Melding om fisket uke 33-34/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 33-34/2011"

Transkript

1 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 33 (15. til 21. august), sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg går vi til slutt i rapporten inn på fiskets gang inneværende uke (uke 34), geografisk fra Øst-Finnmark og sørover til og med Nordmøre. I uke 33 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 106 mill kroner, hvorav landinger fra 6 russiske trålere og 1 autolinebåt med fryste fangster i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Tromsø utgjorde 12 mill kroner. Kvantumet fra de russiske båtene bestod av 680 tonn torsk, 560 tonn hyse og 330 tonn sei. En liten andel av torskekvantumet var filet, resten var levert sløyd u/hode. Omsetningen fra norske båter utgjorde 93,5 mill kroner, ned fra 115 mill kroner uka før som imidlertid var toppuka for sommeren. Det var i hovedsak svingninger i omsetningen av hyse, og da først og fremst ombordfryst, som utgjorde forskjellen på de to ukene. Hyseomsetningen ble redusert fra tonn/34,7 mill kroner i uke 32 til tonn/13,9 mill kroner i uke 33, og falt med det fra å være viktigste fiskeslag omsetningsmessig i uke 32 til en fjerdeplass i uke 33. Stabilt torskekvantum på tonn og verdi 20,5 mill kroner førte igjen torsken opp som viktigste fiskeslag regnet i ukeomsetning. Deretter fulgte kongekrabben med 193 tonn og nok en gang ukerekord i omsetningsverdi, opp fra forrige ukes 17,4 mill kroner til 17,8 mill kroner i uke 33. Seiometningen ble redusert fra til tonn, sistnevnte til verdi 16,5 mill kroner. Beskjedent blåkveitefiske også i uke 33, 270 tonn til verdi 5,3 mill kroner var på nivå med uka før. Breiflabbfisket ga imidlertid en ny bestenotering så langt i år med 190 tonn og nær 4,0 mill kroner. Deretter fulgte flekksteinbit med 260 tonn/2,6 mill kroner, leppefisk med kg og 2,1 mill kroner, uer med 180 tonn og 1,9 mill kroner, taskekrabbe med 220 tonn og 1,8 mill kroner, og 40 tonn kystreke utgjorde 1,3 mill kroner. Totalomsetninga i uke 33 og hittil i år sammenlignet med fjoråret er som følger (mill kroner): Norsk/utenlandsk Uke 33/2011 Uke 33/2010 Totalt pr uke 33/2011 Totalt pr uke 33/2010 Fra norske båter Utenlandske SUM Totalt kvantum torsk, hyse og sei, alle redskaper per uke 33/2011 sammenlignet med samme periode 2010:

2 Totalt til nå i år (siste oppdaterte uke 33) sammenlignet med samme periode i fjor Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vi har følgende oversikt over leveransene av torsk/hyse/sei fra norske båter de siste ukene:

3 Av torskekvantumet på tonn omsatt fra norske båter i uke 33, var 850 tonn tråltorsk, herav 640 tonn fryst. I tillegg var 250 tonn fryst torsk levert av 6 autolinebåter og 120 tonn fra to snurrevadbåt. Totalt tonn av torskekvantumet var dermed levert fersk. 550 tonn torsk var levert fersk, herav 200 tonn tatt på trål, 160 tonn på snurrevad og tonn hver på juksa, garn og line. I tillegg var vel 50 tonn tørrfisk torsk omsatt (11,5 tonn tørrfiskvekt). De tonn med hyse som ble omsatt i uke 33, var satt sammen av 860 tonn tatt på trål, 170 tonn på autoline, 450 tonn på landegnet line og 350 tonn på snurrevad. 970 tonn var ombordfryst, mot hele tonn uka før. For landegnet line er dette en økning fra de to ukene før, men fisket i Øst- Finnmark er redusert og mer spredt utover. Snurrevadfisket ytterst i Lofoten er redusert fra ukenivå på tonn til 180 tonn i uke 33, for så å stoppe helt opp inneværende uke. Seikvantumet på tonn var fordelt med nesten tonn tatt på not, 780 tonn på trål, 350 tonn på garn, 150 tonn på juksa, 100 tonn på snurrevad og et begynnende linefiske etter sei på innersida i Lofoten ga 50 tonn. Seinotfisket er fremdeles åpent med fiske innenfor maksimalkvotene, men fisket de siste to ukene har vært labert, som nevnt med 990 tonn i uke 33 og i underkant av 500 tonn omsatt så langt inneværende uke. Dette innebærer at avsetningen til seinot nord for 62 N på tonn er overfisket med tonn. Etter en brukbar start på 2. periode av direktefisket etter blåkveite (start 1. august), har det gått seint med kvantumet de tre siste ukene. Gruppekvota er justert til tonn. Laber deltakelse førte til at Fiskeridirektoratet 17. august økte maksimalkvotene med 50 %, og med ytterligere 60 % 23. august. Dette har tiltrukket seg noen flere båter og med økte maksimalkvoter har omsatt kvantum skutt fart, og Fiskeridirektoratet gikk 24. august ut med melding om at fisket stoppes natt til søndag 28. august kl Kvantum omsatt så langt i 2. periode er tonn. Rundt 140 fartøy har deltatt i den andre perioden og snittprisen for blåkveiten er på kr 18,30 omregnet til rund fisk. Sammenligner en de to periodene deltok 208 fartøy i den første perioden og snittpris omregnet til rund fisk var på kr 17,70. Det gode uerfisket fortsetter og uke 33 gav til nå årets beste uke med 217 tonn omsatt uer fra Norske og Russiske fartøy som gav en omsetning på 1,9 millioner kroner. Landingene fordeler seg med 151 tonn fersk fra kystflåten hvor det aller meste er tatt med garn (133 tonn), line 11, 5 tonn og vel 6 tonn på juksa. Det er også omsatt 66 tonn med frossen uer hvor 46 tonn er fra trål og 20 tonn er fra autoline. Halvparten av den frosne ueren er fra Russiske fartøy. Det betales i snitt 10 kroner for den runde ueren fra kystflåten, mens at den frosne har oppnådd rett over 12 kroner på auksjon. Også breiflabb øker i forhold til foregående uker. I uke 33 ble det omsatt vel 190 tonn breiflabb (rundvekt) med en verdi på tett under 4 millioner kr. Innkomne sedler per torsdag i denne uken viser god fart i fisket og uke 34 vil nok komme på omtrent samme nivå som uke 33. Som nevnt innledningsvis stod uke 33 for nok en rekord i omsetninga av kongekrabbe, med 193 tonn omsatt til verdi 17,8 mill kroner. Av det var 170 tonn (15,9 mill kroner) tatt i det regulerte fisket. Fisket har vært noe dårligere inneværende uke, men også uke 34 vil komme ut med gode tall. Ytterligere opplysninger om dette fisket framgår av rapporten fra Finnmark nedenfor. Fryst fisk (trål/autoline/snurrevad) Stor aktivitet i landingene av fryst fisk i juli og så langt i august, betydelig økning sammenlignet med samme periode i fjor. Men kraftig reduksjon i ukeomsetninga sist uke som følge av redusert hyseomsetning, hvor fryst fisk stod for 34 mill kroner av Råfisklagets omsetning på totalt 93,5 mill kroner etter landinger fra norske båter.

4 Finnmark Krabbefiske går så det suser, til nå er det fisket 515 tonn av kvoten på 1100 tonn. 255 båter har levert krabbe siden fisket startet opp 1. august, ca 75 båter er ferdig med kvoten. Økningene i blåkveitefisket kom litt brått på, men mange som var i fiske fikk seg en god ekstra bonus før fisket ble stoppet. I vest er det ikke noe særlig aktivitet, langt mellom notfangstene, de som drifter med garn i vest får enkelte brukbare fangster. Nesseby/Vadsø/Bugøynes Krabbe fra 200 til 600 kg. Vardø/Kiberg Krabbe fra 300 til kg, garn dårlig, snurr opp til kg (sjark), blåkveite fra til 250 kg på stampen og juksa opp til 800 kg torsk og litt sei. Båtsfjord Snurr opp til kg (torsk, hyse og sei) (2 dg), fløytlina kg på stampen, krabbe til 700 kg. Berlevåg Snurr, opp til kg torsk og en del hyse i fangstene, botnlina opp til 120 kg, krabbe 500 til kg. Mehamn Fløytlina opp til 200 kg hyse på stampen, blåkveite 100 til 120 kg på stampen. Dyfjord Krabbe 200 til kg. Kjøllefjord Krabbe fra til kg, fløytlina opp til 300 kg på stampen, snurr opp til kg. Skjånes Krabbe fra til kg. Nordvågen Garn opp til kg sei, krabbe opp til 800 kg. Kamøyvær Juksa kg sei, garn opptil kg sei, krabbe 400 kg. Honningsvåg Krabbe opp til kg, juksa 200 til kg sei. Skarsvåg Krabbe opp til 900 kg. Havøysund Pålelina 100 til 130 kg på stampen, garn opp til kg, juksa opp til kg sei. Tufjord Garn fra til kg sei på to dg. fiske Ingøy Garn opp til kg sei, juksa opp til kg sei.

5 Hammerfest Snurr fra til kg sei og hyse. Forsøl Garn fra til kg uer, sei og flabb. Breivikbotn Garn opp til kg stort sett bare sei, snurr opp til kg mest hyse, not opp til kg sei. Sørvær Lina opp til kg stort sett bare hyse, snurr opp til kg torsk og hyse. Troms Reker Auksjonspriser for uke 31, 750 tonn reker til pilling kr 17,40 snittstørrelse 240 stk/kg. Salg Norsk fangst - tonn uke uke Totalt 2009 totalt Reker pill/frys Reker div Salg Utenlandsk Reker pill/frys Løksfjord AS Garnfangster på kg blåkveite. Linefangst på kg hyse. Juksafangster på 80 kg torsk. Atlantic Seafood Skjervøy Garnfangster på kg sei og 830 kg uer. Juksafangster på 450 kg torsk og 70 kg sei. Notfangster på kg sei. Torsvågbruket AS Garnfangster på kg blåkveite og inntil kg breiflabbhaler. Juksafangster på kg torsk. Linefangster på og kg blåkveite. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy Garnfangster på kg blåkveite og kg breiflabb sløyd m/hode. Linefangster på kg blåkveite og 150 kg brosme. Juksafangster på 790 kg sei og 60 kg torsk. Br. Karlsen AS, Husøy Garnfangster på 2500 kg blåkveite og 100 kg uer. Juksafangst på vel 150 kg sei og 160 kg torsk. Snurrevadfangster på 320 kg torsk, 450 kg rødspette og 690 kg hyse. Karlsøybruket AS Garnfangster opptil 260 kg torsk, 90 kg brosme, kg uer, 200 kg breiflabb og 1300 kg sei. Notfangster på kg sei. Snurrevadfangst på kg hyse og kg torsk (fryst). Nergård Senja AS Garnfangster på vel 37 kg uer, 100 kg torsk og 280 kg sei. Linefangster på kg blåkveite. Juksafangster på 970 kg sei og 90 kg uer. Nord-Senja Fiskeindustri AS

6 Garnfangster på kg blåkveite. Linefangster på kg blåkveite og 60 kg torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen Garnfangster på 3600 kg sei, 680 kg uer og 100 kg kvitlange. Juksafangster på 1500 kg sei. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen Garnfangster på 130 kg torsk, 1000 kg sei, 380 kg uer og 100 kg kveite. Juksafangster på 400 kg torsk, 80 kg sei. Linefangster på kg blåkveite. Tromvik Fisk AS Garnfangster på vel kg blåkveite. Juksafangster på 900 kg torsk og 170 kg sei. Årvikbruket AS Garnfangster på inntil 480 kg breiflabbhaler, 60 kg torsk og 80 kg kveite. Juksafangster på 170 kg torsk og 500 kg sei. Notfangst på kg sei. Oldervik Fiskeindustri Garnfangst på kg blåkveite. Linefangster på 125 kg torsk og kg hyse. Vesterålen/Lofoten Utror stort sett hele uken. Det fiskes for det meste hyse, blåkveite og breiflabb for tiden. Også en og annen garnfangst med sei. Flere anlegg er nå kommet i gang etter ferien. Vesterålen Andenes: Snurrevad kg mest hyse, juksa kg sei, garn kg mest uer. Bleik: Garn kg mest sei, juksa 350 kg sei. Nordmela: Juksa 500 kg mest sei, garn kg div fisk. Stø: Line kg hyse, snurrevad kg mest hyse. Myre: Snurrevad kg hyse, line kg blåkveite, garn kg breiflabb, garn kg blåkveite, juksa 800 kg mest hyse. Straumsjøen: Garn 700 kg breiflabb m/hode. Hovden: Ingen landinger. Bø: Ingen landinger. Skårvågen: Line kg hyse, juksa 700 kg sei, garn kg breiflabb/blåkveite. Melbu: Juksa 200 kg mest torsk, garn 550 kg sei. Totalt landet i Vesterålen pr uke 33 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk tonn, torsk tonn Hyse tonn, hyse tonn Sei tonn, sei tonn.

7 Lofoten/Salten/Helgeland Det fiskes for det meste breiflabb, sei og hyse samt en og annen garnfangst med uer. Det landes også litt torsk. Fisket etter blåkveite har ikke tatt av etter at kvotene ble satt opp hele to ganger. Som kjent stoppes dette fisket til helgen. Røst: Garn 500 kg breiflabb m/hode, juksa kg mest sei, line kg hyse, line 800 kg mest sei. Værøy: Line kg sei/hyse. Sørvågen: Juksa 450 kg torsk, line kg blåkveite. Reine/Hamnøy: Juksa kg sei, garn kg div fisk, line 900 kg hyse. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Juksa 200 kg sei, snurrevad kg mest torsk. Ramberg: Juksa 300 kg mest sei, garn 400 breiflabb (haler). Napp: Juksa 650 kg sei, line kg sei. Ballstad: Line kg sei, opptil 250 på st., garn kg uer. Stamsund: Garn kg div. fisk, juksa 950 kg sei. Tangstad: Ingen landinger. Kleivan: Line kg mest hyse. Henningsvær: Ingen landinger. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Juksa 400 kg torsk. Svolvær: Line 400 div. fisk, garn 400 kg div. fisk, juksa kg sei. Skrova: Ingen landinger. Laukvik: Garn kg mest sei. Hamarøy: Tysfjord, Ingen landinger. Steigen: Dyping, ingen landinger, Helnessund, garn 200 kg div.fisk, juksa kg sei, line 850 kg hyse/sei, Røssøy, garn 400 kg mest sei, Styrkesnes, ingen landinger. Sørarnøy: Stengt. Bolga: Garn 500 kg breiflabb/kveite, juksa 150 kg mest torsk, line 800 kg div. fisk, teiner 800 kg taskekrabbe. Støtt: Line 850 kg mest hyse, teiner 700 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn kg div fisk, teiner 600 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger.

8 Nordnesøy: Juksa 550 kg mest torsk, line 300 kg kveite, garn 300 kg breiflabb (haler), teiner kg taskekrabbe. Totalt landet i Lofoten/Salten pr uke 33 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk tonn, torsk tonn Hyse tonn, hyse tonn Sei tonn, sei tonn Vågehval Fangst i uke 33 utgjorde 8 kval mot 2 kval i samme uke i fjor. Total fangst hittil i år utgjorde 524 dyr mot 466 i fjor. Årets kvalfangst ansees nå for det meste over. Et til to fartøy vil forsette ennå noen dager til i Vestfjordområdet. Siste fangstdato er kl Helgeland-Nordmøre Hittil i uke 34/2011. Totalt kvantum i Sør for inneværende uke (34) i sone 6 9: Ca tonn rund vekt til en førstehåndsverdi på 3,9 millioner. Av dette hele kg med tare. Lokal omsetning i sone 6 - Helgeland: De er no mottak ved samtlige mottaksstasjoner på Helgeland, både for taskekrabbe og fisk. De lokale kjøperne tar i mot fisken, mens Hitramat kjøper krabbe over de samme mottaksstasjonene. (En lokal krabbekjøper på Helgeland Kvarøy Skalldyr AS). Totalt omsatt i uke 34 for sone 6 = ca. 60 tonn 664 tusen kroner. Derav 23 tonn med taskekrabbe, 10 tonn med breiflabb, 6 tonn med torsk og ca 12 tonn med sei. Sjøset/Hitramat: Nordnesøy: Totalt 15 båter totalt 14 tonn. Garn opp i 800 kg Line kg Teiner kg Juksa 800 kg Sjøset/Hitramat, Selvær: 7 båter-totalt ca 6 tonn Teiner kg Garn/juksa kg Sjøset, Træna: Totalt 11 båter totalt 12 tonn. Teiner kg med krabbe Garn 1000 kg med breiflabb Line kg med hyse Hitramat, Brattland: 4 krabbebåter totalt 4 tonn. Sjøset, Bolga: Totalt 15 båter totalt 12 tonn Garn opp i kg med breiflabb, uer og torsk. Teiner opp kg med krabbe. Juksa opp i 400 kg Line opp i 800 kg Nils Williksen/Hitramat, Vega: Totalt 12 båter totalt ca 7000 kg Teiner 800 kg Garn 800 kg Juksa 600 kg

9 Nils Williksen/Hitramat, Brønnøysund: Totalt 25 båter totalt ca 14 tonn Teiner 600 kg Garn smått Juksa 600 kg Line 400 kg Dønna Fiskemottak., Dønna: Garn opp i 3000 kg med breiflabb Juksa smått Kvarøy Skalldyr totalt 4 båter Teiner m/krabbe Seløy Fisk/Hitramat, Seløy: Totalt 15 båter Garn 600 kg Juksa 400 kg Teiner 800 kg Lokal omsetning i sone 7 - Nord-Trøndelag: I sone 7 har det vært lite fiskeri siste uka, både på fisk og krabbe. Totalt i Nord-Trøndelag er det denne uke omsatt ca. 28 tonn med fisk og krabbe. Av dette ca 12 tonn med sei, ca. 7 tonn med krabbe og 3 tonn med breiflabb. I tillegg er det registrert tonn med tare(bra) til en verdi av 189 tusen. Rørvik Fisk, Rørvik: Totalt ca 15 båter Juksa kg med sei Garn kg med breiflabb/lysing. Gutvik, Måneset og Nordhorsfjord smått. Nils Williksen, Ramstadlandet: Totalt 9 båter Garn 3000 kg. Juksa kg Nils Williksen, Flerengstrand; Totalt ca 8 båter Garn 600 kg Teiner opp i kg Line 100 kg. Juksa 400 kg. Lokal omsetning i sone 8 - Sør-Trøndelag: Bra aktivitet lokalt på Hitra og Frøya for krabbe, samt noe fisk og leppefisk. Siste dager har imidlertid krabbefisket avtatt noe. Total omsetning i Sør-Trøndelag denne uke på 81 tonn, av dette ca. 54 tonn med krabbe, 10 tonn med breiflabb og 5 tonn med sei. I tillegg er det omsatt ca 518 tonn med tare til en verdi på 93 tusen kroner. Hitramat: (60 fangster totalt) Krabbefangster teiner - opp i ca kg. Garnfangster opp i 700 kg breiflabb/sei Dolmøy Seafood Hitra: 8 båter Garn 400 kg Dykking kamskjell 1300 kg Seashell, Frøya: Totalt 17 båter

10 Garnfangster opp i 900 kg - mest breiflabb og sei Teiner opp i 600 kg med krabbe Juksa smått Mausund: Totalt 12 båter Garn kgmed breiflabb Teiner kg med krabbe Froan - Mest krabbe fisk smått. Krifo Fisk, Fosen: 5 båter Labert fiske utenom krabbe Garn en fangst på 1000 kg med breiflabb/noe sei Sandviksberget: Få båter smått. Garn opp i 800 kg m/breiflabb Lokal omsetning i sone 9 - Nordmøre: Liten aktivitet av den lokale flåte, unntatt på krabbe og noen mindre seifangster. Totalt kvantum denne uke på 88 tonn, derav en seinotfangst på 67 tonn til ADS. En ny mottaksstasjon for krabbe på Averøy (Edw. Johnsen AS) sendes til Hitramat. Edw. Johnsen, Averøy: 5 båter Teiner 200 kg. Garn små fangster Juksa 200 kg. Kongshaug Krabbe, Smøla: 5 krabbebåter fangster opp i 1100 kg Strømsholm, Tustna: Totalt 16 båter Garn kg Juksa 200 kg Line kg Lindaas, Aure: Mest krabbe 1 garnfangst på 1000 kg med sei Veidholmen Fisk, Veidholmen. Garn 500 kg Line 500 kg Juksa 200 kg KVITLAKS: Totalt kvantum 1. periode kom på tonn til en førstehåndsverdi på 28,8 mill. Fisket i 2. periode er i gang og båtkvoten ble endret fra 500 tonn til tonn. I 2. periode er det av 3 båter omsatt tonn av en kvote på tonn. Ingen fangster siste uke. NOTSEI: Seinotfisket i Region Sør har vært bra i Fisket har foregått fra Nordmøre i sør til Træna i nord. Siste uke (uke 34) 1 fangst på ca 67 tonn. KRABBE (Taskekrabbe):

11 Totalt kvantum pr uke 33 (+ deler av uke 34) er på tonn krabbe, til en førstehåndsverdi på kr 12,2 millioner. Dette er ca 100 tonn mindre sammenlignet med sesongen Førstehåndsverdien har imidlertid den samme som i Minstepris på krabbe i 2011 på kr 8,10 pr kg. Fisket begynner å nærme seg den beste tiden, og kvantumet i uke 33 var på 222 tonn. Totalt 6 kjøpere har tatt i mot krabbe, dette fra totalt 24 mottak/mottaksstasjoner. Antall båter i år har kommet opp i 173 båter, men regner med at antallet vil øke noe i de nærmeste uker. Total deltakelse i 2010 var på 214 båter. SKJELL - KAMSKJELL/Hjerteskjell m.m.: Totalt oppfisket Kamskjell i 2011 ca. 443 tonn, verdi 9,2 mill. Siste uke omsatt ca. 8 tonn med kamskjell. Minstepriser er kr 20,25 for kamskjell og kr 20,00 for hjerteskjell. SJØKREPS: Totalt omsatt ca. 30 tonn - verdi kr 3 mill. Uke 33 og 34 omsatt ca 2000 kg med sjøkreps. Leppefisk ( ): Omsetning av leppefisk (Bergnebb, Berggylt og Grønngylt) har no kommet opp i kg til en verdi på ca. 10 mill. Det er totalt 58 båter/fiskere som har levert fangst i Antall kjøpere/oppdrettere 11 stk. Kvantumet er fordelt på: Bergnebb kg verdi kr 2,1 mill.. Berggylte kg verdi kr 6,8 mill. Grønngylt kg verdi kr 1 mill.

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48-49/2011

Melding om fisket uke 48-49/2011 Melding om fisket uke 48-49/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 9. desember 2011. Dårlig vær også store deler av uke 48 ga redusert omsetning. Inneværende uke har vært bedre, med roligere vær og stor

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 31-32/2011

Melding om fisket uke 31-32/2011 Melding om fisket uke 31-32/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 12. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2019 ( august 2019),

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2019 ( august 2019), Melding om fisket uke 34/2019 Rapporten skrevet mandag 26.08.2019 av Audun Reiertsen og Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27/2013

Melding om fisket uke 27/2013 Melding om fisket uke 27/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 39-40/2011

Melding om fisket uke 39-40/2011 Melding om fisket uke 39-40/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. oktober 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 13-14/2011

Melding om fisket uke 13-14/2011 Melding om fisket uke 13-14/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. april 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer