg sei, 150 kg torsk. Lina opp i 700 kg hyse. Myre: Juksa Opp i 800 kg torsk, 700 kg sei. Lina opp i kg hyse, 300 kg kvitlange. Garn 900 kg sei, kg kvitlange, kg uer. Snurrevad 500 kg sei, 500 kg torsk, opp i kg hyse. Teine opp i 500 kg taskekrabbe. Stø: Lina kg hyse. Juksa 300 kg torsk, 500 kg sei. Straumsjøen/Hovden: Garn 750 kg breiflabb. Juksa 850 kg sei. Melbu: Juksa opp i 700 kg sei. Garn 200 kg torsk, 200 kg hyse, 700 kg breiflabb. Snurrevad 300 kg torsk, 400 kg hyse, 500 kg rødspette. Lofoten/Halten/Helgeland Røst: Lina opp i kg hyse. Garn kg breiflabb. Juksa 600 kg sei. Teine 200 til 400 kg taskekrabbe. Værøy: Lina 550 kg hyse, kg sei, 300 kg torsk. Garn opp i 600 kg breiflabb. Sørvågen: Lina 900 kg hyse, 200 kg sei, 150 kg torsk, 500 kg kvitlange. Juksa 200 kg sei, 100 kg torsk. Reine/Hamnøy: Garn 200 kg sei. Lina kg sei, 800 kg hyse, 200 kg kvitlange. Juksa 800 kg sei, 800 kg torsk.

6 Napp: Lina opp i kg hyse, kg sei. Juksa 500 kg sei. Garn 900 kg hyse, kg sei. Ramberg: Garn 400 kg breiflabb. Fredvang: Autoline (kyst) 800 kg torsk, kg hyse, 200 kg sei, kg kvitlange. Vanlig line 500 kg hyse. Stamsund: Line kg sei, 200 kg hyse, 500 kg uer. Garn 350 kg sei, 100 kg hyse, 500 kg uer, 900 kg kvitlange. Ballstad: Lina opp i kg sei, kg hyse, 300 kg brosme, 200 kg kvitlange. Garn 200 kg hyse, 400 kg breiflabb. Henningsvær: Lina opp i 800 kg hyse, 250 kg brosme, 300 kg kvitlange. Kleppstad: Snurrevad kg torsk, 600 kg hyse, 200 kg sei. Svolvær: Lina opp i kg hyse, kg sei. Juksa kg sei. Laukvik: Garn 200 kg torsk, 200 kg hyse, 700 kg breiflabb. Lina 700 kg hyse, 600 kg sei. Snurrevad kg torsk, kg hyse, 200 kg sei, 800 kg rødspette. Tysfjord: Juksa 800 kg sei. Leines: Lina kg sei, kg brosme. Garn opp i 400 kg breiflabb. Bolga: Autoline (kyst) 300 kg torsk, kg hyse, 300 kg sei, 500 kg kvitlange. Juksa 400 kg sei, 400 kg torsk. Teine opp i kg taskekrabbe. Nordnesøy: Juksa opp i kg sei. Lina 300 kg sei, 500 kg brosme. Teine opp i kg taskekrabbe. Støtt: Garn 300 kg torsk, 100 kg sei. Juksa 300 kg torsk, 600 kg sei. Teine opp i 600 kg taskekrabbe. Rødøy: Juksa opp i kg sei. Garn 1000 kg blandingsfisk. Teine opp i 400 kg taskekrabbe. Helgeland- Nordmøre Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke (uke 37) er på totalt 856 tonn med fisk og skalldyr. De 2 viktigste sesongfiskerier er på krabbe og leppefisk. Leppefisk (Bergnebb, berggylt og grønngylt) med 1,5 mill (5.500 kg) og krabbe med 1,2 mill (137 tonn). Dette er en betydelig økning siste uke for begge arter. Ellers er det denne uken omsatt 90 tonn med sei og ca 40 tonn med breiflabb. I tillegg er det omsatt 498 tonn med tare til 105 tusen kroner. Krabbefisket er no på sitt beste og det omsattes ca tonn i uka. Hittil i år er det omsatt ca tonn til en verdi på ca 15,3 mill. Samtlige stasjoner/kjøpere er no i gang på krabbe. Fisket etter leppefisk (Berggylt, Bergnebb og Grønngylt) har også tatt seg betraktelig opp og er nå på topp. Fisket her ble åpnet 1. juli i vårt område Lokal omsetning, hittil i uke 37: sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 37) er på 140 tonn. Derav ca 47 tonn med taskekrabbe. breiflabb med ca 13 tonn og sei med ca 35 tonn. Selvær: Teiner opp i 600 kg med krabbe. Garn opp i 500 kg med breiflabb. Line med hyse opp i kg. Træna: Line opp i kg m/hyse, garn opp i 600 kg - mye sei/breiflabb. Juksa opp i 800 kg med sei. Seløy: Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i kg med sei. Line opp i kg med hyse.

7 Brattland: Teiner - fangster opp i kg. Vega: Garn opp i kg, mest breiflabb. Teiner opp i 500 kg. Line/juksa opp i 900 kg med bl.fisk. Brønnøysund: Teiner 800 kg, garn opp i kg med breiflabb. Line opp i 900 kg. Juksa 900 kg m/sei Dønna: Garn opp i kg med breiflabb. Juksa opp i kg. Sleneset/Lovund: Garn opp i 500 kg med sei og breiflabb. Juksa 700 kg m/sei. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 37) er på totalt 68 tonn, derav ca 24 tonn med sei og ca 13 tonn med breiflabb. 1 fangst med kvitlaks på 10 tonn. Vandsøya: Juksa opp i kg med sei, garn opp i kg med breiflabb. Teiner kg. Rørvik: Garn opp i 2000 kg mest breiflabb/sei., Juksa opp i kg med sei. Line opp i kg med kveite/lange. Måneset og Gutvik: Juksa opp i kg med sei. Garn opp i 300 kg. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 37) er på ca 606 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 71 tonn, sei med ca 17 tonn og breiflabb og uer med ca 10 tonn. Verdien er størst på leppefisk med ca 1,1 mill. I tillegg er det høstet 498 tonn med tare til 104 tusen kroner Hitra: Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg. Garn opp i 200 kg med bl.fisk. Dolmøy: Garn opp i 800 kg med sei/breiflabb. Frøya/Mausund: Mest krabbe. Teiner opp i kg. Garn opp i 900 kg med breiflabb. Juksa opp i kg med sei. Vågen: Teiner opp i 500 kg. Juksa opp i 900 m/sei Roan: Garn opp i kg med sei, lange og uer. Juksa opp i 500 kg med sei Vallersund: Bare krabbe teiner opp i kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 37 er det omsatt ca 42 tonn (omregnet rund vekt), derav ca 10 tonn med krabbe, ca 13 tonn med sei, 5 tonn med breiflabb og ca 4 tonn med torsk. Totalt ca kg leppefisk til verdi 528 tusen kroner. Tustna: Garn opp i kg med sei/breiflabb. Juksa opp i 600 kg med sei. Line kg m/hyse Smøla/Veidholmen: Garn opp i m/breiflabb. Juksa opp i 500 kg med sei. Teiner opp i kg. Averøy: Juksa opp i kg med sei. Teiner opp i kg. Aure: Kjøper har stoppet kjøpet. Krabbe total omsetning og siste uke i sone 5 9: Siste uke er det omsatt ca 137tonn til en verdi på 1,2 mill.

8 Total omsetning pr sone i 2013(pr uke 37): Total Omsetning av Skalldyr og leppefisk (utenom krabbe) for sonene 6 9 hittil i 2013 (pr uke 37)

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2017 Rapporten skrevet mandag 11.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret:

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Melding om fisket uke 37/2016 Rapporten skrevet mandag 19.09.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 28.9.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2014

Melding om fisket uke 44/2014 Melding om fisket uke 44/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2017 Rapporten skrevet mandag 02.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 22/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 01.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer