Melding om fisket uke 42/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 42/2012"

Transkript

1 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 41 ( oktober), sammenlignet med samme periode i fjor. Bakerst i rapporten følger regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 42). Råfisklagets ukeomsetning nådde 81 mill kroner i uke 41, bare litt lavere enn tilsvarende uke i fjor. Fordelingen var 2,7 mill kroner for utenlandske fartøy (1 tysk tråler med fersk torsk, og 2 russiske frysetrålere), og omsetningen fra norske båter var satt sammen av 41 mill kroner fryst fisk, 35,6 mill kroner fersk fisk/reke/krabbe, og sjøltilvirka tørrfisk verdt 1,6 mill kroner. Sammenligning med uka før viser økt omsetning av fryst fisk for norske båter (opp fra 20 til 41 mill kroner), mens ferskomsetninga gikk ned fra 41,6 til 35,6 mill kroner. Sistnevnte reduksjon kom først og fremst på sei og kongekrabbe. Totalomsetninga så langt i år er pr uke 41 som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 41/2012 Pr uke 41/2011 Norske fartøy Utenlandske fartøy Totalsum Omsetningen i uke 41/2012, for norske fartøy fordelt på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor: (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg rundvekt, beløp i kr) Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 41, som totalt utgjorde 35,6 mill kroner (ned fra 41,6 mill kroner uka før), viser følgende: Øst-Finnmark: 7,2 mill kroner (11,1 mkr uka før), herav 330 tonn torsk/3,1 mill kroner (trål 240 tonn, lina 70 tonn), 23 tonn kongekrabbe verdt 2,2 mill kroner, 160 tonn hyse/1,2 mill kroner og 80 tonn sei/0,5 mill kroner. Den relativt store reduksjonen i leveransene i Øst-Finnmark skyldes dårlig vær de to første dagene av uka.

2 Vest-Finnmark: 7,0 mill kroner (7,9 mkr uka før), av det var torsk 180 tonn (trål 110 tonn)/1,7 mill kroner, sei 310 tonn og 1,9 mill kroner, hyse 220 tonn/1,6 mill kroner og kongekrabbe 13 tonn/1,0 mill kroner. På seien stod not for 200 tonn (550 tonn uka før), mens 180 tonn av hysekvantumet var tatt på line/autoline. Troms: 6,8 mill kroner (5,9 mkr uka før): 230 tonn sei/1,6 mill kroner, 150 tonn hyse/1,1 mill kroner, 23 tonn reke verdt 0,9 mill kroner, deretter fulgte 80 tonn torsk/0,7 mill kroner, 22 tonn kveite/0,7 mill kroner og 32 tonn breiflabb/0,7 mill kroner. Vel å bemerke også et uerfiske med leveranser av 64 tonn i fylket i uke 41, verdi 0,6 mill kroner. Seikvantumet var fordelt med 100 tonn tatt på garn, 70 tonn på not og 50 tonn på juksa. Vesterålen: 3,8 mill kroner (4,0 uka før), herav 150 tonn torsk/1,4 mill kroner, 120 tonn hyse/1,0 mill kroner, 90 tonn sei verdt 0,6 mill kroner og 19 tonn breiflabb/0,4 mill kroner. Torskekvantumet var det først og fremst trål som stod for (130 tonn), på hysa var lina viktigst med 100 tonn, og garn stod for 40 tonn av seikvantumet. Lofoten: 4,2 mill kroner (4,9 uka før), 160 tonn sei/1,2 mill kroner, 48 tonn breiflabb/1,0 mill kroner og 85 tonn hyse/0,6 mill kroner. 9 tonn kveite, 36 tonn uer og 32 tonn torsk, hver av dem til verdi ca 0,3 mill kroner. Av seikvantumet var tonn tatt på hver av redskapene garn og juksa, mens fløytlinefisket etter sei ble redusert, fra 85 tonn uka før til 27 tonn i uke 41. Helgeland-Nordmøre: 6,5 mill kroner (7,7 uka før), der taskekrabben breiflabben denne gang var størst i verdi (170 tonn verdt 1,5 mill kroner), deretter breiflabb med 69 tonn og 1,3 mill kroner, sei med 140 tonn/0,9 mill kroner, og til sist tar vi med leppefisken kg verdt 0,7 mill kroner (ned fra 1,6 mkr uka før). På breiflabben er størst kvantum levert på Helgeland og Nord-Trøndelag, mest aktivitet på taskekrabben på Helgeland og Sør-Trøndelag, mens for seiens vedkommende noterer vi et juksakvantum som står for 90 tonn, der halvparten var levert på Helgeland. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 41: Totalt tonn til verdi 25,9 mill kroner. Av totalen i uke 41 var tonn tråltorsk (1.430 tonn fryst). Videre var 160 tonn tatt på autoline (155 tonn fryst), 190 tonn på snurrevad (130 tonn fryst), mens 140 tonn var tatt på garn og 130 tonn på lina. Ferskkvantumet torsk i uke 41 utgjorde 800 tonn, av det stod trål for vel 500 tonn. Labert torskekvantum altså for kystflåten, lite av bifangstavsetninga tatt så langt (6.000 tonn pr uke 41 av tonn avsatt).

3 Hyse omsatt i uke 41: tonn totalt, verdi 19,2 mill kroner. Av kvantumet i uke 41 var 950 tonn tatt på snurrevad (870 tonn fryst), kraftig opp fra uka før, 430 tonn på lina (fersk, 125 tonn i Øst-Finnmark, 100 tonn i Vesterålen), 400 tonn på autoline (280 tonn fryst) og 870 tonn tatt på trål (800 tonn fryst). Sei omsatt i uke 41: tonn totalt, verdi 10,4 mill kroner, herav 500 tonn tatt på trål (fryst), 260 tonn på not, 380 tonn på garn (340 tonn fersk), 110 tonn på snurrevad, 230 tonn på juksa og 50 tonn på lina. Juksa- og garnfisket er veldig spredt, og av notkvantumet var 200 tonn levert i Vest-Finnmark. Av snurrevadkvantumet var 70 tonn levert i Øst-Finnmark. Statistikk fra de 41 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2010 og 2011: Totalt til nå i år (per uke 41) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År År HYSE År År År SEI År År År Uer og breiflabb Minsteprisen for uer ble grunnet den vanskelige markedssituasjonen suspendert fra og med 13. oktober og inntil videre, men ikke ut over 28. oktober. Inneværende uke har snittprisen for fersk rund uer variert mellom kr 7,55 og kr 8,07. Av innkomne sedler per torsdag kveld er det registrert landinger av 85 tonn fersk rund uer, av dette er 77 tonn tatt med garn. Av de 85 tonnene med uer registrert til nå denne uken er 36 tonn landet i Troms og 19 tonn i Lofoten, som er de områdene det fiskes mest uer i. Ut fra fangststatistikken ser det ut som om fiskerne har skiftet til annet fiskeri eller dratt opp garna da fangstratene ser ut til å gå ned sammenlignet med de foregående ukene. Eksportørene av breiflabb har også hatt problemer med vanskelig markedssituasjon. Minsteprisene for haler av breiflabb ble satt ned fra kr 58 per kg til 56 kr/kg for halene mellom 1 kg og 4 kg i tillegg til at det ble opprettet en ny vektklasse for haler over 4 kg hvor minsteprisen er 52 kr. Det er i sistnevnte vektklasse at en har opplevd de største markedsmessige problemene. Prisene er satt ned i samme tidsperiode som suspensjonen for uer og Norges Råfisklag vil i løpet av neste uke vurdere markedssituasjonen pånytt.

4 Når det gjelder fisket av breiflabb ble det i uke 41 landet 178 tonn breiflabb (rundvekt) med en verdi på 3,5 mill kr. Fisket foregår langs hele kysten fra Vest-Finnmark til Nord-Møre, hvor sone 5 (Lofoten/Salten) er det området hvor det er landet mest. Deretter følger Troms, Helgeland, Nord-Trøndelag, Vesterålen, Nord-Møre og Vest-Finnmark. Inneværende uke er det registrert til nå 139 tonn landet breiflabb (rundvekt) til en verdi av 2,7 mill kr og fisket ser ut til å holde stand. Finnmark Ikke noe særlig fiskeri på lina i øst, det samme kan man si om snurrevad, på garn er det også dårlig. I vest får de på enkelte plasser brukbart på lina, på garn og snurrevad er det dårlig fiske. De som har vært og prøvd på banken med lina får mye torsk, mens de som er oppe i «bakken» får mye hyse. Krabbekvantumet (lytefri H- krabbe) er kommet opp i 780 tonn og så langt har 429 båter deltatt. Bugøynes/Vadsø. Krabbe opp til 250 kg, garn opp til kg, mye torsk. Vardø /Kiberg. Krabbe opp til 900 kg, lina 130 kg på stampen mest hyse, snurr dårlig, lina fra banken, opp til 140 kg på stampen, mye torsk. Båtsfjord. Snurr dårlig, boten lina opp til 100 kg på stampen, garn dårlig. Berlevåg. Snurr fra til kg mye hyse, krabbe fra kg, lina fra dårlig og 100 kg hyse. Mehamn. Lina fra 80 og opp til 100 kg. Kjøllefjord. Lina kg på stampen, hyse, men også en del torsk, krabbe opp til 300 kg. Nordvågen. Lina opp til 150 kg på stampen, garn opp til kg. Kamøyvær. Garn opp til kg. Havøysund. Lina kg r/v på stampen, mest hyse, garn dårlig, små autolinebåter, opp til kg. Tufjord. Dårlig på garn, litt notsei. Forsøl/Hammerfest. Garn opp til 600 kg mest sei, snurr opp til kg mest torsk, noe trålfisk. Breivikbotn. Liten aktivitet, garn opp til kg, litt notsei. Sørvær. Lina fra 130 til 150 kg hyse på stampen, snurr opp til kg. Troms Reker Salg Norsk fangst - tonn pr uke pr uke 41 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Atlantic Seafood Skjervøy: Garnfangst på 800 kg torsk, 620 kg hyse og en annen på 1,1 tonn sei. Linefangst på 316 kg hyse. Juksafangst på 116 kg torsk. Stoppet kjøpet tidligere i uka, både på hovedanlegget og mottaksstasjonene. Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangst på 1,5 tonn uer, 1,4 tonn sei, 646 kg torsk, 115 kg kvitlange og 850 kg brosme. Snurrevadfangst på 1,2 tonn hyse, 385 kg torsk, 437 kg uer, 527 kg sei og 141 kg rødspette. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangst på 1,2 tonn sei og 100 kg uer. Linefangst på 3,3 tonn hyse (rundvekt). Juksafangst på 3,9 tonn sei! og 152 kg torsk.

5 Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 167 kg hyse. Linefangst på 274 kg kveite. Juksafangst på 266 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 943 kg uer, 523 kg sei, 294 kg torsk, 155 kg kvitlange og 630 kg brosme. Linefangst på 470 kg sei. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 217 kg torsk, 529 kg sei og 738 kg uer. Linefangst på 2,9 tonn hyse, 179 kg brosme og 112 kg torsk. Juksafangst på 297 kg sei. Løksfjord AS: Garnfangst på 2,9 tonn sei, 552 kg torsk og 119 kg kvitlange. Juksafangst på 1,1 tonn sei. Nergård Senja AS: Garnfangst på 563 kg sei og 190 kg hyse. Linefangst på 2,3 tonn hyse. Juksafangst på 235 kg sei. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangst på 587 kg sei. Linefangst på 650 kg hyse (rundvekt). Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 1,4 tonn sei, 551 kg torsk og 102 kg brosme. Linefangst på 1,7 tonn hyse (rundvekt) og 255 kg brosme. Juksafangst på 713 kg sei. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 181 kg sei, 132 kg hyse og 122 kg torsk. Linefangst på 360 kg hyse og 219 kg torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 425 kg uer, 299 kg sei, 412 kg breiflabb haler og 111 kg brosme. Linefangst på 565 kg hyse og 191 kg torsk. Juksafangst på 1,2 tonn sei og 107 kg uer. Snurrevadfangst på 1,9 tonn hyse, 902 kg torsk og 622 kg sei. Sjøfisk AS: Garnfangst på 1,3 tonn sei. Juksafangst på 363 kg sei. Torsken Havprodukter AS: Juksafangst på 769 kg sei. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 649 kg sei og 429 kg uer. Linefangst på 1,7 tonn hyse (rundvekt). Juksafangst på 204 kg sei. Årvikbruket AS: Garnfangst på 574 kg sei. Linefangst på 458 kg hyse, 769 kg brosme og 103 kg torsk. Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Ikke den store endringen i aktiviteten i forhold til foregående uke. Det fiskes for det meste sei og hyse samt noe blanding av bunnfisk. Andenes: Juksa 800 kg sei, line brosme/kveite, snurrevad kg mest hyse, garn kg breiflabb, garn kg mest sei. Bleik: Ingen landinger. Nordmela: Garn kg blanding, juksa 700 kg mest sei, line kg hyse. Stø: Line kg mest hyse, snurrevad kg mest sei, juksa 550 kg mest sei Myre: Line kg mest hyse, snurrevad kg sei/torsk, juksa 900 kg torsk/sei, garn kg breiflabb, teiner 700 kg taskekrabbe. Straumsjøen: Garn kg breiflabb, line 150 kg kveite. Hovden: Juksa og garn smått. Bø: Juksa 800 kg sei, line 300 kg hyse, garn 500 kg blanding.

6 Skårvågen: Juksa 800 kg mest sei, line kg mest hyse. Melbu: Garn kg mest sei, juksa 200 kg torsk, line 250 kg hyse, snurrevad kg mest sei. Lofoten/Salten/Helgeland I Lofoten og langs Nordlandskysten forøvrig, er det også her mest sei og hyse samt noe bunnfisk som dominerer i fangstene. Det fiskes fortsatt en del sei på fløytline i Lofoten, med fangster opptil kg. Fisket foregår i Vestfjorden og i Steigen området. Røst: Juksa kg sei, garn 600 kg breiflabb, line kg blanding, teiner 500 kg taskekrabbe. Værøy: Line 700 kg blanding, juksa 450 kg sei, garn kg breiflabb. Sørvågen: Juksa 450 kg sei. Reine/Hamnøy: Line 900 kg hyse, juksa kg sei, garn kg mest uer. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Line kg mest hyse, snurrevad kg mest hyse, juksa smått. Ramberg: Line kg blanding, garn kg breiflabb, juksa kg sei. Napp: Line kg mest hyse, garn kg mest sei, juksa smått. Ballstad: Juksa 150 kg sei, line kg mest sei, garn 700 kg uer. Stamsund: Line kg sei, garn kg sei, garn kg mest breiflabb, juksa 600 torsk/sei. Steine: Ingen landinger. Tangstad: Garn kg mest uer, juksa 500 kg sei. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Line kg mest hyse, garn 450 kg breiflabb, juksa 100 kg torsk, snurrevad 300 kg hyse. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Ingen landinger. Svolvær: Juksa 700 kg sei, garn kg kveite, garn kg mest sei. Skrova: Ingen landinger. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Juksa 400 kg torsk, garn kg hyse/sei, snurrevad kg mest hyse. Lødingen: Garn kg mest sei. Hamarøy: Tysfjord, juksa kg sei, garn 400 kg blanding. Steigen: Dyping, garn kg breiflabb/kveite, Helnessund, line kg mest sei, garn 900 kg breiflabb, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Sørarnøy: Stengt Bolga: Juksa kg sei, garn kg breiflabb, line 550 kg mest kveite, autoline kg mest hyse, teiner 800 kg taskekrabbe.

7 Støtt: Juksa 350 kg sei, garn 750 kg breiflabb, teiner 750 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn kg mest breiflabb, juksa 750 kg sei, teiner 350 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa kg sei, garn kg blanding, teiner kg taskekrabbe. Helgeland-Nordmøre Totalt for Region Sør (sone 6, 7, 8 og 9) er det hittil i uke 42 omsatt tonn til en førstehåndsverdi på 5,3mill. De viktigste arter er sei, krabbe og breiflabb. Lokalomsetning i uke 42 - Sonevis: Sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum hittil uke 42 er på ca 127 tonn til en verdi av 1,3 mill. De viktigste arter er sei med ca 43 tonn, krabbe med ca 35 tonn og breiflabb med ca 22 tonn. Træna/Selvær/Nordnesøy: Mest garn og juksa. Garn opp i kg m/sei. Teiner opp i 400 kg. Garn opp i kg. Line opp i kg. Vega/Brønnøysund: Mest krabbe og sei. Teiner opp i 800 kg. Garn opp i kg, juksa opp i kg. Omsetning i sone 7 (Nord-Trøndelag): Totalt omsatt kvantum i uke 42 er på bare 57 tonn, en liten nedgang fra forrige uke. Totalt verdi tusen kroner. De viktigste arter er breiflabb, krabbe, sei og leppefisk. Rørvik/Vandsøya: Garn opp i kg (mye sei og breiflabb). Juksa opp i 1000 kg med sei. Ramstadlandet: Juksa opp i kg. Teiner opp i kg. Måneset og Gutvik: Liten aktivitet. Omsetning i sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt i uke 42 er det omsatt tonn, derav ca med tare, 42 tonn med krabbe, 19 tonn med sei, 8 tonn med breiflabb og noe uer og lysing. Total verdi på 1.7 mill, derav ca 380 tusen med leppefisk. Hitra/Dolmøy: Teiner opp i 900 kg. Mindre fangster på juksa og garn. Dyrøy/Mausund: Teiner opp i kg. Garn opp i kg med sei. Juksa opp i 600 kg. Roan/Vallersund: Teiner opp i 1000 kg. Juksa opp i 600 kg. Garn opp i kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet små kvanta. Totalt i uke 42 er det omsatt 50 tonn. De viktigste arter er sei med 15 tonn, krabbe med ca 13 tonn og torsk med 7 tonn. Totalt verdi ca 1,1 mill. Det er videre omsatt kg med leppefisk til kr 750 tusen. TASKEKRABBE 2012: Totalt omsatt krabbe denne uke (uke 42) er på ca 137 tonn verdi 1,1 mill. Snitt kr 8,64 pr kg. En liten økning fra forrige uke. Totalt omsatt krabbe fordelt på sone hittil i 2012: Sone 4 47 tonn, sone tonn, sone tonn, sone tonn, sone tonn og sone 9 på 169 tonn. Totalt tonn til en førstehåndsverdi på 21,7 mill kroner. Totalt ca 200 båter. Kvantum pr båt varierer fra 20 kg opp i kg. Verdien pr båt fra 20 kroner opp i 750 tusen kroner. LEPPEFISK Sesongen begynte 1. juli 2012 og nærmer seg no slutten. Dette på grunn av lav sjøtemperatur. Arter: Bergnebb, berggylt og grønngylt. Ved levering omregnes antall stk. til kg. Fri pris. Minstemålet er 11 cm. For Trøndelag og nordover er minstemålet 10 cm. Totalt leppefisk uke 42: 28 tonn verdi ca. 1.5 mill. Det meste i Sør-Trøndelag og Nordmøre. Sesongen her begynner å nærme seg slutten. Omsatt kvantum og verdi for bergnebb, berggylt og grønngylt hittil i 2012 spesifisert på sone 5-9:

8 Totalt ca 108 tonn (omregnet fra stk.) Verdi ca 25,8 mill. Antall båter hittil i sesongen: ca 90 båter. Oppfisket kvantum pr båt varierer fra 50 kg til kg og verdien pr båt er fra 4 tusen og opp i 1,2 mill kroner.

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer