Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner."

Transkript

1 Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt i meldingen har vi med rapportering geografisk om fisket inneværende uke. Ikke helt optimale forhold værmessig i uke 12 heller, men til tross for det kom totalomsetninga opp i 344,3 mill kroner (foreløpig tall). Dette var opp fra 245,8 mill kroner uka før, og også opp fra fjorårets uke 12 da vi hadde ei omsetning på 319,4 mill kroner. Av årets uke 12-omsetning kom 32,4 mill kroner etter landing fra en litauisk snøkrabbebåt og 6 russiske frysebåter, en autoliner og 5 trålere tonn torsk fra disse, verdi 24,7 mill kroner, deretter fulgte 340 tonn hyse/2,5 mill kroner, 300 tonn sei/2,1 mill kroner og 125 tonn snøkrabbe/2,3 mill kroner. Omsetningen for norske båter i uke 12 var fordelt på fersk og fryst slik det framgår av tabellen nedenfor. Et ferskkvantum torsk på tonn/276,7 mill kroner er det høyeste vi har hatt så langt i år. Ukene er vanligvis toppukene for torskeomsetningen med nivå som de siste årene har nådd ca tonn. Den absolutte toppen kom i uke 12 i 2012, med tonn fersk torsk omsatt, til verdi 298,5 mill kroner. Så gjenstår det å se om den uken vi nå er inne i (uke 13) sletter den rekorden. Vi er allerede oppe i tonn pr torsdag, til sammenlikning hadde vi tonn til samme tid i uke 12. Det kommer vi tilbake til i vår neste fiskerimelding. Torskekvantumet i uke 12 var fordelt med hele tonn levert i Lofoten/Salten, tonn i Vesterålen, tonn i Troms, tonn i Vest-Finnmark, tonn i Øst-Finnmark og 700 tonn i Helgeland- Nordmøre tonn av kvantumet levert Lofoten/Salten var tatt på garn, tonn på snurrevad, tonn på juksa og tonn på lina. Garn dominerte også i øvrige områder unntatt Vesterålen, der snurrevad fremdeles topper landingene, og Øst-Finnmark der kvantumet tatt på garn og snurrevad var like stort. Inneværende uke har landingene forskjøvet seg mer i retning av Vest-Finnmark, som vel var det området som var mest værhindret i uke 12, også økte leveranser i Øst-Finnmark, mens Vesterålen har redusert sin andel. Av kvantumet registrert så langt i uke 13, er tonn levert i Lofoten/Salten, tonn er allerede levert i Vest- Finnmark, tonn hver på Troms og Vesterålen, tonn i Øst-Finnmark og 350 tonn i Helgeland- Nordmøre. Det store hysekvantumet tatt på snurrevad for Vesterålen, omtalt i forrige rapport, har roet seg noe ned. Totalt tonn fersk hyse omsatt i uke 12, herav 560 tonn levert Vesterålen og av det igjen var 525 tonn tatt på snurrevad. 15 snurrevadbåter har så langt hatt leveranser av levendetorsk, til 5 lokaliteter. Så langt er tonn innmeldt overført til lagringsmerd, av det er 480 tonn allerede omsatt. For øvrig framgår det av tabellen nedenfor at kvitlaksfisket er godt i gang, med tonn omsatt i uke 12 til verdi 6,2 mill kroner. 6 båter stod for disse landingene, fordelt på Træna, Rørvik og Smøla. Et seikvantum på tonn levert fersk i uke 12 var fordelt med 470 tonn i Lofoten der snurrevad dominerte med 320 tonn, og videre var 230 tonn levert på hver av sonene Sør-Trøndelag og Nordmøre, der not utgjorde tonn på hver. Omsetningen av fryst fisk har flere uker nå vært på et lavmål og utgjorde bare 6,1 mill kroner i uke 12. Dette er nå i ferd med å endres med økende aktivitet i nord for den havgående flåten, noe vi vil se mer til i kommende rapporter. Også økende aktivitet i rekefisket, både for kyst- og havgående flåte. Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 12 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst. Side 1 av 10

2 FERSK FRYST TOTALER Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 12, TORSK SEI HYSE KVITLAKS KRILL-ANTA REKE KVEITE KONGKR HAN KVITLANGE TARE KAMSKJELL FLEKKSTBIT UER BROSME LYR BLÅKVEITE BLÅLANGE Pr uke 12 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 12/2015 Pr uke 12/2014 Norske fartøy 1 918, ,4 Utenlandske fartøy 477,3 560,5 Totalsum 2 395, ,0 Torsk omsatt i uke 12: tonn til 278,9 mill kroner. 140 tonn fryst og tonn fersk. Små kvanta fryst torsk tatt på trål og snurrevad. For fersk var redskapsfordelingen følgende; tonn på garn, tonn tatt på snurrevad, tonn på juksa, tonn på line og 60 tonn på trål. Side 2 av 10

3 Hyse omsatt i uke 12: tonn totalt, verdi 9,1 mill kroner. 70 tonn fryst og tonn fersk. 830 tonn av den ferske hysa var tatt på snurrevad hvorav 525 tonn levert Vesterålen og 200 tonn i Troms, 90 tonn på garn, 60 tonn på lina og 70 tonn på trål. Sei omsatt i uke 12: tonn der verdien var 10,3 mill kroner, herav var 180 tonn fryst (garn) og tonn levert fersk. 420 tonn av ferskkvantumet tatt på not, 380 tonn tatt på snurrevad og 250 tonn på garn. Statistikk pr uke 12 av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 og 2014: Av torskekvantumet er tonn i år levert fersk og tonn fryst. Tilsvarende tall i fjor var tonn fersk og tonn fryst. Tabellen nedenfor viser snittpriser pr leveringssone og redskap inneværende uke: Snittpris torsk per redskap fordelt på sone omregnet til sløyd hodekappet inneværende uke(kr/kg). Side 3 av 10

4 Under følger rapporter fra fisket inneværende uke. Finnmark Øst Finnmark Side 4 av 10

5 Vest Finnmark Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Vest-Finnmark AKKARFJORD Garn Juksa BREIVIKBOTN Garn Juksa Line Snurrevad GJESVÆR Garn Juksa HAMMERFEST Juksa Snurrevad HASVIK Garn Juksa Line HAVØYSUND Garn Juksa Snurrevad HONNINGSVÅG Garn Juksa INGØY Garn Juksa KAMØYVÆR Garn Juksa Snurrevad NORDVÅGEN Garn Juksa Snurrevad SKARSVÅG Juksa SMØRFJORD Garn Line SØRVÆR Garn Juksa Line SØRVÆR Snurrevad TUFJORD Garn Juksa Snurrevad Side 5 av 10

6 Troms Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Troms BJARKØY Snurrevad BOGEN I KVÆFJOR Garn Juksa BOTNHAMN Garn Juksa Snurrevad BRENSHOLMEN Garn Juksa Snurrevad BURFJORD Garn GRUNNFARNES Juksa Line GRYLLEFJORD Juksa Line Trål HARSTAD Garn HUSØYA Garn Juksa Snurrevad KVALØYVÅGEN Garn Juksa Snurrevad LØKSFJORD Garn OLDERVIK Garn Juksa SAMUELSBERG Garn SEGLVIK Garn Juksa SENJAHOPEN Garn Juksa Line Snurrevad SKJERVØY Garn Juksa Snurrevad STAKKVIK Juksa TORSKEN Juksa Line Snurrevad TORSVÅG Garn Juksa Line Side 6 av 10

7 Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Troms TROMSØ Garn Line TROMVIK Garn Juksa Line VANNAVALEN Garn Juksa Snurrevad VANNVÅG Garn VENGSØY Garn Juksa Line ÅRVIKSAND Garn Juksa Line Vesterålen Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Vesterålen ANDENES Garn Juksa Snurrevad BØ I VESTERÅLEN Garn Juksa Line Snurrevad HOVDEN Garn Juksa Line MELBU Garn Juksa Snurrevad MYRE I VESTERÅLEN Garn Juksa Line Snurrevad NORDMELA Juksa Line Snurrevad SKÅRVÅGEN Garn Juksa Snurrevad STRAUMSJØEN Juksa Snurrevad STØ Juksa Line Snurrevad TUNSTAD Juksa Line Side 7 av 10

8 Lofoten/Salten Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Lofoten/Salten BALLSTAD Garn Juksa Line Snurrevad BODØ Garn Line BOLGA Garn Juksa DYPING Garn EGGUM Garn Juksa Line ENGELØYA Garn FREDVANG Garn Juksa Line Snurrevad GIMSØYSAND Juksa GRAVDAL Juksa HAMNØY Garn Juksa Line HENNINGSVÆR Garn Juksa Line Snurrevad KJERRINGØY Garn Juksa KLEPPSTAD Garn Juksa Line Snurrevad LAUKVIK Juksa Line Snurrevad LAUPSTAD Garn Juksa LEINES Garn MOSKENES Garn Juksa Line Snurrevad NAPP Garn Juksa Line Snurrevad NORDFOLD Garn Side 8 av 10

9 Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Lofoten/Salten NORDNESØY Garn Juksa RAMBERG Garn Juksa Line Snurrevad REINE Garn Juksa Line Snurrevad RØDØY Garn Juksa RØST Garn Juksa Line Snurrevad SKROVA Garn Juksa Snurrevad STAMSUND Garn Juksa Snurrevad STEINE Garn Juksa Line Snurrevad STYRKESNES Garn STØTT Garn SUND I LOFOTEN Garn Line SVOLVÆR Garn Juksa Snurrevad SØRARNØY Garn SØRVÅGEN Garn Juksa Line Snurrevad TANGSTAD Juksa Line VÆRØY Garn Juksa Line Snurrevad Side 9 av 10

10 Helgeland-Nordmøre Landinger i perioden (alle kvanta i rundvekt) Helgeland BRØNNØYSUND Garn Juksa Line DØNNA Garn KIRKØY Garn Juksa SELVÆR Garn Juksa SELØY Garn Juksa Line TRÆNA Garn Juksa Snurrevad Trål Nord Trøndelag MÅNESET Garn RØRVIK Garn Juksa SØR-FLATANGER Garn VANDSØYANE Garn Juksa Sør Trøndelag ANSNES Garn BRANDSFJORD Garn BREKSTAD Garn DOLMØY Garn MAUSUNDVÆR Juksa NORDDYRØY Garn ROAN Garn Not Nord Møre AUSTSMØLA Not Trål AVERØYA Garn Juksa Not NORDVIKJA, SMØLA Garn TUSTNA Garn TØMMERVÅG Garn Juksa Ruser Side 10 av 10

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Ordstyrer på møtet i Berlevåg var Janne Andreassen, fung. ordfører, Berlevåg.

Ordstyrer på møtet i Berlevåg var Janne Andreassen, fung. ordfører, Berlevåg. Kystfiskeutvalget til Berlevåg Kystfiskeutvalget har som oppgave å ta stilling til retten til fiske utenfor Finnmark for samer og andre. De hadde nylig høringsmøte i Berlevåg for å finne ut hva de lokale

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer